07. un 09.05.2010. lekcija Rīgā „Kabalas zinātne un slēptā realitāte”

Starptautiskās Kabalas Akadēmijas (SKA) studenti Latvijā aicina Jūs piedalīties publiskajās lekcijās:

2010. gada 7. maijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 – „Kabalas zinātne un slēptā realitāte”

2010. gada 9. maijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 – „Grāmata – Zoar”

Lekciju vadīs kabalista, doktora Mihaela Laitmana skolnieki un SKA pasniedzēji: Konstantīns Kaļčenko (Sankt-Pēterburga) un Juda Proskurovs (Izraēla).

Continue reading “07. un 09.05.2010. lekcija Rīgā „Kabalas zinātne un slēptā realitāte””

Bezmaksas ievadseminārs “Atklāj Kabalu”

Ceturtdien, 12. Novembrī, 18:30 notiks seminārs “Atklāj Kabalu”.  Norises vieta: Viesnīca „Hotel de Rome” konferenču zāle „De Rome“ Rīgā, Kaļķu iela 28

Seminārā uzzināsiet par svarīgākajiem Kabalas noslēpumiem, pateicoties kuriem Jūs varēsiet izmainīt savu dzīvi! Jūs ieraudzīsiet patieso nozīmi tam, kas pašlaik notiek pasaulē, un uzzināsiet par iespējām kontrolēt savu dzīvi. Jūs sapratīsiet Visuma uzbūvi un uzzināsiet, kāpēc šeit atrodaties.

Continue reading “Bezmaksas ievadseminārs “Atklāj Kabalu””

Dievišķās gaismas un mīlestības pieskāriens

Ir daudz materiālu, kas vēsta par klīniskās nāves pieredzi. Tiem ir daudz kopēja: cilvēki, kuri uzskata, ka ir ieskatījušies pēcnāves dzīvē, gandrīz vienmēr stāsta par agrāk nepazītu miera sajūtu, spožu gaismu un visaptverošu mīlestību. Viņi ir guvuši pilnīgi jaunu pieredzi, kas ir kliedējusi bailes no nāves un neveiksmēm un izmaina turpmāko dzīvi uz Zemes. Continue reading “Dievišķās gaismas un mīlestības pieskāriens”

Nauda: Bet vai mēs ticam Radītājam?

Liekas, ka neviens skaidri nezina, kur radies vecais sakāmvārds: „Nauda – visa ļaunuma sakne”, tāpat kā neviens jums neizskaidros, kāpēc un kādā veidā cūka – netīrības simbols ebrejiem, musulmaņiem un citu ticību un sektu piekritējiem – pārvērtusies par cūciņu – krājkasīti.
Droši vien gan viens, gan otrs iejaukts antisemītisma folklorā, kas vēsta par ebreju alkatību – to grūti apstrīdēt.

Continue reading “Nauda: Bet vai mēs ticam Radītājam?”

Kabalas skola

Ir uzsākta Kabalas skolas mācību programmas „Madregot” pasniegšana Latvijā.
Jūnija sākumā Rīgā notika seminārs„Kabala un veiksmīga biznesa filozofija”, kas vienlaicīgi bija arī „Madregot” meistarklases pirmā – ievaddaļa. Semināru apmeklēja Latvijas vidējo un lielo uzņēmumu pārstāvji – dažādu līmeņu vadītāji un īpašnieki.
Nākošā „Madregot” meistarklases pirmā pakāpe notiks 2006.gada 21.-23.jūlijā.

Continue reading “Kabalas skola”

Maņu orgāni

Mēs piedzimstam ar pieciem maņu orgāniem: redzi, dzirdi, tausti, garšu un sparžu. Ar to palīdzību mēs, tā kā „melnā kaste”, saņemam informāciju no ārienes. Šī informācija tiek nodota smadzenēm, kur to apkopojot un apstrādājot iegūstam apkārtējās pasaules kopainu. Šīs sajūtas saucas „mana pasaule” vai „šī pasaule”. Precīzāk sakot, nav zināms, kas pastāv ārpus manis. Es tikai nosaku savu reakciju uz kaut kādu ārēju iedarbību. Continue reading “Maņu orgāni”

Jauns skatpunkts

Daudzi ir dzirdējuši, ka kabala ir slepena mācība. Tieši tās noslēgtība un noslēpuma plīvurs izraisījis tik daudz leģendu, izdomu un falsifikāciju rašanos ap kabalu. Tikai XX gadsimta beigās kabalas zinātne sāka atvērties un izplatīties visā pasaulē. Tāpēc jau šī raksta sākumā vēršoties pie lasītāja esam spiesti noraut gadsimtiem krājušos mītus no senās un mūsdienīgās kabalas zinātnes. Continue reading “Jauns skatpunkts”

ARI “Dzīvības koks”

Zini, ka pirms radīšanas sākuma bija tikai visu ar sevi aizpildoša gaisma,
Un nebija brīvas neaizpildītas telpas –
Tikai bezgalīga, vienmērīga gaisma visa sevi piepildīja.
Un kad Viņš nolēma radīt pasaules un radījumus, kas tās piepildītu,
Ar to atklājot savu pilnību,
Kļūstot par iemeslu pasauļu radīšanai,
Samazināja Viņš sevi savā centrālā punktā –
Saspiedās gaisma, un attālinājās,
Atstājot brīvu, nearko neaizpildītu telpu.
Vienmērīga bija gaismas saspiešanās tās centrālajā punktā,
Līdz tukšā vieta ieguva apļa apveidu,
Jo tā izpaudās gaismas saspiešanās.

Continue reading “ARI “Dzīvības koks””

Kabalas seminārs – konference 22.-24. jūlijā pilsētā Trakai(Lietuva).

 Valdas Rapšjāvičus Lietuvas kabalas centra vadītājs: “Pirmās Baltijas konferences mērķis būs informēt sabiedrību par kabalas mācību un tās izplatību Ziemeļeiropas valstīs. Plānotais dalīnbnieku skaits ir ap 150 dalībniekiem no Eiropas valstīm.

http://www.kabala.lt/seminar/index.php    (krievu valodā)

http://www.kabala.lt/seminar/index.php?l=en  (angļu valodā)

Continue reading “Kabalas seminārs – konference 22.-24. jūlijā pilsētā Trakai(Lietuva).”

Reliģijas mērķis un būtība.(Kabala – pamattēzes)

Kāda ir reliģijas būtība?
Kur atrodas viņas izvirzītie mērķi – šajā vai nākošajā pasaulē?
Kā labā eksistē reliģija – Radītāja vai Viņa radījumu labā?

Daudzi visas savas dzīves laikā nav guvuši atbildes uz šiem jautājumiem, un nu jau divus simts gadus tas noved pie attālināšanās no reliģijas.

Kabalisti, kuri izprot Radītāju, jūt, ka Radītājs ir absolūti labs. Viņi skaidro, ka Radītājs nevar nevienam pasaulē izdarīt kaut vai mazāko ļaunumu, jo Viņam nepiemīt “vēlme iegūt”, kas ir visu nepatīkamo sajūtu cēlonis.

Continue reading “Reliģijas mērķis un būtība.(Kabala – pamattēzes)”

Kabala – pamattēzes

Atveriet man sirdi,
Un es atvēršu jums pasauli
(Grāmata “Zoar”)

Kas es esmu un kāpēc es eksistēju?
No kurienes mēs nākam, kurp ejam, un kāpēc šeit atrodamies?
Vai ir iespējams, ka mēs jau kādreiz esam dzīvojuši šajā pasaulē?
Vai mēs varam izzināt sevi un Visumu?
Kāpēc pasaulē ir ciešanas, un vai ir iespējams no tām izvairīties?
Kā iegūt mieru, labsajūtu un laimi?

Continue reading “Kabala – pamattēzes”

Kabalas starptautiskā akadēmija “Bnei – Baruh”

Kabala – tā ir zinātne par augstāko, garīgo pasauļu izzināšanu.

Mācoties Kabalu, cilvēks izprot cēloņus visam tam, kas notiek mūsu pasaulē, iegūst spēkus un zināšanas, lai vadītu savu likteni, sasniedzot absolūtas un visu aptverošas zināšanas.
Cilvēks nevar eksistēt mūsu pasaulē, ja nezin dabas likumus.
Cilvēka dvēsele nevarēs eksistēt nākotnes pasaulē, neiegūstot zināšanas par dabas likumiem.
Veikt pirmos soļus šo zināšanu apgūšanā Jums palīdzēs  pirmā Kabalas mācību grupa Latvijā. Mācības ir bezmaksas.

Tuvāka informācijas pa e-pastu: rahil@junik.lv.  

Continue reading “Kabalas starptautiskā akadēmija “Bnei – Baruh””

„Nodoma virzība- ir galvenais faktors cilvēka darbībā. Mūsu pasaulē nekas nenotiek bez nodoma.”

11. jūnijā Šauļos(Lietuva) notika Kabalas akadēmijas „Bnei Baruh”seminārs. Seminārā piedalījās kabalisti no Latvijas un Lietuvas. Mācību semināra mērķis bija informēt par pirmo lielo Baltijas kabalistu konferenci, kura notiks 22.-24. jūlijā pilsētā Trakai(Lietuva). Seminārā izskatīja mācību jautājumu par tēmu ”Nodoms, nolūks”

Continue reading “„Nodoma virzība- ir galvenais faktors cilvēka darbībā. Mūsu pasaulē nekas nenotiek bez nodoma.””

Kabalas būtība

Kabala ir mācība par garīgo avotu cēloņu-seku sakarību (cēloņu-seku sakarību starp garīgiem avotiem), kas savienojas pēc pastāvīgiem un absolūtiem likumiem vienā augstā mērķī – būtnes, kas dzīvo šajā pasaulē izprot Radītāju.
Saskaņā ar Kabalu, visai cilvēcei un katram indivīdam ir jānonāk pie šī augstākā mērķa un radījuma programmas izpratnes visā tās pilnībā. Katrā paaudzē ir bijušas atsevišķas personības, kas, strādājot ar sevi, sasniegušas noteikto garīgo līmeni vai, pārfrāzējot, kāpušas pa kāpnēm augšā un sasniegušas virsotni. Continue reading “Kabalas būtība”

Kāpēc mēs nevaram just garīgo pasauli, tāpat kā mēs jūtam mūsu pasauli?

Ļoti iespējams, ka kopā ar mums, vienā telpā atrodas arī citas pasaules. Bet mēs ar tām nesaskaramies. Tās atrodas citā dimensijā, mēs tās nekad neizpratīsim, ja paliksim tikai mūsu dabas robežās. Acīmredzot citā, pilnā, īstā pasaulē atrodas visa, kas notiek ar mums, cēloņi, dzimšanas un nāves cēloņi, iespējams, arī mūsu rīcību sekas. Continue reading “Kāpēc mēs nevaram just garīgo pasauli, tāpat kā mēs jūtam mūsu pasauli?”