www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Kaija, Kornēlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiB.Krēmes atbildes uz jautājumiem par iesvētību30.01.2008

J.: Ja man ir bijusi mistiska pieredze, kā es varu zināt, vai tā ir vai nav bijusi pirmā iesvētība?

A.: Ja jums bijusi mistiska pieredze, jūs varat būt diezgan drošs, ka tā nav bijusi pirmā iesvētība! Kad iekšējais cilvēks pēc tam, kad viņa centrus ir skārusi uguns no iesvētības zižļa, atgriežas fiziskajā ķermenī, pirmā reakcija gandrīz vienmēr ir kāda fiziska nelīdzsvarotība. Visbiežāk tas spilgtākais notikums ir tuvojošās nāves sajūta – par spīti labas veselības pazīmēm. Šīs tīri fiziskās reakcijas agrāk vai vēlāk var pavadīt atmiņas par mistiskiem notikumiem vai ceremonijām, taču tas tā nav vienmēr.

J.: Vai dzīvs iesvētītais zina par savu iesvētības pakāpi un Staru struktūru?

A.: Ne obligāti. Ir daudz iesvētīto (līdz pat trešajai iesvētībai ieskaitot), kas neko nezina par šādām lietām un kuriem nav intereses par ezoteriskajām mācībām. Patiesi, savos konkrētajos darba lauciņos šajā dzīvē viņi var labāk kalpot bez šādas intereses. ( Ar šo es domāju, piemēram, politikas vai rūpniecības ‘’rīcības vīrus’’, kuriem jāfokusējas uz ārējo pasauli, kuriem meditāciju pavadošā introspekcija būtu tikai šķērslis.) Bez tam daudz ir tādu, kas sasnieguši pirmo vai otro iesvētību iepriekšējā dzīvē, taču to neapjauš – pat, ja ir pazīstami ar mācībām. Tā kā ezoteriskā psiholoģija, kā saka, ir bērnu autiņos, salīdzinoši tikai daži zina savu Staru struktūru. Tas, protams, mainīsies, pieaugot interesei par šādām lietām.

J.: Kā lai izskaidro acīmredzamo neatbilstību starp lielo to cilvēku skaitu, kas iemiesojumā efektīvi veic sarežģītu mentālo darbu (statistiķi, matemātiķi, u.c.) un salīdzinoši mazāko aptuveno to cilvēku skaitu, kam ir augstāka iesvētības pakāpe par pirmo?

A.: Atbilde slēpjas faktā, ka lielais inteliģentas mentālās aktivitātes apjoms, kas mūsdienās parādās miljoniem cilvēku, joprojām ir [tikai] zemākā prāta aktivitāte. Patiesi radošs iedvesmotu matemātiķu, zinātnieku utt. mentālais darbs vienmēr ir kādas pakāpes iesvētīto [iepriekš paveiktā] nopelns. Tas, ko nevar iemācīt, izriet no intuīcijas, augstākā prāta un dvēseles izpausmēm un ietekmēm. Vēl viens apstāklis ir šāds: apziņa kādā plānā (un līdz ar to iespēja izmantot šī plāna enerģijas) ir ļoti atšķirīga lieta no kontroles šajā plānā. Iesvētītajam jāparāda kontrole katrā no plāniem – fiziskajā, astrālajā un mentālajā – līdz ar viņa vai viņas pilnīgošanos.

J.: Vai cilvēki, kas iepriekšējā dzīvē sasnieguši pirmo vai otro iesvētību zina, ka viņiem piemīt spējas, kas apgūtas iepriekšējās dzīvēs (piemēram, fiziskā ķermeņa kontrole, astrālā ķermeņa kontrole (otrās iesvētības gadījumā))?

A.: Kontroles pakāpe (kas var arī nebūt pilnīga par spīti iesvētībai), kas sasniegta jebkurā no dzīvēm, tiek paņemta līdzi arī nākamajā. Katra ķermeņa svārstību frekvence ir pastāvīgo atomu (fizisko, astrālo un mentālo) noteikta, kas formē materiālu jaunajiem ķermeņiem. Katru iesvētību saņem tikai vienreiz un tā stabilizē šo svārstību frekvenci.

J.: Ko vēl var darīt, lai paātrinātu mentālās polarizācijas procesu papildus Transmisijas meditācijai?

A.: Mentālā polarizācija ir sekas pakāpeniskai apziņas izkustināšanai no astrālā uz mentālo plānu un ietver sevī periodu starp pirmo un otro iesvētību. Astrālais aparāts ir visstiprāk attīstītais ķermenis, kāds cilvēkiem ir; vajadzēja miljoniem gadu, lai to pilnīgotu, un tā darbība ( jeb drīzāk astrālie elementāļi, kuri to ir radījuši) kontrolē lielāko daļu cilvēku. Meistars Džvals Kuls rakstīja, ka lielākais pakalpojums, ko jūs cilvēcei varat sniegt, ir iemācīties kontrolēt astrālo aparātu. Tas notiek no mentālā plāna, un šī procesa pabeigšana aizņem vairākas dzīves.

Astrālie plāni (pavisam to ir septiņi) ir ilūziju un maldu plāni. Kad maldu migla ir mentālo plānu gaismas izklīdināta, sākas pakāpeniska virzība uz polarizāciju. Daudzi cilvēki jauc emocionālos un mentālos procesus. Viņi iedomājas, ka domā, lai gan patiesībā ietērpj savas emocionālās reakcijas astrālās domformās, kuras viņi notur par domām. Tādēļ jebkas, kas fokusē prātu, ieved to darbībā katrā situācijā vai rīcībā, paātrina polarizācijas procesu. Vienalga kāda veida meditācija (izņemot negatīvu nomoda miega stāvokli, kas bieži tiek jaukta ar meditāciju) ir primārais virzītājs šajā virzienā; centīga apņemšanās būt pēc iespējas bezpersoniskam un godīgam visās savās reakcijās, katrā situācijā, it īpaši visuztraucošākajās un savas staru struktūras – un līdz ar to arī savu ilūziju – izpratne, sevis ziedošana kalpošanai cilvēces labā, kas ved pie lielākas depersonalizēšanās – viss tas palīdz iekustināt apziņu augstākā plānā, tādējādi ievadot dvēseles gaismu katrā dzīves situācijā.

J.: Vai jūs varat sniegt norādes par piecām iesvētības stadijām?

 A.: Evaņģēliji tās parāda ļoti skaidri. Tie, protams, nepasaka tieši, kas ir prasīts, taču tie cilvēcei atkal piedāvā stāstu, kas gadsimtiem ilgi ticis cilvēkiem pasniegts dažādos veidos. Tas ir tik vecs kā pati cilvēce jeb precīzāk – attiecas uz periodu kopš Atlantīdas perioda vidus, kad iesvētības process tika ieviests, lai paātrinātu evolūcijas gaitu. Piedzimšana Bētlemē (Jēzus piedzimšana) simbolizē Kristus Principa, Kristus Apziņas dzimšanu sirdī. Kad Kristus Apziņa (Kosmiskā Kristus enerģija, ko uz šīs planētas iemieso Kristus (Maitreja)) , tā sakot, iedegas sirdī, cilvēks ir gatavs iesvētībai. Tas ir tas, kas mūsdienās notiek ar cilvēci.Kristus Apziņa pašlaik iedegas simtiem tūkstoš vīriešu un sieviešu visā pasaulē; tā izpaužas caur neskaitāmiem cilvēkiem. Šis fakts stāv aiz Hierarhijas eksternalizācijas, kas notiek pirmo reizi kopš Atlantīdas laikiem. Viņi atgriežas pasaulē, jo cilvēce tam [beidzot] ir gatava. Caur sāpēm un ciešanām Kristus dzimst cilvēkus sirdīs. Šis ir pirmais solis uz iesvētību. Kristus ir Hierofants pie pirmajām divām iesvētībām, un tā kā Viņš atradīsies pasaulē, Viņš iesvētīs vīriešus un sievietes šajās pirmajās divās pakāpēs – ārēji un grupveidā (tempļos attiecīgajā laikā). Daži miljoni pašlaik [jau] stāv uz šīs pieredzes sliekšņa. Evolucionārajā attīstībā tas ir milzīgs solis uz priekšu, ko cilvēce kā veselums ir spērusi, un kas sniedz iespēju Kristum un Viedas Meistaru Hierarhijai no jauna parādīties.Katra iesvētība iezīmē apziņas kontroli kādā līmenī – tās visas ir apzināšanās pakāpes. Plāns īstenībā ir apziņas līmenis; ja kāds attiecas fiziskajam plānam, īstenībā viņš attiecas [attiecīgajam] apziņas stāvoklim. Pirmā iesvētība iezīmē kontroli pār fizisko plānu. Paiet eoni, lai cilvēks sasniegtu šo punktu, [pie kam] tā ir dvēsele, kas ar meditācijas palīdzību līdz tam ir aizvedusi. Ar meditācijas palīdzību dvēsele izlīdzina sevi ar savu instrumentu – personību; Kristus ir piedzimis un dvēsele ienes savas enerģijas savos instrumentos (fiziskajā, astrālajā un mentālajā ķermenī – tulk. piezīme) līdz cilvēks pakāpeniski kļūst pietiekamā mērā dvēseles vadīts, lai varētu pieņemt iesvētību.Otrā iesvētība saucas ‘’Kristības’’. Tā simboliski parādīta ar Jēzus kristīšanu Jordānas upē. Iesvētītais parāda savu kontroli pār astrālo plānu, pār paša astrālo jeb emocionālo iedabu, kas tika pilnīgota ceturtajā pamatrasē (atlantos) un kas cilvēkiem ir tik spēcīga.Lielākā daļa cilvēces īstenībā pēc sava apziņas līmeņa ir atlanti. Viņi fokusējas uz astrālo plānu, viņu enerģijas darbojas, galvenokārt, caur saules pinumu, un šī spēcīgā, jūtīgā cilvēku emociju iedaba, kas, protams, [arī] ir viens no viņu dižajiem sasniegumiem, padara ļoti grūtu kontroles attīstīšanu pār šo plānu. Viņus mētā astrālā plāna enerģijas – no tā arī rodas apsēstība (glamour), kurā cilvēce dzīvo.Kopīgu karā pārciestu ciešanu dēļ, liela daļa apsēstības miglas tika izklīdināta, un Logoss, Kurš iemieso šo planētu, nesen saņēma kosmisko iesvētību, kas atbilst Otrajai cilvēciskajai iesvētībai. Tādējādi šī planēta [tagad] lielā mērā ir atbrīvota no apsēstības. Pats astrālais plāns tiek izgaismots, atbrīvojot cilvēci no apsēstības (t.i., astrālā plāna ilūzijām – tulk.piezīme). Logosam šo iesvētību ļāva pieņemt cilvēku attīstība, cilvēces atbrīvošanās no pilnīgas savas astrālās iedabas kontroles.Kad ir sasniegta Otrā iesvētība, [attīstības] process paātrinās. Paiet eoni, pirms cilvēks sasniedz Pirmo iesvētību; paiet vairākas dzīves, pirms sasniedz Otro, kas skaitās visgrūtākā no visām. Kad šī pakāpe ir sasniegta un cilvēks kontrolē savu astrālo iedabu, viņš sev atklāj ne vairs apsēstību, bet gan ilūzijas, kas kontrolē viņa prātu. Virzīšanās no Otrās iesvētības uz Trešo patiesībā ir kontroles panākšana pār savu prātu un sevis atbrīvošana no ilūzijām. Kad šis process ir pabeigts, ar savas dvēseles un sava Meistara starpniecību, cilvēks var pieņemt Trešo iesvētību – Apskaidrošanos (‘’the Transfiguration’’). Viņš kļūst dievišķs. To simbolizē [Jēzus] ‘’apskaidrošanās kalnā’’.Meistars Jēzus (kas tad bija māceklis) piedzima kā trešās pakāpes iesvētītais; viņam [vairs] nevajadzēja pieņemt Pirmo, Otro vai Trešo iesvētību. Viņš izgāja caur šiem procesiem vienkārši, lai simboliski mums tos parādītu (kā drāmu). [Taču] Viņam vajadzēja iziet cauri Ceturtajai iesvētībai, ko Rietumos dēvē par ‘’Krustā sišanu’’ (‘’Krucifikāciju’’). Austrumos to pazīst kā ’’Lielo Atsacīšanos’’, un Viņš to pieredzēja [pat] fiziskā nozīmē. Visas iesvētības norit iekšējos plānos, tās ir iekšējas pieredzes; cilvēkus normā nesit krustā – izņemot simboliski – kad viņi pieņem Ceturto iesvētību. Māceklis Jēzus veica divus lielus upurus: Viņš sniedza savu ķermeni Kristus (Maitrejas) lietošanai un izgāja caur šai iesvētībai fiziski, tiekot sistam krustā pa īstam, lai dramatiskā veidā parādītu mums šo Lielo Atsacīšanos. Iesvētītajam jāparāda, ka materiālā pasaule viņu vairs nesaista; Viņš to ir pārvarējis un var atmest it visu – ģimeni, reputāciju, talantus, pašu dzīvi – un mirt savas zemākās iedabas nāvē. No visa tā atsakās, visu to sit krustā Augstākās Garīgās Būtības labā.Tad pienāk Augšāmcelšanās brīdis, kas simbolizē Piekto iesvētību, kas padara cilvēku par Meistaru. Meistars ir augšāmcēlusies būtne. Viņš ir cilvēks, kas ieguvis meistarību pār sevi, pār savu zemāko iedabu. Viņš ir izgājis cauri šīm visām piecām iesvētībām un kļuvis brīvs, atbrīvots. Viņš ir triumfējis pār matēriju. Katra iesvētība ir ievērojamas apziņas paplašināšanās sekas un vienlaikus pie tās arī ved. Meistara apziņa ietver garīgo pasauli. Viņš ir apgarojis savu izpausmes ķermeni, un Viņam vairs nevajag iemiesoties uz šīs planētas, ja vien viņš pats to negrib nolūkā kalpot Plānam. Viņam to var arī lūgt Sanats Kumara, Pasaules Kungs, kā daļu no Plāna.

Evaņģēliju stāsts ir par augšāmcelšanos. Lieldienas būs vienas no trim lielajiem svētkiem, bet Ziemassvētki un Lielā Piektdiena pamazām izzudīs no mūsu apziņas. Īpašs cilvēces mērķis būs augšāmcelšanās – augšāmcelšanās no matērijas Garā, kas padara par atbrīvotu Meistaru.

J.: Kā lai novērtē savu evolūcijas pakāpi?

 A.: Tas (tāpat kā viss pārējais) ir apzināšanās jautājums. Visvieglākais veids (kā ‘’iesācējam’’) ir ieskatīties ‘’Maitrejas misijas’’ 3. daļas beigās un aplūkot dažādo cilvēku sarakstu. Ja jūs papētīsiet šo sarakstu, tas jums sniegs kādu ieskatu, kādā līmenī jūs pats atrodaties. Ja jūs, piemēram, domājat, ka esat trešās pakāpes iesvētītais, es jums pajautātu: ‘’Ko jūs esat izdarījis pasaules labā?’’ Jūs atklāsiet, ka Gandijs bija 2.0 pakāpes iesvētītais, Pikaso – 2.4., Sezāns – 2.6, Ābrahams Linkolns – 3.3. Pajautājiet sev, kāds ir bijis jūsu kalpošanas darbs pasaulei? Meistaru vidū pastāv teiciens, ka mācekli atšķir pēc viņa ietekmes uz apkārtni, bet iesvētīto pēc viņa kalpošanas pasaulei apjoma un kvalitātes. Ja jūs neesat nekā pasaules labā izdarījis, maz ticams, ka esat otrās, trešās vai augstākas pakāpes iesvētītais.Noderīgi ir palasīt pirmo no Alises Beilijas grāmatām, ‘’Iesvētība, cilvēciskā un solārā’’(Lucis Publishing Company), kurā atklātas prasības katrai iesvētībai. Pirmā iesvētība iezīmē kontroli pār fizisko ķermeni (būtībā kontroli pār fiziskā ķermeņa elementāli, kas to veido); Otrā iesvētība iezīmē kontroli pār astrālo jeb emocionālo ķermeni (būtībā kontroli pār astrālā jeb emocionālā ķermeņa elementāli, kas veido šo ķermeni); Trešā iesvētība iezīmē kontroli pār mentālo ķermeni (mentālo elementāli); Ceturtā atbrīvo cilvēku no matērijas aspekta varas; un Piektā iesvētība, kas saucas Augšāmcelšanās (un visi Meistari ir augšāmcēlušās būtnes), iezīmē pilnīgu brīvību no piesaistes matērijai.Studējiet ‘’Iesvētība, cilvēciskā un solārā’’ un pārliecinieties, kur jūs atrodaties atbilstoši katras iesvētības prasībām, paturot prātā, ka tās atbilst ideālam gadījumam, kas reti tiek sasniegts! Tātad jūs varat būt sasniedzis Pirmo iesvētību, pat pilnībā nekontrolējot fizisko ķermeni, vai Otro, vēl pilnībā neesot brīvam no personīgajām apmātībām, utt.

www.vieda.blogs.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv