www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Glorija, Banga
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiIzpratnes griba un baudas griba cilvēkā23.01.2008

“Dīvaini tomēr vienmēr tas, ka pie visām manām lai cik ļauna izskata ļaundarībām, es tur nekad nebiju klāt ar manu gribu! Es vēl vienmēr itkā nejauši esmu ticis tajā ievilkts; bet ko es īstenībā gribēju, no tā notika tieši pretējais! Kā tas ir saprotams?”

“Jā, redzi, cilvēka griba ir divējāda; viena griba ir tā, pie kuras patiesības izpratnei vienmēr ir diezgan vāja vilcēja vai vadāmā virve; bet otra griba ir tā, pie kuras jutekliskai pasaulei ar tās svētlaimīgi smaržojošām prasībām arī ir vadāmā virve un caur visādiem ieradumiem tā ir kļuvusi īsteni stipra un spēcīga! Ja pasaule ļauj tev ieraudzīt patīkamu kumosu kopā ar iespējamību to viegli iegūt, te spēcīgā virve tūlīt sāk stingri pavilkt pie sirds gribas kamola; ja arī tajā pat laikā darbojas mazāk spēcīgā patiesības izpratnes vilcēja un vadāmā virve, tad tas līdz maz vai nemaz, tādēļ, ka kopš seniem laikiem spēcīgākais vēl vienmēr uzvar vājāko.

Gribai, kurai jādarbojas, vajag uzstāties izšķiroši nopietni un ne no kā nebaidīties. Tai vajag varēt visām pasaules priekšrocībām smieties sejā ar stoisku vienaldzību un pat par savas miesas dzīves algu un sekot patiesības gaišajam ceļam. Tad citādi vājā izpratnes griba ir kļuvusi stipra un spēcīga un sev pilnīgi pakļāvusi tīri pasaulīgo sajūtu un baudu gribu. Beidzot šis cilvēks sevī ir kļuvis viens, kas ir visnepieciešamāki svarīgākais cilvēka nemirstīgās būtības iekšējai pilnībai.

Ja tu domās un sevī pašā nevari vienoties, kā tu te vari teikt: “Es patiesību esmu iepazinis tās dziļumā un pilnībā!”, — bet pats sevī pašā vēl neesi pilnīgi vienis prātis, un tātad pats sev nekas cits kā tīrākie meli?! Bet meli iepretī patiesībai nav nekas cits kā dziļākā nakts iepretī gaišākai gaismai. Tāda nakts neredz nekādu gaismu un cilvēks neredz sevi kā meli un nevar pazīt nekādu gaišu patiesību; un tādēļ pie visiem sevī vēl ļoti pasaulīgiem cilvēkiem izpratnes gribas velkamā un vadāmā virve ir tik ļoti vāja, ka tiek pārmesta pār bortu un uzvarēta no pasaulīgās baudas gribas vieglākā pretvilciena.

Ja pie dažiem cilvēkiem pasaules baudu griba uz visiem laikiem pilnīgi ir uzvarējusi un apspiedusi izpratnes gribu, tā ka cilvēka iekšējā tumsā arī ir sekojusi sava veida vienība, tad cilvēks garā ir kļuvis miris, tātad pats sevī nolādēts un mūžīgi vairs nevar nonākt pie gaismas, izņemot caur savu alku spiedienu rupjās matērijas sadedzināšanas ugunī. Bet dvēseles matērija ir daudz neatlaidīgāka kā miesas un  lai izpostītu un iznīcinātu visu dvēseles matēriju, tam vajadzīga ļoti varena uguns.

Bet ja kāda dvēsele mīlestības uz patiesību vai gaismu dēļ tādu ļoti sāpīgu tīrīšanu nepieļaus, bet senās baudas un tumšās varas kāres dēļ kā Protejs centīsies izbēgt no tās ķetnām, tad cilvēks, kas šajā pasaulē savā dzīvības naktī sevī ir kļuvis pilnīgi viens, arī ir tikpat kā uz mūžību pazudis.

Tikai tas cilvēks, kas caur savu enerģisko, gaismas pilno izpratnes gribu ir pilnīgi uzvarējis pasaulīgo baudu gribu, un tā sevī kļuvis viens gaismā un patiesībā, caur to ir pilnīgi gaisma un patiesība un tātad arī pati dzīvība. Bet tam, kā es tev jau iepriekš piezīmēju, vajadzīga patiesi stoiska pašaizliedzība, — tikai ne jūsu sevī augstprātīgā Diogena — kas sevi tu par vairāk un augstāk nekā kādu zeltā mirdzošu ķēniņu Aleksandru — pašaizliedzība, bet gan tā pazemīgā Enoha, Ābrama, Īzaka un Jēkaba pašaizliedzība. Ja tu to vari, tad tev tiks palīdzēts laicīgi un mūžīgi, bet ja tu to nevari, un nevari tava paša patiesības izpratnes spēka dēļ, tad ar tevi ir galā un tev nevar tikt palīdzēts ne uz vienu, ne otru pusi."

 

— No J. Lorbera "Lielā Jāņa Evaņģēlija"

www.noslepums.lv  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv