www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Glorija, Banga
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiGaismas Likums. Aramiešu mistērijas.07.06.2011

1. Ja kāds vēlas saprast Jēzu no Nācaretes (Iesvētīto) un Mariju Magdalēnu (Eksaltēto), kā arī visu to, ko viņi ir mēģinājuši un joprojām mēģina mums pateikt, tam ir jāpiepūlas saprast to daudzslāņu psiholoģiju, kas ir būtiska daļa valodai, kurā viņi runāja. Esmu pārliecināts, ka ja to nedara, iespēja saprast kaut ko no tām brīnišķīgajām lietām, ko Jēzus mums ir piedāvājis Jaunajā Derībā un kas ir pateikts agnostiķu un apokrifu tekstos, ir gauži niecīga.

4.  Ilgu laiku pirmo gadsimtu baznīcu tēvi, nosauksim dažus - Epifānijs, Svētais Džeroms, Papiass, Origens, Eisebijs un Aleksandrijas Klements – atsaucās un pastāvīgi piedāvāja mācības no oriģinālā aramiešu valodā uzrakstītā „Nācarieša Evanģēlija”, kurš cirkulēja starp pirmajiem kristiešiem un bija pazīstams ar nosaukumiem „Hebroniešu Evaņģēlijs”, „Evaņģēlijs no ēģiptiešiem” un „Svēto Divpadsmit Evaņģēlijs”. Šis evaņģēlijs vēlāk kļuva pazīstams kā „Aramiešu Evaņģēlijs pēc Mateja” un tiek uzskatīts, ka tas ir pamatā lielākai daļai visiem tā laika evaņģēlijiem. Papiass (60-130), Hierapoles bīskaps, stāsta, ka Matejs uzrakstīja savu evaņģēliju Palestīnas aramiešu valodā.

5.   Oriģinālais aramiešu „Nācarieša Evaņģēlijs” pastāv pats par sevi un, atšķirībā no pārējiem Jaunās Derības evaņģēlijiem, tas nav bijis pakļauts rediģēšanai (…) un kopā ar citiem sevī ietvēra arī „Patiesības Evaņģēliju”, „Tomasa Evaņģēliju”, „Filipa Evaņģēliju” un „Dialogu ar Pestītāju”, kuri visi veidoti saskaņā ar Aramiešu valodas mutvārdu un rakstības tradīcijām. (…)

8.  Nācarieši piederēja pie mistēriju skolas, kas izveidojās no Esēņu brālības uz Karmelu kalna un pie Nāves jūras. „Nozrei” aramiešu valodā nozīmē „tas, kurš atsedz paslēpto” (Filips), „Iesvētītais”, „Pareģis”. Nācarieši atturējās no gaļas ēšanas, no spirtotu dzērienu lietošanas un neupurēja dzīvniekus. Sievietes spēlēja līdzvērtīgu lomu kopā ar vīriešu kārtas skolotājiem un mācekļiem.
Valodas psiholoģija

16.  Rietumu pasaulē daudzas valodas ir saistītas ar to psiholoģiju, kas iet cauri grieķu un latīņu valodu saimei. Var teikt, ka latīņu valoda un psiholoģija, kas aiz tās stāv, ir vīrišķa, noteikta, racionāla, pragmatiska, zinātniska un izslēdzoša. Šāda valoda un psiholoģija ļauj būt precīzam, ļauj tieši fokusēties pat uz nelielām detaļām. No šiem aspektiem raugoties latīņu valoda ir unikāla un nepieciešama. Taču ir vēl cita, gandrīz aizmirsta valoda, kas balstās un pilnīgi atšķirīgu psiholoģiju un mūsu šī brīža cilvēcei nepazīstamu holistisku pieeju: aramiešu valoda.

17.  Šai valodai ir iebūvēta kosmoloģija, kas ietver, vieno un nevis šķir, kas aicina ļaut vaļu interpretācijām, ko tradīcijas dēvē par zintniecību un kura tādējādi lielākajam vairumam rietumu cilvēku ir neaptverama. Saskaņā ar nācariešiem, Dievs ir tīra beznosacījumu mīlestības radoša enerģija. Visuma valoda ir mīlestība. Eņģeļu valoda ir empātija un zintniecība. Cilvēcisko būtņu valoda ir zīmes un simboli. Šo zīmju un simbolu semantika ir atkarīga no cilvēces spējas šajā pasaulē pacelt savu apziņu mīlestības, empātijas un zintniecības virzienā. Ja tas jebkādu iemeslu dēļ netiek darīts, tiek atbrīvota iespēja notikt ļaunumam.

18. Aramiešu valoda ir sievišķīga, intuitīva, empātiska, tēlainības pilna, poētiska un ietveroša. Kā likums, aramiešu valodā jebkuram jēdzienam ir vairāki nozīmes līmeņi. Var būt līdz pat pieciem, sešiem, septiņiem un pat vairāk nozīmes līmeņiem. Mūsu pasaules daļas valodās vārdam var būt divas vai trīs nozīmes, bet parasti tikai viena no tām tiek lietota konkrētā gadījumā. Aramiešu valodā ir citādi. Aramiešu valodā visas nozīmes ir spēkā vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka tikai no lietotāja spējas interpretēt ir atkarīga sapratne par izteiciena jēgu un kādu nozīmi tā saucamajam saknes vārdam pielietot.

19. Kad Jēzus sacīja „Tas, kam ir ausis, tas lai dzird, kam ir acis, tas lai redz”, viņš teikto attiecināja uz spējām interpretēt un caur interpretāciju iegūt sapratni. Šī interpretācijas tradīcija tiek saukta par „midrash” un tā vienmēr ir bijusi Vidējo Austrumu un ēģiptiešu filozofijas un misticisma sastāvdaļa.

20. Aramiešu valoda izsaka daudzslāņainu nozīmi tik perfekti, ka sintakse vienlaicīgi var radīt saspēli starp cilvēka prāta uzbūvi, teiktā atpazīšanu pieredzē, sajūtu uztveri, iemeslu tieši šādai uztverei, vērtēšanas enerģijām, mentālām struktūrām, spēju saprast, cilvēka personīgo pieeju lietām, kā arī uzvedības modeļiem. Tā nenodala atsevišķi mentālo, fizisko, emocionālo vai garīgo, tā nenodala cēloni no sekām. (…)

21.  Saknes vārds ir kā snaudoša enerģija, kā aspekts vai īpašība cilvēkā, kas gaida, lai tiktu aktivizēts caur pārlūkvadības centru – augstāko ES („Naphsha”).

22. Aramiešu valoda ir brīva no jebkādas sentimentalitātes, visupirms tā aicina interpretētāju būt darbīgam sava Augstākā Es sfērā. (…)

26. Aramiešu valoda var būt tikai izrunāta un saprasta caur sirdi. Intelektuālis bez kontakta ar savu sirdi tādejādi nesapratīs valodas pašu galveno iekšējo likumu, kas ir Gaismas Likums. Intelekta cilvēka vēlme visu kontrolēt baro bailes pazaudēt. Aramiešu sirds cilvēks zina, ka viņam nekas nepieder, ja vien viņš nav gatavs jebkurā brīdī ļaut visam iet.

Lars Muhl. The Law of Light. Aramaic Mistery
No angļu valodas tulkoja Ģirts

P.S. Atvainojos, ka kāds īpašvārds vai vietas nosaukums nav latviskots īsti pareizi;
P.P.S. Kad tulkoju 18, 20. un 26. rindkopas, neviļus sevi pieķēru, ka tur teikto var attiecināt arī uz Dainām. Dainu tēlainība ir kaut kas sevišķi īpašs … 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv