Astroloģijas divas sejas

Astroloģiskā dzimšanas karte ir daudzslāņaina informācijas glabātuve. Ikviens cilvēks piedzimst noteiktā garīgā līmenī, kurš ir iepriekšējā darbības summa. Astrologa- konsultanta iespējās ir palīdzēt cilvēkam attīstīties līdz iespējami augstākam līmenim.


Tā ir astroloģijas augstākā misija.

Astroloģijas līmeņi.


Astroloģiskā dzimšanas karte ir daudzslāņaina informācijas glabātuve. Ikviens cilvēks piedzimst noteiktā garīgā līmenī, kurš ir iepriekšējā darbības summa. Astrologa- konsultanta iespējās ir palīdzēt cilvēkam attīstīties līdz iespējami augstākam līmenim.


Tā ir astroloģijas augstākā misija.


Astroloģijas divas sejas.


Mūsdienās mēs droši varam nodalīt divus astroloģiskos virzienus, kuriem abiem ir atbilstošs pielietojums.


1.Informācijas astroloģija.


Tā ir izteikti intelektuāli orientēta. Tai ir līdzīgs iedarbības mehānisms kā ceļa zīmēm. Tās informē, brīdina, iesaka. Šāda astroloģija sniegs nepieciešamo informācijas daudzumu cilvēkam, kurš grib zināt, bet kur, kas un kad notiek. Pasaules redzējums šeit ir sadalīts, atomistisks, pretstatā holistiskam. Katru konkrētu planētas vai cita astroloģijas komponenta analīzi tāds astrologs veic pēc statistikas un empīrikas likumiem. Šāda astroloģija orientējas uz faktiem, nevis to simbolisko nozīmi. Šādas pieejas ietveros tiek uzskatīts, ka katra planētai ir konkrēta, nemainīga daba u.t.t. Savukārt holistiski orientēts astrologs jebkuru faktoru apskata kontekstā ar vidi, kurā cilvēks dzīvo, ar cilvēces un kosmosa lielajiem procesiem. Atomistiski orientēts astrologs darbojas līdzīgi parastam zinātniekam vai inženierim – meklējiet objektīvo patiesību, faktus. Šādu astroloģiju līdz pat divdesmitā gadsimta vidum praktizēja vairākums astrologu un daudzi arī šodien turpina to darīt.


2.Sapratnes un jēgas astroloģija.


Šeit šiem vārdiem jāpiešķir nevis intelektuāls, bet daudz dziļāks saturs. Dzīves jēga. Notikumu jēga, motivācijas un iemesli. Sapratne, Saprāt-ne. Sapratne atšķiras no zināšanas vai norādījumiem. Zināšanu nodod ar zīmēm, sapratni ar simboliem. Tie ir divi dažādi līmeņi. Kad mums jautā, vai mēs zinām to cilvēku, mēs atbildam: jā mēs zinām. Kad mums jautā, vai mēs saprotam to cilvēku, mēs parasti aizdomājamies. Mēs nevaram kaut ko saprast, kamēr neesam tuvāk ar to iepazinušies. Zinātnieki taču zina daudzas lietas, kuras patiesībā nesaprot…


Fakti ir acīmredzami un zināmi. Simboli jātop saprastiem, jo to nozīme gandrīz vienmēr ir slēpta, iekšēja. Nav iespējams saprast simbolus bez intuīcijas, bez subjektīvās uztveres. Simbols nav tikai zīme, tas ir kā minimums potenciālās nozīmes rādītājs un, caur nozīmi uz iespējamo mērķi.


Simboli savieno atsevišķas pieredzes. Šeit mēs aizejam no faktu pasaules uz arhetipu pasauli. Tieši šāda pieeja astroloģijai dod atbildes visiem apmulsušajiem prātiem apr pasaules uzbūves un hierarhijas kārtību. Tieši astroloģija, zvaigžņu prognozējamā kustība, ir labākais veids kā nonākt līdz atziņai par pasaules nedalāmību, harmoniju, kārtību.


Astroloģiskā karte, kas sastādīta uz mazuļa pirmās elpas mirkli ir simboliski ataino to, kas potenciāli ir šis cilvēks, tas ir, kādā veidā vislabāk viņš var iemiesot, realizēt to, kam viņš ir piedzimis.


Šāda astroloģija apskata ikvienu momentu, ikvienu pieredzi kā svētu un nozīmīgu attīstības fāzi. Šādi strādājot ar klientu, astrologs līdzdzīvo, līdzpiedalās skaistajā radīšanas procesā ko sauc par dzīvi…


Ir ļoti svarīgi saprast katra notikuma jēgu, saprast kurā attīstības ceļa fāzē mēs atrodamies. Tā ir astroloģija tiem, kuri meklē savas dzīves ceļa nozīmi un virzienu.


Jebkuru astroloģisko karti var interpretēt četros līmeņos


1.Bioloģiskais līmenis


2.Sociāli kulturālais līmenis, personība


3.Individualizācijas līmenis


4.Transpesonālais līmenis


Astrologa pirmais uzdevums ir saprast, kādā no līmeņiem galvenokārt dzīvo cilvēks. Reti kurš no mums dzīvo tikai kādā vienā no šiem nosauktajiem līmeņiem. Tā apgalvot būtu tas pats, kas teikt, ka kādam cilvēkam strādā tikai viena čakra. Taču mēs katrs dzīvojam kādā līmenī pamatā. Tas ir mūsu iedzimtais līmenis (kasta). Tieši šī fakta ignorēšana var novest pie galvenajām kļūdām astroloģiskajā interpretācijā. Astrologi arī strādā dažādos līmeņos. Klientam, pirms viņš dodas pie astrologa būtu jānoskaidro, kāda ir astrologa pamatorientācija. Savukārt astrologam, pirms sākt izklāstīt patiesību par cilvēku, vispirms noteikti ir jānoskaidro tā līmenis. To var izdarīt, iztaujājot cilvēku, uzmanīgi vērojot un saprotot intuitīvi. Vieni un tie paši simboli dažādos līmeņos nozīmēs pavisam ko citu. Ir ļoti svarīgi, lai satiktos klients un astrologs, kas runātu viņam saprotamā valodā, t.i. līmenī.


Bioloģiskajā interpretācijas līmenī tiek noskaidroti fizioloģiskie faktori, veselība, darbs, sadzīve, ģimene. Šeit galvenokārt astrologs izskaidro Saules un Mēness savstarpējo iedarbību. Šajā līmenī cilvēki interesējas par to kā harmoniskāk organizēt savu sadzīvi, māju. Tiek apspriesti ekonomiskie jautājumi.


Sociāli kulturālajā līmenī tiek apspriesti sociālās izaugsmes iespējas. Tiek domāts par sasniegumiem un to nosargāšanu, par savu vietu sabiedrībā, karjeru, reputāciju. Dzīves vietas jautājumi šajā interpretācijas līmenī tiek apskatīti no kulturālās vides viedokļa. Attiecības ar vecākiem tāpat tiek interpretētas nevis kā fizioloģiskas atkarības, bet pilsoniskās atbildības viedokļa. Visbiežāk šajā līmenī atrodas dažāda ranga vadītāji. Šajā līmenī garīgums tiek izprasts kā sociāli adaptējamu īpašību kopums. Prioritāte ir sabiedriskā atzinība, stabilitāte.


Individualizētajā līmenī dzimšanas karte tiek apskatīta kā mandala. Katra cilvēka unikalitāte atklājas visā spožumā. Šādas konsultācijas mērķis ir atklāt cilvēkam visas viņa iespējas, atklāt viņa patieso ES. Pasaules centrā nostājas pats cilvēks un viss, kas notiek viņā dzīvē tiek apskatīts no individualizācijas un radošās realizācijas viedokļa. Jebkura planēta, jebkurš simbols tiek apskatīts no potenciālas realizācijas viedokļa. Šajā līmenī atrodas vairums radošu personību, neatkarīgi no nodarbošanās. Šajā līmenī par prioritāti tiek uzskatīta brīvā griba, Gara lidojums. Notiek talantu atvēršanās un sevis atklāšana visā skaistajā pilnībā.


Transpersonālajā līmenī cilvēks tiek apskatīts visas cilvēces, visa kosmosa kontekstā. Šāda astroloģija vēl ir jauna, un tikai retais astrologs vai viņa klients ir gatavs tik smalkai meditācijai kāda ir šāda līmeņa astroloģija. Šajā līmenī cilvēks tiek apskatīts kā CILVĒKS- arhetipiski, kā pakāpiens starp Dzīvi un Gaismu – starp tumšajām planētām un zaigojošajām zvaigznēm. Cilvēks kā planetāra matērija, savā attīstības ceļā pārvēršoties par zvaigžņu enerģiju, ko sauc par gaismu. Cilvēks kā alķīmisks mehānisms, kurā matēriju var transformēt Garā. Šāda astroloģija ir ļoti nepieciešama tiem, kuri neuzskata sevi par autonomiem radījumiem, bet gan par personībām, kuru izaugsme un attīstība neaprobežojas tikai ar sociāli- kulturālām vajadzībām. Tie ir cilvēki, kuri piedalās Visuma kopīgajā radošajā procesā, kā daļiņu tā attīstībā ienesot savu transformāciju uz Gaismu. Viņi redz šajā procesā Laimi, taču saprot, ka tā ir tikai viena fāze bezgalīgajā attīstībā. Tie ir cilvēki, kuri jūt atbildību par mūsu Zemi. Tādu klientu nekad nebūs vairākums, jo tie ir Cilvēces progresa avangards. Viņu iekšējās brīvības līmenis ir tāds, ka tiem astroloģiskā karte kalpo tikai kā Simbols. Šāda cilvēka atšķirība no individualizētā ir tāda, ka tā Centrs atrodas visur centrā un nekur perifērijā. Tas ir Cilvēks-Radītājs.


Tātad, pirms jautāt astrologam, kas ir labi, padomājiet, kādā līmenī jūsu jautājums ir uzstādīts. Ja bioloģiskajā līmenī viss ir labi, kas nemainās un saglabā mierīgu formu, tad transpersonālajā līmenī tikai, kas mainās ir patiesi dzīvs…


A.Račs, astrologer.lv


27.10.2005

Komentāri:

 sandis, chryslers@one.lv 17:41:58 14.06.2006 
ja jums ir jautājumi par zvaigznēm,dzīves kartēm,likteņiem, paprasiet profesionāļiem - astronomiem - zvaiģžņu pētniekiem,kas tad īsti ir kas!
http://www.liis.lv/astron/IE_version/Pavaicastro/jautajumi.php

 guga, P.S. Pārgudrajam 18:56:44 07.06.2006 
Un tās dziļākās lietas (un ļoti dziļas lietas) nemētājas virspusē, bet ir iegūstamas arī Rietumu tradīcijās. Manuprāt nevajag dalīt Rietumu/ Austrumu, bet vienkārši kā Kozma Protkovs teica 'smotri v koreņ' :))). Tad nebūs jāiet nekur dārga nauda maksāt vai jāmēģina ar garīgumu nauda pelnīt, bet pasaule taps bagāta un būs neizsmeļamu mācību lauks, kur vien mēs arī negrieztos :)))... Tajā lai mums visiem arī veicas!

 guga, Rokko-barokko 18:48:23 07.06.2006 
Un ar vēdisko astroloģiju haltūrē tieši tāpat un atrast patiešām godīgu un zinošu džjotišpandītu milzīgajā piedāvājuma masā ir tieši tikpat grūti kā tas ir ar Rietumu astroloģiju. Tur absolūti nav nekādas lielas starpības.

 guga, Paargudrajam, Rokko-barokko 18:41:58 07.06.2006 
Rietumu astroloģija pilnīgi dabiski zina visas tās pašas lietas, ko indiešu astroloģija. Un normāls astrologs dabīgi studē visus pieejamos materiālus par jebkuru astroloģiju (vēdisko, Tibetas - Ķīnas, grieķu, arābu - resp. visus pieejamos klasiskos avotus), un dabiski līdztekus pietiekami labi pārvalda arī akadēmisko astronomiju, lai saprastu, kā tas viss darbojas un projicējas no mehāniskā viedokļa. Daudzi Rietumu astrologi ir ar eksakto vai pat astronoma izglītību, daudzi astronomi v tjiharja ņemas ar astroloģiju. Tā ka runāt, ka viņi tur kaut ko 'nezina' ir vienkārši glupi. Cita lieta, ka katrs, kas izvēlas iepazīties dziļāk ar astroloģiju, parasti savā praksē izmēģina vairākas metodes, bet tad galu galā izvēlas kādu konkrētu tradīciju un tad viņai arī seko. Manuprāt nopietnas Rietumu astroloģijas skolas arī dod pārbaudāmus un atkārtojamus rezultātus. Vēsturē ir bijuši pazīstami Rietumu (un arābu, jo šodienas Rietumu astroloģijas kodols tādā pašā veidā ir bijis lietots arābu pasaulē) astrologi, kuri ir demonstrējuši fantastisku sakritību prognozēs. Cita lieta, ka vēdiskā džjotiš tradīcijā ir vieglāk iegūt sistemātiskas zināšanas kaut kādā pirmajā tuvinājumā. Tomēr, ja grib iet dziļāk par pirmo virspusējo līmeni, tad nekas tur nav daudz vienkāršāks.

Par Raču gan neņemos komentēt - neesmu pazīstams, neesmu dzirdējis arī viņa klientu sūdzības un pa lielam mani tas arī neinteresē.

 rokko-barokko,  22:24:37 06.06.2006 
Piekritu, ka Rietumu astrologija nav limeni un skolotaji, ka piemeram izslavetais Racs ari nav limeni. Vinam pasam vel daudz jamacas, citadi paliks vien majsaimniecu pulcina 'izglitotajs' un turpinas novest savus klientus(kuriem par viziti, uz kuru pats nemaz nav sagatavojies, prasa 30 LVL) lidz totalam izmisumam un depresijai! Cien. Rac, vai Jus pats vispar praktizet drikstiet?Ko saka Jusu augstakais 'es. Amatierisms ir atbaidoss, ipasi jau tada joma ka ezoterija!!Padomajiet par to!

 Pārgudrais,  18:10:38 15.11.2005 
Ir Vēdiskā astroloģija bija pazīstama pirms daudziem tūkstošiem gadu, to sauc Yuotish- Veda.
Apgūstot šo zinātni, kuru var saukt par Dievišķu atklāsmi, cilvēks var uzzināt par sevi un saviem
tuvākajiem visu, kas ar viņiem ir un būs šajā dzīvē. Tas ierakstīts katra personīgajā horoskopā,
kuru mūsdienās precīzi izskaitļo dators, ja ir attiecīgā programma. Lai izlasītu informāciju šajā
horoskopā, ir jāmācās vairākus gadus, jo informācijas apjoms ir milzīgs, ne katram pa kaulam to
iemācīties. Informācija iegūstama Rīgā, Šivas centrā.
Tā rietumu astroloģija, kuru māca Račs, ir līdzīga, bet nepilvērtīga, jo balstās uz neprecīziem
izejas datiem(piem. netiek ņemts vērā Zemes sasvēruma leņķis attiec.uz savu asi) un neiedziļinās
daudzās sfērās, kuras rietumu astrologiem ir svešas, līdz ar to iegūtā informācija, manuprāt, derīga
mājsaimniecēm gara laika īsināšanai.
Planētas, kuras ietekmē katra cilvēka horoskopu, tātad dzīvi 100%, arī tiek vērtētas atšķirīgi.
Cilvēks, kurš nezina savu horoskopu ir līdzīgs aklajam, kurš taustas pa dzīvi un gaudo par savu
nolemtību, bet tas, kurš mācās Yuotish-Vedu saprot savu 'nolemtību'un ar JOGAS palīdzību var mainīt
notikumu gaitu vēlamajā virzienā.
Rietumu astroloģija ir zīlēšanas salonu cienīga māksla, bet visiem tās apguvējiem ir iespēja apgūt
nākošo, augstāko mācību pakāpi, ko novēlu arī pašam Račam, kuram kā pasniedzējam, visu cieņu!


 Andris, piksels@inbox 09:37:34 13.11.2005 
astroloģija palīdz izvairīties no nepatikšanām, ieraudzīt sevi tādu kāds patiesi esi.

 Girts Paloma,  16:01:20 09.11.2005 
Domāju, ka latviski vēl nav, vismaz neesmu redzējis.

 Paloma,  15:56:53 09.11.2005 
Tā doma, Girt, ir no Koelju grāmatiņas 'Alķīmiķis' Vispār visas Koelju grāmatiņas ir super!!!
'Gaismas bruninieku' var lasit kaut vai katru dienu, liekas ka tā pat dod spēku dzivot=)

Vai Anastasijas 8. grāmatas 2. daļa ir kaut kur pieejama arī latviešu valodā?

 Aivars, Diablo 18:53:50 01.11.2005 
Jā Tev taisnība,bet vienmēr ir jātiecas uz priekšu.Uz augstāko patiesību.
Es arī meklēju,klupu,cēlos.Normāli.Lai tak cilvēki iet un meklē.Runa ir par
tiem,kuri piedāvā ,,neīstu preci,,.

 Diabolos, Aivaram 18:25:18 01.11.2005 
Bet, Aivar.... Tai ļautiņu daļai, kuri nodarbojas ar ezotērisko zinātņu 'pētniecību' virzošais
spēks ir kas...? Egoisms, godkārība, varas kāre, slēptāko sapņu piepildījumi utt. Šādi ļautiņi
nemeklē patiesību, bet tikai to ko iecerējuši atrast...

 Aivars, par valgiem 17:47:00 01.11.2005 
Jums tikai šķiet,ka ar astroloģiju viss kārtībā.Nekas nav kārtībā.Tā vien liekas,ka jums
nospļauties mkas notiek ar tiem ,kuri aiziet bojā.Es pietiekoši daudz tādus esmu redzējis.Man žēl šo
cilvēku.Jums tāpat nebija normālu emociju par to māsu,kura atklāja Štokņa noziegumus.
Noziegums ir noziegums.Ja es par to runāju,tad labi,-lai tie ir valgi.
Ecehiēla 33 ir skaidri un gaiši pateikts,kas būs ar ,mani,ja es zinājis,nebūšu runājis
šīs nopietnās patiesības.
Padomājiet kādos jūs esiet valgos,ja nopietnas jautājuma izpētes vietā jums tikai vien
tas sakāms kā valgi.
Veči,tas nav nopietni,brauciet dziļāk!
Kādos valgos jābūt cilvēkam,kurš sievietei,kura zaudējusi bērnu patriec,lai viņa pēc tam
kļūst par tās pašas aritmētiskās filozofijas upuri?

 Aivars,  17:38:21 01.11.2005 
Lielākā laime - būt pēc visa tā valgos Jēzum.
Tā ir lielākā laime,kad Jēzus ir tavs draugs.

 guga, Karlsons 11:24:08 01.11.2005 
Ljoti augstaa liimenii var pateikt ljoti interesantas lietas par cilveeku, bet taa vai taa
jaasaprot, ka tas viss attiecas uz paagaatni, taa ir pagaatnes integraala fiksaacija dzimshanas
briidii un nekas vairaak. Mees atrodamies shajaa briidii un ik pa briidim cilveeks ir moraalas
izveeles situaacijaas, kur vinjsh pienjem leemumus. Tos pienjemt cilveekam ir pilniga briiviiba un
atkariibaa no izveeles rezultaatiem dziive mainaas un naakotne mainaas.

 Karlsons, guga 11:19:25 01.11.2005 
vel var pieļaut ka var pateikt kādos brīžos var veikties labak vai sliktak, bet tam ka astrologs
varetu precizi pateikt KAS notiks gan neticu... pieļauju ka var pateikt KAD kaut kas varētu
notikt...

 guga, Karlsonam 11:16:04 01.11.2005 
Tieshi taa - astroloģija ir vienkārši zināšanu bāze par to, kā darbojas šīs pasaules
psihosomaatiskais mehānisms - tas arī viss. Paregjoshanai taadaa liimenii kaa to piedaavaa saloni un
ikdienas liimenja komercastrologi diezko tas nevelk un no tā patiešām nav jēga (jo pat labākajā
gadījumā viņi var tikai konstatēt faktu, ne parādīt ceļu).

 guga, Aivaram 11:12:32 01.11.2005 
Tur jau taa nelaime, ka Tu biji valgos un tagad arii esi valgos. No valgiem Tu taa arii aaraa neesi
ticis.

 Karlsons, Aivar 11:04:32 01.11.2005 
tā jau tava problēma ja krīti kāda 'valgos'.
es astroloģiju uztveru kā vienu no realitātes skaidrojumiem, nevis kā līdzekli 'zīlēšanai'...

 Aivars, Karlsonam 10:32:26 01.11.2005 
Karlson,nepārdzīvo par mani, bet par sevi. Es tikai piedāvāju domāt. Tās domas un
jūtas es zinu. Pats biju budisma un astroloģijas valgos.
Lai Tev jauka šī diena!

 Karlsons, Aivar 09:55:38 01.11.2005 
jocigs tu esi... to vien dari kā noliedz citu domas un jūtas...

 Aivars, Karlsonam 23:05:10 31.10.2005 
Augšaā ir Dievs. Apakšā - Tu. Viņš vēlās lai Tu līdzinātos VIŅAM, nevis zvaigznēm. Zvaigznes
ir tikai Dieva kalpones, un Dieva nosprausto ceļu izpilda perfekti, ne kā mēs te uz zemes.
Pieņemam visas maldu mācības - budismu,islamu,komunismu,zilismu,fašismu...Tikai ne Dievu.
Nu ko - paši vien vainīgi. Tāpēc jau mums te tik sūdīgi iet.

 Aivars,  22:59:07 31.10.2005 
Tas cilvēks ,kurš izmanto horoskopus,ir kā alkoholiķis.Viņš vairs nespēj sevi ar laiku
kontrolēt.Viņš visu savu dzīvi sāk pakļaut ikdienas rakstītajam.
Pazīstu Rigā biznesmeņus,kuri skraida pie šitiem aferistiem.Daži jau
bankrotējuši.Neiet ģimenē.Sāk mest.
Ja tas būtu no Dieva - ai kā mēs viņu zākātu...Bet šie horoskopi ir viltus mācības,tāpēc būs
jāatbild šiem cilvēkiem.
Man skumji paust,bet viens,kuram bija ofiss Rīgā nomira.Es viņu pazinu.Viņš bija labs
cilvēks,bet ikdienas rūpals bija - maldu mācības ieviešana cilvēku dzīvēs.
Arī es gandrīz neaizgāju bojā no šiem maldu horoskopiem.
Neesiet tik vieglprātīgi.Variet jau iet tajā sfērā.Satiksiemies pēc gadiem.Varēsiet
pastāstīt ko jums dzīvē šie horoskopi devuši.Nepazīstu nevienu,kurš ar laiku ir kļuvis laimīgs.Tā
vienkārši nemēdz būt.Sātans sātanu neizdzen - Tā teica Jēzus.Sātans melo vienmēr ir bijis melis.

 mb,  09:38:20 31.10.2005 
bīstami tie astrogi:D http://klab.lv/users/jd/2005/10/24/

 Karlsons , Aivar 08:44:50 31.10.2005 
ko tev astrologi sliktu izdarijuši? un astroloģija nav nolemtība, jo ja tā būtu tad mūsu dzīve būtu
nolemtība... jo 'kas augšā , tas apakšā'

 Aivars, Aizliegtās zonas astronauti 21:49:09 30.10.2005 
Garīga tumsa.Rakstīta ar baltiem burtiem.Šie astrologi neapzinās ,cik daudz cilvēkus
viņi ir pakļāvuši bezcerībām,izmisumam un nāvei.
Pakļaušana nolemtībai,tā ir astrologu maize.
Ja eto prahadil.
Neiesaku šādiem cilvēkiem pat tuvoties.Var ar sevi savārīt baigos sūdus.
Katrs cilvēks izķepuroties var lūdzot Dievu.Nav nekas nevienam jāmaksā.Sākumā
pietiek ar Tēva reizi:Mūsu Tevs debesī...

 guga, Girts 13:44:31 28.10.2005 
Doma naak no Koelju 'Alkjiimikja':)))... Lai gan tur vinja vienkaarshi bija tieshi taa noformuleeta
kaa Tev. Pati par sevi vinja ir droshi vien veca kaa pasaule.

 Mareks, Girts 11:59:04 28.10.2005 
Velme un vajadzība ir divas pavisam atšķirīgas lietas.

 mb, Girts 10:47:05 28.10.2005 
tas bija Koelju...

 Girts,  08:12:31 28.10.2005 
Planētas noteikti ietekmē lietas un apstākļus. Tajā pat laikā nevajadzētu to visu parspīlēt līdz
nolemtības līmenim.

Anastasijas sērijas 8. grāmatas 2. daļa, kas nupat ir iznākusi, liekas ļoti interesanta un izsauc
veselu sajūtu gammu. Tur arī ir par planētām un cilvēku, pie kam, apstiprina nākošā rindkopā
izteikto.

Kādreiz sen atpakaļ kaut kur lasīju domu, kas skan apmēram tā: 'Ja tu kaut ko patiesi vēlies un tev
to vajag, Visums sadosies rokās, lai tev palīdzētu'.