www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liza, Līze, Elizabete, Betija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiPar četriem elementiem, to īpašībām, kompozīciju un maisījumu21.11.2008

„Visu materiālu lietu pamatā eksistē četri galvenie elementi: Uguns, Ūdens, Zeme un Gaiss, no kuriem visas vielas radušās nevis tās savācot kopā, bet transmutācijas un savienošanās ceļā un pie kurām tās atgriežas, kad sadalās. Un tā, nav nekādu jūtamu elementu, kuri būtu tīri, - tie ir mazāk vai vairāk sajaukti un spēj transformēties viens par otru tā, ka zeme, kļūstot par dubļiem un izšķīstot, kļūst par ūdeni, bet sabiezējot atkal kļūst taustāma un pārvēršas par zemi, bet, pēc tam iztvaikojot, pateicoties karstumam, tā kļūst par gaisu, un šis gaiss, būdams sakarsēts, kļūst par zemi vai par akmeni.

Platons uzskata, ka zeme ir absolūti transmutabla, un, ka pārējie elementi tajā un viens otrā transmutabli. Tomēr zeme atšķiras no smalkākiem elementiem bez transmutācijas, bet, būdama izkususi vai sajaukusies ar to, kam tā liek izkust, tā iegūst savu primāro formu.

Un tā, katram elementam ir divas specifiskas īpašības, no kurām pirmā tam piemīt un nav nošķirama, bet otrā ir kā pāreja starp divām, piemērota nākošajam elementam; tā uguns ir silta un sausa, zeme – sausa un auksta, ūdens – auksts un mitrs, gaiss – mitrs un silts; un, pateicoties divām pretējām īpašībām, elementi ir viens otram pretēji, kā uguns un ūdens, kā zeme un gaiss.

Elementiem piemīt arī otrs pretstats; dažiem no tiem piemīt svars, kā zemei un ūdenim, bet citi ir viegli kā uguns un gaiss; lūk, kāpēc stoiķi pirmos sauc par pasīviem, bet pēdējos – par aktīviem. Bez tam, pats Platons, ievērojot jaunās atšķirības, katram elementam piešķir trīs īpašības, atzīstot ugunij gaismu vai izplatīšanos, retinājumu un kustīgums. Bet zemei – tumsu, biezumu, blīvumu un nekustīgumu. Bet citi elementi šīs īpašības iegūst tā, ka gaiss paņem divas īpašības no uguns – retinājumu un kustīgumu, un vienu no zemes, - tumsu, pretēji tam, ka ūdens no zemes iegūst tumsu un blīvumu, un vienu no uguns – kustīgumu; taču uguns ir divreiz retākā kā gaiss, trīsreiz kustīgāka un četrreiz aktīvāka; gaiss divreiz aktīvāks kā ūdens, trīsreiz vairāk retāks un četrreiz kustīgāks. Un tad – ūdens divreiz aktīvāks kā zeme, trīsreiz vairāk retināts un četrreiz kustīgāks.

Tādējādi uguns ir tādās pašās sakarībās ar gaisu, kādās gaiss ar ūdeni, bet ūdens ar zemi un zeme ar ūdeni, ūdens ar gaisu, gaiss ar uguni. Un tie ir visu vielu, to sastāvu, īpašību un brīnumainu darbību principi un sākums. Tādējādi, tiklīdz kāds sapratīs elementu un to sajaukumu īpašības, viņš spēs viegli operēt ar brīnumainām un pārsteidzošām lietām un profesionāli nodarboties ar dabisko maģiju”.       

 

Par trijiem elementu izpratnes atšķirīgiem veidiem

Un tā – ir četri elementi, par kuriem esam runājuši un par kuriem jāiegūst pilnīgas zināšanas, lai ar kādu no tiem operētu maģijā. Katram no četriem elementam piemīt trīs atšķirīgas īpašības, kuras kopā sastāda divpadsmit īpašības, un, caur skaitli septiņi nonākot pie desmit, sasniedz savu augstāko vienību, no kuras atkarīgas visas brīnumainās īpašības un darbības.

Pirmā līmeņa elementi ir tīri, vienkārši, nemainās un nepakļaujas nekādai sajaukšanai, bojāšanai un nevis to dēļ, bet pateicoties tiem visu vienkāršu vielu īpašības pārvēršas par darbībām. To īpašības nav iespējams izskaidrot, jo tās spēj visu visās būtnēs; tas, kurš to nezina, nevar operēt ar kaut kādiem pārsteidzošiem efektiem. 

Otrā līmeņa elementi ir salikti, atšķirīgi, jaukti, bet tos ar zināmu prasmi var novest līdz tīrai vienkāršībai, kura, tikusi iegūta, kļūst par spēju, kas piešķir pilnību visam visās lietās pat visslepenākās dabas operācijās, - tas ir visas naturālās maģijas pamats. 

Trešā līmeņa elementi principā paši par sevi nav elementi, tie ir dažādi savienojumi, kuriem piemīt dažādas īpašības, tie var viens otru mainīt; tie ir nekļūdīgs līdzeklis, tāpēc tos dēvē par vidējo stāvokli jeb vidējā stāvokļa dvēseli. Nav daudz cilvēku, kuri dzirdējuši par to dziļajiem noslēpumiem. No tiem atkarīga jebkura efekta pilnība ar zināmas kārtības, skaitļu un pakāpju palīdzību. Visās dabiskās, debesu un pārdabiskās vielās tie ir apbrīnojami un satur noslēpumus, ar kuriem operē naturālajā un dievišķajā maģijā. Pateicoties tiem, var notikt visu vielu savienošanās, izšķīdināšana un transmutācija, sasniegtas zināšanas un nākotnes paredzēšana ar labvēlīgo garu invokāciju un dēmonu iznīcināšanu.

Neviens nedrīkst iedomāties, ka varēs kaut ko darīt maģijas un dabas slepenajā zinātnē bez šo triju veidu elementiem un labām zināšanām par tiem. Taču katrs, kurš iemācīsies novest to raksturu, kvalitāti un varenību skaitā, pakāpē un kārtībā, tas bez grūtībām sasniegs dabisko lietu un debesu noslēpumu pilnīgu izpratni.  

HENRIJS KORNĒLIJS AGRIPA  - OKULTĀ FILOZOFIJA (1553)

www.lasitava.lv

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv