Apoloģētika. (“Sātana” advokāta argumenti)

Pēdējā laikā nācies sadurties ar dažādiem pret B. Krēmi vērstas informācijas izplatītājiem. Apkopojot jau agrākās diskusijās iegūto informāciju ar nesen iegūto, vēlos izdarīt kopsavilkumu argumentiem par labu B. Krēmem un pretargumentiem viņa kritikai.

Pēdējā laikā nācies sadurties ar dažādiem pret B. Krēmi vērstas informācijas izplatītājiem. Apkopojot jau agrākās diskusijās iegūto informāciju ar nesen iegūto, vēlos izdarīt kopsavilkumu argumentiem par labu B. Krēmem un pretargumentiem viņa kritikai.


 


1. Vēsture. Varbūt iesākumā apkopošu Hierarhijas eksternalizācijas vēsturi no ezoterikas skatupunkta.


Hierarhijā lēmums par tās eksternalizāciju tika pieņemts pirms nedaudz vairāk kā 500 gadiem. 19. gs. beigās šis process iegāja savā beigu etapā. Pirmā fāze šajā etapā saistāma ar H. Blavatskas darbību – Teozofijas Biedrības nodibināšanu un ‘’Slepenās Doktrīnas’’ nodošanu pasaulei. Pateicoties HPB par Mahātmu eksistenci tiek informēta plašāka cilvēces daļa.


Otrā fāze šajā etapā ir saistāma ar Alisi Annu Beiliju, caur kuru Meistars Džvals Kuls nodeva Hierarhijas okultās mācības, kuras atsedza atbildes uz daudziem tādiem jautājumiem, kas nevarēja tikt atklāti HPB laikā, tādējādi turpinot un papildinot Blavatskas aizsākto.


Paralēli AAB darbojās vēl viena iesvētītā – Helēna Rēriha, kura pasaulei nodod Dzīvās Ētikas Mācību jeb Agni Jogu. Viņa kopā ar savu vīru, Nikolaju Rērihu, caur savu darbību daudz dara mācekļu iedvesmošanā tajā grūtajā laikā, kad Gaismas spēki izcīnīja karu ar Tumsas spēkiem un kas uz Zemes manifestējās I un II Pasaules karā.


1945. gadā, kad karš ir beidzies, Hierarhijā rodas cerība, ka cilvēce būs sapratusi, kurp noved tās vecie rīcības veidi ( alkatība, savtīgums, fanātisms un separatīvā domāšana) un tā būs gatava Kristus atkalatnākšanai. Tāpēc Maitreja plāno drīz personiski atgriezties fiziskajā pasaulē ( nevis caur kādu mācekli kā tas tika plānots līdz tam). Taču diemžēl tiek aizklāts ‘’dzelzs priekškars’’ un viss sāk ritēt vecajās sliedēs – Maitrejam (Kristum) nākas atlikt Savu atgriešanos.


Trešā fāze Hierarhijas eksternalizācijas pēdējā etapā iestājas tad, kad B. Krēmem viņa Meistars piedāvā sadarboties informācijas izplatīšanā saistībā ar Maitrejas atgriešanos, un viņš pieņem šo piedāvājumu. (Šajā darbā vajadzēja būt iesaistītiem arī citiem cilvēkiem – četriem pavisam, ja nemaldos, taču B.Krēme ir vienīgais, kurš atsaucās un noticēja Maitrejas fiziskas atgriešanās iespējamībai).


1977. gadā Maitreja paziņo, ka vairs nav spējīgs noskatīties cilvēces bezjēdzīgajās ciešanās, tāpēc Viņš pieņem lēmumu ierasties fiziskajā pasaulē, ko arī izdara. Viņš pieņem pakistānieša izskatu (radot mayavirupa). Pēc neilgas aklimatizēšanās Pakistānā tajā pašā gadā Maitreja ar lidmašīnu ierodas Londonā. Kopš tā laika Viņš dzīvo (ja tā var teikt) Īstendas rajonā, darbojoties vietējā aziātu kopienā, uzstājoties ar lekcijām – taču tikai daži zina, kas Viņš patiesībā ir. Maitrejam ir Sava pase, un Viņš izskatās un darbojas kā parasts, taču tai pašā laikā neparasts cilvēks, atskaitot to, ka Viņam nav nepieciešamības ēst, dzert vai gulēt ( lai gan Viņš var to darīt). Pie tam Maitreja var vienlaikus darboties vairākās pasaules vietās – visi Meistari to spēj.


Bez Maitrejas fiziskajā pasaulē darbojas arī citi Meistari (cik esmu dzirdējis – 14 pavisam). Viens no tiem ir Meistars Jēzus – agrākais māceklis Jēzus, kurš darbojās Maitrejas uzdevumā pirms 2000 gadiem Palestīnā. Viņam ir 500 gadu vecs sīrieša ķermenis un pašlaik Viņš uzturas Romā.


 


Tas nu būtu par vēsturi. Dažiem atsevišķiem punktiem vēl pieskaršos tālākajā izklāstā.


 


2. Argumenti par labu B. Krēmem. Tagad es pastāstīšu, kāpēc es pats ticu Maitrejas esamībai pasaulē un B. Krēmes teiktajam.


  1. BK teiktais lieliski saskan ar HPB, HR un AAB sniegtajām mācībām, ar kurām es biju iepazinies agrāk un pārliecinājies par to pamatotību (AAB gan pēc BK). Visa šī informācija veido vienotu ainu.

 2. 5 gadu laikā, kopš nodarbojos ar Transmisijas meditāciju, mana dzīve un personība ir radikāli pārveidojusies uz labo pusi – tieši tādā veidā, kā tas tika aprakstīts grāmatā ‘’Transmisija – meditācija Jaunajam Laikmetam’’, kas pārmainīja manu dzīvi (tāpat kā simtiem tūkstošiem citu cilvēku dzīves).

 3. BK nekādā veidā ar savu darbību nav ieguvis personīgu materiālu labumu, bet tikai kritiķu uzbrukumus un trakā tēlu daudzu cilvēku acīs. Ja viņš patiešām vēlētos nopelnīt, tad ir daudz labāku veidu par neticamu sensāciju sacerēšanu. Pie kam viņš neņem naudu par savām lekcijām un viņa vārdos atspoguļojas saprātīgums un godīgums.

 4. Maitrejas mācības aicina uz sasvstarpēju dalīšanos, mieru un nevajadzīgu cilvēku ciešanu izbeigšanu pasaulē. Bet Viņa filozofija sniedz praktiskus un, manuprāt, noderīgus padomus, kā dzīvot laimīgu dzīvi. Tiek arī uzsvērta kalpošanas nozīme.

 5. Maitreja simtiem reižu ir parādījies simtiem cilvēku grupu priekšā dažādās pasaules vietās. Daudzas šīs reizes ir dokumentētas un ir aculiecinieki, kas var to apstiprināt. Maitrejas parādīšanās Nairobi (Kenijas galvaspilsētā) 1988. gadā ir arī nofotografēta.

 6. Lielajās pasaules reliģijās ir pareģojumi par Pasaules Skolotāja ierašanos. Kristiešiem – par Kristu, musulmaņiem – par Imamu Mahdi, jūdiem – par Mesiju, hinduistiem – par Kalki Avatāru, budistiem – par Maitreja Budu. Arī indiāņiem ir līdzīgas leģendas.

 7. Pasaulē pēdējo gadu laikā parādās dažādi brīnumi – dārzeņi, kuros ierakstīts Dieva vārds vai rindas no svētajiem rakstiem, cilvēki, kas raud stikla asaras, gaismas krusti logos, brīnumavoti, pienu dzerošas statujas, asaras vai asinis raudošas statujas vai ikonas u.c. Tās visas ir Hierarhijas sniegtas zīmes! Kāpēc neviens neiedomājas sasaistīt šos notikumus savā starpā?

 8. Daudzi cilvēki ir personīgi tikušies ar Maitreju vai kādu citu Meistaru un stāstījuši par to. Sakrājušās jau vairākas liecības (tai skaitā arī latviešu). Turklāt cilvēki, kas apmeklējuši BK lekcijas stāsta par brīnumainiem notikumiem un izjūtām šajās lekcijās.

 9. Visi Maitrejas pareģojumi ir piepildījušies – tajā skaitā:

·         PSRS sabrukums;


·         Berlīnes mūra krišana;


·         Nelsona Mandelas nākšana pie varas DĀR un aparteīda izbeigšanās;


·         Demokrātu uzvara ASV prezidenta vēlēšanās 90. gados;


·         Ekonomiskā krīze, kas tagad norit ASV (un ies plašumā, ja cilvēce nemainīsies);


10.  Un visbeidzot: daži personīgi notikumi manā dzīvē, ar kuriem Meistari man netieši apliecinājuši Savu eksistenci.


 


Tagad, kad izskatīti argumenti ‘’par’’, apskatīsim argumentus ‘’pret’’. Visbiežāk šie argumenti nāk no dažādu fundamentālistu grupējumiem – lai gan arī pašu ezoteriķu vidū pastāv šķelšanās.


 


3. Zinātnes fundamentālisms. Viena no tādām grupām ir zinātnes fundamentālisti, kas ir materiālistiski noskaņoti un automātiski visu ar ezoteriku, New Age un parapsiholoģiju saistīto noreducē uz muļķībām, pat neiedziļinoties tajās. Viņiem pastāv tikai tas, ko empīriski var pieredzēt un eksperimentāli pierādīt. Šajā rakstā es neizvirzīšu pretargumentus šai grupai – ‘”Slepenā Doktrīna’’ un daļā atvērtāk domājošu zinātnieku jau to ir izdarījuši manā vietā. Nākotnē daudz kas, kas tagad ietilpst ezoterikas jomā, būs daļa no pastāvošās zinātnes. Kosmosa Brāļi vienai daļai zinātnieku jau ir atklājuši Gaismas tehnoloģiju, un pēc Hierarhijas eksternalizācijas pabeigšanas daudz kas tiks atklāts vēl, tādējādi paverot plīvuru, kas klāj daudzus Visuma noslēpumus, bet kurus tajā pašā laikā teozofija jau māca.


 


4. Kristiešu fundamentālisti. Otra grupa, kas īpaši asi vēršas pret Maitreju, B. Krēmi, New Age un okultismu vispār, ir kristiešu fundamentālisti.


Pareizticīgā Baznīca, piemēram, ir izslēgusi Helēnu Blavatsku un Rērihu ģimeni no Baznīcas un nolādējusi viņus. Un šādi tā izrīkojas ar cilvēkiem, kas būtu pelnījuši iecelšanu svēto kārtā. Pie kam Rērihi savulaik daudz ir darījuši pareizticības labā, cildinot, aprakstot un atainojot kā piemērus tos ideālus, ko iemieso ar pareizticību saistītās personas un tēli: Sv. Radoņežas Sergijs, Erceņģelis Mihails un Dievmāte!


Blavatskas nopelnus, savukārt, atzīst pat ANO, kas 1991. gadu bija pasludinājusi par Blavatskas gadu (par godu viņas nāves dienas simtgadei)!


Argumenti, ko kristiešu fundamentālisti izvirza pret B. Krēmi ir šādi:


 


1.                  [Viņa teiktais nav rakstīts Bībelē un tāpēc nav patiesība!]


 


Iedomāties, ka Bībele ir vienīgie Dieva vārdi, ir acīmredzama iedomība un fanātisms. Turklāt jebkuram mūsdienu izglītotam cilvēkam ir zināms, ka Jaunā Derība satur tikai 4 evaņģēlijus un vēl zināmu skaitu apustuļu vēstuļu, lai gan patiesībā to ir vairāk. Turklāt esošie tikuši vairākkārt sagrozīti un pārmainīti valdošās garīdzniecības interesēs tā, ka maz, kas ir palicis no sākotnējās Jēzus mācības (kura autoritāti ezoteriķi, starp citu, atzīst).


Tāpat arī ir zināms par Nīkajas koncilu 6. gs., kurā imperators Justiniāns sasauca bīskapus ( un pat ne visus) un izveidoja kristietības dogmu, izlemjot, kuras mācības paturēt un kuras izmest. Tā piemēram, kopš tā laika no kristietības tika izņemta mācība par reinkarnāciju (metampsihozi), kuras aizstāvis bija ievērojamais baznīcas tēvs Origens un kuru mācīja vairākas agrīnās kristiešu grupas, piemēram, ‘’tuksneša tēvi’’ Ēģiptē. Pret tiem, kuri negribēja piekrist dogmai – pret tiem tika vērstas represijas.


Atcerieties Koperniku, Galileju, Bruno, kristiešu vandālismu pagānu ticības vietās, inkvizīciju, krusta karus un raganu prāvas! Ņemot vērā kristietības 2000 gadu garo vēsturi, uz kādu patiesību kristieši cenšas pretendēt?


Es nesaku, ka kristietībā nav patiesības – tā ir, taču paslēpta aiz falsifikācijas un dogmu zieģeļiem. Un, ja kāds vēlas atrast to kristietībā, lai meklē to tās izcilāko pārstāvju dzīvesstāstos un vārdos – Jēzus, Asīzes Franciska, Žannas d’Arkas, Radoņežas Sergija, Mātes Terēzes – to cilvēku piemērā, kuri patiešām spēja izpaust mīlestības mācību (kas kristietība savā attīrītajā veidā arī ir).


 


2.                  [Jāņa evaņģēlijā minēts par Antikristu, kurš ieradīsies pirms Kristus, un visi domās, ka tas ir īstais Kristus]. Kristiešu fundamentālistu skatījumā Maitreja arī ir Antikrists (pēc dažu domām – Antikrists ir Krēme).


 


Nedz vieniem, nedz otriem nav taisnība, jo Antikrists nav būtne, bet gan kolektīva enerģija, kas saistīta ar 1. Stara graujošos aspektu. Atsevišķos laika posmos tā izpaudusies caur atsevišķiem indivīdiem; spilgtākie piemēri:


a.       imperators Nerons un kristiešu vajāšana m. ē. 1. gs. Romā.


b.      Hitlers un holokausts 2. pasaules kara laikā.


Ja uz to raugās šādā aspektā, tad Antikrist patiešām bija ieradies – taču nu tas ir prom. Tas ir izpildījis savu funkciju – veco formu iznīcināšanu, paverot ceļu jaunajam, un nu tas ir aizzīmogots (tiesa gan ne līdz galam – ir vietas, kur šī enerģija vēl izpaužas – piemēram, Tuvo Austrumu konflikts). Un ir piepildījusies arī otra pareģojuma daļa – Kristus ir ieradies. Un tas ir Maitreja! Tikai kristieši negrib viņu atzīt, tāpat kā pirms 2000 gadiem ebreji negribēja atzīt savu Mesiju.


 


Šeit jāpiezīmē, ka Kristus atgriešanās ir jāsaprot divējādā nozīmē:


1)      Kristus – reālas būtnes ierašanās fiziskajā plānā;


2)      Kristus principa piedzimšana cilvēku sirdīs, tuvojoties Jaunajam Laikmetam, ko piedzīvo arvien vairāk cilvēku visā pasaulē.


Tāpat arī ir jāsaprot, ka Kristus (Maitreja) un Jēzus ir divas atsevišķas būtnes. Jēzus apziņu pirms 2000 gadiem Palestīnā pārklāja viņa Skolotājs – Maitreja jeb Kristus, un tagad Jēzus pats ir Meistars. ‘’Kristus’’ – tas ir tituls, un tas nozīmē ‘’iesvētītais’’ (tāpat arī vārdam ‘’Krišna’’ ir šāda etioloģija). ‘’Kristus’’ ir kā amata nosaukums, kuru pilda būtne, kas vada Hierarhijas jeb Otrā Stara departamentu. Pašlaik tas ietilpst Maitrejas pienākumos, tāpēc Maitreja = Kristus.


 


3.                  Tas gan nebija pasniegts kā arguments pret Maitreju, bet gan kā interesants fakts (un tas arī nenāca no kristiešu puses). [Runa ir par tādu lietu, ka grieķu un ivrita valodās vārds ‘’Maitreja’’, pārcelts uz grieķu vai ebreju numeroloģiju, dod skaitli ‘’666’’, kas ir Jāņa evaņģēlija ‘’zvēra skaitlis’’].


 


Uz to es varu atbildēt, ka tamlīdzīgas spekulācijas ar skaitli ‘’666’’ savulaik jau tika attiecinātas arī uz Hitleru, Brežņevu u.c. Tas nav nekas jauns. Patiesībā skaitlis ‘’666’’, kā to P. Līfbefers ir paskaidrojis, attiecināms uz imperatoru Neronu, par kura ‘’izdarībām’’ jau minēju iepriekš.


 


5. Hinduistu fundamentālisti. Otra fundamentālistu grupa, kas uzstājas pret Krēmi un Ārpuslaika Viedu vispār (teozofiju un Agni Jogu ieskaitot), ir hinduisti vai Vēdu fanātiķi (nezinu, kā lai precīzāk viņus apzīmē). Šeit gan es nedomāju visus vedāntistus, bet tikai daļu no viņiem – ‘’burta vergus’’, pēc kuru domām Vēdas ir visas gudrības iemiesojums un visas atbildes ir šajā darbu krājumā.


 


Viņu izvirzītais arguments skan aptuveni šādi: [‘’ Kāpēc pasaules senākie svētie raksti, Vēdas, neko nemin par tādu Viedas Meistaru Hierarhiju?’’]


 


Pirmkārt jau Vēdas nav paši senākie svētie raksti pasaulē – tās ir tikai nākamās mācības, kas tika nodotas pēc atlantu reliģijas pagrimuma. Es vēl varētu piekrist, ja teiktu, ka Vēdas ir senākie āriešu rases svētie raksti. Pie kam vēl jāņem vērā, ka atlantu zināšanas mantoja Senās Ēģiptes priesteri, taču tās tika uzturētas slepenībā un to pēdas saglabājušās hermētismā un tam radniecīgajās okultajās mācībās. Pie kam Helēnas Blavatskas ‘’Slepenajā Doktrīnā’’ citētā Dzian grāmata ir vēl vecāka par Vēdām. Diemžēl tās eksistenci nevar pierādīt, jo tā ir pieejama tikai iesvētītajiem.


 


Otrkārt, nebūt nav tā, ka Vēdas neko nemin par Hierarhiju. ‘’Hierarhija’’ jāsaprot trijās nozīmēs:


1)      Kā principu, kas izpaužas Visumā un realizējas augstākajām būtnēm kalpojot zemākajām un kā apziņas pakāpes gradācija dažādās būtņu grupās, ietverot atoma apziņu un turpinoties līdz pat Bezrobežībai, līdz pat Parabramanam. Tāpat visa Visuma uzbūve ir hierarhiālas dabas.


2)      Kā šī planētas neredzamā valdība, kuru vada Sanats Kumars un kuras zemākie ‘’ierēdņi’’ ir iesvētītie, kas pieder noteiktam ašramam, ko vada kāds no Čohaniem.


3)      Kā Otrā Stara departaments, kas fokusē Mīlestības-Vieduma enerģiju un kuru vada Kristus. Pašlaik šo amatu ieņem Maitreja.


Ja raugās uz jēdzienu ‘’Hierarhija’’ tā pirmajā nozīmē, tad Vēdas nepārprotami min Hierarhiju. Tā piemēram, teikā par 33 333 dieviem, kuri visi beigās tiek reducēti uz vienu Dievu – tā ir norāde uz hierarhiālo principu ( pie kam jābūt būtnēm (spēkiem), kas to iemieso).


Kas attiecas uz otro vārda ‘’Hierarhija’’ skaidrojumu, tad visas minētās pusdievības ir noteiktas būtnes, kas iemieso kādu no Dieva aspektiem. Tā ir norāde uz ‘’neredzamo vadību’’.


Tad vēl: vai nevienam neliekas dīvaini, ka Vēdās Dievs-Radītājs ir Brāma, bet citviet kā galvenais Dievs tiek minēts Krišna? Un kas ir Krišna? Krišna ir Višnu avatārs (dažās vietās tas tiek tā pasniegts). Trīsvienībā Brāma-Višnu-Šiva Višnu tiek pasniegts kā Dievs-Uzturētājs. Šī funkcija atbilst Mīlestības- Vieduma principam, kas atbilst Otrajam Staram. 2. Stara departamenta vadītājs ir Maitreja jeb Kristus. Vārds ‘’Kristus’’ nozīmē ‘’iesvētītas’’ – to pašu nozīmē vārds ‘’Krišna’’. Vai tagad top redzama saistība? Pie kam šādā atslēgā Kristus vārdi (caur mācekli Jēzu) ‘’nav cita ceļa pie Dieva, kā tikai caur Mani’’ iegūst jaunu nozīmi. (Pie kam Krišna bija Maitrejas izpausme, kurš dzīvoja ap 3000 g. p. m. ē.)


Tad vēl: Krišna min, ka nāks vēlreiz, kad pienāks laiks, kad mācība vairs netiks ievērota (itin kā ieviest kārtību). Vai tā nav norāde uz regulatoros funkciju? Un no kurienes nāks? Hinduistu fundamentālisti par to nemaz neiedomājas, taču ezoteriķim skaidrs, ka nāks no Hierarhijas.


Vēdas ir kā nosētas ar ziņām par Avatāriem (un visa hinduisma vēsture arī). Avatāri ierodas, lai nestu kādu jaunu mācību un atgrieztu cilvēkus Gaismā – tam piekritīs pat hinduisti. Ezoteriķim bez tam vēl ir skaidrs, ka avatārs ir Hierarhijas sūtnis (un pārstāvis).


Protams, Vēdās ziņas par Hierarhiju ir sniegtas aizplīvurotā veidā, taču: ko jūs gribat – tolaik tās bija slepenas zināšanas, kuras, pieņemu, ka zināja tikai augstas pakāpes bramini, bet no Vēdām atvasinātā reliģija bija domāta plašām tautas masām. Vienmēr jāpatur prātā, ka katrai reliģijai ir divas daļas: eksoteriskā un ezoteriskā.


Patandžali ‘’Jogasūtrā’’ ir minēti āptas (jeb Adepti), kuru liecības ir svarīgs patiesības kritērijs. Šajā darbā minēts arī pēc kādiem kritērijiem atšķirt āptu un ka āptas var pat pacelties savā attīstībā augstāk par pusdieviem.


Āptas sasniedz Apgaismību, un kur tad viņi aiziet? Ezoteriķis atbildēs, kas turpina darboties Hierarhijas sastāvā.


 


Indiešu tauta (un arī tibetieši, nepālieši u.c.) zina, ka Himalajos mīt šie āptas. Tie ir tie paši Meistari, kas uz laiku uzturas fiziskajā plānā (vai arī Viņu vecākie mācekļi).


Tas gan nav saistīts ar Vēdām un hinduismu, taču minēšu, ka Himalaju reģiona budisti tic, ka Kailasa kalnā atrodas Šambala. Budistu ‘’Kālačakra tantrā’’ ir stāstīts par ideālo cilvēku pilsētu Šangrilu (Šambalu), ko pārvalda apgaismoti valdnieki – Rigdeni. Rigdeni ir tie paši Meistari!


Šeit gan jāpiezīmē, ka ‘’Kālačakra tantrā’’ minētais ‘’ceļš uz Šambalu’’ ir jāsaprot tāpat kā ‘’Svētā Grāla meklējumi’’, t.i., simboliski – kā garīgo transformāciju ceļā uz Apgaismību.


Taču tas nebūt nenozīmē, ka šim tekstam nav arī otra atslēga, kas jāsaprot kā tieša norāde uz Hierarhijas un Šambalas pastāvēšanu. Šo faktu vēl apliecina tas, ka Budu nākšana pasaulē tiek saistīta ar Kālačakras mācības nešanu pasaulē no jauna – tas notiek krīzes brīžos. Un pašlaik tieši ir šāds krīzes brīdis – vai neviens to nav pamanījis? (Hinduismā tas atbilst Kāli Jugas beigām).


 


Bet atgriežoties pie Vēdām un indiešu tautas, tad man jāsaka, ka, manuprāt, tikai vēdiskās kultūras sekotāji Rietumos uzdrošinās sacīt, ka Blavatska paņēmusi Austrumu mācības, piedomājusi šo to klāt un izveidojusi teozofiju. Es tā saku, jo zinu, ka Austrumos HPB (un arī H. Rērihu) ciena kā dižu iesvētīto – vēl jo vairāk tāpēc, ka tieši Teozofu Biedrība bija vienīgie rietumnieki, kas augstu vērtēja indiešu kultūru un stiprināja viņu nacionālu apziņu, un atbalstīja viņu nacionālos centienus pēc pašnoteikšanās.


Bez tam daudzi bramini un vedāntisti paši bija TB biedri – kā slavenākos var minēt T. Suba-Rou un M. K. Gandiju, kuru tauta augsti vērtē.


 


Savās diskusijās ar hinduistu fundamentālistiem (vai drīzāk viņus vajadzētu saukt par Vēdu faniem) esmu pārliecinājies, ka viņi ir maz izglītoti par teozofiju. Piemēram, viens man apgalvoja, ka Blavatska beigusi dzīvi trako namā! Tā ir klaja, vēsturiska nepatiesība! Ja cilvēks tā saka, tad tas parāda, cik liela ir viņa aizspriedumainība un maza informētības pakāpe.


Tāpat šie fanātiķi uzdrošinās teikt, ka Blavatska ir sacerējusi teozofiju, par pamatu ņemot Vēdas! Jebkurš, kurš patiešām izlasījis ‘’Slepeno Doktrīnu’’ no sākuma līdz galam, sapratīs, ka kaut ko tik visaptverošu, pamatotu, detalizētu un apjomīgu viens cilvēks nav spējīgs sacerēt. ‘’Slepenā Doktrīna’’ sastāv no trim sējumiem. Pirmais sējums ir par kosmoģenēzi, otrais – par antropoģenēzi, trešais – par okultismu. Katrs sējums ir sadalīts trīs daļās: 1. daļa – Dzian grāmatas (okults, iesvētīto rokās esošs senzarā sarakstīts teksts) fragmenti; 2. daļa – vēsturiskais un simboliskais pamatojums; 3. daļa – zinātniskais pamatojums. Pieminēšu, ka tas viss ir ļoti detalizēti aprakstīts, un katrs sējums sastāda ap 900 lpp. sīkā drukā! Pie tam daudzas no tolaik vēl zinātnei nezināmām lietām, bet kas vēlāk tika pierādītas, jau tad bija aprakstītas ‘’Slepenajā Doktrīnā’’. Daudzi to nezina, bet, piemēram, ‘’Slepenajā Doktrīnā’’ tika aprakstīts elektrons vēl vairākus gadus pirms E. Rezerfords izdomāja savus atoma modeli!


Vārds ‘’teozofija’’ nozīmē ‘’Dievišķā Gudrība’’. ‘’Dievišķā Gudrība’’ (jeb Ārpuslaika Vieda) ir tas Avots, no kura nākušas visas reliģijas un mācības, t. sk., arī Vēdas un H. Blavatskas mācība (kas pārauga 19. gs. kustībā zem ar nosaukumu ‘’teozofija’’). Katra reliģija satur daļu Teozofijas, līdz ar to ‘’SD’’ pretendē uz tādu pašu dievišķo diktātu kā Vēdas, Bībele vai Korāns.


Savukārt, hinduistu fundamentālistiem Vēdas ir Sanata Dharma ( ‘’Visuma Gudrība’’), kas neizmainīta saglabājusies līdz mūsdienām. Tās gan ir pilnīgas muļķības, zinot hinduisma vēsturi un braminu varaskāri. Bramini jau sen ir paspējuši izkropļot sākotnējo mācību – tiesa gan, Vēdas ir mazāk sagrozītas kā Bībele (tāpēc teozofu acīs tām ir īpaša vērtība).


Vēdās, piemēram, rakstīts, ka cilvēks nākamajā dzīvē var pārdzimt par dzīvnieku; tad vēl viss, ko hinduisms ir radījis – kastu sistēmu, sievas sadedzināšanos, dodoties vīram līdzi nāvē, sieviešu nevienlīdzību ar vīrieti, ekstrēms askētisms, elkdievība utt.


Par kādu Vēdu (Viedas) absolūtu autentiskumu te var būt runa?


Tāpat kā kristietības gadījumā, arī šeit es piedāvāju sekot nevis mirušam burtam, bet gan dižu cilvēku piemēram – Rāmakrišnas, Vivekanāndas, Aurobindo Goša, Mahātmas Gandija – kas savā dzīvē ir īstenojuši augstākos Vēdu ideālus.


 


6. Rērihieši pret Krēmi. Tādi tad nu būtu uzbrukumi no reliģisko fundamentālistu puses, par kuriem var tikai pasmīnēt. Taču daudzkārt nepatīkamāks ir H. Rērihas sekotāju izvirzītie argumenti, jo viņi jau būtībā tic un pastāv uz vienām un tām pašām idejām, ko Beilijas sekotāji (un es arī). Ļoti žēl, ka tie, kam būtu jāatbalsta un jāsadarbojas ar Krēmi, vēršas pret viņu un Beiliju.


Viņi izvirza divus vērā ņemamus argumentus Krēmes teiktajam:


 


1.Viņi atsaucas uz kādu H. Rērihas vēstuli, kurā viņi min, ka AAB ir nodevēja, kas nodevusi TB, bet Meistars D.K. pieder Tumsas Hierarhijai. Tāpēc Krēme, kurš bieži atsaucas uz Beiliju, nav vērā ņemams.


 


Iemesli, kāpēc HR tā teikusi kļūst saprotami, zinot dažus vēsturiskus faktus. AAB savulaik tika padzīta no TB, jo viņa vēlējusies brīvāku Teozofijas mācīšanu, Pret to, savukārt, bija toreizējā TB vadītāja Enija Bezante, kas kopā ar Č. Ledbiteru ieņēma ļoti autoritatīvu nostāju teozofijas traktēšanā un uzskatīja, ka citiem ir jāpiekrīt viņu viedoklim. Tā kā AAB viņiem nepiekrita, viņa tika izslēgta no TB.


Un tas notika, neskatoties uz to, ka lai būtu par TB biedru, pietika piekrist trim tās pamatmērķiem:


1)      Brālības veicināšanai cilvēces starpā;


2)      Salīdzinošās reliģijas pētījumu veikšanai ar nolūku pierādīt, ka visas reliģijas ir nākušas no Viena Avota;


3)      Pētījumu veikšanai ‘’pārdabisko’’ spēku jomā ar nolūku pierādīt to esamību.


 


Ja piekrita šiem punktiem, tad par TB biedru varēja būt jebkurš, neatkarīgi no viņa/ viņas reliģiskajiem, zinātniskajiem vai politiskajiem uzskatiem.


Līdzīgi situācija bija arī ar R. Šteineru, kurš pats aizgāja no TB, jo viņam nepatika tā apmātība, kas tajā valdīja sakarā ar gaidāmā Pasaules Skolotāja atnākšanu un jauno Krišnamurti.


Saprotams, kāpēc H. Rēriha abus šos gadījumus interpretēja kā nodevību, ņemot vērā, ka viņai ļoti rūpēja mācekļu vienotība. Tikai vai vienotība vienmēr ir augstāka par patiesību?!


Tāpat zināms, ka H. Rērihai ļoti nepatika, ka AAB atvēra Agni Jogas klasi Ņujorkā. Bet kas tur slikts? Tas, uz ko es mērķēju, ir, ka H. Rēriha vēl nebija Meistars un tāpēc vēl nebija sasniegusi pilnību. Greizsirdība gan viņai nevarēja piemist, jo 4. pakāpes iesvētītie jeb Arhati (kāda H. Rēriha bija) ir brīvi no tādām cilvēku rakstura nepilnībām. Taču viņi vēl nav pilnībā brīvi no piesaistēm (attachment), un HR piesaiste, izskatās, ka bija pieķeršanās savas misijas apziņai – cita iemesla es neredzu, kāpēc viņa neatzina Hierarhijas sūtni Beilijas personā (pie kam viņas vīrs gan atzina, un ar Šteineru pat viņam bija draudzīgas attiecības – tam ir vēsturiskas liecības).


Var arī minēt citus piemērus, kad Arhati parāda kādu nepilnību vai piesaisti. Piemēram, Jēzus, kad vēl bija māceklis Jēzus, bija pieķēries idejai par to, ka jāpanāk netaisnības likvidēšana bagāto un nabadzīgo starpā. Šankaračarja vērsās pret budismu. Šri Činmojs uzlika saviem mācekļiem celibātu un ieviesa savas personības kultu. Tas viss parāda, ka pat Arhati pieļauj kļūdas – rīkojas tā, kā Meistars to nebūtu darījis. Bet kur nu Arhati – pat Meistari atzīst Savu nepilnību! Tāpēc nevajag dievišķot savus Skolotājus un padarīt viņus par elkiem.


Un galu galā, ja AAB mācīja Agni Jogu un atvēra Agni Jogas klases saviem mācekļiem, un citēja savos darbos Dzīvās Ētikas Mācību, tad kā gan D. K. varētu būt no Tumsas Hierarhijas?!


 


2.      Otrs arguments, ko rērihieši izvirza pret B. Krēmi, ir, ka Meistari nevar uzturēties cilvēku pasaulē, jo tās zemās vibrācijas Viņiem kaitē – pastāv vibrāciju nesaderība starp Meistariem un fizisko pasauli. Tāpēc Maitrejas uzturēšanās Londonā vispār ir neiespējama!


 


 


Attiecībā uz Maitreju ir jāpatur prātā, ka Viņš uzturas Londonā Savā manifestācijas ķermenī (mayavirupa), kurš ir radīts ar gribas palīdzību, kamēr Maitrejas īstais ķermenis atrodas Himalaju kalnos, tāpēc tam Maitrejas ķermenim, kas atrodas Londonā, neko nevar nodarīt – tas ir nemirstīgs. Bez tam HPB biogrāfijā, (kurai rērihieši paši tic), minēts kā Meistari parādās Blavatskas priekšā no zila gaisa. Ir minēta arī viņas tikšanās ar Savu Skolotāju Moriju Londonā, Kurš tad bija ieradies indiešu delegācijas sastāvā. Nez kāpēc to rērihieši aizmirst.


Turklāt arī paši Rērihi ir tikušies ar Mahātmām, ko var noprast no HR vēstulēm.


Tad vēl arī nedrīkst aizmirst, ka Atlantīdas laikos un Ēģiptes Pirmo Dinastiju laikos valdnieku-priesteru lomu pildīja Dievišķie Valdnieki, kas ir tie paši Meistari.


Rērihieši to zina un tic tam, tā kā ar otro argumentu viņi nonāk pretrunā paši ar sevi.


Ja rērihieši solidarizējas ar teozofiem, bet teozofi ir gaidījuši Pasaules Skolotāja atnākšanu (nezinu, ko viņi tagad gaida), tad kāpēc tik grūti Viņu atzīt tagad, kad Viņš jau ir ieradies?!


 


Es ļoti cienu H. Rērihu un ar iecietību izturos pret viņas sekotāju kļūdām un apmātībām, tāpēc šeit es tās neminu, lai neveicinātu šķelšanos, jo ir teikts: ‘’Netiesā, lai pats netiktu tiesāts!’’ Šīs sadaļas beigās vēlos vienkārši uzsvērt, ka, ja kāds meklē Meistaru vārdus, lai meklē tos ‘’Slepenajā Doktrīnā’’, ‘’Dzīvās Ētikas Mācībā’’, ‘’Ārpuslaika Viedas Mācībā’’, kā arī Meistara caur B.K. teiktajā, nevis absolutizē Mahātmu skolnieku viedokļa nekļūdīgumu un kritizē radniecīgās mācības par sīkām neatbilstībām.


Arī man ir minamas šādas tādas neatbilstības HR vēstulēs, taču es to nedarīšu, jo galu galā visas minētās mācības ir nākušas no Hierarhijas, tāpēc – kālab plēsties? Visi taču cīnāmies par vienu un to pašu ideālu īstenošanos. Lai cilvēki lasa ‘’SD’’, ‘’AJ’’ un Beilijas grāmatas – starp tām pretrunu nav. Pretrunas ir tikai starp cilvēkiem.


 


7. Sazvērestības teorijas. Pēdējā grupa, ko es apskatīšu, raksturo tieksme sacerēt sazvērestības teorijas. Šī tieksme, šķiet, gājusi plašumā pēc Dena Brauna romānu ‘’Da Vinči kods’’ un ‘’Eņģeļi un dēmoni’’ izlaišanas, bet pēdējā laikā arī pēc filmas ‘’Zeitengeist’’ parādīšanās. Šos cilvēkus raksturo nosliece uzskatīt, ka viņi ir izrāvušies no ‘’smadzeņu skalošanas’’, ir sapratuši ‘’slēpto patiesību’’, kā arī bailes un aizdomas pret jebko, kas piemin ‘’jauno laikmetu’’, ‘’Luciferu’’, ‘’vienotu pasauli’’, ‘’brīvmūrniekus’’ un ‘’okultas organizācijas’’. Arī  Krēmi un Viedas Meistaru Hierarhiju viņi nav pažēlojuši. Daži pat uzskata, ka VMH ir organizācija! Organizācija tā savā veidā jau ir, taču ne jau fiziskajā plānā!


 


Īpaši gara diskusija man izvērsās ar vienu amerikāņu lēdiju, kura mājaslapā ‘’YouTube’’ ievietoja video, kurā viņa atbild uz filmā ‘’Zeitengeist’’ minēto pieņēmumu, ka Jēzus nekad nav dzīvojis. Viņa pati apgalvo, ka savu video ir izveidojusi, balstoties uz 2 mēnešus ilgiem pētījumiem (lasiet: paviršu sērfošanu internetā). Video sniegtie pierādījumi viņas sazvērestības teorijai ir aplami, bet argumentācija – vāja.


Lūk, šī video saturs (starp citu šī sieviete reģistrējusies ‘’YouTube’’ zem nicka ‘’bigtimeweb’’ –  varat paši viņu sameklēt).


 


‘’Zeitengeist’’ izteikta doma, ka katoļu Baznīca evaņģēlija stāstam pievienojusi daudzas tādas detaļas, kas pirms Jēzus jau sastopamas pagānu tautu mītos par citiem dieviem – Mitru, Krišnu, Totu u.c., – un tās ir: piedzimšana nevainīgās ieņemšanas rezultātā, māti sauc līdzīgi kā ‘’Marija’’, zīmes parādīšanās debesīs, 12 mācekļi, brīnumu veikšana, nāve un augšāmcelšanās, ziemas saulgrieži un pavasara saulstāvji. ‘’Zeitengeist’’ autori ar to pierāda, ka Jēzus tēls kristietībā ir identisks tēliem agrākās reliģijās, kas bija saistīti ar saules ciklisko parādīšanos pie debesīm. Tādējādi Jēzus kults kristietībā ir tas pats Saules kults. ‘’Zeitengeist’’ izsaka minējumu, ka tāds Jēzus varbūt nemaz nav dzīvojis, un Baznīca vienkārši manipulējusi ar cilvēkiem.


 


Šī sieviete (‘’bigtimeweb’’) iebilst tam, ka Jēzus nekad nav dzīvojis . Es arī tam iebilstu – šeit mūsu abu domas sakrīt. Taču tālākais vēstījums ir galīgi garām. Viņa arī piemin, ka ziņas par augšāmcelšanos citās reliģijās parādās tikai sākot ar 4. gs. m.ē.


‘’Bigtimeweb’’ apgalvo, ka noteikti  ir kāds, kurš ieinteresēts, lai cilvēki uzskata Jēzu par nebijušu personu pasaules vēsturē un atsakās no kristietības. Bet kurš?


‘’Bigtimeweb’’ sāk savu argumentāciju ar to, ka paziņo, ka tas viss sākās ar H. Blavatsku, ‘’atzītu sātanisti un brīvmūrnieci’’. 😀


Tālāk viņa norāda uz dažādiem brīvmūrniekiem, kuri it kā bija saistīti ar Teozofijas Biedrību. Šeit gan jāpiezīmē, ka ‘’bigtimeweb’’ norāda gan, taču nepierāda, tāpēc šeit es neredzu saistību ar tālāk sniegto informāciju.


Tālāk, tikpat nesaistītā veidā, ‘’bigtimeweb’’ norāda uz Alisi Annu Beiliju. Viņa saka, ka AAB nodibināja organizāciju ‘’Lucifer Trust’’, ko vēlāk pārdēvēja par ‘’Lucis Trust’’. Tas ‘’bigtimeweb’’ šķiet kā pierādījums AAB sātaniskumam! 😀


‘’Bigtimeweb’’ arī min ‘’Lucis Trust’’ lomu ANO, kur tā pilda padomdevējfunkciju.


Turpinot savu domu ‘’bigtimeweb’’ piemin B.Krēmi. B. Krēme izveidojis organizāciju ‘’Share International’’ un atsaucas uz A.Beilijas mācībām. Krēme arī sludina, ka ir ieradies Pasaules Skolotājs, kurš gaida, lai cilvēki viņu atzīst. Viņa arī citē BK, kad viņš saka, ka Lucifers ir būtne, no kuras ir ‘’radušās’’ cilvēku dvēseles. Ar to ‘’bigtimeweb’’ vēlas uzsvērt, ka aiz Krēmes stāv Sātana pielūdzēji.


Vēl ‘’bigtimeweb’’  uzsver, ka New Age idejas ir izplatījušās ANO un tās atspoguļojas daudzu politiķu vārdos un ANO dokumentos, kuros tiek pieminēta ‘’jaunā pasaule, kurā valdīs miers un vienotība, un taisnīgums visiem’’ Vārdus ‘’vienotība’’ un ‘’jaunā pasaule’’ ‘’bigtimeweb’’ izceļ, ar to cenšoties pateikt, ka te iet runa par ‘’jauno pasaules kārtību’’ un pasauli, kurā cilvēki būs bioroboti, kas vergos valdošās elites labā.


Tādi ir šīs amerikānietes argumenti (ja tos vispār tā var saukt, jo loģisku saistību starp tiem es neredzu). Ja īsumā izklāsta ‘’bigtimeweb’’ uzskatus šajā sakarā, tad tie ir šādi.


Krēme ir ‘’Lucis Trust’’ ieliktnis, kurš darbojas, lai liktu cilvēkiem ticēt Maitrejam, tādējādi pamazām panākot cilvēku paverdzināšanu. ANO ir pārstāvji, kas ir saistīti ar brīvmūrniekiem un ‘’Lucis Trust’’. Viņi vēlas to pašu, tāpēc cenšas izveidot pasaules valdību.


”Zeitengeist’’ filma izveidota pēc kādas sievietes, Ačarjas S. (?), grāmatas, kurā izklāstītās domas kalpojušas par pamatu filmai. Šī sieviete darbojas New Age kustībā un ir saistīta ar tiem pašiem cilvēkiem, ko Krēme.


Un iemesli, kāpēc pēc ‘’bigtimeweb’’ domām, ‘’Zeitengeist’’ sniegts stāsts, ka Jēzus nemaz nav dzīvojis, ir tāds, ka šo filmu sponsorējušii aiz ‘’Lucis Trust’’ stāvošie cilvēki, jo viņi vēlas, lai cilvēki notic Maitrejas esamībai pasaulē. Taču vienīgie cilvēki, kas neatzīs Pasaules Skolotāju Maitrejas personā, ir fundamentālie kristieši un jūdi. Ar to ‘’bigtimeweb’’ arī izskaidro AAB ‘’antisemītismu’’.


 


Sāksim ar to, ka ‘’Zeitengeist’’ neapgalvo, ka Jēzus nav dzīvojis. Tā tikai pieļauj tādu iespēju, jo acīmredzami ir tas, ka Baznīca aizguvusi daudzus elementus no pagāniskajām reliģijām un piejaukusi tos kristietībai un Jēzus dzīvesstāstam. ‘’Bigtimeweb’’ apgalvojums, ka pirmās ziņas par augšāmcelšanos pēc nāves citās reliģijās parādās tikai, sākot ar 4. gs. m.ē., acīmredzami, ir šīs sievietes vēstures nezināšana vai nu arī apzināta melošana. Sarunās ar viņu radās priekšstats, ka viņa ir kristiete, tāpēc pieļauju iespēju, ka varbūt tādu vēsturi ‘’viņiem kristiešiem’’ māca.


Bet, kas attiecas uz HPB vai Krēmi, viņi nekad nav nolieguši Jēzus eksistenci, bet pat snieguši pierādījumus tai – piemēram, Krēmes Meistars apstiprinājis, ka Turīnas līķauts ir autentisks.


Līdz ar to ‘’bigtimeweb’’ uzbrukumiem Krēmem nav pamata. Tomēr iztirzāšu vēl arī pārējos šīs sievietes nepatiesos apgalvojumus. Te, acīmredzami, ir darīšana ar neizglītotību un aizspriedumainību, tāpēc paskaidroju šai sievietei, kā šīs lietas patiesībā apstāv.


HPB nekad nav bijusi sātaniste. Domāju, ka viņa nav arī bijusi brīvmūrniece, jo tolaik sievietes neuzņēma ložās. Tomēr HPB bija pazīstama ar visām tā laika un seno laiku okultajām mācībām un kustībām, un ir aprakstījusi brīvmūrniecību trešajā ‘”SD’’ daļā – tiesa gan minot, ka kopš Atlantīdas laikiem šīs kustības biedri kļuvuši par tukšu rituālu piekopējiem, neizprotot tajos ietverto simbolismu, un ka lielākā daļa masonu ložu no okultiem ordeņiem ir pārvērtušies vīriešu klubos, kur izklaidēt savu garlaikoto prātu ar slepenības un rituālu spēli un izjust sevis svarīgumu un sevišķumu.


Tomēr nav nepatiesība, ka citi TB biedri vienlaikus bija arī brīvmūrnieki – taču tas vēl neko neizsaka par Blavatsku.


Bez tam: kāpēc vārds ‘’brīvmūrnieks’’ vai ‘’masons’’ ir kļuvuši par lamuvārdiem? Brīvmūrnieku ložas sākotnēji tika izveidotas kā vīriešu apvienība, kurus vieno filantropiski mērķi un tieksme pēc attīstības – personīgajā un sociālajā plānā. Daudzi cilvēces dižgari arī bija brīvmūrnieki: Mocarts, Gēte, Čērčils, Franklins. (Tāpat starp teozofiem var minēt sieviešu tiesību aizstāvi E.Bezanti, cīnītāju par Indijas neatkarību Mahātmu Gandiju, mākslinieku V.Kandinski). Tas, ka jau no paša sākuma brīvmūrnieku rindās atradās dažādas politiski ietekmīgas personas vēl neko neizsaka. Daudz vairāk brīvmūrnieku vidū ir salīdzinoši ‘’parastu’’ cilvēku. Nu un tad, ka Bušs un kas tur vēl ir masoni? Spriežot pēc Krievijas varianta, pievienošanās kādai ložai drīzāk ir tāda kā modes lieta valstsvīru vidū.


Tad vēl: kāpēc visu, kas min kaut ko par globālu politisko, ekonomisko un reliģisko sadarbību ir jātur aizdomās par cilvēces paverdzināšanas plāniem? Jā, teozofi, Krēme un ‘’Lucis Trust’’ iestājas par pasaules mieru, par to, lai ANO kļūtu par ‘’pasaules valdību’’, taču tajā pašā laikā saglabājot atsevišķo valstu autonomiju. Viņi ir par daudzveidību un sadarbību, savstarpējo dalīšanos un nacionālā egoisma pārvarēšanu. Un taču tā kā ir loģiski, ka ANO kā nāciju pārstāvniecībai būtu jāiestājas par šīm idejām. ‘’Jaunais laikmets’’ tas nav ‘’New World Order’’, kā sazvērestības teoriju autori un piekritēji to pasniedz. Tāpēc viņu bailes ir muļķīgas, bet vēl muļķīgāka ir viņu neizglītotība.


Vārds ‘’Lucifers’’ nozīmē ‘’gaismu nesošais’’ un tieši šādā nozīmē Beilija to lietoja, dibinot savu organizāciju. Lucifers ir tas pats Prometejs, kurš cilvēkiem nonesa uguni no Olimpa kalna. Lucifers – tas arī ir apzīmējums visas cilvēces virsdvēselei, kuras daļa ir katra no mums dvēsele. Līdz ar to ‘’eņģeļu krišana’’ nenozīmē neko citu kā cilvēces inkarnēšanos materiālajā plānā pirms 18 miljoniem gadu Trešās pamatrases laikā. Tāda ir okultā patiesība.


Lucifers – tas nav kristietības Sātans. Kristieši pasniedz Luciferu kā agrāko eņģeli, kurš sacēlies pret Dievu un tagad iemieso absolūto ļaunumu Sātana personā. Tā Baznīca izkropļojusi sākotnējo leģendu. Nepastāv tāda lieta kā absolūtais Ļaunums, jo ja Dievs ir Absolūts, tad tas nevar būt sadalīts divos polos. Ja jūs gribat kaut kādā veidā interpetēt ‘’Lucifera sacelšanos’’, tad interpretējiet to kā cilvēku novēršanos no Dieva sevī – sava dievišķuma aizmiršanu.


Tas ir jūsu pašu ziņā, kam ticēt – netaisos jūs pārliecināt – mans uzdevums ir tikai izglītot. Katrā ziņā Teozofijas Biedrība, ‘’Lucis Trust’’ un ”Share International’’ ir visiem pieejamas un atvērtas organizācijas. Jebkurā mirklī (ar interneta palīdzību vai kā citādi) jūs varat pārliecināties par to mācību saturu. Tāpēc neredzu jēgu vēl kaut ko bilst pret muļķīgajiem  ‘’bigtimeweb’’  apgalvojumiem.


 


8. Kas notika 1982. gadā? Taču cita starpā bija arī viens vērā ņemams arguments no ‘’bigtimeweb’’ puses.


Viņa atsaucās uz vēsturisko faktu, ka 1982. gadā Krēme jau bija izsludinājis, ka Maitreja publiski parādīsies, taču nekas tāds nenotika.


Viņa to pamatoja ar to, ka cilvēks, ko Krēme (un pēc ‘’bigtimeweb’’ domām arī ‘’Lucis Trust’’) gribēja uzdot par Maitreju, Pasaules Skolotāju, atteicās piedalīties Krēmes sazvērestībā.


‘’Bigtimeweb’’ saka, ka 1982. gadā notika tas pats, ko savulaik teozofi gribēja izdarīt ar jauno Krišnamurti. Tad 20. gs. pirmajā pusē Krišnamurti arī tika izsludināts kā Pasaules Skolotājs, taču Dž. K. atteicās no šīs lomas un sarāva savas saites ar TB.


Tāds ir ‘’bigtimeweb’’ skatījums. Savu aizstāvību sākšu no otra gala – vispirms par K.


 


Patiesībā bija tā, ka Krišnamurti tiešām bija gatavots Pasaules Skolotāja lomai. Kā jau minēju iepriekš, Maitrejas sākotnējais plāns nebija ierasties fiziskajā plānā personīgi. Sākotnēji bija iecerēts izmantot to pašu metodi, ko Jēzus gadījumā – apziņas pārklāšanu. Un Krišnamurti bija viens no kandidātiem šī uzdevuma veikšanai. Domāju, ka teozofi to zināja, tāpēc arī gatavoja viņu. Taču viss tas parādās nelāgā gaismā kāda iemesla dēļ.


Kā jau Tibetietis to ir minējis, ezoteriskās grupas ir visvairāk pakļautas grupu apmātībai. Un teozofi nebija izņēmums. Tā laika vadošie teozofi sāka sevi uzskatīt par izredzētajiem, kuriem ir tā privilēģija būt par Mahātmu vēstnešiem (lai gan pēc HPB nāves TB bija zaudējusi kontaktu ar Mahātmām; tāda privilēģija vēlāk vairs bija tikai Džadam, kurš nodibināja pats savu skolu, un varbūt vēl dažiem). TB tās vadošie locekļi uzskatīja sevi par tādiem kā jaunajiem apustuļiem, kuri būs tiesīgi uzturēties Kristus tiešā tuvumā, kad viņš ‘’ieradīsies’’.


Krišnamurti saskatīja šo apmātību un tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš sarāva saites ar saviem agrākajiem audzinātājiem un likvidēja ‘’Austrumu Zvaigznes Ordeni’’. Turklāt Maitreja vēlāk nolēma ierasties pasaulē personīgi.


Un Krēme to pilnībā atzīst, tāpēc nav pamata teikt, ka viņš mēģina atkārtot to, ko teozofiem savulaik neizdevās paveikt. Turklāt es nedomāju, ka TB, ‘’Lucis Trust’’ un ‘’Share International’’ būtu saistītas kādā veidā, atskaitot idejisko sakritību.


Runājot par teozofiem vai kādu reliģiju, vienmēr jāpatur prātā, ka praviešu teiktais ir viena lieta, bet viņu mācekļu Viedas interpretācija un rīcība ir pavisam kaut kas cits, un tas var pavisam atšķirties no tā, kā pravietis būtu rīkojies dzīvs būdams. Skolotājiem un mācībai nevar pārmest mācekļu kļūdas.


 


Kas attiecas uz 1982. g. notikumiem, tad jāatzīst, ka tolaik patiešām notika ‘’bigtimeweb’’ minētā izgāšanās. Krēme bija plānojis, ka ziņa par Kristus atgriešanos sacels pietiekami lielu troksni, lai piesaistītu masu mediju uzmanību un sarīkotu preses konferenci ar Maitrejas personīgu piedalīšanos. Taču nekas tāds nenotika. Iemesls: lielie masu mediji nenoreaģēja. Līdz ar to Maitreja nevarēja uzstāties plašākas auditorijas priekšā, jo kā jau minēju Viņam vajag uzaicinājumu, pretējā gadījumā patvaļīga uzstāšanās būtu cilvēku brīvās gribas pārkāpums, ko Meistari tur par svētu. Vienīgie tiesīgie pārstāvēt visu cilvēci ir lielie masu mediji; no viņu puses ir jānāk uzaicinājumam, bet kamēr tas tā nav noticis, Maitreja nedrīkst iejaukties cilvēces attīstībā, jo Meistari tāpat kā cilvēki ir spiesti pakļauties Kosmosa likumiem – šajā gadījumā Karmas Likumam un brīvās gribas likumam.


Tādējādi jau 1982. gadā varēja tikt izbeigtas cilvēces ciešanas, taču tas nenotika lielo masu mediju dēļ.


Lielajos masu medijos uzskata, ka, ja Maitreja patiešām ir un ir tas, par ko viņu uzskata, tad lai Viņš parāda sevi un pierāda ar kādiem brīnumiem, ka Viņš patiešām ir Pasaules Skolotājs. Cik nu to atļauj Kosmosa likumi, Viņš jau Sevi parāda un brīnumi notiek, taču Viņš nevar atklāties galīgi, kamēr cilvēce nav izteikusi aicinājumu.


Šeit jāsaprot, ka Meistari ir vienu pakāpi augstāk attīstīti par cilvēkiem, tāpēc Viņi uzrauga cilvēces attīstību kā tādi Vecākie Brāļi. Cilvēcei ir jāapgūst savas mācības. Meistari tās jau ir paguvuši un zina pareizos risinājumus. Taču iedomājieties, kas notiktu, ja Viņi izdarītu visu cilvēku vietā – cilvēkiem būtu liegtas attīstības iespējas un viņu apziņa paliktu iepriekšējā līmenī. Ja ierodas tāds Maitreja un pierāda, kas Viņš ir, tad Viņš iegūst lielu autoritāti cilvēku vidū – un cilvēce automātiski Viņa viedoklim paklausīs. Ja Maitreja šādi rīkotos, tad Viņš atņemtu viņiem iespēju izturēt pārbaudījumu – noticēt Viņam vai nē – tā tiktu liegta izvēles brīvība. Ceru, ka esmu izskaidrojis pietiekami skaidri, kāpēc Maitrejam vajadzīgs uzaicinājums.


 


Kas attiecas uz ‘’bigtimeweb’’ teikto par to, ka Krēmes ‘’ieliktnis’’ atteicās tēlot Maitreju, tad, kamēr man netiks sniegti pierādījumi, es tam neticēšu. ‘’Bigtimeweb’’ man tādus nevarēja sniegt.


 


Vēl viens zīmīgs notikums norisinājās 1990. gadā, kad B. Krēme sasauca preses konferenci, kurā piedalījās dažādi žurnālisti, politiķi, zinātnieki u.c. Šajā preses konferencē BK kārtējo reizi vēstīja par Maitrejas klātbūtni pasaulē un nepieciešamajām globālajām pārmaiņām. Šajā preses konferencē bija arī pārstāvji no BBC un CNN. CNN žurnālists teica BBC žurnālistam (vai arī otrādi – īsti neatminos): ‘’Tas taču ir lielisks sižets! Kristus ir pasaulē!’’ Uz ko otrs atbildēja: ‘’Jā, sižets ir lielisks, taču mēs neko netaisāmies par to ziņot. Ja tā ir taisnība, tad lai Maitreja sevi pierāda!’’


 


 


Tā kārtējo reizi Pasludināšanas Diena tika atlikta. Maitreja jau ir pasaulē vairāk kā 30 gadus, taču tā arī neviens no lielākajiem masu medijiem Viņu nav uzaicinājis. Un tas notiek, neskatoties uz to, ka pasaulē nemitīgi notiek jauni brīnumi, ka miljoniem cilvēku gaida Viņa atgriešanos un ka piepildījušies visi Viņa pareģojumi. Situācija pasaulē pašlaik ir kritiska. Radikālas izmaiņas var notikt tikai tad, ja mainīsies cilvēces apziņa, taču uz to ierosināt var tikai kāds outstanding person, respektīvi, Maitreja. Daudzi, kas sākotnēji ticēja, jau pārstājuši ticēt – nav izturējuši pārbaudījumu.


Taču es ticu. BK Meistars ir teicis, ka Maitreja parādīšoties drīz. ‘’Drīz’’ Meistariem ir plašāks jēdziens, jo viņi darbojas 2000 gadu ciklos; tas var nozīmēt vairākus gadus. Taču es domāju, ka manas dzīves laikā tas notiks jau nu noteikti.


Politiskais totalitārisms jau ir kritis. Tagad laiks ekonomiskajam totalitārismam. Pasaulē iezīmējas ekonomiskā krīze (inflācija LV u.c. valstīs, ASV ekonomiskās problēmas – tam zīmes) – cilvēki nonāks vienkāršā fakta priekšā, ka cilvēces turpmāka pastāvēšana nav iespējama bez savstarpējas dalīšanās. Es paredzu, ka būs tik nopietnas problēmas sakarā ar resursu nepareizu sadali un lielo iedzīvotāju skaitu, ka valstsvīri būs spiesti mainīt pastāvošo sistēmu. Domāju tad arī Maitreja parādīsies.


2006. gadā savā lekcijā Osakā BK teica, ka vispirms Maitreja parādīsies nevis kā Pasaules Skolotājs, bet gan kā cilvēks, kurš uzstāsies ASV masu medijos un gūs plašu atzinību ar savām pasaules politiskās, ekonomiskās un sociālās situācijas analīzēm un prognozēm, kā arī ieteikumiem pastāvošo problēmu risināšanai. Tad raudzīsimies pēc šāda cilvēka!


 


(Kopsavilkums pēc www.vieda.blogs.lv)


/Santinya Maasinya/


18.04.2008

Komentāri:

 Edgars,  14:03:49 31.05.2008
77.38.229.193

J. Kur ir monsinjors Biadži? Pēc raksta izlasīšanas ASV nedēļas laikrakstā ‘’The National Examiner’’, kurā bija citēts Vatikāna pārstāvja monsinjora Biadži apgalvojums par to, ka Kristus ir pasaulē, es sazinājos ar vairākiem cilvēkiem no Katoļu Baznīcas, lai uzzinātu, ko Baznīca domā par viņa uzskatu. Es sastapos ar skepticismu un pat noliegumu, ka Biadži ir Vatikānā. Patiesībā es pat sazvanījos ar Vatikānu Romā un viņi savā datorā izmeklēja visu Vatikānā dzīvojošo un strādājošo datubāzi. Nekāds Biadži netika atrasts. Vai viņš tika padzīts?

B.Krēme: Saskaņā ar man zināmo informāciju monsinjors Biadži (‘’monsinjors’’ ir pieklājīgs apzīmējums; patiesībā viņš drīzāk ir labi pazīstams un ietekmīgs priesteris ar kontaktiem Vatikāna ‘’augstajās aprindās’’) bija viens no trijiem vēstniekiem, kas tika nosūtīti uz Londonu šī gada janvārī ‘’ no paša pāvesta iekšējā loka’’ (skat.: ‘’Share International’’, Jan./Feb. 1990, p. 7) lai veiktu rūpīgas pārbaudes sakarā ar Kristus klātbūtni pasaulē. Viņš nedzīvo un nestrādā Vatikānā.

Viņam bija divas intervijas ar Maitreju, Kurš sniedza viņam pārdzīvojumus, kas viņu pārliecināja, ka Maitreja ir Kristus. Viņš par to ziņoja diviem kardināliem Kūrijā (iekšējā grupā ap pāvestu), kas abi ir apzinošies Meistara Jēzus mācekļi un kas viņu nosūtīja uz Londonu. Izskatās, ka viņi joprojām cenšas pārliecināt pāvestu par Biadži pieredzējumu un ziņojumu patiesumu. Es domāju, ka ‘’Examiner’’ ir pārspīlējis pāvesta gatavību apstiprināt Kristus klātbūtni pasaulē. Es pieņemu, ka tam viņam ir nepieciešama kāda personīga pieredze. Laikraksts, manuprāt, ir arī pārspīlējis monsinjora Biadži pilnvaras runāt Vatikāna vārdā, to var interpretēt kā žurnālistu patvaļu.Lai gan šis fakts nav minēts ‘’Examiner’’ rakstā, monsinjors Biadži saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju bija viens no reliģisko organizāciju pārstāvjiem Maitrejas ierosinātājā konferencē Londonā 1990. gada 21. un 22. aprīlī.Par spīti pārspīlējumiem, es uzskatu, ka ‘’National Examiner’’, kas kā parasti tiecas pēc sensācijām, būtu apsveicams par drosmi publicēt tik pretrunīgus jaunumus. Es vēlētos, lai tāda pat drosme piemistu arī pārējiem pasaules medijiem, kas slēpj savu trauksmi un bailes zem skepticisma un ciniskas atsacīšanās aizsega izmeklēt vai publicēt apstiprinošu informāciju, ko ir savākuši viņu pašu žurnālisti. Edgars,Modrim,  07:47:34 08.05.2008
77.38.231.129

Raksta gelvenā doma:jauna Maitrejas vēstule ''Share International'' maija jūnijā:''Es atgriezīšos ātrāk nekā jūs domājat. Varbūt ne rīt un ne nākamnedēļ vai ne pat nākammēness, taču ļoti,ļoti drīz''.

Iepriekšējā citāta saturs:''Plašs ASV televīzijas tīkls ir uzaicinājis Maitreju uz intervijju. Maitreja pieņems šo uzaicinājumu tuvākajā iespējamā laikā. Domājams, ka tas būs atkarīgs no pasaules finansiāla sabrukuma, kuru MAitreja ir pareģojis un kurš tagad tuvojas beigām.''

 Modris, Edgaram,  01:55:35 08.05.2008
80.233.142.78

Esi tik laipns un necitē tekstus svešvalodās.

 Edgars,  23:17:18 07.05.2008
77.38.231.129

Es gaidu ar nepacietību, lai uzzinātu, vai tas viss ir bijis farss vai tomēr, kā es ceru, taisnība.

 Edgars,  23:16:21 07.05.2008
77.38.231.129

Message from Maitreya

On 27 March 2008, Benjamin Creme was interviewed on the Paris radio station Ici et Maintenant. The programme was seen live around the world via the internet. At the end of the interview Maitreya gave a blessing to the audience and a message, via mental telepathy, through Benjamin Creme.

I am close to you indeed My friends.
I am so near to you that you have but little time to wait to see Me.
Many of you have been very patient, but the timing of My approach to you and the world is governed by many laws, and I come at the earliest possible moment.
Look for Me then sooner than you think possible.
Perhaps not tomorrow, or next week, or even next month, but very, very soon.
My heart is filled with the urge to complete this great endeavour.
This will need the assistance of all who love their fellow men.
Men must save the world which ails badly.
My Masters and I will show the way to do so.
It gladdens Our hearts to see the start already made by the ordinary people of the world.
It is to them I speak now.
Raise your voices. Tell the world your needs: your need for peace; your need for justice and freedom; the need for all people to live in harmony, no matter the religion, the colour, the race.
All men essentially are One.
They are My brothers and I love each one.
My blessing of love flows to you all.
Until soon My friends.

 Edgars,Valtneram,  15:49:26 03.05.2008
77.38.231.129

Varbūt. Ta jau redzēs. Vismaz mediji ir izdarījuši to, kas viņiem jau sen bija jāizdara.

 Valters,  15:11:34 03.05.2008
87.110.78.24

Piedod, Edgar, tie it kārtējie no nebeidzamajiem solijumiem, ar kuriem Krēme baro savus piekritējus nu jau laikam tuvu 30 gadus.

 Edgars, Valteram,  10:54:48 03.05.2008
77.38.231.129

Labas ziņas:

What's next?
A major American television network has requested an interview with Maitreya, which he has accepted. This interview will take place at the earliest possible moment, to be determined by Maitreya. It is believed that the timing is relative to the global financial collapse Maitreya predicted and which is now coming to pass.

It is unlikely that Share International or any of its affiliated groups worldwide will have any prior notification of the time of this interview. However, once it has taken place, all pertinent details will be posted to this web site. This interview is expected to be followed by major network interviews in Japan and most probably in the UK, which will lead to an international press conference and, ultimately, Maitreya's 'Day of Declaration.'

In the meantime we invite you to be prepared by reading and downloading background information contained in this web site.

 Edagrs, syin-yuang@inbox.lv 11:50:30 23.04.2008
77.38.231.129

Vispār iemesls šīm sadursmēm ir tāds, ka fundamentālisti atrodas 6.Stara ietekmē (Abstraktais ideālisms) un viņiem nepatīk, ka tiek grautas sestā stara sistēmas. Ieejošais 7.Stars (Maģija jeb Ceremoniālā Kātība jeb Rituāls) tagad ''izspiez'' 6.staru. Un Krēme izskatās, ka darbojas iekš 7.Stara enerģijām. Pašlaik pasaulē, tā aptuveni vērtējot, 60% cilvēku pakļaujas 6.stara ietekmēm un 40% - 7. Stara ietekmēm.

 Modris, Valteram,  01:28:05 19.04.2008
80.233.142.78

Runa nav par propagandas presi, bet gan par rietumu masu saziņas līdzekļiem, kas pārdod to informāciju, ko cilvēki pieprasa. Pēc tā, ko šie līdzekļi publicē, var spriest par cilvēces pieprasījumu, tādējādi šie mediji arī var būt cilvēces pārstāvji.

 Valters,  00:25:52 19.04.2008
87.110.78.24

Ja masu mēdijus kopumā var uzskatīt par cilvēces pārstāvjiem, tad, piemēram, Tautas partijas 'pozitīvisma' kampaņas izpildītājus lokālā mērogā var uzskatīt par Latviešu tautas pārstāvjiem....
Vai tiešam?

 Modris, Matakam,  16:47:58 18.04.2008
80.233.142.78

Nu, Jēzu viņa dzīves laikā pazina kādi 500 cilvēku... Maitreja gan ļoti plaši uzstājas dažādu reliģisku kopu priekšā, par to ziņoja 'Share International' (hm, jā, atkal masu mediji, he, he, he...), kā arī ir personiski ticies ar daudzām prominentām personām. Viņa darbības lauks ir visai plašs jau šodien, tomēr bez masu medijiem šīs ziņas izplatās lēni.
Jūs abi ar Valteru laikam uzskatāt, ka šī ziņa par Kristus/Maitrejas atgriešanos pasaulē ir nepatiesa, vai ne? Kādēļ? Tas nevar būt tādēļ, ka nevar būt nekad? He, he he...

 Modris, Valteram,  16:41:17 18.04.2008
80.233.142.78

Es šo materiālu neesmu ielicis, nevērsies šoreiz pie manis, bet pie Edgara, kas pārzina Viedas blogu. Runa ir par to, ka Maitreja nevar atklāties pasaulei pretēji cilvēces gribai. Viņš to var tikai tad, ja cilvēces brīvā griba netiek aizskarta, jo tāds ir likums. Masu medijus var uzskatīt par cilvēces pārstāvjiem. Ja tiktu aicināts, Viņš nekavējoties uzstātos pasaules priekšā. Tā kā tas toreiz, kad bija tāda iespēja, nenotika, tad Viņa publiska uzstāšanās kavējas, tas arī viss.

 Mataks,  13:58:00 18.04.2008
212.70.169.4

Valter, un kā Tu domā, kā tad pasaule uzzinās par 'atnākšanu', ja ne no massu mēdijiem?

 Valters,  10:28:13 18.04.2008
87.110.78.24

Maitreja nenāk, jo 'lielie masu mēdiji to neaicina' - ha, ha, ha.

Modri, piedod, man nāk tikai smiekli.