www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liza, Līze, Elizabete, Betija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiPatiesība par apgalvojumiem27.04.2008

Franču psihologs Emīls Kuē /Emil Kue/ (1857-1926, izstrādājis uz pašiedvesmu balstītu fizioterapeitisku metodi) neatklāja nekā jauna nepareizajā psiholoģisko principu izpratnē, kas ir tik populāra Amerikā, kad skanīgi formulētā apgalvojuma formā paziņoja: "Ar katru dienu es visās nozīmēs kļūstu arvien labāks un labāks".

Kopumā atziņu, kuras vērstas uz to, lai ietekmēt fizisko, mentālo un materiālo stāvokli, vērtība un lietderība Rietumu pasaulē tiek uztverta absolūti nepareizi. To pašu var teikt arī par praktiskās psiholoģijas pamatiem.

Austrumos cilvēki, būdami pazīstami ar dzīves mistiskiem likumiem, labi saprot, ka vienkāršs apgalvojums par veselības vērtīgumu nenesīs šo tik vēlamo stāvokli vidē, kur tas neeksistē. Patiesie mistiķi visās valstīs, it īpaši tie no viņiem, kuri dziļi uztver rozenkreiceru atziņas, apzinās, ka noteiktiem apgalvojumiem noteiktos apstākļos ir vērtība un sava vieta notikumu attīstībā, bet viņi apzinās arī to, ka neīsts un nedrošs apgalvojums ir ne tikai bezvērtīgs, bet arī kaitīgs.

Kā apgalvojums "man ir lieliska veselība un es esmu pilnīgā harmonijā ar Visaugstāko" var ietekmēt personas fizisko stāvokli, ja tā, izrunājot šo teikumu, cieš no slimības vai nelabvēlīgu apstākļu izraisītām sāpēm? Sāpes, kā mēs to uzzināsim vienā no nākamajām nodaļām, nav kaut kas tāds, ko var deklarēt par neeksistējošu kā apstākli, kas ir nepieņemams pēc dabas likumiem vai neatļauts pēc Dieva gribas. Tās ir ietvertas Dieva radību kopumā un ir pilnīgi dabiskas sekas ķermeņa slimībai vai nenormālam fiziskam jeb mentālam stāvoklim. Sāpēm vienmēr ir pamats eksistēt un izpausties. To iemesls var būt pretdabisks un parasti nav nenovēršams. Toties sāpes kā slimības rezultāts ir pilnīgi dabiskas un attaisnotas dievišķā nozīmē.

Tāpēc apgalvot, ka sāpju nav, kad tās ir pilnībā jūtamas, nozīmē mēģināt noliegt to eksistenci, kuras, savukārt, ne tikai loģiski pastāv, bet tām ir arī pārliecinošs iemesls savai pastāvēšanai. Tās ir motīvs, kas ir domāts lai mums palīdzētu, ja vien mēs to apzināmies. Tāpēc par nelabvēlīgu stāvokli, no kura vajadzētu atbrīvoties, nepieciešams uzskatīt ne pašas sāpes, bet gan to iemeslu. Bet no slimības vai nenormāla fiziska jeb mentāla stāvokļa nav iespējams atbrīvoties, paziņojot tos par neeksistēšanu.

No nabadzības, neveiksmēm biznesā un materiālām grūtībām nav iespējams atbrīvoties, paziņojot, ka tās nepastāv, ka tās ir iedomas un ka tās var svītrot no apziņas vai "izmest no galvas", noliegt to pastāvēšanu. Sievietēm un vīriešiem, kas tiecas atvieglot savu parādu jūgu, palīdzības lūgums Kosmiskiem Spēkiem (the Cosmic - rozenkreiceru termins, kas neparādās vārdnīcās. Apzīmējums "kosmoss" neatklāj pilnībā to jēgu, kāda tam tiek piedēvēta saskaņā ar rozenkreiceru tradīciju. No teosofijas viedokļa visprecīzākais tulkojums ir Kosmiskie Spēki), lai gūtu pietiekošu līdzekļu daudzumu ar apgalvojumu "es esmu parādā, bet visas Kosmisko Spēku bagātības ir manā rīcībā", ir nekas cits kā mēģinājums novērst pašapziņu no pastāvošas problēmas un iemidzināt objektīvo uztveri ar neīstu, iedomātu apstākļu radīšanu, kas uz kādu laiku var paildzināt jautājuma pienācīgu risinājumu. Šādā histērijas stāvoklī, kas ir paša izprovocēts, iespējams noticēt, ka viss ir labi un ka nav nepieciešama piepūle vai pat domas citā virzienā.

Cilvēks, kurš ir kritis narkotiku atkarībā, aizmirsdams visas ikdienas rūpes, bēdas un problēmas, aizrāvies ar miegu vai rosina savas iedomas ar grandiozām bagātības un pārticības ainām, ir tāds pats melīgu metožu upuris kā tas, kurš pasludina esošās problēmas par nepastāvošām, bet iedomātas vērtības par patiesi eksistējošām.

Kā var saprast no iepriekš minētām piezīmēm, mistiķis, kas pārzina Dabas likumus un kosmisko procesu darbību, saprot, ka, lai ietekmētu apstākļus, viņa varai pār notikumiem un savas gribas pielietošanai jābūt koncentrētai uz apstākļu iemeslu izmaiņu, nevis uz šo iemeslu izpausmju noliegšanu. Kļūdaina izpratne par apgalvojumiem veidojas no austrumu un mistisko principu nezināšanas, kuri veido psiholoģijas un apziņas darbības pamatlikumus.

Īsts mistiķis apzinās, ka ir nepareizi un nepamatoti atzīt (atklāti vai slepeni) nereālu apstākļu esamību. Viņš nepiekritīs tam, ka viņam arī turpmāk būs jācieš no sāpēm, slimības, jādzīvo nabadzībā vai jāizjūt dzīvošanas līdzekļu nepietiekamību. Viņš pat ies vēl tālāk un noliegs, ka šīm parādībām piemīt spēks, lai viņu pakļautu sev. Viņš ir stingrs savā nostājā, noliedzot visvareno spēku, ar kuru ir apveltītas visas materiālās parādības viņa dzīvē, lai kontrolētu viņa eksistenci un aprobežot labvēlīgas kosmiskās ietekmes uztveri. Bet mistiķis neatzīst tādas parādības un izslēdz tās no savas dzīves nevis ar apziņu, ka tādas parādības neeksistē, bet gan ar pārliecību, ka šīs parādības nevar turpmāk pastāvēt un nav tas, par ko tās izliekas, un tāpēc tām ir jāpakļaujas viņa gribai.

Nākošajās nodaļās mēs redzēsim, ka, tāpat kā sāpes ir dabīgs rezultāts, kuram ir cēlonis, tāpat arī nabadzība un eksistences līdzekļu trūkums vai pat nepietiekoši grezna dzīve ir rezultāts, kuram ir cēlonis, bet uz cēloni nepieciešams iedarboties.

Ja kādam neciešami sāp zobs, patiešām, būs bezjēdzīgi un absolūti nekonsekventi attiecībā pret Kosmosa un Dabas likumiem apgalvot: „Man nesāp zobs un es esmu harmonijā ar visumu”. Šāds apgalvojums neietekmēs ne zobu problēmu, kuras cēlonis izpaužas kā sāpes, nedz arī ko citu, ar to saistītu. Nav arī nekādu pierādījumu, ka cietējs šajā laikā atrodas harmonijā ar visumu. Praktizējošs mistiķis, kurš nelidinās hipotētisku atziņu mākoņos, kuras balstās uz teorētiskiem postulātiem, kādus formulējuši slaveni jaunu psiholoģijas virzienu dibinātāji, zina, ka nepieciešams kontrolēt sava gribasspēka izmantošanu, sava prāta radošās spējas, lai nekavējoties mainītu apstākļus, kuri kļuvuši par zobu sāpju īsto cēloni. Tāpēc viņš novērš sāpes, neizvēloties nekādus nepamatotus negatīva rakstura spriedelējumus.

Mistiķis, kuram ir šādas zināšanas, izbeidz savas mokas, novērš sāpju cēloni, un parāda, ka viņš spēj atrasties „harmonijā ar visumu” un tiešām „ir dievišķās mīlestības bērns”.

Cilvēks, kuram nav līdzekļu, lai atrisinātu finansiāla vai jebkura cita rakstura problēmas, konstatē, ka apgalvojums: „Man nav jāuztraucas, jo man viss ir diezgan”, nedod atvieglojumu, bet vienīgi traucē un aizkavē tāda lēmuma pieņemšanu, kurš patiešām sniegtu gaidīto atvieglojumu. 

Nākošajās šīs grāmatas nodaļās, kuras satur īpašus praktiskus ieteikumus zināmu mistikas likumu pielietošanā, būs paskaidrota pareiza apgalvojumu pielietošana. Ievada mērķis ir atbrīvot jūsu prātu no jēdzienu nepareiza izskaidrojuma, kuri jums varētu būt par apgalvojumiem, kādus populārā veidā izklāsta lektori, kuri par visuma mistikas likumiem zina mazāk nekā par ļaužu aizspriedumiem, un kuri domā, ka dažas lekcijas psiholoģijā nodrošinās meistarību visu dzīves problēmu atrisināšanā.

Tādēļ, ja vēlaties gūt panākumus turpmāko rekomendāciju apgūšanā, visu, ko esat lasījuši vai uzzinājuši par apgalvojumiem, nepieciešams atlikt malā. Bet, ja personīgi iepazīdamies ar apgalvojumiem esat pieraduši tos izmantot, un, sakarā ar to valdzinošo pievilcību nevarat atteikties no tā, ko esat izlasījuši vai dzirdējuši, tad vismaz uz laiku nolieciet tos lādītē pie savām relikvijām un šīs pasaules vērtībām, kamēr iepazīsieties ar jaunajām idejām, ko piedāvā šī grāmata un tās apgūsiet. 

Pēc tam, kad jums būs pazīstami jaunie uzskati tikpat labi kā vecie, kādā lietainā svētdienā varat izvilkt vecos uzskatus no krātuves, salīdzināt ar jaunajiem un izlemt, kuri no tiem kļūs jums par dzīves vērtību un rotu. Taču, kamēr jauno instrumentu nebūsiet apguvuši tikpat labi kā veco, un, kamēr jaunajām metodēm neveltīsiet tikpat daudz laika to efektivitātes demonstrēšanai kā vecajām, nesekmīgi cenšoties īstenot savas cerības, jums nav tiesību spriest, kuri no tiem jums der labāk, un jūs nebūsiet pret sevi godīgs, ja noraidīsiet to, kas jums tagad tiek piedāvāts.

Tādēļ jaunajām idejām pievērsieties ar atvērtu sirdi, bez aizspriedumiem un māņticības, ļaujiet tām parādīt savu loģisko pamatojumu. Balstieties uz veselo saprātu, un jūs drīz sapratīsiet, ka nonākat jaunu iespēju pasaulē, dzīvē ar jaunu realitāti.

dr.H.Spensers Luiss
http://www.lasitava.lv/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv