Kabala – pamattēzes

Atveriet man sirdi,
Un es atvēršu jums pasauli
(Grāmata “Zoar”)

Kas es esmu un kāpēc es eksistēju?
No kurienes mēs nākam, kurp ejam, un kāpēc šeit atrodamies?
Vai ir iespējams, ka mēs jau kādreiz esam dzīvojuši šajā pasaulē?
Vai mēs varam izzināt sevi un Visumu?
Kāpēc pasaulē ir ciešanas, un vai ir iespējams no tām izvairīties?
Kā iegūt mieru, labsajūtu un laimi?

Continue reading “Kabala – pamattēzes”

Kabalas starptautiskā akadēmija “Bnei – Baruh”

Kabala – tā ir zinātne par augstāko, garīgo pasauļu izzināšanu.

Mācoties Kabalu, cilvēks izprot cēloņus visam tam, kas notiek mūsu pasaulē, iegūst spēkus un zināšanas, lai vadītu savu likteni, sasniedzot absolūtas un visu aptverošas zināšanas.
Cilvēks nevar eksistēt mūsu pasaulē, ja nezin dabas likumus.
Cilvēka dvēsele nevarēs eksistēt nākotnes pasaulē, neiegūstot zināšanas par dabas likumiem.
Veikt pirmos soļus šo zināšanu apgūšanā Jums palīdzēs  pirmā Kabalas mācību grupa Latvijā. Mācības ir bezmaksas.

Tuvāka informācijas pa e-pastu: rahil@junik.lv.  

Continue reading “Kabalas starptautiskā akadēmija “Bnei – Baruh””

„Nodoma virzība- ir galvenais faktors cilvēka darbībā. Mūsu pasaulē nekas nenotiek bez nodoma.”

11. jūnijā Šauļos(Lietuva) notika Kabalas akadēmijas „Bnei Baruh”seminārs. Seminārā piedalījās kabalisti no Latvijas un Lietuvas. Mācību semināra mērķis bija informēt par pirmo lielo Baltijas kabalistu konferenci, kura notiks 22.-24. jūlijā pilsētā Trakai(Lietuva). Seminārā izskatīja mācību jautājumu par tēmu ”Nodoms, nolūks”

Continue reading “„Nodoma virzība- ir galvenais faktors cilvēka darbībā. Mūsu pasaulē nekas nenotiek bez nodoma.””

Kabalas būtība

Kabala ir mācība par garīgo avotu cēloņu-seku sakarību (cēloņu-seku sakarību starp garīgiem avotiem), kas savienojas pēc pastāvīgiem un absolūtiem likumiem vienā augstā mērķī – būtnes, kas dzīvo šajā pasaulē izprot Radītāju.
Saskaņā ar Kabalu, visai cilvēcei un katram indivīdam ir jānonāk pie šī augstākā mērķa un radījuma programmas izpratnes visā tās pilnībā. Katrā paaudzē ir bijušas atsevišķas personības, kas, strādājot ar sevi, sasniegušas noteikto garīgo līmeni vai, pārfrāzējot, kāpušas pa kāpnēm augšā un sasniegušas virsotni. Continue reading “Kabalas būtība”

Kāpēc mēs nevaram just garīgo pasauli, tāpat kā mēs jūtam mūsu pasauli?

Ļoti iespējams, ka kopā ar mums, vienā telpā atrodas arī citas pasaules. Bet mēs ar tām nesaskaramies. Tās atrodas citā dimensijā, mēs tās nekad neizpratīsim, ja paliksim tikai mūsu dabas robežās. Acīmredzot citā, pilnā, īstā pasaulē atrodas visa, kas notiek ar mums, cēloņi, dzimšanas un nāves cēloņi, iespējams, arī mūsu rīcību sekas. Continue reading “Kāpēc mēs nevaram just garīgo pasauli, tāpat kā mēs jūtam mūsu pasauli?”