www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Aldis, Alfons, Aldris
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiPar garīgu lietu mācīšanos27.11.2007

“Jūs esat cilvēki kā es; jums ir miesa un asinis un tādi pat jutekļi kā kādam no mums, bet tu man devi pierādījumu par sava gara spēku, kas debesu augsti pārsniedz visu, kas man līdz šim nācis priekšā! Nu jautājums, kā tu pie tā esi nonācis? Kas tev un taviem kolēģiem to mācīja? Kā jūs uz šī ceļa nonācāt?”

“Tev to izskaidrot — tas tev maz ko līdzētu; bet ja tu dari to, ko es tev nu teikšu, tad tu mācību atradīsi pats sevī un tavs pamodinātais gars, no Dieva Gara spēcināts, vedīs tevi visā patiesībā un gudrībā.

Ja tu gribi iemācīties kādu mākslu, tad tev vajag iet pie kāda mākslinieka un ļaut viņam tev rādīt paņēmienus, tad seko čakla vingrināšanās paņēmienus tādā veidā apgūt, ka tie ir pilnīgi līdzīgi meistara, un tad tu esi mākslinieks kā tavs meistars.

Ja tu gribi mācīties domāt, tad tev vajag iet pie kāda filozofa; viņš tevi darīs uzmanīgu uz cēloņiem un iedarbību un caur to tu sāksi domāt un secināt un teiksi: “Tā kā ūdens ir šķidrs ķermenis, tad tas viegli var tikt pārcelts nemierā; pamatojoties uz tā smagumu tam vajag plūst lejup; jo pēc vispārējākās pieredzes līdz šim visam smagajam, pateicoties zemes dzīlēm piemītošajam pievilkšanas spēkam, kas pēc Radītāja nemainīgās gribas visā dabā ir viens “vajag” likums, vienmēr vajag pievērsties zemes dzīlēm un nepārtraukti uz to tiekties. Ja ūdens jūrā ir sasniedzis iespējami dziļu gultni, tad attiecībā uz tālāk plūšanu tas gan nonāk mierā, bet sevī tas tomēr vienmēr paliek plūstošs ķermenis, un ja pār plašo virsmu plosās negaiss, tad tas parasti mierīgo ūdens virsmu noved viļņojošā kustībā, un šie ūdens viļņi par sevi atkal nav nekas cits, kā plūstošā ūdens ķermeņa tiekšanās pēc miera. Bet tā kā nekam nav tik liela tieksme pēc miera kā tieši ūdenim, tad tas arī visvieglāk un visdrīzāk var tikt izvests no sava miera līdzsvara.

No tā beidzot iziet slēdziens, jo šķidrāks ir kāds ķermenis, jo vairāk tas savā ķermeniskā būtībā izrāda tieksmi pēc miera, un jo vieglāk tas var tikt likts nemierā. Bet jo vieglāk kāds elementārs ķermenis ir pārceļams nemierā, jo tam vajag būt šķidrākam.” No šī piemēra tu redzi, kā kādā filozofu skolā sāk mācīties domāt un ka no cēloņa sāk secināt rezultātu, tāpat arī otrādi.

Vienīgi visa šī tāda veida domāšana kustas kāda apļa iekšpusē, no kura nekad neatrod un arī nevar atrast nekādu izeju. Visa tāda domāšana tad arī cilvēkam attiecībā uz viņā iekšējo, garīgo esamību, gribu un domāšanu līdz maz vai arī nemaz. Bet ja tu kādu mākslu vari piesavināties tikai pie kāda mākslinieka, kādu kārtotu racionālu domāšanu pie kāda filozofa, tad iekšējo garīgo domāšanu pats sevī varēsi iemācīties tikai no kāda gara, un proti no visu caurstrāvojošā Dieva Gara, — t.i., tikai gars var atmodināt garu; jo viens gars redz un pazīst otru garu kā vienas acis ierauga un pazīst otras, ka tās ir acis un kādas tās ir.

Gars ir dvēseles iekšējā redze, kuras gaisma izspiežas cauri visam, jo tā ir iekšējākā un tātad tīrākā gaisma. No tā tu nu redzi, kā iet ar dažādu lietu iemācīšanos un ka visam, ko grib iemācīties, vienmēr vajag piemērotāko skolotāju, citādi paliek mūžīgs nepraša; bet tad, ja jau ir atrasts vispiemērotākais skolotājs, ir ļoti svarīgi, ka pareizi un čakli dara visu, ko kāds meistars kādam ir pavēlējis vai ieteicis darīt.

Kad tavs gars tevī pamodīsies, tad tu viņa balsi savā sirdī dzirdēsi kā gaišas domas. Tev tās vajag labi uzklausīt un pēc tām vadīties visās savas dzīvības sfērās, tad caur to tu savam paša garam radīsi arvien lielāku iedarbības apli; tā gars tevī izaugs līdz vīra lielumam un pārņems visu tavu dvēseli un ar to visu tavu materiālo būtību.

Ja tu pats ar sevi esi sasniedzis šo stāvokli, tad tu tāpat kā kāds no mums esi spējīgs redzēt un pazīt ne tikai to, ko var redzēt un pazīt dabīgi cilvēki ar viņu jutekļiem, betgan arī tādas lietas, kas parastiem cilvēkiem ir neizpētāmas, kā tu to atklāji pie manis, kur es, bez kā iepriekš jebkad tevi redzējis un pazinis, tomēr uz mata tev varēju par tevi izklāstīt visu lai cik slepenībā turētu, ko tu uz šīs zemes jebkad esi izdarījis.

Tagad es tev esmu devis tikai nelielu nojautu par lietas apstākļiem, lai tu vari redzēt un pazīt, kā ir ar gara lietām.

 

-- No "Lielā Jāņa Evaņģēlija"

/Strādnieks/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv