Izzināšana

Mūsu maņu orgāni, lai arī tie tiktu papildināti ar jebkuru fantāziju vai aparātiem, neļauj mums izprast pašu lietas būtību. Mums iespējams uztvert tikai visa notiekošā norises, reakcijas uz apkārtējo vidi un visas iespējamās saistības starp tām.

Mūsu maņu orgāni, lai arī tie tiktu papildināti ar jebkuru fantāziju vai aparātiem, neļauj mums izprast pašu lietas būtību. Mums iespējams uztvert tikai visa notiekošā norises, reakcijas uz apkārtējo vidi un visas iespējamās saistības starp tām.

Piemēram, mēs ar saviem redzes orgāniem neuztveram pašu objektu, bet tikai gaismas iedarbību uz citiem objektiem, pareizāk sakot, atstarotās gaismas iedarbību uz mūsu acīm. Ar dzirdes orgāniem mēs neuztveram pašu skaņu, bet tās iedarbību uz tiem. Tāpat ar garšas orgāniem mēs neuztveram pašu objektu, bet tikai ar siekalu, dziedzeru un nervu galiņu palīdzību mēs esam spējīgi izjust noteikta objekta īpašības.


Visas mūsu sajūtas atklāj mums tikai būtības savstarpējās iedarbības reakcijas, bet ne viņu pašu. Pat taustes orgāni – rokas un ķermenis, kuri mums sniedz informāciju par objekta cietību un temperatūru, neatklāj mums pašu objektu, bet ļauj tikai spriest par šo objektu no mūsu pieskārienu un sajūtu reakcijas.


Tādā veidā, maksimāla pasaules izzināšana izpaužas būtības darbības izzināšanā, bet tā kā mēs to pat savās vispārdrošākajās fantāzijās ne reizi neesam varējuši stādīties priekšā, tad mums trūkst pat domu izraisīts tēls un vēlēšanās izzināt to. No augstāk sacītā kļūst skaidrs, kāpēc mēs nevaram izzināt pat sevi un savu būtību.


Uztverot sevi kā objektu, kurš aizņem vietu, kuram piemīt forma, temperatūra un apziņa, mēs uztveram savas būtības darbības rezultātu, bet ne pašu būtību. Pašu pilnīgāko priekšstatu par mūsu pasauli mēs iegūstam no pirmās pakāpes, objekta matērijas izprašanas, un šī informācija mums ir pilnīgi pietiekama, lai mēs varētu eksistēt un būtu saskarsmē ar apkārtējo pasauli.


Otrā pakāpe ir matērijas īpašību izzināšana. Tā kļūst mums izprotama izpētot apkārtējo dabu ar mūsu uztveres orgānu palīdzību. Šīs pakāpes izzināšanas attīstība noveda pie zinātnes rašanās. Uz šo zinātni mēs paļaujamies jebkurā dzīves situācijā un viņas patiesīgumā esam pilnīgi pārliecināti. Arī šī pasaules izprašanas pakāpe pilnīgi apmierina cilvēku.


Trešā izzināšanas pakāpe – objekta abstraktā īpašība, būtu mums pieejama, ja mēs būtu spējīgi novērot šo īpašību, nesaistot to ar pašu objektu – tās matēriju. Tikai iztēlē ir iespējams atdalīt īpašību no matērijas. Piemēram, meli kā abstrakts jēdziens, kas nav saistīts ar cilvēku.


Mēģinājumi izzināt īpašību, nesaistot to ar objektu, viņas idealizētā veidā, nedod mums patiesus rezultātus un neapstiprinās praksē. Ko nu vēl runāt par būtību, kuru mēs ne reizes neesam redzējuši ietērptu matērijā!


Tādā veidā mēs redzam, ka objekta būtība ir pilnīgi neizzināma, bet viņas abstraktā īpašība tiek izprasta nepareizi. Tikai matērija un tās īpašības saistībā ar matēriju sniedz mums daudz maz patiesu un pietiekamu priekšstatu par pētāmo objektu.


http://www.kabbalah.info/latvikab/


 


14.01.2007

Komentāri:

 Tallinas grupa,  14:14:13 29.01.2007
80.81.48.89

Уваж. пользователь сайта kabbalah.info
Если ты продолжаешь изучать каббалу самостоятельно и не нашел для себя группы, предлагаем тебе уникальную возможность знакомства и встречи с представителями европейских групп, изучающих каббалу, а также с представителями России, Америки и Израиля. 22-25.02.07 в Таллинне ( Эстония) состоится международный конгресс по каббале. В рамках конгресса пройдет публичная лекция. Рабочее расписание конгресса включает в себя прямые уроки, открытые общественные семинары и проффесиональные семинары. Если эта информация вызовит у тебя интерес,пришли нам свою заявку. Мы рады будем тебя пригласить на нашу встречу.
Подробную ин-фо о регистрации мы сообщим после поступления заявки.
Наши контакты:
tallinnbb@yahoo.com ;

С уважением.
Таллиннская группа

 Modris, Eduardam,  15:35:16 17.01.2007 
Mazs sāņlēciens - krievu vārds 'vor' (zaglis) un angļu vārds 'war' (karš, skan kā 'vor') parāda kara motīvu godīgu apzināšanos: karš pirmām kārtām ir zagšana un laupīšana.

 Modris, Eduardam, Sircc,  06:13:12 17.01.2007 
Mazliet paqradoksāli jau izklausās, bet tā ir - par zagšanu. Krieviem ir tāds paradoksāls jēdziens 'čestnij vor' (godīgs zaglis). Tad vēl katoļiem ir tāds svētais Krispens, kurš zaga ādas, lai nabago bērniem, kuriem nebija kurpes un ziemā sala kājas, uzšūtu apavus. Vēl ir vesela sērija tautas leģendās saglabātas atmiņas par svētiem laupītājiem - Robinu Hudu, Zorro, arī krieviem un dzen budistiem ir vairāki stāsti. Izveicība plus ētiska momenta - dvēseles momenta - iesaistīšana var zagšanu padarīt kvalitatīvu un garīgu.
Kompetences Hierarhija... Ar to es gribēju teikt, ka Viedas Meistaru Hierarhija darbojas uz 2. Stara - mīlestības/vieduma Stara. Tā attīsta cilvēku apziņu, ir kompetenta šajā laukā. Šambala un Manū nodaļa ir uz 1. Stara - varas/gribas Stara, bet Mahāčohana (jeb Civilizācijas Kunga) nodaļa - uz 3. Stara jeb aktīvās inteliģences Stara (atbild par zinātnes, saimniecības, sociālās sfēras, vispār, kopumā ņemot, par civilizācijas attīstību). Šambala ir kā 'jumta organizācija' minētajām trim nodaļām, kuras ietver Meistarus un mācekļus uz dažādām attīstības pakāpēm. Mācekļi ir vairāk par miljonu uz zemes, bet kopā ar mācekļu kandidātiem jeb aspirantiem - ap 14 miljoniem iemiesotu cilvēku.

 Sircc,  19:05:46 16.01.2007 
'kompetences hierarhija'? Hm.

 Eduards, Modrim ,  15:15:41 16.01.2007 
Zagšana paliek zagšana :P
Man domāt,ka ar garīgumu tam nav NEKĀDA sakara :D

 Eduards,Modrim ,  15:14:35 16.01.2007 
To par nezāli līdz pļaujas laikam Jēzus labi pateicis ;)

 Modris, Eduardam,  15:12:32 16.01.2007 
Neņem visu tik nopietni, viss ir tikai attīstības spēle. Kas vakar vāl bija kaut kas labs, tas šodien tāds vairs nav, jo cilvēce kopumā jau ir pakāpusies kādu pakāpieniņu augstāk. Ko gan nozīmē vārdi 'viss kārtībā', ja ņemam vērā, ka attīstība ir bez robežām? Ja mēs redzam iespēju kaut ko uzlabot un to spējam, tad tas ir jāizdara, un tas arī ir tas garīgais darbs. Garīgums nozīmē cenšanos sasniegt augstāko kvalitāti jebkurā jomā (pat zagšanā, ha, ha, ha...)

 Modris, Eduardam,  15:06:00 16.01.2007 
Brīvība paredz arī negatīvā izpausme. Jēzus teica: 'Ļaujiet arī nezālei augt līdz pļaujas laikam.' Šis pļaujas laiks nozīmē - līdz negatīvā transformācijas brīdim par pozitīvo.

 Eduards,Modrim ,  15:01:56 16.01.2007 
Iespējams, Modri, taču, ja viss ar nācijām un Dvēselēm,kas iemiesojušās uz šīs planētas būtu vislabākajā kārtībā, tad diezvai mums tagad vajadzētu spriest par visādām apokalipsēm utt ;)

 Modris, Eduardam,  14:55:48 16.01.2007 
Tu novērtē, izejot no savas kondicionētības, pie kuras pieder arī vērtību orientācija. Šis vērtējums nav objektīvs. Diez vai kāds cilvēks var būt kompetents kādas nācijas novērtēšanā.

 Eduards,  14:49:45 16.01.2007 
Tiesa, es gan nedomāju ,ka mēs varam kādu nāciju viennozīmīgi vērtēt. Tāpat arī popkultūrā šo to labu varam atrast ;)

 Eduards, Modrim ,  14:41:39 16.01.2007 
Nu tad jāsaka vien tas, ka dažu labu nāciju tā ļoti atstājusi novārtā(tehnokrātija,popkultūra, degradācija citās jomās neparko labu neliecina :/ )

 Modris, mb,  14:30:38 16.01.2007 
Hierarhija nav varas, bet gan kompetences struktūra. Viedas Meistari manifestē varu pār sevi un dabas spēkiem. Varas struktūra ir Šambala un Manū nodaļa, kura nodarbojas ar rasu un nāciju attīstību.
Viedas Meistaru Hierarhija ir dvēseļu valstība, katrā cilvēkā ir dvēsele, kura ir viņa pirmais Meistars.

 Eze, Modrim 11:45:02 16.01.2007 
Jūs varētu sarunas ievadam uzrakstīt savas domas, iezīmēt sarunas loku un tad zem tā raksta varētu turpināties saruna :)))

 mb, Modri,  09:46:35 16.01.2007 
vai un kā hierarhija kā varas struktūra veicina cilvēces apziņas izaugsmi?
un kāda parastam cilvēkam daļa gar tādu megastruktūru?

 Sircc, guga 04:50:08 16.01.2007 
Hierarhija, demokrātija u.tml. ir tikai idejas, priekšstati, 'apendikss' zināmā apziņas līmenī ('plauktā', 'viļņa frekvencē').
Patiesībā, darbojas tikai funkcionālisms un tā attīstība. Esamība attīstās pa spirāli (nevis vienu pašu apli vai vilni) un tā ir visdrošākā kontracepcija.

 Sircc, Andri8 04:40:33 16.01.2007 
Tu domā, ka mums vajadzētu vienoties gaišā domā, ka viss e-mistikā ir labi, būs labi un visa informācija, kas ienāk, ir laba un viņas radītāji, pat automāti - arī labi un novēlēt viņiem mīlestību un harmoniju un mieru u.t.t.... ? (iedomājos tā automāta ģīmi pietam :))) )
Man jau patīk radikāli mēri! :)))

Bet ja tikai daži no mums tā domās darīs? Jebšu vai visiem un obligāti?

 Modris, gugam,  01:07:49 16.01.2007 
Tu gribi parunāties par tiem varas veidiem uzreiz - bez iemesla? Nebūtu labi šī raksta ietvaros, kurš ir diezgan zemas kvalitātes. Taču - es varu ieminēties, ka aizstāvētu demokrātijas un autoritārisma sintēzi ( nevis totalitārismu, kas slēpjas zem demokrātijas maskas).

 vsv, gugam,  21:37:33 15.01.2007 
vai ir gadījies iepazīties ar Šri Aurobindo darbu 'Cilvēku vienotības ideāls'?

 vsv,  21:26:49 15.01.2007 
Šī teksta nostādne atgādina Imanuela Kanta uzskatus..

 guga, Modris 21:21:14 15.01.2007 
Hierarhija ir hierarhija - tā ir arī varas realizācijas struktūra pati par sevi. Īsta demokrātija šī vārda burtiskā nozīmē kā visas tautas vara nekad nav pastāvējusi, vienmēr ir bijušas tikai spēles ar to. Un viņa nevar nemaz pastāvēt. Vara vienmēr tiek realizēta hierarhiski. Jautājums tikai par viediem kā var nonākt pie varas virsotnes.

 Modris, mb,  20:56:57 15.01.2007 
Starp citu, mb kungs! Es ļoti gribētu piedalīties diskusijā par demokrātiju, autoritārismu un totalitārismu, jo, piemēram, Hiearhija nav būvēta tīri demokrātiski, tāpat arī viss Visums. Kur ir pareizais samērs starp visiem šiem strukturēšanas veidiem? Dodiet, lūdzu, iespēju kādas tēmas ietvaros par to parunāties!

 Andris 8,  20:07:15 15.01.2007 
Un tomēr tā lietas būtība ir mūsos pašos .

 mb,  15:10:16 15.01.2007 
negaidīta spama apjoma dēļ uz laiku slēdzu komentārus.

 Eze, Modrim 10:33:34 15.01.2007 
Tā tiešām ir kaitniecība, eksistē programmas-roboti, kas speciāli radītas, lai sūtītu šādas automātiskas vīrusa veida blēņas forumos un visās vietās, kur kaut ko var ierakstīt, un laikam jau tā ir bezgalīga uzbrukuma un aizsardzības līdzekļu pilnveidošana... :(

Ziniet, man arī sākumā likās, ka lapas uzturēšanai strādā vesela komanda un liels bija mans pārsteigums, ka ar izveidotu lapu var mierīgi rīkoties viens cilvēks un nav nepieciešamas diennakts dežūras.

 mb, modri,  09:52:58 15.01.2007 
jā, e-mistikas tehniķis guļ.

 Modris,  05:19:58 15.01.2007 
Kas par muļķībām ir komentāru sarakstā? Vai tas ir kāds vīruss? Hei, e- mistikas tehniķi, vai Jūs guļat?

 Sircc,  23:14:27 14.01.2007 
Par 'otro pakāpi': cilvēkam ir dota 'fizikālā' apkārtne kā eksperimentu poligons - nu nedrīkst tak duraciņš jaukt laukā un pārkārtot sevi pašu (būtību), - nesaliks atpakaļ! ... Ši nostāja tiek pārkāpta, veicot ģenētiskos eksperimentus. Un tur nu Radītājs atsauc visas garantijas. :x

Kas attiecas uz 'trešo pakāpi', tad atdalīt informāciju no nesēja nevaram tāpēc, ka cilvēks nav radījis pasauli un viņa valodā nav vārda, kas tās lietas un parādības pilnībā, t.i., ar abstrakto, 'lietošanas', vērtību raksturotu. Meliem pielikumā ir melotājs, kas katram, kas vēlas uzklausīt, paskaidro, kā tad viņš, melotājs, ir to savu lietu iedomājies. Tikai tāpēc, ka nevar radīt šajā pasaulē lietu MATERIĀLI, viņam jāaizstāj ar vārdiem un jācer, ka kāds cits, pēc viņa vārdiem, šo lietu radīs.

Jebšu nē?

 Sircc,  23:01:30 14.01.2007 
Un, protams, katra reliģiska vai cita DOGMA ir durvis, kas slēdz to vai citu realitātes daļu. Mēs redzam tikai to, ko pazīstam, bet pazīstam tikai to, kam ticam.

 Sircc,  22:58:43 14.01.2007 
Pasaule mums dota, lai caur to mēs iepazītu sevi. Un, protams, 'ietekmējot pašu novērojamo' :)
Tāpēc arī spogulis ir viena no lielajām provokācijām civilizācijas vēsturē.