Brīvmūrniecība Lietuvā 18.gs. beigās un 19.gs sākumā

Visu Brīvmūrniecības vēsturi apvij noslēpumi un mistika, neziņa un romantisms. Lietuvas Masonu ložu ietekme uz politisko, sociālo un kultūras dzīvi Lietuvā 18.gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā nav nekāds izņēmums. Neatzīstot Lietuvas Brīvmūrniecības ietekmi, nav iespējams pilnībā izprast un izskaidrot Viļņas Universitātes studentu un profesoru Philomates kustību. Neņemot vērā brīvmūrniekus, arī izpratne par 19.gadsimta filantropiju un labdarību paliek fragmentēta.

“Katrs ar cēlāku sirdi, no visiem dažādās Lietuvas sabiedrības slāņiem, centās iegūt tolaik cienījamo masona vārdu, kas nebija vienkārši”. I.Chodzka

Visu Brīvmūrniecības vēsturi apvij noslēpumi un mistika, neziņa un romantisms. Lietuvas Masonu ložu ietekme uz politisko, sociālo un kultūras dzīvi Lietuvā 18.gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā nav nekāds izņēmums. Neatzīstot Lietuvas Brīvmūrniecības ietekmi, nav iespējams pilnībā izprast un izskaidrot Viļņas Universitātes studentu un profesoru Philomates kustību. Neņemot vērā brīvmūrniekus, arī izpratne par 19.gadsimta filantropiju un labdarību paliek fragmentēta.

Brīvība un vienlīdzība, reliģiskā tolerance un tautību brālība, mīlestība uz tuvāko un personiskā pašattīstība ir tās idejas, kas atrodas pamatā Brīvmūrniecības kustībai, kuras pirmā sanāksme Lietuvā notika 1776.gada 18.novembrī Viļņā un dibināja Sv.Čārlza Bruņinieku commanderie, kas 1778.gadā tika pārdēvēta par Labā Gana ložu. 1780.gadā tā sadalījās trijās daļās: Labā Gana, Gudrības Svētnīcas un Apzinīgā Lietuvieša ložās. Lai apvienotu un pārraudzītu visas Lietuvas Masonu organizācijas, 1781.gada 27.decembrī tika nodibināta Lietuvas Provinces Perfektās Savienības loža. Bez jau minētajām, tajā iekļāvās arī Perfektās Uzticības loža, Viļņas sieviešu loža un Priecīgās Atbrīvošanas ložas Grodņā (Grodno) un Nisvižā (Niesvyzh). Pēc tam kad Varšavā nodibinājās centralizēta Masonu organizācija – Polijas Karalistes un Lietuvas Hercogistes Dižie Austrumi – tika izstrādāta Brīvmūrnieku konstitūcija, kuras mērķis bija regulēt visu ložu darbību. Taču pēc 1789.gada mainīgā politiskā vide un asiņainie vēsturiskie notikumi lielā mērā bremzēja Brīvmūrniecības attīstību, dažās vietas pat pilnībā pārtraucot masonu darbību.

Masonu darbība Lietuvā atjaunojās pēc 1812.gada līdz ar Lietuvas vecāko ložu – Apzinīgā Lietuvieša un Labā Gana – atjaunošanos attiecīgi 1812. un 1817.gadā, kā arī Lietuvas Provinces Perfektās Savienības un Priecīgās Atbrīvošanās Nisvižā atjaunošanos 1810.gadā. Lietuvas Provinces Ložas pārraudzībā tika nodibinātas jaunas simboliskās ložas: Sokrāta Akadēmija 1818.gadā un Slāvu Ērglis 1819.gadā Viļņā, Palemonas 1817.gadā Raseniai, Šķīstības triumfs 1821.gadā Ukmergē, Ziemeļu Lāpa 1816.gadā Minskā, Vienības Mezgls 1817.gadā Novogrudokā, Humānisma Brāļi 1817.gadā Grodno un Wuadisuaw Jogaila (Jogiella) 1819.gadā Slutskā.

Pēc darbības atjaunošanās Lietuvas Brīvmūrniecība 19.gadsimtā sākumā balstījās uz septiņu pakāpju sistēmu. Lietuvas Provinces Loža apvienoja 12 ložas ar 700 biedriem tajās. Laikposmu no 1816. līdz 1819.gadam sauc par Lietuvas Masonisma “zelta laikmetu”. Šajā laikā tika veikti mēģinājumi nodibināt atsevišķu Lietuvas Dižo Austrumu ložu: 1814.gadā tika samazināta sadarbība ar Varšavas centrālo ložu, ko ar 1784.gada konstitūciju bija dibinājuši poļu un lietuviešu brīvmūrnieki; taču jaunā konstitūcija netika apstiprināta 1820.gadā. Šos centienus apturēja Masonisma aizliegums – pēdējā Uzticamā Lietuvieša ložas tikšanās notika 1821.gada 21.oktobrī.

Apskatāmajā laikposmā Brīvmūrniekiem bija svarīga loma Lietuvas sociālajā un kultūras dzīvē: viņi atbalstīja izglītību, ziedoja līdzekļus zinātnes un mākslas attīstībai un nodarbojās ar labdarību. Viņi pabalstīja nabadzīgos studentus un bāreņus; viņi aizstāvēja zemnieku dzimtbūšanas atcelšanu un izstrādāja savas sociālās programmas. Tā bija elitāra organizācija, kas apvienoja cilvēkus ar atšķirīgu sociālo izcelsmi, ieskaitot slavenus sociālos un kultūras darbiniekus, māksliniekus un zinātniekus, Viļņas Universitātes profesorus. Pēdējie izveidoja brāļu draudzi Dubravcai, Philomates un Philateres draudzes, kā arī Apgaismoto draudzi universitātē.

1822.gadā cars Aleksandrs I aizliedza visas slepenās organizācijas, un visas Masonu ložas tika slēgtas, to īpašums konfiscēts un sadedzināts. Sākās ložu biedru vajāšanas un represijas.

www.jmsorg.lv

10.11.2004

Komentāri:

 Tas, kas gatavojas kādreiz kļut ,   21:34:31 30.11.2004 
Tā vi'š i' ;)

 Brīvais Mūrnieks,   15:41:01 25.11.2004 
masoni rullē:D