www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sarmīte, Tabita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiDomu spēks22.04.2005
 

Publicējam pagājušā gadsimta sākumā izdotās grāmatas „Spiritisms ikdienas dzīvē” fragmentu

Domu spēks

Cilvēku domām, pēc okultistu uzskatiem, ir reāls spēks. Tās var iedarboties pat uz materiālām lietām un veidot dzīves apstākļus. Labas pozitīvas un spēcīgas, tāpat kā sliktas, negatīvas domas dara attiecīgu iespaidu uz līdzcilvēkiem un cilvēku pašu.

Kā to rāda piedzīvojumi, domu spēks spēlē lomu arī spiritiskā darbībā. Mēs jau aizrādījām uz negatīvo domu, naida, ietiepības u. t. t. traucējošo iespaidu pie fenomenu izsaukšanas.

Lai fenomenu parādības būtu atvieglinātas, visiem seansa dalībniekiem cieši jāvēlas, lai parādība notiktu. Tiem jākoncentrē domas uz to, ko vēlās piedzīvot. Izklaidīgās un vienaldzīgas domas šeit var būt tikai par traucēkli, bet pretējas'domas, t. i. negriba parādības piedzīvot var galīgi izslēgt katras sekmes seansā.

 Ar to nav teikts, ka pie šīs lietas būtu jāpieiet ar drudžainu nemieru vai sasprindzinātu uzmanību. Gluži otrādi. Visu seansa dalībnieku garastāvoklim jābūt pilnīgi mierīgam, bez uztraukuma vai bailēm, jo tikai pie šāda garīga noskaņojuma cilvēka ķermenis var izdalīt medialo fluīdu, kas nepieciešams pie fenomenu manifestēšanās.

Kas pazīst spiritisma pamatnoteikumu, tas zinās, ka okultās parādības vienmēr ir saistītas ar materiāla ķermeņa miera vai miega stāvokli. Tādēļ arī astrālās būtnes izlieto savu spēku, lai mediju novestu šādā stāvoklī, t. i. rūpējas par to, lai viņš kristu transā jeb magnētiskā miegā.

Lai dalībniekos izklaidētu uztraukumu un nervu saspringumu, seansos parasti spēlē piemērotu melodisku mūziku. Mūzika apmierina un pacilā garu, tāpēc ieteicams arī nodziedāt kopīgi kādas dziesmiņas, caur ko pulciņā top radīta lielāka harmonija un kopības apziņa pulciņa dalībniekos.

Apstājoties dziedē!: vai muzicēt, jāpārliecinās, vai medijs nav jau iegrimis transa, stāvoklī, jeb vai caur medija muti astrālās būtnes nedod kādus norādījumus' par tālāku darbību. Ja tas nav, tad jāturpina dziedāšana vai mūzika. Var arī mierīgi sarunāties par neuztraucošiem tematiem.

Vispārīgi ņemot, pulciņā jāizvairās no uztraukuma un nemiera.

Ja pulciņā nav medija, bet tādu vajadzīgs vēl atrast un viņa spēkus attīstīt, tad variet būt droši, ka vairākās pirmās sēdes nekas nenotiks. Tādēļ nemazāk jāturpina sarīkot sēdes pie mierīga gara stāvokļa un bez uztrauktām gaidām, jo caur to pulciņa mediālais spēks stiprināsies un parādību iespējamība tuvosies.

Tikai pēc vairākām šādām iesācēju sēdēm var cerēt uz panākumiem.

Pa sēdes laiku ieteicams šad un tad pārtraukt muzicēšanu, dziedāšanu vai sarunu, un uzmanīgi novērot, vai jau nav garīgās būtnes klāt. Ja pulciņa spēks jau ir tik liels, kā tas varētu izsaukt kaut kādas zīmes, piemēram, vai klauvēšanu, tad garīgās būtnes centīsies šīs zīmes dot arvienu aprādītos pauzes laikos. Ja, turpretim,1 — 2 minūtēs nekas nenotiek, var beigt novērošanu, un mierīgā garā turpināt iepriekšējo.

Šādā ceļā var visātrāk attīstīt mediālos spēkus un nonākt pie fenomenu iespējamības, jo vairāk sēdēs būs zudusi uztrauktā ziņkārība un panākts mierīgs noskaņojums. 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv