B.Krēmes atbildes uz jautājumiem par iesvētību

J.: Ja man ir bijusi mistiska pieredze, kā es varu zināt, vai tā ir vai nav bijusi pirmā iesvētība?


A.: Ja jums bijusi mistiska pieredze, jūs varat būt diezgan drošs, ka tā nav bijusi pirmā iesvētība! Kad iekšējais cilvēks pēc tam, kad viņa centrus ir skārusi uguns no iesvētības zižļa, atgriežas fiziskajā ķermenī, pirmā reakcija gandrīz vienmēr ir kāda fiziska nelīdzsvarotība. Visbiežāk tas spilgtākais notikums ir tuvojošās nāves sajūta – par spīti labas veselības pazīmēm. Šīs tīri fiziskās reakcijas agrāk vai vēlāk var pavadīt atmiņas par mistiskiem notikumiem vai ceremonijām, taču tas tā nav vienmēr.

J.: Ja man ir bijusi mistiska pieredze, kā es varu zināt, vai tā ir vai nav bijusi pirmā iesvētība?


A.: Ja jums bijusi mistiska pieredze, jūs varat būt diezgan drošs, ka tā nav bijusi pirmā iesvētība! Kad iekšējais cilvēks pēc tam, kad viņa centrus ir skārusi uguns no iesvētības zižļa, atgriežas fiziskajā ķermenī, pirmā reakcija gandrīz vienmēr ir kāda fiziska nelīdzsvarotība. Visbiežāk tas spilgtākais notikums ir tuvojošās nāves sajūta – par spīti labas veselības pazīmēm. Šīs tīri fiziskās reakcijas agrāk vai vēlāk var pavadīt atmiņas par mistiskiem notikumiem vai ceremonijām, taču tas tā nav vienmēr.


J.: Vai dzīvs iesvētītais zina par savu iesvētības pakāpi un Staru struktūru?


A.: Ne obligāti. Ir daudz iesvētīto (līdz pat trešajai iesvētībai ieskaitot), kas neko nezina par šādām lietām un kuriem nav intereses par ezoteriskajām mācībām. Patiesi, savos konkrētajos darba lauciņos šajā dzīvē viņi var labāk kalpot bez šādas intereses. ( Ar šo es domāju, piemēram, politikas vai rūpniecības ‘’rīcības vīrus’’, kuriem jāfokusējas uz ārējo pasauli, kuriem meditāciju pavadošā introspekcija būtu tikai šķērslis.) Bez tam daudz ir tādu, kas sasnieguši pirmo vai otro iesvētību iepriekšējā dzīvē, taču to neapjauš – pat, ja ir pazīstami ar mācībām. Tā kā ezoteriskā psiholoģija, kā saka, ir bērnu autiņos, salīdzinoši tikai daži zina savu Staru struktūru. Tas, protams, mainīsies, pieaugot interesei par šādām lietām.


J.: Kā lai izskaidro acīmredzamo neatbilstību starp lielo to cilvēku skaitu, kas iemiesojumā efektīvi veic sarežģītu mentālo darbu (statistiķi, matemātiķi, u.c.) un salīdzinoši mazāko aptuveno to cilvēku skaitu, kam ir augstāka iesvētības pakāpe par pirmo?


A.: Atbilde slēpjas faktā, ka lielais inteliģentas mentālās aktivitātes apjoms, kas mūsdienās parādās miljoniem cilvēku, joprojām ir [tikai] zemākā prāta aktivitāte. Patiesi radošs iedvesmotu matemātiķu, zinātnieku utt. mentālais darbs vienmēr ir kādas pakāpes iesvētīto [iepriekš paveiktā] nopelns. Tas, ko nevar iemācīt, izriet no intuīcijas, augstākā prāta un dvēseles izpausmēm un ietekmēm. Vēl viens apstāklis ir šāds: apziņa kādā plānā (un līdz ar to iespēja izmantot šī plāna enerģijas) ir ļoti atšķirīga lieta no kontroles šajā plānā. Iesvētītajam jāparāda kontrole katrā no plāniem – fiziskajā, astrālajā un mentālajā – līdz ar viņa vai viņas pilnīgošanos.


J.: Vai cilvēki, kas iepriekšējā dzīvē sasnieguši pirmo vai otro iesvētību zina, ka viņiem piemīt spējas, kas apgūtas iepriekšējās dzīvēs (piemēram, fiziskā ķermeņa kontrole, astrālā ķermeņa kontrole (otrās iesvētības gadījumā))?


A.: Kontroles pakāpe (kas var arī nebūt pilnīga par spīti iesvētībai), kas sasniegta jebkurā no dzīvēm, tiek paņemta līdzi arī nākamajā. Katra ķermeņa svārstību frekvence ir pastāvīgo atomu (fizisko, astrālo un mentālo) noteikta, kas formē materiālu jaunajiem ķermeņiem. Katru iesvētību saņem tikai vienreiz un tā stabilizē šo svārstību frekvenci.


J.: Ko vēl var darīt, lai paātrinātu mentālās polarizācijas procesu papildus Transmisijas meditācijai?

A.: Mentālā polarizācija ir sekas pakāpeniskai apziņas izkustināšanai no astrālā uz mentālo plānu un ietver sevī periodu starp pirmo un otro iesvētību. Astrālais aparāts ir visstiprāk attīstītais ķermenis, kāds cilvēkiem ir; vajadzēja miljoniem gadu, lai to pilnīgotu, un tā darbība ( jeb drīzāk astrālie elementāļi, kuri to ir radījuši) kontrolē lielāko daļu cilvēku. Meistars Džvals Kuls rakstīja, ka lielākais pakalpojums, ko jūs cilvēcei varat sniegt, ir iemācīties kontrolēt astrālo aparātu. Tas notiek no mentālā plāna, un šī procesa pabeigšana aizņem vairākas dzīves.

Astrālie plāni (pavisam to ir septiņi) ir ilūziju un maldu plāni. Kad maldu migla ir mentālo plānu gaismas izklīdināta, sākas pakāpeniska virzība uz polarizāciju. Daudzi cilvēki jauc emocionālos un mentālos procesus. Viņi iedomājas, ka domā, lai gan patiesībā ietērpj savas emocionālās reakcijas astrālās domformās, kuras viņi notur par domām. Tādēļ jebkas, kas fokusē prātu, ieved to darbībā katrā situācijā vai rīcībā, paātrina polarizācijas procesu. Vienalga kāda veida meditācija (izņemot negatīvu nomoda miega stāvokli, kas bieži tiek jaukta ar meditāciju) ir primārais virzītājs šajā virzienā; centīga apņemšanās būt pēc iespējas bezpersoniskam un godīgam visās savās reakcijās, katrā situācijā, it īpaši visuztraucošākajās un savas staru struktūras – un līdz ar to arī savu ilūziju – izpratne, sevis ziedošana kalpošanai cilvēces labā, kas ved pie lielākas depersonalizēšanās – viss tas palīdz iekustināt apziņu augstākā plānā, tādējādi ievadot dvēseles gaismu katrā dzīves situācijā.


J.: Vai jūs varat sniegt norādes par piecām iesvētības stadijām?

 A.: Evaņģēliji tās parāda ļoti skaidri. Tie, protams, nepasaka tieši, kas ir prasīts, taču tie cilvēcei atkal piedāvā stāstu, kas gadsimtiem ilgi ticis cilvēkiem pasniegts dažādos veidos. Tas ir tik vecs kā pati cilvēce jeb precīzāk – attiecas uz periodu kopš Atlantīdas perioda vidus, kad iesvētības process tika ieviests, lai paātrinātu evolūcijas gaitu. Piedzimšana Bētlemē (Jēzus piedzimšana) simbolizē Kristus Principa, Kristus Apziņas dzimšanu sirdī. Kad Kristus Apziņa (Kosmiskā Kristus enerģija, ko uz šīs planētas iemieso Kristus (Maitreja)) , tā sakot, iedegas sirdī, cilvēks ir gatavs iesvētībai. Tas ir tas, kas mūsdienās notiek ar cilvēci.Kristus Apziņa pašlaik iedegas simtiem tūkstoš vīriešu un sieviešu visā pasaulē; tā izpaužas caur neskaitāmiem cilvēkiem. Šis fakts stāv aiz Hierarhijas eksternalizācijas, kas notiek pirmo reizi kopš Atlantīdas laikiem. Viņi atgriežas pasaulē, jo cilvēce tam [beidzot] ir gatava. Caur sāpēm un ciešanām Kristus dzimst cilvēkus sirdīs. Šis ir pirmais solis uz iesvētību. Kristus ir Hierofants pie pirmajām divām iesvētībām, un tā kā Viņš atradīsies pasaulē, Viņš iesvētīs vīriešus un sievietes šajās pirmajās divās pakāpēs – ārēji un grupveidā (tempļos attiecīgajā laikā). Daži miljoni pašlaik [jau] stāv uz šīs pieredzes sliekšņa. Evolucionārajā attīstībā tas ir milzīgs solis uz priekšu, ko cilvēce kā veselums ir spērusi, un kas sniedz iespēju Kristum un Viedas Meistaru Hierarhijai no jauna parādīties.Katra iesvētība iezīmē apziņas kontroli kādā līmenī – tās visas ir apzināšanās pakāpes. Plāns īstenībā ir apziņas līmenis; ja kāds attiecas fiziskajam plānam, īstenībā viņš attiecas [attiecīgajam] apziņas stāvoklim. Pirmā iesvētība iezīmē kontroli pār fizisko plānu. Paiet eoni, lai cilvēks sasniegtu šo punktu, [pie kam] tā ir dvēsele, kas ar meditācijas palīdzību līdz tam ir aizvedusi. Ar meditācijas palīdzību dvēsele izlīdzina sevi ar savu instrumentu – personību; Kristus ir piedzimis un dvēsele ienes savas enerģijas savos instrumentos (fiziskajā, astrālajā un mentālajā ķermenī – tulk. piezīme) līdz cilvēks pakāpeniski kļūst pietiekamā mērā dvēseles vadīts, lai varētu pieņemt iesvētību.Otrā iesvētība saucas ‘’Kristības’’. Tā simboliski parādīta ar Jēzus kristīšanu Jordānas upē. Iesvētītais parāda savu kontroli pār astrālo plānu, pār paša astrālo jeb emocionālo iedabu, kas tika pilnīgota ceturtajā pamatrasē (atlantos) un kas cilvēkiem ir tik spēcīga.Lielākā daļa cilvēces īstenībā pēc sava apziņas līmeņa ir atlanti. Viņi fokusējas uz astrālo plānu, viņu enerģijas darbojas, galvenokārt, caur saules pinumu, un šī spēcīgā, jūtīgā cilvēku emociju iedaba, kas, protams, [arī] ir viens no viņu dižajiem sasniegumiem, padara ļoti grūtu kontroles attīstīšanu pār šo plānu. Viņus mētā astrālā plāna enerģijas – no tā arī rodas apsēstība (glamour), kurā cilvēce dzīvo.Kopīgu karā pārciestu ciešanu dēļ, liela daļa apsēstības miglas tika izklīdināta, un Logoss, Kurš iemieso šo planētu, nesen saņēma kosmisko iesvētību, kas atbilst Otrajai cilvēciskajai iesvētībai. Tādējādi šī planēta [tagad] lielā mērā ir atbrīvota no apsēstības. Pats astrālais plāns tiek izgaismots, atbrīvojot cilvēci no apsēstības (t.i., astrālā plāna ilūzijām – tulk.piezīme). Logosam šo iesvētību ļāva pieņemt cilvēku attīstība, cilvēces atbrīvošanās no pilnīgas savas astrālās iedabas kontroles.Kad ir sasniegta Otrā iesvētība, [attīstības] process paātrinās. Paiet eoni, pirms cilvēks sasniedz Pirmo iesvētību; paiet vairākas dzīves, pirms sasniedz Otro, kas skaitās visgrūtākā no visām. Kad šī pakāpe ir sasniegta un cilvēks kontrolē savu astrālo iedabu, viņš sev atklāj ne vairs apsēstību, bet gan ilūzijas, kas kontrolē viņa prātu. Virzīšanās no Otrās iesvētības uz Trešo patiesībā ir kontroles panākšana pār savu prātu un sevis atbrīvošana no ilūzijām. Kad šis process ir pabeigts, ar savas dvēseles un sava Meistara starpniecību, cilvēks var pieņemt Trešo iesvētību – Apskaidrošanos (‘’the Transfiguration’’). Viņš kļūst dievišķs. To simbolizē [Jēzus] ‘’apskaidrošanās kalnā’’.Meistars Jēzus (kas tad bija māceklis) piedzima kā trešās pakāpes iesvētītais; viņam [vairs] nevajadzēja pieņemt Pirmo, Otro vai Trešo iesvētību. Viņš izgāja caur šiem procesiem vienkārši, lai simboliski mums tos parādītu (kā drāmu). [Taču] Viņam vajadzēja iziet cauri Ceturtajai iesvētībai, ko Rietumos dēvē par ‘’Krustā sišanu’’ (‘’Krucifikāciju’’). Austrumos to pazīst kā ’’Lielo Atsacīšanos’’, un Viņš to pieredzēja [pat] fiziskā nozīmē. Visas iesvētības norit iekšējos plānos, tās ir iekšējas pieredzes; cilvēkus normā nesit krustā – izņemot simboliski – kad viņi pieņem Ceturto iesvētību. Māceklis Jēzus veica divus lielus upurus: Viņš sniedza savu ķermeni Kristus (Maitrejas) lietošanai un izgāja caur šai iesvētībai fiziski, tiekot sistam krustā pa īstam, lai dramatiskā veidā parādītu mums šo Lielo Atsacīšanos. Iesvētītajam jāparāda, ka materiālā pasaule viņu vairs nesaista; Viņš to ir pārvarējis un var atmest it visu – ģimeni, reputāciju, talantus, pašu dzīvi – un mirt savas zemākās iedabas nāvē. No visa tā atsakās, visu to sit krustā Augstākās Garīgās Būtības labā.Tad pienāk Augšāmcelšanās brīdis, kas simbolizē Piekto iesvētību, kas padara cilvēku par Meistaru. Meistars ir augšāmcēlusies būtne. Viņš ir cilvēks, kas ieguvis meistarību pār sevi, pār savu zemāko iedabu. Viņš ir izgājis cauri šīm visām piecām iesvētībām un kļuvis brīvs, atbrīvots. Viņš ir triumfējis pār matēriju. Katra iesvētība ir ievērojamas apziņas paplašināšanās sekas un vienlaikus pie tās arī ved. Meistara apziņa ietver garīgo pasauli. Viņš ir apgarojis savu izpausmes ķermeni, un Viņam vairs nevajag iemiesoties uz šīs planētas, ja vien viņš pats to negrib nolūkā kalpot Plānam. Viņam to var arī lūgt Sanats Kumara, Pasaules Kungs, kā daļu no Plāna.

Evaņģēliju stāsts ir par augšāmcelšanos. Lieldienas būs vienas no trim lielajiem svētkiem, bet Ziemassvētki un Lielā Piektdiena pamazām izzudīs no mūsu apziņas. Īpašs cilvēces mērķis būs augšāmcelšanās – augšāmcelšanās no matērijas Garā, kas padara par atbrīvotu Meistaru.


J.: Kā lai novērtē savu evolūcijas pakāpi?


 A.: Tas (tāpat kā viss pārējais) ir apzināšanās jautājums. Visvieglākais veids (kā ‘’iesācējam’’) ir ieskatīties ‘’Maitrejas misijas’’ 3. daļas beigās un aplūkot dažādo cilvēku sarakstu. Ja jūs papētīsiet šo sarakstu, tas jums sniegs kādu ieskatu, kādā līmenī jūs pats atrodaties. Ja jūs, piemēram, domājat, ka esat trešās pakāpes iesvētītais, es jums pajautātu: ‘’Ko jūs esat izdarījis pasaules labā?’’ Jūs atklāsiet, ka Gandijs bija 2.0 pakāpes iesvētītais, Pikaso – 2.4., Sezāns – 2.6, Ābrahams Linkolns – 3.3. Pajautājiet sev, kāds ir bijis jūsu kalpošanas darbs pasaulei? Meistaru vidū pastāv teiciens, ka mācekli atšķir pēc viņa ietekmes uz apkārtni, bet iesvētīto pēc viņa kalpošanas pasaulei apjoma un kvalitātes. Ja jūs neesat nekā pasaules labā izdarījis, maz ticams, ka esat otrās, trešās vai augstākas pakāpes iesvētītais.Noderīgi ir palasīt pirmo no Alises Beilijas grāmatām, ‘’Iesvētība, cilvēciskā un solārā’’(Lucis Publishing Company), kurā atklātas prasības katrai iesvētībai. Pirmā iesvētība iezīmē kontroli pār fizisko ķermeni (būtībā kontroli pār fiziskā ķermeņa elementāli, kas to veido); Otrā iesvētība iezīmē kontroli pār astrālo jeb emocionālo ķermeni (būtībā kontroli pār astrālā jeb emocionālā ķermeņa elementāli, kas veido šo ķermeni); Trešā iesvētība iezīmē kontroli pār mentālo ķermeni (mentālo elementāli); Ceturtā atbrīvo cilvēku no matērijas aspekta varas; un Piektā iesvētība, kas saucas Augšāmcelšanās (un visi Meistari ir augšāmcēlušās būtnes), iezīmē pilnīgu brīvību no piesaistes matērijai.Studējiet ‘’Iesvētība, cilvēciskā un solārā’’ un pārliecinieties, kur jūs atrodaties atbilstoši katras iesvētības prasībām, paturot prātā, ka tās atbilst ideālam gadījumam, kas reti tiek sasniegts! Tātad jūs varat būt sasniedzis Pirmo iesvētību, pat pilnībā nekontrolējot fizisko ķermeni, vai Otro, vēl pilnībā neesot brīvam no personīgajām apmātībām, utt.


www.vieda.blogs.lv


30.01.2008

Komentāri:

 Modris, Gugam,  02:33:33 11.02.2008
80.233.142.78

Pagaidām tā ir tikai kompilācija no Bībeles, tomēr paši interesantākie varētu būt Tavi komentāri šiem Jaunās Derības (jeb Savienības) fragmentiem. Starp citu, tie pilnībā sakrīt ar ezoterikas mācīto (ja pareizi tos saprot).

 Modris, RV,  02:29:15 11.02.2008
80.233.142.78

Tu esi mistiķis un Tev patīk mistiķi, kā Meistars (viņš nebija Meistars tajā nozīmē, kādā es un ezoterika vispār to lieto) Ekhards. Mistiķu izteicieni bieži ir emocionāli spēcīgi, bet mentāli miglaini. Tas ir gaumes jautājums, dažiem patīk miglas tēli. Arī manu fantāziju tie spēj rosināt, taču ikdienā man labāk patīk strikta skaidrība un noteiktība.

 Modris,  02:24:02 11.02.2008
80.233.142.78

Kristus princips cilvēkā ir cilvēka dvēsele jeb 4. un 5. mentālā ķermeņa apakšplāns (4. - kauzālais ķermenis jeb dvēseles miesa, kas sabrūk 4. Iesvētīšanā, un 5. - mentālā ķermeņa manass, kas nesabrūk, bet paceļas 6. mentālā ķermeņa apakšplānā pēc 5. Iesvētīšanas). 6. un 7. mentālā ķermeņa apakšplānu pēc analoģijas var dēvēt par mentālā ķermeņa monādi. Parastā kļūda ir sajaukt Atmu un Buddhi, kas kopā veido Monādi, ar ātmas manasu un buddhi manasu, kas attiecas tikai uz manasa apakšplāniem. Tā ir tikpat parasta kļūda kā sajaukt 6. Pamatrasi ar 5. apakšrases 6. apakšrasi. 5. Pamatrase attīsta Manasu, pie kam tās 5. apakšrases uzdevums ir nodibināt kontaktu ar dvēseli un integrēt dvēseli personībā. Tas vēl nav paveikts. 6. Pamatrase - no kuras vēl nav ne miņas, attīstīs Buddhi principu, bet 7. Pamatrase - Ātmas principu.

 RV,  17:56:02 10.02.2008
87.110.128.153

'Kad dvēsele nonāk nezināmajā mājvietā, viņa tur atpūšas; kur visas lietas – Dievs Dievā, tur atpūšas dvēsele. Dvēseles mājoklis, tas ir Dievs, tas ir nezināms. Es saku, ka Dievs ir neizsakāms. Vienam no senatnes skolotājiem, kurš patiesību atrada ilgi pirms Dieva rašanās, pirms tam, kad kristīgā ticība radās tādā veidā, kādā eksistē mūsdienās, likās, ka viss, lai ko viņš teiktu par lietām, saturēs kaut ko svešu un melīgu: tāpēc viņš nolēma klusēt. Viņš negribēja teikt: dodiet man maizi vai dodiet man padzerties. Tāpēc viņš negribēja runāt par lietām, ka nevarēja runāt par to tīrību, kādā tās pirmo reizi radās no pirmavota. Tādēļ viņš nolēma klusēt un izteikt lūgumu ar zīmēm. Un, ja viņš par lietām nespēja pat runāt, tad mums ir absolūti jāklusē par To, Kurš ir visu lietu pirmavots. Mēs sakām Dievs – Gars. Taču tā nav; ja Dievs būtu Gars, viņu varētu aprakstīt. Sv.Grigorijs teica: „Būtībā mēs par Dievu nevaram runāt. Tas, ko mēs par Viņu runājam, mums jāšļupst”.

/Meistars Ekharts/

 nerrs,  11:37:29 10.02.2008
87.110.96.230

Svētais Es Kristus ir Augstākais Mentālais Ķermenis ,jeb starpnieks starp Es Esmu Klātbūtni un dvēseli.

To RV!
Es palasīju Ņutonu un teikšu ,ka daudz labāk to visu izliek savās trīs grāmatās Roberts Monro ,kurš to visu apraksta no savas personīgās pieredzes.

 guga,  10:22:02 10.02.2008
62.85.19.217

Vispirms laikam jānoskaidro, kas ir Dieva valstība.

Bībelē un apokrīfos:

'Dieva valstība ir iekš jums...'

'ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva Garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi...'

'Dieva valstība ir iekš jums un ārpus jums...'

'Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā...'

Jāņa ev. 3.:
'3 Jēzus atbildēja: 'Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.'
4 Nikodēms saka Viņam: 'Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?'
5 Jēzus atbildēja: 'Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
6 Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.
7 Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.
8 Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara.'
9 Nikodēms atbildēja un Viņam sacīja: 'Kā tas var notikt?'
10 Jēzus atbildēja un viņam sacīja: 'Tu esi Israēla mācītājs un to nezini?'

Par šo jautājumu jau tika runāts. Tepat kaut kad mēs diskutējām ar Ģirtu.

Savukārt, ja runājam par to, kādā formā cilvēki eksistē, kad tie sasniedz atbrīvi vai pestīšanu vai vienalga kā nu kādā reliģijā to sauc, tad šķiet, ka arī tur ir atšķirīgas iespējas atkarībā no izvēlētā ceļa. Cita starpā tikko runājām par to, ko budisti sauc par 'Dimanta ķermeni' vai daosi par 'līķa pārkalšanu šķēpā'.

Savukārt Bībelē Korintiešiem 15.nod.:

'35 Bet varbūt kāds sacīs: kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks?
36 Tu nesapraša! Ko tu sēj, tas netop dzīvs, ja tas nav miris.
37 Tu nesēj miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds.
38 Bet Dievs tam dod miesu kādu gribēdams un ikkatrai sēklai savu īpatnēju.
39 Ne visas miesas ir vienādas; citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa.
40 Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi; bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem.
41 Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm; jo viena zvaigzne ir spožāka par otru.
42 Tāpat būs arī ar mirušo augšāmcelšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā.
43 Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.
44 Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa.
45 Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, - pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.
46 Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais.
47 Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks no debesīm.
48 Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes; un, kāds Tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm;
49 un, tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim Tā tēlu, kas no debesīm.
50 Bet to es saku, brāļi: miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību.
51 Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti,
52 piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti.
53 Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā.
54 Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā!'

 Modris, RV,  00:14:27 10.02.2008
80.233.142.78

Lasi M. Ņutonu!

 RV, Modrim 18:23:33 09.02.2008
87.110.128.153

Kādā formā vai veidolā dvēsele atrodas Dieva valstībā? Kā viņas tur atšķiras viena no otras?

 Eze, Gugam 21:39:23 08.02.2008
87.226.50.211

Ja Tev ir DVD, tad 10 stundas es atradīšu :))

 guga, Ezei 21:22:14 08.02.2008
62.85.19.217

Nu saņemies un atrodi tās 10 stundas un noskaties vismaz to filmu :))). Brīnišķīgi dialogi - ir to vērts.

 Modris, Gugam,  21:20:52 08.02.2008
80.233.142.78

Ļoti labi, paldies!

 guga, Ezei 21:18:43 08.02.2008
62.85.19.217

'Lai jums notiek pēc jūsu ticības.' Mat. 9:29
Ko citē arī (protams, bez atsauces, jo padomju laiks taču) Bulgakovs 'Meistarā un Margaritā'.
Tā sakot izvēles jautājums. Ļoti iespējams, ka tajā ir zināma patiesība, bet droši vien tomēr arī ne gluži tik vienkārši un primitīvā veidā.

 guga, Modrim 21:03:08 08.02.2008
62.85.19.217

Pat vienkārši sēdot lotosa pozā, kad viņa paliek tāda brīva un bez piepūles, sajūta pati par sevi ir specifiska un principā visai patīkama. Ja ilgāk patrenējas, vairumam arī mūsu cilvēku lotosa poza ir pilnībā sasniedzama lieta, bet nu vismaz kādu gadu pareizi organizētu (uz atslābinājumu un bez savu saišu 'varošanas', bet pietiekami cītīgu) un vismaz puslīdz sistemātisku treniņu tas prasa. Protams, ir izņēmumi (un droši vien tādi ir arī Indijā) - ne visiem cilvēkiem viss vienādi padodas, un anatomiskās īpatnības arī mēdz būt dažādas, bet es domāju vairumu cilvēku. Zinu arī kādas mūsu latviešu sievietes, bet sievietēm ciskas proporcionāli pret kopējiem auguma izmēriem lielākoties ir vēl resnākas, kuras tīri labi sēž lotosa pozā.

Lotosa pozai, ja to var sasniegt, ir fiziskas un arī fizioloģiskas priekšrocības kā meditācijas pozai, bet tā, protams, nav obligāta. Viena no svarīgām priekšrocībām ir tā, ka iegrimstot dziļos meditācijas stāvokļos šajā pozā nav iespējams nokrist. Cita ka dabiski un tajā pašā laikā maigi tiek veicināta smadzeņu apasiņošana. Vēl cita, ka mugurkauls dabiski tiecas iztaisnoties taisns, cik nu viņš dotajam cilvēkam vispār var iztaisnoties.

Austrumu cīņu tradīcijās kā zināms meditācijai parasti lieto varoņa pozu - resp. pozu uz ceļiem sēdot uz papēžiem (un šo pozu ne reti arī indiešu skolotāji iesaka kristīgi orientētiem Rietumniekiem, jo viņiem tā parasti ir labi pieņemama). Tā arī ir stabīla poza un pie tam vēl veicina dažas labas īpašības, kas īpaši piemērotas materiālās cīņas apstākļos dzīvojošiem cilvēkiem (tieši tāpēc to Hatha jogā sauc par Varoņa pozu). Bet ilgstoši sēdot arī šai pozai ir savas ne mazākas grūtības kā lotosa pozai - arī tajā nosēdēt vairākas stundas no vietas varēs tikai tad, kad ļoti augstā līmenī būs iemācīties atslābināties.

Sēdot uz krēsla, kuram pārklāts dabisks izolējošs materiāls - piemēram vilnas sega - arī ir gana labi priekš sākuma, bet tas nav labākais variants, ja cilvēks ir izlēmis veltīt meditācijai ilgus laikus un darīt to tā nopietni.

Lai atvieglotu sev meditācijas procesu un tai pat laikā atrastos labā, pieņemamā pozā, cilvēki ir pārņēmuši arī Austrumos labi pazīstamus palīglīdzekļus kā zemus slīpus soliņus, zem kuriem var palikt kājas un iegūt stingru un tai pat laikā brīvu, nesasprindzinātu pozu, kur ir samazināti spiedieni uz stilbiem un gurniem, vai arī meditācijas jostas (arī mūsu tradicionālās latviešu etnogrāfiskās jostas šādam pasākumam ir visai labi piemērotas - tradicionālas tibetiešu vai indiešu meditācijas jostas ir visai līdzīgas). Tādu jostu apmet ap muguru un tad apsēžas embrionālā pozā ar sakrustotām kājām un apsien jostu ap kājām. Ja stingri savelk šādā veidā pāris kārtās plati un pareizi pret muguras vidu, poza tiek dabiski iegūta stingra un stabīla un ar taisnu muguru.

Tā aptuveni :))).

 Mataks,  17:46:22 08.02.2008
212.70.169.4

Modri, Tu runā tā it kā tur būtu bijis un to visu redzējis... un atgriezies lai pastāstītu...

 Girts Modrim,  14:34:28 08.02.2008
80.232.155.227

Bet, attiecībā, uz tām grūtībām, par kurām acīmredzot runā Tu - tas ir divējādi. Tas reizē ir grūti un reizē ļoti viegli jo: 'Īstam aspirantam vai māceklim pārbaudījumi sagādās prieku, un bez tiem dzīve liksies tukša' (Modris).
:)))))))))))

 Girts Modrim,  08:29:12 08.02.2008
80.232.155.227

Es ieminējos ne par tādām grūtībām. :)))
Vēlējos uzsvērt, ka ar pretrunu izvērtēšanu var viegli iebraukt auzās.
Tev bija koments pie tā otra raksta, ka īstenība (patiesība) ir viena. Jā, tā tas patiešām ir, taču tā izpaužas ļoti daudzos (pat sķietami pretrunīgos) aspektos. Un ir ļoti jāuzmanās (jebšu jābūt patiesi zinošam), lai kādu patiesības aspektu nenoliegtu kā nepatiesību.

Par īstenības (patiesības) noskaidrošanu - arhīvā jābūt tam Krišnamurti gabaliņam. Tur viss ir lieliski pateikts, nav ko vairs pie tā pat piebilst.

 Modris, Ezei , Matakam,  04:48:58 08.02.2008
80.233.142.78

VMH ir dvēseļu jeb Dieva valstība. Pēc nāves un pēc velēšanās veļu pasaulē jūs nonāksit dvēseļu pasaulē - savās īstajās mājās. Veļu pasaulē tiešām katrs nonāk tur, kur vēlas, bet ne dvēseļu pasaulē, tur ir kas cits.
Palasi M. Ņutonu, Matak, un netēlo te slimu govi - es jau kādu gadu stāstu par VMH.

 Eze, Matakam 03:21:24 08.02.2008
80.81.33.4

Man patīk doma, ka mēs katrs pēc nāves saņemsim „pēc nopelniem” un nonāksim pie tāda Dieva, kādu pielūdzam – man būs Nekas (Dievs neizpaustā stāvoklī) vai Viņa Augstība Gadījums, Modrim būs Viedas Meistaru Hierarhija utt. Matak, kas būs Tev? :)))

Un tā nemaz nav tik glupa doma, šķiet, ka tā pamatojas Bhagavadgītā:


45.pants. Es esmu laimīgs, redzot agrāk neredzēto Visuma veidolu, taču mani māc bailes. Tāpēc, ak, kungu Kungs, Visuma mājvieta, lūdzu, esi žēlīgs un parādies no jauna Dieva Personības veidolā.
46.pants. Visuma veidol, tūkstošroku Kungs! Es vēlos Tevi redzēt četrroku veidolā, kronētu galvu, rokās vāli, disku, gliemežnīcu un lotosziedu. Es tādu Tevi ilgojos redzēt.

49.pants. Neuztraucies un nemulsti, redzot šo Manu šausmīgo veidolu. Pietiks to skatīt. Mans bhakta! Nomierinies un skati to veidolu, kuru vēlies redzēt.

54.pants. Dārgais Ardžuna! Izprast un redzēt Mani tādu, kāds Es stāvu tavā priekšā, var tikai ar tīru garīgo kalpošanu. Tikai tā tu vari aptvert Manis izpratnes noslēpumu.

 Mataks,  23:46:01 07.02.2008
77.93.31.169

Modri, kas tā tāda Viedas Hierarhija, par kuras esamību un nozīmību Tu mēģini mūs pārliecināt?

 Modris,  23:00:18 07.02.2008
80.233.142.78

Kļūdas labojums: 'Nepatiesu apgalvojumu atzīt kā līdzvērtīgu nepatiesam' > 'Nepatiesu apgalvojumu atzīt kā līdzvērtīgu patiesam'.

 Modris, Gugam,  20:26:15 07.02.2008
80.233.142.78

Būs jau Tev jātic, ja jau Tu tā saki par tiem sabiezējumiem, jo man patiešām tur nav pieredzes, es neesmu trenējies karatē.
Par to sedēšanu obligāti lotosa pozā es gan tik ļoti neesmu pārliecināts. Indiešiem jau ir citāda ķermeņa uzbūve, viņiem tas ir viegli, bet mums ir resnas ciskas un ikri. Cik es zinu, tad svarīgi ir vienīgi tas, lai meditācijā poza būtu ērta un fiziskais ķermenis nepiesaistītu uzmanību, kā arī tas, lai mugurkauls būtu taisns.
Par to stāstu - paldies, viss jau ir skaidrs, situācija un tēls bija pilnīgi uzskatāmi, lai saprastu, ko Milarepa gribēja teikt, un viņam ir pilnīgi taisnība. Galu galā jau nav svarīgi, vai dzīvē viņam uz tā dibena kaut kas bija. Galu galā, pat tad, ja nebija, ņemot vērā viņa spējas, viņš tās tulznas vai cieto ādu arī varēja radīt pats, tikai ar domu spēku vien - kā stigmas. Neņem galvā, es mazliet pairgojos. Jautri bija, vai ne? Vismaz Wu uzjautrinājām kā nākas, :D, :D, :D. Stāsts bija patiešām labs, dzena anekdotes vērts.

 Modris, Aviātoram,  20:14:19 07.02.2008
80.233.142.78

Bloga adrese Tev ir deguna priekšā. Ieej iekšā un palasi, kas tad ir B. Krēme :).

 Modris, Ģirtam,  20:12:01 07.02.2008
80.233.142.78

Tu ieminējies par grūtībām. Jā, protams, bet kur gan ir teikts, ka prāta un garīgā evolūcija ir viegla lieta? Tas tāds jocīgs priekšstats, ko daudzi nezin kādēļ ir pieņēmuši. Patiesībā tā ir grūtākā lietas pasaulē, ja to patiešām cenšas darīt.

 Modris,  18:18:42 07.02.2008
80.233.142.78

Jūs te stipri aizstāvat viedokli, ka katram ir sava patiesība vai taisnība. Es saku, ka tas NAV PAREIZI. Kā īstenība ir viena, tā arī patiesība ir viena. Patiesības un maldu variācijas gan ir bezgalīgi dažādas. Tomēr, ja patiesība nebūtu viena, tad zinātne nepastāvētu, nepastāvētu arī Vieda. Tavs priekšstats par ceļu dažādību,MB, gan ir, gan arī NAV PAREIZS. Daudzie ceļi var būt gan uz augšu, gan uz apakšu, un te tomēr pastāv atšķirība. Kāds apgalvojums var būt gan patiess, gan nepatiess, kaut arī izteikts atšķirīgos vārdos. Nepatiesu apgalvojumu atzīt kā līdzvērtīgu nepatiesam nozīmē vienlaikus kalpot gan attīstībai, gan arī palīdzēt to traucēt (it īpaši, ja tas ir saistīts ar savas grupas egoistisko interešu aizsāvēšanu, vienalga, kas šī grupa arī nebūtu). Tādēļ es teicu, ka nepiederu nevienai grupai, pat ne Share International. Es raugos pēc patiesības mēra, kāds ir kāda Skolotāja teiktajā, un nav mana vaina, ka visvairāk to atrodu autoros, kurus citēju, ja vien esmu GODĪGS. Tā, lūk, un visa runa!

 Modris,  18:00:44 07.02.2008
80.233.142.78

Man šķiet, ka vairākumam no Jums grūti pielec, kas ir Viedas Meistaru Hierarhija, tāpat kā kristiešiem grūti pielec, Kas īstenībā ir Kristus, atbrīvots no visiem mītiskajiem plīvuriem. Es tikai mēģinu Jums palīdzēt saprast...

 Modris, MB,  17:50:43 07.02.2008
80.233.142.78

Mēs šeit pulcējamies uz sarunām, neviens te ne uz ko nevar piespiest, izņemot Tevi, jo tikai Tavās rokās ir izbanošanas poga. Tā kā vienīgais 'totalitārists'šeit esi Tu, he, he, he...:)

 MB,  15:32:43 06.02.2008
212.70.169.4

Modri, uzspiesta pieturēšanās tikai pie noteiktu autoru darbiem un domām nav tālu no totalitārisma...
Protams, ir skaisti pieturēties tikai pie Skolotāja dotā, visu cieņu, bet katram savs ceļš ejams, katram pašam jāizvērtē savas vērtības.

 Aviātors,  14:57:42 06.02.2008
193.178.178.81

a kas tas tāds B. Krēme vispār ir?

 Girts Modrim,  16:26:38 02.02.2008
212.93.97.132

'Kā Tev liekas, kuru no tām viņš atzīs un kāri lasīs?'

He, he, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt pat attiecībā uz sevi (jo tur ir daudzi blakus faktori, kas tad pirms tam jānoskaidro), kur nu vēl par kādu citu.
:)))))))))))))))))

 Modris,  16:53:01 01.02.2008
80.233.142.78

Šī ir tā adrese, lai noskatītos 'Zeitengeist':
http://video.google.com/videoplay?docid=-1271063760405577325

 Modris,  16:42:09 01.02.2008
80.233.142.78

www.vieda.blogs.lv ir dota adrese caur goole, kā tikt pie dokumentālas filmas 'Zeitengeist' (laika vai laikmeta gars) - dublēta krievu valodā, kur ir runa par kristietības ideju paralēlismu ar daudzām citām reliģijām, visvairāk paralēles Kristus un ēģiptiešu Hora stāstā: lieliski pamatota doma, ka kristietības Dievs ir Saules Logoss. Tajā ir arī citas lietas - par 11. septembra uzbrukumu Pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņiem un to, ka celtnes sabrukušas nevis no lidmašīnu ietriekšanās tajos, bet gan no plānveidīgu sprādzienu virknes ēkas iekšienē, kas izraisīja efektu, kāds ir, ēkas plānveidīgi nojaucot ar sprādzienu sēriju. Šie sprādzieni ir arī fiksēti videoierakstos, un par tiem stāsta arī daudzi aculiecinieki, kas tiek noklusēti. Izskatās, ka šī 'teroristiskā' akcija ir pašas ASV slepeno dienestu organizēta, tāpat kā sprādzieni Maskavas dzīvojamās ēkās laikam bija krievu FDD organizēta, lai gūtu ieganstu Čečēnijas karam. ASV CIP to laikam bija organizējusi, lai gūtu ieganstu Irākas karam un tās naftas avotu pārņemšanai.

 Modris,  16:30:35 01.02.2008
80.233.142.78

Kļudas labojums: polarizācija, nevis poparizācija.

 Modris, Ģirtam,  16:28:20 01.02.2008
80.233.142.78

Par 'pārnesumu', domāju, Tev ir taisnība. Par 'rezonansi' - šķiet, ka arī taisnība. Tādēļ jau Andris8 atsaucas uz noteikta tipa literatūru un neatsaucas uz citu, jo 'rezonanse' ir atkarīga no katra attiecīgā cilvēka poparizācijas un attīstības līmeņa. Viņš par sevi teica, ka esot mistiķis, un tas tā pilnīgi varētu būt, jo mistiķim galvenokārt ir vajadzīga emocionāla -, un nevis mentāla argumentācija. Viņa priekša varētu būt vairākas grāmatas: 1) 'gleimūrīga' (emocionāli valdzinoša), taču diezgan patiesa - teiksim, satur ap 60% patiesības un 2) racionāli zinātniska, bez emocionālām piedevām, tad vēl 3) diezgan valdzinoša (bet mazāk valdzinoša kā pirmajā gadījumā), tomēr pilnīgi patiesa. Kā Tev liekas, kuru no tām viņš atzīs un kāri lasīs? Tas ir tāpat kā ar sievietēm, he, he, he...

 Girts Modrim,  16:06:28 01.02.2008
80.232.155.227

'Tomēr vajdzētu atturēties uzticēties zemāku pakāpju autoru sniegtajām ziņām, ja TĀS IR PRETRUNĀ ar kompetentāku autoru sniegtajām ziņām.'

Pretrunu izvērtēšana reizēm nebūt nav vienkāršs uzdevums. Dažādi patiesības aspekti var būt šķietamā pretrunā viens ar otru. Viens autors varbūt izceļ puķes ziedu, otrs runā par kātu. It kā līdzīgi (ja ne vieni un tie paši) jēdzieni (taču puķe, kā nekā!), bet dažādas lietas. Pat viena autora darbos var atrast šķietamas pretrunas, ja dziļi nesaprot, par ko ir runa. Tas pats Jerome, kas te kasījās par to dvēseļu grāmatu, bija atradis pretrunas, kur to faktiski nemaz nebija.

Bet vispār iepriekšējā komentārā mēģināju apdomāt ko citu. Attīstot to domu tālāk - autora teiktais var uzrunāt (rezonējot ar 'kaut ko' iekšienē vai sasaucoties ar kaut ko iepriekš jau lasītu un atzītu par labu esam) un var neuzrunāt (rezonanse izpaliek vai to vienkārši nevar saklausīt, vai nekas nesasaistās). Tas ir interesanti, kuros gadījumos kas notiek, un kāpēc vienu uzrunā tas, kas otram liekas vienaldzīgs vai pat pilnīgi nepieņemams. Tur arī radās tā iespējamā sasaiste, ka varbūt ir svarīgs 'pārnesums'.

 Modris, Ģirtam,  15:32:40 01.02.2008
80.233.142.78

Ne gluži tā. Iesvētīšanas pakāpe var dot priekšstatu par kāda autora attīstības un kompetences līmeni, bet tas nenozīmē, ka ir jānoraida autori ar zemāku iesvētīšanas pakāpi. Tomēr vajdzētu atturēties uzticēties zemāku pakāpju autoru sniegtajām ziņām, ja TĀS IR PRETRUNĀ ar kompetentāku autoru sniegtajām ziņām. Protams, ka es nevienam neieteiktu sākt ezoterikas studēšanu ar HPB 'Slepeno Doktrīnu' vai AAB (Meistara DK) grāmatām, noteikti nē, bet vienkāršākajām grāmatām ir jābūt ārpuslaika Viedas it kā 'populārzinātniskam' izklāstam - vienkāršojumam, bet ne izkropļojumam, tur nedrīkst būs piejaukti klāt kaut kādi autora izpušķojumi vai dziļajai Viedai pretrunīgi paša piegudrojumi. Tādēļ jau pastāv prasība, ka īstai ezoteriskai grupai ir jādarbojas kā minihierarhijai, tai ir jābūt kontaktam (kaut vai mentāli telepātiskam) ar VMH, nedrīkst rakstīt 'no sevis', bez kompetentākas personas kontroles. Iesācējiem ļoti ieteicami būtu kaut vai Vivekānadas darbi, arī Ošo ir ļoti labs, arī Juriānses 'Sintēzes filozofija' un citi viņa darbi, vai S. Stuļģinska apkopotās 'Seno Austrumu kosmogoniskās leģendas' (daļa no tām ir 'Senās Leģendas', ko izdeva LVS). Ļoti rosinoši ir P. Bruntona (vai Brontona?) un K. Kastanedas darbi. Derīgi ir palasīties Jogānandu, Rāmačaraku, Šivānandu un daudzus jo daudzus citus lieliskus autorus. Taču Krievijā tagan iznāk tik daudz pseidookultas makulatūras, ka, piedodiet, vemt gribas.

 Girts,  10:06:46 01.02.2008
80.232.155.227

Viena iespējama analoģija, attiecībā uz iesvētīšanas pakāpēm.
Varētu likties tā - primāri jālasa tā cilvēka darbi, kura iesvētīšanas pakāpe ir augstāka.

Automašīnai, uzsākot kustību, vispirms tiek ieslēgts zemākais pārnesums un tad, kustībai pieaugot, pārnesums tiek paaugstināts. Ja uzsakot braukt, tiks uzreiz ieslēgts, teiksim, ceturtais ātrums, visa tā padarīšana vienkārši noslāps.

Iespējams, šī analoģija ir spēkā, attiecībā uz garīgo literatūru (iespējams, tā nav visparēja likumsakarība, bet attiecas uz atsevišķiem gadījumiem).

Ir zināmi vairāki, teiksim tā, 'gaiši starojoši cilvēki', kuri pirmo lielo grūdienu apziņas maiņā ieguva, lasot to pašu Ošo, kam pakāpe (saskaņā ar Krēmes sniegto informāciju) nav zema, bet nebūt nav tā augstākā.

Pirmajam ātrumam, kā zināms, jāpārvar vislielākā inerce, respektīvi, jāsaskarās ar vislielāko pretestību. Iespējams, šī analoģija darbojas arī faktā, ka Ošo laikam ir visvairāk lamātais autors (sevišķi no dogmatiskajiem kristiešiem).

Sākotnēji pieķeroties kaut kam pārlieku augstam, ir liela varbūtība 'noslāpt' - respektīvi, pakāpju zināšana var izdarīt lāča pakalpojumu.

 Eze, Valteram 16:29:46 31.01.2008
80.81.33.4

Es arī skaidrojumu neatradu (Etimoloģijas vārdnīcā abas formas liekas pareizas un tām pierakstīts sk.pats)

Atceros, ka divos darba dēļ skatītajos dokumentos sastapos ar norādi uz pareizo formu, bet ne skaidrojumus.

1) Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatā ir teksts
http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/lv-rokasgraamata.pdf

existing = pašreizējais, nevis esošais vai eksistējošais
tulkojumos parādās arī jauna, pavisam nepareiza forma patreizējais –
jāatceras, ka attiecīgais apstākļa vārds ir pašreiz, patlaban, pašlaik nevis patreiz)

2) Veronika Krūmiņa, Valentīna Skujiņa. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. – Rīga: Valsts kanceleja, 2002, 116 lpp
http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2988

Tas pats pateikts sadaļā Laika jēdziena izteikšana (nepareizi/pareizi un viss). Jāsaka, man abās rokasgrāmatās bija daudz noderīga, šajā otrajā īpaši interesanta ir C. daļa Normatīviem aktiem raksturīgi valodas jautājumi, tā sākas ar 62.lpp failā vai 64.lpp tekstā.

Gribētos, lai Valsts Valodas komisijas (www.vvk.lv) un Terminoloģijas komisijas lapās būtu vieglāk pārskatīt lēmumus - par ko tad kurš ir. Bet pamatojumus ir gan interesanti lasīt, te ir piemērs vārdiem 'esamība, esība' (tādu pamatojumu Tev laikam gribētos par patreiz/pašreiz un patlaban):
http://termini.lza.lv/article.php?id=81

 Modris, Līgai,  16:19:14 31.01.2008
80.233.142.78

Nē, vārdus es nosaukt nevaru. Ja mēs gribētu uzzināt kādu latviešu pagātnes dižgaru iesvētīšanas pakāpes, tad mums būtu jāuzaicina uz Latviju B. Krēmi. LVS nav rīcībā tik daudz naudas, lai apmaksātu viņam ceļu un uzturēšanos, tādēļ to neesam iecerējuši. Cita lieta, ja atrastos sponsori. Varbūt e-mistikas cilvēki šeit kaut ko varētu darīt? Bez tam es nepārvaldu angļu valodu. B. Krēmes Meistars caur viņu atbild uz šādiem jautājumiem.
Par neticami lielo skaitu: es vienkārši paņēmu datus par iesvētīto kopskaitu pasaulē un, ņemot vērā to faktu, ka viņi visur pasaulē ir izdalīti diezgan vienmērīgi (protams, ar nelielām variācijām), tad izdalīju pasaules iedzīvotāju kopskaitu ar attiecīgo iesvētīto skaitu un aprēķināju, cik to varētu būt Latvijā. Vienkārša aritmētika!

 Līga, Modrim,  16:03:53 31.01.2008
81.198.170.110

Tas skaitlis (manuprāt) ir neticami liels. Vai vari nosaukt kādus uzvārdus?

 Modris, Līgai,  14:36:39 31.01.2008
80.233.142.78

Vienā savā lekcijā no cikla 'Viedas pamatskola' es teicu:
Ja Iesvētītie visā pasaulē būtu sadalīti proporcionāli, tad Latvijā vajadzētu būt ap 400 Iesvētīto, kas iedalītos apmēram šādi:
1. pakāpes iesvētītie - 320,
2. pakāpes iesvētītie - 80,
3. pakāpes Iesvētītie - 1,
4. pakāpes Iesvētītie - 1/5...1/8 (tas nozīmē, ka maz ticama iespēja,ka kāds varētu būt).

 Valters,  14:03:17 31.01.2008
87.110.78.24

Interesanti tikai, kāpēc patreiz nav pareiza forma? Ja nu to saista ar patlaban? Tāpat kā pašreiz ar -šī paša reize - ...

 Līga,  13:13:50 31.01.2008
81.198.170.110

Vai Latvijā varētu būt kāds iesvētītais cilvēks?

 Eze, Valteram 11:32:36 31.01.2008
80.81.33.4

Tev raksturīga īstenības izteiksme (stāstījuma), tāpēc droši vari lietot 'zināt'. Es te bieži uzmācos ar 'padomiem' un visādiem izsaukuma teikumiem, man ir jāpiedomā :)))

 Valters,  11:18:29 31.01.2008
87.110.78.24

Nu ja, bet rakstot un domājot par aplūkojamo jautājumu nereti gadās saputroties

 Modris, Valteram,  03:09:27 31.01.2008
80.233.142.78

Ziniet - ir tad, kad šo vārdu lieto pavēles vai vēlējuma fomā, bet zināt, ja ir vienkārša konstatācija.

 Valters,  03:03:12 31.01.2008
87.110.78.24

jūs ziniet/jūs zināt - šo izteiksmi es arī vienmēr jaucu. Labi vismaz, ka nesaku kad ka vietā!

 Modris, Valteram,  02:33:28 31.01.2008
80.233.142.78

Es Tev gribu iečukstēt ausī, ka nevajag lietot 'patreiz', jo ir jāsaka 'pašreiz'. Ja es kaut kur kļūdīšos latviešu valodā, pačuksti man arī, labi? :)

 Valters,  02:17:15 31.01.2008
87.110.78.24

Pareizi. Glamour nekādi nevar būt apsēstība. Eh, žēl, ka vēl neesmu atvedis uz savu patreizējo māju manu veco labo Webstera skaidrojošo angļu valodas vārdnīcu. Varētu pabarot savu ego un nocitēt šķirkli, nenorādot atsauci! :-)

 Modris,  23:07:51 30.01.2008
80.233.142.78

Tulkotājs nepareizi tulko vārdu 'glamour'. Šo vārdu pareizi tulko kā apmātību vai maldus, arī kā valdzinājumu, bet nekādā ziņā ne kā apsēstību, kas nozīmē kaut ko pilnīgi citu.