www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiReliģijas mērķis un būtība.(Kabala - pamattēzes)03.04.2005
Tikai lai apmierinātu savas vajadzības, mēs esam gatavi nodarīt ļaunumu citiem, un ja šīs jūtas pastāvīgi nepārņemtu dzīvniekus un cilvēkus, nebūtu arī pamata ļaunumam uz pasaules. Tā kā mēs Radītāju uztveram kā kaut ko pilnīgu un vienotu, tad Viņam nav vēlmes kaut ko "iegūt", un nav pamata ļaunumam.

Attiecībā uz mums Viņš izpaužas kā absolūti labs, un tā kā viss, ko mēs izjūtam, nāk no Radītāja, tad arī visiem viņa radījumiem vajadzētu izjust tikai labo.

Daba, kura mums ir visapkārt, sastāv no četriem veidiem: nedzīvo, augu, dzīvnieku un cilvēku. Katrā no šiem veidiem var novērot mērķtiecīgu attīstību - lēnu, pakāpenisku izaugsmi, kura pamatojas uz cēloņu - seku saistībām. Piemēram, kokā augošs auglis kļūst noderīgs un patīkams tikai tad, kad tas ir nogatavojies, bet cik starpstadiju jāiziet auglim no apputeksnēšanas brīža līdz pilnīgai nobriešanai! Šīs starpstadijas neko nevēsta par augļa gatavības stāvokli. Gluži pretēji. Ja nogatavojies auglis ir patīkams, tad nogatavošanās stadijās viņš ir rūgts un ciets (kā neglītais pīlēns).

Tas pats notiek arī dzīvnieku pasaulē. Brieduma gados dzīvnieka prāts ir aprobežots, bet tas nemaz nav manāms viņa augšanas laikā. Dienu vecā telēnā jau ir visas pieaugušam bullim piemītošās īpašības. Tas nozīmē, ka viņš garīgi vairāk tik pat kā neattīstās. Turpretī cilvēks ir vārgs un nevarīgs savos pirmajos dzīves gados un tikai brieduma gados sasniedz pilnvērtību.

Šī atšķirība ir tik pārsteidzoša, ka, ja uzrastos pētnieks, kurš nepazīst mūsu pasauli, tad no pirmā acu uzmetiena skatoties uz šiem abiem jaundzimušajiem, viņš izdarītu secinājumu, ka no cilvēka bērna diez vai kaut kas prātīgs sanāks, bet no bullēna jau nu noteikti jāizaug jaunam Napoleonam.

Starpstadiju stāvokļi parasti ir pretēji gala rezultātam. Tikai tos, kuri zina beigu rezultātu, nepārsteidz objekta nepievilcīgais skats tā attīstības procesā. Tāpēc tik bieži, neparedzot gala rezultātu, tiek izdarīti nepareizi secinājumi.

Tādā veidā atklājas, ka ceļi, pa kuriem Radītājs vada mūsu pasauli, ir mērķtiecīgi, un tie atklājas tikai attīstības beigās. Radītājs savā attieksmē pret mums vadās tikai no labā, bez jebkāda ļaunuma piejaukuma, un viņa vadības mērķis atklājas pakāpeniskā mūsu attīstībā, līdz mēs savas attīstības beigās varētu saņemt visu to labāko, ko Viņš mums ir sagatavojis, un šis mērķis nepārprotami, atbilstoši viņa nodomam, tiks sasniegts.

Lai attīstītos pareizajā virzienā, mums ir sagatavoti divi ceļi - ciešanu ceļš (attīstības ceļš, pa kuru ejot, rezultātā mēs apzināmies ļauno un labo, un pēc nepieciešamības izvēlamies labo) un nesāpīgs un īss Toras ievērošanas ceļš (ar tās likumu ievērošanu sasniegt vēlamo attīstības rezultātu).

Visu Toras likumu mērķis ir palīdzēt apzināties labo un ļauno, kas ir mūsos, un attīstīt nepatiku pret visu slikto. Ievērojot šos likumus, mēs varam atbrīvoties no visa sliktā, jo atšķirība attīstībā slēpjas tikai tajā faktā, cik dziļi mēs apzināmies ļaunumu sevī un vēlamies lielākā vai mazākā mērā atbrīvoties no tā.

Pamats visam sliktajam ir mūsu egoisms, jo tas ir pretējs Radītāja dabai, kurš vēlās dot mums tikai labo. Tā kā viss, ko mēs uztveram kā labo, nāk tieši no Radītāja, tad jo tuvāk mēs esam Radītājam, jo vairāk mēs izjūtam patīkamo, bet, ja mēs attālināmies no viņa, mēs vairāk izjūtam ciešanas.

Tā kā egoisms ir nīstams Radītājam, tad atkarībā no attīstības pakāpes, viņš ir nīstams arī cilvēkam. Garīgi mazattīstīts cilvēks egoismu pieņem par dabīgām jūtām un viņš izmanto to neierobežoti un bez kautrēšanās (līdz pat zādzībai un slepkavībai visu acu priekšā). Vairāk attīstīts cilvēks, atklāti izmantojot egoismu, izjūt kaunu, bet garīgi augsti attīstīts cilvēks ienīst egoismu.

Tā mēs iegūstam atbildes uz sākotnēji uzstādītajiem jautājumiem.

Mūsu reliģijas būtība - palīdzēt cilvēkam sasniegt augstāko attīstības pakāpi labprātīgi nevis ciešanu ceļā.
Izvirzītais mērķis - sasniegt augstāko attīstības pakāpi atkarībā no paveiktā garīgā darba sevis pilnveidošanā šajā pasaulē.
Reliģija ir dota nevis labklājības uzlabošanai, bet kā pamācība pašpilnveidošanai.

http://www.kabbalah.info/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv