Divas Tēvreizes

Mūsu priekšā ir divas lūgšanas. Pirmā ir tradicionālā un populārā lūgšana no Bībeles – tā saucamā Tēvreize. Otra, kas  tapusi ap Kristus dzīves laiku  ir lūgšana, ko starp aramiešu senlietām atrada dāņu pētnieks Lars Muhl, – pārsteidzoši līdzīga Bībeles lūgšanai un tomēr citāda.

Lūgšana Bībelē  


(1) Mūsu Tēvs debesīs!


(2) Svētīts lai top Tavs Vārds


(3) Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.


(4) Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.


(5) Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.


(6) Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.


(7) Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi.


(8) Āmen. 


(Mat. 6:9-15)


 


Aramiešu debesu lūgšana


Sena Tēvreize aramiešu valodā


 


(1) Debesu Radītāj,


(2) Tu, kas esi visapkārt,


(3) Svētīts lai ir Tavs vārds,


(4) Lai nāk Tava valstība,


(5) Tava griba lai notiek šeit un mūžībā.


(6) Pildi mūs ar savas žēlastības spēku


(7) Un atraisi mūs no tām saitēm,


(8) Ar kurām mēs cits citu sasaistām,


(9) Vadi mūs ārā no kārdinājuma: atbrīvo mūs no mums pašiem!


(10) Un dod mums spēju būt vienotiem ar Tevi,


(11) Māci mums pazīt piedošanas patieso spēku


(12) Un ļauj mūsu nākotnes darbībām izaugt no šī svētā acumirkļa!


(13) Āmen!


(Rukha d’koodsha, tulk.no aramiešu val. uz dāņu val. – Lars Muhl; tulkojums no dāņu val. uz latv. val. – I.A.)


            Mūsu priekšā ir divas lūgšanas. Pirmā ir tradicionālā un populārā lūgšana no Bībeles – tā saucamā Tēvreize. Otra, kas  tapusi ap Kristus dzīves laiku  ir lūgšana, ko starp aramiešu senlietām atrada dāņu pētnieks Lars Muhl, – pārsteidzoši līdzīga Bībeles lūgšanai un tomēr citāda.


(Uzziņai – pēc I.A. uzmeklētajiem materiāliem par aramiešu valodu – Viens no Mela Gibsona pašiem pirmajiem lēmumiem, uzņemot  filmu, bija lēmums par to, ka Jēzus runās tajā pašā valodā, kurā runāja vēsturiskais Jēzus pirms 2000 gadiem. Tā ir aramiešu valoda, sena semītu valoda, radniecīga ebreju valodai, kuru daži valodnieki šodien uzskata par “mirušu”. To dialektu formā joprojām lieto pavisam neliels cilvēku skaits attālākajos Vidējo Austrumu apgabalos. Taču kādreiz aramiešu valoda bija viena no nozīmīgākajām sava laika valodām, ko lietoja izglītībā un tirdzniecībā visā pasaulē, līdzīgi kā mūsdienās angļu valodu.)  


            Mēģināsim paraudzīties uz abām lūgšanām no pasaules kopsakarību viedokļa. Ērtības labad es atļāvos sanumurēt rindas – tas būs lietderīgi, salīdzinot tekstus.


            Rakstīt par šo lietu varētu ļoti gari, jo nianšu ir ļoti daudz; pie kam katra nianse piešķir tekstam savu nozīmi. Atļaušos tomēr nianses neaiztikt, jo katrs lasītājs jau var tekstus „izgaršot” pats. Atļaušos izteikt savas pārdomas par dažām principiālām lietām, kas iekritušas acīs.


            Pirmās rindas abos variantos [lai arī niansēs atšķirīgas] ir līdzīgas. Tomēr nevaru neuzsvērt simpātisku un būtisku momentu aramiešu lūgšanā, kurā uzrunā Radītāju kā visapkārt esošu, kamēr Bībeles lūgšanā pirmajā rindā tiek runāts tikai par „Tēvu debesīs”. Līdz ar to aramiešu lūgšanā Radītājs automātiski kļūst cilvēkam tuvāks un draudzīgāks.


            Bībeles lūgšanas 4. rinda aramiešu lūgšanā nav atrodama. Iespējams, šī rinda ieviesusies kā atsauce aktuāliem tā laika notikumiem – bada un nabadzības dēļ. Cits izskaidrojums nevarētu būt, jo, padomājot vecāku (Dieva) un bērnu (cilvēku) attiecību kontekstā, ir jocīgi, ka bērniem dienišķā maize no vecākiem ir jālūdz. It kā vecāki paši nesaprastu un nezinātu, ka bērni ir jābaro! Nedomāju, ka Radītājs vecāku lomā varētu būt tik nolaidīgs pret saviem bērniem. Teiktais attiecas arī uz situāciju, ja jēdziens „dienišķā maize” domāts plašākā un simboliskā nozīmē.


            Sestā rinda Bībeles lūgšanā manī vienmēr ir izraisījusi vislielāko neizpratni un pretestību. Vispirms jau tāpēc, ka liekas jocīgi Radītāju lūgt neievest kārdināšanā. No tā paša Bībeles konteksta skatoties, galvenais kārdinātājs vienmēr ir bijis sātans. Te pēkšņi tiek pieļauts, ka kārdināšanā ievešanu varētu veikt Dievs. Tas ir absurdi jau pašos pamatos, nemaz nerunājot par jau pieminētajām vecāku – bērnu attiecībām, kur vecākiem tā kā nu būtu pašsaprotami vadīt bērnu pa tiem pareizākajiem ceļiem. Labi, cilvēku grēcīgās dabas ietvaros vecāki var „nogāzt podus” nezināšanas dēļ. Bet kālab kas tāds jāpieļauj attiecībā uz Radītāju?


            Otrs ir jau reiz sacītais par psihologu atzinumu, ka noliegums afirmācijas procesā nedarbojas. Respektīvi, vārds „neieved” pa ceļam uz zemapziņu tiek transformēts kā „(ne)ieved” un zemapziņā saprasts kā „ieved”, kas tad arī tiek aizsūtīts Radītājam izpildīšanai. Ar to es nekādi negribu apgalvot, ka milzīgais izvirtību purvs, kurā sakrituši sakārdinātie ļauži Eiropā un Amerikā ir izveidojies kristiešu lūgšanu rezultātā (Hmm…Un ja nu tomēr?). Taču es aicinātu katru Tēvreizes skaitītāju izvērtēt, vai šajā gadījumā nebūtu lietderīgi tomēr uzticēties minētajam [iespējamajam] psiholoģijas zinātnes atzinumam (ieliku varbūtēju iestarpinājumu „iespējamam” tāpēc, ka pats to dokumentāli neesmu pētījis, esmu tikai dzirdējis no pāris cilvēkiem, kuri ar psiholoģiju ir diezgan tuvās attiecībās. Zinātāji saka, ka tas ir arī norādīts jo daudzās grāmatās par bērnu audzināšanu un pedagoģiju, ka nevajag bērnam teikt „nedari tā”, bet gan piedāvāt citu – pozitīvu aizvietojošu darbību.)


Zinātnes atzinumi, protams, ir bijuši un būs mainīgi. Tomēr attiecībā uz šo gadījumu, aramiešu lūgšanas 9. rindas pirmā daļa „Vadi mūs ārā no kārdinājuma” ir pārdomātāka, jo nesatur noliegumu un nepiesien Radītājam kučiera lomu kārdināšanā vešanas pajūgā.


Aramiešu lūgšanas 7. un 8. rinda ir burvīgas (Bībeles variantā to nav vispār). Tās ir vērstas uz to, lai nepadarītu otru par savu privātīpašumu, vērstas uz pašpietiekamību, sava kausa pildīšanu un galu galā beznosacījumu jeb patieso Mīlestību. Jo, ja nebūs saišu, nebūs nosacījumu!


9. rindas otrā daļa – „atbrīvo mūs no mums pašiem!”. Iespējams, vislielāko neizpratni izraisošs lūgums. Taču tas nav nekas cits, ka lūgums atbrīvot mūs no ego, atbrīvot no kastītēm, kurās paši sevi esam iesprostojuši (citiem vārdiem, atbrīvot no prāta konstrukcijām – no tā es, ar kuru esam identificējušies), ļaujot piedzīvot to, kas bija aprakstīts rakstiņā „Sevis došana”.


Vēl viena brīnišķīga rinda aramiešu lūgšanā – divpadsmitā. Katrs acumirklis ir svēts. Svēts tāpēc, ka tas ir vienīgais, kas mums pieder. Pagātnes vairs nav. Tā ir bijusi, bet šajā mirklī tā vairs neeksistē. Nākotnes vēl nav; tas, ko mēs uzskatām par nākotni, ir tikai prāta pagātnes mantojuma projekcijas par to, kas varētu būt. Tas varētu būt, tas varētu nebūt. Bet viennozīmīgi, šajā acumirklī nekas no tā nav. Piešķirot pašreizējam acumirklim svētumu (lasi – apzinoties šo acumirkli!), atrodoties „šeit un tagad” stāvoklī, nav jāraizējas par nākotni. Tā izaugs pati – labākā, kas mums ir noderīga īsākajam ceļam uz turieni, kur mums jānokļūst.


Daži secinājumi:


1)            Aramiešu lūgšana ļoti sasaistās ar pasaulē esošajām kopsakarībām, tās ietverot daudz pilnīgāk un patiesāk nekā Bībeles lūgšana;


2)            Bībeles lūgšana varētu būt radusies uz aramiešu lūgšanas bāzes, taču cenzūras un tulkojumu ietekmē daudzus zelta graudus pazaudējusi, dažus aizstājusi ar pelavām;


3)            Žēl par pārējiem Bībeles tekstiem, jo, visticamāk, ka ar tiem ir noticis kas stipri līdzīgs.


/Ģirts/


27.09.2007

Komentāri:

 guga 15:35:01 28.03.2010
62.85.19.217

Patiesībā izcili teksti ir abi. Katrs pa savam.

Pirmajam, Mat. ev. tekstam ir vairākas dalījuma iespējas - piemēram, pa cilvēka ķermeņa 7 pamata centriem - tam ir tikai nedaudz jāpamaina Ģirta dotais dalījums:

(1) Mūsu Tēvs debesīs! - galvas virsas centrs, tiešā saite ar garīgo pasauli

(2) Svētīts lai top Tavs Vārds - pieres centrs, centrs, kurā dzimst Radošais Vārds, Logoss, Iša centrs jogas filozofijā

(3) Lai nāk Tava valstība - kakla centrs, Akaša, jeb Telpas elementa centrs, tīrības centrs

(4) Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. - sirds centrs, atkarībā no sirds stāvokļa te runa iet par saistību ar 'augšu' vai 'apakšu', 'debesīm' vai 'zemi', bet cilvēkam ir jāiemācās ienest garīgo elementu abos

(5) Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem - nabas centrs ir atbildīgs par visa veida asimilāciju, tiklab fiziskās barības kā mūsu ikdienas pieredzes, kas rodas pirmkārt no attiecībām ar cilvēkiem

(6) Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna - dzimumenerģijas centrs, vēlmes ir daudz un dažādas, bet viena no visstiprākajām dziņām, kuru visgrūtāk sabalansēt, ir dzimumdziņa, sanskritā šo centru apzīmē ar terminu 'Virāt', kura viena no nozīmēm ir 'nebeidzams', kas arī tieši attiecas uz dzimumdziņas nebeidzamo raksturu; cilvēks, kam izdodas sabalansēt šo spēku, var sakārtot savu dzīvi

(7) Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. - pamatnes centrs, kam atbilst zemes elements, sanskritā to sauc 'Visha' resp. 'Viss', tas ir manifestācijas centrs, Valstība.

 Valters, Modrim 02:09:12 03.01.2008
87.110.78.24

Jā, ja nemaldos HPB arī norāda uz šo okulto Erosa nozīmi.
Bet piemērs ar pakavsaktu Tev ir labs. Man patīk.

 Modris,  01:53:09 03.01.2008
80.233.142.78

Jā, un piedzimst cilvēciņš, he, he, he - gara un matērijas apvienojums...

 Modris, Valteram, Wu,  01:51:13 03.01.2008
80.233.142.78

Un kāds cits vārds Fohatam ir Eross.
Iedomājies pakavveida saktu - vienotne šeit it kā sadalās divos polos, starp kuriem veidojas... nu, zibeņi lēkā...

 Valters, Wu 01:46:15 03.01.2008
87.110.78.24

Es Tev ieteiktu palasīties Slepeno Doktrīnu - pieejama tīmeklī. Manuprāt, tas ko Tu meklē, tur tiek saukts par Fohatu.

 Wu, Modris 01:29:41 03.01.2008
78.84.154.234

Sveiks!

Laimīgu Jauno Gadu arī Tev!

Redzi, tā telpa, par kuru mēs runājam, nav 3dimensiju, bet kaut kāda citāda. Es nevaru īsti pateikt ar ko tajā telpā atšķiras 'pār' no 'starp'. Jo 'starp' ir skaidri definēts 3dimensiju telpā, bet gan matērija, gan vibrācija - abas ir it visur 3dimensiju telpā, tāpēc ko nozīmē 'starp' šajā gadījumā? :) Bet lai būtu - 'starp' :)

 Modris, Wu,  01:13:22 03.01.2008
80.233.142.78

Apziņa nav pāri garam (aktīvajam, vīrišķajam pirmsākumam) un matērijai (pasīvajam, sievišķajam pirmsākumam), bet gan vidū starp abiem, savienojot abus sevī. Citiem vārdiem: Dievs Tēvs, Dieve Māte (jeb Svētais Gars) un Dievs Dēls (apziņas princips).

 Wu, Guga 00:46:06 03.01.2008
78.84.154.234

Sveiks! :)

Laimīgu Jauno Gadu!


Pirms dažām dienām piedalījos sekojošā sarunā, kur mēģināju apkopot pēdējos mēnešos apdomāto un noformulēt pasaules darbības mehānismu tā, robežas, kuru ietvaros apmēram varētu noorientēties un pētīt kaut kādus pasaules aspektus.

Man sanāca, ka pasaulei ir 2 pirmssākumi - 'pasīvais' (matērija, ēters, ķermenis) un 'aktīvais' (frekvenču-ornaments, vārds, informācija, gaisma, vibrācija, dvēsele?). Bet ir vēl viens - trešais - apziņa, kas ir pāri šiem abiem pirmssākumiem.

Par to es īsi aprakstīju šeit - http://community.livejournal.com/ficus_tv/9637.html?thread=29093#t29093 (skat lapas apakšā, otrais komentārs no apakšas, UZMANĪBU! - atverot lapu automātiski palaižas videofails, ir drusku jānogriež skaļums)

Nonācu pie secinājuma, ka nav tā, kā es domāju agrāk, ka Dievs kaut kad sākumā radīja pasauli un pēc tam pārstāja tajā piedalīties. Viņš turpina tajā piedalīties līdzīgi, kā ērģelnieks turpina piedalīties-spēlēt, līdz skaņdarbs tiek pabeigts.

Izrādās, ka pasaule nav vis automāts, kas palaists, uzvelkot atsperi, kā pulkstenis, bet gan pasaule ir simfonija, kuru izpilda meistars.

Tāpēc viss, kas ir, tiek radīts un uzturēts katru brīdi, arī šobrīd katru brīdi tas tiek uzturēts, izmantojot aktīvo pirmssākumu – Vārdu citiem vārdiem :)

Ja tā nenotiktu, tad visas struktūras, kas mums apkārt, sagāztos un arī mūsu pašu nebūtu, ikviena šūna un ikviens atoms sagāztos pļeckā, kā aukstu magnēta bumbiņu sauju, no kurām nekas jauns pats no sevis nevar rasties.

Bet ja ir vārds-vibrācija, kurš matēriju iekustina, tad kustība atkal iesākas un parādās struktūras.

Es Tev rakstu, izmantojot žargonu, kā fizmats fizmatam :))))))

Tajā komentārā ir arī saites uz dažiem videofragmentiem, kas ir vienkāršas ilustrācijas teiktajam. Par to, kā uzvedas rīsi, pulveris, šķidrums dažādu frekvenču iedarbībā. Vienkārši modelīši-ilustrācijas.
Atkārtošu saites uz ilustrācijām šeit.
http://www.youtube.com/watch?v=nO0bSSXmr1A (2:04)
http://www.youtube.com/watch?v=sY6z2hLgYuY (2:00)
http://www.youtube.com/watch?v=7ViMy_aIm5Q (9:25)
http://www.youtube.com/watch?v=7dliI63ERpw (5:11)

Un īsfilma par viļņu ģenētiku (tas pats princips matērija-vibrācija – bet speciālgadījums bioloģiskiem organismiem)
http://rutube.ru/tracks/35269.html?v=a85b67912c5d6b16ffc8920c0c4e700c (25:51)


> Un arī cilvēku uztur šī pati vibrācija, kas ieiet cilvēkā caur 'Dieva muti' -
> caur to organisko centru, kas cilvēka ķermenī vada visus automātiskos
> procesus. Šī radošā vibrācija caur mugurkaulu un nervu kanāliem nonāk
> pie orgānus vadošajiem nervu pinumiem un realizē visa ķermeņa
> mašīnas perfektu funkcionēšanu Dieva noteiktajā laika intervālā.

Kur es varētu kaut kur sīkāk uzzināt par pasaules aktīvo sākumu - kas tā ir par radošo vibrāciju? kāda tā ir? no kā tā sastāv? kur tā ir aprakstīta? Varbūt kādos jogu vai daosu darbos?

 guga, Modrim 23:51:12 02.01.2008
62.85.19.217

Ja runa iet par fizisko ķermeni un tā regulācijas mehānismiem, tad iegarenās smadzenes, ja par enerģētiskajiem procesiem, tad pakauša daiva, ja par piesaistes vietu garīgajai pasaulei, tad paura centrs. Kaut kas apmēram uz to pusi, man liekas :))).

 Modris,  23:16:14 02.01.2008
80.233.142.78

Šā vai tā, bet šī 'mute' gan bībeles neraksta...

 Modris, Gugam,  23:15:19 02.01.2008
80.233.142.78

Vai tad Dieva mute (jeb durvis uz Dieva pasauli) nebija paura centrs?

 Modris, Gugam,  23:13:11 02.01.2008
80.233.142.78

Nu, nu, varbūt lieta ir nedaudz sarežģītāka. Pastāv vēl mācība par ēteriskajiem centriem un to sakarību ar endokrīnās sistēmas dziedzeriem. Ēteriskie centri ir saistīti ar nadiem, bet tie ir arī nervu pamatā...

 guga, Logosam 22:30:44 02.01.2008
62.85.19.217

Un šis organiskais centrs ir iegarenās smadzenes cilvēka smadzeņu pamatnē.

 guga, Logosam 22:18:07 02.01.2008
62.85.19.217

Tikai viena no neskaitāmajām šīs frāzes iespējamām nozīmēm ir sekojoša - vārds ir vibrācija, viss šajā pasaulē ir radīts caur Vārdu - resp, caur radošu un inteliģentu vibrāciju. Un arī cilvēku uztur šī pati vibrācija, kas ieiet cilvēkā caur 'Dieva muti' - caur to organisko centru, kas cilvēka ķermenī vada visus automātiskos procesus. Šī radošā vibrācija caur mugurkaulu un nervu kanāliem nonāk pie orgānus vadošajiem nervu pinumiem un realizē visa ķermeņa mašīnas perfektu funkcionēšanu Dieva noteiktajā laika intervālā.
Ja šie automātiskie procesi, kas nodrošina visus ķermeņa vielu maiņas, asimilācijas un attīrīšanās procesus kaut uz brīdi izies no ierindas, viss, spēlīte būs nospēlēta šajā konkrētajā dzīves teātra cēlienā.
Jūs varat piebāzt cilvēka ķermeni ar vislabāko barību, bet, ja šī inteliģentā vibrācija pārstās uzturēt cilvēka ķermeni, nekas viņam nelīdzēs.
Vienkārši un tajā pašā laikā faktoloģiski patiesi.

 guga, Modrim 22:10:05 02.01.2008
62.85.19.217

Literatūra ir daudz un dažāda, bet kas kuram interesants, tas ir atkarīgs no interesēm. Es neteicu nekā par interesantumu, tikai par atziņām. Bet atziņu atrašana tāda veida kodētā literatūrā kā Bībele (tāpat kā jebkurā citā lielajā reliģiskajā klasikā - Bhagavadgītā, Dao-De-Czin, Upanišadās) atkarīga no paša piepūles, un kā jau jebkurš liels darbs, tas lielākoties atklāj savu interesantumu tikai procesa beigās.

 Modris, Logosam,  22:04:06 02.01.2008
80.233.142.78

Cik valodās kaut ko ir jāiztulko, lai teksts iegūtu patiesību saturoša teksta statusu?

 Modris, Logosam,  22:02:42 02.01.2008
80.233.142.78

Ja uzraksti trīskārt, tad laikam izskatās pārliecinošāk, he, he, he...

 Logos, guga, Logosam	21:00:55 02.01.200 21:51:06 02.01.2008
78.84.150.134

Un atkal viens pavisam nevainīgs jautājums - vai patiešām Dieva vārds ir tikai šis dažādi tulkotais fiziskais vārds Bībelē kā to saprot kristieši pēc nosaukuma?
--------------------------------

Jā, Bībele ir Dieva Vārds. Šodien Bībele ir iztulkota tūkstoš valodās, un neviens tulkojums nav pretrunā ar citu. Ja neuzticies tulkojumiem, tad lasi oriģinālus VD ivritā un JD grieķu koinē.

 Logos, guga, Logosam	21:00:55 02.01.200 21:48:30 02.01.2008
78.84.150.134

Un atkal viens pavisam nevainīgs jautājums - vai patiešām Dieva vārds ir tikai šis dažādi tulkotais fiziskais vārds Bībelē kā to saprot kristieši pēc nosaukuma?
--------------------------------

Jā, Bībele ir Dieva Vārds. Šodien Bībele ir iztulkota tūkstoš valodās, un neviens tulkojums nav pretrunā ar citu. Ja neuzticies tulkojumiem, tad lasi oriģinālus VD ivritā un JD grieķu koinē.

 Logos, guga, Logosam	21:00:55 02.01.200 21:47:08 02.01.2008
78.84.150.134

Un atkal viens pavisam nevainīgs jautājums - vai patiešām Dieva vārds ir tikai šis dažādi tulkotais fiziskais vārds Bībelē kā to saprot kristieši pēc nosaukuma?
--------------------------------

Jā, Bībele ir Dieva Vārds. Šodien Bībele ir iztulkota tūkstoš valodās, un neviens tulkojums nav pretrunā ar citu. Ja neuzticies tulkojumiem, tad lasi oriģinālus VD ivritā un JD grieķu koinē.

 Modris, Gugam,  21:08:37 02.01.2008
80.233.142.78

Manuprāt, ir arī interesantāka literatūra par Bībeli...

 guga, Logosam 21:00:55 02.01.2008
62.85.19.217

Un atkal viens pavisam nevainīgs jautājums - vai patiešām Dieva vārds ir tikai šis dažādi tulkotais fiziskais vārds Bībelē kā to saprot kristieši pēc nosaukuma?

Kas ir tas Vārds (Logos), kas nāk no Dieva mutes un uztur cilvēku?

Bībele ir fantastiska grāmata un pat ar visiem tulkojumu 'brāķiem' tā vēl joprojām satur fantastiskas atziņas. Tikai lasīt to tomēr nozīmē mazliet piepūlēt smadzenes un galvenais sirdi un garu, ne tikai acis.

Lai Dievs mums visiem tajā palīdz!

 Modris, Logosam,  20:27:24 02.01.2008
80.233.142.78

Dzenā ir kāda anekdote. Meistars saka, ka jebkura skaņa ir nākusi no Budas zelta mutes. Māceklis jautā, vai tas patiešām tā ir, un kad Meistars atbild apstiprinoši, tad saka: Vai Buda nevarētu pārtraukt taisīt troksni, kas atgādina rūgstošu sūdu skaņu? Uz to Meistars gan viņam iesita...

 Modris, Logosam,  20:24:05 02.01.2008
80.233.142.78

Dievam gan ir neskaitāmi daudz mutes...

 Modris, Logosam,  20:22:12 02.01.2008
80.233.142.78

Bībeles vārdi gan nav nākuši no Dieva mutes, he, he, he...

 Logos, Modris	14:43:27 02.01.2008 19:00:57 02.01.2008
78.84.150.134

Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kā notiek šī Dieva Vārda ēšana? Tu taču nedomā Bībeles vārdus?
-----------------------------------

Tu uzminēji. Bībele ir Dieva Vārds. Paties ēdiens.

<http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/>

 MB, Logos 15:10:36 02.01.2008
10.225.20.27

vai galda lampai japielūdz/jālūdz kontaktligzdai elektrība?

 Modris, Logosam,  14:43:27 02.01.2008
80.233.142.78

Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kā notiek šī Dieva Vārda ēšana? Tu taču nedomā Bībeles vārdus? Vajadzētu Tevi uzlikt uz Dieva Vārdu diētas (ja vien būtu skaidrs, kas tā tāda ir), redzētu, kas tur sanāktu? Kā svara vērotājiem?

 Modris, Logosam,  14:39:51 02.01.2008
80.233.142.78

'Bez lūgšanas gars mirst aiz bada'. Kas tev ir gars? Vai gars ēd? Un, ja ēd, tad ko? Vai gars barojas no cilvēku lūgšanām?

 Modris, Logosam,  14:37:58 02.01.2008
80.233.142.78

'Lūgšana ir dvēseles garīgais ēdiens.' Vai tad dvēsele ir tā, kas lūdz? Kas gan tev ir dvēsele?

 Eze, Logos 14:33:06 02.01.2008
87.226.50.211

Šis Tavs komentārs patiesi uzrunā :)

 Logos, >>MB 14:16:37 02.01.2008
78.84.150.134

pastāsti, pēc būtības, kāpēc Dievs ir Jālūdz?
-----------------------------------------------------

Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes.

Lūgšana ir dvēseles garīgais ēdiens. Bez lūgšanas gars mirst aiz bada. Un paliek tiek kārību baudītāja - nāvei lemtā miesa.

Līdzība.

Galda lampa vaicā elektrībai, kapēc obligāti tam vadam ir jābūt iespraustam kontaktligzdā??

 MB, Logos 13:32:23 02.01.2008
10.225.20.27

pastāsti, pēc būtības, kāpēc Dievs ir Jālūdz?

 Logos,  12:33:20 02.01.2008
78.84.150.134

Kautvai 3 tēvreizes vai 103. Kautvai katram sava versija. Galvenais pareizi Dievu uzrunāt: 'Mūsu Tēvs debesīs...' tālāk var Dievu slavēt un pateikties un lūgt pēc dienišķajām vajadzībām katrs pēc savas saprašanas. Mateja evaņģēlijā. /6:9-15/ ir dots kodols, jeb paraugs kā jālūdz Dievs. Principā ar to pietiek. Jēzus māca lai daudz nepļāpājam lūgšanā, bet lūdzam pēc būtības.

<http://www.youtube.com/watch?v=cA5QJS3paAo>

 Modris, Ģirtam,  14:57:14 30.10.2007
80.233.142.78

Krišnamurti kaisa graudus, nerūpēdamies par to, kur tie krīt. Šie vārdi ir domāti tiem, kuriem 'ir ausis, lai dzirdētu, un acis, lai redzētu'.

 Modris, Ģirtam,  14:48:53 30.10.2007
80.233.142.78

Nē, informācija ir tikai pirmais solis, bet vienīgais, par ko šeit var runāt, kurā dalīties. Pārējais ir katra indivīda paša darīšana.

 Girts Modrim,  08:39:17 30.10.2007
80.232.155.227

Par izteikšanās miglainību Tev ir taisnība, man gadās ar to pagrēkot. Raksturiņš, protams, arī nav ideālais ...

Tā ideja, ko mēģināju pateikt - sāls ir Ņinas Rudņikovas tēzē par visu triju plānu integrāciju (kā tas notiek, tas ir cits jautājums). Paradigmu būvēšana pieder tikai informatīvajam laukam, kas ir tikai viens no trijiem. Mana atbilde uz Tev uzdoto jautājumu - vai trepes atmetīsies, kad uzbūvēsi pilnīgu paradigmu - nē!. Jo pat ideāli uzbūvēta paradigma par 'jumtu' ir tikai un vienīgi jumta apraksts. Tā nekādi nav atrašanās uz 'jumta'.

Savukārt, paradigmu būvēšana ir riskanta ar to, ka rada ilūziju par zināšanu (pat ideāls apraksts nav vēl zināšana!). Aprakstīšanas process rada problēmu - paradigmu būvēšana ir interesanta, aizraujoša un novirza no abu pārējo plānu 'apgūšanas'. Līdz ar to, lai arī rodas ilūzija par arvien pilnīgāku 'jumta' izskatu, kāpšana pa kāpnēm faktiski nenotiek.

Manā sapratnē tieši tāpēc Krišnamurti aicināja 'izkāpt' no visām zināšanām ('Commentaries on Living' sniedz viņa sarunas ar dažādiem cilvēkiem, no kuriem daudzi noteikti neietilpa iepriekš atrunātajos 10%. Un, kā jau teicu, Krišnamurti nebūs tas cilvēks, kas nodarbojās ar masu maldināšanu).

Cilvēks ir pakāpies 'jumta' virzienā tad, kad stāv uz jaunā pakāpiena visos trijos plānos.

No Taviem komentāriem man šķita, ka Tu, neskatoties uz Rudņikovas tēzes pieminēšanu, tomēr veido informatīvā plāna dominanti pār pārējiem. Ja biju nepareizi sapratis, tad atvaino (varbūt Tu tā arī nedari, bet pārējos plānus virtuālajā pasaulē var arī nesamanīt)!

 Modris, Ģirtam,  16:28:16 29.10.2007
80.233.142.78

Diskusijās ar Tevi mani vienmēr nedaudz traucē zināma Tavu formulējumu miglainība un nekonsekvence, kā arī nemitīgā pretnostatīšanas dziņa, kurai bieži nav nekāda pamata, izņemot kaut ko traucējošu Tevis paša raksturā. Tāpat šoreiz.
'...lai cik pareiza nebūtu uz skolotāju vārdiem izveidota paradigma, tā nekādi neatceļ pašizziņas procesa prioritāro nepieciešamību.' Tavi vārdi. Vai es kaut ko tādu teicu, pret ko Tu šeit iebilsti?
'Cilvēks patiesi ir informatīva būtne, taču informācija pati par sevi transformāciju neveic (kaut kur atpakaļ Tu nocitēji vienas sievietes teikto, neatceros gan uzvārdu un meklēt arī nav laika).' Tavi vārdi. Ja jau es šo sievieti citēju (Ņinu Rudņikovu), tad taču es viņai piekrītu, kā Tev liekas? Pret ko Tu šeit spārdies, ja vien negribi par katru cenu sevi pretnostatīt man?
'Jā, prāts ir karietes kučieris, bet kučierim nedrīkst ļaut noteikt, uz kurieni braukt. Tā tomēr ir karietē sēdošā saimnieka kompetence.' Tavi vārdi. Pret ko Tu šeit iebilsti, pret Jēzus doto līdzību, pretnostatot to Brahmana ratu līdzībai? Abas līdzības atšķiras, tas tiesa, Jēzus līdzībā tieši prāts ir kučieris un nekāda karietē sēdētāja vispār nav. Dvēsele ir zirgs, nevis saimnieks karietē, un šis zirgs var iespītēties kā ēzelis un nekustēt ne no vietas vai arī ar pilnu spēku bezbailīgi vilkt ratus uz priekšu (un nevis noteikt virzienu). Mēs šeit nerunājām par Brahmana ratiem, tad kādēļ Tevis teiktais? Atkal pretnostatīšanas dziņa?

 Girts Modrim,  08:19:40 29.10.2007
80.232.155.227

Ar iepriekš teikto es gan nekādi negribētu noniecināt informācijas lomu cilvēka dzīvē. Informācijai ir sava nozīmīgā vieta. Informācija un domājošais prāts ļauj saprast pasaules procesos un adekvātā veidā tajos piedalīties. Bez tam, informācija un prāts ļauj veikt tos laicīgos uzdevumus, kam mums, galu galā, ir dots cilvēka ķermenis (diskusiju dalībnieks ar segvārdu '?' par šo 'cilvēks ķermenī' misiju pateica vienreizēji labi).

Bet vispār te nu mēs atkal esam atgriezušies pie tā paša, par ko faktiski jau vairākkārt esam runājuši.

Lai Tev jauka diena! Es šodien laikam vairs nepieslēgšos.

 Girts Modrim,  07:45:37 29.10.2007
80.232.155.227

Tas jautājums nemaz nebija jocīgs. Jā, varbūt dziļāks nekā pirmajā brīdī šķiet.

Es mazliet palasījos Krēmi - loģisks, interesants un kompetencē balstīts redzējums. Taču, manuprāt, lai cik pareiza nebūtu uz skolotāju vārdiem izveidota paradigma, tā nekādi neatceļ pašizziņas procesa prioritāro nepieciešamību. Cilvēks patiesi ir informatīva būtne, tacu informācija pati par sevi transformāciju neveic (kaut kur atpakaļ Tu nocitēji vienas sievietes teikto, netaceros gan uzvārdu un meklēt arī nav laika). Pašizziņa laikam jau primāri ir tā, kas noved pie 'jumta'. Jā, prāts ir karietes kučieris, bet kučierim nedrīkst ļaut noteikt, uz kurieni braukt. Tā tomēr ir karietē sēdošā saimnieka kompetence.

Tur parādās tas atslēgas moments - vai trepju atmešanai pietiek tikai ar uzbūvētu paradigmu - informāciju? Un varbūt tam pašam Krišnamurti bija jāsasniedz augstu pakāpi, lai viņš saprastu, ka informācija ar visu paradigmas celšanu nemaz nav tas svarīgākais? Katrā ziņā Krišnamurti nebūs tas cilvēks, kurš nodarbojās ar 'kaitniecību', riskējot plašas masas aizvest neceļos. Modris, Ezei,  04:21:42 29.10.2007
80.233.142.78

Kurā posmā sākas Dieva samanīšana? - tāds bija Tavs jautājums. Šķiet, ka tādas samanīšanas mirkļi ir iespējami jebkurā posmā. Šo mirkļu daudzums, ilgums un noturība palielinās līdz ar cilvēka apziņas attīstību - paplašināšanos.

 Modris, Ģirtam,  04:15:54 29.10.2007
80.233.142.78

Tu man uzdevi tādu jocīgu jautājumu, par kuru es stingri pārdomāju, ko gan lai Tev atbildu. Lai atgādinātu, par ko bija runa, es to Tavu jautājumu nocitēšu:

'...vai tad, kad būsi pārliecinājies par savas versijas pareizīgumu, vai trepes atmetīsies (jebšu - Tu tās varēsi atmest pats?)? '

Jā, grūti Tev atbildēt. Droši vien, ka cilvēkam reiz pienāk brīdis, kad vairs nav ko jautāt dzīvei - viss ir daudz maz zināms. Varbūt, ka ne visās detaļās, bet tomēr principā viss ir skaidrs. Es diezgan alkatīgi meklēju lietas, kuras varētu pavērt kādu jaunu skatu uz lietām, un pagaidām reizi pa reizei tomēr atrodu ko jaunu. Diemžēl ne pārāk bieži. Cilvēks ir informatīva būtne, viņš pārtiek ne tikai no ēdiena, dzēriena, saules gaismas, bet arī no jaunas informācijas - ja tās sāk aptrūkties, tad viņš izjūt informācijas 'badu' vai 'slāpes'.
Jā, trepes 'neatmetās' tikai tādēļ, ka kāda versija ir izrādījusies pareiza; man šķiet, ka tas notiek tad, kad visas iespējamās versijas ir pārbaudītas un izrādījušās pareizas. Tas notiek tad, kad mentālā attīstība ir pabeigta un mnetālais ķermenis ir pilnībā izveidojies un apbruņots ar visu nepieciešamo, kad ir izieta visa iespējamā pieredze uz zemes, kāda vien ir iespējama - ne agrāk. Nekad nevajag aizmirst, ka, piemēram, Krišnamurti ir 4. pakāpes Iesvētītais. Arī Maitreja saka: necenšieties līdzināties man, gan pienāks laiks, kad jūs būsit līdzīgi man.
Es apgalvoju vienkāršas lietas: jūs nevarat atmest trepes, kamēr neesat uz jumta, jūs nevarat kāpt pa kāpnēm, ja nepārceļat kājas no viena pakāpiena, uz kuru balstās kājas, uz nākošo, tas nozīmē katram būt tam, kas viņš ir, jeb, citiem vārdiem sakot, atzīt pakāpienu, uz kura viņš patiešām stāv.
Līdz ar to uz Tavu jautājumu es faktiski nevaru atbildēt.

 skauts, Matakam,  23:49:45 27.10.2007
87.226.70.165

Jā esmu dzirdējis, ka visi tur Masoni, bet divi gan neēsot. Pieņemsim viens ir Bils un otrs tā vien gribas teikt Kenedijs. Kurš tad no goda vīriem bija tas, kas apsolījās, pēc 1. pasaules kara, ka ASV izmantos jebkuras metodes lai vienmēr saglabātu uzvarētājas statusu? Es ceru tu saprati, ko es domāju ar vārdiem jebkuras metodes.
Maza piebildīte - mana mazā informācijas apjoma dēļ teiktais var būt arī neprecīzs.

 Mataks, Skaut,  18:21:48 27.10.2007
77.93.31.169

par nožēlu transatlantijas Bils nav masons, atšķirībā no pirmajiem prezidentiem, kas bij īsteni patrioti un goda vīri...

 Modris, Skautam,  17:33:21 27.10.2007
80.233.142.78

Padomā, ko Tu esi izdarījis pasaules labā, varbūt tad nebūsi tik nadzīgs tiesāt un kritizēt citus...

 skauts, Modrim,  17:30:37 27.10.2007
87.226.70.165

Es nebūt neteicu, ka mūsējie te ir labāki, vienkārši tu viņus nepieminēji. Tā ārzemnieku liekulība ir normāla staigāt ar sadrūmušu seju un tik līdz kādu ierauga smaids līdz ausīm. Pasaki vēl tikai, ka šī materiālā labklājība nav pārmērīga un neveicina degradāciju. Labi iešu pacensties pielabot savas brilles, kas zin varbūt sanāks...

 Modris, Skautam,  17:23:38 27.10.2007
80.233.142.78

Tu jau vari uzskatīt, ka mūsu cilvēki ir labāki, tomēr es tā nedomāju. Tajās ārvalstīs, kurās es esmu bijis (Šveicē, Vācijā, Īrijā) cilvēki ir ļoti patīkami, un es šajās valstīs jutos ļoti labi un mājīgi. Protams, ne bez saviem kropļiem un kroplībām, bet vispārējais līmenis ir daudz augstāks nekā Latvijā. Tas, ka pasaule tagad ir krīzes stāvoklī, ir fakts, bet šī krīze ir pavisam citu iemeslu dēļ, tā ir normāla cilvēces evolucionārā krīze, pavisam dabiska, - kā pubertāte cilvēka dzīvē. Tagad ir laikmetu nomaiņas laiks, tādēļ ļoti daudz kā negatīva parādās dzīves virspusē un prasīt prasās pēc transformācijas, kuras labā arī VMH (ieskaitot masoņus) tagad strādā. Tev ir šķības brilles, Skaut!

 skauts, Modrim,  17:19:49 27.10.2007
87.226.70.165

Nu, ko ta viņi izdarīja ar to Indiešu garīgo kūltūru, atkal izķeskāja pa pasauli, paturot sev atslēgas lai varētu valdīt pār cilvēkiem? Manu prāt paši Indieši savu kultūru pašlaik viss labāk integrē mūsu sabiedrībā. Protams, ja viņi ir Masoni tad tā ir cita runa attiecībā uz viņiem un tomēr varbūt tikai.

 Modris,  17:15:56 27.10.2007
80.233.142.78

Tomēr visa pamatā nav 'žīdi/masoņi', bet gan neredzamā mūsu planētas Valdība ar Lielo Kungu, Šambalas Valdoni Sanatu Kumaru priekšgalā, Kurš ir mūsu planētas Dieva personība, kuram ir pakļauti trīs Kungi, triju šīs Valdības nodaļu Galvas: Manū, Kristus (Kura personas vārds ir Maitreja) un Mahāčohans (Civilizācijas Kungs, kura personas vārds ir Meistars Rakoši - Kurš kādreiz bija pazīstams kā grāfs Sen-Žermēns). Valters jau tūlīt brēks, ka es stāstu pasakas, bet tieši tāda ir informācija, kuru B. Krēme ir saņēmis no sava Meistara, un kurai man nav iemesla neuzticēties.

 skauts, Modrim,  17:13:41 27.10.2007
87.226.70.165

Es runāju tieši par Masoņiem neviss par Ržkrustiešiem, bet cik zinu tad masoniem augstākā pakāpe ir Rožkrustiets un daudziem viņu ordeņiem tiešām ir saistība ar Masoniem, varbūt drīzāk pseido ordeņiem, bet nu viss var būt. Es nezinu tie visi ir tikai mani pieņēmumi par patiesību. Tevis minētās valstis ir tiešām ļoti attīstītas viss labāk man patika Zviedrija un ASV tur ir tik attīstīti cilvēki... Tu labāk ar kuģīti aizbrauc tepat uz Zviedriju un aplūko tos attīstītos cilvēkus..., ja nemaldos Zviedrijā bija viss lielākais homoseksuālo mācītāju skaits.

 Modris, Skautam ,  17:05:16 27.10.2007
80.233.142.78

Arī Nīderlande un daudzas citas valstis, protams. Arī teozofi gandrīz visi vienlaikus bija (un laikam arī tagad ir) brīvmūrnieki, kā arī tie, kas tagad apsveic Maitrejas/Kristus atgriešanos pasaulē un veicina to. Arī tie, kuri pievērsa uzmanību indiešu senajam garīgo bagātību mantojumam un pacēla tā prestižu tik augstu, kāds tas ir tagad. Vēl nepietiek?

 Modris, Skautam,  16:56:00 27.10.2007
80.233.142.78

Vietās uz zemes, kur pie varas ir masoņi (un nevis ebreji vien, tas NAV viens un tas pats), ir uzplaukusi kultūra, ražošana, izglītība un tautas labklājības un tiesību līmenis, kļuvuši svarīgi ideāli un tikumi. Tu to visu nezini? Kaut vai Krievija pirms pirmā pasaules kara, kura bija kā nosēta ar masoņu organizācijām. Palūkojies uz Franciju, Angliju, ASV, Zviedriju - tās visas ir valstis, kas ir pasaules attīstības avangardā - tieši masoņu/rozenkreiceru iespaidā. Pasaules koloniālisma sistēma sagruva, jo to sagrāva masoņi. Tev vēl nepietiek?

 Modris, Skautam,  16:38:29 27.10.2007
80.233.142.78

Kā lai es zinu, kur, no kādiem avotiem Tu esi sagrābstījis savu informāciju? Tradīcijas saknes patiešām ir Ēģiptē, bet kāds sakars tur ar ebrejiem? Rožkrustiešu tradīcijas pamatā ir Hermesa Trismegista Mācība, tas ir tā saucamais hermētisms. Par masoniem, viņu tradīciju es zinu mazāk, esmu samērā maz par to interesējies.

 skauts,  16:31:30 27.10.2007
87.226.70.165

Atvainojos nevis art, bet ar un nevis Manū ordeņa, bet gan nodaļas.

 skaut, Modrim,  16:28:03 27.10.2007
87.226.70.165

Kā tad art to, ka Masoni ir izceļojuši no Ēģiptes, kas arī būtu tie paši Žīdi Mozus vadībā(iespējams) un daudzas zināšanas ir nozaudējuši līdz mūsdienām savas alkatības dēļ pēc varas. Kur tad te ir tevis pieminētā Gaismas Hierarhijas Manū ordeņa izpausme caur viņiem?

 Modris,  16:22:52 27.10.2007
80.233.142.78

Manī rada izbrīnu tas, ka latvieši (īpaši leģionāri) nemaz neapzinās, cik dziļu un noturīgu iespaidu uz viņiem ir atstājusi Hitlera laika propaganda.

 Modris, Skautam,  16:20:29 27.10.2007
80.233.142.78

Es zinu tikai to, ka viņi 20. gs. sākumā apvienojās ar rožkrustiešiem. Daudzi ordeņi visā pasaulē ir nevis masoņiem, bet gan Gaismas Hierarhijas Manū nodaļai, arī masoņi ir viens no tiem.

 skauts, Modrim,  16:16:29 27.10.2007
87.226.70.165

Labi lai tā būtu, bet Masons un Freimasons tomēr ir divi dažādi vārdi un tas tak ir zināms, ka viņiem ir desmitiem visādu ordeņu.

 Modris, Skautam ,  16:13:14 27.10.2007
80.233.142.78

Par pārējo es Tev neko negribu (un arī nezinu) ko pastāstīt. Vienīgi to, ka tāda žīdu-masonu sazvērestība nepastāv. Vēl kaut kas, ko Tev vajadzētu iegaumēt: Meistari saka, ka cilvēki pat neapjauž, cik bieži tempļi tiek celti ar dēmonu rokām (arī pašiem dēmoniem to neapzinoties).

 Modris, Skautam,  16:10:05 27.10.2007
80.233.142.78

Meistari saka, ka grāmatas 'Da Vinči kods' pamatideja neatbilst patiesībai. Jēzum nebija pēcnācēju un Viņš patiešām mira pie krusta.

 Modris, Skautam,  16:07:06 27.10.2007
80.233.142.78

Oi, nu Tu gan laid burbuļus! Vārds 'masonis' nozīmē 'mūrnieks'; ja masonim pieliekam priekšā 'frei' (brīvs), tad iegūstam vārdu freimasonis jeb 'brīvmūrnieks' latviešu valodā. Nav atšķirības starp masoni un brīvmūrnieku.

 skauts, Modrim,  15:58:51 27.10.2007
87.226.70.165

Varētu pastāstīt varbūt ko vairāk par'žīdu un masoņu sazvērestības' teoriju. Es par viņiem esu dzirdējis lielāko ties negatīvus faktus un nekādus dievišķos plānus viņi netaisās realizēt. Politikā sēžot hehe...domāju daudzi zin par transatlantijas Bila slepenajām darbībām. Jā un vēl vai Pelēkie nav tie paši Masoni, domāju tos, kuri uzlaida gaisā Atlantīdu actājot aiz sevis Bermuda trīsstūri un arī Filadefijas eksperiments vai tā ir pozitīva lieta, kas nodarbojas ar šiem mēģinājumiem viltot dievišķo plānu? Brīvmūrnieki varbūt arī ir to pašu masonu atzars, cits ordens ar to pašu ideju? Un, kas ir tie, kuri Zemes Svētākajā vietā(sahasrarā) uztaisīja kodolreakciju? Un vispār, kas tie tādi ir, kas ar Dievišķām zinātnēm drīks censties pārvaldīt pasauli un apšaubīt Dieva plāna ideālus? Saprotu, ka viņiem nekas nesanāks, bet evolūcijas aizture ir milzīga! Un ko tu saki par Masonu 'Daviņčī kodu', svētuma desakralizēšanu?

 Modris, Valteram,  15:14:33 27.10.2007
80.233.142.78

Galu galā visa pamatā ir Materialitātes Kungu (Melnās Ložas jeb Sātana) izmisīgā cīņa pret Gaismas Hierarhiju par kundzības saglabāšanu uz zemes (astrālajā plānā viņi šo cīņu jau ir zaudējuši).

 Modris, Valteram,  14:55:38 27.10.2007
80.233.142.78

Tagad pievērsīsimies galvenajam argumentam pret dobās Zemes versiju. Runa ir par pola atrašanās vietas noteikšanu. Iepriekšejā diskusijā mēs noteicām, ka pola atrašanās vietas noteikšanai neder kompass, jo tuvoties polam magnētadata nostājas vertikāli. Bez tam magnētiskie poli ir vairāki un migrē. Galvenais arguments bija tāds, ka polu var viegli noteikt pēc zvaižņu stāvokļa (nu un mūsdienās katrs var doties ekskursijā uz polu, tas neesot nekas sevišķs). Arī mani iepriekšējās diskusijas laikā apstādināja tieši šis arguments. Es par to domāju, jo es nevarēju atrast argumentus pret daudzajiem sniegtajiem faktiem, kas liecināja par dobās Zemes pastāvēšanu, bet nevarēju momentā atrast argumentus arī pret polu vizuālo noteikšanu. Tagad man liekas, ka es tādus argumentus esmu atradis. Te netiek ņemta vērā Zemes virsmas izliekuma maiņa polu tuvumā! Galu galā atrašanās vietas vizuālā novērtēšana balstās uz leņķi, kādu veido Zemes virsma pret kādu orientieri debesīs, bez tam pieņemot, ka Zeme ir apaļa bumba, bet Zeme tāda nebūt nav, un rodas līdzīga ilūzija kā senatnē, kad cilvēki iedomājās, ka saule riņķo ap zemi. Zemes virsma polu tuvumā ieliecas uz iekšu, virsmas izliekums palielinās, un līdz ar to zvaigžnes pie debesīm ir redzamas pavisam citā leņķī, nekā pārējās vietās uz zemes. Zvaigžņu stāvoklis, kādam vajadzētu būt virs pola, JA ZEME BŪTU VISUR VIENMĒRĪGI APAĻA, parādās virs CITAS VIETAS, KAS NAV POLS. Lielisks trumpis to rokās, kuri grib maldināt. Vēl ņemot vērā, piemēram to faktu, ka ziemās Antarktīdā dzīvo tikai ap 6000 cilvēku - galvenokārt zinātnieki, kas ir saistīti ar slepenajiem dienestiem... Nu, kā Tev liekas, vai ir iespējams noklusēt faktu par Zemes atverēm? Mēs zinām, ka NASA ilgu laiku retušēja Mēness fotogrāfijas, lai nebūtu redzamas liecības par NLO aktivitātēm uz Mēness, tad kādēļ lai līdzīgu tehnoloģiju tā nebūtu izmantojusi polu fotogrāfijās? Bez tam poli lielu daļu no gada ir miglas un mākoņu klāti.

Visa tā dēļ es apgalvoju, ka versija par dobo Zemi ir ticamāka par masīvās Zemes versiju (un viduslaikos katrs sholars zināja, ka Zeme ir plakana un saule riņķo ap zemi, hi, hi, hi...)

 Valters, Modrim 14:18:36 27.10.2007
87.110.78.24

Par NLO noklusēšanu arī Tev piekrītu.

 Valters, Modrim 14:15:31 27.10.2007
87.110.78.24

Ja jau mūsu Latvijas politikā ir skaidri redzama aizkadra režisoru darbība, tad būtu naivi domāt, ka tāda nepastāv pasaules mērogā. Šeit Tev piekrītu. Par masonu u.c. darbību un mērķiem - tur jau viedokļu netrūkst. Bet par Manū nodaļu neko nezinu (ārpus Beilijas-Krēmes tekstiem). Pareizāk sakot man viņa šķiet tikpat reāla, cik džedaju padome no Zvaigžņu kariem. Piedod, Modri!

 Modris, Valteram,  14:13:45 27.10.2007
80.233.142.78

Tagad par specifisko sazvērestības teoriju, kas attiecas uz informācijas noklusēšanu par NLO un citām lietām, tai skaitā par dobo Zemi un augstāk par virszemes cilvēci attīstītu civilizāciju Zemes iekšienē, kuru apspīd Zemes iekšējā, 'privātā' saule, kuras atspīdumu mēs redzam ziemeļblāzmas veidā (tāda ir žurnāla 'Zeitenschrift' versija).
To, ka pasaules valdības ilgu laiku atteicās publiski atzīt NLO pastāvēšanu, kā arī savas informētības faktu par šo fenomenu, ir pierādīta patiesība. Šo faktu noklusēšanai izmantoja pat ļoti varmācīgas metodes - pat līdz aculiecinieku noslepkavošanai. Tika viltoti (samaksājot par šiem viltojumiem) arī NLO veidotie 'apļi' labības laukos. Tagad, aizvien vairāk parādoties informācijai, kuru sniedz augsti militāri ierēdņi, kosmonauti un citas prominentas personas, arī no valdību pārstāvju puses, NLO fakts vairs netiek noliegts, bet tā vietā tagad ir parādījusies cita tendence: parādīt citplanētiešus kā cilvēcei bīstamus, kā tādus, kuri alkst un plāno iekarot Zemi un cilvēci pārvērst par vergiem. It īpaši ASV šai ziņā ir aktīva ar savām filmām par zvaigžņu kariem, 'svešajiem', x-failiem utt., tomēr arī Krievija ir aktivizējusies šai virzienā, parādot virkni it kā dokumentālu, it kā 'zinātnisku' filmu par citplanētiešu briesmu darbiem, seksuālajiem eksperimentiem utt. Kādēļ tas tā notiek? Valdības ir nobažījušās, ka nodibinoties draudzīgiem kontaktiem ar citplanētiešiem, kuru attīstības līmenis un tehnoloģijas ir daudz augstākas nekā cilvēcei, cilvēki vairāk ieklausīsies to padomos, nevis vairs vēlēsies paklausīt pašmāju vadoņiem - politiķiem. Tieši šī pati motivācija varētu būt Zemes iekšienes civilizācijas un cilvēces fakta noklusēšanai (tīšai un ļaunprātīgai noklusēšanai). Ticami? Samērā ticami, vai ne?

