Kontemplatīvās lūgšanas vēsture kristīgajā tradīcijā

Pirmos piecpadsmit kristīgās ēras gadsimtus valdīja pozitīva attieksme pret kontemplāciju. Diemžēl, no sešpadsmitā gadsimta viedoklis attiecībā pret kontemlāciju izmainījās un nosvērās vairāk uz negatīvo pusi. Kontemplatīvās lūgšanas vēsture var palīdzēt labāk saprast mūsdienu Baznīcas stāvokli un tās garīgo pieredzi.

Continue reading “Kontemplatīvās lūgšanas vēsture kristīgajā tradīcijā”

Mīlestība meklē pēc kalpošanas

Mūsu pienākums ir sprediķot nevis ar vārdiem, bet gan ar piemēru, ar savu rīcību. Visi mīlestībā darītie darbi ir miera darbi.
***
Es nekad neuzlūkoju par savu pienākumu apkalpot cilvēku masas. Es aizvien raugos uz indivīdu. Es varu mīlēt tikai vienu cilvēku vienā reizē. Es varu paēdināt tikai vienu cilvēku vienā reizē.Tikai vienu, vienu, vienu. Continue reading “Mīlestība meklē pēc kalpošanas”

Svēto pīšļi, pār kuriem iznīcībai nav varas

Kristīgās baznīcas, klosteri glabā daudzu svēto, Dieva izredzēto mirstīgās atliekas un tām līdzi ieliktās relikvijas, kuras nav pakļautas dabas iznīcības likumiem. Mūsdienu materiālistisko uzskatu cilvēkam grūti noticēt, kāpēc svēto pīšļi nesatrūd gadu desmitiem un pat simtiem, arī zinātnieki to nespēj izskaidrot. Turklāt daudz dzirdam un lasām par to, ka svēto mirstīgās atliekas apveltītas ar brīnumdarošām spējām – tās dziedina slimos, atpestī ļauno garu apsēstos, arī pēc savas nāves svētie vēsta par gaidāmiem liktenīgiem notikumiem. Continue reading “Svēto pīšļi, pār kuriem iznīcībai nav varas”

Lekcija – „KRISTĪGĀS MEDITĀCIJAS TRADĪCIJA PAGĀTNĒ UN ŠODIEN”

Sestdien, 7.aprīlī plkst. 18:00 Pasaku mājā “Undīne”
Tā būs saruna par kristīgās meditācijas vēsturi sākot no Austrumu Baznīcas Tēvu isihasma (iekšējā klusuma) tradīcijām un agro Viduslaiku lūgšanu formulu meditācijām caur Viduslaiku Kristus ciešanu apceres un „sekošanas Kristum” Rietumu Baznīcas tradīcijās līdz mūsdienu Klusuma, Iekšējās Gaismas un Iekšējā Vārda meditācijām un apcerēm un Džona Meina un Lourensa Frīmana Kristīgās meditācijas biedrībai. Lekcijas otrajā daļā īpaši pievērsīsimies teorētiskajiem un praktiskajiem Iekšējās Gaismas tradīciju aspektiem, kā arī parunāsim arī par dažāda līmeņa teorētiskajiem strīdiem, kas risinās kristīgās izcelsmes meditācijas tradīciju kontekstā. Continue reading “Lekcija – „KRISTĪGĀS MEDITĀCIJAS TRADĪCIJA PAGĀTNĒ UN ŠODIEN””

«Zaudētais Jēzus kaps» intriģē, sadusmo un kaitina

Piedzīvojusi pirmizrādi marta sākumā telekanālā «Discovery», dokumentālā filma «Lost Tomb of Jesus» («Zaudētais Jēzus kaps») pasaules sabiedriskās domas kaitināšanas ziņā jau pielīdzināta Dena Brauna «Da Vinči kodam». Čīlē katoļi pat izgāja ielās, lai protestētu pret filmas demonstrēšanu. Iemesls – «Lost Tomb of Jesus» apšauba vairākas kristiešiem īpaši svētas lietas. Continue reading “«Zaudētais Jēzus kaps» intriģē, sadusmo un kaitina”

Grēksūdze

Grēksūdze par seksuālām domām un darbībām.
Sākumā grēksūdze bija publiska, un tā bija jāveic vismaz reizi mūžā.
760. gadā to noteica divas reizes gadā.
Līdz 1215. gadam ticīgie grēkus varēja izsūdzēt cits citam.
Grēksūdze paredzēja ne vien ticīgā atzīšanos un monologu, bet arī ticīgā atbildes uz mācītāja vai priestera jautājumiem.
Kādi jautājumi mācītājam bija jāuzdod grēksūdzē?
Daudzi šādi saraksti ir publicēti.

Continue reading “Grēksūdze”

Starpreliģiju draudzības pieredze Deir Mar Musas klosterī

Deir Mar Musā, Sīrijas tuksnesī dzīvo neliela, taču ļoti savdabīga mūku kopiena, ko nodibinājis Romas jezuīts Paolo Daloļjo (Dall’Oglio). Kopienas mērķis ir veidot draudzības tiltus ar islama reliģijas piederīgajiem. Deir Mar Musa ir lūgšanu un evaņģēliskās vienkāršības vieta, kurā var izbaudīt „ābramisko” viesmīlību. Tā ir iecerēta kā kristiešu un musulmaņu sadraudzības vieta, jo šādu attiecību trūkums joprojām sāpīgi tiek izjusts daudzās pasaules valstīs.

Continue reading “Starpreliģiju draudzības pieredze Deir Mar Musas klosterī”

Priesteris un stress

Pirms pāris gadiem ASV bīskapu konference sagatavoja dokumentu par stresu priestera dzīvē. Tādā veidā vēlējās palīdzēt priesteriem saskatīt to, kas viņu dzīvē rada stresu, un norādīt kā izvairīties vai cīnīties ar to. Lietuvā (arī Latvijā – tulka piezīme) sabiedriskā dzīve kļūst aizvien līdzīgāka rietumiem. Tas skar arī Baznīcu. Tāpēc ne viens vien Amerikas bīskapu secinājums var būt lietderīgs arī Latvijas priesteriem. Sniedzam dokumenta kopsavilkumu, nedaudz piemērotu mūsu apstākļiem. Continue reading “Priesteris un stress”

Vatikāna slepenais arhīvs internetā

Vatikāna slepenā arhīva materiāli tagad ir pieejami arī internetā. Svētā Krēsla interneta mājaslapā www.vatican.va ir jāizvēlas kategorija „Focus”. ajā var iepazīties ar pāvesta un Svētā Krēsla dokumentiem, publikācijām, vēsturiskiem materiāliem, kā arī ir iespējams apskatīt freskas un mozaikas, kas rotā Vatikāna bibliotēku, arhīvu un muzeju. Interesenti var apskatīt arī vairākus unikālus dokumentus. Continue reading “Vatikāna slepenais arhīvs internetā”

Reinkarnācija un kristietība

Vai mācība par dvēseļu pārceļošanu pēc nāves jeb cilvēku pārdzimšanu – dvēseļu pārmiesošanos ir saskaņā ar kristīgo ticību? Mācība par dvēseļu pārmiesošanos apgalvo, ka pēc nāves cilvēka dvēsele pārceļas kādā citā ķermenī un sāk jaunu dzīvi, tam tic budisti un hinduisti. Arī eiropieši tic dvēseļu pārceļošanai nāves brīdī, tikai viņi neatzīst, ka dvēsele varētu pārdzimt arī dzīvniekā, kā to pieņem hinduisti, budisti un senie grieķi.

Continue reading “Reinkarnācija un kristietība”

Benedikta XVI pirmā intervija: brīnišķīgi būt kristietim

Nereti tiek uzskatīts, ka kristietība ir sarežģīta un apgrūtinoša, un tikai tad, kad tiek atmests baušļu smagums, cilvēks jūtas patiesi brīvs. Taču es vēlos pasvītrot, cik brīnišķīgi būt kristietim – teica pāvests Benedikts XVI. Pasaules Jauniešu dienu svinību kontekstā Svētais tēvs runāja par cerību un jauno Baznīcu, kas var mainīt Eiropas seju. Vasaras rezidencē Kastelgandolfo ar pāvestu sarunājās Vatikāna Radio raidījumu vācu valodā redakcijas vadītājs, priesteris Eberhards von Gemmingens SJ. Sniedzam šīs sarunas tulkojumu.

Continue reading “Benedikta XVI pirmā intervija: brīnišķīgi būt kristietim”

Dievmāte Latvijā. Ievads. Notikumu vieta

 

Atmiņas pierakstījis un sakopojis Jānis Ādams

Sākot ar 1987.gada 1.martu rakstīti pirmie rakstiņi «Dievmāte Latvijā». Latvijā! Kad? Kur? Kas redzēja?… Ārkārtējs gadījums? Ticams vai neticams — uz to var atbildēt, ja pietiek labas gribas. Par to var uzzināt no aculieciniekiem.

Dievmāte Latvijā

Aculiecinieku atmiņu stāsti

Continue reading “Dievmāte Latvijā. Ievads. Notikumu vieta”

Fragmenti no Paulu Koelju “Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju”

 

“Tā gudrība tiek attaisnota no visiem viņas bērniem.”, Lūkas evanģēlijs, 7:35.

Reiz spāņu misionārs apmeklēja kādu salu, kur sastapa trīs acteku priesterus. Kā jūs lūdzat Dievu? – mācītājs jautāja. Mums ir tikai viena lūgšana, – atbildēja viens no priesteriem. – Mēs sakām: “Tu esi Trīs, un mēs esam trīs. Tad esi žēlīgs par mums.” Skaista lūgšana, – misionārs atzina. – Taču tā nav gluži tāda, kādu Dievs vēlētos dzirdēt. Es jums iemācīšu daudz labāku lūgšanu.

 

Continue reading “Fragmenti no Paulu Koelju “Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju””

Kristietība

Kristietība ir varens spēks, tai ir apmēram 1,7 miljardi sekotāju, tomēr tā ir viena no jaunākajām ticībām. Kristietības pamatlicējs ir Jēzus no Nācaretes (darbojies 1.gs. pirmajos 30 gados). Kristietība ir zināms Vecās Derības turpinājums, bet Jaunās Derības teksti datējami ar 120. gadu. Kristietības attīstība ir cieši saistīta ar baznīcas likteņiem. Kristietības Svētie Raksti ir Bībele. Sengrieķu valodā Biblion nozīmē “grāmata”. Bībele ir viena no vairāk tulkotajām grāmatām pasaulē – 303 valodās tā ir iztulkota pilnīgi, bet 1581 daļēji. Latviešu valodā Bībeli iztulkoja Ernests Gliks 1689. gadā.

Continue reading “Kristietība”

Priesteris Gregors Dalliards. Kāpēc raud Marija?

Pēdējā laikā šeit Valisā daudzi ļaudis ir saņēmuši pa pastu piesūtītu grāmatiņu ar nosaukumu “Kāpēc raud Marija?”, ar madonnas La Selette attēlu, kas raud. Es saņēmu dažus telefona zvanus ar jautājumu, vai tā ir patiesība, kas tur ir rakstīts, un arī uz ielas ļaudis man vaicāja, cik nopietni šo grāmatiņu vajadzētu uztvert. Es izlasīju šo grāmatiņu un sakarā arī ar citiem apgalvojumiem es mēģināšu tagad uzrādīt, ko šī grāmatiņa saka un no kurienes nāk atšķirība starp Mariju, Jēzus māti un pazīstamo dievmāti, un kādas ir šo abu sieviešu pazīmes. Continue reading “Priesteris Gregors Dalliards. Kāpēc raud Marija?”