Kabalas starptautiskā akadēmija “Bnei – Baruh”

Kabala – tā ir zinātne par augstāko, garīgo pasauļu izzināšanu.


Mācoties Kabalu, cilvēks izprot cēloņus visam tam, kas notiek mūsu pasaulē, iegūst spēkus un zināšanas, lai vadītu savu likteni, sasniedzot absolūtas un visu aptverošas zināšanas.
Cilvēks nevar eksistēt mūsu pasaulē, ja nezin dabas likumus.
Cilvēka dvēsele nevarēs eksistēt nākotnes pasaulē, neiegūstot zināšanas par dabas likumiem.
Veikt pirmos soļus šo zināšanu apgūšanā Jums palīdzēs  pirmā Kabalas mācību grupa Latvijā. Mācības ir bezmaksas.


Tuvāka informācijas pa e-pastu: rahil@junik.lv.  

 Mācoties Kabalu, cilvēks izprot cēloņus visam tam, kas notiek mūsu pasaulē, iegūst spēkus un zināšanas, lai vadītu savu likteni, sasniedzot absolūtas un visu aptverošas zināšanas.
Cilvēks nevar eksistēt mūsu pasaulē, ja nezin dabas likumus.
Cilvēka dvēsele nevarēs eksistēt nākotnes pasaulē, neiegūstot zināšanas par dabas likumiem.
Veikt pirmos soļus šo zināšanu apgūšanā Jums palīdzēs  pirmā Kabalas mācību grupa Latvijā. Mācības ir bezmaksas.


Tuvāka informācijas pa e-pastu: rahil@junik.lv.  


Kabalas valoda


Mums nav vārdu lai izpaustu un pastāstītu garīgus jēdzienus, kuri nav saistīti ar laiku, vietu, kustību, jo vārdu krājumu ierobežo mūsu pasaules uztvere. Ļoti grūti atrast vārdus un izskaidrot pārdzīvotās jūtas cilvākam, kurš nav tās izbaudījis pats.


Bet kā tomēr var izpaust ar mūsu maņu orgāniem neuztveramo, precīzi aprakstīt un pateikt to otram pareizajā nozīmē? Ja pat tikai viens jēdziens neatradīs sev precīzu vārdisku atbilstību, pazudīs visas zinātnes precīza nozīme.


Jebkurš objekts un darbība mūsu pasaulē sākas no noteikta, atbilstoša objekta garīgajā pasaulē. Tāpēc izstrādāja kabalisti pareizo informācijas un zināšanu pasniegšanas metodi, par pamatu, lai attēlotu atbilstošus priekšmetus un darbības (“saknes”) garīgā pasaulē, ņemot mūsu materiālās pasaules priekšmetu un darbību (“zaru”) nosaukumus.


Šo valodu izstrādāja cilvēki, kas sasnieguši garīgās pasaules vēl dzīvojot mūsu pasaulē, tāpēc viņi precīzi zināja šīs atbilstības. Šī iemesla dēļ kabalisti nosauca to par zaru valodu.


Tādējādi iespējams saprast kabalistiskajās grāmatās, kā arī visā Torā sastopamos dīvainos nosaukumus un darbību aprakstus, ko mēs uztveram kā bērnu pasakas vai vispār kā bezjēdzīgus stastus.


Neskatoties uz to šī valoda ir ļoti precīza, tā kā precīza un viennozīmīga ir atbilstība starp sakni un tās zaru, jo valodas izveidotāji atradās vienlaicīgi divās pasaulēs. Šī iemesla dēļ nevar aizvietot vienu vārdu ar otru, ja pat tas izskatītos bezjēdzīgs: zaram ir pilnīgi jāatbilst saknei.


Jēdzieniem, kas ir pretēji pie mums, garīgā pasaulē ir viena sakne. To var saprast piemērā ar debesu mannu. Tā ietver sevī visas pretējās īpašības vienlaicīgi, un tas, kas gribēja just saldu garšu, tiem tā bija salda, rūgtu garšu – rūgta un t.t.


Tas ir tāpēc, ka materiālais patērētājs uztver garīgā priekšmetā tikai to, ko viņš vēlās izcelt no bezgalīga īpašību daudzuma. Toties pats objekts vienlaicīgi ietver sevī visas mūsu pasaulē iespējamās formas un īpašības.
Tajā ietekmē, kāda uz mums ir Radītājam, ir divas stadijas. Viena – garīgā, tās parastā, visu sevī ietverošā, veidā. Otrā – izejot cauri mūsu sajūtām, tā nonāk pie mums kā jūtas un parāda vienu no savām īpašībām saskaņā ar tās uztverošā cilvēka īpašībām.


Garīgie objekti dala nevis telpu, bet objektu garīgās neatbilstībās (to īpašību nevienlīdzību). Un tāpēc dvēseļu, tas ir atsevišķu garīgo objektu, skaitu nosaka to personību skaits, kuras ir atdalītas viena no otras. Visa sākumā bija viena kopējā dvēsele (gaisma) un tai atbilstošais ķermenis (vēlme) – Ādams. Tā savienojās ar Radītāju un tāpēc saņēma maksimāli iespējamo baudu.


Pēc savas būtības dvēsele – tā ir tikai vēlēšanās saņemt baudu. Un, saskaņā ar šīm vēlmēm, dvēsele ar šo piepildījās. Bet, saņemot baudu, dvēsele izjuta kaunu. Tā jebkurš mūsu pasaulē jūt kaunu, kad saņem dāvanu vai lielu laipnību.


Kauna pakāpe ir atkarīga no cilvēka garīgas attīstības. Tikai šīs jūtas pastāvīgi tur mūs zināmās robežās un piespieš sekot sabiedrības domām un likumiem. Kauns ir arī citu tieksmju pamatā – tieksmē pēc izglītības, bagātības, stāvokļa sabiedrībā, goda.


Dvēsele, kas sajuta bezgalīgi dedzinošo kaunu (atbilstoši saņemtajai baudai), saprata, ka vienīgais ceļš tikt vaļā no tā – pārtraukt saņemt baudu. Bet, tā kā Radītājs vēlējās sagādāt dvēselei baudu, tā piekrita saņemt to, bet tikai Radītāja un nevis sevis dēļ. Tā arī mūsu pasaulē, ēdot “mātes dēļ”, jo lielāku baudu saņem bērns no ēšanas, jo lielāku baudu viņš sagādā mātei.


Tādā stāvoklī dvēselei ir pastāvīgi jākontrolē saņemtās baudas daudzumu, lai baudītu tikai Radītāja dēļ.
Tā kā kopējā dvēsele nevarēja vienā tieksmē pārvarēt savu dabisko vēlēšanos baudīt sevis dēļ – tik stipra tā bija! – viņa sašķēlās škembu-dvēseļu miriādēs, katrai no kurām ir vieglāk iznīdēt vēlmi saņemt baudu sevis dēļ. Tas ir tīro dvēseļu pamats. Tumšas dvēseles, toties, saņem baudu saskaņā ar savu vēlēšanos, ignorējot kauna sajūtu.
Tā kā garīgajā pasaulē, kur nav attālumu, tuvums tiek noteikts ar darbību un domu sakritību (savstarpēju tuvumu, savstarpēju mīlestību), tad dvēsele, kas saņem “Radītāja dēļ”, ir tuva Viņam, jo abi divi sagādā viens otram savstarpējo baudu, kā māte ar bērnu.


Tuvums tiek noteikts ar baudas pakāpi, kuru dvēsele saņem Radītāja dēļ. Vēlēšanās baudīt darbojas mūsos instinktīvi, bet vēlēšanas atbrīvoties no kauna un saņemt baudu Radītāja dēļ izriet no mums pašiem, tāpēc pieprasa īpašas pastāvīgas pūles.


Dvēsele, kas saņem sevis dēļ, pēc tās nodoma ir pretēja dodošai, tas ir, pretēja pēc savas garīgās darbības, jo lielākā pakāpē, jo lielāku egoistisku baudu tā saņem.


Tā kā vēlmju samazināšana noved pie attālināšanās no Radītāja, tad dažādos attāluma līmeņos izveidojās dažādas pasaules – līdz pat mūsu pasaulei, kurās katrai kopējās dvēseles daliņai, lai izlabotos, tika doti gan noteiktais laiks (dzīvība), gan atkārtošanas iespējas (dvēseļu riņķojums).


Un piedzimst cilvēks tikai ar vēlēšanos saņemt baudu sevis dēļ. Visas mūsu “personīgās” vēlēšanās rodas no netīro spēku sistēmas, t.i. cilvēks ir bezgalīgi attālināts un tāpēc nejūt Radītāju (ir garīgi nedzīvs).
Bet, ja cīņā ar sevi viņš iegūst vēlēšanos dzīvot, domāt, darboties tikai citu un Radītāja dēļ, tad tādā veidā iztīrot savu dvēseli, viņš pakāpeniski tuvojas Radītājam līdz pilnai saplūšanai ar to (un atbilstoši tuvošanās pakāpei sajūt lielāku baudu).


Šīs dvēseles pārveidošanas dēļ arī tika izveidota mūsu pasaule, bet visas garīgas pasaules – tikai kāpnes ceļā pie Radītāja. Turklāt saplūst ar Radītāju – tas ir uzdevums, mērķis, kuru var sasniegt vēl dzīvojot mūsu pasaulē.
Mūsu pasaule ir no Radītāja visattālinātākais punkts. Atbrīvojoties no vēlēšanās apmierināt tikai sevi, mēs tuvināmies Viņam, un tādā veidā laimējam divreiz: baudām saņemot baudu no Viņa un no tā, ka sagādājam baudu Viņam. Tas ir tieši tāpat, kā mēs, ēdot no mātes, saņemam baudu no ēšanas un no baudas, kuru mēs sagādājām mātei.


Ievērosim, ka laikā, kad egoistisko baudu sevis dēļ ierobežot dzīves garums un vēlēšanās lielums, vēlēšanās dot vai saņemt kāda cita dēļ var būt bezgalīga, un, attiecīgi, arī saņemtā bauda ir bezgalīga!


Visas pasaules un objekti, kas tās apdzīvo, tajā skaitā arī mūsu pasaule, apvienojas Radītāja vienotā iecerē dot dvēselei bezgalīgu baudu. Un šī vienīgā doma un mērķis ietver sevī visu radīto no tā izveidošanas līdz galam. Visas ciešanas, kuras mēs izjūtam, mūsu darbu ar sevi un atalgojumu nosaka tikai šī doma.


Pēc individuālas labošanās visas dvēseles atkal savienojas kā agrāk vienā un tādā veidā bauda, kuru saņem katra dvēsele, ne tikai ir divkārša gan saņemot baudu, gan sagādājot prieku Radītājam, bet tā vēl ir pareizināta ar atkal savienoto dvēseļu skaitu.


Bet pagaidām, atkārībā no padarītā darba, garīgi cēliem cilvēkiem atveras acis un viņi sāk izjust citas pasaules, un tā, vēl dzīvojot šinī pasaulē, kļūst par visu pasauļu īpašniekiem. Un Kabalas valoda, kas agrāk šķita viņiem bezjēdzīga, viņiem kļūst par darbību, domu un jūtu valodu, bet mūsu pasaulē pretēji jēdzieni apvienojas vienotā saknē.


25.04.2005

Komentāri:

 baiba, baiba36@yahoo.co.uk 18:56:10 11.06.2005 
AIVAR! Droši vien tas skanēs stulbi, bet vai ir iespējams tikties ar Jums un Jums līdzīgi domājošiem? Piekrītu daudz kam par ko Jūs rakstāt. Jūs sakāt - Ejiet pa taisno pie Dieva! man šķiet, ka gāju, bet pēkšņi sapratu, ka garām. Mēģināju vērt nākamās durvis, atkal garām. Ko es daru nepareizi? vai man nav lemts? Visu laiku dzīvoju ar sajūtu, ka stāvu pie sliekšņa bet durvis neveras. Esmu izmēģinājusi daudz. Līdz mielēm vīlusies Latvijas kristīgajā baznīcā. Jau biju gatava doties pie Strautnieka, ar domu - varbūt viņš zina kur ir tās durvis. Lasu Jūsu komentārus un man liekas, ka beidzot ir kāds, kas lietas uztver līdzīgi. Gaidu kādu ziņu.

 Diablo, Guntim 11:46:04 12.05.2005 
Cik prasi par savam apmacībam, ja jau atzisti, ka tava dzīve kopš tā laika iet uz augšu?

 Aivars, G.Strautniekam 11:32:01 12.05.2005 
Tāpēc jau prezidente ir tik auksta pret tautu.
Kad J.Vanags valsts svētkos atteicās ar viņu kopā vadīt dievkalpojumu,par to ,ka viņai ir nospļauties par tautas slikto stāvokli,-Freiberga parādīja savu īsto raksturu,Latvijas himna ,, Dievs svētī latviju,,,viņai ir zem goda.Tik pat auksts esi tu.Kad tev klauvē pie sirds,tu nevēlies analizēt,bet nosauc pamācītāju par fanātiķi.

Protams ka tev pievienosies arvien jauni cilvēki.Tā ir teikts bībelē.Maldu mācības pieņem arvien gudrāku formu.It sevišķi tās kuras izmanto Dieva vārdu.
Tikai neaizmirsti;par tiem tūkstošiem, Dievs no tevis atprasīs.Zini kā ir?Tie kas ņirgājas par Dieva iesatādījumu,jau tagad viņam nesaprotot to ,- ir Dieva atmesti.Tev nav vairs Dieva aizsardzības.Tu pat nevēlies analizēt savas kļūdas.Pēc garu atpazīšanas prakses - tu puis jau straujiem soļiem dodies uz bezdibeni.
Mani par fanātiķi vari saukt.Tas ir tavs pirmais solis vispār uz kaut kādu sakarīgu domāšanu.

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 09:51:25 12.05.2005 
Paldies T.S. 'kristigais fanatikji' Aivar - kopsh es saku nodarboties ar Sahadza-Jogu - man dzive iet uz augshu ! Negribi ar saviem domu graudiem aplaimot ari musu Valsts Prezidenti Vairu Vikji-Freibergu - kura pirms kljuva par Latvijas vaditaju - praktizeja Sahadza-Jogu.
Es ar SJ nodarbojos 8 gadus - biju viens no pirmajiem Latvija un esmu presonigi apmacijis 130 cilvekus un ticies vel ar kadiem paris simtiem.Perspektiva Latvija Sahadza-Joga ies tikai plashuma un mums pievienosies TUKSTOSHIEM CILVEKU !!!

 Aivars,  00:58:54 12.05.2005 
Man ar meditācijām nav laika nodarboties.Pietiek ka Dievs man ir izrādījis žēlastību.
Nav puis tas Svētais Gars.Tas ir dēmonu darbs ar tavu ķermeni.Svētais Gars nekad nebūs pie cilvēka,kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.Neaizmirsti,ka Svētais Gars ir Dievs.(Tēvs,Dēls,Svētais Gars)
Ja tu piedāvā nolikt priekšā sievietes attēlu un caur to veidot lūgšanas,tad tu pārkāp 1. bausli;,,netaisi sev elku tēlus ne pēc tiem kas zemē,ne debesīs,,.Ja tu to esi pārkāpis,tad Dievs tev Svēto Garu nekad nedos.Nedos.Saproti.Dievs savus baušļus netaisās mainīt pēc tava lūguma.Tev jāpietiek ar to ko Viņš ir pasaulei devis.Arī tev.Savas asinis.

Kā tad iznāk?-Tu zaimo Dievu,viņa autoritāti,viņa pavēles,un te visiem saki,ka tas ir Svētais Gars,kas ar tevi darbojas.Nav tā čalīt.Nemāni sevi un citus.
Tie ir dēmoni.Un teikšu vēl ļaunāk:tie ir sātana dēmoni,jo tu nestrādā dieva darbu,jo tu nezini kas ir grēku nožēla un savas sirds atdošana Dievam.Tu savu sirdi esi atdevis dievam,bet ne Jēzum kristum.Tavs dievs ir sajukuma,apmelošanas,nekārtības dievs-sātans.Tā sanāk.Aritmētika vienkārša.Atspēko manus vārdus.Pacenties..Sākumā šķiet,ka baigais kaifs ,man labas lietas sanāk...Bet redzēsi kā tev ar laiku viss sāks iet uz leju.Labi,ja nožēlosi izdarīto, - Dievs tev piedos,Ja nenožēlosi nonāksi trako mājā,vai izdarīsi sev ko ļaunu.Iespējams,ka Tu jau tagad savā ķermenī esi salaidis pārāk daudz sātana dēmonu.Tādos gadījumos cilvēks vairs nespēj pats sevi kontrolēt,viņu jau vada sātans.
Esmu saskāries ar tādiem gadījumiem.Vajadzētu tev noskatīties kā tādus auna pieres glābj tieši kristieši,jo tikai kristieši kopējās lūgšnās var palīdzē izdzīt sātanu ārā.Latvijā ir pat videofilmas par šiem briesmīgajiem gadījumiem.Es savā laikā apguvu Tibetas medicīnu.Mācība par čakrām ķermeņa meditācijām.-Tā ir Tibetas tautas medicīnas veids.Tās ir ķermeņa enerģijas.Un tikai.Labsajūta-tas vēl nav Svētais Gars.Ja tu kādreiz uzzināsi kas ir Svētais Gars - tu aiz kauna ielīdīsi zemē.Tu raudāsi veselu nedēļu ,un to vien lūgsi:Dievs piedod.
Visi patiesi kristieši ir izraudājuši savu iepriekšējo dzīvi un nožēlojuši grēkus.Tikai tad Dievs pie viņiem pieskarās ar savu Svēto Garu.Svētais gars pārmaina cilvēka rakstura būtību.Viņš kļūst Mīlestības izplatītājs ar savu sirdi,nevis ar smadzenēm.Svētā Gara pārņemts cilvēks nespēj apmelot Dievu,jo viņš savā Dievā ir iemīlējies.Tu tā nedari.Tu Viņu apmelo.Tu Dievu pataisi par meli.
Padomā.Lūdz Dievu Jēzus Kristus vārdā.Lūdz Viņam piedošanu.Un viss notiks.Tev ir jāuzņemas atbildība par tiem cilvēkiem kurus tu esi uzrunājis.Ja ar viņiem kas ļauns notiks...

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 17:17:51 11.05.2005 
Tad cien. Aivars tomer praktizee MEDITACIJU ?! Meditacijas var but dazhadas. Ne visas nes cilvekam labumu. Sahadza-Jogi var noteikt pec izjutam uz rokam - kada lieta ir laba vai slikta. Musu rokas runaa. Ja uz rokam sajutams karstums - tad taa ir negatiivas energjijas izpausme. Sveetais Gars izpauzhas kaa patiikams veesums uz rokaam un virs galvas - pec Pashrealizacijas sanjemshanas.

 Aivars,  11:47:22 11.05.2005 
Var jau uzrakstīt 10 grāmatas par mannas mašīnu.Iebāzt helikopterā un bērt muļķiem uz galavas.Benzīns beigsies ātri vien un manna arī..
Ja tā būtu patiesība,tad āfrika jau būtu pabarota.Latvieši arī neatteiktos uz haļavu baroties.
Ja ir runa par 40 gadu posmu ,kuru Mozus tauta pavadīja tuksnesī,tad no debesīm lietus veidā bira manna.Viņa protams bija savādāka,nekā to iegūst tagad.Dievs gaisā formēja šo te vielu , un tā lietus veidā krita uz zemi.Dievs spēj no nekā gaisā radīt jebko.
Līdzīgs gadījums bija Sodomas gadījumā,kad no debesīm sāka lietus veidā krist sērs ar tādu ķīmisku vielu klāt,ka tur pat akmens mājas no ārpuses termiski ir sadegušas.Irānā sodomas pilsētā var šos sēra gabaliņus atrast,jo tie tur ir daudz termiskā veidā kapsulizējušies.Kā liecība par to ,ka Dievs nekad nav melojis un nemelos.

Tagad ir modē izlaist visādas grāmatas lai apmelotu un apgāztu bībeli.Ar to nodarbojas arvien vairāk un vairāk.Uz tā uzķeras arī latvieši.Pat tiek veidotas savdabīgas sektas uz šo melu pamata.
Šajā saitā viens tāds melis klīst,kuram jau ir līdzdomātāji.Tātad izveidojusies sekta.Principā tur tiek apgāzts jebkas no bībeles,kas latvietim ir svēts.
Pasekojiet Gunta Strautnieka rakstiem.Tur ir daudz trakāk par mannas mašīnu.Tur ir tāpat kā fīreram:,,got mit uns,,.G. Strautnieks tā arī pasaka ,ka glābtie būs tikai S.Joga piekritēji.Līdzīgi rīkojās J.Kalns.Tas pauda ,ka glābtie būs ārieši pārējiem figa.

 R.,  09:54:11 11.05.2005 
Vai kāds ir lasījis grāmatu par Mannas mašīnu? Tā ar uzvedina uz pārdomām šī raksta sakarā...

 putenis, bite999@inbox.lv 09:19:30 11.05.2005 

Gribu vairāk iegūt informāciju par šo mācību grupu,
bet šī norādītā e-pasta adrese nedarbojās.

 RV, Aivars 08:25:49 06.05.2005 
Ir tada lieta..dizbataa...var tikai staveet, skriet, paeshana 2 minutees..protams 4 stunda miega

 Aivars, Mulderam 00:09:16 05.05.2005 
Paldies par labu vārdu un pamācību.

 Aivars, RV 00:04:57 05.05.2005 
Nu es tur dabūju trūkties.Katru dienu 40 grādu karstums.Sākumā asinis tecēja pa ausīm.Katru dienu kautiņi.Bardaks.Drēbju utis.Salātu krāsā ,uz muguras sarkans punkts.Es arī esmu bijis pašā Ļeņinskā uz dažiem mēnešiem.Viens piemineklis ar 113 bojā gājušajiem,kad sprāga uz vietas kosmiskā raķete.Esmu redzējis kā raķeti iznīcina,ja tā novirzās no kursa.Visiespaidīgākais skats,kad atomraķetes no pazemes šāva.-Viena sekunde-raķete gaisā,-vēl lielākā ātrumā no sāniem cita panāk to un iznīcina.Ja nepaspēj,tad var iemaukt arī Ķīnā.
Bija tur arī divi latvieši oficieri.Tā normāli sadzīvojām.
Vēl tur izmēģināja arī zemūdeņu ātomraķetes.
Man no vienas puses tur bija interesanti dienēt.Ja to dari savas pieredzes attīstībai un nezināmo lietu izzināšanai.ļoti efektīvi izskatījās tieši kosmisko kuģu pacelšana naktīs.Mums tad bija jāceļās un jāiet ārā miegainiem.Lai kuģis trāpīdams kazarmā nenosvilinātu visus.
Man divi brāļi dienēja mazo raķešu bāzēs te blakus Latvijai un ,protams,tur nebij tik interesanti.Principā pēc armijas mani kara kungi vairs neaiztika,jo es dienēju slepenā daļā.Un to ko tagad rakstu-par to padomju laikos mani vienkārši armijas čeka dzīvu nožmiegtu.
Zinu arī tos vīrus.Tie ir briesmoņi.Trakāki kā parastie čekisti.Man bija sakrājušies grēciņi.Mans iesaukums bija Afganistānas okupācijas sākuma posms.Mums visiem bija jāraksta lūgums ,lai sūta uz afganistānu.Tā tur netālu.Es visiem bazūnēju ,lai neraksta,ka tur nav mūsu dzimtene.Man sanāca baigie sūdi.Paņēma priekšā armijas čekisti atvēra paciņu,ko biju sūtījis draugam palīdzot uz Latviju,un starp raķešu apkalpošanas tērpu,tas bija no ādas,bija noliktas raķešu radio detaļas.Es sapratu,ka man ir vāks,provokācija.Man bija tikai 19 gadi .Gaidīju tribunālu.Citi jau taisījās mājā.Gandrīz nojūdzos.Līdz šai dienai nesaprotu;kā mani palaida mājās.Laikam jau tāpēc,ka uz tribunālu arī bij rindas,tad man būtu jānodien papildus kādi mēneši,kas ir aizliegts.Laikam jau tad mani Dievs vāķīja.Visu mūžu man kapitālākie piedzīvojumi bijuši.Bet tikt dizbatā-tas ir trakāk nekā cietumā.Daudz trakāk.No tā visi baidījās.

 Mulders, Aivars 18:09:03 04.05.2005 
Beidz karot. Tu savu vaardu esi teicis. Uz teviim negulstas atbildiiba, lai vinji sadzird. Taa teikt muusu uzdevums ir pastaastiit tam kam mees ticam un kaapeec. Vinju uzdevums tad nu ir vai nu dzirdeet vai nedzirdeet... personiiga briiva izveele. Ij netaa vispaar gruuti runaat, jo te meedz piedaavaat (kaa jau pamaniiji) neesoshas intonaacijas, un tev mutee liek nepateiktus vaardus! Skaidrs, ka 'citaadi domaajoshie' pieprasa toleranci pret seviim, bet pashi atsakaas buut toleranti pret konservatiivajiem. Pat vaarda 'tolerance' semantiku vinji izmaina sev izdeviigaa veidaa :) Tobish... nu gruuti ir runaat cilveekam, kas pac sev banaanu ausii iesprauzh un pieprasa no teviim respekteet vinja shaadu riiciibu... nu respektee! :)

 RV, Aivaram 16:34:08 04.05.2005 
Taa vareetu buut..man viens pazinja (ofinjs)tur bishki tuseja un stastiija ka 'ofinjiem'tur esot bijis forshi...tikai dzeruma nedriiksteja braukt meklet piedzivojums uz 35-45 km ataalo Leninsku..un tad viens 'aktieris' nopliisa un no rita puses pamodaas pie slavas pieminekla Baikonuras celtniekam..Moshenkovam..jeb ka vinju tur sauca...un tas bija apmeram 1983-85 gados...a shameejais liekas ''sluzil'stroibata..'gde bolshe nosish portupeju tupejesh esjho bolshe'.. un 'bouldozera vietaa uz embleemas'centaas likt 'toporus-'inzenieru daljas nozimes jeb trubas ar kranu'troboprovodnijh castei' (jo nodarbiojas ar santeknikas darbiem)a zampolit dievinaaja medicinas embleemu...glaaze,cuska un gara meele:-)))))...luk taada taa story...:-)))))

 Aivars, RV 15:53:29 04.05.2005 
Sākumā biju 113.Startā,blakus 2.kur pacēlās Tereškova,tad pārcēla uz 93 starta laukumu,kur pacēla kuģus Venēras novērojumiem.Blakus bija 200.starts,kur pacēla vismilzīgākās spiegu un lielākās izmēģinājumu raķetes.Garākā bija 113 metri,kuru laikam tā arī nepacēla,ja kosmiskās bija vidēji 40m,tad diezgan iespaidīgi.
Tā kā man bija celtnieka izglītība,tad protams mani iesauca celtnieku bataljonā.Pārsvarā pazemes komunikāciju un raķešu slēgto telpu izbūve.
Iesaukumā prasījos uz kādu sporta rotu,bet baltieši celtniecībā bija ļoti vajadzīgi,jo viņi visi izcēlās ar kārtīgu darba stilu.Toreiz bija jāiet ,kur liek.Ar sportu nodarbojos brīvajā laikā pats.Diemžēl. Sačakarēju savu jaunību 1,5 gadus Baikonurā.Sākumā biju Maskavā,šeremetjevā Apmācību bataljonā.
Jā Baikonūra kosmodroms ir nenormāli liels,kā Latvija.Tā bija Kzilordas vieta ,blakus kosmonautu pilsēta Ļeņinska.Kartē nav.Viss tur ir slepenībā.Nezinu kā tagad.

 RV, Aivars 15:30:20 04.05.2005 
Baikonuras areodroms ir plash, konkretak kur dieneji, kuraa karaspeeka daljaa?:-)))

 AIVARS, RV 15:04:20 04.05.2005 
Pats esmu dienējis Baikonuras kosmodromā.Kazahijā.Pa diviem gadiem šo to esmu paguvis saprast par šīm tautām.Kad sākās perestroika ,tur sākās baigās galējības tajās valstīs.Kaut kāds murgs.Pie mums tik traki nav bijis,izņemot pēckara gadus.Sanāca dienēt kopā ar čečeniem.Vienam uztaisīju elektrisko ģitāru un iemācīju dīedāt.Nez vai viņi kāds ir palikuši dzīvi.Reiz viņus veselu ešalonu veda uz Afganistānu;viņi kazahijas stacijā paņēma ciet apsardzi un trieca vilcienu atpakaļ.Vienā stacijā viņus bloķēja un apšaudot lika padoties.
Mēs te īstenībā dzīvojam ļoti labi.ja salīdzina ar tām tautām.

 Aivars, Reilai 14:51:59 04.05.2005 
Varbūt konkrētāk - ?
Dabas likumi nav Dieva likumi.Izprast Dieva likumus - tas ir galvenais,priekš nākamās dzīves.
Tādas lekcijas ir bezjēdzīgas.Tad jau labāk stāties augstskolā un mācīties dabas zinātnes.
Un kas tas tāds par terminu-,,dvēseļu riņķojums,,.Kurā toras grāmatā tas ir mācīts.Tā ir kāda deja?

 RV, Aivars 14:50:26 04.05.2005 
Vinjsh ir jau atpakalj...ko tagad dara nezinu, nesmu saticis, bet par bistamibu piekriti..reizes tris biju Ashabadaa un vieteja NjijazovaKGB visu laiku 'vakteja'....

 Aivars, Reilai 14:48:32 04.05.2005 
Varbūt konkrētāk - ?
Dabas likumi nav Dieva likumi.Izprast Dieva likumus - tas ir galvenais,priekš nākamās dzīves.
Tādas lekcijas ir bezjēdzīgas.Tad jau labāk stāties augstskolā un mācīties dabas zinātnes.

 Aivars, RV 10:56:23 04.05.2005 
Super!!!!!!!
Mums ir doma,ja viņš būs Latvijā ,braukt uz Kurzemi uz vairākām dienām .Tur ir baigās alkahola problēmas.Mēs mēģināsim uzrunāt cilvēkus kā to dara misionāri.Bez baznīcām un naudas.Ar tukšām rokām,bet Svētā gara palīdzību,kā to darīja Jēzus un apustuļi.Tā rīkojas arī mūsu laika misionāri.
Esmu bijis Turkmēnijā vairākas reizes.No turienes var arī neatgriesties.ļoti bīstama vieta.Es domāju - Tavs draugs ir varonis.

 RV, Aivars 08:33:16 04.05.2005 
Tev draugs misionars sludina Kjiinaa, bet mans sludinaaja Turkmenijaa pie Turkmenbashi..

 reila, Aivaram 07:51:15 04.05.2005 
Un kas Tev ir pret Mozus graamatam?

 Aivars, Reila 22:53:38 03.05.2005 
Mozus grāmatas...

 Aivars, Karlsonam 22:05:37 03.05.2005 
Tas ir milzīgi daudz,jo tie 130 jau aicina Jēzu pieņemt par savu personīgo glābēju savus tuviniekus un tie tālāk....Ja tas notiktu Latvijā tādos tempos,tad mēs varētu jau sapņot par normālu Ulmaņa Latviju.
Karlson ,Tu vari meditēt un to vajag darīt,ja nav citu labāku darbu.Nevajag mani pārprast.Meditācijām ir daudz paveidu.Nevajadzētu to darīt izmantojot palīglīdzekļus kurus izmanto okultās darbībās.Labs sevis sakārtošanas paaņēmiens ir iet klusumā pie dabas un atbrīvot savu augumu un domas.Ieņemt ķermeņa stāvokli paceļot rokas.Efektīvi to darīt rītos pēc pastaigas vai vingrošanas.Beigās vienmēr patekties Dievam.Un izlūgties svētību jaunajai dienai.Variantu ir ļoti daudz.Jāsāk ar vienkāršāko. Čau.Jāskatās hoķis...................

 Karlsons, Aivar 10:27:47 03.05.2005 
130 cilvēki Ķīnā ir tikai tāds piliens vien...

Aivar, ja es teiktu ka meditācija ir tiešais ceļš pie Dieva, tu man protams iespļautu sejā un teiktu ka tas ir ceļš pie sātana....

 reila, Aivaram 07:29:54 03.05.2005 
Jūs zināt kas ir Tora?

 Aivars, Gugam 01:00:05 03.05.2005 
Cik saprotu,tad tas tā kā man uzrunāts.Es arī neatkāpjos no saviem vārdiem par meditāciju un pašhipnozi.Protams kādreiz biju ekstāzē no šādām lietām kad to iemācījos darīt.Bet meditācijas un zināšanas par dabas likumiem nav tā augstākā pilotāža.Augstākā pilotāža cilvēkā notiek tad,kad viņš patiesi ir nožēlojis grēkus un visu sevi ir atdevis Dievam,bet ne kādām psiholoģiskajām mācībām.
šīs te psihoterapijas mācības sevī nes zemapziņā nopietnus robus,lai cilvēks nevarētu patiesi izzināt Dievu,bet kaut kādus likumus,kā piem. šajā rakstā dabas likumus.Ir jāsaprot,ka dabas likumus darbina Dievs .Un tas ir ļoti nopietni.Cilvēks ir pārāks pār dabu,jo viņam vienīgajam Dievs ir devis saprātu.Dabai tāda nav.Dabu darbina Dievs.Tāpēc cilvēkam ir jādzīvo tā kā Viņš to noteicis.Tā kā cilvēks ir Dieva radība,tad mēs kā mazākas būtnes esam aicināti ievērot Viņa likumus.Un Viņa likumi ir bargi;Tev nebūs svešās mācībās ievest un pazudināt savu tuvāko.
Vai kabala ir sveša mācība?Protams.Dieva morāles klonējums.Bet kā mēs zinām,tad klonēta būtne ir bez Dieva gara.Un nekad nespēs normāli izdzīvot.Kādēļ Latvijā tik daudz svešu mācību?-Sātans dara visu lai tikai cilvēki neatdotu savas sirdis Jēzum.Kas notiks tālāk?-Diemžēl šīs te maldu mācības pasauli aptvers vēl vairāk.Tā ir teikts bībelē.Es aicinu!Ejiet pa taisno pie Dieva.Neejiet šos garos ceļus,viens sānu solis un jūs paši neaptverdami būsiet iegājuši okultās darbībās,kā to izdarīju es un gandrīz neaizgāju bojā.Tas ir ļoti bīstami.
Vai kristiešiem ir vajadzīgas meditācijas?-
Tas nav galvenais mūsu laikos.Mūsu laikos svarīgākais kristieša darbs ir sludināt pareizu Dieva vārdu un palīdzēt nelaimē nonākušajiem cilvēkiem.
Kas tad notiek mums tik ļoti laimīgajos austrumos?Bardaks un bezcerība.Nožēlojami laiki.Kā jau te iepriekš E-Mistikā stāstīju ,ka mans draugs kā misionārs Ķīnā sludina Dieva vārdu .Divu mēnešu laikā 130 ķīniešu ir pieņēmuši Jēzu kristu par savu personīgo glābēju'.Šīs te kabalas austrumu tautā neko nav devušas.Ķīnā tagad notiek īsta Jēzus Kristus revolūcija.Drīz austrumu misionāri ieradīsies Latvijā sludināt Jēzu Kristu.Mēs viņiem pretim - Kabalu...

 guga,  23:49:15 02.05.2005 
Meditaacija nav pashhipnoze un meditaacija nav kaifa kjershana, bet nopietns darbs lai paarvareetu negativitaates, iztiiriitu praatu un kjermeni un pirmkaart un galvenokaart jau lai vairotu miilestiibu un pazemiibu (jo protams, ne nopelns var kaut ko sasniegt - shii atzinja nebuut nav tik ljoti kristiiga pati par sevi, jo ir klaatesosha visaas Austrumu kultuuraas, tomeer bez darba no visas sirds arii neko nevar sasniegt).

Meditaacijai ir gana gara veesture ne tikai dazhaadaas Austrumu, bet arii kristiigajaa kultuuraa [kas peec savas dziljaakaas buutiibas un cilmes taapat ir Austrumu:)))]. Viss agriinaas kristiigaas bazniicas darbs pastaav meditaacijaa, visa Vidulaiku mistika pastaav meditaacijaa, visa ortodoksaalaas bazniicas veesture ir meditaacijas veesture utt. 'Otkrovennije rasskazi strannjika' pat saka, ka visa joga un islama sufisms to ir aiznjeemis no kristietiibas nevis otraadi, kas laikam gan tomeer nebuus tiesa, lai gan kam gan un kas un kaapeec no kaa gan buutu jaaaiznjem - cilveeks ir taads kaads vinjsh ir, un arii iespeeja ieksheejam darbam ir tikai taada, kaada nu vinja ir - kaut tur ir sava zinaashana, pieredze un nosleepumi, neko principiaali jaunu tur neizdomaasi.
Meditaacija censhas notiiriit nevis vairot iluuzijas - bet dabiski nevienam nevar aizliegt arii vairot iluuzijas, ja vinjsh to veelas... Patiesa meditaacija vairo uzmaniibu tajaa pashaa laikaa attiistot mieru un vienlaikus koncentreejas uz savu ideaalu. Tas, ko pareizticiibaa sauca 'preljestj' jeb iekrishana baudiishanaa ir viena no iespeejamaam meditaacijas kljuudaam - arii Lielaa celja budisti sho kljuudu apraksta detaali un sauc par raksturiigu dieviibu celja gaajeejiem, kam tieshi delj shiis kljuudas ir gruuti sasniegt buutisku progresu. Krusta Jaanis laikam ir viens no cilveekiem kristiigajaa tradiicijaa, kas daudzas ieksheejaa darba probleemas aprakstiijis.
Shobriid nopietni mekleetaaji kristiigajaa tradiicijaa meegjina atjaunot kristiigo meditaaciju (Baltaa teerptie nekonfesionaalie muuki, Tomasa Meertona muuku kopienas, kristiigo mediteetaaju biedriiba, kvakeru videe arii utt.)

 David,  13:25:08 02.05.2005 
Tak viss sen ir skaidrs, neviens ne par ko nepārliecinās, katrs iet savu ceļu, izdzīvo savu individuālo karmu, projektu utt.

 Aivars , Skumjām 21:59:53 01.05.2005 
Jā muzikants. Tāpat kā Dāvids.Ja cilvēkus tver kā leģendas,tad es un Tu arī esam leģendas priekš citiem.Leģenda ir kāda notikuma vai cilvēka ietērpšana šikā uzvalkā.
Mēs katrs esam patiesība ar savām kļūdām priekš sevis,draugiem un svešajiem.Mēs katrs dzīvojam unikālu dzīvi.Labi lai tā ir leģenda.Vārds - leģenda pats par sevi jau ir piemineklis.Un vai mākslinieks spēj uzlikt manu vai Tavu kopiju uz podesta?Nē.Tāpēc mēs esam neatkārtojami nevis kā leģendas,bet kā savas ķemeņa impērijas iedzīvotāji ar mums vien zināmajām sirds iespējām un noslēpumiem.
Zālamans un Dāvids arī ir smagi kļūdījušies,arī es un ceru arī Tu ,ja esi patiesa pret sevi.Lai Tev viss notiek,bet ne tas ko nedrīkst celt.Tu jau zini;sievietēm 5kg un ne vairāk.

 Skumjas, Aivars 20:56:46 01.05.2005 
Kā Tu zini, ka Dāvids un Zālmans nav tikai leģenda? Tad atceries ko katrs prasīja Dievam.....un rezultāts no tā...
padomā labi...nekjeries pie traferetiem,panjem un palasi...tad sapratiisi ko es blondīne biju ar to domājusi...
jo Tu esi tipisks Dāvida tipāžs...

 Aivars, Skumjām 20:22:12 01.05.2005 
Dāvids un Zālamans nav leģenda ,bet cilvēki,kas dzīvojuši uz šīs zemes.Abi ir izveidojuši tādas Dieva ticīgas valstis par ko mums pat nesapņot mūsu muļķības dēļ.
Un velti cilvēki Zālamanu tverdami kā leģendu meklē viņa bagātības.Viņa dēli visu bagātību izsaimniekoja.
Dāvida un viņa dēla Zālamana bagātība ir pilnīga uzticība Dievam .To es arī Tev novēlu

 Aivars, Skumjām 20:14:10 01.05.2005 
Nu ja Tev mani vārdi ir tikai noplucis karogs,tad es Tevi saprotu ka Tu domā ,ka man ir naids pret citādi domājošiem.Nav man tāda grēka.Es izvēlos arī dzīvot ķo paužu citiem.
Drīzāk Tevī ir naids,jo Tu apmelo.Man ir milzīgi daudz draugu ar citādiem uzskatiem.Gluži cilvēcīgi ir visgrūtāk panest draudzības nodevējus,kad atklājies,ka viņš mani ir izmantojis lai iedzīvotos biznesā.
Labāk tomēr ne par personībām,bet par to,kas šajā rakstā ir aktuāls.

 Skumjas, Aivars 20:03:07 01.05.2005 
Tā ir nepaskaidroja vārda garīgums nozīmi, tikai skaļas frāzes...tipa..dzimtenes mīlestība..
Aivar, kāpēc Jums ir tāds naids pret savādāk domājošiem cilvēciņiem? Man ir Jūs ļoti žēl, novēlu Jums pamācīties no Jēzus pazemību! Atceraties leģendu par Dāvidu un Zālmanu?
Ar cieņu, Skumjas

 AIvars, Inesei 19:55:14 01.05.2005 
Inesīt!Es savā laikā esmu nodarbojies ar austrumu kultūru izzināšanu,vēl vairāk,ar medicīnu ,aizstāvēšanās cīņām,meditācijām,okultām darbībām.Varbūt es Tevi aicinātu padomāt - kas ir garīgums un kas tā ir par kvalitāti?
Garīgums pirmkārt ir iejūtība pret mazāku,nelaimē nonākušu,nelaimīgu būtni.Garīgums ir kad tu spēj saprast dabu kā visskaistāko mākslas darbu ko radījis Dievs.Garīgums ir tad ,kad tu spēj skaistu mūziku saklausīt ar savu sirdi un to realizēt savā dzīvē.Garīgums ir brīvība dzīvojot Dieva paspārnē un aizsardzībā.Brīvība - tas ir garīgums-tā brīvība,kad tu visas šīs pasaules važas esi nokratījis no sava es.Garīgums ir mīlestības visaugstākā izpausme kur tā nepiemin ļaunu,ir iecietīga,pārklāj slikto,nav uzpūtīga,pacieš visu,neskauž,nemelo,...
Padomā Inesīt - ? vai Tevī ir šīs kvalitātes?ja ir -tad ok,ceru ka Tu tās realizē savā dzīvē.Un ceru,ka neuzbrauksi cilvēkam,kuru Tu nepazīsti,kā to dara žurnālisti;ja jāaplej ar samazgām,tad jāaplej,jo viņš šodien nav mūsējais,tas nekas,ka labs cilvēks.
Kas man ir jāsaprot? Meli par patiesību.Tajā rakstā to ir daudz.Patiesība ir daudz vienkāršāka.Nav jāsaraksta milzīgi traktāti par garīgumu,to var pateikt ar vienkāršiem vārdiem.Pārāk daudz utopisku versiju mēs rakstām par visiem saprotamām lietām.Tas īstenībā ir ļauns darbs-cilvēku ievest kaut kādā jautājumā,noslēpumā,tukšumā,kurš vienmēr beidzas ar jautājumu,bet ne ar reālu dzīves veidu.Cilvēks jau nav muļķis un nevajag viņu ar tādiem rakstiem ievest neziņas bezdibeņos.

 Inese, David! 15:17:05 01.05.2005 
Ko noziimee...Wow, Inese, nu tu dod! ...????

 David,  13:42:19 01.05.2005 
Wow, Inese, nu tu dod! :))

 Inese, Aivar! 12:23:41 01.05.2005 
P.S...tas taapat kaa pusaudzim izstaastiit kas ir orgasms...nesapratiis...bet tas kursh ir izbaudijis sapratis no viena varda orgasms...taa pat ir ari ar garigajiem terminjiem:-)
Atta!
I.

 Inese, Aivar! 12:21:12 01.05.2005 
Tev nekad nesaprast gariigo valodu un simbolus, jo Tu esi taalu no gariiguma, bet tas Tev ir piedodami...katram ir savs laiks....nedusmojies,ja?nu pasaki ka nedusmojies..malacis.....buchas Tev:-))
Inese

 Aivars,  22:20:24 30.04.2005 
Šajā rakstā īstenībā nekas nav pateikts.Kārtējā zinātniskā utopija par meditācijas un pašhipnozes kaifu.
Ja par maz kaifojis,tad pārdzimstot varēsi kaifot atkal,un kur teikts ,ka Tu nākamajā dzīvē vispār nodarbosies ar kaifa ķeršanu.Ja šīs te murgs būtu patiesība,tad te pa pasauli būtu jābūt miljoniem svēto ,bet tas diemžēl tā nav.
Var jau murgot,bet jāzin mērs.Tas nav Dieva vārds,bet kārtējā zinātniskā nosliece izmantojot Dieva vārdu.Skumji.

 David,  02:50:57 29.04.2005 
Nu i nevajag, tavā dzīvē tas vēl nav paredzēts :) Un kad piedzīvosi, nevajadzēs arī ticēt!

 Maira, www.mairux14@inbox.lv 19:22:31 28.04.2005 
es taka neticu sitajām blēņām'

 David,  12:16:39 28.04.2005 
Vispār augstāko pašauļa izziņa nenoriss pēc vienas grāmatas vai mācības! Realitāti iegūst izlasot un apkopojot daudz mācību, grāmatu, info un ar laiku, palēnām atsijājot graudus no pelavām + paša dzīves pieredze! Nav tā, ka kādam jau būtu gatava recepte..

 David,  11:39:48 25.04.2005 
Pārāk daudz grib izskaidrot ar pārāk vienkāršām idejām :) Pietiek izlasīt šitādu rakstiņu un tev ir skaidrs, kas, ko un kādēļ! :) Nu nav tā, daļa patiesības ir, kā jebkur citur, tikai jāskatās kontekstā ar citām mācībām, idejām un tās lietas, kuras atkārtojās, tās iespējams ir patiesas!
Patiesās lietas ir tās, ka visa pamatā ir bauda un labsajūta un tādēļ arī viss kustās! Kā tieši, tas nav vairāk svarīgi! Egoisms ir zemākais līmenis, jo absolūtā bauda ir mīlestība, brīvība, došana, jo vairāk dod, jo vairāk saņem! Bauda ir saprast, zināt, radīt, būt laimīgam ir bauda :)) Bet lai tā patiesi spētu to baudu just, ir kādu laiciņu jāpadzīvo 'nebaudā', ciešanās, lai atkal to spētu novērtēt un saprast, cik labi ir :) Tādēļ no viszinoša tu kļūsti par mazu, mazu tā daļiņu, tev nav zināšanu, tu aptumšojies un pamazām savas evolūcijas laikā tu izgaismojies, iegūsti zināšanas, atgūsti palēnām savu baudu :)
Par to kauna sajūtu, manuprāt, ir sviests, nu bet, nenoliedzu, bet arī gluži nepieņemu! Nav egoistiska vai neegoistiska mīlestība, ir tikai vispārējā, viss pārējais jau ir mīlestības trūkums! Ja cilvēks ir tendēts uz ego, viņā nav mīlestības, viņš nezina, ka īstā bauda ir dot, nevis ņemt! :))

 Mulders,  10:47:41 25.04.2005 
Un otra piebilde.
Tiek opereets ar jeedzienu 'bauda'. Tiek pateikts, ka buut egoistiski baudkaaram ir slikti, bet vot altruistiski baudkaaram ir labi, jo TAD, beigu galaa tu dabuusi EGOISTISKU baudu! Un atkal... vai tieshaam ir tik gruuti uzdot un atbildeet uz jautaajumu Kaapeec? Pietam nezinaataajiem - viens no toras uzdevumiem, kad Dievs to deva bij - paraadiit un pieraadiit cilveekam, ka vinjsh ar saviem speekiem nespeej tuvoties Dievam!
Taapat arii apgalvojums, ka esot cilveeki, kas sasniegushi Gariigos augstumus... arii ir tufta. Jo 1) Taa kaa tu pac neesi sansiedzis, tad tu nevari paarbaudiit vai tas 'guru' kas tev dzen to tuftu runaa patiesiibu vai nee... 2) Jeezus Kristus piemeeram arii pretendeeja uz Gariiguma augstaako pakaapi, to ljoti labi pamatoja savaa darbiibaa un vaardos un kas raxturiigi - vinjsh runaaja pilniigi preteeji tam ko shitie Kabalisti te maaca :) Taakaa nu izveelieties - vai sekot kaadiem 'gudrajiem', kuru viedumu tu pat paarbaudiit nevari, vai sekot kaadam, kursh arii tik pat 'gudrs', tak runaaja preteeji. Jaa visi kabalisti, gnostikji, New Agisti vienmeer grib 'rekruteet' Jeezu kaa savu adeptu, tak nekaadiigi neizdodas, jo viss ko vinjsh maaciija ir apvienots Kristietiibaa... un taa pat ar neapbrunjotu aci ir pretrunaa kabalai, new-age, gnostikjiem un agnostikjiem :)

 Mulders,  10:40:09 25.04.2005 
Ehh viltiigie maitas :) Par laimi uz viedajiem shitie triki nedarbojas! :) Vispaar jau kljuuda pashaa nostaadnee. Fiziskaas pasaules likumus un saskanjas mees iepaziistam nonaakot tieshi shajaa fiziskajaa realitaatee. Mees nekad neesam taas apguvushi PIRMS ienaakam shai pasaulee. Taadeejaadi ir aplami apgalvot, ka, lai izdziivotu VINJAA saulee, ir jaapguust taas pasaules likumi PIRMS tu tajaa nonaac. Kas traucee iepaziit taas pasaules likumus tad, kad tu tur nonaaksi?