 Modris, Valteram,  13:46:41 27.10.2007
80.233.142.78

Tātad par sazvērestības teorijām. Es uzskatu, ka tajās tomēr ir kāds patiesas atziņas grauds, kaut arī parasti versija kopumā ir diezgan kroplīga. Pazīstamākā ir vācu nacistu izplatītā 'žīdu un masoņu sazvērestības' teorija. Tās dēļ arī sazvērestības teorijas ir ieguvušas tik sliktu slavu, ka par tām neviens vairs neko negrib dzirdēt (bet varētu taču būt arī, ka kāda no tām ir pilnīgi patiesa. Šeit atkal parādās kondicionētību lielā vara pār cilvēku prātiem). Minētās teorijas centrā ir versija par plānu ar vairāku tūkstošu gadu perspektīvu nākotnē, kādu esot konstruējis Mozus, lai žīdi, izmantojot laika faktoru, bezprincipialitāti attiecībā pret gojiem (nežīdiem), kurus neatzīst par cilvēkiem, bet par lopiem, kuru uzdevums esot kalpot Dieva izredzētajiem-žīdiem, iekarotu varu pār pasauli. Viņu galvenie ieroči ir nauda un auksts intelektuālisms, kā arī nežēlība pret gojiem, kurus drīkst krāpt, mānīt, izmantot un aplaupīt.
Tā ir patiesība, ka ebreji ir izklīduši visā pasaulē, labi organizēti, ļoti augstu vērtē izglītību, prot rīkoties ar naudu un nereti ir bagāti (reizēm svešā - neebreju - sabiedrībā viņiem piemīt zināma parazītiska tendence). Viņi ir sabiedriski ļoti aktīvi un ir bijuši klāt visās lielākajās pārvērtībās uz zemes vismaz pēdējā gadu tūkstoša laikā, bet, visai iespējams, arī senāk, jau Romas impērijas sabrukuma laikā, ietekmējot šos notikumus gan uz labo, gan uz ļauno pusi.
Meistari ebrejus sauc nevis par izredzētajiem, bet par cilvēci simbolizējošu tautu ar vislielāko polarizāciju gan uz labo, gan uz ļauno - ebrejiem piemīt viss labākais un viss ļaunākais, kas vispār piemīt cilvēcei. Viņu reliģijai trūkst mīlestības elementa un atziņas, šī reliģija nākot no iepriekšējās saules sistēmas, kurā valdīja nevis mīlestības, bet gan aktīvās inteliģences enerģija.
Es nezinu vai pastāv kāds 'Mozus plāns', vismaz es tādam neticu, kā arī neticu kādas tautas spējai pieturēties vienai stratēģijai vairākus tūkstošus gadu garumā. Tomēr kāds Plāns pasaulē tiešām pastāv, un tas ir Šambalas Plāns - evolūcijas Plāns no 'Centra, kurā Dieva Gribu zina'. Tieši šī Plāna īstenošanas gaitu vēsturē izsekoja nacisti, un tas bija Plāns, kā īstenot Dieva valstību uz zemes. Nacisti to pierakstīja ebrejiem, iztulkoja kā egoistisku tieksmi sagrābt varu pasaulē un pasniedza cilvēcei kā patiesību.
Arī versija par brīvmūrniekiem ir nacistu tendenciozi sagrozīta. Tā ir slepena organizācija uz 1. Varas un Gribas Stara un ir saistīta ar Manū nodaļu un Šambalu. Kopā ar citām līdzīgām organizācijām tā cīnās par jau minētā Plāna (Šambalas Plāna) īstenošanu uz zemes. Pašlaik to uzskata par diezgan degradējušos organizāciju, kurā Dievam un savai senajai tradīcijai uzticīgais mazākums tomēr ir saglabājis seno mistēriju tīrību un glabā daudzu īstu ezoterisku noslēpumu atslēgas. Šī organizācija nepiegriež nekādu uzmanību tās biedru etniskajai vai reliģiskajai piederībai. Tajā ir diezgan daudz ebreju tieši šai tautai raksturīgās sabiedriskās aktivitātes dēļ, kā arī tādēļ, ka tajā viņi nekādi netiek diskriminēti, un nevis tādēļ, ka tā būtu 'žīdu organizācija', kas kalpotu ebreju egoistiskajām interesēm.
Ar visu iepriekš teikto es gribēju parādīt, ka sazvērestības teorijās tomēr ir kāds patiesības grauds, tās nedrīkst tā vienkārši norakstīt kā tādas.

 Modris, Valteram,  13:03:17 27.10.2007
80.233.142.78

Esi pacietīgs, gan apskatīsim arī ASV polāro staciju 'pašā dienvidpolā' un citus pretējās puses argumentus.

 Valters, Modrim 12:48:57 27.10.2007
87.110.78.24

Žurnāls Zeitschrift, manuprāt, ir līdzīgs mūsu Mistērijai, kurā publicē visādas muļķības pamīšus ar labiem rakstiem. Dienvidpola caurums ir viena no šādām muļķībām, ar kurām var barot neizglītotus un nedomājošus ļautiņus. Tā cauruma bilde ir mākslas darbs. Ja tas tā nebūtu, tad mākslas darbi būtu visas citas D pola (un Antarktīdas kopumā) bildes, kur nav caurums, bet ir amerikāņu polārā stacija! Lūdzu, palasi un paskaties pats: http://en.wikipedia.org/wiki/Amundsen-Scott_South_Pole_Station
(droši vien tāds pats raksts ir arī wikipēdijas vācu versijā).

 Modris, Valteram,  12:24:44 27.10.2007
80.233.142.78

Pirmkārt, es neapgalvoju, ka zeme ir izdobta, ar caurumiem polos, bet es domāju, ka šī versija par Zemes uzbūvi ir ticamāka nekā priekšstats par masīvu Zemi.

Šai dobās Zemes versijai bija veltīts žurnāla 'Zeitenschrift' 2006. gada 1. (10.) numurs krievu valodā. Šis žurnāls ir samērā kvalitatīvs ezoterisks izdevums - kaut arī tam ir nedaudz kičīga pieskaņa (kas vispār ir raksturīgi jaunā laikmeta izdevumiem), tomēr tas balstās uz patiesu ezoteriku un faktiem, tajā nav pilnīgi nepamatotas muldēšanas. Uz žurnāla vāka ir NASA iegūta fotogrāfija (no pavadoņa ESSA-7 1968. gadā) ar Zemes attēlu, kurā redzams, ka dienvidpola vispār nav kā tāda, tā vietā ir milzīga atvere, kas ved zemes iekšienē.

Citā vietā rakstīts: Uz 83. ziemeļu platuma grāda Zemes virsma atveras (gan ziemeļpoā, gan dienvidpolā).

Vēl citā vietā: Vai mums ir kontakti ar Zemes dzīlēm? Jā. NASA atzina, ka kopš 1994. gada oktobra beigām uztver spēcīgus radiosignālus no Zemes dzīlēm. Signāli izlaužas cauri Zemes garozai daudzās vietās un tiek sūtīti Visumā, kur tos uztver zemes pavadoņi. Viens no augsti stāvošiem NASA līdzstrādniekiem apgalvo, ka signāli neapšaubāmi nāk no Zemes dzīlēm un ka tur esošā augsti attīstītā un daudzējādi par mums pārākā dzīvības forma vēlas nodibināt kontaktu ar mums.
Viņu vēstījumi tika atšifrēti, bet to saturs tiek turēts noslēpumā, jo šī informācija varētu būt iemesls strīdiem un satraukumam.

Līdzīgas atveres polos ir konstatētas arī uz citām planētām, piemēram žurnālā ir ievietota Marsa fotogrāfija, kuru ir ieguvis F. A. A. Talbots, Beitonā, Anglijā un kurā ir skaidri redzams apaļs, liels caurums Marsa virsmā.

Vai nav jau pietiekami daudz faktu, lai sāktu aizdomāties? Tā gan ir tikai ļoti neliela daļa no faktiem, kas ir apkopoti šajā žurnāla numurā. Kādēļ šiem faktiem līdz šim nav pievērsta uzmanība? Tādēļ, ka pasaules lielo nāciju valdības ir sazvērējušās noliegt šos un līdzīgus faktus. Kādēļ? Lai saglabātu varu pār cilvēku prātiem. Ahā... sazvērestības teorija! Zinām jau zinām, sazvērestības teorijas ir izdomājumi, kas gan to nezina... Nu labi, palūkosimies arī uz sazvērestības teorijām. Nākošajā komentārā.

 Modris, Valteram,  11:31:44 27.10.2007
80.233.142.78

Es esmu Tev un Ģirtam palicis atbildi parādā, šodien gribu atbildēt. Atgādināšu Tevis teikto:

Tu zini, kas sēž Dievam pie labās rokas, bet nezini, ko nozīmē jebkuram daudz maz humanitāru izglītību apostījušam pazīstama latīņu prātula un nesaproti katram vidusmēra vidusskolniekam saprotamu lietu par attiecīga izmēra cauruma neesamību zemes garozā ziemeļpolā (atceries diskusiju pirms kāda laika). Tu lec uz ecēšām, kad izsaka šaubas vai neticību par Tevis atzīto mācību (pareizāk - par atsevišķām tās daļām). Un tad Tu saki, ka Tevi apsaukā par katolisku dogmātiķi. Bet es Tevi neapsaukāju! Tāds Tu man šķiet esam.

Labi, par to pazīstamo prātulu es jau atzinu, ka esmu sevi netīšām maldinājis, taču Tu šo gadījumu atkal un atkal bāz man degunā kā pierādījumu, ka es nekā nejēdzu humanitārās lietās, un tas ir nedaudz zemiski, vai ne? Kļūdīties ir cilvēciski, ja tas nenotiek pārāk bieži, vai ne? Un es nemaz tik bieži nekļūdos, vai ne? Un tas nav nekāds pierādījums manai nekompetencei vispār, it īpaši ezoterikā (humanitāro zinātņu jomā es tiešām Zinātņu akadēmijā nostrādāju tikai 5 gadus un neko daudz nepaspēju paveikt, pat disertāciju nepabeidzu, vienīgi zinātņu kandidāta eksāmenus noliku, tādēļ var teikt, ka esmu tikai apostījis šīs zinātnes). Zinātnes un jebkurā jomā pilnīgi visu zināt nevar, un reizēm gadās pat pavisam elementāru lietu nezināšana, pie tam visiem, pat ģēnijiem. Daudzi zinātnieki sevi nemaz neapgrūtina ar milzīga faktu daudzuma turēšanu galvā, viņu smadzenes strādā citādi. Es atceros, ka viens zinātnieks (šķiet, Einšteins), kad viņam piedāvāja iziet IQ testu, uz visiem testa jautājumiem atbildēja ar norādēm uz avotiem, kuros attiecīgā informācija ir iegūstama. To pašu saka Maitreja, kas saka, ka zināšanas nevajag piesavināties (sagrābšanas nozīmē). Pastāv tāds 'zinātnieku' paveids, kuri maksimāli piebāž galvu ar faktiem, kas baro viņu pašapziņu un godkārību, un kuru kvantums it kā apliecina viņu kompetenci, kas tomēr ir tikai šķietamība, jo viņi patiesībā ir neauglīgi 'kā vecas sievas klēpis'. Tomēr viņi nereti veiksmīgi kāpj augšā pa karjeras kāpnēm. Zinātnē viņi ir ļoti kaitīgi tipi, jo iznīcina patiesu, radošu zinātnieku karjeras. Šie tipi vienmēr būs traucēklis attīstībai, jo nekad neaizstāvēs neaprobētas lietas, nelauzīsies nezināmajā, neriskēs. Tev patiktu šādi tipi?
Tu tur kaut ko iepīkstējies par 'katram vidusmēra vidusskolniekam zināmu lietu par attiecīga izmēra cauruma neesamību zemes garozā ziemeļpolā...'. Šī diskusija palika nepabeigta, neizšķirtā, bet Tu tagad to gribētu pasniegt kā manu sakāvi un pierādījumu manai lētticībai un nekompetencei (kas arī ir jāpierāda, lai Tava sirsniņa būtu mierīga, vai ne?). Nu ko, tad atgriezīsimies vēlreiz pie šīs diskusijas. Nākošajā komentārā...

 Modris,  21:57:11 26.10.2007
80.233.142.78

Par Brālību no 'THE ESSENE BOOK OF JESUS' (tulk. Zeltīte Zīverte)

...
Svētīgs ir tas Gaismas Bērns,
kas uz zemes ceļ debesu valstību,
jo viņš dzīvos tajās abās.
Tev būs pildīt Brālības likumu,
kas saka, ka neviens lai nav bagāts,
un neviens nabags,
un ka visiem kopā jāstrādā
Brālības dārzā.
Tomēr katrs lai iet pats savu ceļu
un katrs lai runā pats ar savu sirdi.
Jo Bezgalības Dārzā
ir daudz un dažādu puķu:
kas pateiks, ka viena ir labāka,
tāpēc ka tai ir purpura krāsa,
jeb ka cita ir pārāka
tāpēc ka tā šūpojas uz slaidāka kāta?
Un kaut gan brāļiem
ir dažāda ādas krāsa,
tomēr viņi visi pūlas
Zemes Mātes vīna dārzā.
Un visi viņi kopā lauž svēto maizi
un klusēdami viņi dala savu svēto pateicības mielastu.
Starp cilvēkiem nebūs miera
kamēr nebūs viens vienīgs brālības dārzs
pa visu zemi.
Jo kā gan var valdīt miers,
ja katrs meklē tikai savu paša labumu
un pārdod savu dvēseli verdzībā?
Tu, kas esi Gaismas Bērns,
pulcējies kopā ar saviem brāļiem
un māci tiem, kas to grib dzirdēt,
svētā Likuma ceļus.
Cilvēks, kas atradis mieru
cilvēces brālībā,
ir padarījis sevi
par Dieva līdzstrādnieku.
Jūti mieru savā prātā,
tiecies pēc miera ar savu sirdi,
īsteno mieru savā augumā.

...

 Anna, Modrim,  21:15:37 26.10.2007
85.234.164.55

Ja latviešu valodā tas ir pirmpublicējums, tad mums ir paveicies! Jā, pacitē, lūdzu, vēl, kad tas būs iespējams!:)

 Modris, Annai,  20:30:12 26.10.2007
80.233.142.78

Tulkotāja ir rakstnieka Mārtiņa Zīverta (galvenokārt dramaturga, viņš darbojās trimdā) meita. Cik man zināms, šis tulkojums nav publicēts. Tajā ir vēl citas labas lietas, kad būs laiks, pacitēšu vēl (ja man atļausit).

 Anna, Modrim,  18:20:04 26.10.2007
85.234.164.55

Paldies no manis arī, jo Tu esi citējis publiskajā telpā, to piepildot ar kaut ko tik skaistu! Vai šis tulkojums ir bijis publicēts kādā no trimdas rakstnieku izdevumiem?

Pieminētās 'Septiņas takas, kas ved cauri Bezgalības Dārzam' atsauca atmiņā Joganandas salīdzinošo apceri par sv.Jāņa Atklāsmes grāmatu, kurā runāts par septiņiem zelta lukturiem, un jogas filozofijas tekstiem par septiņiem lotosiem cilvēka ķermenī.

 Girts Modrim,  14:17:55 26.10.2007
80.232.155.227

Nu, Modri, cepuri nost!

 Eze, Modrim 13:57:44 26.10.2007
80.81.33.4

Paldies! tas ir tik jauki visos līmeņos, sākot no fīziskā - ka man lasa dzeju :))) un beidzot ar dvēseles pieskārienu dzejas kulminācijā :)

 Modris, Ezei,  13:44:09 26.10.2007
80.233.142.78

2. turpinājums (citāta nobeigums):

Jo patiesi es jums saku,
augums, sirds un prāts
ir kā kariete, zirgs un kučieris.
Kariete ir augums,
kaldināts ar spēku un stiprumu,
lai spētu pildīt
Debesu Tēva un
Zemes Mātes vēlējumus.
Sirds ir kā ugunīgs rumaks -
lielisks un drosmīgs -
kas bezbailīgi rauj karieti uz priekšu,
un kam ir vienalga, vai ceļš ir gluds vai akmeņains,
vai sakritušiem kokiem piemētāts.
Un kučieris ir prāts,
kas tur viedas grožus savās rokās
un redz no augšas,
kas ir tālumā pie apvāršņa,
un turp viņš virza pakavu un riteņu gaitu.

...


Ļoti tuvi sasaucas ar Brahmana ratu simbolu indiešu tradīcijā un latvīešu Dainām, kurās ir runa par Dieva jātu kumeliņu.
 Modris, Ezei,  13:35:05 26.10.2007
80.233.142.78

1. turpinājums:

Bet sirds viena pati
ir kā saule, kam nav zemes, ko apspīdēt,
kā gaisma tukšumā,
kā siltuma bumba, kas noslīkusi
melnuma jūrā.
Ja šis cilvēks mīl,
tad mīlestība ir viņam par postu,
jo rokas tur neceļas
uz svētīgu darbu.
Un nav tur prāta, kas ievītu vēlmju liesmas
dziesmu skaņās.
Kā viesuļvējš tuksnesī
ir sirds viena pati
bez auguma un prāta,
kas varētu dziedāt
pa ciprešu un priežu takām staigājot.

Bet prāts viens pats
ir kā svēto rakstu ruļļi,
kas nodeldēti plāni pa daudzajiem gadiem
un tagad jānoglabā.
To vārdu patiesība un skaistums
nav mainījušies,
bet acis vairāk nespēj salasīt
izdzisušos burtus,
un pirkstos tie sabirst putekļos.
Tā ir ar prātu kam nav sirds,
kas varētu to izteikt vārdos,
un bez auguma, kas veiktu to darbus.
Jo ko dod Viedums
ja nav sirds, kas to justu,
un nav mēles, kas to izteiktu?
Neauglīgs kā vecas sievas klēpis
ir prāts viens pats
bez sirds un bez miesas,
kas pildītu to ar dzīvību.

 Modris, Ezei,  13:24:45 26.10.2007
80.233.142.78

Jā, gudrība un godīgums iet roku rokā kā māsa un brālis, un Tu patiešām esi gudra sieviete, kurai ir gan prāts, gan sirds. Vakar lasījām '' THE ESSENE BOOK OF JESUS' (Zeltītes Zīvertes tulkojumā latviešu valodā) un tur bija brīnišķas lietas. Es gribētu Tev to nedaudz pacitēt:

...
Un tavs augums, tava sirds un tavs prāts lai ir vienoti
šajā Svētajā Lidojumā uz Debesu Miera Jūru.

Patiesi es jums saku.
tur ir septiņas takas, kas ved cauri Bezgalības Dārzam,
un katra no tām ir jāizstaigā
ar augumu, sirdi un prātu kopā,
tā lai tu nesapītos un neiekristu
tukšuma bezdibenī.
Jo gluži kā putns nespēj lidot ar vienu pašu spārnu,
tā arī tavam Viedas Putnam
vajaga divus spārnus,
kas ir Spēks un Mīlestība,
lai spētu pārlidot pāri bezdibenim
ceļā uz Svēto Dzīvības Koku.

Jo augums viens pats
ir kā pamesta māja, ko redzam no tālienes:
tas, ko iedomājamies skaistu esam,
izrādījās bija tikai krāsmatas un pamestība,
kad pienācām klāt.
Augums viens pats ir kā zelta kariete,
ko tās radītājs uzcēlis uz pjedestāla,
negribēdams to ļaut ceļa putekļiem.
Bet gluži kā zelta elks
tā ir auksta un bez jaukuma,
jo tikai kustībā
tā atklāj savu īsto dabu.
Gluži kā loga melnais caurums,
kad vējš tajā nopūtis sveci,
tā augums ir tukšs
bez sirds un bez prāta,
kas pildītu to ar gaismu.

(Turpinājums sekos)

 Girts Ezei,  11:02:57 26.10.2007
80.232.155.227

Es biju aizdomājies par 'versijas pareizuma' nozīmi cilvēka. Ui, par to var laikam sarunāt veselus palagus teksta.

Sasmējos, kad atskārtu, ka man 'trepju atmešana' asociējas ar 'galu atdošanu'. Un sava patiesības deva tur patiešām ir!

 Eze,  10:28:32 26.10.2007
80.81.33.4

Ja pareizi atceros un esmu pareizi sapratusi, tad Modris ir teicis, ka viņš vēl ir stadijā, kad cilvēks no personības līmeņa pāriet uz dvēseles līmeni, viņš tātad vēl pilnībā nepretendē uz tām jūtām, kas ir dvēseles līmenī.
Un tā kā viņš visu teoriju 'laiž caur sevi' ļoti rūpīgi, tad dabiski, ka visspilgtāk viņa komentāros parādās tieši noietais un aktuālais posms, viņš tik daudz nerunā par lietām, ko nav izdzīvojis.

Savukārt, debesu hierarhijas teorija ir kā jau zinātne - mentāla un viņš arī to pasniedz kā prāta konstrukciju (pat ar atsaucēm), un mēs taču arī ticam tam, kam mūsu prāts piekrīt (ticam arī kaut kam aiz prāta... nepiesienieties pie vārda 'ticam', nemeklēšu nianses ar 'zinam', 'paļaujamies', 'uzticamies'...utt.)

Īsti labi nenofiksēju, kādā posmā sākas Dieva samanīšana.

 Girts Modrim,  08:31:26 26.10.2007
80.232.155.227

Esam gan izdiskutējuši, vēlējos tikai šo to precizēt uz Tava kolorītā citāta pamata. Bet Tu uzreiz meties karot un ej uzbrukumā.

Atbildēšu uz Taviem pretjautājumiem - nē, neesmu. Gribētos vienīgi domāt, ka virziens ir pareizs (he, he, he - ej nu sazini!)

Pārfrāzēšu savus jautājumus, jo pretjautājumos nomaskētā atbilde nebija par to, par ko jautāju - vai tad, kad būsi pārliecinājies par savas versijas pareizīgumu, vai trepes atmetīsies (jebšu - Tu tās varēsi atmest pats?)?

 Valters,  01:54:42 26.10.2007
87.110.78.24

Modri! Tu zini, kas sēž Dievam pie labās rokas, bet nezini, ko nozīmē jebkuram daudz maz humanitāru izglītību apostījušam pazīstama latīņu prātula un nesaproti katram vidusmēra vidusskolniekam saprotamu lietu par attiecīga izmēra cauruma neesamību zemes garozā ziemeļpolā (atceries diskusiju pirms kāda laika). Tu lec uz ecēšām, kad izsaka šaubas vai neticību par Tevis atzīto mācību (pareizāk - par atsevišķām tās daļām). Un tad Tu saki, ka Tevi apsaukā par katolisku dogmātiķi. Bet es Tevi neapsaukāju! Tāds Tu man šķiet esam.

Starp citu, atceries stāstu par neticīgo Tomu. Vai Ješuā viņam teica: aizveries, idiot, tu Dieva ienaidniek!?

Nu labi, tas tad būtu viss, ko šajā sakarā gribēju Tev teikt.
Visa runa! :-)

 Modris, Pūcei,  01:37:01 26.10.2007
80.233.142.78

:) Nešūmējies, nav vērts...

 Modris, Ģirtam,  01:34:45 26.10.2007
80.233.142.78

Tu esi mīlestības pilns? Tu esi apskaidrots? Tu esi pārvarējis kondicionētību attīstības fāzi? Tu esi uzkāpis 'uz jumta' pa kondicionētību kāpnēm? Tev vairs nav ego? Tavas domas ir vienmēr godīgas, veltītas tikai patiesības noskaidrošanai, nevis sevis izcelšanai? Tu jau atdusies tīrajā esamībā?
Maitreja ir Krišnamurti Skolotājs, un Maitreja teica: ar kondicionētu prātu nevar gūt atpestīšanu, bet kondicionētības ir kā trepes, pa kurām nokļūt uz jumta. Kad esi uzkāpis uz jumta, tad trepes var atmest. Tu neesi uz jumta, Ģirt! Es to redzu absolūti skaidri. Mēs visu to esam izdiskutējuši, bet Tev laikam šīs diskusijas ir kā pīlei ūdens. Ja tā ir, tad Tu jau esi sasniedzis to robežu, kur beidzas iepriekšējās dzīvēs sasniegtā atkārtošana un sākas darbs 'cietajā iezī', kad kustība uz priekšu ir ļoti lēna.

 Modris, Matakam,  01:22:43 26.10.2007
80.233.142.78

Gadījumos, kad Modris zina vairāk, viņam NELIEKAS, ka viņš zina vairāk, bet gan viņš ZINA, ka viņš zina vairāk.
Sīka kaitniecība no Tavas puses jau nekas sevišķs nav, katrs puišelis uz ielas ir spējīgs sīki kaitēt, ja grib kādam atriebties.

 Modris, Valteram,  01:18:33 26.10.2007
80.233.142.78

Ja Tev ir vēlēšanās mani nolikt pie vietas, nekautrējies, ne jau viens Tu te tāds esi, kas to vēlas un mēģina, Pamēģini arī Tu. Kaut gan tieši to Tu arī mēģini, tomēr Tev liekas, ka Tu to dari ļoti smalki un pieklājīgi...
Es domāju, ka Tu gvelz muļķības, kad centies mani apsaukāt par katolisku dogmātiķi, un es neredzu te nekādu savu rupjību, bet tikai vienkāršu fakta konstatāciju. Mani tā nepamatoti apsaukāt gan ir rupjība.

 Mataks, Valter,  22:01:52 25.10.2007
77.93.31.169

Nav vērts... Modris jau pats atzinās ka dara to, jo viņam LIEKAS, ka viņš ZIN VAIRĀK...


Modris, Matakam, 00:20:27 18.10.2007
Vai arī iejaucos, pat tad, ja viņi to nevēlas, ja man liekas, ka viņi pūš pīlītes...

Modris Matakam, 00:21:25 18.10.2007
Vai arī pastāstu par kādu tēmu vairāk, ja man liekas, ka es zinu vairāk..

 Girts Modrim,  21:01:21 25.10.2007
212.93.97.131

Citāts: 'Tomēr negaidi, ka es apšaubīšu pats sevi un teikšu nevis, ka tas, ko es saku, ir patiess, bet gan, ka tas, ko es saku, varbūt ir patiess. Tā nav un nebūs. Es godīgi cenšos noskaidrot patiesību. Es salīdzinu dažādas patiesības versijas, cenšoties noskaidrot, kura varētu būt visvairāk atbilstoša īstenībai. Es nepretendēju uz pilnu patiesību, jo šī vislabākā patiesības versija ir nemitīgi jāpilnveido, taču, ja redzu, ka mana versija ir pilnīgāka par kāda cita cilvēka aizstāvēto, tad es tūlīt to arī parādīšu kopā ar visu argumentāciju.'
***************
Krišnamurti: 'Tad, kad tiek meklēta patiesība, tas, kas tiek atrasts, var būt tikai neziņas rezultāts, jo paši meklējumi ir neziņas izraisīti. Jūs nevarat esamību atrast; nepieciešams apstāties un ļaut esamībai būt.'
***************
Attiecībā uz Tevis teikto - ko mainīs tas, ja Tava 'patiesības konstrukcija' izrādīsies 'vispareizākā'? Vai Tu nokļūsi tuvāk apskaidrībai? Vai Tu kļūsi tolerantāks, iecietīgāks, Mīlestības pilnāks? Jeb, vai tas nozīmē, ka jau esi nokļuvis vistuvāk apskaidrībai? Tātad - arī pilnāks Mīlestības?

Ja Tev izdosies pārliecināt pārējos diskusijas dalībniekus par savas 'patiesības konstrukcijas' 'pareizumu' un viņi to pieņems - vai viņi kļūs Mīlestības pilnāki?

 pūce, Valters, Eze 16:39:47 25.10.2007
194.153.79.122

Nešūmējies! :) nav vērts.

Ar to Tu neizmainīsi Modra pārliecību, ka viņām ir tiesības un pienākums tieši šādi palīdzēt cilvēkiem. Un nevar noliegt - šajā metodē arī var atrast labumu - ja jūti, ka aizskar, ir vērts pameklēt ko aizskāra un padomāt, kāpēc. (tas no manas pierdzes :)) Un kad vairs neaizskar, tad ir prieks un var iet tālāk :))

Un vēl, Eze! Tu esi pareģe :)))) Modris tiešām noveda sarunas tik tālu, ka vakardienas tēma par palīdzēšanu pret paša gribu tagad attiecas arī konkrēti uz viņu :)

 Modris, Valteram,  15:36:33 25.10.2007
80.233.142.78

Vēlāk...

 Valters, Modrim 15:35:34 25.10.2007
87.110.78.24

Nu nav vēlēšanās piedalīties Tavos pasākumos, Modri.
Diskusija, kur otrs dalībnieks izmanto 'negvelz muļķības' nav nekāda diskusija, bet sadursme.

 Modris, Valteram,  15:35:03 25.10.2007
80.233.142.78

Vēlāk, vēlāk, Valter...

 Valters,  15:33:09 25.10.2007
87.110.78.24

Tas iepriekšējais komentārs bija adresēts Modrim.

 Valters,  15:32:39 25.10.2007
87.110.78.24

'palīdzēt parūpēties par lasītāju informētību jautājumos, kurus es pārzinu'
un veids kā Tu reaģē, piemēram, uz maniem iebildumiem ir divas dažādas lietas. Un finālā Tu maz palīdzi savam definētajam mērķim šajā forumā (un droši vien arī citur).

Un vēl - Tu domā, es nemācētu Tevi nolikt pie vietas ar rupjībām, kuras Tev tā patīk? Tikai negribās tik zemu nolaisties.

Ja Tu patiešām gribētu palīdzēt Tevis pieņemtajai mācībai izplatīties, Tu tā nerunātu ar cilvēkiem, kas Tevī varētu ieklausīties.
Visdrīzāk, ka Tu tikai gribi zīmēties un cīnīties, kā norādīja Eze.

 Eze, Modrim 15:30:32 25.10.2007
80.81.33.4

Paldies!
Es arī gatavojos skriet prom - sarunāts aiziet uz veļu laika vakarēšanu Okupācijas muzejā, arī sešos :)

 Modris,  15:27:05 25.10.2007
80.233.142.78

Atvainojos, man vairs nav iespējas atbildēt nekavējoties, jāgatavojas LVS klubiņa nodarbībai, kura notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā (t. i., šovakar) pl. 18 00 Krišjāņa Barona memoriālajā dzīvoklī-muzejā Kr. Barona ielā 3-5 (4. stāvā). Visi var piedalīties ne tikai klausoties vien, bet arī uzstājoties un diskutējot, tādēļ visi, kam ir interese padalīties ar savām atziņām, esiet laipni lūgti! Gan šoreiz, gan citreiz.

 Modris, Ezei,  15:21:14 25.10.2007
80.233.142.78

:) Tu esi gudra sieviete un esi mani sapratusi diezgan pareizi. Par to ieinteresētību; katram tā ir sava un te neesmu tikai tādēļ vien, lai apkalpotu Tevis vai kāda cita specifiskās garīgās intereses. Es gribu palīdzēt parūpēties par lasītāju informētību jautājumos, kurus es pārzinu.

 Eze, Modrim 15:16:39 25.10.2007
80.81.33.4

Gribi zināt, ko es tagad par Tevi padomāju?

Tev gribas sacensības, cīņas, prāta izstaipīšanas, dinamikas... Tev reti gadās cienīgs pretinieks, kas varētu runāt Tavā kondicionētībā.

Protams, var baudīt arī citas lietas (ko Tu arī dari), bet cīņa nu ir tāds vingrinājums, kas vienatnē un 'seklā dīķītī' neizdodas vēlamajā atvēzienā... bet savu spēku un spēju pārbaude ir tik saprotama vēlme.

Atkārtoju, tās ir vienkārši manas emocijas.

 Eze, Modrim 15:12:23 25.10.2007
80.81.33.4

Bet tādā veidā neviens te nenoliedz viedas mācību, vismaz es nē, domāju, ka arī Valters nē. Mums vienkārši nav pārbaudes līdzekļu un varbūt arī nav ieinteresētības pārbaudīt, pietiek ar informāciju par to, ko tā māca un tām lietām, kas sasaucās ar mūsu pieredzi.. vai mēs domājam, ka sasaucas.

 Modris, Ezei,  15:05:34 25.10.2007
80.233.142.78

Protams, ka Tev ir ne tikai tiesības, bet pat pienākums īpaši neticēt bez iepriekšējas pārbaudes. Toties kaut ko noliegt tādēļ, ka 'tas nevar būt tādēļ, ka nevar būt nekad', ir kristalizētas, aizvērtas, stagnējošas apziņas pazīme, kas patiešām var līdzināties katoliskam dogmatismam.

 Modris, Ezei,  15:01:28 25.10.2007
80.233.142.78

Jā, runa ir galvenokārt ir par domāšanas godīgumu, kas arī ir tas manis minētais bezpersoniskums (bezpersonisks būtībā nav nekas pat visaugstākajās saskatāmajās garīguma pakāpēs, jo pazūd ego, nevis personība).

 Eze, Modrim 14:57:11 25.10.2007
80.81.33.4

Es atvainojos, - VMH !

 Eze, Modrim 14:56:17 25.10.2007
80.81.33.4

Bet Tu neuzticies Valtera domāšanas godīgumam, Tu apšaubīji viņa apgalvojumu par bezpersonisku runāšanu mediatoru sakarā.

 Eze, Modrim 14:54:27 25.10.2007
80.81.33.4

Tāpēc jau es saku - pilnīgi bezpersoniska būs tikai saruna par tēmām, kas neskars VHM, jo Tu par uzbrukumu uzskati arī neticību VHM mācībai. Bet, konkrēti, man ir tiesības neticēt un šo viedokli arī atzīt. Es to neuzskatu par uzbrukumu.

Neticība un šaubas nav noliegšana un tas man netraucē Tevi uzklausīt, kad tu par VHM runā.

 Modris, Ezei,  14:51:18 25.10.2007
80.233.142.78

Pašu domāšanas godīgums. Un tikai.

 Modris, Ezei,  14:50:28 25.10.2007
80.233.142.78

Es esmu persona, kura aizstāv VMH pastāvēšanas ideju un mācās VMH Mācības. Jā, tā ir manas personības daļa, tā ir manas kondicionētības daļa, tādēļ uzbrukumi šai daļai vienmēr man būs personiski, tāpat kā Jums līdzīgā situācijā.

 Eze,  14:49:54 25.10.2007
80.81.33.4

Un kas būs ticamības apliecinātājs?

 Modris, Valteram,  14:47:24 25.10.2007
80.233.142.78

Runā par savu kondicionētību vairāk, tāpat kā es runāju par savu, un tad godīgi salīdzināsim abas kondicionētības un godīgi vienosimies, kura ir ticamāka. Neesam jau jēlas olas, vai ne?

 Eze, Modrim 14:46:49 25.10.2007
80.81.33.4

Ja Tu personificējies kā elements ar VHM, tad jebkura saruna par viedas mācību būs Tev personiska, tad mēs 'bezpersoniski' varam runāt tikai par citām tēmām.

 Modris, Valteram,  14:43:07 25.10.2007
80.233.142.78

'Uzticību rada tie, kas saka, ka meklē patiesību, nevis tie, kas apgalvo, ka to zina.' - kas par personīgu murgojumu, runa jau nav par personām, bet par patiesību pašu, un tieši patiesība pati arī rada uzticēšanos, jo cilvēka dvēsele zina, kas ir patiesība un patiesībā, un viņa tūlīt arī dod ziņu, vajag tikai viņā ieklausīties. Taču tas, kurš ieklausās tikai personībā, tikai prātā, vienmēr iestigs tādās tēzēs, kādas sniedz Siliņš. No ezoterikas viedokļa, nekas sevišķs jau tā viņa gŗamata nebija, tai bija tikai sava loma kristalizēto zinātnieku apziņas jomā, un tikai, ne jau kā patiesības atklāsmei.

 Valters, Modrim 14:41:39 25.10.2007
87.110.78.24

Paldies par komplimentu!

 Valters, Modrim 14:40:35 25.10.2007
87.110.78.24

Būtībā jau es arī izmantoju tos pašus patiesības meklēšanas/informācijas vētīšanas kritērijus, kurus lieto Tu. Slēdzieni tikai sanāk nedaudz citādāki, bet tā jau arī jābūt - esam taču katrs savādāks, ar savu kondicionētību (Tavu (Krēmes) terminoloģiju lietojot).

Vai Tu nepieļauj, ka man arī ir sava pārliecība par patiesību? Bet es to nemēģinu uzspiest citiem kā nekritizējamu dogmu un nenosaucu tos, kas man nepiekrīt par Dieva ienaidniekiem.

 Modris, Valteram,  14:36:04 25.10.2007
80.233.142.78

Kādas muļķības Tu tur gvelz!? Kāds katoliski domātiskais domāšanas veids? Kā var salīdzināt B. Krēmes sniegto informāciju ar 'melhizedekiem, kraijoniem, gaijām' un tamlīdzigām lietām, kuras taču ir tieši vērstas pret VMH plāniem, autoritāti un darbībām? Vai Tev atšķiršanas spēju nemaz nav?

 Modris, Ezei,  14:31:42 25.10.2007
80.233.142.78

Un daudziem materiālistiem gandrīz viss, par ko ir runa šajā mājas lapā, liksies kā pasakas.

 Valters, Modrim 14:31:27 25.10.2007
87.110.78.24

Nu ja, Modri! Iebilstot Tev 'mēs' vēršamies pret Dieva plānu! Zini, pirms šī Tava komentāra parādīšanās biju izgājis ārā ar suni un pastaigājoties iedomājos par Tavas attieksmes katoliski dogmātisko veidu. Un nu, atnākot atpakaļ, Tu pats sniedz tam brīnišķīgu apstiprinājumu.

Vēl staigājot domāju par Tevis paša ego, kurš nekādi neklausās līdzcilvēku teiktajā. Mans ego arī bieži tā ir darījis un droši vien darīs arī nākotnē - tāpēc varu salīdzināt reakcijas.
Es taču pieminēju Andri8 ar viņa Melhizedeku, tad vēl tur visādi Kraijoni, Gaijas utt. Pilna pasaule mums ar Dieva (Hierarhijas) sūtņiem un viņu pašām pareizākajām, vienīgajām vēstīm.

Nu labi, beigšu šo komentāru ar pārfrāzētu atziņu no E. Siliņa grāmatas:
Uzticību rada tie, kas saka, ka meklē patiesību, nevis tie, kas apgalvo, ka to zina.

 Modris, Ezei,  14:27:57 25.10.2007
80.233.142.78

Es neteicu, ka man ir augstāka kondicionētība (kaut gan es tā nereti domāju - taču ne vienmēr). Par otro rindkopu, - nu laikam jau tā ir, kā Tu tur saki.

 Eze, Modrim 14:20:27 25.10.2007
80.81.33.4

Ja Tev ir augstāka kondicionētība, tad Tev vajadzetu saprast un neuzskatīt par apvainojošu atzīšanos, ka, piemēram, man konkrēti, Tavi stāsti par hierarhiju daudz neatšķiras no pasakām - jo tie nav no manas kondicionētības lauciņa.

Tā tas dzīvē ir, uz muļķiem neapvainojas pat tad, ja viņi domā, ka ir gudri. Gudrs tieši otrādi - vienmēr atcerēsies, ka arī tie, kas tiešām ir gudrāki par mums, var likties mums muļķi :)))

Hi hi, un tagad pamēģini šito otro rindkopu personificēt - es pat sevi tur ar grūtībām atrodu un pieņemu, ka tur ir kā spogulī - kā gribēsi, tā sapratīsi :))))

 Modris, MB,  14:01:58 25.10.2007
80.233.142.78

Galu galā - ar ko Mataka Krēmes sniegtās informācijas salīdzināšana ar Harija Potera piedzīvojumiem būtu labāka par Potera un Kastanedas salīdzināšanu? Kā mežā sauc, tā atsaucas...

 Modris, Ezei,  13:54:22 25.10.2007
80.233.142.78

Nav tā: runa bija par manu ticību B. Krēmes teiktajam, un tas arī bija visas šīs tēmas 'bezpersoniskais pamats' (kurš nebūt nav bezpersonisks). Es ļoti gribētu patiešām bezpersoniskas sarunas, bet neizdodas, un ne jau manas vainas dēļ. B. Krēmes gadījums nav 'viena cilvēka redzējums', tas ir daudz nopietnāk un tas ir citādi. Viņam ir telepātisks kontakts ar savu Meistaru, un viņš ir daudzus gadus ticis Meistara apmācīts, lai būtu gatavs savai misijai. Viņš ir arī tiešā kontaktā ar Maitreju, ir Viņu sastapis un ar Viņu runājis daudzas reizes. Tāpat kā daudzi citi prominenti cilvēki. Ir jāzina viss konteksts, un tad šīs lietas izskatās citādāk. Valteram un daudziem no jums ir atšķirīgas kondicionētības, tādēļ Jūs iesaistāt personisko elementu, tomēr ne tik daudz pret mani, kā pret to informāciju, kuru es sniedzu un aizstāvu, un tas viss tikai tādēļ, lai aizstāvētu savas kondicionētības, savas prioritātes. Es kā persona šeit esmu tikai elements, kuram var uzbrukt, būtībā vēršoties ne pret mani, bet pret VMH Mācībām, autoritāti, Maitrejas Misijas plāniem un darbību. Man šo uzbrukumu vai uzbraucienu konteksts ir absolūti skaidrs.

 Modris, MB,  13:38:31 25.10.2007
80.233.142.78

Labi jau labi, tas tāds joks - pret Mataka joku...

 MB, Modri,  13:27:19 25.10.2007
159.148.139.49

hehe... Poters un Kastaņeda :D
labs salīdzinājums. Kastaņeda apraksta visu apziņas attīstības ceļu, tikai klāt piepinot to 'romantisko', piedzīvojumus... un ari tikai pirmajās grāmatās.

 Eze, Modrim 09:41:52 25.10.2007
80.81.33.4

Un man liekas, ka Valters to teica par iespējamo JEBKURA mediatora 'nepietiekami skaidru redzējumu' (bet es tajā brīdī iedomājos par B.Krēmi - uz viena cilvēka redzējumiem balstās visa teorija, bet cilvēks vienmēr ir tikai cilvēks.. ).

Tu nemaz nevari lobīt 'apvainojošus izteikumus', ja cilvēks vienkārši padalās ar savām domām.. t.i., Tu vari, bet tie būs Tavi paša apvainojumi sev. Cilvēka patiesās domas, kas izteiktas atbilstoši viņa būtībai, nevar otru apvainot - jo viņš nav vainīgs,
ka tā domā. Pat tas, ka Tu viņa vārdiem netici (viņš uzsvēra sava komentāra bezpersonisko raksturu), nevar būt apvainojoši viņam, bet raksturo tikai Tevi.

 Modris, Valteram,  04:39:29 25.10.2007
80.233.142.78

Jā, domu jau izlobīt varu no Tevis teiktā, kaut arī tas satur apvainojošus izteikumus par manu 'mediatoru nepietiekami skaidru redzējumu' (kas, starp citu, nav pierādīts, jo tā ir tikai Tava iedoma, ka tā tas, iespējams, varētu būt. Kaut ko līdzīgu jau runāja arī Anna, un es to tulkoju kā neatbilstoša imidža 'pielīmēšanu' oponentam un tad runāšanu par šo imidžu kā par reāli eksistējošu, un tas nav godīgs diskusijas paņēmiens). Līdz ar to Tevis beigās teiktais par bezpersoniskumu ir tīra liekulība un 'roku mazgāšana nevainībā'.

 Modris, Valteram,  04:26:02 25.10.2007
80.233.142.78

Es negaidu, ka 'nebūs iebildes'. Iebilsti, cik tik tīk, un es šīm iebildēm savukārt mēģināšu iebilst. Tīri jauka spēle iznāks. Tomēr negaidi, ka es apšaubīšu pats sevi un teikšu nevis, ka tas, ko es saku, ir patiess, bet gan, ka tas, ko es saku, varbūt ir patiess. Tā nav un nebūs. Es godīgi cenšos noskaidrot patiesību. Es salīdzinu dažādas patiesības versijas, cenšoties noskaidrot, kura varētu būt visvairāk atbilstoša īstenībai. Es nepretendēju uz pilnu patiesību, jo šī vislabākā patiesības versija ir nemitīgi jāpilnveido, taču, ja redzu, ka mana versija ir pilnīgāka par kāda cita cilvēka aizstāvēto, tad es tūlīt to arī parādīšu kopā ar visu argumentāciju (ja vien tas neprasīs no manis neattaisnoti lielus laika resursus). Par Budu es sniedzu informāciju, kādu B. Krēmes Meistars sniedza caur viņu. Lai šai informācijai varētu noticēt, tad man ir jābūt pārliecinātam 1) par Hierarhijas principa pastāvēšanu ne tikai cilvēku sabiedrībā, bet arī universāli - visā Visumā; 2) par Viedas Meistaru Hierarhijas pastāvēšanu uz Zemes; 3) par to, ka no šīs Hiearhijas nāk informācija; 4) loģiski jāpārbauda informācijas avots, pārbaudot teiktā ticamību ar salīdzinājumu palīdzību, tādā veidā nošķirot nost viltus avotus (ja kādā avotā, kas par tādu uzdodas, es atrodu daudzas pretrunas, tad es tam neuzticos; ja neatrodu, tad uzticos arī tādiem sniegtajiem faktiem, kurus es nevaru pārbaudīt citādi, kā tikai ar ne-pretrunīgumu loģikai un līdzšinējai tiešajai pieredzei). B. Krēmes sniegto informāciju vispirms es uztvēru ar aizdomām, taču, jo vairāk es to apguvu, jo vairāk biju pārsteigts par tās nepretrunīgumu visam, ko es līdz šim biju atzinis par labu un pareizu. Tajā bija tādas lietas, kas man atvēra acis uz daudzām pasaulē notiekošām lietām un procesiem, kuriem es nezināju izskaidrojumu. Un tādēļ es ticu šai informācijai - jā, tieši tā tam ir jābūt! Tomēr visu šo pārdomu procesu Tev izstāstīt - tas ir par daudz sarežģīti, un tādēļ arī es Tev saku: pierādi to sev pats! Man tā ir patiesība un es to netaisos izteikt varbūtības formā, jo es zinu, ka tā tas ir (ar 90%-99% lielu varbūtību).

 Modris, Matakam,  03:56:08 25.10.2007
80.233.142.78

Nezinu, varbūt, ka tur arī ir kāds patiesības grauds. Nu, ne jau tieši tāds..., taču - Tu taču pats uzskati Kastanedas darbus par visai ticamiem? To visu varēja uzrakstīt arī pasakas formā, galu galā grāmatās par Hariju Poteru ir runa par visai līdzīgām tēmām?

 Valters, Modrim 03:16:42 25.10.2007
87.110.78.24

Te nu Tev, Modri, pilnībā piekrītu - kādas vienas mācības patiesīguma pierādīšanai ir jāsakņojas pašā cilvēkā. Tikai iekšējās izjūtas (intuitīvā jūtziņa) korelācijā ar racionālā prāta empīriskajiem slēdzieniem un tiešo pieredzi (ideālā gadījumā tās tvērumi ir eksperimentāli pierādāmi, mazāk ideālā pamatojami ar filosofijas un citu zinātņu hipotētiskiem argumentiem) var būt vienīgais īstais patiesības kritērijs. Ja viens vai otrs mediators ir vājš, tad patiesība būs aizmiglota vai pat izkropļota. Patiesums saprotams šajā definīcijā būs relatīvs lielums, kurš var un kuram vajag mainīties cilvēka dzīves laikā. Patiesums būs arī ne vien relatīvs bet arīdzan subjektīvs. Tāpēc tā piesaistei pie zemes būs vajadzīgas kaut kādas koordinātu sistēmas. Tās būs kādas morāli-ētiskās sistēmas aktuālās paradigmas atslēgas vārdi. Piemēram: kristiešu 10 baušļi vai katoļu katķisms.

Ko es ar to gribu pateikt? - To, ka tikmēr, kamēr abi mūsu minētie mediatori nesniedz pietiekoši skaidru redzējumu, tikmēr labāk būtu teikt : es uzskatu, ka tas un tas varētu būt (vai 'ir priekš manis') patiesi, nevis to, ka tas tā patiešām ir. Ja Tu, piemēram, nevari personīgi piedalīties un novērot Šambalas padomes sēdes, tad nesaki, kas tur sēž, kuros krēslos ar tādu izteiksmi, ar kādu pāvests runā par Romas katoļu ticības apliecinājumu.
Protams, protams, sacīt tā Tu vari, bet negaidi, ka nesaņemsi iebildes par attiecīgo apgalvojumu pamatotību un patiesīgumu.
Tikpat lielā mērā tas attiecās uz Andri8 un viņa 'jauno informāciju', tā ka neuztver šo kā personīgu vēršanos pret Tevi. Pret Tevi kā personu man nav nekādu pretenziju.

Tā. Laikam pietiks drukāt.
Ceru, būs iespējams manu domu izlobīt no šī pārdomu gabala.

 Mataks, Modri,  02:47:59 25.10.2007
77.93.31.169

tad jau arī stāsti par Hariju Poteru arī ir diezgan reāli :)

 Modris, Valteram,  02:05:58 25.10.2007
80.233.142.78

Ezoterikā ir lietas, par kuru pierādīšanu sev ir jāparūpējas pašam. Es nesaku, ka nevarētu to pierādīt, ka šī informācija ir patiesa, tomēr tas būtu milzīgs darbs, tad Tev vajadzētu izveidot savās smadzenēs ļoti daudzas jaunas saites. Man ir vieglāk Tev tikai pateikt, ka es šo informāciju uzskatu par patiesu, un Tu, protams, vari domāt, kā vien Tev tīk.

 Valters,  18:38:45 23.10.2007
87.110.78.24

Ļoti iespējams, Modri, ka viss tā arī ir, kā Tu saki, taču vēl pastāv iespējamība, ka šī informācija ir tik pat ticama, kā Tolkīna Viduszemes iekārta un tur darbojošās personības.

Laikam jau vienreiz Tev uzdevu jautājumu par kompetento personu (atsaucoties uz Tevis paša sniegto kompetento personu definīciju) apstiprinājumu Beilijas un Krēmes informācijas patiesumam.

 Modris, Skautam,  15:23:29 23.10.2007
80.233.142.78

Gautama Buda bija Viedas Meistaru Hierarhijas toreizējās Galvas Budas izpausme caur princi Gautamu, pārklājoties prinča apziņai. Maitreja ir cita Būtne, nevis tas Buda, un pilda VMH Galvas pienākumus tagad. Toreizējais Buda tagad ir Šambalas Padomē.

 skauts,  16:00:47 21.10.2007
87.226.70.165

Ir tā, ka Maitreja un Šākjamuni nav gluži viens un tas pats, bet tomēr ir. Takā pār mūsu laikmetu varētu valdīt tikai Maitreja, kurš nevaldīja pār iepriekšējo, jo tad viņš bija Šākjamuni. ...putriņa man..., cerams pareizi domāju!

 skauts,  15:51:00 21.10.2007
87.226.70.165

Vauč Indija laikam bij ar lielo jāraksta. Nesaprotu kāpēc šī statuja būs līdzīga Šākjamuni, bet atveidos Maitreju?

 skauts,  15:39:45 21.10.2007
87.226.70.165

Jā, nez kāpēc indijā sāk celt to Maitrejas statuju 152m augstumā. Tas jau tas pats Buda, tikai nākotnē.

 Modris, Andrim8,  14:41:28 21.10.2007
80.233.142.78

Tu jau zinu, ka es Tev šajā jautājumā nepiekrītu un Taviem 'jaunajiem informācijas avotiem' neuzticos un neuzskatu tos par vērā ņemamiem. Paliksim katrs pie sava viedokļa.

 Andris 8,  14:07:21 21.10.2007
84.237.145.153

Modrim
Mēs šo tēmu jau reiz vētraini apspriedām.Nav vajadzības to vēlreiz atkārtot .Uz šodienu apmēram 80 procentu no ezotērās informācijas ir ne tikai novecojusi ,bet vairs neatbilst patiesībai ,un ir pat kaitīga .Un Tu stūrgalvīgi turies tieši pie tādas infas .Un te es nerunāju vispārzināmajām lietām .

 MOdris,  00:00:07 21.10.2007
80.233.142.78

Maitreja ir Pasaules Skolotājs diviem laikmetiem - Zivju un Ūdensvīra laikmetam. Šo amatu Viņš pildīs vēl apmēram 2300 gadus.

 Modris, Andrim8,  23:56:56 20.10.2007
80.233.142.78

Tu maldies.

 Andris 8,  22:14:31 20.10.2007
81.198.69.55

Nu cik reizes var teikt ,ka Kristus laiks ir beidzies!!

 Modris, Ezei,  18:53:05 20.10.2007
80.233.142.78

Maitreja ir Kristus=visu Meistaru Meistars, cilvēku un eņģeļu Skolotājs, Viedas Meistaru Hierarhijas Galva, viens no trijiem lielajiem Kungiem, kuri pārvalda šo planētu, veido pasaules neredzamās valdības virsotni. Šrī Činmojs ir tikai viens no Skolotājiem, Viņu abu rangs ir ļoti atšķirīgs. Lielā Invokācija ir hierarhisko enerģiju galvenā piesaukšanas formula visam Ūdensvīra laikmetam (vēl pastāv arī ezoteriskā šī Piesaukuma formula - senzarā - kura gan netiek izpausta, bet kuru lieto Maitreja Pats).

 Eze, Modrim 17:37:03 17.10.2007
80.81.33.4

Piedod. Bet ka es varu apšaubīt cilvēka sirds lielumu...
Nu kas tā būs par dzīvi, ja mēs nemitīgi šķirosim, kura sirds lielāka.
Lai tas paliek tai bitei, kura nešaubīgi atpazina īsto būtni zem visiem vienādi apsegtajiem stāviem... un tam tēva dēlam, kuram bite draudzene.

 Modris, Ezei,  17:29:51 17.10.2007
80.233.142.78

Tā nav vienkārši invokācija, tā ir Lielā Invokācija. Iejaucot to starp citām, Tu it kā pazemini to. Es jau teicu, ka mūsdienu cilvēkiem ir pārprasta demokrātijas izpratne un ka daudzas lietas, kuras ir jāaplūko kā hierarhiski izkārtotas, viņi uzlūko kā līmeniski citu citai blakām sarindotas.

 Eze, Modrim 17:23:00 17.10.2007
80.81.33.4

Es jau negribēju salīdzināt. Tikai gribēju parādīt, kādas var būt invokācijas.

 Modris, Ezei,  17:12:47 17.10.2007
80.233.142.78

Šie abi piesaukumi nekādi nav salīdzināmi, to Tev nevajadzēja darīt.

 Eze,  17:09:27 17.10.2007
80.81.33.4

Pieminot Šri Činmoju, arī viņa The Invocation

Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! I bow to Thee, I bow.
My Life Thy golden Plough; My journey`s Goal Thy soulful Dream.
Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! I bow to Thee, I bow.
Supreme, I am Thy glowing Grace, My world Thy Feet of Light,
My breath Thy Vision`s Kite, Thou art one Truth, one Life, one Face.
Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! I bow to Thee, I bow.

 Eze,  17:07:15 17.10.2007
80.81.33.4

Ielikšu oriģinālvalodā no share-international

THE GREAT INVOCATION

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.

From the center where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men ―
The purpose which the Masters know and serve.

From the center which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

 guga, Matakam 01:09:51 05.10.2007
62.85.19.217

Šī konkrētā Asīzas Franciska lūgšana ir tiešām fantastiska.

Pievienosim vēl šo:
'Klausies visas radības čukstos... bet pēc tam - nokāp pašos dziļumos, pa tavas sirds ceļu.
Tā es arī daru. Apstājies pie avota ieklausos. Šaubu nav: es dzirdu Viņa maigo balsi, dedzīgu un melodisku, reizēm vibrējošu. Brīžiem - cītara, brīžiem - flauta, brīžiem - klarnete. Es klausos, klausos...
- Emmanuel, nāc! Nāc, Emmanuel! Nāc pie Tēva!
Un katru reizi mana sirds atsaucas, kā tad, pirmajā reizē, kad es izdzirdēju, kā Viņa lūpas izteica manu vārdu, tur, zem Skaidrlejas debesīm. Un es atceros, ko Viņš man Tukšajā stāstīja par avotu:
- Reizēm mēs dzirdam viņu, reizēm - ne. Bet avota dziesma nenorimst ne dienu, ne nakti, ne vasaru, ne ziemu, vai domājam mēs par viņu vai arī ne. Viņš plūst un plūst - vienmēr... Tieši tāpat arī lūgšana, kura dzied tavas sirds dārzā...
Un es jūtu, ka manī iedegas Viņa acis. Jā, jā, Viņa lielās, neaizsargātās bērna acis, vienmēr izbrīnītas, vienmēr sajūsminātas... Šīs acis, kas man izstaro gaismu.
... Lai arī tevī atveras Viņa acis...
Tad tava jaunība kļūs par gaismu,
tava dzīve - par mīlestību,
tava sirds - par avotu!'
tēvs Daniels-Anžs no 'Ievainotais gans'

 Līga,  13:21:33 04.10.2007
81.198.170.110

[Palīdzi mums mīlēt, nevis ienīst citam citu! Lai mūsu acis ierauga sevi un citus cilvēkus visā skaistumā, visu krāsu varavīksnē. ]

It kā tik maz vajag un tomēr cilvēkiem tik grūti to izdarīt...

 Modris, Arfai,  01:39:54 04.10.2007
80.233.142.78

Visas enerģijas sintezējas ēteriskajā ķermenī un tad ieplūst fiziskajā, to atdzīvinot. Tā nav dzīvības enerģija, par kuru Tu runā, bet gan ēteriskā jeb vitālā enerģija, kura ir fiziskā ķermeņa dzīvības, un nevis dzīvības enerģija par sevi. Varu Tev norādīt Alīses Beilijas (Meistara Džvala Kula) grāmatas 'Traktāts par Kosmisko Uguni' un 'Ezoteriskā dziedniecība', kā arī 'Traktāts par septiņiem Stariem'. Lētas kompilācijas krievu valodā pašlaik var nopirkt Rēriha grāmatnīcā. Pilnu tekstu krievu val. meklē Google: spiralata.

 Mataks,  23:07:54 03.10.2007
77.93.31.169

Svētais Asīzes Francisks

Dievs, lai topu par Tava miera ieroci:
Lai nesu mīlestību tur, kur valda naids,
Lai piedošanu dēstu tur, kur pārestība,
Lai vienotība iemājo, kur nesaskaņa,
Lai patiesība tur, kur maldi iedēstīti,
Lai ticība tur iedegas, kur šaubas māc,
Lai uzvar cerības, kur izmisums,
Lai gaisma uzaust tur, kur tumsība,
Lai prieku nesu tur, kur skumība!
Dievs, es Tevi lūdzu:
Lai pārplūstu ilgās dot,
Bet ne – ņemt,
Lai alkstu ne tik daudz būt saprasts,
Kā citus saprast!
Ne tik daudz būt mīlēts,
Kā citus mīlēt!
Jo rodi tikai tad, kad atdod sevi,
Aizliedzot sevi – iemanto sevi!
Nomirstot sev –
Dzimsti Mūžīgai Dzīvībai!

 Mataks,  23:03:08 03.10.2007
77.93.31.169

Lūgšana.

Debesu tēvs, mēs tavi bērni, lūdzam -

Dodi mums savu svētību, palīdzi mums nostāties uz miera ceļa dzīvē.

Palīdzi mums mīlēt, nevis ienīst citam citu! Lai mūsu acis ierauga sevi un citus cilvēkus visā skaistumā, visu krāsu varavīksnē.

Mēs lūdzamies, Tēvs, par to, lai mūsu Māte Zeme attīrās, dziedinās, uzplaukst visā savā krāšņumā.

Mēs lūdzamies par to, lai cilvēki dzīvotu harmonijā ar Zemi.

Amen.

 Arfa, Modri 21:07:10 03.10.2007
87.110.164.200

Acīmredzot Tev ir citi avoti, ko Tu izmanto. Ja Tu vari pastāstīt, kas tie ir, labprāt paskatītos.
Es apzināti darbojos ar to enerģiju, ko sauc par dzīvības enerģiju. Par cik tā darbojas visos līmeņos, gan uz ķermeni un prātu, garīgā un emocionālā līmenī, man nav vajadzības īpaši kaut ko nodalīt. Patiesībā es nevaru iedomāties, kā tas prakstiski ir iespējams. Reiki gan tiek uzskatīts par noteiktas frekvences enerģiju, un uz to, gluži kā radioaparātu uz noteiktiem viļņiem, noregulē Reiki meistars. Taču es esmu pamēģinājusi praktiski vēl kaut ko citu, esmu palasījusi, kā vēl citos veidos tas tiek darīts, un esmu secinājusi, ka tas ir viens un tas pats. Vienas un tās pašas enerģijas dažādi pielietošanas veidi. Nolūks ir tas, kas to vada un doma piešķir tai tās īpašības.

 Modris, Arfai,  19:38:49 03.10.2007
80.233.142.78

Tu droši vien esi dzirdējusi par dzīvības enerģiju, par apziņas enerģiju, par dvēseles enerģiju, par mentālo enerģiju, par astrālo/emocionālo enerģiju, par vitālo jeb ēterisko enerģiju, par mehānisko enerģiju...?

 Modris, Arfai,  19:34:36 03.10.2007
80.233.142.78

Literatūrā ir jāprot orientēties, atšķirt graudus no pelavām. Ja Tu tā vēlies, es paru pameklēt un minēt Tev konkrētus darbus, taču ne tūlīt un tagad... Es vienkārši gribēju teikt, ka ir augstas Būtnes, kas sūta uzturošas un palīdzošas enerģijas cilvēcē, un tālākais ir atkarīgs no cilvēku spējām reaģēt uz šīm enerģijām. Šīs enerģijas var 'atlekt' no viņiem, ja čakras nav sagatavotas vai domāšana (kā Tu saki) nav sagatavota utldz.

 Arfa, Modri 19:22:05 03.10.2007
87.110.164.200

Vienkārši mani ieinteresēja, ko Tu domā ar enerģijas sūtīšanu no dažādiem plāniem. Kas nodarbojas ar to sūtīšanu?

 Arfa, Modri 19:20:19 03.10.2007
87.110.164.200

Literetūra ir dažāda un pretrunīga. Man interesē, ko konkrēti Tu ar to domāji.

 Modris, Arfai,  19:19:55 03.10.2007
80.233.142.78

Nu, un kur ir problēma ar sūtīšanu no dažādiem plāniem?

 Arfa, Modri 19:18:24 03.10.2007
87.110.164.200

Es domāju sūtīšanu no dažādiem plāniem.

 Modris, Arfai,  19:17:51 03.10.2007
80.233.142.78

Uzmanīgāk izlasi uzrakstīto... ja Tu vēlies uzzināt sīkāk par to, kas sūta enerģijas (vai arī, kas tās sadala, tad par to ir atbilstoša literatūra).

 Arfa, Modri 19:15:19 03.10.2007
87.110.164.200

Enerģija jebkurā gadījumā plūst pa cilvēka enerģētiskiem kanāliem un tātad arī caur čakrām.
Ja pieņem, ka enerģijas ir dažādas ( bet es aizvien vairāk sliecos domāt, ka to dažādību nosaka konkrēta domforma)- kas tad nodarbojas ar to sūtīšanu? Cilvēks, kas nodarbojas ar enerģētiskām praksēm, pats ar savu domu spēku vada enerģiju un ar savām domām to piesaista vai nepiesaista. Lai cilvēks varētu dzīvot, viņā arī ir jācirkulē enerģijai, un tā ir mums visapkārt.

 Modris, Arfai,  19:14:45 03.10.2007
80.233.142.78

Pie tam šīs enerģijas nes 'uz sava viļņa' informāciju, salīdz. ar radiofrekvencēm un tajās raidīto informāciju. Tādēļ vēl var būt tēma par energoinformāciju (šo terminu tagad lieto parapsiholoģijā).

 Modris, Arfai,  19:00:42 03.10.2007
80.233.142.78

Protams, ka ir augstāka un zemāka tipa enerģijas - atkarībā no plāna, no kura tās tiek sūtītas.

 Modris, Arfai,  18:58:18 03.10.2007
80.233.142.78

Transmisijas meditācijā runa ir par Meistaru no ārienes sūtītām enerģijām, kuras plūst caur meditējošā enerģiju centriem jeb čakrām..

 Arfa, Modri 18:15:04 03.10.2007
87.110.164.200

Piedod, ka iejaucos, bet visticamāk, ka enerģijai īpašības mēs paši piešķiram ar savu domu. Tātad nav zemākas un nav augstākas enerģijas.

 Modris, Ģirtam,  17:44:14 03.10.2007
80.233.142.78

Jā, vāl kaut ko par starojumiem. Attiecībā uz enerģiju izjušanu Transmisijas meditācijas laikā B. Krēme rakstīja, ka vissajūtamākās ir astrālās enerģijas, t.i., zemākā tipa enerģijas vai starojumi ir visjūtamākie, kamēr augstākā tipa enerģiju plūsmu meditējošais var vispār nesajust, un viņam var likties, ka nekas nenotiek. Tādēļ arī šeit objektīvs vērtējums ir iespējams tikai Meistaram.

 Modris,  16:15:20 03.10.2007
80.233.142.78

Starp citu: neliels ieteikums iemest aci: www.temporarytemples.co.uk un www.cropcircleconnector.com - ļoti skaisti jaunāko labības apļu attēli, kādi pagājušo gadu un šogad parādījušies Anglijas labības laikos (NLO veidoti, he, he...).

 Modris,  16:07:58 03.10.2007
80.233.142.78

He, he, he... kaut gan muldēšanai arī ir sava vieta, jo cilvēkus pievelk muldēšana, tā rada tuvības, piedalīšanās sajūtu. Laikam svarīga ir pareizā proporcija starp muldēšanu un mācīšanos - kamēr muldēšana nekļūst par dominējošo...

 Modris,  15:59:04 03.10.2007
80.233.142.78

Sagraut prāta kondicionētību, pirms šī kondicionētība nav sasniegusi labāko, tīrāko izpausmi, ir destruktīvi! Trepes, ar kurām kāpt uz jumtu, ir nepieciešamas, līdz jumts ir sasniegts. Atmest trepes pirms laika nozīmē nomaukties lejā un iestigt muldēšanā.

 Modris,  15:48:17 03.10.2007
80.233.142.78

Joga māca, ka visos cilvēkos jau ir pilnīga zināšana, tā ir tikai jāpamodina, un to dara skolotājs. Ja var otrā pamodināt skaidru tādu ideju apzināšanos, par kurām skolnieks nekad vēl nav pat domājis, tad modinātājs ir skolotājs. Nevajadzētu pārspīlēt to skološanos, ko dod zālīte pļavā vai bomzis pie atkritumu uzrnām: mēs jau varētu sākt izgudrot riteni, tad divriteni utt. - iziet visu cilvēces tehnoloģisko attīstību patstāvīgi, bet... cik gan tālu mēs tā tiktu uz priekšu vienas dzīves laikā? Tas pats attiecas uz visām atziņas jomām - visur ir vajadzīgs skolotājs, lai atmodinātu apziņā to, kas mūsos jau būtībā ir (jo arī mēs esam piedalījušies šīs pasaules radīšanā). Visur ir vajadzīgs skolotājs, kurš iemācītu to, ko cilvēce jau zina, un ātri novestu līdz nezināmā robežām, kur gaišākie spēki cīnās ar tumsu, ar neziņu...

 Modris, Ģirtam,  15:30:45 03.10.2007
80.233.142.78

Un kas tad ir saprašana, ja tā neiekļauj sevī pareizu novērtējumu? Vērtēšanu nav jājauc ar tiesāšanu.

 Modris, Valteram,  15:19:25 03.10.2007
80.233.142.78

Ezoterikā ir pamaz objektīvu kritēriju, lielākoties viss ir subjektīvs. Par destruktīvo spēku konstruktīvu (t.i., bezpersonisku, godīgu, bez ego klātbūtnes) lietošanu, pirmkārt, jau pret attīstību kavējošiem spēkiem sevī pašā, ir atbildīgs pats šo spēku lietotājs, un pats viņš arī mācās šos spēkus lietot. Ja lietos tos nekonstruktīvi, sava ego aizsardzības dēļ, tad dabūs pa nagiem kā pieskaroties neizolētiem vadiem (elektriskā gana princips). Attiecībā uz citiem tas notiek līdzīgi. GODĪGUMS šeit ir labākais princips gan pret sevi, gan citiem, un vēl modrība attiecībā uz savu motīvu tīrību - to ir sevī jāuzrauga nepārtraukti.

 Modris, Ģirtam,  15:09:02 03.10.2007
80.233.142.78

Nu ja, es pasteidzos Tev iebilst, neizlasījis nākošo komentāru, kurā Tu palabo iepriekšējo (bet tas arī ir Tavā laucinā - vispirms apdomā labi, un tad raksti). Tomēr, kā Tu zini, ka Meistars nekritizē? Cik es zinu, tad saka gan skarbus vārdus, tikai šie vārdi nav domāti, lai kaut kādi izceltu savu ego, jo tāda viņam nemaz vairs nav. Bez tam ar iesācējiem vai kandidātiem nodarbojas jaunākie mācekļi, ar jaunākajiem mācekļiem - vecākie mācekļi, un ar jau progresējušiem vecākajiem mācekļiem - Meistars. Profesori nemāca ābeci, tā būtu viņu laika veltiga izšķiešana.

 Modris, Ģirtam,  15:02:08 03.10.2007
80.233.142.78

Kādas blēņas Tu atkal raksti! Tieši Skolotāji (ar lielo burtu, tātad Meistari) ir visprecīzākie un objektīvākie vērtētāji. Kā gan viņi nevērtē? Viņi ļoti uzmanīgi raugās uz visām savu mācekļu auras izmaiņām, kā arī uz kandidātu aurām, - kad viņu izstarojums būs tādā kondīcijā, lai būtu iespējams viņus pieņemt par mācekļiem.

 Eze, Matakam 11:41:41 03.10.2007
80.81.33.4

Nu par to laimi nezinu, bet šo to noteikti var iemācīt arī apzināti - esmu atcerējusies visu mūžu dažus īstajā reizē un vietā audzināšanas nozīmē teiktus padomus, kas ļāvuši man nekrist paštaisnumā līdzīgos gadījumos.
Tas noteikti stiprina iekšējo mieru un laimīguma sajūtu (ja neceļas sevī lieki aizvainojumi utt.)

 Mataks, Eze,  11:35:38 03.10.2007
77.93.31.169

Mācīt var, bet vai var iemācīt?

 Eze,  11:31:48 03.10.2007
80.81.33.4

'Pa īstam' audzināt nozīmē nevis veidot pēc savas sapratnes, bet palīdzēt viņam būt šajā pasaulē laimīgam.

 Eze, Matakam 11:28:17 03.10.2007
80.81.33.4

Labi, esam vienisprātis :))

Tagad par to otru pusi. Nenoliedzot, ka visu mūžu mācāmies un arvien vairāk nezināmā apzināmies un mācāmies no visa. Vai tomēr Tu izslēdz iespēju, ka mēs varam arī otram kaut ko mācīt, ja tas otrs to vēlas, ja viņš jūt, ka mums ir kaut kas tāds, kas viņam ir nepieciešams savā ceļā.
Kaut vai bērnus audzināt (pa īstam).

 Arfa,  11:25:46 03.10.2007
87.110.164.200

Jo vairāk cilvēks zina, jo vairāk apzinās cik nezina. Iecelšana sevi par skolotāju nav gudrības pazīme. Cita lieta, ja tā ir kā profesija, kurā skolotājs iemāca bērnam konkrētas lietas, bet apzinoties, cik daudz visu ko citu var mācīties no bērniem- arī tās, kas gadu gaitā, kļūstot pieaugušiem, ir aizmirsušās...un kuras ne reti tiek kompensētas uzņemot dažādas 'garīgas' gudrības:)

 Mataks, Eze,  11:14:11 03.10.2007
77.93.31.169

vēlējos teikt ka visi un ikviens, pat mazākais zāles stiebriņš vējā var būt tev skolotājs, bet tikai tik ilgi, kamer pati esi skolnieks.

 Līga, Ezei,  11:07:30 03.10.2007
81.198.170.110

Dzīvē ir VISS! :))

 Eze, Matakam 11:04:45 03.10.2007
80.81.33.4

Man ir skumji, ja kādus vārdus pasludina par nevajadzīgiem zemes dzīves kontekstā (mīlestības nav, skolotāju nav, laba un ļauna nav...).

 Mataks,  11:00:26 03.10.2007
77.93.31.169

Skolotāju NAV, jo visi ir skolnieki. Skolnieki, kas mācās no citiem.
Ja kāds iedomājas ka viņš ir 'Skolotājs', tad viņš vairs nav skolnieks, viņš jau visu 'zin', viņa skološanās ir beigusies... un sākusies degradācija...

 Līga,  10:49:12 03.10.2007
81.198.170.110

Tad labāk nesalīdzināt :))

 Eze, Līgai 10:35:03 03.10.2007
80.81.33.4

Lai veiktu korektu salīdzināšanu tiešām ir nepieciešama metodoloģija, mēraukla un mērīšanas process... kaut kā tā. Bet parasti sadzīvē mēs to darām katrs pats pēc savas 'noklusētās vērtības' šajās lietās. Ja saprotamies ar cilvēku, tad nav strīdu par rezultātu. Bet visādi citādi tā ir liela ķēpa un saka jau, ka no salīdzināšanas ceļas visas nelaimes :)))

 Girts Līgai,  10:31:23 03.10.2007
80.232.155.227

Mērauklu ja grib, var atrast. Var atrast pat striktu definējumu līmenī. Taču - vai to vajag darīt?
Es teiktu, ka atbilde uz Tavu jautājumu rodama savādāk - tā ir meklējama cilvēka 'starojumā' - acīs, sejā, kustībās, darbos, attieksmē pret visu apkārt. Arī vārdu un rakstīto tekstu starojumā. Un tur nav vajadzīgas mērauklas un definīcijas.

 Arfa,  10:03:44 03.10.2007
87.110.164.200

Jo augstāk ego karogs kādam plīvo mastā, jo vairāk viņš ir pārliecināts, ka zina daudz :-)))

 Eze,  10:02:09 03.10.2007
80.81.33.4

Varbūt Mataks ar to 'SKOLOTĀJU nav, ir tikai skolnieki' domāja attieksmi. Katra tikšanās un situācija kaut ko 'māca' un es varu mācīties arī no bomža pie atkritumu urnām, bet tas ir vienpusējs process un atkarīgs no manas spējas tajā brīdī sev gūt kādas atziņas un apzināties to, ka esmu, lūk, no tā bomža kaut ko mācījusies. Savukārt viņš vienkārši ir, viņš neko nemāca un varbūt pat mani nemaz nav pamanījis. Nav šajā situācijā apzināta skolotāja jeb skolotāja apziņā, ir tikai skolnieks apziņā. Un bieži vien pat tad, kad es nu noskaņojos uz skolotāja apziņu un briesmīgi gribu kaut ko iemācīt savam bērnam, viņš vienkārši neņem pretī. Ko nu? Tad vēl mēģinu pasauli izmācīt... nav no manas gribēšanas mācīt nekas atkarīgs, tikai no tā, ka ir kas uztver...

Tas tā, ja mēģinu saprast, kāpēc Mataks to teica. Praktiski dzīvē taču ir normāli īsti skolotāji un audzinātāji ar audzināšanas mērķa apzināšanos...

 Līga,  10:01:17 03.10.2007
81.198.170.110

[Gan tie, kas zina vairāk, gan arī tie, kas it kā zina mazāk.]
Kāda ir tam mēraukla? Pēc kā noteiksi, ka cilvēks zina maz vai daudz?

 Valters, Modrim 09:38:12 03.10.2007
87.110.26.215

'Destruktīvo spēku konstruktīva lietošana' ir trakoti interesanta un slidena tēma.
Vismaz es personīgi bieži vien esmu kļūdījies ar šo 'lietošanu'. Manuprāt šis ir viens no veidiem, kā vislegālāk ego var izpausties, aizslēpjoties aiz cēla saukļa. - Tas nu spriežot pēc personīgās pieredzes.

 Girts,  09:26:51 03.10.2007
80.232.155.227

Ar 'SKOLOTĀJI nevienu nevērtē' domāts - nevērtē tradicionālajā izpratnē ar birku kāršanu klāt.

Skolniekam satiekoties ar Skolotāju, protams, sava veida 'skanēšana' notiek un šo procesu gan jau var palikt zem jēdziena 'vērtēšana' definīcijas. Un tomēr tas ir pilnīgi savādāk (tāpēc rezervēti izturos pret vārdu spēju atklāt būtību - vārdisks ziņojums ir un paliek 'grieztie ziedi').

 Girts Matakam,  09:18:52 03.10.2007
80.232.155.227

Skolotāji ir.
Taču laikam saprotu, kāds aspekts ietverts Tavā apgalvojumā. Protams, jāmācās ir visiem (protams, te ir jautājums, cik daudz; respektīvi, pie kura ceļa staba Ceļā katrs atrodas. Tik dziļi pārdomās šoreiz nelīdīsim). Tomēr, šo Tavu apgalvojumu var pavērst arī otrādi - visi ir arī skolotāji. Gan tie, kas zina vairāk (tas ir loģiski!), gan arī tie, kas it kā zina mazāk (un tas ir paradokss!).

Gadījums no paša pieredzes. Notika sarunas portālā (ne šajā) un vienā brīdī pats sevi pieķēru pie domas - nu, kā tas otrs var būt šitāds muļķis, ka šito teikto var nesaprast!? Interesanti, ka emociju tajā brīdī nebija. Uzplaiksnīja tikai minētais vērtējums.

Jau nākošajā dienā (bumerangu dabonu ātri, ja kas ir bijis ne tā)iedzīvojos situācijā, kad manis paša 'muļķums' noveda pie itin sāpīgām (un, velna milti, dārgām!!!) sekām. Situācija, protams, bija ar pilnīgi citām dekorācijām, taču Esamība parādīja manis paša 'muļķumu' viennozīmīgi. Un 'tas tur muļķis' bija man skolotājs!

Itin skaudri pieleca - ja rodas vēlme kādu vērtēt, vērtējums varbūt ir pareizs, taču tur tas pats 'spoguļa' moments tikpat labi arī var būt klātesošs (tas pilnā mērā attiecas arī tagad uz mani un manu vertējumu Modra lielummānijai. Un tāpat arī uz vertējumiem, ko izteicis Modris). Domājošais prāts to, protams, neatzīs. Viņš sevi un savu varenību stutēs augšā uz pjedestāla (un stutēs augšā tieši proporcionāli savai 'varenībai' - tāds tas mehānisms ir iestrādāts). Un ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem.

Rezumē teiktajam - skolotāji zināmā mērā ir visi. Skolnieki arī zināmā mērā ir visi. Un, protams, ir arī SKOLOTĀJI. Kas ir zīmīgi - SKOLOTĀJI nevienu nevērtē!

 Līga,  07:51:38 03.10.2007
81.198.170.110

Pievienojos Annas teiktajiem vārdiem:
[ „Es te dažreiz atnāku, lai parunātu. Man patīk mani sarunu biedri. Man nav mērķa kādu aizskart.” Un turpināt sarunāties...]

 Modris, Matakam,  01:34:34 03.10.2007
80.233.142.78

Tavā skaļajā 'SKOLOTĀJU NAV' izpaužas kaut kas, ko es uzskatu par latviešu lielāko nelaimi: nihilisms, anarhija - hierarhijas necienīšana, nepakļaušanās vadītājiem (un tās pretpols - pazemīgs kumpis mugurā un zābaku laizīšana), pārgudrība (t.i., savas mazās zināšanas izcelšana par nez kādu milzonīgu sasniegumu, kaut gan īstenībā neko prātīgu nezina) utt. nav laika visu to pārskaitīt.

 Modris, Matakam,  01:27:14 03.10.2007
80.233.142.78

Ja Tev skolotāju nav, tad citiem ir. Man ir - daudzi...

 Mataks, Modri,  23:02:23 02.10.2007
77.93.31.169

SKOLOTĀJU NAV! Ir tikai skolnieki!

 Mataks,  22:58:41 02.10.2007
77.93.31.169

Tēvs, palīdzi mums piedot pašiem sev,
To ko mēs esam nodarījuši citiem,
Un piedot tādā pakāpē,
Lai arī viņi piedotu mums līdzīgā veidā .

 Anna,  21:54:59 02.10.2007
85.234.164.55

... Var stipri atšķirties –
tas, ko es esmu gribējusi pateikt otram cilvēkam no tā,
kā viņš to ir sapratis.

...Vēl var atšķirties arī tas, ko es domāju par to, kā tas otrs cilvēks ir manis sacīto sapratis.

... Var stipri atšķirties –
mana motivācija kaut ko pateikt no viņa motivācijas kaut ko saprast...

... Var stipri atšķirties tas, ko es apzinos, ko es pasaku, no manas neapzinātās motivācijas pateikt to, ko es pasaku...

Var stipri atšķirties... tik daudz kas, ka es piekusu veikt šo uzskaitījumu! Vajag būt tādam - bez viena emociju mākoņa pie kristāltīrās apziņas virsmas, lai to visu redzētu tā, kā tas patiešām ir, visas mijsakarības. Visas attieksmes un attiecības. Tad var sacīt – es pilnībā izprotu. Vai mēs varam sacīt, ka ar mums tas tā ir? Ja nevaram sacīt ... tad varbūt tagad, kad saruna ir pieklususi, būtu gana nevis mēģināt šķetināt attieksmju un attiecību samezglojumus (vai tas ir iespējams virtuālajā telpā?), bet vienkārši pasacīt: „Es te dažreiz atnāku, lai parunātu. Man patīk mani sarunu biedri. Man nav mērķa kādu aizskart.” Un turpināt sarunāties...

 Andris 8,  16:14:18 02.10.2007
87.110.97.106

Protams ,Modris nav Aivars ,bet slimība tā pati.

 Girts,  15:58:00 02.10.2007
80.232.155.227

Paskaidrošu, kāpēc pieminēju lielummāniju.
Kādreiz te Aivars vinotaļ agresīvi uzvedās pret 'citādi domājošiem', minot, ka, lūk, Jēzus sludinot nereti ir bijis vēl agresīvāks. Saprotu to tā, ka no zemapziņas nāk sevis paša salīdzinājums ar Jēzu. Kas tad tas cits ir, ja ne lielummānija?

Protams, Modris nav Aivars; tomēr Šrī Svāmi Juktešvara piesaukšana izvēlēto vārdu pamatojumam man asociējās ar to pašu situāciju.

 Girts Modrim,  15:41:04 02.10.2007
80.232.155.227

Nu, ka nevelku, tad nevelku.
Nav jau jēgas izlikties, ka velku, ja nevelku. Šāda 'cīnīšanās' un 'graušana' man [šajā brīdī] nav pieņemama.

Bet aizkaitinājuma nu gan manī nav.
Tas bija aizrādījums Tev manas sapratnes ietvaros.
Par Tavu nesavtīgo dalīšanos nav šaubu. Tomēr jūtu, ka laiku pa laikam izlec pa neiecietības velniņam. To arī mēģināju pateikt.

 Modris, Ģirtam,  15:21:06 02.10.2007
80.233.142.78

Es par Tevi līdz šim biju labākās domās, neko teikt - esmu nedaudz kļūdījies. Kam tad ir vairāk tās lielummānijas -Tev vai man? Es vienkārši zinu, ko es zinu, un ar šo zināšanu dalos ar citiem - nesavtīgi, starp citu, tāpat kā Tu, es ceru. Kādēļ Tu šeit iesaisti apvainojumus lielummānijā? Un vai tas ir kulturāli (kā to tik ļoti grib Valters) un smalkjūtīgi?
Jā, izvēle mācīties vai nemācīties ir brīva izvēle un sarunā ar Arfu es to pieminēju vismaz trīs reizes - vai Tu to nepamanīji? Taču - tad kāda jēga bija šo sarunu uzturēt, ko Arfa tomēr darīja? Tad lai nemaisās pa kājām, vai ne? Ar vienu vārdu sakot, Tavos pēdējos komentāros es redzu tikai aizkaitināta ego reakciju un patiešām jūtos vīlies, jo Tu tomēr vēl nevelc...

 Andris 8,  15:17:48 02.10.2007
87.110.97.106

Modrim.
Vai tas Tavs pēdējais teikums jāsaprot tā ,ka Tu kārtējo reizi iesi prom no šīs sesku bedres ,kurā Tu savu ego kasīdams esi nonācis??:DDD

 Modris,  15:00:40 02.10.2007
80.233.142.78

Viena no prasībām garīgam karotājam ir destruktīvo spēku konstruktīva lietošana (pie tam - kā pret sevi, tā pret citiem).
Jebkurš, kurš kaut ko zina vairāk nekā otrs, ir šī otrā skolotājs (tajā kompetences jomā, par ko attiecīgajā reizē ir runa), tādēļ visas runas par to, kādēļ kāds izturas kā skolotājs un vai tā drīkst, ir liekas - ja viņš zina vairāk, tad viņš ir skolotājs. Viņa kompetenci var apšaubīt un pārbaudīt, izvirzot argumentus, ko visi arī parasti dara. Šādos dialogos vai pārrunās svarīgs ir sarunas partneru godīgums un bezpersoniskums, neiesaistot ego. Ja tas tiek iesaistīts, saruna zaudē jēgu. Grūtības rada tas, ka cilvēki parasti savu ego neapzinās, tad viņiem uz to var aizrādīt, tomēr ir arī gadījumi, kad otram partnerim pieraksta ego, kas viņam dotajā situācijā nemaz neizpaudās. Te ir zināms risks, un arī šeit visu galu galā izšķir godīgi argumenti. Ja negodīguma līmenis ir pārāk augsts, tad godīgs cilvēks šo sabiedrību atstāj, jo tā nelabi ož...

 Eze, Arfa 12:57:13 02.10.2007
80.81.33.4

Bravo, uzminēji, es tiešām smejos pati par sevi :)))

 Arfa, Eze 12:53:42 02.10.2007
87.110.164.200

Turpini, Tu pašlaik apraksti savu kondicionētību. Izliekot kaut ko vārdos, ātrāk var iegūt skaidrību. Jautājums var pārvērsties par atbildi.
Man jau ir atbilde, kāpēc tas tā ir, bet zinu, ka Tev tā jāatrod pašai:)

 Eze, Arfai 12:38:47 02.10.2007
80.81.33.4

Turpināšu no saviem ģeniālajiem citurienes komentāriem :)))

Un tomēr fakts paliek fakts - parasti sazin kādu iemeslu dēļ kādā vienā cilvēkā mēs nevēlamies (negribam, necenšamies, nav intereses) skatīties uz viņa labajām īpašībām, bet citā - mums vienaldzīgas viņa sliktās īpašības.

T.i., mēs paņemam no cilvēka to, ko vēlamies no viņa paņemt, pārējo pieciešam vai atgrūžam. Laikam normāli, vai ne? Nu, ja neaizmirstam padomāt, ka ir arī tā otra puse...

Hi, visinteresantāk ir tad, kad mēs to, ko vēlamies paņemt un īsti neatrodam, cenšamies tur ielikt... :)))
Iedomās vai praksē...

 Arfa, Eze 12:20:06 02.10.2007
87.110.164.200

Tu nu gan, Eze, piešķir sarunām komentāros lielu nozīmību. Esmu, nudien, pārsteigta. Un pie tam, komentāri vēl tiek komentēti kaut kur citur? ...
Es- ēsma Modra ķeršanai?...Garām- man ir pilnīgi cita kondicionētība:-)))
Par komandas locekli arī ir garām- esmu izteikta individuāliste:)
:D

 Valters, Modrim 12:17:41 02.10.2007
87.110.26.215

Kā jau noteikti būsi nopratis, runa nav par mīkstčaulību, bet attieksmi. Sliktus piemērus, lai attaisnotu savu darbību atrast varam vienmēr. Arī inkvizīcija izmantoja simboliskus bībeles citātus, lai attaisnotu 'ķeceru' sadedzināšanu. Protams, esmu pazīstams ar stāstiem par bargajiem jeb skarbajiem Indijas un Tibetas skolotājiem. Diemžēl šo 'skarbo veču' skolotāja - skolnieka attiecību modeli neatbalstu (lai gan saprotu, kāpēc tāds varēja būt veidojies konkrētos kultūrvēsturiskos apstākļos) un uzskatu, ka tas VARBŪT ir attaisnojams ārkārtīgi retos gadījumos. Pareizāks man šķiet Krišnas-Ardžunas, Gautāmas un viņa skolnieku (ja vēlies - arī Ješua un viņa mācekļu) attiecību modelis.

Un vēl kas, - forums taču nav Tavs ašrams, kurā ienācis pazemības pilns skolnieks, kas gatavs pilnībā pakļauties Tavām viedajām pavēlēm. Šeit sarunājas cilvēki, potenciāli atvērti savas iekšējās pasaules pilnveidošanai, taču ar pašcieņu un uzskatiem, kas iespējams ir diametrāli pretēji mūsējiem. Tāpēc sarunai jābalstās uz citu cilvēku cienīšanu, kas, atzīsi taču pats, nebūt nav pielīdzināma ego slavināšanai.

 Eze, Andrim8 11:39:04 02.10.2007
80.81.33.4

emocionāli intelektuāla :))) te tomēr ir kaislības :)))

 Andris 8,  11:29:31 02.10.2007
87.110.97.106

Intelektuāla purkšķināšana .:)))))))

 Eze,  10:45:22 02.10.2007
80.81.33.4

Nu labi, izgāzīšos arī es. Potams, ka es esmu nesaudzīgāka pret sievietēm :))) Arfa, tā nu es aizmuguriski Tevi aprunāju, hi hi, protams, tāpēc, ka nesaprati mani un pateici, ka nespēju Tavu skaidri izteikto domu saprast ;))).
Šo Modra un Arfas sarunu dalu divās daļās un faktiski tās arī bija divas dienas. Par pirmdienu es neteiktu tā, kā es pateicu svētdienas vakarā:

Joprojām esmu grēcīga un domāju, ka viņa ir virspusēja un sekla sarunas tēmas uztverē, bet kā 'komandas loceklei' viņai būtu sava vieta un arī tagad viņa ir laba ēsma Modra ķeršanai, jo sakacināja viņu tieši ne par daudz un ne par maz - viņš iesila sarunā un arī nezaudēja paškontroli un to pievilcīgo rāmo toni, kādā man viņš vislabāk patīk kā sakārtotājs, sistematizētājs, padziļinātājs... utt.

 Girts Modrim vēl,  10:02:35 02.10.2007
80.232.155.227

Vispār jau Tu nodemonstrēji duālās uztveres paraugu kategorijās 'mana jēgpilnā runāšana' versus 'viņas bezjēdzīgā muldēšana'.

Šādā pieejā nav ne smakas no tiem pozitīvajiem impulsiem, par kuriem pats rakstīji. Bez tam jāatceras, ka izvēle nemācīties arī ir otras puses brīva izvēle, kuru tā kā nevajadzētu 'tiesāt'.

Uzskatīju par vajadzīgu Tev šito pateikt. Ko ar to darīt, protams, izvēle Tev ir brīva.

 Girts Modrim,  09:12:53 02.10.2007
80.232.155.227

Citāts: 'Pret ego un dumjībām (gan savām, gan citu - kāda starpība) nav jāizturas ar žēlumu un iecietību, bet ar bardzību. Palasi kaut vai Vivekānadas atmiņas par viņa Skolotāju Šrī Svāmī Juktesvarī un viņa izturēšanās veidu.'

Modri, piedod, bet Šrī Svāmī Juktesvarī rīcība nav attaisnojums tam, kas reizēm balstās paša lielummānijā.

 Arfa, Modri 08:23:11 02.10.2007
87.110.164.200

O, Modri, Tu nebūsi labi gulējis!:(
Nenopietna saruna veidojas tad, ja neviens no sarunu biedriem negrib izlīst no savas kondicionētības vismaz tādā mērā, lai sadzirdētu, ko otrs saka.
Man tādos gadījimos vairs nav saistoši sarunāties un tāpēc šoreiz es šo sarunu no savas puses beidzu.
Lai Tev veicas!

 Modris, Valteram,  01:43:59 02.10.2007
80.233.142.78

Vispār, Valter, debesis ir cietas. Senie viedie cilvēki tās salīdzināja ar koku, akmeni un dimantu. Lai iekļūtu tajās, ir vajadzīgs rūdījums. Pret ego un dumjībām (gan savām, gan citu - kāda starpība) nav jāizturas ar žēlumu un iecietību, bet ar bardzību. Palasi kaut vai Vivekānadas atmiņas par viņa Skolotāju Šrī Svāmī Juktesvarī un viņa izturēšanās veidu. Ir arī daudzi citi piemēri. Citam cita ego kvalitāšu savstarpējai apjūsmošanai nav nekāda sakara ar reālu palīdzību.

 Modris, Arfai, Valteram,  01:30:47 02.10.2007
80.233.142.78

Es atkal nedaudz kļūdījos - iepriekšējais komentārs bija domāts Valteram, nevis Arfai.

 Modris, Arfai,  01:29:37 02.10.2007
80.233.142.78

Nenosodi tik ļoti bardzību, arī tai ir sava vieta un funkcija. Es pats neesmu nekāds mīkstčaulis, un vēlētos, lai arī jūs tādi nebūtu. Nav jāsaraujas čokurā no katra asāka vārda.

 Modris, Valteram,  01:14:08 02.10.2007
80.233.142.78

Iemeslus es uzrādīju. Runa bija par filozofiju kā tādu. Vieda nav tikai filozofija, bet kaut kas vairāk (kas tā tāda:Lidbītera-Beilijas-Krēmes filozofijas sintēze? Es tādu zvēru nepazīstu).

 Valters, Modrim 00:58:00 02.10.2007
87.110.26.215

Modri! Kāpēc tāds ego uzplaiksnījums? Jau atkal. Tik kulturēli sāki, bet aizej vecajās sliedēs. Sāc izteikt apvainojumus cilvēkiem, kurus nepazīsti, pie tam bez pietiekama iemesla. (ja vien Tu neuzstāj, ka nepiekrišana Tev ir pietiekams iemesls) Un tad vēl tā izrunāšanās, ka tas jau neesot Tavs ego, bet skaidrā dvēsele, kas spļauj citiem sejā. Vai tiešām viņa ir tāda kā dimanta oliņa? Brīžiem izskatās pats zini pēc kā - un tas nebūt nesmaržo labi!
Man Tava klātbūtne šajā forumā šķiet saistoša, taču kad sāc savus izgājienus, gribas nostāties pretējā pusē.

Pie tam nav korekti vienu mācību (Lidbītera-Beilijas-Krēmes sintēzi) pielīdzināt filosofijai kā tādai.

 Modris, Arfai,  23:55:14 01.10.2007
80.233.142.78

Filozofēt vispirms vajag uzsākt un pēc tam jau varēs apjaust, ko var un ko nevar izdarīt ar filozofiju, kā var izfilozofēt pareizu pasaules ainu, kā Tu saki, kā var saskaņot šīs ainas, palielinot vienotību. Tu bezjēdzīgi muldi, bet mācīties negribi, un te ir problēmas sakne, jo ļoti daudzi ir tādi.

 Modris, Arfai,  23:51:09 01.10.2007
80.233.142.78

Ja Tev izstāsta nopietnas filozofiskas koncepcijas un Tu tās nosauc par 'teorētiskiem spriedelējumiem', tad Tu noliedz filozofijas vērtību, un pēc tam atteikties no šī nolieguma, sacīt, ka tā nemaz nav...hm, kas gan Tu par nopietnu sarunas partneri - varbūt šo Tu man paskaidrosi?

 Arfa, Modri 17:19:07 01.10.2007
87.110.164.200

Saldu miedziņu, Modri!

 Modris, Arfai,  17:17:12 01.10.2007
80.233.142.78

Man Tev ir jāatvainojas, bet man nāk miegs, gribu pagulēt, varam turpināt sarunu vakarā.

 Arfa, Modri 17:16:55 01.10.2007
87.110.164.200

Es nenoliedzu filozofijas vērtību. Bet laikam gan nebūs iespējams saskaņot visas savas domas ar visiem.

Hmm...Tu domā, ka šitā filozofējot var izfilozofēt īsto pasaules ainu?

 Arfa, Modri 17:10:30 01.10.2007
87.110.164.200

Nē, man ir interesanti, citādi es te nebūtu ielīdusi:)
Bet vispār jau mēs viens par otra lauciņiem interesējamies. Ja nolaižamies uz zemes, tad, skat, cik lielas tirāžas ir žurnāliem par citu privātām dzīvēm! :D

 Modris, Arfai,  17:06:36 01.10.2007
80.233.142.78

Nu redzi, es jau nenoliedzu meditācijas vērtību, bet Tu, piemēram, noliedz filozofijas vērtību... tādējādi Tu norobežojies no ideju pasaules, šajā jomā nonāc izolētībā un nespēj savas domas saskaņot ar citu domām (ne jau pakļaujoties, bet tiecoties pēc pareizas, īstenībai atbilstošas uzskatu sistēmas jeb pasaules ainas prātā ).

 Modris, Arfai,  17:01:53 01.10.2007
80.233.142.78

Vienotību ir ne tikai jāizjūt, bet arī jāīsteno. Tā ir ne tikai jūtu, bet arī prāta un darbības lieta. Izolētība - nu, Tu esi savā lauciņā, es savā, un kas tev par daļu par manējo lauciņu, piemēram, šāda attieksme...

 Arfa, Modri 16:57:54 01.10.2007
87.110.164.200

Lai izjustu vienotību, visiem nav jādara viens un tas pats...es gan īsti nesapratu, kādā sakarā piemini izolētību.

 Modris, Arfai,  16:50:53 01.10.2007
80.233.142.78

Nu, protams, protams... tikai, kā būs ar to vienotības kontekstu? Cilvēks nav izolēta būtne, tā ir tāda ilūzija, prāta nepareiza kondicionētība...

 Arfa, Modri 16:47:50 01.10.2007
87.110.164.200

Man jau ir savs veids, kā iet savu ceļu, tieši tāpat kā Tev. Tas ir tas, ko es rakstīju, ka katram ir jāapgūst sava pieredze un katrs to darīs sev pieņemamākā veidā. Tu savā, es savā, un citiem tas būs vēl daudzveidīgi savādāk. Bet galamērķī mēs tik un tā satiksimies:)

 Modris, Arfai,  16:38:48 01.10.2007
80.233.142.78

Es tikko kā mazliet ieskatījos, jā, reiki, kādēļ ne- citiem? Bet ne man, jo man jau ir kāda cita meditācijas metode, bez tam par tās apgūšanu nav jāmaksā. Tomēr meditācija ir tikai viens no 3 galvenajiem cilvēka attīstības rīkiem: 1) studijas (Tevis nodēvētas par pliku teoretizēšanu); 2) meditācija (to Tu absolutizē, jo neatzīsti trešo rīku); 3) kalpošana, lai no egoista pārvērstos par altruistu, dodot iespēju izpausties dvēselei.

 Modris, Arfai,  16:32:38 01.10.2007
80.233.142.78

Nu un ko Tu man gribētu iemācīt? Bez skatīšanās Tavā mājas lapā...:)

 Arfa, Modri 16:22:16 01.10.2007
87.110.164.200

Es Tev arī esmu gatava palīdzēt mazliet izglītoties, pateicībā par Tavu pedāvājumu, tikai citā jomā. Iesākumam vari ieskatīties manā lapā:
http://193.238.221.201/masq/reiki/
:D

 Modris, Arfai,  16:04:17 01.10.2007
80.233.142.78

Ar vienu vārdu sakot, tas, ko Tu sauc par pliku teoretizēšanu, ir tikai Tavas 'praktiskās' darbošanās konteksts, bez kura apzināšanās Tu nevari darboties efektīvi un saskaņā ar Dieva Plānu, bet, ja tas tā ir, tad Tu vispār vēl pat 'neskaities', Tu esi tikai kanditātu saraksta galā uz brīvību (brīvību no egoistiskas kondicionētības).

 Modris, Arfai,  15:53:55 01.10.2007
80.233.142.78

Tad vēl: kas Tev šķiet vērtīgs un kas tāds nešķiet, ir atkarīgs no Tavas motivācijas (dzenošais spēks, kas Tev liek domāt un darboties noteiktā virzienā) jeb vērtību orientācijas, kā tagad ir modē teikt. Ieskaties savā motivācijā! Kādēļ Tu saki to un to, kāda motivācija rosina Tevi to darīt? Tu gribi praktiskus, uzreiz taustāmus rezultātus (vai tādēļ, lai būtu efektīva konkurences cīņā par labākiem dzīves apstākļiem, cieņu apkārtējo cilvēku acīs, vai tādēļ, ka gribi palīdzēt citiem, viņus pamācot, bet... kādēļ Tu viņus gribi mācīt, no kurienes nāk pamudinājums - no ego (saules pinumā) vai dvēseles (sirds centrā)?...

 Modris, Arfai,  15:41:52 01.10.2007
80.233.142.78

Jā, un neesi tik kategoriska spriežot, kas cilvēkiem (kādas zināšanas) ir vajadzīgs un kas nav. Tu esi izraisījusi šo diskusiju, tad nu baudi šīs izraisīšanas augļus (vienalga, vai Tu tos sauc par pliku teoretizēšanu vai kā citādi, piemēram, par suņa murgiem un tamlīdzīgi).

 Modris, Arfai,  15:37:04 01.10.2007
80.233.142.78

Visās trijās ķermeniskajās čaulās, kas ietver dvēseli inkarnācijas laikā, ir t. s. pastāvīgie atomi, kuros dotajā inkarnācijā gūtā pieredze (sasniegumi vai vienkārši attīstības stāvoklis jeb pakāpe) pēc nāves saglabājas līdz pat nākošajai inkarnācijai, līdz ar to var teikt, ka prāta (mentālā ķermeņa) kondicionētības zināmā mērā patiešām saglabājas un ir klātesošas cilvēkā jau no iemiesošanās brīža (jogas terminoloģijā - sanskaras jeb samskaras un vāsanas).

 Modris, Arfai,  15:19:52 01.10.2007
80.233.142.78

Pirmkārt, kondicionēts tiek prāts, nevis dvēsele. Otrkārt, dvēsele ir monādes atspoguļojums, bet monāde ir mūsu planētas Logosa (Dieva) daļa. Dvēseles uzdevums ir daļas no Dieva Plāna īstenošana. Dieva Plāns paredz mūsu planētas matērijas apgarošanu, dvēseles uzdevums ir tās matērijas, no kuras sastāv mūsu ķermeniskās čaulas, apgarošana. Apgaismota tiek matērija, nevis dvēsele, kurai savas gaismas pietiek. Pieredzi gūst matērija, kas veido mūsu apziņu - apziņas matērija. Visu šo procesu saprast - kā tas notiek - nozīmē izveidot šī procesa pareizu atspoguļojumu prātā jeb pareizu, labu prāta kondicionētību, bez kā nav iespējama atbrīve (atpestīšana). Dvēsele ir Dieva Plāna īstenotāja, tās daba ir mīlestība-viedums un tieksme kalpot šajā Dieva Plāna īstenošanas darbā, bet tā kā šo darbu dara visas cilvēku dvēseles un (neapzinīgi) visas zemākās dabas valstības), tad dvēsele kalpo arī 'saviem tuvākajiem'. Tu visas šīs lietas nedz zini, nedz spēj par tām sakarīgi domāt, tādēļ Tev ir jāmācās, ja gribi visu saprast (jāuzlabo sava prāta kondicionētība), bet - ja Tu to nevēlies - tad es Tev nekādi nevaru palīdzēt. Ja gribi tomēr mācīties, tad drīzumā iznāks Ārta Juriānses grāmata latviešu valodā ar nosaukumu 'Sintēzes filozofija', kurā visas šīs lietas ir lietpratīgi un samērā viegli uztverami izklāstītas. Protams, arī es to varētu izdarīt, bet tā būtu ļoti apjomīga saruna.

 Modris, Arfai,  15:02:45 01.10.2007
80.233.142.78

Tu acīmredzot neesi piedalījusies iepriekšējās diskusijās gada sākumā un vasarā, kurās šīs lietas tika jau diezgan labi izdiskutētas. Pārskati tās, e-mistikas arhīvā tās ir saglabātas. Es Tev esmu gatavs palīdzēt izglītoties, bet mazliet Tev jākustās arī pašai.

 Arfa, Modri 11:23:27 01.10.2007
87.110.164.200

Ja pieņem, ka dvēsele uz Zemes ir atnākusi apgūt konkrētu pieredzi, tad viņai varbūt ir jāatrodas noteiktā, hm, kondicionētībā (patiesībā grūti izprast man šo vārdu:-)))) Kādai citai dvēselei varbūt ir nepieciešama cita kondicionētība, tā paskatās uz to pirmo( caur ego prizmu), ka tā kuļas pa lietām , kas otrai dvēselei šķiet pavisam nevajadzīgas, un aizrāda, ka tai nav pareizā kondicionētība, vai viņa ir par daudz iekondicionējusies :D
Manai dvēselei šķiet, kā tā ir plika teoretizēšana, kas nedod nekādu labumu, īpaši vēl runas par lietām, kas notiks kādā mistiskā 5. iesvētīšanā (kas to var pārbaudīt?). Manējā dzīvo vairāk šeit un tagad, Tavējā, šķiet, skatās uz priekšu un uz atpakaļu, Tavējai ir citas intereses, vai cita pieredze apgūstama. Tad kā vispār var tās salīdzināt, labumā, sliktumā, kondicionētībā?

 Modris, Arfai,  11:05:33 01.10.2007
80.233.142.78

Taču - ja cilvēks negrib kaut ko zināt, tad tā, :D :D :D, ir brīvas izvēles lieta...

 Modris, Arfai,  10:53:52 01.10.2007
80.233.142.78

Protams, dvēseles pilnība ir relatīva, bet tikai no kaut kāda teorētiski absolūta viedokļa, pēc kura arī Dievs (Saules sistēmas Logoss) nav pilnīgs, nekas nav pilnīgs, jo viss izpaustais attīstās, bet, salīdzinot ar mūsu personībām, dvēsele ir pilnīga.

 Modris, Arfai,  10:48:49 01.10.2007
80.233.142.78

Dvēsele pati sevī ir pilnīga, bet mācās šo pilnību izpaust visos plānos, tai skaitā fiziskajā (un tā sekas - šīs mācības pabeidzot - būs nemirstīga gaismas ķermeņa iegūšana 5. Iesvētīšanā). Īstenībā nepilnīga ir matērija, tās materiālās čaulas jeb ķermeņi, kuros dvēsele darbojas, un attīstības procesā tieši tie - dvēseles iespaidā - tiek uzlaboti un izsmalcināti, tēlaini sakot - kļūst 'caurspīdīgi' un sāk laist cauri dvēseles gaismu.

 Modris, Arfai,  10:42:27 01.10.2007
80.233.142.78

Es tagad galīgi nesaprotu Tevi: kondicionētība esot teorija, kurai nav praktisks pielietojums!? Lai nu ko, bet šādu viedokli es negaidīju. Kaut kas līdzīgs ir ar karšu aplūkošanu: visgrūtāk esot pamanīt uzrakstus, kas ir rakstīti ar vislielākajiem burtiem un stiepjas pāri vai visai kartei. Tā arī šeit - kondicionētība ir viena no pašām fundamentālākajām cilvēkui problēmām, ar kuru viņš (varbūt neapzinoties, ka tā ir tieši kondicionētība, nezina un neprot lietot šo vārdu) nodarbojas visu savu mūžu. Arī e-mistiskas diskusijās tā ir centrālā tēma. Jebkurš praktisks uzlabojums uzskatos, atziņās un darbos ir saistīts ar kondicionētības maiņu.

 Arfa, Modri 09:38:47 01.10.2007
87.110.164.200

Laikam precīzāk būtu teikt, ka mani interesē teorija, ko var pielietot praktiski. Un tad, kas nu kuro rezi ir aktuāls, es meklēju teoriju un izmēģinu, kas sanāk.
Teorija, kas ir derīga tikai teoretizēšanai, mani neinteresē. Kondicionētība ir tieši šāda teorija- to nekā nevar pielietot:)

Man šķiet, ka dvēsele nav pilnīga, ja jau tai jāapgūst vēl kāda pieredze.

 Modris, Arfai,  00:21:39 01.10.2007
80.233.142.78

Par to teorijas praktisko pielietošanu mēs arī varētu parunāt, bet tad Tev būtu jāpastāsta, ko Tu praktiski dari...

 Modris, Arfai,  00:19:56 01.10.2007
80.233.142.78

Faktiski dvēsele JAU IR pilnīga, pilnīgojas tikai viņas spēja izpausties caur personību.

 Modris, Arfai,  00:17:27 01.10.2007
80.233.142.78

Taču - ja raugās uz lietām bezpersoniski - neattiecinot ne uz sevi, ne uz otru, tad Tev ir pilnīga taisnība: jā, ego attīstībai ir sava vieta un uzdevums, un šai stadijai - ego pakāpēm, kondicionētības pakāpēm - ir jāiziet cauri, lai PĒC TAM no ego atbrīvotos, un tas praktiski ir iespējams, un to daudzi (ja ņem vērā cilvēku dvēseļu kopskaitu, tad pagaidām vēl ļoti nedaudzu tomēr) ir īstenojuši.

 Modris, Arfai,  00:12:16 01.10.2007
80.233.142.78

Pretnostatīt teoriju praksei nav pareizi, jo tās ir abpusēji viena otru noteicošas (dialektiski saistītas) lietas.

 Modris, Arfai,  00:10:32 01.10.2007
80.233.142.78

Par to nejēgu - nu jā, es Tev piekrītu, tas (par to kondicionētību) patiešām ir smalkā veidā pateikt, ka otrs ir nedaudz nejēga (bet tikai no augstāka plaukta viedokļa, nevis no relatīvā viedokļa). Redzi, nevēlēties būt egoistam arī ir kondicionētība, bet LABA kondicionētība.

 Arfa, Modri 00:07:05 01.10.2007
87.110.164.200

Es netiecos uz ideāla cilvēka statusu- man ir citi mērķi, pavisam konkrēti es zinu, ko tieši man vajag noskaidrot.

 Arfa, Modri 00:05:20 01.10.2007
87.110.164.200

Es domāju, ja ego mums ir dots, tad kaut kādu iemeslu pēc. Tas ir kā instruments, lai dvēsele varētu pilnveidoties. Tad kāpēc man no tā jātsakās? Cita lieta, ka jāsaprot, kā tas reaģē, kas notiek utt. Es arī nevaru iedomāties, kā reāli kāds var no tā atteikties. Tāpat kā cilvēks pamatos nevar mainīties, mainīties var attieksme , sapratne. Tāpat ir attiecībā uz ego. Ja es esmu godīga pati pret sevi, tad es zinu, ka man ir ego, un ka raāli neredzu ne veidu, ne iemeslu, kāpēc man to tā būtu jāatsakās.

Taisnību sakot, man ne visai patīk šā termina 'kondicionētība' lietošana. Ja jau tāpat zināms, ka katram mums ir savi priekšstati (latv. val. runājot), un katrs mēs pamazām attīstam sevī to, kas ir nepieciešams. Mani mazāk interesē teorija, vairāk jebkā praktisks pielietojums, es redzu, ka daudziem te ir citādi, laikam arī Tev tai skaitā. Bet es saku, ka katram ir savs ceļš- mēs katrs varam tikai pastāstīt otram, ko redzam savējā. Sakot, ka tā ir mana/tava kondicinētība nozīmē smalkākā veidā pateikt- tu esi nejēga:-)))

 Modris, Arfai,  23:59:32 30.09.2007
80.233.142.78

Bet tagad es esmu sācis par daudz kāpt Tev uz varžacīm un atzīstu, ka tā mani mudina darīt mans ego, - fui, Modri...

 Modris, Arfai,  23:53:13 30.09.2007
80.233.142.78

Tavas aizdomas nav pamatotas. Tas ir: aizdomas jau var būt vienmēr, bet aizdomīgs cilvēks, kas nevar savas aizdomas pamatot, nekādā ziņā nevar būt ideāls.

 Modris, Arfai,  23:50:01 30.09.2007
80.233.142.78

Starp citu, Tu tā ļoti lepni teici, ka atzīsti savu ego un netaisies no tā atteikties. Tas ir nedaudz neparasti... Neviens jau neatzīst ego par kaut ko labu... Redzi, ja Tu teiktu, ka esi, kas Tu esi (varbūt arī, ka esi egoiste), tas man liktos pilnīgi normāli... es pats tā saku, jo es NEGRIBU būt egoists, bet arī zinu, cik viltīgs zvērs tas ir un cik grūti no tā tikt vaļā, un arī to, ka nekad jau nevar būt drošs, vai tas zvērs ir - ja ne iznīcināts, tad vismaz - apvaldīts. Taču, ja Tu saki, ka netaisies no tā tikt vaļā, tātad atzīsti to par labu esam - vai tik tā arī nav sava veida kondicionētība? Ir taču starpība: 'es esmu egoiste un lepojos ar to' vai arī 'es esmu, kas es esmu - varbūt arī, ka egoiste, bet es esmu ĪSTA UN GODĪGA PATI PRET SEVI'.

 Arfa, Modri 23:42:31 30.09.2007
87.110.164.200

Man ir aizdomas, ka uz ego reaģē tikai ego.

 Modris, Arfai,  23:30:19 30.09.2007
80.233.142.78

Ja es sajūtu Tavu ego, tas vēl nenozīmē, ka reaģē mans ego (protams, nav izslēgta arī šī iespēja), taču uz to var reaģēt arī dvēsele, kura nebūt nav dumja vientiesīte.

 Arfa, Modri 14:56:07 30.09.2007
87.110.164.200

Pašlaik man nav nekādas zinātniskās darbības, (tikai vaļasprieki), bet bija citā sfērā, kas ar psihi nav saistītas:)

 Arfa, Modri 14:53:24 30.09.2007
87.110.164.200

Droši vien, ka ego man ir spēcīgs. Es jau arī saku, ka man patīk, ka man tas ir:) Es neesmu no tiem, kas grasās to atmest.
Bet attiecībā uz pretnostatīšanu, tā ir Tava sajūta, tātad Tava ego reakcija...cik interesanti viss sanāk.
Tieši tulkoju vienu interesantu rakstiņu par ego, drīz ielikšu savā lapā.

 Modris, Arfai,  14:52:30 30.09.2007
80.233.142.78

Starp citu, ja Tu būtu zinātniece (varbt esi?), tad Tu varētu papētīt, kādos gadījumos psihoterapeitiska iedarbība nav efektīva un kādos gadījumos hipnotiskā 'kodēšana' ir mazāk efektīva nekā psihoterapeitiskā iedarbība. Mēģināt lietot abas metodes jau var absolūti visos gadījumos, kā lietot standartveida zāles visos kādas limības gadījumos ar vienādiem ārējiem simtomiem, tomēr iedarbība nereti ir atšķirīga. Jā, mūsu kondicionētības atšķiras, tomēr Tavējā ir sliktāka...

 Modris, Arfai,  14:45:02 30.09.2007
80.233.142.78

Un Tu vēl bez tam esi ar spēcīgu ego, kas Tevi spiež par katru cenu pretnostatīt sevi man (arī bez nopietnāka iemesla). Es nekur neesmu teicis, ka nebūtu kondicionēts, bet mēs varam pastrīdēties par to, kura kondicionētība ir labāka un kura prāts ir atvērtāks (mazāk iekristalizējies kondicionētībās).

 Arfa, Modri 14:37:28 30.09.2007
87.110.164.200

Ha-ha, par to bumbiņu:-)))) Cerams, ka iepriekš viņš zarnu traktu bija iztīrījis?

Pasen dzirdēju tādu aņuku:
Jautājums:
- Kā es zināšu, ka esmu kļuvis par jogu?
Atbilde:
- Tad, kad tavs dibens sāks ēst zālīti, tad tu būsi kļuvis par jogu:-)))

Bet nu tas ir skaidrs, ka katrs darbojamies saskaņā ar savu kondicinētību. Un 'kondicionētība' ir labs jēdziens, lai visu apgrieztu ar kājām gaisā un pierādītu pretējo:)

 Modris,  14:00:24 30.09.2007
80.233.142.78

Vēl viena lieta: racionālais prāts darbojas 'jā' vai 'nē', baltā vai melnā režīmā, un pēc šī principa ir uzbūvēti mūsu vēl ļoti primitīvie datori. Abstraktais prāts darbojas konteksta režīmā (uz šī principa pamata tiks būvēti datori nākotnē), kurā 'jā' - atkarībā no konteksta - var pārvērsties par 'nē'. Par to ir vērts padomāt!

 Modris, Arfai,  13:40:20 30.09.2007
80.233.142.78

Par elpošanu - varbūt, ka Tev ir taisnība, tomēr jogi to dara, arī zarnu peristaltiku var apgriezt: hatha jogs iebāž dibenā stikla bumbiņu un tad pa muti to izvelk ārā. Par 1. vai 2. tehnikas efektivitāti - tas nu lai paliek praktiķu ziņā (arī Tavā ziņā, ja esi praktizējoša vai - jošs, pēc nika jau dzimumu noteikt nevar), bet par pārējo - tā māca ezoterika un vice versa.

 Modris, Arfai,  13:34:38 30.09.2007
80.233.142.78

Starp citu, pieredze kondicionē prātu tāpat kā no ārienes iegūtā informācija izglītības procesā, un var būt tikpat aprobežota. Piemērs tam ir ilgstoši uzturētā pārliecība, ka Zeme ir Visuma centrs un saule riņķo ap zemi.

 Arfa, Modri 13:29:14 30.09.2007
87.110.164.200

Attiecībā uz to, ko raksti 12:32.
Domāju, ka elpošana un citi procesi, kas noris organismā automātiski, nav zemapziņā, bet dziļāk- diez vai Tev tos izdosies , piemēram, elpošanu apstādināt ar afirmāciju palīdzību.
Citādi ir ar iegūtiem ieradumiem.

 Arfa, Modri 13:23:15 30.09.2007
87.110.164.200

Domāju arī, ka abas Tevis munētās tehnoloģijas var pielietot visiem cilvēkiem. Piemēram, psihoterapijā acīmredzot lieto pirmo- izceļ dienasgaismā nevēlamu zemapziņas reakciju un atpazīstot to, var sākt pārveidošanu. 2. gadījums arī ir piemērots jebkuram, vienīgi tas ir patstāvīgs darbs.

 Arfa, Modri 13:18:02 30.09.2007
87.110.164.200

Vai es drīkstu jau kaut ko ierakstīt?:)

Tavs otrais gadījums jau ir darbs ar afirmācijām. Ar tām var ievadīt vēlamo programmu. Tātad šoreiz Tu saki, ka 'ne' tomēr nedarbosies?

 Modris,  13:08:58 30.09.2007
80.233.142.78

Un te es gribētu iet vēl tālāk, runājot par šo tehnoloģiju pielietojumu saistībā ar konkrēto cilvēku attīstības pakāpēm: pastāv (mazāka) cilvēku grupa - uz mentālā ķermeņa attīstības pakāpēm - un (nospiedošā vairākumā apm., 9/10) cilvēku grupa vēl uz astrālā/emocionālā ķermeņa attīstības pakāpēm. Pirmajai grupai būs vairāk piemērota 1. tehnoloģija, otrajai - 2. tehnoloģija. Ne velti ezoterikā māca, ka kontroli pār emocijām var sasniegt tikai attīstot prātu (mentālo ķermeni).

 Modris, Arfai,  12:46:16 30.09.2007
80.233.142.78

Tātad konstatējam (es ceru, ka Tu piekritīsi), ka ir divas atšķirīgas tehnoloģijas kā rīkoties ar automātiskām, zemapzinīgām programmām: 1) paceļot apziņā un pārprogrammējot tās (par to runāja Eze) un 2) ievadot zemapziņā pretēju POZITĪVU programmu. Tātad otrajā gadījumā nedarbosies automātiskās programmas noliegums (NE), bet pirmajā gadījumā tas var būt efektīvs.

 Modris, Arfai,  12:32:33 30.09.2007
80.233.142.78

Atļauj man, lūdzu, turpināt savas pārdomas, pēc tam es Tev atbildēšu uz visiem jautājumiem, ja vien šīs atbildes jau nebūs kļuvušas liekas. Tātad, zemapziņa. Tā sastāv no kondicionētībām, kas ir kļuvušas dziļas un automātiskas (tai skaitā, piemēram, tādas lietas kā elpošanas vai zarnu peristaltikas vadīšana). Vai arī: cilvēkam patīk iedzert; ilgstoši dzerot, izveidojas dzeršanas ieradums, kurš kļūst automātisks (zemapzinīgs). Vēl citi ieradumi... vesela ieradumu sistēma, kura darbojas automātiskā režīmā. Lai kaut ko mainītu, tie ir atkal jāpaceļ apziņā un jāpārprogrammē. Vai arī jāievada apziņā sava veida 'vīruss' (kā datorā), kura uzdevums ir šo kaitīgo automātisko programmu iznīcināt (ievadot pretēju ieradumu).

 Arfa,  12:16:49 30.09.2007
87.110.164.200

Effectiveness Is The Measure Of Truth.
(Aizņēmos no Wellatas e-mistērijā)

 Arfa, Modri 12:12:27 30.09.2007
87.110.164.200

Jā, protams, ka es balstījos uz izlasīto, bet es to lietoju arī praksē, un tas darbojas! Vienīgais, kā kaut ko var pārbaudīt- tā ir prakse. Un tad vairs nav nozīmes, vai tas cēlies no kondicionētības vai nē.
Būtu interesanti, vai esi pārbaudījis ar 'ne'?

 Modris, Arfai,  12:06:54 30.09.2007
80.233.142.78

Es domāju, ka afirmācija - es nebaidos, nekas man nevar nodarīt nekādu ļaunumu - sadūrās ar Tavu kondicionēto (uz izlasītās informācijas bāzes iegūto) priekšstatu par afirmācijām, kurās ir elements 'ne', un tādēļ Tavs prāts noraidīja šo afirmāciju, šeit apstājās un tālāk negāja. Tā ir konstatācija. Vai tā ir?

 Arfa, Modri 12:02:01 30.09.2007
87.110.164.200

Nosauc kādu piemēru, kas parasti cilvēkiem ir zemapziņā (un tātad nav tiešā veidā kontrolējams), bet advancētākiem:) ir pieejama tieša tā kontrole?

 Modris, Arfai,  12:00:16 30.09.2007
80.233.142.78

Par kondicionētību: šis jēdziens vēl pirms neilga laika bija neierasts arī man, bet tagad es to lietoju, jo tas ir ļoti efektīvs, lai apzinātos kādu parādību un problēmu loku. Arī gaisa kondicionierī ir šis pats likums - gaiss ar tā palīdzību tiek kondicionēts - novests sakaņā ar kādu normu, kādu ieprogrammētu stāvokli. To pašu dara prāts, kurš tiek ieprogrammēts noteiktā veidā (ar audzināšanu un izglītošanu, arī ar visu savu juteklisko pieredz) un summā izveido noteiktu pasaules ainu, pēc kura tad savā dzīvē vadās. Šī kondicionētība atvaira visus iespaidus un impulsus, kas neatbilst šai prāta pieņemtajai pasaules ainai, noraidot pat acīmredzamus faktus (piemēram, pasludinot tos par halucinācijām).

 Modris, Arfai, Ezei,  11:52:29 30.09.2007
80.233.142.78

Es kādu laiku nebiju mājās, tādēļ nevarēju piedalīties Jūsu sarunā. Tagad to izlašiju, un man ir šis un tas, ko teikt. Apziņa - zemapziņa - virsapziņa (jeb bezapziņa, tas ir tas pats): vai robežas nav nosacītas? Individuāli atšķirīgas? Mēs teorētiski zinām, ka kaut kad attīstības dēļ sasniegsim nepātrauktās apziņas stāvokli - tas nozīmē, ka robežas starp šiem trijiem apziņas stāvokļiem būs izdzēstas. Acīmredzot, ka tas nevar notikt uzreiz, bet gan pakāpeniski, un tas nozīmē, ka jau tagad tas, kas vienam būs zemapziņas jomā, citam jau būs apziņas sfērā. Ja runājam par apziņas paplašināšanos, tad runa ir arī par to. Tas pirmkārt.

 Eze, Arfai 14:48:11 29.09.2007
80.81.33.4

Vispār, kā tu domā, kā būtu tā hipnotiski kodēties uz 'es nepriecājos' ?

Var jau būt, ka no smiekliem nobeigtos, ne? Kā Punktiņa un Antons spogulī: man ir bēdīgi, man ir pavisam pavisam bēdīgi...

Nezinu, ir jau vārdam spēks, bet laikam tas spēks, kas ir ar pieredzi nācis, ja netiek apskatīta tieši skaņas ietekme.

 Eze, Arfai 14:36:57 29.09.2007
80.81.33.4

kā tu zini? kā viņi zina? cik bieži tiek veikti šie pētījumi, cik plašā lokā un kā viņi var izsekot, ka uz zemapziņu nav iedarbojies kāds cits faktors?

un ka 'es nebaidos' nenostrādās?

 Arfa, Eze 14:31:52 29.09.2007
87.110.164.200

Kaut gan , Tu laikam domāji, ka konkrētā situācijā Tu sev saki- nebaidos! Afirmācijas ir domātas, lai mainītu zemapziņas reakciju. Tas it tā, lai šajā situācijā nemaz baiļu nebūtu. Tu strādā iepriekš un dabū rezultātu. Un tur diez vai derēs negatīvu apgalvojumu izteikšana. Citādi tik daudzi zemapziņas pētnieki diez vai būtu vienisprātis par šo lietu.

 Arfa, Eze 14:24:02 29.09.2007
87.110.164.200

Afirmācija pēc definīcijas ir pozitīvs apgalvojums.
Droši, ka katram likumam izņēmumi. Ja Tu saki, ka Tev palīdz ar 'ne', es taču to nevaru noliegt.

 guga, Ģirtam P.S. 14:16:24 29.09.2007
62.85.19.217

Jā, lielais Joganandas divsējumu komentārs 'The second coming of Christ' - 4 kanoniskajiem evanģēlijiem skaidro diezgan plaši arī klasisko Tēvreizi. Ja pareizi atceros tā bija skaidrota arī P. Pragjānandas darbā 'Tora, Bībele un Krija joga'.

Kristīgo mistiķu darbos - var atrast atsauces Ekharta 'Propovedji i rassuzhdjenija' un arī tajā otrajā grāmatā, kas ir izdota krieviski. Angelus Silēzijus īr attiecīgi komentējoši izteikumu utt.

Tagad gan nav laika nodarboties ar vairāk un konkrētāku meklēšanu. Atvaino!

 Guga, Ģirtam 14:10:26 29.09.2007
62.85.19.217

Atvaino! Šobrīd tikai pa retam ieskatos E-Mistikas portālā (un vispār kādos portālos).

Lūkas 17.nodaļa 20.,21.
'Dieva valstība nenāk ārīgi nomanāma. Un arī nesacīs: redzi, še, vai redzi, tur; jo redzi, Dieva Valstība ir iekš jums.'

Šim klasiskajam Bībeles Lūkas evanģēlija formulējumam eksistē šo izteicienu vēl paplašinoša paralēle lielajā Toma evanģēlija Apokrīfā - 2.pantā:
'Jēzus teica: Ja tie, kas ved jūs, saka jums: skatieties Valstība debesīs! - tad debesu putni jūs apsteigs. Ja viņi saka, ka Viņa ir jūrā, tad zivis apsteigs jūs. Bet Valstība ir jūsos un ārpus jums.'

 Eze, Arfa 13:44:03 29.09.2007
80.81.33.4

... un tas veids nebūt viennozīmīgi nav tāds, kādu Tu aprakstīji, kad teici, ka nepareiza afirmācija. Pati piekriti, ka tas ir tāds, kāds palīdz.

 Arfa, Eze 13:05:33 29.09.2007
87.110.164.200

Hm, man jau šķiet, ka es visu skaidri uzrakstīju kā un kāpēc ieraksta. Vai tā nav Tava kondicionētība, kas neļauj to saprast?

 Eze,  12:03:31 29.09.2007
80.81.33.4

Ja arī ieraksta, tad ieraksta veidu, kā atpazīt un pārtraukt to baiļu stāvokli...

 Eze, Arfai 12:02:20 29.09.2007
80.81.33.4

Nu tad varētu arī atgriezties pie afirmācijas. Izbīties ir kaut kas viens - tas ir pēkšņi un zemapziņas reflekss, bet afirmācija jau notiek apziņā un vērsta uz salīdzinoši ilgstošu stāvokli (kas nav pēkšņi un negaidīti). Kāpēc tā nevar palīdzēt? Kāpēc jārunā par ierakstīšanu zemapziņā?

 Arfa, Eze 11:55:29 29.09.2007
87.110.164.200

Jā , teiksim, Pavlova suņa reflekss:))) Klasisks piemērs.

 Eze,  11:50:50 29.09.2007
80.81.33.4

Apziņa ir arī tas, ko saredzam, sadzirdam, sajūtam - un ja, to sarkšanu ierosina kāda mulsinoša persona, Tavā apziņā ir kontakts ar to - vai iedomājies viņu, vai ieraudzīji utt. Tā ir apziņas izraisīta nekontrolēta nosarkšana. Vai viss, ko nekontrolējam ir zemapziņa? Refleksi ir zemapziņa, ja? es nezinu...

 Eze, Arfai 11:45:54 29.09.2007
80.81.33.4

Man liekas, ka mēs tuvojamies tēmai par automātiskajām reakcijām.
Wu, tā ir zemapziņas daļa, ja?

Nu tad varētu vienoties, ka suns aprakts ātrumā, ar kādu konkrētajā gadījumā (uz konkrētu kairinājumu) pieslēdzas apziņa un sāk koriģēt reakciju...

 Arfa, Eze 11:43:21 29.09.2007
87.110.164.200

Pamēģini tagad apzināti nosarkt-)))
Ja nu vienīgi uz galvas nostāsies. Svecīte arī palīdzēs.
Labi, eju ka es ar` taisīt svecīti, lai tie kondicionieri nemaitā dzīvi:-)))

 Eze, Arfai 11:39:41 29.09.2007
80.81.33.4

Man gan neliekas, ka nosarkšana utt. viennozīmīgi ir zemapziņas rezultāts...

 Eze, Arfai 11:37:36 29.09.2007
80.81.33.4

Par kondicionieriem neuztraucies, tas viss ir nosacīti :)))

 Arfa, Eze 11:37:35 29.09.2007
87.110.164.200

Es jau rakstīju- ar apziņas palīdzību (apzināti atkārtojot afirmācijas) , ietekmē zemapziņu. ( Nezinu, ko Tu domā ar virsapziņu, citos avotos vēl ir minēta bezapziņa, ko šādi ietekmēt nevar).
Zemapziņa reaģē nekontrolēti (tikai ilgstošākā laika posmā Tu vari tajā ierakstīt ar apziņas palīdzību, tur ir arī viss, kas nogulsnējas no Tavas dzīves pieredzes, ko Tu ikdienā neapzinies, bet, kas kādā situācijā var parādīties un tad Tu to vari apzināti sākt pārveidot- tad, ja šāda reakcija, uzvedība Tev pašai ir traucējoša), apziņu Tu vari kontrolēt. Piemēram, nosarksi Tu nekontrolēti (zemapziņa), izbīsies nekontrolēti (zemapziņa) utt.

 Eze, Arfai 11:28:47 29.09.2007
80.81.33.4

Zemapziņā, apziņā vai virsapziņā?
Un no kā tad tā zemapziņa diži mainās - no apziņas tak laikam?

Un vienalga man netapa skaidrs, kā tad es tagad tos impulsus atšķiršu pati un kā to izdarīs citi - kad runā apziņa un kad - zemapziņa?

 Arfa, Eze 11:26:42 29.09.2007
87.110.164.200

'Un kā tad ar vispārējo apgalvojumu, ka 'ar NE' nepalīdz?????'

Tu mani dzen stūrī, Eze? :D

Vienīgais pamatojums man ir tas, ka agrāk, kad nezināju, kas ir šie apgalvojumi (afirmācijas), es sev teicu: nebaidos, nedusmojos, bet rezultāta nebija. Tagad es to jūtu.

 Arfa, Eze 11:22:23 29.09.2007
87.110.164.200

Tas jau ir citā sakarā, par to upi.
Situācijas dzīvē atkārtojas nemitīgi.
Piemēram, bailes. Ja Tevi kaut kas baida, Tu uz šīm bailēm vienmēr reaģēsi līdzīgi, kamēr zemapziņā nebūsi kaut ko pārveidojusi.
Attiecības. Arī attiecības Tu veidosi pēc viena un tās paša modeļa ja neko nemēģināsi izmainīt savā zemapziņā.
Dusmas. Konkrētas situācijas Tevī vienmēr izsauks dusmas, ja neko neizmainīsi savā zemapziņā.
Pamēgini, tad jau redzēsi.
Bet ar kondicionieriem man ir problēmas, fakts. Mugura sāp, vecums nenāk viens:-)))

 Eze, Arfai 11:16:21 29.09.2007
80.81.33.4

Un kā tad ar vispārējo apgalvojumu, ka 'ar NE' nepalīdz?????

 Eze, Arfai 11:15:15 29.09.2007
80.81.33.4

Tā arī ir tā kondicionētība - Tu pati nezini, bet Tava rīcība ir šo apgalvojumu nosacīta. Modri, vai tā?

Arfa, tātad - situācijai atkārtojoties, ja? Mana rīcība, ja? Un tas viss tikai no afirmācijām zemapziņā??????

Un kā tad ar to upi, kurā divreiz neiekāpsi?

 Arfa, Eze 11:05:40 29.09.2007
87.110.164.200

Afirmācijas ir domātas, lai ietekmētu zemapziņu un radītu vēlamo reakcijas veidu.
Ja Tev palīdz ar 'ne'- nav problēmu!
Es vienkārši neriskēju tā lietot, jo tas tomēr ir ilgstošs process, un ja jau ir pētījumi, ka nevajag to 'ne', tad izvēlos tikai pozitīvus apgalvojumus.

 Arfa, Eze 11:00:46 29.09.2007
87.110.164.200

Ar reakcijām var konstatēt. Kā Tu reaģēji un noteiktu situāciju agrāk un pēc afirmāciju lietošanas. Protams, tas jāskatās situācijai atkārtojoties, nevis tā vienreizēji.

 Eze, Arfai 11:00:10 29.09.2007
80.81.33.4

Pieļauju, ka mēs runājam par to, kas jau ir uznācis apziņā.

 Eze, Arfai 10:57:52 29.09.2007
80.81.33.4

Tu savos komentāros jau arī nenoliedz, ka zemapziņa nereāgē no dzimšanas visu mūžu visiem vienādi. Tad atkarīgs no indivīda pieredzes.

Kā mana afirmācija 'es NEbaidos!' konfrontācijā ar baiļu stāvokli.

 Eze, Arfai 10:53:12 29.09.2007
80.81.33.4

Nu, to vēl nevar pierādīt, kas mainīsies no tās afirmācijas par Arfu :))

Patiešām pierādīt nevar - ar ko izmērīt? kā konstatēt? Ar savu nākošā brīža pašsajūtu? Vai tā ir adekvāta? To es arī jautāju - kā fiksē zemapziņas atbildes? - fizioloģiskās un psiholoģiskās, un kādas tik vēl ne...

Un ja nu būs mainījusies Arfa? ;) pat neminēšu, vai tik ne no manas afirmācijas zemapziņas spēka ;)

 Arfa, Modri 10:48:26 29.09.2007
87.110.164.200

Patiesībā sakot 'nebaidos' sanāk, ka mana zemapziņa nereaģē nekā. Nobijusies jau esmu tāpat, ko tad vēl vairāk, zemapziņa vienkārši apjūk, ko tad īsti darīt:)

 Arfa, Modri 10:45:25 29.09.2007
87.110.164.200

Tad man jāmeklē, ko jūs te domājat ar vārdu 'kondicionētība'. Tas man atgādina tikai to nejauko vēju darbā :-)))

Tā kā es vienmēr baidos( citi gan to nezina):D, tad man ir burvju vārdi bailēm. Es gan varētu teikt arī 'nebaidos' un tml., nekādu īpašo reakciju tas neizsauc, bet mani burvju vārdi darbojas labāk ('ne'- tajos nav).

 Modris, Arfai,  10:41:11 29.09.2007
80.233.142.78

Piedod: 'sava' vietā ir jābūt 'saka'. :)

 Modris, Arfai,  10:39:49 29.09.2007
80.233.142.78

Vai tik Tu neesi klasisks kondicionētības piemērs? Pajautā pati sev, kādu reakciju Tevī izraisa vārdi: es nebaidos, nekas man nevar nodarīt nekādu ļaunumu - brīžos, kad Tu patiešām baidies. Vienmēr ir jāraugās abos virzienos: gan atmiņā pārskatot iegūto informāciju, gan iekšienē, uz to, ko sava tavs brīvais prāts un dvēsele.

 Arfa, Eze 10:14:33 29.09.2007
87.110.164.200

'skābs'vienkārši ir uzskatāmi parādāms, bet arī psiholoģiskas reakcijas ir aprakstītas. Ja vienu afirmāciju katru dienu atkārtojot 15 reizes (neatceros gan, cik ilgi) , tas tas ierakstoties zemapziņā un cilvēks pēc tam jau automātiski reaģējot tā, kā ir zemapziņa ierakstīts. Tas ir veids, kā ar apziņu apzināti var ietekmēt zemapziņu.
Tu vari pamēģināt, Eze. (Rakstītais vārds jau nevar izkonkurēt uz paša ādas izdzīvoto):-)))
Piemēram, katru dienu atkārto : Es ar prieku un sapratni pieņemu visu, ko saka Arfa:)
Pēc kāda laika paskaties, vai ir uzlabojumi:-)))

 Arfa, Eze 10:06:58 29.09.2007
87.110.164.200

Tu jau pati pateici labu domu :''skābs' ir stiprāks par 'nav''.
Tieši tāpat var būt, ka 'baidos' ir stiprāks par 'ne'.

Grāmatu jau ir daudz. Populārākās, ko uz sitienu atceros, ir Mērfija 'Tavs zemapziņas spēks' (latviki pat nezinu vairāk) un Siņeļņikova 'Taini podsoznaņija'- nezinu, vai tā ir latviski. Angliski var pamekēt Amazonē.
Par afirmācijām ir Luizai Heijai, B. Bergerei, cik zinu, tad viņas to pašas ar labiem panākumiem ir praktiski lietojušas.

 Eze, Arfai 10:02:58 29.09.2007
80.81.33.4

Nu jā, varbūt es zemapziņu jaucu ar apziņu. Bet tad zemapziņa vispār neietekmē manu psiholoģisko reakciju. Ja tā ir saistīta vairāk ar fizioloģiskiem procesiem - un vārdam 'skābs' atbilst fizioloģiska reakcija, savukārt vārdam 'nav' tikai psiholoģiska.

Varbūt tajos pētījumos arī varēja fiksēt tikai fizioloģisko reakciju.

 Eze, Arfai 09:55:59 29.09.2007
80.81.33.4

Gan jau viņa atpazīst. Es neticu, ka viņa NEDRĪKST transformē par DRĪKST, neticu un viss. Cita lieta, ka rodas jautājumi - kāpēc nedrīkst? kas teica, ka nedrīkst? varbūt es drīkstu?

Gadījums ar citronu vienkārši ir cits - tur vārds 'skābs' ir stiprāks par 'nav', jo izraisa tūlītējas asociācijas un tīri fizisku reakciju, pat vārds 'citrons' ir spēcīgāks par 'nav' šajā versijā.

'NE', 'NĒ' ir stiprāki par 'NAV'. Un vispār - tas tomēr ir atkarīgs no subjekta pieredzes.

Tu tā arī nepateici, cik nopietni tad ir tie pētījumi, uz kuriem atsaucies. Žagata uz astes atnesa? :)))

Es, protams, jokoju, bet zinātnē arī ir mīti, maldi, laika gaitā nepārsijāti pētījumi utt. Un viņi tā arī tiek uzturēti- uz žagatas astes...

Es nenoliedzu, tikai rezervēti izturos pret šo teoriju. Kā Dainis teica - katrai teorijai ir savas pielietojamības robežas. Būtu interesanti kaut ko vairāk uzzināt par šiem eksperimentiem.

 Arfa, Modri 09:38:05 29.09.2007
87.110.164.200

Zemapziņa uz pateikto reaģējot TIEŠI, tā neiebilst, atšķirībā no apziņas. Tādi ir pētījumi, ka zemapziņa neatpazīst 'ne'. Tas jau tāds klasisks piemērs, bet, ja, piemēram, ienāks prātā doma, ka 'citrons ir skābs', visbiežāk arī uzreiz sajutīsi tīri fiziski, ka tas ir skābs:), bet, ja iedomāsies, ka NAV skābs- reakcija būs tāda pati, kaut arī priekšā būs -NAV.

 Anna, Modrim,  02:28:59 29.09.2007
85.234.164.55

Jā, pareizi... gribas brīvības prioritāti.
Jādodas pie miera, arlabunakti!

 Modris, Annai,  01:58:34 29.09.2007
80.233.142.78

Tu gribēji teikt: gribas brīvības prioritāti?

 Modris, Zanei,  01:57:25 29.09.2007
80.233.142.78

Ja lasi vācu valodā, vari uzklikšķināt uz: edition tetraeder.

 Modris, Zanei,  01:49:58 29.09.2007
80.233.142.78

Uzsit uz Google: share international!

 Anna, Modrim,  01:29:54 29.09.2007
85.234.164.55

Mana 'iekšiene' atzīst gribas principa prioritāti! :)
Es jau sacīju - tikai gribu painteresēties par praktiskajiem pētījumiem konkrētā lauciņā - pašsuģestijas jomā.

 Zane, Modrim,  01:29:31 29.09.2007
81.198.116.176

Kur Tev tik pārliecinošas domas par citu civilizāciju attīstības līmeņiem? un kāpēc tik droši tās sauc par 'cilvēcēm''?
Protams, nojaušu, ka citas civilizācijas ir un droši vien attīstītākas, taču neņemos par tām kaut ko apgalvot...

 Zane, Modrim,  01:19:43 29.09.2007
81.198.116.176

Fantastiskas lūgšanas!
Saki lūdzu, vai Tev ir arī vēl citi mazpazīstami šādi teksti, vai pareizāk - kur tādus varu atrast?

 Zane,  01:17:27 29.09.2007
81.198.116.176

Aramiešu lūgšana šķiet daudz precīzāk izsaka ko es gribētu lūgt, jo bībeles tēvreize tiešām šķiet daudzo tulkojumu un cenzūru rezultātā ir kļuvusi pliekana. Ļoti žēl, ka arī bībeles teksti zaudējuši savu sākotnējo tekstu. Nez vai ir iespējams rekonstruēt sākotnējos bībeles tekstus?

 Modris, Annai,  01:14:32 29.09.2007
80.233.142.78

Reizēm ir ļoti svarīgi pajautāt sev pašai, nevis grāmatu zināšanai: ko Tava 'iekšiene' saka par gribas brīvības principu un tā nozīmīgumu?

 Modris, Annai,  01:08:02 29.09.2007
80.233.142.78

Runa nebija par pašsuģestiju vien.

 Modris, Annai,  01:06:50 29.09.2007
80.233.142.78

Meistars Džvals Kuls rakstīja, ka psiholoģija kā zinātne nekur tālu netiks, iekams neatzīs dvēseles esamību.

 Anna, Modrim,  01:02:19 29.09.2007
85.234.164.55

Es tikai gribu pārbaudīt, kas skaitās eksperimentāli apstiprināts. Dažkārt tā ir kāda likumība, kas norāda 'ir tā un tā', bet nepasaka 'kāpēc'.

Vispār mani pašsuģestijas jautājumi nav pārāk interesējuši.

 Modris, Annai,  00:36:50 29.09.2007
80.233.142.78

Vai Tevi mans izskaidrojums neapmierina?

 Anna, Ezei,  00:13:11 29.09.2007
85.234.164.55

Nezinu, painteresēšos. Varbūt atbilde ir vienkārša: apgalvojumus ar negāciju bezapziņa nepilda, nav efektivitātes tādai pašsuģestijai, tāpēc arī netiek pielietota.

 Modris, Ezei,  00:02:48 29.09.2007
80.233.142.78

Tev pilnīgi ir taisnība, Tu bērnībā un jaunībā instinktīvi vai intuitīvi esi pilnīgi pareizi reaģējusi, jo - ja cilvēks jau no bērnības neaizstāv savu gribas brīvību - tad tā ir ļoti jauna dvēselīte.

 Modris, Arfai,  00:00:46 29.09.2007
80.233.142.78

Manis minētā afirmācija jau nav bauslis, nav aizliegums, pret kuru iebilst zemapziņa (varbūt drīzāk virsapziņa, dvēseles apziņa), jo tā apzinās gribas brīvības likumu. Parasti svarīgāk kā pildīt kādu bausli, pakļauties kādam aizliegumam (vienalga, pareizam vai nepareizam) ir īstenot savu gribas brīvību, un tikai pēc tam, balstoties uz šo īstenoto brīvību, izlemt, vai aizliegums ir vietā vai ne. Kā gribas brīvības noliegums, jebkurš aizliegums ir pelnījis pārkāpšanu, jo gribas brīvības princips ir svarīgāks, tas ir prioritārs.

 Eze,  23:46:41 28.09.2007
80.81.33.4

Varbūt tie pētījumi par to, ka zemapziņa izlaiž 'ne' ir nākuši no angliski runājošām zemapziņām vai tajās valodās, kur 'ņe s glagolom pišetsja razdeļno' ... latviešu valodā ne- tiek rakstīts kopā ar darbības vārdu un tiek varbūt tā arī uztverts kā normāls nedalāms nebaidos...

 Anna, Ezei,  23:43:54 28.09.2007
85.234.164.55

Es nezinu, kā ir ar pētījumiem afirmāciju sakarā. Bet grāmatās par hipnozi gan ir minēti piemēri, kā cilvēkiem liek kaut ko nedarīt (resp., tiek izmantota negācija darbības vārda priekšā), piemēram, tiek iegalvots, ka cilvēks nevar labi redzēt, nevar saost utt.

Savukārt nopietnā grāmatā par pašhipnozes psihotehnikām bija sacīts, ka apgalvojumus ar negāciju cilvēka bezapziņa nepilda, 'nesaprot'. Tieši tāpat kā pavēles formu.

 Eze,  22:57:26 28.09.2007
80.81.33.4

'krietnureakcija' te atkal kaut kas izdzēsā..

Doma tāda: vismaz krietnu manas dzīves laiku man varēja sacīt ko vien grib, bet pirmā reakcija bija spītīgs NE...

 Eze,  22:53:36 28.09.2007
80.81.33.4

Esmu dzirdējusi runājam, ka zemapziņa tādus trikus spēlē.
Klau, bet varbūt kāds var pastāstīt, kā to var pierādīt ?
Kā to zemapziņu nolasa?

Man jau liekas, ka manai zemapziņai ļoti patīk (vismaz krietnureakcija man bija nevis JĀ (kā padevīgām būtnēm sievietēm pieklātos), bet NĒ.

Un tad ir tīri dabiski - es eju tumsā mājās no kino viena cauri parkam un es saprotu, ka baidos un saku sev - es NEbaidos, es NEbaidos... un tas NE ir tāds liels un ierasti noteikts un tas 'baidos' paliek tā NE ēnā tāds maziņš un neredzams...

Nu, kā šitā meditācija?

 Arfa, Modri 22:07:02 28.09.2007
87.110.164.200

Pilnīgi nepareiza afirmācija, zemapziņa to uztvers šādi :

es ..baidos, man ..var nodarīt ..kādu ļaunumu; es ..baidos, ...

 Modris,  15:56:06 28.09.2007
80.233.142.78

II) JAUNĀ LAIKMETA LŪGŠANA

Es esmu Visuma Radītājs.
Es esmu Visuma Tēvs un Māte.
Viss ir nācis no Manis.
Viss atgriezīsies Manī.
Gars, prāts un augums ir Mani tempļi,
Lai Es tajos īstenotu
Savu Augstāko Esamību un Tapšanu.

Ar šo lūgšanu cilvēks piesauc sevī monādiskos (tīri dievišķos) spēkus un enerģijas, tā var palīdzēt samanīt Dievu sevī, un šī Dieva samanīšana sevī lielā cilvēces daļā arī ir jaunā laikmeta mērķis.

 Modris,  15:41:04 28.09.2007
80.233.142.78

Jā, interesanti to apzināties: es neesmu kristietis, bet Kristus man pieder tāpat kā kristiešiem; es neesmu dievturis, bet Dainas man pieder tāpat kā dievturiem...

 Modris,  15:20:09 28.09.2007
80.233.142.78

I) DIŽĀ (JEB LIELĀ) INVOKĀCIJA (JEB LŪGŠANA)

No Gaismas Avota Dieva Prātā
Lai Gaisma plūst cilvēku prātos,
Lai rodas Gaisma uz zemes.

No Mīlas Avota Dieva Sirdī
Lai Mīla plūst cilvēku sirdīs,
Lai atgriežas Kristus uz zemes.

No Dieva Gribu zinošā Centra
Lai cēlais Plāna Spēks liec mazās cilvēku gribas
Uz mērķi, ko Meistari zin` un kam kalpo.

Caur Centru, kuru par Cilvēci saucam,
Lai izvēršas Mīlas un Gaismas Plāns
Un aizzīmogo durvis uz ļauno.

Lai Gaisma un Mīla un Spēks
Atkal atjauno Plānu uz zemes.

Tas ir piesaukums, kura pirmajā pantā piesauc Budas zeltaino vieduma enerģiju, otrajā pantā Kristus rožaino enerģiju, trešajā pantā piesauc Šambalas spilgti balto enerģiju, ceturtajā pantā piesauc aizzīmogojošas enerģijas, kuru misija būs pacelt cilvēci virs plāna, kurā ļaunums ir iedarbīgs (neieved mūs kārdināšanā vietā), piektasi pants ir drīzāk afirmācijas rakstura (cilvēce, atšķirībā no citu planētu cilvēcēm, ir atdalījusies no dievišķā Plāna, Dieva noteiktā evolūcijas ceļa).

 Girts Modrim,  15:05:11 28.09.2007
80.232.155.227

Ir ļoti daudzas lietas, ko būtu ļoti vērtīgi aplūkot.
Visam laika nepietiek, jo tiešais darbs jau arī ir jādara. Vados no iekšējiem impulsiem un aprakstu to, kas raujas ārā.

Taču, ja Tev tās citas lūgšanas ir - uzraksti un sūti MB! Super!

Nākošnedēļ pa kādu brīdi varētu vēl nedaudz parunāties par zināšanu un darīšanu. Līdz pirmdienai man nesanāks, jo tūlīt dodos bišķi prom.

 Modris,  15:02:58 28.09.2007
80.233.142.78

Tiem, kuri nezina: 1) invokācija - piesaukums, piemēram, Dieva piesaukšana vai kādu specifisku augstāku spēku, vai Skolotāja, vai ašramiskās enerģijas utt. piesaukšana: 2) afirmācija - apstiprinājums, apliecinājums, sava veida daudzinājums, pašhipnozes paņēmiens, piemēram, afirmācija: es nebaidos, neviens man nevar nodarīt nekādu ļaunumu; es nebaidos, neviens man nevar nodarīt nekādu ļaunumu...utt.

 Modris,  14:56:27 28.09.2007
80.233.142.78

Starp citu, ar tām lūgšanām (afirmācijām vai invokācijām) ir arī amizantas lietas saistītas. Piemēram, musulmaņiem ir afirmācija: Ir tikai viens (citiem vārdiem - vienotais, vienotne) Dievs - Allahs - un Muhameds ir viņa pravietis, bet... vārds Allāhs ir vienas cilmes ar ebreju Elohims (daudzskaitļa forma, tātad daudzi dievi). Voldemārs Leitis parādīja, ka šim vārdam ir kas kopīgs ar mūsu Laimu: el-lahiim (el ir piedvesums, bet lahiim ir saistīts ar laimes jēdzienu). :)...

 Modris, Ģirtam,  14:24:55 28.09.2007
80.233.142.78

Tu taču zini, ka pēc oficiālās kristīgās reliģijas izveidošanas un atzīšanas par Romas impērijas oficiālo reliģiju visi pirmkristīgie raksti, kas neietilpa oficiāli atzīto kastītē, tika konsekventi un neatlaidīgi iznīcināti. Par šo procesu diezgan daudz rakstīja H. Blavatska.
He, he, he : Deus est Demonus inversus, citādi jānonāk pie duālistiskas pasaules izpratnes. Patiesībā Dievs un Velns ir vienas un tās pašas Būtnes divas sejas.
Bez šīm lūgšanām (tās vairāk izskatās pēc invokācijām, nevis afirmācijām) vēl jau ir divas pavisam jaunas, kuras devis pasaulē atgriezies Kristus (kura personīgais vārds ir Maitreja) mūsdienu cilvēkiem un jaunajam laikmetam: 1) Lielā Invokācija (jeb piesaukums, jeb lūgšana) un 2) jaunā laikmeta lūgšana, kas attiecas uz šī laikmeta lielo mērķi. Vai nebūtu vērtīgi atlūkot arī tās? Ņemot vērā to apstākli, ka kristietība ir Zivju laikmeta reliģija un pamazām aizies pagātnē līdz ar Zivju laikmetu un visām kristiešu Tēvreizēm?

 Wu, Girts 12:01:22 28.09.2007
217.198.238.169

Otrā ir izcili kruta. Paldies!

 Girts Gugam,  07:28:50 28.09.2007
80.232.155.227

Vai vari pateikt, kurā vietā Bībelē Kristus saka, ka debesu valstība ir iekš jums? Vai vari nosaukt, kuros kristīgās mistiķas darbos par šito ir runāts?

Šad tad pieķeru sevi pie domas, ka vajadzētu no Tevis to Joganandas 'Second coming ...' aizņemties. Bet nekādi nevaru sadūšoties, jo saprotu, cik daudz laika prasīs to izlasīt. Bet ar laiku tā nu ir, kā ir. Jā, jā, jau atkal mantra - Om manim laika nav! :))))))

 guga,  01:49:28 28.09.2007
62.85.19.217

In 1985 the Pope, John Paul II, said: 'Did not Eckhart teach his disciples: 'All that God asks you most pressingly is to go out of yourself - and let God be God in you'?

 guga,  01:28:49 28.09.2007
62.85.19.217

Man šķiet, ka katrai no šīm lūgšanām ir pilnīgi pašai sava vērtība.

Katrā ziņā klasiskā Bībeles lūgšana arī ir viens no dziļākajiem un vērtīgākajiem tekstiem, kas jebkad ir bijis fiksēts pasaules reliģiskajā literatūrā. Izcils meditācijas teksts. Pirmkārt jau tā septiņi teikumi precīzi atbilst 7 centriem cilvēkiem, 7 cilvēka darbības un domāšanas jomām, līmeņiem un katrā no tām vēršas pie šīs jomas, šī līmeņa atbilstošas attīrīšanas un sakārtošanas ar atbilstošu meditācijas tēmu. Līdz ar to kopā visa šī lūgšana ir detaļās precīzs teksts kā visa cilvēka sakārtošanas teksts - visā savā totalitātē.

Mūsu Tēvs Debesīs - Bībeles 'Debesis' ir cilvēkā. Kristus Jēzus pilnīgi skaidri un viennozīmīgi saka Bībelē 'Debesu valstība ir iekš jums' - un tā ir tā pati Valstība, kurai jānāk, jāienāk mūsu apziņā tās transformācijas procesā.

Un Dievs protams, nevienu neved kārdināšanā, tomēr, ko prasa Mefistofelis Gētes 'Faustā', un ko saņem? Ar 'neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no tā ļauna' mēs apliecinām savu pagriešanos gaismas virzienā, to, ka mēs apzināmies, ka mēs diezko nevaram paļauties uz sava ego spēku, bet tikai uz to, kas no augšienes darbojas mūsos.

Par šo tekstu var uzrakstīt un kristīgajā mistikā ir jau arī uzrakstītas iepriekš biezas grāmatas par katru frāzi.

 Andris 8,  23:26:26 27.09.2007
87.110.97.106

Vēl trešā Tēvreize :

Mūsu Tēvs debesīs ,kurš mīti Dieva Saulē .
Lai nāk Tava Valstība .
Tava griba lai notiek kā Debesīs ,tā arī uz zemes .
Maizi dienišķo dodi mums šodien ,
Jo Tēvs ar prieku dāvā mums Valstību savu .
Tēvs ,palīdzi mums piedot pašiem sev ,
To ko mēs esam nodarījuši citiem ,
Un piedot tādā pakāpē ,
Lai arī viņi piedotu mums līdzīgā veidā .
Un NEATSTĀJ mūs kārdināšanā ,
Bet atpestī no ļauna .
Jo Tava ir Valstība ,un Spēks ,un Slava .

AMEN

:)