www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Judīte, Guna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiCilvēks nedzīvo vienreiz19.01.2006

Daudzas lietas, ar kurām cilvēks antroposofijā saskaras pirmoreiz, var šķist nereālas un diezgan dīvainas. Piemēram, viens no šīs zinātnes postulātiem: pasaule pastāv vairākās dimensijās. Tas nozīmē, ka cilvēks nomirstot nepaliek aprakts zemē, – viņa dzīve turpinās jau citā dimensijā, jeb citiem vārdiem – notiek reinkarnācija.

,,Reizēm tikko sastapti cilvēki šķiet ļoti tuvi, sen pazīstami, turpretī citi atbaida jau pirmajās minūtēs,” – šis ir piemērs, ar kura palīdzību Haslers ilustrē reinkarnācijas pastāvēšanu. Un turpina ar retorisku jautājumu: ,,Kāpēc tas tā?” Izkaidrojums varētu būt saistāms ar mūsu iepriekšējām dzīvēm un augstākajiem spēkiem, kas sniedz informāciju par tām.

Cilvēka personīgā pieredze un sajūtas, ja tajās iedziļinās, var daudz ko pateikt priekšā par iepriekšējām dzīvēm; iespējams, arī par nākamajām. Savukārt reizēm notiek tā – daudzi to noteikti ir piedzīvojuši, pat ja īsti negrib atzīt -, ka mirušie, kas turpina eksitēt citās dimensijās, kaut kādā veidā kontaktējas ar dzīvajiem, sniedzot nepieciešamās zināšanas vai informāciju.”

Bieži cilvēki atsaucas uz intuīciju, kas nākusi talkā svarīgos mirkļos, taču tas pārsvarā notiek neprognozējami un spontāni; šķiet, intuīcija nepakļaujas mūsu gribai, tāpat kā, teiksim, sapņi. Raugoties no antroposofijas viedokļa, izrādās, ka intuīciju iespējams trenēt un attīstīt līdz tādai pakāpei, lai cilvēks varētu nopietni paļauties uz savu intuīciju un tai būtu apzināts, nevis gadījuma raksturs. Atkal tas pats princips: nevis akli ticēt, bet izprast.

Tomēr nevajadzētu iedomāties, ka intuīcijas trenēšana ir durvis uz absolūto patiesību. Pat ja cilvēks attīsta intuīciju līdz pārākajai pakāpei, viņš nevar uzreiz kā pēc gatavas receptes zināt, kas ir vai nav pareizi, jo intuīcija tikai piedāvā izvēlēties kādu no variantiem, ņemot talkā augstāko spēku gudrību. Profesors Haslers gan atgādina: ,,Lai spētu iedziļināties un izprast par mums augstāku pasauļu sniegtās zināšanas, ļoti daudz jāmācās, jātrenējas un jāmeditē.”

Bībelē ir daudz tekstu, kuri tieši vai netieši norāda uz reinkarnācijas doktrīnu, pat Jēzus Kristus tam pieskaras tādā veidā, ka nepaliek vietas šaubām par viņa kompetenci, attiecībā uz šo doktrīnu un viņa ticību tai. Fakts, ka šī doktrīna nav detalizēti izstrādāta un izskaidrota Bībelē, nedod pamatu izdarīt secinājumus, ka tā nav vispār zināma vai, ka tā Jēzum un viņa mācekļiem nebija pieņemama.

Pārdzimšanas doktrīna neieņēma būtisku vietu lielajā gudrībā, ko Jēzus deva pasaulei, bet apustuļi un lielie pravieši savos sprediķos šīs doktrīnas detaļām pievērsa ne vairāk uzmanības, kā daudzām citām vispārpieņemtām zinātnes atziņām un filozofiskām koncepcijām.

Reinkarnācijas doktrīnā nav nekā, kas nebūtu savienojams ar to, ko sludināja Jēzus, vai ar viņa dzīves veidu. Tajā pašā laikā ticība pārdzimšanai nevarēja kaut kādā veidā traucēt jauno mācības atziņu, kuras sludināja Jēzus, pieņemšanu, tāpēc viņam nebija iemesla kritizēt, mainīt vai komentēt reinkarnācijas doktrīnu sava mesijas darba laikā.

antroposofija.lv

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv