www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Andis, Zeltīte
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiKrīze vai tiesa?15.04.2009

Vārds "krīze" sen vairs nenozīmē neko konkrētu. Tas var nozīmēt gan darba zaudēšanu, gan paģiras. Globālā krīze vai lokālā - tas viss skan ļoti abstrakti. Kāpēc? Tāpēc, ka brīvā tirgus ideologiem šāda nekonkrētība ir izdevīga.

Kamēr darbojās ilūzija, ka viss ir kārtībā - kredīti "ņemas", līzingi "atdodas", aplokšņu algas "pelnās", neviens taču neteica, ka globāli valdošais amorālisms (netaisnība, korupcija, izvirtība, visatļautība u.tml.) ir morāles krīze.

Kamēr bija iespēja izbalansēt finansu mahināciju jomā, plaši par krīzi runāts netika. Nu, kad brīvā tirgus sistēma tuvojas kraha stadijai, pēkšņi sākusies vētraina visu baidīšana ar joprojām abstrakto jēdzienu krīze. Ja šī psiholoģiski viltīgā bubuļa atskaņotāji mūsu valstī būtu godīgi, tie korī nodziedātu patiesību, ka par krīzi bija jāsāk runāt jau pirms 20 gadiem - no brīža, kad visos līmeņos sākās oficiāla Latvijas izlaupīšana un pārdošana. Bet neizplūdīšu, atkal dodot vārdu kādam viedākam vīram, sv. Serbijas Nikolajam, kura tekstu ātrumā iztulkoju.

Sv. Serbijas Nikolajs (1881-1956),
8.vēstule, priesterim K.,

Par pasaules krīzi

Tu, Dieva cilvēk, jautā man par pieaugošās krīzes iemesliem un nozīmi. Kas es tāds esmu, ka tu mani izvaicā par tik vareno noslēpumu? "Runā, ja tev ir kas lielāks par klusēšanu", - sacīja sv.Gregorijs Teologs. Lai arī man liekas, ka klusēšana šobrīd ir vērtīgāka par katru vārdu, mīlestības dēļ pret tevi tomēr uzrakstīšu, ko par šo jautājumu domāju.

"Krīze" ir grieķu vārds, kas tulkojams kā "tiesa". Svētajos Rakstos vārds "tiesa" tiek lietots vairākkārt. Psalmotāja rakstītajā lasām: Bezdievīgie nepastāvēs tiesā (Ps.1:5). Tālāk atkal: Es dziedāšu par Tavu žēlastību un tiesu (Ps.101:1). Gudrais Sālamans rakstīja, ka tiesa katram nāks no Kunga (Sal.pam.29:26). Pestītājs teica: Tēvs nevienu netiesā, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam (Jņ.5:22). Apustulis Pēteris saka: tiesa sākas no Dieva nama (1.Pēt.4:17).

Nomaini vārdu "tiesa" ar vārdu "krīze" un lasi: "Es dziedāšu par Tavu žēlastību un krīzi", "krīze katram nāk no Kunga", "Tēvs visu krīzi ir nodevis Dēlam", "krīze sākas pie Dieva nama".

Senāk, kad eiropiešus piemeklēja kāda nelaime, vārda "krīze" vietā tika lietots vārds "tiesa". Tagad vārdu "tiesa" nomainījuši ar vārdu "krīze", saprotamu vārdu ar mazāk saprotamu. Piemeklēja sausums, sacīja: "Dieva tiesa!", plūdi - "Dieva tiesa!". Sākās karš vai epidēmija - "Dieva tiesa!", zemestrīce, siseņi, citas nelaimes, vienmēr atkārtoja vienu un to pašu - "Dieva tiesa!". Tātad, krīze sausuma dēļ, krīze plūdu dēļ, krīze karu un epidēmiju dēļ. Arī uz pašreizējo finansiāli ekonomisko katastrofu tauta raugās kā uz Dieva tiesu, taču sauc to nevis par "tiesu", bet par "krīzi". Lai nelaime nesaprātīguma dēļ tikai vairotos! Kamēr tika izrunāts saprotamais vārds "tiesa", bija saprotams arī iemesls, kas pie nelaimes novedis, bija zināms arī Tiesnesis, kas nelaimi pieļāvis, un mērķis, kā dēļ nelaime tika pieļauta. Pēc vārda "tiesa" aizvietošanas ar vairumam mazsaprotamo vārdu "krīze", neviens vairs nevar izskaidrot, no kurienes tā, no kura tā un kāpēc tā. Ar to vien arī atšķiras pašreizējā krīze no krīzes, kas notika sausuma vai plūdu, karu vai epidēmiju, siseņu vai citu piemeklējumu dēļ.

Tu vaicā par pašreizējās krīzes jeb Dieva tiesas iemesliem? Iemesls vienmēr ir viens un tas pats. Visu sausumu, plūdu, epidēmiju un citu nelaimju cēlonis bijis tāds pats, kāds pašreizējai krīzei, - atkrišana no Dieva. Šis grēks izsaucis arī šo krīzi, un Kungs to pieļāvis, lai ļaudis pamodinātu, atskaidrotu, lai tie atjēgtos un atgrieztos pie Viņa. Grēku dēļ arī krīze. Kungs izmanto mūsdienīgus līdzekļus, lai vestu pie prāta mūsdienu cilvēkus: Viņš devis triecienu bankām, biržām, visai finanšu sistēmai. Viņš apgāzis visas pasaules naudas mijēju galdus, kā reiz Viņš to jau izdarīja Jeruzālemes templī, tirgoņu un naudas mijēju vidū saceļot nebijušu paniku. Viņš radīja sašutumu, gāza, sajauca, ieveda apjukumā, iedvesa bailes. Un tikai tādēļ, lai uzpūtīgie Eiropas un Amerikas prātvēderi pamostos, atjēgtos, atcerētos par Kungu. Tikai tādēļ, lai tie, kas noenkurojušies materiālās labklājības ostā, atcerētos par savām dvēselēm, atzītu savu netaisnību un pielūgtu Visaugsto un dzīvo Dievu.

Cik ilgi krīze turpināsies? Līdz brīdim, kamēr uzpūtīgie vaininieki atzīs Visvarenā uzvaru. Līdz brīdim, kamēr ļaudis iedomāsies nesaprotamo vārdu "krīze" pārtulkot savā dzimtajā valodā un ar grēknožēlas nopūtām izdvesīs: "Dieva tiesa!".

Arī tu, godājamais tēvs, nosauc "krīzi" par "Dieva tiesu" un viss tev kļūs skaidrs.

Sveiciens tev un miers no Kunga!

Autors: Kaspars Dimiters

Izmantotie resursi:
blogs.krustaskola.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv