Pašaizliedzības ceļš

Tagad draugs man saka: “Nāc, atstāj šo vietu, es tevi vedīšu kādā citā apvidū!”


Mēs ejam caur brīnišķu aleju. […] Bet aleja nu kļūst arvien šaurāka un koki zemāki, bet toties stāv ciešāk viens pie otra. […] Bet ceļš kļūst arvien nogurdinošāks. […] Bet nu aleja jau ir tik šaura un ceļš tik ērkšķains un brikšņains, ka uz priekšu mēs varam tikai ar lielām pūlēm! Vēl nav redzamas nekādas beigas, kaut gan draugs saka, ka ceļš drīz būs galā un mēs busim pie mērķa. Ak, tagad krūmu kociņi aug tik cieši kopā un zeme ir gandrīz akmeņaina, un starp akmeņiem viss ir pilns dadžiem un ērkšķiem; bet te nu jau gandrīz vairs nevar tikt uz priekšu!

Tagad draugs man saka: “Nāc, atstāj šo vietu, es tevi vedīšu kādā citā apvidū!”


Mēs ejam caur brīnišķu aleju. […] Bet aleja nu kļūst arvien šaurāka un koki zemāki, bet toties stāv ciešāk viens pie otra. […] Bet ceļš kļūst arvien nogurdinošāks. […] Bet nu aleja jau ir tik šaura un ceļš tik ērkšķains un brikšņains, ka uz priekšu mēs varam tikai ar lielām pūlēm! Vēl nav redzamas nekādas beigas, kaut gan draugs saka, ka ceļš drīz būs galā un mēs busim pie mērķa. Ak, tagad krūmu kociņi aug tik cieši kopā un zeme ir gandrīz akmeņaina, un starp akmeņiem viss ir pilns dadžiem un ērkšķiem; bet te nu jau gandrīz vairs nevar tikt uz priekšu!


Es draugam jautāju, kādēļ mēs esam iegriezušies tik briesmīgi sliktā ceļā. Bet draugs saka: “Paskaties tikai pa labi un pa kreisi, un abās pusēs tu atklāsi jūru, kura ir bezgala dziļa. Tā ir tā viena un vienīgā, beigās jau ļoti šaura un ērkšņaina, bet tomēr stingra zemes mēle, kas stiepjas starp abām bezgala lielajām jūrām. Tā visu laicīgo pasauli savieno ar lielo mirušo viņpasaules paradīzes zemi. Kas tur grib nonākt, tam šo ceļu jau vajag paciest, jo tas ir vienīgais!”


[…] Bet es nu viņam atkal jautāju un saku: “Pasaulē arī ir ļoti daudzi slikti ceļi, bet tur cilvēki sev izpalīdz. Viņi ņem cirvjus, laužņus un lāpstas, un ceļu izlabo. Kādēļ šeit tā kas nenotiek?!”


Bet draugs saka: “Tādēļ, ka tieši šie varenie krūmāji šo zemes mēli aizsargā no bieži pārāk spēcīgām vētrām! Ja šis vienīgais stingrais ceļš ar šiem krūmājiem nebūtu tik cieši un stingri saglabāts, tad varenie viļņi ar to spēcīgām brāzmām to jau sen būtu pilnīgi aizskalojuši. Bet tā kā šie ērķšu krūmi tik cieši saauguši, sevišķi pret abiem krastiem, tad spēcīgie viļņi pret tiem salūzt un to biezo zaru starpā nogulsnē to putas, kas pamazām sacietē par akmeņiem, un tikai vienmēr vairāk nostiprina šo ļoti svarīgo zemes mēli. Bet šī zemes mēle nes pazemības un stingras pamatpatiesības vārdu. Bet tie abi, pazemība un patiesība, cilvēkiem vēl vienmēr bija bijuši pilni ērkšķiem.”


[…] Mēs vēl staigājam pa šauro taku, bet tagad brikšņi un ērkšķi mani vairs nemulsina; es arī vairs nejūtu sāpes, ja ērkšķis man arī vēl iedur un traucē. Nu krūmāji kļūst retāki, koki atkal kļūst lielāki, atkal veidojas brīnišķa aleja. Krūmāji pilnīgi izbeidzas, zemes mēle paplašinas un jūras krasti no mums arvien vairāk attālinas un es jau redzu, gan vēl lielā attālumā, ļoti brīnišķu zemi ar skaistākiem kalnājiem un virs kalniem mirdz brīnišķa rīta ausma.


[…] Te, te jau ir tik ļoti neaprakstāmi brīnišķi. […] Tomēr draugs saka, ka ar laiku man atkal par visu to tiks atdota dzīva atmiņa; bet pirms tam man arī miesā vajadzēs iziet šo ērkšķaino ceļu!


— No “Lielā Jāņa Evaņģēlija”


/Strādnieks/


14.11.2007

Komentāri:

 Līga, Tālim,  09:39:14 28.12.2007
81.198.170.110

Cik cilvēkiem esmu devusi šo grāmatu palasīt, tik arī ir esmu saņēmusi dažādus viedokļus par to. Visi diezgan pretrunīgi, ar mazu ticamības momentu- ka TĀ VAR BŪT. Es neesmu eksperte šajos jautājumos, lai atbildētu- kā ir patiesībā- jo nevaru spriest par to, ar ko neesmu pati saskārusies, bet pieļauju varbūtību, ka tā VAR būt. Domāju, ka cilvēkiem ir ļoti grūti noticēt tam, ko viņi nepazīst, nepārzin, neizprot. Arī nekādu neatbilstību dabas likumiem, loģikai nemanīju. Varbūt paskaidro detalizētāk, ko Tu domāji ar to?
Par to noticēšanu- ja grūti noticēt, tad jautājums- vai vajag? :)

 guga, Logos 01:33:36 28.12.2007
62.85.19.217

Jāpiekrīt publikācijas sagatavotājam. Ar Šteineru un vēl jo vairāk ar viņa izveidoto Antroposofijas biedrību tam nav praktiski nekāda sakara.

Un jebkurā gadījumā lorberiešu piegājiens ir tomēr nekas cits kā kristietība, pie tam es gribētu pat to raksturot kā visai stingru kristietības formu, ieturētu tajā protestantiskās mistikas virzienā, ko iezīmē jau Franks, Veigels, vēlāk attīsta tālāk (un arī aizved tālāk prom no tradicionālās kristietības pamatpostulātiem) Svēdenborgs, kaut arī tā ir it kā diezgan brīva izpratne par kristīgo ceļu un tajā nevar atrast vai var atrast tikai stipri izmainītās un tālās no pirmavotiem formās senajām katoliskajām tradīcijām cīņā pret herēzēm izkristalizētos tradicionālās kristietības postulātus, kas vismaz kaut kādā mērā tiek saglabāti pat tradicionālajos protestantisma virzienos.

 Tālis 81.198.7.226, temezs@inbox.lv 00:13:35 28.12.2007
81.198.7.226

Līgai, kura gribēja uzdot dažus jautājumus Kaivai par Miķēļa Ņūtona grāmatu Dvēseļu ceļojumi: es arī to grāmatu palasīju un ļoti gribētu par to parunāt ar kādu, kurš to ir izlasījis. Es tur saskatu daudzas neatbilstības dabas likumiem, loģikai un informācijas 'tīrībai' no objektu vēstījumiem. Man ļoti grūti tam visam noticēt! Vai kāds var man palīdzēt?

 Tālis, temezs@inbox.lv 00:11:26 28.12.2007
81.198.7.226

Līgai, kura gribēja uzdot dažus jautājumus Kaivai par Miķēļa Ņūtona grāmatu Dvēseļu ceļojumi: es arī to grāmatu palasīju un ļoti gribētu par to parunāt ar kādu, kurš to ir izlasījis. Es tur saskatu daudzas neatbilstības dabas likumiem, loģikai un informācijas 'tīrībai' no objektu vēstījumiem. Man ļoti grūti tam visam noticēt! Vai kāds var man palīdzēt?
IP 81.198.7.226

 Sluņkis, Logos 23:06:42 27.12.2007
84.237.208.206

> 'Lielā Jāņa evaņģēlijs'

Citāts ir no 'Lielais Jāņa evaņģēlijs', varbūt labāk būtu 'Jāņa Lielais Evaņģēlijs', bet lai paliek… Ar R. Šteineru arī tam ir attāls vai nekāds sakars, tā kā izvēlētā sadaļa šķiet gana piemērota.

Bez tam, Tevis minētajā Jaunās Derības grāmatā ir šādas rindas: 'Jo, ko Dievs ir sūtījis, Tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra Viņš dod Savu Garu.' un '… jūs Viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz Viņa seju redzējuši, un Viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc ka jūs neticat Tam, ko Viņš sūtījis. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!', kā arī Jāņa ev. 7:41–51; 16:2, 16:7-16 u.c., bet sevišķi pēdējās nodaļas 22. un pēdējais pants. -- Miers!

 Valters, adminam 19:41:29 27.12.2007
87.110.78.24

Ieteiktu Tev vispirms iepazīties ar Sama-ela (Sātana) ģenealoģiju žīdu okultajās mācībās un citiem radniecīgiem personāžiem ēģiptiešu, grieķu, hindu mācībās un mistērijās un tikai tad draudēt kādam ar izslēgšanu.

Bet ja gribam atrast kādus zaimotājus, tad jādodas pie kristiešiem, kuri nemitīgi aplej ar dubļiem visu citu reliģiju un filosofiju svētumus, vienlaikus no tiem pievācot sev noderīgus atribūtus. (piemēram: ceļot baznīcas pagānu svētnīcās, ievelkot pagānu svētos akmeņus savās baznīcās, pievācot pagānu dievības un pārtaisot tās par saviem svētajiem, utml...)

 Andris8,  15:56:40 27.12.2007
78.84.13.46

Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. 'Ko lai es vēl radu?' Dievs jautājis cilvēkam. 'Radi man laimi,' cilvēks atbildējis. Dievs padomājis un ielicis māla pikuci cilvēkam rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem...
/Aksels Munte/

 Andris8,  15:20:39 27.12.2007
78.84.13.46

Ir viena lieta ,kas jāsaprot, un tas ir :Vari būt Uguns vai arī degviela Ugunij !:))))

 Andris8,  14:33:44 27.12.2007
78.84.13.46

logosam
Vēlos kungam darīt zināmu ,ka mēs jau esam ellē ,ja viņš to vēl nav pamanījis .Uguns ir negatīvo domu radītās emocijas ,kurās mēs degam.Pie Dieva var nonākt arī ejot caur elli ,ja kādam tīk!:)))Tas nozīmē sadegt un kā tīrai Idejai atgriezties pie Dieva !Tas ir taisnākais ceļš !:)))Var iet arī pa citu ,Patiesības un Skaistuma Ceļu .

 Andris8,  13:13:39 27.12.2007
78.84.13.46

logosam
Mani uzjautrina Tavas muļķības.:))

 Logos, Andris8, 	11:28:23 26.12.2007 7 13:08:42 27.12.2007
78.84.150.134

Andris8,
Logos jeb Dieva Vārds ir Sātans ,jeb Lucifera Darbības Galējā Instance.:)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Šis nav tas cilvēks, kurš nesaprot ko dara, bet apzināti ir izsaucis uz sevi otru nāvi - uguns jūru.

'Bet farizeji, to dzirdēdami, sacīja: 'Šis izdzen ļaunus garus ne citādi kā ar Belcebula, ļauno garu virsnieka, palīdzību.'
'31. Tāpēc Es jums saku: ikkatru grēku un ikkatru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet Gara zaimošanu nepiedos.
32. Un, kas ko runā pret Cilvēka Dēlu, tam tas tiks piedots; bet, kas ko runā pret Svēto Garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošā mūžā.'

'Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā nāve'

 Andris8,  11:04:48 27.12.2007
78.84.13.46

Administratoram.
Tad jau sanāk ,ka man būtu jāmelo ?Es palieku pie tā ,ko rakstīju .Bez tam ,es arī paskaidroju ,ko nozīmē manis citētais .
Varbūt administratoram tomēr vajadzētu redzēt plašāk,nekā tas ir pieņemts redzēt no kristiešu redzespunkta .
Un ko es sliktu pateicu ?Vai tāpēc ,ka kaut kas nav ērts ,un sagrauj maldus ,tad tas ir slikts un noklusējams ?

 administrators, Andri,  10:47:06 27.12.2007
10.225.20.27

tas ir tieši tas pats, kā gadījuma ar Gunti Strautnieku, kas reiki dēvē par dēmonisku mācību. Ja nevar pateikt ko labu, labāk paklusēt!

 Andris8,  10:38:04 27.12.2007
78.84.13.46

Adminisratoram.
Neredzu zaimošanu ,jo tā saka Tas Kungs !Sātana cits vārds ir Ilūzija .Vai vēl cits termins ir Involūcija ,vai vēl savādāk tas nozīmē Vienotības šķelšanos .Protams ,tiem kuri lasa tikai Bībeli ,vai uz Bībeli balstītas atziņas ,tas liekas zaimojoši ,bet tāda ir Patiesība .
Ja uzskati ,ka par to jāislēdz ,tad dari tā !:)

 administrators, Andri,  09:11:19 27.12.2007
10.225.20.27

ironija, partapusi par zaimosanu, ir izslegšanas cieniga

 Andris8,  11:28:23 26.12.2007
78.84.13.46

Logos jeb Dieva Vārds ir Sātans ,jeb Lucifera Darbības Galējā Instance.:)

 Valters,  03:52:24 26.12.2007
87.110.78.24

Būtu jau labi, ja kristīgā baznīca prastos kaunu un atteiktos no āriešu 'pagānu ' apzīmējuma Augstākajai esamībai - 'Dievs' valkāšanas sava žīdu egregora uzrunāšanai... Bet neesam jau naivi un zinām, ka tas nenotiks. Kas tad viņos klausīsies, ja tie nāks mums nest Jahves/Elohima gribu?

Bieži esmu domājis, kāpēc dogmātiskie kristieši tik ļoti cenšas uzsvērt, ka viņiem piederot 'dzīvā Dieva' vārds. Vai no tiesas viņi uzskata, ka visi citi lūdz un slavē mirušo Dievu - kas ir muļķība un tumsonība pati par sevi? Tagad man šķiet, ka viņiem tas vajadzīgs, lai savai seklajai, agresīvajai un žīdu jahvismā sakņotajai ideoloģijai piešķirtu augstāku statusu savās pašu acīs, sak - ir mums mēslu bambālis rokā, bet sauksim visi kopā, ka tas ir zelta tīrradnis un kazi tas tāds arī kļūs...

 Logos,  02:04:53 26.12.2007
78.84.150.134

Valters, evanģēlistam01:17:27 26.12.2007
87.110.78.24
Gribi Tu to pieņemt vai ne, bet kristietība sevī ietver daudz ko citu ārpus atsevišķu tās sektu (katoļu, ļuteru, utml.) dogmātiskajiem kanoniem...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Katoļi, luterāņi, pareizticīgie utml. ir sektanti?? Tu mani uzjautrini draugs :). Ieej wikipedijā un saskaiti tos miljardus kas tic Bībeles Dievam.
Gribētos tev gan iekš kristietības salikt visus pasaules maldus. Paldies Dievam, ka mums šodien ir viņa Vārds, svētie Raksti - Bībele. Ja baznnīcai nebūtu šo kanonisko Rakstu, tad patiesības robežas tiktu izpludinātas līdz bezgalībai, un neviens to vairs nevarētu atrast. Kristus ir brīdinājis:

'18. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.
19. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā.'

Tāpat, kad Jēzu velns tuksnesī kārdināja 3 reizes, Jēzus atbildēja tikai ar citātiem no svētajiem Rakstiem 'Stāv rakstīts!...'. Jēzus neatbildēja kārdinātājam ar `kautko vairāk`, bet ar visiem labi pazīstamām rakstu vietām no rakstītā Dieva Vārda.


Un starp citu. Vai Tu neesi pārāk augstās domās par sevi, ja nosaucies par 'Vārdu' (Logosu)? Pieļauju, Tu taču zini, ko šis Joanna no neoplatoniķiem aizņemtais jēdziens nozīmē? Ieteiktu izvēlēties kaut ko piezemētāku, piemēram, Tomasss Torkvemada vai Ignācijs Laiola.
-------------------------------------------------------------------------------------

Par Tomasiem un Laiolām, lai sauc sevi tie, kas popularizē savus personīgos uzskatus. Bet tie kas sludina Dieva gribu - Kristus evaņģēliju, tiem tas arī tā ir jāpasniedz, kā Kristus - λόγος

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

Io 1:1

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

 Valters, evanģēlistam 01:17:27 26.12.2007
87.110.78.24

Gribi Tu to pieņemt vai ne, bet kristietība sevī ietver daudz ko citu ārpus atsevišķu tās sektu (katoļu, ļuteru, utml.) dogmātiskajiem kanoniem...

Un starp citu. Vai Tu neesi pārāk augstās domās par sevi, ja nosaucies par 'Vārdu' (Logosu)? Pieļauju, Tu taču zini, ko šis Joanna no neoplatoniķiem aizņemtais jēdziens nozīmē? Ieteiktu izvēlēties kaut ko piezemētāku, piemēram, Tomasss Torkvemada vai Ignācijs Laiola.

 Logos,  23:07:56 25.12.2007
78.84.150.134

-- No 'Lielā Jāņa Evaņģēlija'

/Strādnieks/
---------------------------------------------------

Kapēc šis raksts ir ielikts sadaļā 'Kristietība'? Iesaku to pārcelt uz 'Antroposofiju'.

Skaidrības labad ir jāpiebilst, ka 'Lielā Jāņa evaņģēlijs' nav 'Jāņa evaņģēlijs'(kas ir Bībeles grāmata).
salīdz.:
http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/janaevangelijs/Janaevangelija01.htm

 Alts, aldii@navigator.lv 20:55:49 29.11.2007
159.148.190.89

vai kāds gadījumā man nevar atsūtīt ko interesantu par 2012 gadu? runas un baumas vien dzirdu, bet ko nopietnu nav vēl nācies lasīt ...:( jau iepriekš pateicos...

 Andris8,  20:04:30 17.11.2007
81.198.152.174

Man ir gluži vienalga ,ko Tu saskati,Modri.

 Modris, Andrim8,  19:06:52 17.11.2007
80.233.142.78

Tu mani sauc par trako? Interesanti, kādēļ? Kur Tu esi manī saskatījis kaut ko vājprātīgu? Es Tevī gan saskatu diezgan trūcīgu (plānu) prātu, kurš viegli krīt uz visādām raibām mentālām stikla krellītēm.

 Andris8,  20:40:08 16.11.2007
81.198.152.174

Modrim
Jebkurš trakais ,ja pajautāsi viņam,Tev teiks ,ka viņam nekas nekaiš!he,he,he...:)

 Modris, Andrim8,  20:12:06 16.11.2007
80.233.142.78

Gribēji gan, bet man jau nekas nekaiš, he, he, he...

 Andris8,  16:24:26 16.11.2007
81.198.152.174

Modrim.
Izsaku Tev savu līdzjūtību!:)

 Modris, Andrim8,  16:20:58 16.11.2007
80.233.142.78

Ak, diženais astrālais Gaišums, dziedinošās astrālās vibrācijas......... jā, tas ir ko vērts, ah........., cik labi!

 Modris, Līgai,  16:19:19 16.11.2007
80.233.142.78

Cik brīīīīīīnišķīīīīīgi, ah.........!

 santa, san-tuks@inbox.lv 14:55:16 16.11.2007
213.175.76.196

mani 6is staastc loti iepatikaas
bet es esmu viens no tiem cilveecinjiem kurs nesaprot taa noziimi :) bet gan jau ar laiku sapratiisu es taa vismaz domaajau ;)

 Līga, Andrim,  13:35:50 16.11.2007
81.198.170.110

[Domāju, ka retais sapratīs par ko ir runa ?:)))] Jā, tā gan! :)))

 Eze,  13:17:13 16.11.2007
80.81.33.4

'pārejoši' ir domāts vienlaikus gan laika ziņā, gan 'uz citiem pārejošs', jo nekas jau tāpat nepāriet :)))

 Eze, Līgai 13:13:28 16.11.2007
80.81.33.4

Tieši tā, tāpēc nav lielas jēgas dusmoties, ka cilvēki neizpaužas tā, kā mums liktos pareizi. Jā, varam skumt, gribēt kaut citu, novērsties, laist gar ausīm... varam gan arī dusmoties un stāties pretī - tad nākamreiz jo vairāk sapratīsim tādas reakcijas un to cēloņus :)))

Būtībā laikam svarīgi saprast, ka tie visi stāvokļi ir uznākoši un pārejoši, bet, ja iespējams, tad labi, ja tiem ceļā gadās kāds filtrs vai transformators :)

 Andris8,  13:03:42 16.11.2007
81.198.152.174

Līga.
Domāju ,ka retais sapratīs par ko ir runa ?:)))Tas ,ka esam atšķirīgi ,tā tam jābūt .Bet sabiedrība reāli var mainīties tikai tad ,ja vairākums sāk domāt plusos!:)(nejaukt ar augļošanu!):)))).Apmēram tā ,kā tas notika Atmodas laikā!

 Līga,Andrim,  12:55:03 16.11.2007
81.198.170.110

Domāju, ka ir svarīgi, kā katrs no mums saprot tās ' Veseluma vibrācijas'. Esam taču tik atšķirīgi. Un pajautājot katram uz ielas, vai viņš paaugstina vibrācijas, neticu, ka kāds cilvēks teiks pretējo, ka viņš pazemina vibrācijas.

 Andris 8,  12:13:25 16.11.2007
81.198.152.174

Kāda Eņģeļa vēstījumā ir teikts:

Ir tikai viena jēga tavai klātbūtnei uz Zemes ,tev ir jāpaaugstina jūsu kopējā Veseluma vibrācijas.

To Eņģelis saka mums visiem !:))

 Eze, Līgai 11:17:31 16.11.2007
80.81.33.4

Kā jau mēs visi :)))

 Līga, Ezei,  10:59:52 16.11.2007
81.198.170.110

Esmu tāda un citāda nespēju būt! :))

 Eze, Līgai 10:48:07 16.11.2007
80.81.33.4

Lūk, par to es arī gribēju ar Tevi runāt - labāk pateikt atklāti, nevis maskēt ar dzēlienu, Tu savai uzslavai piešāvi šo svilinošo klāt.

 Līga, Ezei,  10:45:19 16.11.2007
81.198.170.110

Tev gribās aizstāvēt Modri un tas ir labi, bet ne vienmēr viņam tiek 'uzbrukts' :)
Šajā gadījumā biju domājusi visus, kas iesaistījās pēdējā ' teātra izrādē' .
Es arī gribēju uzdot dažus jautājumus Kaivai par Ņutona grāmatu, bet kamēr tiku līdz rakstīšanas brīdim un izlasīju jau uzrakstītos komentārus, pārgāja visa patika vispār ko piebilst. Un tagad tas vairs nav aktuāli. Bet nu jā- emocijas virmoja ļoti augstu! :)

 Eze, Līgai 10:14:44 16.11.2007
80.81.33.4

Aha, sadzīvē tā saucas [ģimenes locekļu] zāģēšana, triumfējoši norādot uz labajiem piemēriem :)))
Vissliktāk tādā situācijā jūtas pats piemērs ;)

 Līga, Ezei,  10:04:59 16.11.2007
81.198.170.110

Es tā arī domāju, kā uzrakstīju. Pēc visām negācijām šīs rindas ir ļoti gaišas!
Un varbūt labāk ir :
' tapt
Par saulainu rītu
Un krāšņu vakaru
Un varavīksni pār ezeru
Par visa Būtību! '
nevis citiem virsū bērt visu, ko mēle izrunā. :)

 Eze, Līgai 09:20:07 16.11.2007
80.81.33.4

Tev iznāca tāda skaista gaismas pātadziņa. Man tas tēls labi noderēs, lai uzmanītu sevi.

Andrim tie brīži, kad viņš ieliek dzeju, iznāk bez ēnām - tā plūst tīru gaismu un dziedē.

 Līga, Andrim8,  07:57:22 16.11.2007
81.198.170.110

Paldies! Prieks, ka kāds ienes arī gaismu un skaistumu! :)

 Andris8,  23:39:53 15.11.2007
81.198.152.174


Es nāku no nākotnes
Es nāku no pagātnes
Es satiekos tagadnē
Es būšu
Es biju
Es Esmu
Man nav vairs kur iet
Un klūpu
Uz neizpratnes ērkšķiem
Dāvā Dievs man
Esmes Mūžīgo mirkli
Lai varu tapt
Par saulainu rītu
Un krāšņu vakaru
Un varavīksni pār ezeru
Par visa Būtību!

:)

 Līga,  16:12:05 14.11.2007
81.198.170.110

Labi uzrakstīts!