www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiBudistu katķisms - Henrija S.Olkotta, /Augusta Deglava (1862-1922) tulkojums/23.02.2005

337. Vai ir kas sacīts par to, ka Buddhas miesa izstarojusi spožu gaismu?
Jā; tas bija dievišķs spīdums, kurš caur viņa svētuma spēku tika raidīts uz āru
no viņa iekšienes.
341. Vai arī citas personas izstaroja šādu gaismu?
Jā, visi Arahati; un patiešām, samērā ar personas garīgo attīstību, šī gaisma
mirdz arvien stiprāk un skaidrāk.
346. Kā Hindu’si viņu sauc?
Tedžas; starojumu, kas no viņa izplatās, tie nosauc Prakaša.
349. Vai šis gaismas izstarojums ir brīnums vai dabiska parādība?
Dabiska parādība.... tāds piemīt netik vien kā visām cilvēcīgām būtēm, bet arī
dzīvniekiem, kokiem, stādiem un pat akmeņiem.
350. Kāda sevišķa īpašība tam ir pie kāda Buddha vai Arahata?
Spožums ir nesalīdzināmi gaišāks un plašāks, nekā pie citām būtēm un
priekšmetiem. Tas izteic viņu augstāku attīstību Iddhi spēkā. Gaisma redzēta
starojam Ceilonas dagobās, kurās esot ieslēgtas Buddhas relikvijas.
351. Vai arī citu reliģiju piekritēji ārpus budisma un hinduisma tic šādai
gaismai?
Jā; uz visām kristīgo mākslinieku gleznām tēlota šī gaisma, kā tā mirdz ap
svēto miesām. Tāda pat ticība atronama arī citās reliģijās.
368. Vai budisms atzīst, ka cilvēkam pēc savas dabas var būt kādi apslēpti
spēki, ar kuriem tas varētu izsaukt parādības, kuras parasti nosauc
par „brīnumiem”?

Jā; bet tie ir dabiski un ne pārdabiski. Tos var attīstīt caur kādu zināmu
sistēmu, kura attēlota mūsu svētās grāmatās, piemēram „Visuddhi Marga”.
369. Kā šo zinātnes zaru sauc?
Viņas vārds Pali valodā ir Iddhi-vidhanāna.
370. Cik veidu šādiem spēkiem?
Divi: Laukika, t.i. tāds veids, pie kura spēks, kas izceļ šādas parādības,
palaikam tiek sasniegts caur askētisku vingrināšanos, ņemot palīgā kvēpināmos
līdzekļus, uzsakot mantras (burvības vārdus) vai caur citiem ārējiem
līdzekļiem; otrais veids „Lokottara”, pie kura attiecīgais spēks tiek sasniegts
caur iekšēju pašattīstīšanos, un tas aptver visu un katrā ziņā vairāk, nekā
parādības no Laukika Iddhi.
371. Cik šķirām cilvēku ir šādi spēki?
Pakāpeniski tie attīstās ikvienam, kas taisa cauri zināmu gaitu askētu praksē...
372. Vai šie Iddhi spēki var iet zudībā?
Laukika var iet zudībā, bet Lokottara, ja tā reiz iegūta, nekad. Reizi iegūta,
Lokottara zināšana nekad neies zudībā un vienīgi caur šo zināšanu Arahats izzin
Nirvānas absolūto (brīvo) stāvokli. Šo zināšanu iegūst dzīvojot
cēlo „astoņkārtējās tekas” dzīvi.
373. Vai Buddham bija Lokottara Iddhi?
Jā, pārpilnīgi. Buddhas gudrība un vara ir bezgalīga. Viņu nosauc
Sammāsambuddha, tādēļ, ka dievu un cilvēku pasaulē viņš tiek ieskatīts par to
augstāko.
374. Un vai arī viņa mācekļiem tie bija?
Jā, dažiem, bet ne visiem vienādā mērā: spēja, iegūt šos apslēptos spēkus, ir,
raugoties pēc indivīdiem, ļoti dažāda.
376. Vai cilvēks šos spēkus iegūst uz reizu, vai maz pamazām?
Normālā kārtā tie attīstās pamazām, kad māceklis caur veselu virkni dzimšanu
(esamības periodu) arvienu vairāk iegūst kundzību pār savu zemo dabu.
377. Mēģini man attēlot pakāpes, kas seko (viena otrai) Lokottara attīstībai
iekš Iddhi?
Ir sešas pakāpes, kuras sasniedzamas Arahatam; kas vēl augstāku par tām,
sasniedzams vienīgi Buddham.
381. Kādi ir tie četri līdzekļi, lai sasniegtu „Iddhi”?
Griba, piespiešanās, garīga attīstība un izšķirība starp taisnību un netaisnību.
383. Vai Buddha sludināja, lai atklāti izsauc šādas parādības?
Nē; viņš cieši ieteica no tām atturēties, tādēļ, ka viņas ļoti viegli var
sacelt jukas, to cilvēku galvās, kuri nav iepazinušies ar attiecīgiem
principiem. Tās arī pavedina savus īpašniekus tās izrādīt, lai apmierinātu
lieku ziņkārību vai arī pašu lepnību. Bez tam vēl tādas parādības var izsaukt
arī maģiķi un burvji, kuri iepazinušies ar Laukiku, jeb Iddhi zinātņu zemāko
veidu. Katra uzpūtība no mūsu puses par pārdabiskiem spēkiem pieder pie
nepiedodamiem grēkiem. (Tevidža Sutta)
384. Tu runāji par kādu „deva”, kurš parādījies princim Siddhārta dažādos
veidos. Ko budisti tic attiecoties uz zināmiem veidiem šādu neredzamu
elementāru būtību, kurām sakars ar cilvēci?

Tie tic, ka ir šādas būtības, kuras apdzīvo pašas savas pasaules jeb sfēras.
Budistu mācība saka, ka caur iekšēju pašattīstību un uzvaru pār zemo dabu,
Arahats sasniedz augstāku pakāpi, nekā pats bīstamākais no šiem devām, kuru
zemākās šķiras tas var dabūt apakš sevis un tās kalpināt.
385. Cik šādu devas veidu ir?
Trīs: Kāmāvačara (tie, kuri vēl atrodas kaislību varā); Rupāvačara (kāda
augstāka šķira, kura paturējusi vēl savu individuālo veidu); Arupāvačara (pēc
tīrības pakāpes tā augstākā šķira, kura arī svabada no materiālām formām).
386. Vai mums no tiem kāda jābīstas?
Tam, kuram tīra un līdzjūtīga sirds un drošs gars, nav ne no kā
jābīstas; ...tomēr dažiem tiem ir vara spīdzināt tiklab netīros, kā arī tos,
kas viņus piesauc.
 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv