a p s k a i d r ī b a

iet u z a p s k a i d r ī b u nozīmē…
* mācīties no visiem un visa.
* uzmanīgi klausīties, bez jebkāda cita domāšanas procesa, kas mudž prātā.
* klusējot sēdēt Skolotāja priekšā.
* neapslāpēt savas emocijas!
* māka izturēt sāpes un apvainojumu, pat aci nepamirkšķinot.
* vienmēr rīkoties nevainojami , ik brīdi un saskaņā ar konkrēto situāciju.
* brīvi grozīties citu cilvēku sabiedrībā, nezaudējot pašpārliecinātību un nezaudējot savu unikalitāti!

iet u z a p s k a i d r ī b u nozīmē…
* mācīties no visiem un visa.
* uzmanīgi klausīties, bez jebkāda cita domāšanas procesa, kas mudž prātā.
* klusējot sēdēt Skolotāja priekšā.
* neapslāpēt savas emocijas!
* māka izturēt sāpes un apvainojumu, pat aci nepamirkšķinot.
* vienmēr rīkoties nevainojami , ik brīdi un saskaņā ar konkrēto situāciju.
* brīvi grozīties citu cilvēku sabiedrībā, nezaudējot pašpārliecinātību un nezaudējot savu unikalitāti!


a p s k a i d r ī b a nozīmē…
* nesteigties, nesatraukties un lieki netērēt nevienu dzīves brīdi.
* vienmēr dzīvot tagadnē un domāt par pagātni vai nākotni tikai tad, kad tas ir absolūti attaisnoti.
* nebēdāties, nenožēlot… tā ir dziļa izpratne par to, ka katra nožēla ir jauna kļūda.
* būt saskaņā ar savu personīgo dabu un ļaut citiem brīvi būt saskaņā ar viņiem atbilstošo dabu.
* nepārtraukti, sirsnīgi, veselīgi smiekli, galvenokārt pašam par sevi!


a p s k a i d r ī b a ir…
* mīlestība un mīlestība, drīzāk, ir beznosacījuma labestība un labvēlība pret visām radītajām būtnēm.
* pilnīga augstprātības zaudēšana.
* neļaut sev vērtēt citus.
* noskaidrot, ko tu patiesi vēlies darīt, un to izpildīt!
* zināt savas dzīves mērķi un jēgu un darboties atbilstoši tam katru brīdi.
* māksla uzturēt iekšējo klusumu uz visa tā fona, kas valda pasaulē.
* dzīvot sabiedrībā, bet sekot, lai sabiedrība nedzīvotu tevī.
* būt vienmēr bezrūpīgā… bezbailīgā … pārgalvīgā noskaņojumā un stāvoklī.
* vienmēr veltīt sevi tieši tam uzdevumam, kas tiek pildīts dotajā brīdī.
* neveidot ieradumus!


a p s k a i d r ī b a tā ir izpratne, ka…
* tu radi savu realitāti, tava ticība formē tavu pārdzīvojumu.
* nekas nav nejaušs – viss notiek saskaņā ar izvēli.
* katra potenciāls ir bezgalīgs.
* tu – tas ir viss, kas pastāv!
* tu esi savs Guru.
* tu nevari būt pilnībā apskaidrots.
* tas, ko tu redzi, konkrētā brīdī, ir tikai daļa patiesības, tikai viens tās aspekts vai dimensija.
* tu nevari nest apskaidrību citiem un neviens nevar apskaidrot tevi.
* “ir labais un ir ļaunais” un “nav nedz labā, nedz ļaunā”.
* laiks tā ir vislielākā ilūzija.
* būtībā nav nekādu uzvedības noteikumu un priekšrakstu, tas, ko mēs saucam par dzīvi, ir brīva savu personīgo simpātiju un antipātiju izpēte.


(Meistaru un garīgo Skolotāju gudrība)


/Aina Tobe/


26.09.2010

Komentāri:

 Ilze  23:19:14 15.11.2010
95.68.104.250

apskaidrība= ar nekā personīga