www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Kaija, Kornēlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiĶermeņa, prāta un sajūtu līdzsvarošana un vienošana10.01.2006

Līdzsvars ir ķermenī un prātā plūstošo sajūtu un enerģiju dabiskais stāvoklis.
Ar vārdu "līdzsvars" mes parasti saprotam tikai ķermeņa līdzsvaru jeb stabilitāti. Tomēr šāds priekšstats par līdzsvaru ir ierobežots, jo ar noteiktiem vingrinājumiem un kustībām var līdzsvarot arī elpošanu, sajūtas un apziņu, panākt ķermeņa un prāta harmoniju. Mēs varam un mums vajag uzturēt līdzsvarā visu šo sistēmu, jo līdzsvars ir ķermenī un prātā plūstošo sajūtu un enerģiju dabiskais stāvoklis.

Ķermeņa un prāta līdzsvara un vienotības pamatā ir relaksācija. Bieži mēs relaksāciju saprotam gan kā pusmiega stāvokli bez apzināšanās un dzīvīguma, gan kā bēgšanu no dzīves, gan kā vienkāršu laika nosišanu. Bet relaksācijas patiesā būtība ir līdzsvars. Kad mēs esam atslābinājušies, mums paveras jaunas sajūtu dimensijas, mēs varam pastiprināt sajūtas un emocijas, kas vieno ķermeni un prātu. Mēs mācāmies radīt un uzkrāt enerģiju, izmantot to tā, lai ķermenis un prāts darbotos saskaņoti un lai to darbība būtu plūstoša, atvērta. Ja prāts ir modrs un skaidrs, ķermenis dzīvs un enerģijas pilns, tad arī domu un sajūtu plūsma ir rāma un vienmērīga. Kad mēs pilnīgi relaksējamies, mēs vairs negūstām pieredzi, bet gan paši kļūstam par pieredzi. Mums vairs "nepieder" mūsu sajūtas, ķermenis un prāts, jo tie ir kļuvuši par pieredzes sastāvdaļu.

Tomēr bieži prāts un ķermenis viens ar otru labi nesaprotas, un tad mēs īsti labi nevaram dziedināt ne vienu, ne otru. Šādā situācijā mēs nespējam nodrošināt dzīvīgumu, koncentrēšanās spēju un skaidru apziņu, mēs darbojamies neefektīvi un viegli zaudējam gan garīgo, gan fizisko līdzsvaru. Vairumu psiholoģiska rakstura problēmu un slimību - arī stresu — rada smalko enerģiju nelīdzsvarotība ķermenī, prātā un sajūtās. Izjūtas kļūst neskaidras, bet enerģijas — saraustītas un nepastāvīgas. Ja mūsos nav dzīvīguma, tad ķermenis un prāts sāk līdzināties tukšai mājai, bet mūsu sajūtas notrulinās. Spēcīgas emocijas šo situāciju padara vēl sliktāku.

Šādā bēdīgā stāvoklī mūsu vienīgais glābiņš ir fizisko un garīgo enerģiju apvienošana un līdzsvarošana, pilnīga saplūšana ar pieredzi, ļaujot tai mūs dziedināt un dot mums labsajūtu. Mūsu skatījums uz dzīvi mainās, un mēs iemācāmies visu saprast jaunā veidā — mēs saprotam, ka ne pozitīvās, ne negatīvās pieredzes nav ilglaicīgas, un mēs mazāk paļaujamies galējām emocijām. Mēs vairs necenšamies ar spēku kontrolēt vai noturēt pieredzi, jo saprotam, ka ikviena mūsu dzīves situācija dod mums iespēju pilnveidoties. Mēs atveram sevi dzīvajai, visu aptverošajai pieredzei un iemācāmies saskatīt jebkuram dzīves aspektam piemītošo īpašo vērtību un pievilcību. Aizvien pieaugošais iekšējais miers mums parāda, ka dzīvojam harmoniski un ka viss pasaulē notiekošais mums ir nozīmīgs. Mēs izbaudām katru cilvēku, katru mūsu dzīves situāciju, sajūtu un emociju, pat tās, kuras mēdz uzskatīt par negatīvām.

Kad mūsu attiecības ar pasauli kļūst aktīvākas un pilnīgākas, uzlabojas mūsu spēja sazināties, un mēs patstāvīgi, neatkarīgi no citiem, spējam nosargāt savu labsajūtu un laimi. Mēs vēlamies paplašināt sev piederošo vietu un laiku, pastiprināt savas sajūtas, emocijas, domas un uztveri. Beidzot mēs saprotam, ka mums ir pieejamas neizsmeļamas zināšanas, kuras ļauj mums pilnībā novērtēt savu iekšējo resursu skaistumu, bagātību un vērtību.

Tartangs Tulku

KUM NIJE RELAKSĀCIJA 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv