www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liesma, Elita, Alita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši

Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiVisiem labas gribas cilvēkiem04.01.2011

Mums visiem šodien ir redzams, ka cilvēce nebūt nav sasniegusi labklājību un ka to plosa dažāda veida pretdarbības. Bez finansu, ekonomiskās un sociālās krīzes, ar kuru tai nākas saskarties vairāku gadu garumā, cilvēce atrodas strīdu, karu un konfliktu varā. Daudzas no šīm problēmām notiek cilvēka dabas nopietnas nepilnības dēļ un šī nepilnība ir - neiecietība. Tas liek domāt, ka, ja cilvēku lielākais vairākums izrādītu iecietību savos spriedumos un rīcībā, pasaule varētu sasniegt augstāku labklājības līmeni un tā būtu miera pilnāka. Uz to būtu jātiecas katram cilvēkam.

Lasīt visu...  1 komentārs


Naudas līdzekļu iegūšana22.04.2010

Daļai cilvēku viskārojamākā Kosmisko Spēku dāvana ir nauda, citiem – veselība.

Šeit tiešām pārsteidz tas, ka, dziļāk analizējot cilvēku lūgumus Kosmiskajiem Spēkiem pēc naudas, mēs konstatējam, ka ar to nav domāta skaidra nauda, zelts vai dārglietas, bet kredīts. Starp kredītu un skaidru naudu ir liela atšķirība, kaut gan abos gadījumos kaut ko var nopirkt, pasūtīt vai kaut ko saglabāt. No Kosmisko Spēku viedokļa tā ir liela atšķirība.

Lasīt visu...  2 komentāri


PACIETĪBA05.11.2009

Tāpat kā visi tikumi, kas raksturīgi cilvēka dvēselei, pacietība veicina mūsu labklājību un atvieglo attiecības ar citiem cilvēkiem.

Tāpēc pacietīgi cilvēki ir laba sabiedrība gan paši sev, gan citiem. Lieliski saprazdami, ka dzīve ir neparedzamu notikumu pilna, kuri aizkavē plānotus notikumus vai rada šķēršļus, kuri nav atkarīgi no mūsu gribas, pacietīgi cilvēki prot gaidīt un piemēroties apstākļiem, un tā ir viena no savaldības formām.

Lasīt visu...  1 komentārs


Par dvēseli.12.08.2009

Par dvēseli Rietumos ir izplatīts priekšstats kā par neredzamu, nenotveramu, garīgu, savā būtībā nemirstīgu substanci. Uzskata, ka šī substance ir „dzīvības elpa” vai, citiem vārdiem sakot, ēterisks dzīvības devējs, emanācija no visu Avotu Avota, kurā sakopots visa esošā Radītāja radošais spēks vai enerģija. Tas arī ir viss, ko var pateikt lielākais vairums konservatīvu un Rietumu pasaules reliģiskajos strāvojumos pārliecinātu cilvēku.

Lasīt visu...  komentēt


Rozes un Krusta Brālības Atklātā vēstule pasaules Pilsoņiem 26.03.2009

Ar šo atklāto vēstuli vēlamies vērsties pie jums, jo uzskatām to par vajadzīgu un nepieciešamu. Mēs labi saprotam, ka vārdi, kuri sacīti zemāk, netiks uztverti vienprātīgi un var izraisīt nesaskaņas, noliegumu un pat kritiku. Dziļi cienot uzskatu brīvību, mēs atstājam katram tiesības spriest par zemāk sacīto saskaņā ar katra pārliecību. Tālāk minēto vārdu nopelns būs vismaz tas, ka par tiem varēs aizdomāties gan tie, kas rakstītajam piekritīs, gan tie, kuri zemāk minēto noliegs.

Lasīt visu...  5 komentāri


Labdarība22.11.2008

Kā norāda šī tikuma nosaukums, labdarība nozīmē - darīt labu. Un otrādāk, ja cilvēks apzināti dara ļaunu citam, tad viņa īpašību var definēt kā ļaunprātību. Bet, kas ir labums? Vispārējā nozīmē tā ir jebkāda doma, vārds un darbs, kurš veicina citu laimi. Un pretēji, ļaunums – tā ir darbība, kura izjauc cilvēka fizisko, mentālo vai garīgo labklājību. Ja apkopot to, ko šajā sakarā mācīja pagātnes gudrie, tad var sacīt, ka labdarība nozīmē citu labā darīt to, ko mēs vēlētos, lai citi dara mums, un nedarīt to, ko mēs nevēlētos, lai tas tiktu nodarīts mums. Tas nozīmē, ja, piemēram, jūs nemīliet savu tuvāko, tad vismaz jums būtu viņu jāciena un nekādā gadījumā, ne kādu iemeslu dēļ, mums nevajadzētu darīt viņam ļaunu.

Lasīt visu...  8 komentāri


Grupas Gari 06.06.2008
Kā cilvēkam ir augums, kas sastāv no daudzām šūniņām, no kurām katrai ir individuāla apziņa, tā arī Grupas Garam, kas darbojas Garīgajā pasaulē, ir garīgais ķermenis, kas sastāv no daudziem atsevišķiem dzīvnieku gariem. Pats Grupas Gars nevar darboties Fiziskajā pasaulē, bet tas attīstās, iekļaujot dažādus dzīvnieku garus ķermeņa formā, kuru tas rada; pēc tam šie gari formē dzīvnieku sugu vai dzimtu. Grupas Gars vada visus šos dzīvnieku ķermeņus ar norādījumiem, kurus mēs saucam par instinktu. Kad dzīvnieka ķermenis mirst, tad dzīvnieka gars neapzināti gūst zināmu pieredzi no darbošanās šajā starpniekā. Pēc kāda laika to no jauna uzņem Grupas Gara garīgais ķermenis, kurā tas arī paliek zināmu laiku, kamēr Grupas Gars asimilē pieredzi, ko ir sakrājis šis atsevišķais dzīvnieka gars. Tā ar laiku Grupas Gars aug un attīstās.

Lasīt visu...  119 komentāri


Rozenkreiceri atklāj savus noslēpumus22.05.2008
Par ko ir šī grāmata? Kāpēc tai tāds nosaukums? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka rozenkreiceriem pienācis laiks ar sevi iepazīstināt sabiedrību un plašāk iziet atklātībā.

Vēsturiski Rozes un Krusta Ordenis radās XVII gs., kad izdeva trīs Manifestus, kurus pazīst ezotērisma vēsturnieki: "Fama Fraternitatis", "Confessio Fraternitatis" un „Kristiana Rozenkreicera ķīmiskās kāzas”, tiem iznākot atbilstoši 1614., 1615. un 1616. gadā.

Lasīt visu...  7 komentāri


Sirdsapziņa un Saprāts27.04.2008
Es, protams, neatrauju šīs pamatdomas no augstākās filosofijas, bet atrodu tos savas sirds dziļumos, dabas ierakstītus ar neizdzēšamām zīmēm. Es vienmēr padomu jautāju tikai pats sev un uzklausu pats sevi; tas, ko es uzskatu par labu, tas ir labs; ko es uzskatu par sliktu, - tas ir slikts. Pats labākais no visiem likumdevējiem ir sirdsapziņa, mēs ar to tirgojamies vienīgi tad, kad esam smagas izšķiršanās priekšā.

Lasīt visu...  4 komentāri


Patiesība par apgalvojumiem27.04.2008

Franču psihologs Emīls Kuē /Emil Kue/ (1857-1926, izstrādājis uz pašiedvesmu balstītu fizioterapeitisku metodi) neatklāja nekā jauna nepareizajā psiholoģisko principu izpratnē, kas ir tik populāra Amerikā, kad skanīgi formulētā apgalvojuma formā paziņoja: "Ar katru dienu es visās nozīmēs kļūstu arvien labāks un labāks".
Kopumā atziņu, kuras vērstas uz to, lai ietekmēt fizisko, mentālo un materiālo stāvokli, vērtība un lietderība Rietumu pasaulē tiek uztverta absolūti nepareizi. To pašu var teikt arī par praktiskās psiholoģijas pamatiem. 

Lasīt visu...  110 komentāri


Garīgā veselība17.02.2008
Šobrīd būtu svarīgi noskaidrot starpību, starp īstu patiesu misticismu un mistiskajiem murgojumiem. Šāda norobežošana ir būtiska ne tikai pašiem mistiķiem, bet arī mediķiem, kuri saskaras ar līdzīga rakstura jautājumiem.

Lasīt visu...  1 komentārs


Rozenkreiceru utopija - visu cilvēku Dievs, visas dzīvības Dievs tajā Cilvēcē, par kuru mēs sapņojam22.01.2008
Šī ievada frāze rozenkreiceru utopijai piešķir lielāku garīgu nozīmi. Bez tam, tas nozīmē, ka šī utopija atrodas „Visu cilvēku Dieva” aizgādībā, tas ir, tā adresēta visiem tiem, kuri, protams, tic Dievam, bet ne obligāti kādas noteiktas reliģijas ietvaros. Šis precizējums ir ļoti svarīgs, jo cilvēks var būt ticīgs, bet nebūt kristietis, jūdaists, islāma vai kādas citas reliģijas piekritējs, lai cik cienījamas tās nebūtu.

Lasīt visu...  komentēt


Iecietība19.11.2007

Plašākā nozīmē iecietība ir īpašība, kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā atšķirīgs viedoklis, kuru tie apliecina. Tas prasa zināmu prāta atvērtību un saasinātu brālības izjūtu.
Tāpat nepieciešams noslāpēt augstprātību un būt spējīgam saprast, ka neuzskati sevi par vienīgo, kam taisnība. Tuvāk aplūkojot, neiecietība bieži vien redzama kā nekontrolējama „ego” izpausme. Galējos gadījumos tas ir vienkārši muļķības rezultāts, tas ir, reāls prāta trūkums. Lai nu kā būtu, jāprot uzklausīt citus un viņu vārdos saskatīt iespēju apšaubīt savus personiskos spriedumus. Protams, tas bieži ir grūti, sevišķi, kad mums ir neiecietīgs vai naidīgi noskaņots pretinieks. Taču tieši tādos apstākļos jāprot būt iecietīgam un jāparāda gudrība.

Lasīt visu...  7 komentāri


Visu cilvēku Dievs...18.11.2007
Visiem zināms, ka dažādā Dieva izpratne kļuvusi par cēloni daudziem reliģiskiem kariem un vēstures gaitā atņēmusi dzīvību miljoniem. Vēl jo vairāk noziegums tas ir tāpēc, ka visi kari radās no reliģijas sludinātās izpratnes par Dievu jeb Avataru, ar kuru cilvēki ir saistīti – Mozu, Budu, Konfūciju, Jēzu vai Muhamedu, ja jānosauc paši zināmākie. Taču ticīgais var būt pārliecināts tikai par vienu- ka Dievs ir viens, un visiem viens. Tad rodas jautājums: kāpēc jānogalina Viņa vārdā vienam otru, precīzāk, savas Dieva izpratnes dēļ?

Lasīt visu...  3 komentāri


Noslēpums - The Secret 20.08.2007
Austrālijas entuziastu grupas radītā filmā uzmeklēti ļoti daudzi populāri cilvēki, kuri šodien zina vienu no lielākajiem noslēpumiem – kā darbojas Visuma spēki. Viņi vēlējās ar šīm zināšanām dalīties ar visiem cilvēkiem.
Šis noslēpums jums var dot visu, ko jūs vēlaties. Laimi, veselību un uzplaukumu. Jūs varēsiet kļūt par to, par ko vēlaties. Ar cilvēkiem katru dienu notiek brīnumi. Brīnumainas izdziedināšanās, apbrīnojamas izmaiņas finansiālajā stāvoklī, brīnumjauki stāsti par attiecību mainīšanos starp cilvēkiem. Ja vien cilvēki zina, kā pagriezt dzīvi virzienā, kuru viņi vēlas.

Lasīt visu...  23 komentāri


Visuma Mīlestība24.07.2007

Ja nebūtu Mīlestības, Svētā Trīsvienība būtu kā neizpausta divpusība, jo Gaisma un Dzīvība spēj apgaismot un dot dzīvību Garīgai Valstībai pat nepieņemot formu materiālā pasaulē.

Tomēr Kopīgās Nepieciešamības likums nosaka, ka materiālās un garīgās pasaules evolūcijai, pirmais (materiālais) ir otrā (garīgā pasaule) emanācija. Evolūcija izvirza savas prasības, kuras parasts mirstīgais nav spējīgs aptvert.

Lasīt visu...  94 komentāri


Vai cilvēka dvēsele saglabā apziņu pēc pārejas?29.06.2007

Neviens nav atnācis no turienes,
Lai pastāstītu mums, kā viņi dzīvo;
Lai pastāstītu mums par savu likteni,
Lai mierinātu mūsu sirdis;
Pirms arī mēs nonāksim
Tajā vietā, kurp aizgāja viņi.

Lasīt visu...  2 komentāri


Harmonija 25.06.2007
Visi vēlas kļūt laimīgi, bet ne visi zina, kā to panākt. Vairākums uzskata, ka laime ir materiālais nodrošinājums. Mazākums, gluži pretēji, ir pārliecināts, ka laimi sniedz vienīgi garīgums. Patiesībā ne viena, ne otra izpratne nav ideāla, jo laime ir līdzsvarā starp mūsu materiālajām vajadzībām un garīgajām tieksmēm. Labākais ceļš, kas ved uz šādu stāvokli, ir misticisma ceļš, kuru var formulēt kā likumu iepazīšanu un pielietošanu, kuri cilvēku saista ar Radītāju. Šo likumu ievērošana ļauj cilvēkam dzīvot harmonijā ar sevi un citiem cilvēkiem, dzīvot harmonijā ar apkārtējo dabu.

Lasīt visu...  222 komentāri


Apziņa un dvēsele19.04.2007
Dvēseles gudrība, apveltīta ar apziņu, ir Kosmiskās Gudrības daļa, kam piemīt visa universālā kosmiskā gudrība. Taču tas nenozīmē, ka dvēseles pamatā liktā gudrība, kura tai piemīt pirms iemiesošanās fiziskā ķermenī, aptver arī mākslīgi radītās zināšanas un cilvēku pēc vienošanās pieņemtos noteikumus un atziņas.

Lasīt visu...  21 komentārs


Bez skolotāja8.03.2007
Grāmatā „Klusuma spēks”(„The Power Of Silence”) pats dons Huans skaidro, ka jebkurš cilvēks var iet pa zināšanu ceļu un „atgriezties pie gara” pats (VIII-195), veicot tikai parastu darbību secību, kuru pamatā ir enerģijas saglabāšana, lai panāktu apziņas savākšanas punkta1 pārvietošanos. Viņš norāda uz iespēju veikt šādu darbu bez jel kāda skolotāja pamācībām. Vārdu pa vārdam atkārtoju viņa teikto: „Grūtības veikt šīs vienkāršās darbības... slēpjas apstāklī, ka gandrīz neviens nav noskaņots piekrist tam, ka vajadzīgs pavisam nedaudz, lai tās īstenotu. Mēs parasti gaidām paskaidrojumus, pamācības, pavadoņus, skolotājus, un kad mums saka, ka nekas no tā nav vajadzīgs, mēs tam neticam.

Lasīt visu...  135 komentāri


Par alķīmijas trijām pamata „ietekmes sfērām”08.01.2007

… Alķīmija un astroloģija – mūsdienās monopolāras zinātnes, jo to uzmanības centrā ir superjūtīgas parādības, kuras nevar būt zināmas cilvēkiem, kuriem nepiemīt superjūtīga uztveres spēja. Ķīmija nodarbojas ar fizisko matēriju, alķīmija – ar tās astrālajiem principiem. Astronomija pēta planētu un zvaigžņu fiziskos aspektus, astroloģija – to dvēseles ietekmi vienai uz otru un uz cilvēka mikrokosmu.

Lasīt visu...  80 komentāri


Ancient Mystical Order Rosae Crucis28.12.2006
AMORC (Ancient Mystical Order Rosae Crucis) mācība ir balstīta uz pakāpenisku adepta pilnveidošanu. Monogrāfiju saturs pakāpeniski atklāj šīs mācības pamatus, kas pamatojas uz vienkāršiem, bet izsmeļošiem rozenkreiceru zinību skaidrojumiem. No pašas sākotnējās iepazīšanās ar šo mācību, rozenkreicers pievēršas mistiskiem principiem un likumiem, ar kuru palīdzību viņš var virzīt savas ikdienas dzīves apstākļus.

Lasīt visu...  137 komentāri


Dvēsele bērna ķermenī 22.11.2006
Dvēsele bērna ķermenī iemiesojas pirmās ieelpas mirklī, padarot bērnu par dzīvu un apzinīgu būtni.
Ja mēs pieļaujam dvēseles eksistenci, tad būs likumsakarīgi jautāt, kurā momentā tā iemiesojas ķermenī. Saskaņā ar daudzu reliģiju atziņu, tā ienāk mātes ķermenī ieņemšanas momentā.

Lasīt visu...  26 komentāri


ALTRUISMS13.11.2006

Filozofiskā izpratnē altruisms ir to cilvēku tikums, kuri strādā sava tuvākā labā vai kalpo cilvēcei tikai prieka pēc, ko no tā gūst. Šis tikums pats par sevi ir augstas garīgas evolūcijas rādītājs, jo liecina par cilvēka uzmanību pret savu tuvāko. Tāpēc patiesu altruistu ir maz. Protams, ir daudz laipnu, atsaucīgu cilvēku, kuri reizēm palīdz citiem, bet tikai retumis altruisms kļūst par dzīves ideālu tādā mērā, lai upurētu savas intereses un labklājību. Bet altruisms pamatojas tieši uz pašuzupurēšanos un pašatdevi.

Lasīt visu...  39 komentāri


Vienkāršība24.10.2006

Vienkāršība ir tikums, kurš visgrūtāk padodas attīstībai, jo tā pamatojas uz prasmi kontrolēt savu ego. Dabiski, rodas jautājums – bet kas tad ir ego? No psiholoģijas viedokļa tas atbilst mūsu objektīvajam „es”, tas ir – mūsu personības apziņas aspektam. Citiem vārdiem sakot, tas ir „es”, kuram mēs sevi pastāvīgi pielīdzinām, kad esam nomodā. Un šajā kvalitātē tas ir mūsu domāšanas centrs un mūsu individualitātes pamats. Tāpēc tas ir mūsu atskaites punkts un atbalsts attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ir ļoti grūti to atšķirt no mūsu ārienes.

Lasīt visu...  8 komentāri


Distancēšanās.27.06.2006

Salīdzinājumā ar tikumiem, kurus apskatījām iepriekš, distancēšanās jēdziens var likties mazsvarīgāks, jo nepieciešamība pēc šīs īpašības iemantošanas pirmajā mirklī šķiet skaidra, it īpaši tiem, kuriem dzīves materiālā puse svarīgāka. Protams, ir dabiska zināma interese par materiālo dzīves aspektu, jo tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa un veicina mūsu labklājību.

Lasīt visu...  8 komentāri


Tikums - Vīrišķība19.05.2006
Lai gan pirmajā mirklī vīrišķība, salīdzinot ar citām, iepriekš apskatītajām īpašībām mistiskajā plānā liekas mazāk svarīga, tomēr cilvēks bez tās nevar sevi pilnībā apliecināt. Ja šīs īpašības pietrūks, konkrēti – neatlaidības, cilvēks neizjutīs daudz no tā, kas nepieciešams viņa garīgajai evolūcijai.

Lasīt visu...  8 komentāri


Mērenība28.03.2006

Kā jūs ziniet, mērenība ir tikums, par kuru bieži runā gudro darbos. Vispārējā nozīmē tas atbilst zelta vidusceļam, uz kuru cilvēkam jāorientējas dažādos savas dzīves aspektos. Uzvedības aspektā mēs šo īpašību saucam par savaldību. Ir cilvēki, kuri jau pēc dabas, temperamenta un rakstura ir savaldīgi un tādiem būt nav nekādu grūtību.

Lasīt visu...  9 komentāri


Nāve ir iznākums, no kura neviens nespēj izvairīties17.03.2006
Nāve iestājas tajā mirklī, kad cilvēks pēdējo reizi izelpo un tā izpaužas kā pilnīga dvēseles atdalīšanās no ķermeņa. Starp visiem noslēpumiem, ar kuriem cilvēks saskaras kopš laika sākuma, nāves jautājums viņu nodarbina un satriec vairāk par citiem. Nāve ir iznākums, no kura neviens nespēj izvairīties. Patiesībā mums visiem kādreiz būs jāmirst un jāšķiras no mīļiem cilvēkiem, ar kuriem kopā esam nodzīvojuši dzīvi.

Lasīt visu...  26 komentāri


Rozenkreiceru ētiskā ideāla divpadsmit tikumi28.02.2006

Senais Mistiskais Rozes un Krusta Ordenis ir filozofiska organizācija, kura glabā un attīsta mācību, kura no gadsimta uz gadsimtu pāriet no viena izglītota cilvēka otram. Tā ir mācība par pasaules telpas noslēpumiem, dabu un pašu cilvēku. Rozenkreiceru filozofija neaprobežojas ar savu mācību, kura šodien tiek izdota kā monogrāfijas, ko saņem Ordeņa locekļi. Tā pamatojas arī uz zināmu ētiku, tas ir – uz uzvedības ideālu.

Lasīt visu...  39 komentāri


TRADĪCIJA - ĒTIKA - HUMĀNISMS23.01.2006

Senais Mistiskais Rozes un Krusta Ordenis paziņo(AMORC):
AMORC bez šaubīšanās un atklāti nosoda visu, kas aizskar cilvēka cieņu, godu un īpašumu. Tas cīnās arī pret negodprātīgiem cilvēkiem, kuri nomelno filozofiskas un tradicionālas vērtības, kuri tās diskreditē sabiedrībā un pārvaldē.

Lasīt visu...  komentēt


Dr.Hārvejs Spensers Luiss(AMORC). Dabiskās saskaņas absolūta sistēma.(Cromaat 1916.g)20.09.2005
  Dabiskās saskaņas absolūta sistēma.(Cromaat 1916.g). Ievada izskaidrojums.

  Skaitļu noslēpums.

      Ierobežota telpa manā rīcībā kavē jebkuru paplašinātu iepazīstināšanu ar galveno zinātni par skaitļiem – numeroloģiju, pat ja to sauktu par iepazīstināšanu, kas kalpotu praktiskiem mērķiem.

Pēc daudziem gadiem amerikāņu grāmatu tirgū ir nākušas klajā dažādas mācību grāmatas vai sistēmas, izskaidrojošas skaitļu noslēpumus, nozīmi un tulkojumus. Gandrīz visu no tā var meklēt Kabalā vai tas ir balstīts uz viņu pamatlikumu argumentiem , uz kādiem ietverta nepazīstama, neortodoksāla ebreju filozofa un no neskaidra pirmavota.

Lasīt visu...  46 komentāri


Dr.Hārvejs Spensers Luiss. Dvēseles mājvietas Kosmiskā koncepcija!(1930.g)08.09.2005

Jautājums: vai tā ir taisnība, ka kad cilvēks atrodas spēcīgā narkotiku ietekmē un atrodas bessamaņas stāvoklī, jeb ļoti dziļā miegā, dvēsele pamet ķermeni un atrodas ārpus tā un vai ir taisnība, ka cita dvēsele var iemitināties šajā „pamestajā” ķermenī?
Atbilde: atbildēt uz šiem abiem jautājumiem ātri un viegli var sakot – dvēsele nekad nepamet  ķermeni un nezaudē saikni ar to, izņemot „nāves” brīdi.

Lasīt visu...  24 komentāri


Dr.Hārvejs Spensers Luiss. Dvēseles mājvietas Kosmiskā koncepcija!6.09.2005

Fragmenti no Rozes un Krusta Ordeņa (AMORC) Imperatora Dr.Hārvejs Spensers Luiss grāmatas "Dvēseles mājvietas Kosmiskā koncepcija!" (1930.gads).

....Jautājums: Vai tiešām jūs nesaprotiet, lai reinkarnācijas doktorīna atmet kristietības dotos priekšstatus par elli un šķīstītavu?
Atbilde: Es zinu tikai vienu: sākotnēji kristietībā nebija nekādas dogmas par elli un šķīstītavu. Esmu gatavs saderēt ar jums, ka jūs Jaunajā Derībā neatradīsiet nevienu vietu, kur Jēzus runātu par šķīstītavu vai aprakstītu elli tādā veidā kā to pasniedz kristietība mūsdienās. Tāpēc, lūdzu, nepūlieties saistīt elles un šķīstītavas jēdzienus ar Jēzus Kristus vārdu, neatkarīgi no tā, ko jums par to saka Jūsu mācītājs. Abi šie jēdzieni vai šo vietu apraksti kristiešu dogmām pievienoti daudz vēlāk. Bet es vēlreiz atkārtoju, ja tie ir patiesi, tad nekāda cita patiesība tos neiznīcinās. Ja elle un šķīstītava, kur dvēsele un individualitāte dodas vai kur atrodas pēc pārejas, eksistē, tad nekādā veidā tas nav pretrunā ar dvēseles un individualitātes jaunu dzimšanu pēc attīrīšanās ellē un šķīstītavā....

Lasīt visu...  113 komentāri


Rožkrustieši03.08.2005
Rožkrustieši ir leģendārs un noslēpumains ordenis, kas tiek datēts ar 15. līdz 17. gadsimtu un lielākoties saistās ar Rozes Krusta simbolu, kas tiek izmantots arī dažos brīvmūrnieku rituālos. Mūsdienās izveidotas vairākas modernas biedrības, kas studē rožkrustību un ar to saisītas lietas. Daudzi uzskata, ka modernie rožkrustieši nekādā veidā nav saistīti ar 17. gadsimta "Rozes Krusta brālību", lai arī viņi tieši seko to mācībai.

Lasīt visu...  6 komentāri


Maksis Heindels. Slavēt vai pelt?05.05.2005

Rožkrustieši sevišķu vērību piegriež kalpošanai līdzcilvēkiem. Bieži dzirdam jautājumus „Kā es varu saviem līdzcilvēkiem kalpot? Man nav ne mazākās izdevības”. Tādēļ ir no svara aizrādīt, ka „kalpot” nenozīmē izdarīt varoņa darbus, piemēram, glābt cilvēku dzīvības, apvaldot trakojošus zirgus, vai mesties degošā mājā, lai glābtu iedzīvotājus no sadegšanas. Tādi gadījumi notiek reti. Tie nav ikdienīgi. Turpretim ik dienas mums ir dota iespēja kalpot saviem līdzcilvēkiem, kādu stāvokli arī neiejemtu.

http://tradition.lf.lv/

Lasīt visu...  1 komentārs


Ieteicamā literatūra06.05.2005

Mistiskie ordeņi un kustības savām mācībām pārsvarā iesaka izmantot tikai savas organizācijas biedru vai veidotāju sarakstīto literatūru (Antroposofi, Teosofi, Dzīvās ētikas, Kabalisti, Kristieši, Austrumu virzienu mācības utt). Bet ir arī izņēmumi, piemēram, Rozes un Krusta ordenis (AMORC) atšķirībā pat no citām savām radniecīgām organizācijām (Makša Heindeļa dibinātās "Rosicrucian Fellowship", Zelta Rozenkreiceri, uc) iesaka lasīt gan filosofiskos traktātus, gan arī citu mistisko kustību un ezoterisko mācību raksta darbus. Ar Rozes un Krusta ordeņa ieteicamo bibliotēku krievu valodā var iepazīties http://amorc.org.ru/rekomend.php.

Lasīt visu...  35 komentāri


Dzīvība un nāve22.03.2005
Mēs varam censties kā gribēdami garu ilgāk miesas atturēt, tomēr pēdīgi nāk laiks, kur tas, cilvēkam pēdējo elpas vilcienu izdarot, ķermeni atstāj. Sirdī pārtrūkst sudraba pavediens, un tā apstājas pukstēt. Pārtrūkušais pavediens atbrīvo dzīvības ķermeni, un tas kopā ar dziņu ķermeni vēl trīs dienas un naktis lidinās virs redzamā ķermeņa. Tanī laikā gars apskata visu pagājušo dzīvi. No šīs apskates atkarājas visa viņa viņpasaules dzīve, sākot ar nāvi un beidzot ar jaunu iemiesošanos.

Lasīt visu...  8 komentāri


Rožkrustiešu dziedniecības darbs.22.02.2005

Vieni no pastāvīgiem rožkrustiešu mācības izplatītājiem Latvijā 30-tos gados bija Mazdaznana mācības sekotāji, kuri izdeva savu mēnešrakstu "Psiche". Gandrīz katrā Psihes numurā bija kāda rožkrustiešu publikācija. Tās bija publikācijas Makša Heindeļa dibinātās "Rosicrucian Fellowship" tradīcijā, kam Eiropā bija centrs Vācijā un arī atzars Rīgā (darbojās pēc adreses Rūpniecības ielā 4). Šī Heindeļa sekotāju rožkrustiešu biedrība Amerikā un Vācijā turpina darboties arī šobrīd.

Materiāls tapis sadarbībā ar tradition.lf.lv

Lasīt visu...  34 komentāri


Es veicinu mieru24.12.2004
Mans sirds Dievs, manas sapratnes Dievs

Es veicinu Mieru, kad cenšos sevī radīt labāko manās attiecībās ar citiem cilvēkiem

Es veicinu Mieru, kad lietoju savas spējas un prātu kalpošanai Dievam

Lasīt visu...  17 komentāri


Rozenkreiceru kodekss (AMORC)14.12.2004
No rīta, pirms celties, pateicies savas sirds Dievam par jauno dienu, kas dota Tev uz Zemes, un palūdz Viņam iedvesmu visam atlikušajam laikam. Pēc tam nostājies pret Austrumiem un septiņas reizes dziļi ieelpo un izelpo, domājot par dzīvības spēku, kas mostas tevī. Veicis to, izdzer glāzi auksta ūdens un ķeries pie saviem ikdienas darbiem.

Lasīt visu...  13 komentāri


„Vai melnā maģija ir iedarbīga?”5.11.2004
Nebijām gaidījuši tik lielu atsaucību pēc publicētā materiāla” Cienījamie burvji, šamaņi un simpātiskās raganiņas!”, tādēļ lūdzām viedokli par “melnās maģijas un māņticības tēmu” savu skatījumu izteikt tradicionālo okulto un filozofisko skolu pārstāvjiem un praktizējošiem dziedniekiem. 

Šoreiz publicējam Rozes un Krusta Ordeņa (AMORC) Lielmeistara Serža Tusēna viedokli.

Lasīt visu...  62 komentāri


Rozenkreiceru (AMORC) kredo:21.10.2004
1. Es zinu, ka ir enerģija, kas ir pamats visām redzamām un neredzamām lietām. Šīs enerģijas esence piepilda visu pasauli, tās Prāts un Apziņa sekmē personības veidošanos cilvēkā.

2. Es zinu, ka Kosmiskās būtības vienotība izteikta trīs veidos: kā makro kosmosā - kā gaisma, dzīvība un mīlestība; mikro kosmosā – kā gars, Ego un miesa; materiālajās zinātnēs un mākslā - kā tēze, antitēze un sintēze un viss tas izpaužas trīsstūra simbolā.

Lasīt visu...  9 komentāri


Neredzamie rozenkreiceri1.09.2004
Mēs uzskatām par savu pienākumu informēt par RK visus tos, kuri alkst izprast cilvēces esamības jēgu un paši savas dzīves jēgu, kā arī tos, kuri vēlas padarīt savu dzīvi vēl vairāk piepildītu, harmonisku un laimīgu (citāts no AMORC uzrunas).

Rozenkreiceru devīze : "Vislielākā iecietība pie neierobežotas neatkarības

Lasīt visu...  komentēt


Rozes un Krusta Ordeņa (AMORC) mācību pakāpes9.09.2005

Īss to tēmu apskats, kuras tiek apgūtas Iesvētīto sekcijā. Mācības sastāv no deviņām, tā saucamajām “Tempļa pakāpēm”. Mēs neskarsim Apgaismoto sekcijas mācības saturu, kas pieder pie desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās Tempļa pakāpes. Tās ir veltītas problēmām, kuras pievērš lielu uzmanību ezotērikas plānā.

Lasīt visu...  4 komentāri 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv