www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Aldis, Alfons, Aldris
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiDž. Krišnamurti par meditāciju. Fragments no raksta "Novērtējums"25.03.2008

Meditācija ir ļoti svarīga nodarbe, iespējams, šai nodarbei ir vislielākā un visdziļākā nozīme cilvēka dzīvē vispār. Tas ir kā aromāts, ko nevar tik viegli uztvert un ko nevar nopirkt ar tiekšanos un praktizēšanu. (…)

Nebūt spējīgam meditēt nenozīmē nebūt spējīgam redzēt saules gaismas krāšņumu, ēnu kontrastējošo tumšumu, ūdens dzirkstīšanu vai maigu koka lapu. Taču cik nedaudzi patiesi ierauga šīs lietas! Meditācijai nav nekā, ko jums piedāvāt; jūs varat nemaz nenākt pie tās ar lūdzoši izstieptām rokām. Meditācija neglābs jūs no sāpēm. Meditācija lietas padara pilnīgi skaidras un vienkāršas, taču, lai sajustu šo vienkāršību, prātam ir sevi jāatbrīvo. Šai atbrīvošanai jānotiek bez iemesla un bez nolūka; jāatbrīvojas ir no tā, ko prāts iemeslu un nolūku dēļ ir sakrājis. Tas arī ir viss, kam jānotiek meditācijā. Meditācija ir atbrīvošanās no zināmā. Sekošana zināmajam dažādās tā izpausmēs ir pašapmāna spēle, kurā meditētājs ir it kā kļuvis par sava veida saimnieku. Šajā gadījumā no meditācijas akta nav ne vēsts, jo meditējošais darbojas tikai sfērā, kurā mīt zināmais. Tikai pēc izkļūšanas ārā no šīs sfēras var notikt nezināmais.

Nezināmais, neapjaušamais jūs neaicina. Tāpat jūs nevarat uzaicināt to. Neapjaušamais atnāk un aiziet kā vēja pūsma; jūs nevarat to notvert un nolikt drošā vieta turpmākai lietošanai vai izdevīgumam. Neapjaušamajam nav nekādas apmaiņas vērtības, taču dzīve bez neapjaušamā ir neizmērojami tukša.

Runājot par meditāciju kā tādu – nav jāuzdod jautājums, kā meditēt, kurai sistēmai sekot; jautājums, uz kuru jārod atbilde skan – kas ir meditācija? Atbilde uz „kā?” var sniegt tikai to, ko piedāvā konkrēta metode, taču tieši pati meditācijas būtības izpēte būs tā, kas atvērs meditācijai durvis. Izpēte atrodas prāta un tā kustību ietvaros. Izpētes gaitā ir svarīgi apzināties, ka jāizprot ir pats meklējošais un nevis tas, ko viņš meklē. Tas, ko viņš meklē nav nekas cits, kā personīgo tieksmju un vēlmju projekcija. Kad šis fakts ir apzināts, meklējumi izbeidzas – tas jau pats par sevi ir ļoti nozīmīgs notikums. Prāts vairs necenšas tvert kaut ko ārpus sevis – vairs nenotiek kustība uz ārpusi, kas rada neko citu, kā tikai reakcijas prāta iekšienē (resp. operēšanu ar zināmo – tulk. piezīme). Kad meklējumi ir pilnīgi apstājušies, rodas prāta kustība, kas vairs nav vērsta ne uz iekšpusi, ne ārpusi. Meklējumi netiek izbeigti ar gribas vai sarežģītu prāta slēdzienu palīdzību. Meklējumu izbeigšana prasa tikai dziļu sapratni. Meklējumu izbeigšana ir prāta mierīguma sākums.

Prāts, kurs spēj koncentrēties, ne vienmēr spēj meditēt. Koncentrēšanos var izsaukt personiskā interese vai piesaiste, un šādas koncentrācijas pamatā ir iemesls – nav svarīgi, apzināts vai neapzināts. Vienmēr ir kaut kas, ko var dabūt vai atmest, kaut kas piepūli prasošs nokļūšanai otrā krastā. Uzmanības pievēršana kādam mērķim ir orientēta uz uzkrāšanu. Uzmanības piesaiste kaut kam vai novēršana no kaut kā ir līdzvērtīga baudas piesaistei vai novēršanās no sāpēm, bet meditācija ir brīnišķā uzmanības notikšana, kad nav ne tā, kas piepūlas, ne rezultāta vai mērķa, kas jāsasniedz. Piepūle ir iegūšanas procesa sastāvdaļa, tā ir pieredzētāja pieredzes uzkrāšana. Pieredzētājs var koncentrēties, pievērst uzmanību, apzināties, taču tā kā pieredzētājs ir tikai zināmā uzkrājējs, pieredzētāja tieksmei pēc pieredzes ir pilnīgi jānorimst. Meditācijā ir diža svētlaime.

          

J. Krishnamurti. Commentaries on Living Series II Chapter 52 „Evaluation”
No angļu valodas tulkoja Ģirts 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv