www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs




E-Mistērija
Lasītava
Takas un Ceļinieki



Rozenkreiceru (AMORC) kredo:21.10.2004

1. Es zinu, ka ir enerģija, kas ir pamats visām redzamām un neredzamām lietām. Šīs enerģijas esence piepilda visu pasauli, tās Prāts un Apziņa sekmē personības veidošanos cilvēkā.

2. Es zinu, ka Kosmiskās būtības vienotība izteikta trīs veidos: kā makro kosmosā - kā gaisma, dzīvība un mīlestība; mikro kosmosā – kā gars, Ego un miesa; materiālajās zinātnēs un mākslā- kā tēze, antitēze un sintēze un viss tas izpaužas trīsstūra simbolā.

3. Es zinu, ka Visuma prāts, kas izpaužas Dabas likumos, attaisno manu ticību Visuvarenībai, Visredzībai, Visurībai un Kosmosa mīlestībai.

4. Es zinu, ka piedzimšanas brīdī dzīves elpai ienākot cilvēkā viņš kļūst par dzīvu personību, daļu no visuma dvēseles ar pagaidu fizisko ķermeni, lai sasniegtu dažādus mērķus.

5. Es zinu, ka tikai cilvēka ķermenis un apziņa ir pakļauti vājībām, un par katru izdarīto kļūdu ķermenim un apziņai ir jāizpērk izdarītais grēks, tādēļ, ka cilvēks piedzimst ar tīru dvēseli bez grēka un tikai no gara tumsības viņam ir jāatbrīvojas.

6. Es zinu, ka Rozenkreiceru Brālība - tā ir skola, kuras zināšanas ved pie iekšējās apziņas uzplauksmes. Tās autoritāte un pamati balstās uz atbildēm, kuras tā sniedz cilvēkam un uz iedvesmu, kuru tā jau kopš senseniem laikiem saņem no kosmosa.

7. Es zinu, ka dižie, redzamā senā un mistiskā Rozes un Krusta ordeņa iesvētītie darbojas kā neredzamie skolotāji un izpilda savu kosmisko uzdevumu visas cilvēces labā.

Lai notiek tā!

www.amorc.lv



 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv