www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Kaija, Kornēlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiJēzus mācības kodols28.10.2007

"Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu; bet par Viņu tev varu teikt tikai to, ka Viņš nav nekāds cilvēku ienaidnieks, bet gan visu, kas nāk pie Viņa un pie Viņa meklē palīdzību, labdaris! Viņš gan ir grēka ienaidnieks, bet ne grēcinieka, kas savus grēkus nožēlo un pazemīgi atgriežas pie labā. No Viņa neviens cilvēks vēl nav ticis notiesāts, lai arī viņa grēki būtu vairāk kā smiltis jūrā vai kā zāle uz zemes.

Bet Viņa mācība visā īsumā pastāv tajā, ka lai cilvēks atzīst Dievu un Viņu pār visu mīl, un savu līdzcilvēku — lai kas viņš arī būtu, augsts vai zems, nabags vai bagāts, vīrietis vai sieviete, jauns vai vecs — mīl tāpat kā pats sevi! Kas tā vienmēr dara un izsargās no grēka, tas sevī drīz pieredzēs, ka tāda mācība patiesi ir no Dieva un nav nākusi no kāda cilvēka mutes, bet gan no Dieva mutes; jo neviens cilvēks nevarētu zināt, kas viņam jādara, lai sasniegtu mūžīgo dzīvību un iekš kā tā pastāvētu. To zina tikai Dievs un beigās arī tas, kas to ir dzirdējis no Dieva mutes.

Viņš arī māca, ka visiem cilvēkiem, kas grib sasniegt mūžīgu dzīvību, vajag būt no Dieva pamācītiem; kas te tikai no cilvēkiem dzird to, kas viņiem jādara, tie vēl ir tālu no Dieva valstības. Jo viņi gan dzird vārdus izslīdam nokāda mirstīgā mutes, bet kā mute, kas deva vārdus, ir mirstīga, tādi ir arī vārdi cilvēkā, kas tos ir dzirdējis. Viņš tos neievēro, un ne caur kādu darbību nepadara tos dzīvus. Bet vārds, kas nāk no Dieva mutes, nav miris, bet gan dzīvs, cilvēka sirdi un gribu rosina darbībai un caur to dara dzīvu visu cilvēku.

Bet ja caur Dieva vārdu cilvēks reiz ir kļuvis dzīvs, tad viņš paliek dzīvs un brīvs arī uz mūžību, un nekad vairs nejutīs un nebaudīs nāvi — un ja arī miesā viņš varētu mirt tūkstots reizes!

Redzi, draugs, tas visā īsumā ir lielā pravieša no Nācaretes mācības kodols! …"

 

-- No J. Lorbera pierakstītā "Lielā Jāņa Evaņģēlija"

iesūtīja Strādnieks 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv