www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Drosma, Drosmis, Elīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiKas piedzima pēc šķīstās ieņemšanas?30.05.2011

Marija.

Tas pārsteidz nesagatavotus daudzus, kuri nav katoļi. Šķīstā ieņemšana attiecas uz Jaunavas Marijas, nevis Jēzus dzimšanu.

To bieši jauc ar nevainīgās ieņemšanas doktorīnu, saskaņā ar kuru Marija ieņēma Jēzu caur Svēto Garu.

Savukārt šķīstās ieņemšanas doktorīna nozīmē, ka Marija tika ieņemta parastā ceļā, bet ieņemšanas brīdī bija pasargāta no iedzimtā grēka.

Diemžēl Bībelē nekas tāds nav minēts. Tā kļuva par oficiālu katoļu dogmu tikai 1854.gadā.

Daudzi teologi uzskata, ka šāda doktorīna nav nepieciešama, jo Jēzus visus atpestīja no grēka.

Nevainīgā ieņemšana ir galvenā baznīcas doktorīna, taču tas vēl nenozīmē, ka tajā nav atrodamas pretrunas. Tā skaidri pieminēta Lūkas un Mateja evanģēlijos, bet ne iepriekš rakstītajā Svētā Marka evaņģēlijā vai vēl senākajās Svētā Pāvila vēstulēs.

Svētais Pāvils savā vēstulē romiešiem nepārprotami norāda, ka Jēzus „dzimis no Dāvida sēklas, veidots pēc viņa miesas”. Tāpat mēs zinām, ka pirmie ebreju kristieši, saukti par nazīriešiem, arī neticēja dzimšanai pēc nevainīgās ieņemšanas.

Jaunā reliģija pārņēma pagānu idejas vairojot savu pievilcību, un Jēzus dzīvesstāstu bagātīgi papildināja pārdabiskas parādības.

Ebreju tradīcijās neietilpa nevainīgā ieņemšana. Taču Persejs un Dionīss grieķu mitoloģijā, ēģiptiešu Hors un persiešu dievība Mitra, kuru kults sacentās ar kristietību, bija „dzimuši jaunavām”.

 

John Lloyd & John Mitchinson
THE BOOK OF GENERAL IGNORACE
Maijas Brīveres tulkojums latviešu valodā 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv