Realitātes uztvere un cilvēka apziņas iespējas.

Katra jaunā apziņa, kas ienāk šinī pasaulē uzreiz pēc piedzimšanas sāk pieskaņot savu uztveri, šīs pasaules izpausmei. Caur maņu orgāniem un apziņu bērns sāk soli pa solim likt kopā savu interpretācijas sistēmu. Apvienojot uztverto enerģiju visās tās izpausmes veidos, tas rada kopēju uztveri, kas viņam ir nepieciešama, lai veiksmīgi integrētos šajā pasaulē. Pietam uzturoties cilvēku sabiedrībā, visi apkārtējie, it īpaši vecāki, gan tieši, gan neapzināti, pastāvīgi nodod verbālo skaidrojumu daudzajām parādībām, ko bērns piedzīvo. Continue reading “Realitātes uztvere un cilvēka apziņas iespējas.”

Dž. Krišnamurti „Vai pastāv dziļa domāšana?”

 Tālu aiz palmām pletās viļņojoša un skarba jūra. Tā nekad nebija mierīga, vienmēr tās virsma viļņu un stipro straumju ietekmē bija bangojoša. Nakts klusumā viļņojošā ūdens šļakatas varētu būt sadzirdamas jo dziļi zemes iekšienē un šajā spēcīgajā rūkoņā bija ietverts gan brīdinājums, gan draudi. Taču starp palmām bija dziļas ēnas un miers. Bija pilnmēness, un bija gandrīz tikpat gaišs kā dienā. Nebija karstuma un spilgtas gaismas, taču tā gaisma, kas gūlās uz augšup uzvijošajām palmām, bija maiga un ļoti brīnišķīga. Visaptverošais skaistums nebija tikai gaismas dēļ vien, šī brīnuma tapšanā piedalījās ēnas, palmu gludie stumbri, mirguļojošais ūdens un bagātā zeme. Zeme, debesis, garām ejošais cilvēks, kurkstošās vardes un no tālienes atskanošs vilciena svilpiens – tas viss bija vienots, prātam neaptverams dzīvs organisms. Continue reading “Dž. Krišnamurti „Vai pastāv dziļa domāšana?””

Elektroniskās narkotikas

Zinātniskās fantastikas novelē „The Man in the High castle”, Philip K.Dick iedomājās alternatīvu pasauli, kurā otrajā pasaules karā uzvarēja Japāņi un Trešais Reihs. Dika izdomātajā pasaulē Japāņu okupācijas pārvalde ieviesa un legalizēja marihuānu, ka vienu no pirmajiem gājieniem kā nomierināt Kalifornijas populāciju. Lietas nav daudz dīvainākas arī šobrīd vispārpieņemtajās gudrībās, ko vieglsirdīgi sauc par realitāti. Arī „šajā pasaulē” uzvarētāji ieviesa ļoti pārliecinošu, ultra-spēcīgu sabiedrības pārveidojošu narkotiku. Šī narkotika bija pirmā no augošās tehnoloģisko narkotiku grupas, kas pārvieto tās lietotāju alternatīvā realitāte, tieši iedarbojoties uz lietotāja maņām, bez ķīmisku vielu ievadīšanas nervu sistēmā. To sauc par televīziju.

Continue reading “Elektroniskās narkotikas”

Džecjuns Milarepa

Ja uz mūsu civilizāciju izsenis interesējošo jautājumu: “Kas ir cilvēka apziņa?” piekrītam atbildēt ar dāņu kosmologa Martinusa lako­nisko izteikumu – “apziņa ir enerģijas plūsma”, un no Šī skata punkta turpinām analizēt austrumu un rietumu dižgaru apziņas lauka izpētei veltītos darbus, tajos varam saskatīt vienotu principu – nepārtrauktā, radošā mainī­bā esošo makro un mikrokosma manifestāciju laiktelpā. Tas savukārt ļauj secināt, ka uz mūsu planētas mītošās cilvēku populācijas radošā enerģija viskrāšņāk izpaužas zinātnē un māk­slā, sasniedzot apogeju meditācijā un kontem­plācijā.

Continue reading “Džecjuns Milarepa”

Venēra (Rīta un Vakara zvaigzne)

VenēraJau kopš 2. g.t. p.m.ē. Babilonijā bija pazīstamas piecas planētas (tai skaitā Venēra). 3. g.t. p.m.ē. Šumeri identificēja planētu Venēru nodēvējot to par „Rīta un Vakara zvaigzni” (jo Venēra ir redzama austrumos pirms saullēkta un rietumos pēc saulrieta). Senie grieķi to nosauca mīlestības dievietes Afrodites vārdā, bet romieši šo nosaukumu transformēja ar viņu mitoloģijā atbilstošu dievietes vārdu- Venēra. Continue reading “Venēra (Rīta un Vakara zvaigzne)”

Bendžamins Krēme. Apmātība grupās

Par apmātību un tās kaitīgo ietekmi uz ‘’New Age’’, ezoteriskajām un okultajām grupām.

‘’ Jaunā laikmeta’’ grupās daudz runā par apmātību. ‘’Jaunā laikmeta’’, ezoteriskajās un okultajās grupās, protams, naivi iedomājas, ka tās ir brīvas no apmātības. Viņi sliecas sevi uzskatīt par visattīstītākajām grupām pasaulē, kas atrodas pāri apmātībai, kas piemīt parastajai cilvēcei, un par piemērotiem, lai vestu pārējos no mums uz tādu pašu svētlaimes, no apmātības brīvu stāvokli, kādā viņi paši laimīgi atrodas. Tā ir šo grupu viena no lielākajām apmātībām. Tibetiešu Meistars D.K., kas nodeva Alises Beilijas mācības pasaulei, rakstīja (jeb pareizāk sakot – diktēja – tulk. piezīme), ka ezoteriskās un okultās grupas ir visvairāk apmātās no visām. Un, pēc manas pieredzes, tā tas arī ir.

Continue reading “Bendžamins Krēme. Apmātība grupās”

KĀDS IR MŪSU DZĪVES MĒRĶIS?

Mēs dzīvojam kādā konkrētā vidē un sabiedrībā. Mēs visi sasto­pamies ar problēmām, daļa no tām mums ir katram sava, bet daļa – visiem kopīga, jo viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts. Cilvēks nodzīvo līdz 50, 70, retu reizi pat līdz 100 gadiem, bet beigu beigās tāpat nomirst. Kādēļ šajā īsajā, dzīvei atvēlētajā laika sprīdī mēs tik bieži kaut ko gaidām no citiem, bet nedomājam par to, KO paši varam paveikt? Mūsu dzīve diezgan vienmuļi turpinās no dienas dienā, mēs strādājam, ēdam, guļam. Domājam par naudas pel­nīšanu, ēdienu, īpašumu… Paveroties apkārt, uz to, kā dzīvo mani draugi, paziņas, ģimene, es nodomāju, ka tas, patiesībā, ir skumji, jo mēs necenšamies sevi pilnveidot… Tā dzīvoja mani vecvecāki, vi­ņu vecāki… Un ko gan vēl, izņemot atmiņas un nedaudzās lietas, viņi beigu beigās pēc sevis ir atstājuši? Tā savu dzīvi nodzīvo lielā­kā dala cilvēku. Continue reading “KĀDS IR MŪSU DZĪVES MĒRĶIS?”

Raganu prāvas 16., 17., 18.gs. un inkvizīcija

“Inkvizīcija ar raganu dedzināšanu nenodarbojās – tieši Inkvizīcija centās raganu dedzināšanu novērst – vismaz tajās teritorijās, kur tai 16.-17. gadsimtā joprojām bija teikšana.

Daudz ko citu sliktu Inkvizīcija tiešām ir izdarījusi, un arī ķecerus ir dedzinājusi, bet tā nekad nerīkoja raganu medības. Spānijas inkvizīcija bija pārliecināta, ka raganu apsūdzības ir nepamatotas (bija atsevišķi inkvizitori, kuru viedoklis atšķīrās, bet viņi drīz vien tika ē… atstādināti), un izdeva Klusēšanas Ediktu (aizliedzot kristiešiem runāt par raganām un ticēt tām), jo secināja – ja par raganām un raganībām nerunā, tad nevienu arī dedzināt nemēģina.

Continue reading “Raganu prāvas 16., 17., 18.gs. un inkvizīcija”

Apziņas nepārtrauktības godināšana.

Kopš sevi atceros, manā ģimenē vienmēr tika svinēti Ziemassvētki. Toreiz, mazs būdams, neko nesapratu no visām tām Kristus padarīšanām un man tuvāka bija Jaunā gada gaidīšana – ar interesantām televīzijas pārraidēm, ar salūtu un salūta gaidīšanu pagalmā ar sētas bērniem. Ziemassvētki man šķita tikai tāda kā iesildīšanās Jaunā gada gaidīšanai – tika gādāta egle, tika no ankambara vilkts ārā vecum vecs koferis ar eglīšu mantiņām un tad, protams, sekoja egles pušķošanas rituāls. Jā, nu, dāvanas jau arī, kā bez tām – tas viss bija jauki, tomēr Jaunā gada gaidīšana neapšaubāmi bija lielāks notikums.

Continue reading “Apziņas nepārtrauktības godināšana.”

Nevienu problēmu nevar atrisināt ar to pašu prātu, kas to ir radījis

Alberts Einšteins ir teicis:
“Nevienu problēmu nevar atrisināt ar to pašu prātu, kas to ir radījis. Mums jāiemācās ieraudzīt pasauli no jauna .”
Nobela Prēmijas laureāta Alberta Einšteina zinātniskās teorijas pilnībā izmainīja uzskatus par laiku un telpu kā absolūtiem priekšstatiem, tāpēc varam domāt, ka šī doma ir radusies viņa personiskajā pieredzē, pētot gan zinātni, gan dzīvi. Ar to viņš piedāvā mums piemēru, kā sasniegt dziļāku sapratni, pirms sekojam saviem prāta slēdzieniem un pielietojam tos dzīvē.

Continue reading “Nevienu problēmu nevar atrisināt ar to pašu prātu, kas to ir radījis”

Par jaunatdzimšanas trīs stāvokļiem

Kungs māca, ka, ja kāds netiek par jaunu dzemdināts; tad tas nevar redzēt Dieva Valstību (Jņ.3,3.5.7); bet maz ir to, kuri zina, ko nozīmē tikt par jaunu dzemdinātam jeb atdzemdinātam. Tas tāpēc, ka nebija zināms, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība — izd.), un tāpēc arī ne, kas ir ticība; jo, kurš nezina, kas ir mīlestība un labprātība (darbīgā mīlestība), tas nevar zināt, kas ir ticība, tāpēc ka labprātība un ticība ir /izšķirīgi/ viens, tāpat kā labais un patiesais un arī kā gribas rosme un saprāta domāšana. Continue reading “Par jaunatdzimšanas trīs stāvokļiem”

Mācīties klusumā

Vairums no mums komunicē caur vārdiem un domām. Mums pat šķiet, ka bez šādām
izpausmēm mēs nevaram dzīvot kopā ar citiem cilvēkiem. Bet garīgajā dzīvē tā
nav patiesība. Vārdiem ir savi ierobežojumi. Ja jūs vēlaties komunicēt vai
veidot attiecības kādā īpašā veidā ir dažādi izpausmes līdzekļi. Bet kā gan
kāds varētu mācīt klusumā? Vai tas ir patiesībā iespējams? Continue reading “Mācīties klusumā”

Smaids atraisa enerğiju!

 • Regulāras nelielas uzvaras pār slinkumu trenē gribu. Regulāra mikroskopiska piekāpšanās slinkumam attīsta slinkumu.
 • Ej pa ceļu, nevis ļauj, lai ceļš pāriet tev pāri. Peldi pa straumi, nevis ļauj, lai straume aizrauj sev līdzi. Mīli, nevis ļauj, lai mīlestība tevi pazudina.
 • Tiecies pēc tā, kas tev sagādā prieku un gandarījumu. Netērē enerğiju mazvērtīgām domām.
 • Continue reading “Smaids atraisa enerğiju!”

  „Emocionālās cistas”, jeb vai ar prātu var uzvarēt emocijas.

  Ierosme rakstiņam ir gūta sarunās portālā „E-mistika”, kur tika runāts par emocijām un prātu kā iespējamo instrumentu emociju līdzsvarošanai.
              Uzreiz atzīšos – neesmu psihologs un kādi termini vai skaidrojumi, iespējams būs neprofesionāli. Tomēr atļaušos šīs domas uzrakstīt, jo redzu, ka tēma ir aktuāla un man ir ar ko padalīties – varbūt kāds atradīs sev ko noderīgu. Mani avoti ir trīs:

  1)      Lasītais un saprastais;
  2)      Swami Devageet semināros piedzīvotais un saprastais;
  3)      Paša piedzīvotais, apkārt novērotais un saprastais.

  Continue reading “„Emocionālās cistas”, jeb vai ar prātu var uzvarēt emocijas.”

  Par tandēma darbības principiem

  Senās Ēģiptes augstākā zintniecība (жречество) savas darbības organizācijā apvienoja pāra un nepāra principus. Laikā pirms ebreju iziešanas no Ēģiptes, tā sastāvēja no desmita Ziemeļu augstāko iesvētīto un desmita Dienvidu[1] augstāko iesvētīto, bet katru no desmitniekiem vadīja vienpadsmitais zintnieks (жрец), tā pirmhierarhs (первоиерарх) un vadītājs. Continue reading “Par tandēma darbības principiem”

  Gadu mijas pusnopietna saruna. Duālais mūsos un ap mums

  Salavecis Boļeslavs sarunājas ar Ģirtu un ar vitālo dzīves baudītāju Apukšas Čakru.
  SB: – Sveiki Ģirts, sveiki, Apukšas Čakra kungs, kā pagāja vecais gads, ar kādām domām sagaidiet jauno?
  : – Sveiks, salaveci, priecājos Tevi satikt! Vecais gads pagāja jautri, jautrs solās būt arī jaunais gads.

  Continue reading “Gadu mijas pusnopietna saruna. Duālais mūsos un ap mums”

  Pašaizliedzības ceļš

  Tagad draugs man saka: “Nāc, atstāj šo vietu, es tevi vedīšu kādā citā apvidū!”

  Mēs ejam caur brīnišķu aleju. […] Bet aleja nu kļūst arvien šaurāka un koki zemāki, bet toties stāv ciešāk viens pie otra. […] Bet ceļš kļūst arvien nogurdinošāks. […] Bet nu aleja jau ir tik šaura un ceļš tik ērkšķains un brikšņains, ka uz priekšu mēs varam tikai ar lielām pūlēm! Vēl nav redzamas nekādas beigas, kaut gan draugs saka, ka ceļš drīz būs galā un mēs busim pie mērķa. Ak, tagad krūmu kociņi aug tik cieši kopā un zeme ir gandrīz akmeņaina, un starp akmeņiem viss ir pilns dadžiem un ērkšķiem; bet te nu jau gandrīz vairs nevar tikt uz priekšu!

  Continue reading “Pašaizliedzības ceļš”

  Dārzs (jeb pareizs mūsdienu dzens)

  Apziņa ir augsne, kurā jebkurš iestādītais grauds – uzaug.

  Iesēji noslieci uz slaistīšanos vai skumjām – saņem asnus pēc gada vai diviem gadiem. Tādēļ labāk ir sēt uzmanīgi, apzināti. Pastāv uzskats, ka eksistē svarīgi, izšķiroši lēmumi, ka eksistē Notikumi, kuri maina visu dzīvi. Domāju, kā tā nav taisnība. Viss iesākas ar sīkumiem, kuri pēc tam dod asnus kā notikumi, pieņemtie lēmumi un satiktie cilvēki.

  Continue reading “Dārzs (jeb pareizs mūsdienu dzens)”

  Attālums līdz Dievam.

  Vispirms mazliet par virsrakstu.

              Ar „Dievu” šeit domāts cilvēka garīgās attīstības jebšu evolūcijas  [gala]mērķis. Nav svarīgi, kā to šeit nosauc, svarīgi saprast, ka tas ir tas, uz ko cilvēks apzināti vai neapzināti tiecas. Var saukt arī par „apskaidrību” vai vienkārši par „Turieni”. Kā jau mēs reiz runājām, evolūcija notiek neatkarīgi no tā, vai mēs ko par to zinām, vai nē. Respektīvi, uz šo apziņas stāvokli kustība rit savu neapturamo gaitu. Sliktā ziņa – jo mazāk esam lietas apzinoši, jo caur lielākām ciešanām tas notiek. Labā ziņa – būšana tur pie Dieva solās būt kaut kas ļoti labs. Tāpēc sadzīviskais teiciens „neņem galvā, viss būs labi!” ir absolūti patiess visiem dzīves gadījumiem.

  Continue reading “Attālums līdz Dievam.”

  Neesi viens! Ganden ielūdz visus uz sarunām par Budismu.

  25. – 28. decembrī no 15:00 – 21:00 , Budisma meditācijas centrs Ganden, Rīgā, miera ielā 11, rīko atvērto durvju dienas – sarunas pie kamīna par budismu un budisma tēmām pasaules kino.

  Šajās dienās cilvēkiem būs iespēja ne tikai iepazīties ar centru un uzzināt informāciju par centrā notiekošajiem iknedēļas pasākumiem, bet arī uzkavēties ilgāk, lai noskatītos kādu filmu, dalītos iespaidos par redzēto ar citiem un šajā steidzīgajā laikmetā aizmirstu par ikdienas rūpēm. Programmā paredzētas dažādas filmas – gan mākslas filmas, gan dokumentālās filmas par Budisma tematiku.

  Continue reading “Neesi viens! Ganden ielūdz visus uz sarunām par Budismu.”

  Visu cilvēku Dievs…

  Visiem zināms, ka dažādā Dieva izpratne kļuvusi par cēloni daudziem reliģiskiem kariem un vēstures gaitā atņēmusi dzīvību miljoniem. Vēl jo vairāk noziegums tas ir tāpēc, ka visi kari radās no reliģijas sludinātās izpratnes par Dievu jeb Avataru, ar kuru cilvēki ir saistīti – Mozu, Budu, Konfūciju, Jēzu vai Muhamedu, ja jānosauc paši zināmākie. Taču ticīgais var būt pārliecināts tikai par vienu- ka Dievs ir viens, un visiem viens. Tad rodas jautājums: kāpēc jānogalina Viņa vārdā vienam otru, precīzāk, savas Dieva izpratnes dēļ? Continue reading “Visu cilvēku Dievs…”

  Kas par daudz, tas par skādi !

  Šo spārnoto teicienu var attiecināt uz visām jomām. Gan filozofiski gribētos piebilst, ka tas tikpat labi attiecas arī uz antitēzi – kas par maz, tas arī ir par skādi…
  Tēzes ilustrācijai šajā prātojumā pievērsīšos dažiem it kā paradoksiem ar kuriem dzīvē sastopamies cilvēku fiziskās un psihiskās veselības jomās.
  Vispirms : Netīrība – tas nemaz nav tik slikti! Kā tad tā!? Tīrība un higiēna taču ir viens no galvenajiem civilizācijas sasniegumiem un balstiem, kas ļāva apkarot daudzas nāvējošas slimības un epidēmijas!

  Continue reading “Kas par daudz, tas par skādi !”

  Izplatītāko slimību psiholoģiskie cēloņi

  Bronhiālā astma
  Saistīta ar jēdzienu- bailes, šīs slimības problēma saistīta ar dot-ņemt, astmas slimnieki ir ņēmēji, bet nav devēji.
  Galvassāpes
  Īpašnieks tiek brīdināts, ka domāšana nevirzās pareizā gultnē, ka netiecas pēc īstajiem mērķiem vai nenodarbojas ar īstajām problēmām, pārāk daudz laika tiek veltīts peļamiem mērķiem. Continue reading “Izplatītāko slimību psiholoģiskie cēloņi”

  Mārtiņa Lutera “Mazais Katehisms”. 10 baušļi.

  Pēc Saksonijas draudžu, Vācijā, vizitācijām, Luters atklāj ļoti bēdīgu ainu kristīgās draudzēs. Parastie draudžu locekļi neko nezin par savu kristīgo ticību. Piemēram, nezin pat “Mūsu Tēvs debesīs” lūgšanu. Arī draudžu priesteri un bīskapi vairāk ir norūpējušies par savu labklājību, nevis par viņiem uzticēto ļaužu izglītošanu un mācīšanu kristīgās ticības jautājumos. Šī nožēlojamā situācija paskubināja Mārtiņu Luteru, uzrakstīt un pabeigt “Mazo Katehismu.” Šis katehisms, pirmkārt un galvenokārt, tika domāts mājas lietošanai. Mājas tēvs bija atbildīgs par to, lai viņa saime zinātu kristīgās ticības pamatus, proti, baušļus, Apustuļu ticības apliecību, Tēvreizi un sakramentus. Continue reading “Mārtiņa Lutera “Mazais Katehisms”. 10 baušļi.”

  Iecietība

  Plašākā nozīmē iecietība ir īpašība, kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā atšķirīgs viedoklis, kuru tie apliecina. Tas prasa zināmu prāta atvērtību un saasinātu brālības izjūtu.
  Tāpat nepieciešams noslāpēt augstprātību un būt spējīgam saprast, ka neuzskati sevi par vienīgo, kam taisnība. Tuvāk aplūkojot, neiecietība bieži vien redzama kā nekontrolējama „ego” izpausme. Galējos gadījumos tas ir vienkārši muļķības rezultāts, tas ir, reāls prāta trūkums. Lai nu kā būtu, jāprot uzklausīt citus un viņu vārdos saskatīt iespēju apšaubīt savus personiskos spriedumus. Protams, tas bieži ir grūti, sevišķi, kad mums ir neiecietīgs vai naidīgi noskaņots pretinieks. Taču tieši tādos apstākļos jāprot būt iecietīgam un jāparāda gudrība.

  Continue reading “Iecietība”

  Atbildība

  Izrādās, ka es nodarbojos ar visu ko, tikai lai nedarītu to, kas ir jādara. Es Rīkojos, Izpaužos, Piedalos, Attīstu: Es Nopietnas Lietas daru, nevis kaut kādus niekus!

  Tas ir tāpat, kā ar mājasdarbu skolā. Un viss tādēļ, ka tas, ko ir jādara – ir sarežģīti, nesaprotami, biedējoši.

  Continue reading “Atbildība”

  Kur palikuši gaismas bruņinieki?

  Neskaitāmi mistiķi, ezotēriķi, okultisti, spirituālisti (kā nu kurš no viņiem sevi sauc) jums ir gatavi aizrautīgi stāstīt par nemateriālo pasauli, par tās uzbūvi, īpašībām, likumsakarībām. Viņu valodā ir bagātīgs daudzums dažādu svešvārdu un sarežģītu apzīmējumu, kuru „pareizo” jēgu un nozīmi, visbiežāk saprot tikai viņi paši. Daži no viņiem, bez liekas kautrēšanās, zīmē pasaules dažādo „līmeņu”, „sfēru”, „dimensiju” attēlus un to savstarpējās mijiedarbības saites vai arī attēlo mūsu nemateriālās dvēseles shematisko uzbūvi, ja vien mūs tas interesē.

  Continue reading “Kur palikuši gaismas bruņinieki?”

  Pārdomas par pestīšanu.

  Ziemassvētki kopā ar citām labām lietām atnesa arī itin garas brīvdienas laicīgajās aktivitātēs – lielisks brīdis, lai paņemtu rokās Bībeli un lēni, nesteidzīgi to palasītu. Izklāstīšu savu redzējumu par vienu no centrāliem jēdzieniem kristietībā – pestīšanu. Palūkosimies arī, kā šis izklāsts iet kopā ar Bībeles tekstiem.

  Continue reading “Pārdomas par pestīšanu.”

  Fragmenti no Ekharta Tolles grāmatas „Jauna pasaule”

  Ja mēs ieiesim mežā, ko nav traucējis cilvēks, mūsu domājošais prāts visapkārt redzēs tikai nekārtību un haosu. Tas par vairs nespēs nošķirt dzīvību (labo) no nāves (sliktā), jo it visur jaunā dzīvība izaugs no pūstošās un trūdošās matērijas. Tikai tad, ja iekšienē esam pietiekoši klusi un domāšanas troksnis norimst, spējam apzināties, ka pastāv slēptā harmonija, svētums, augstākā kārtība, kurā ikvienam ir tā nevainojamā vieta un kur tas nevarētu būt citāds, nekā ir, un izpausties citādi, nekā izpaužas. Continue reading “Fragmenti no Ekharta Tolles grāmatas „Jauna pasaule””

  Rietumu un Austrumu attīstības metodes

  Mums bieži pienāk saucieni pēc palīdzības no cilvēkiem, kas garu ietekmē diemžēl iesaistījušies organizācijās, un kuri tagad šos cilvēkus moka un samaitā, kamēr dzīve kļūst par smagu apgrūtinājumu. Mēs saņemam lūgumus pēc palīdzības no cilvēkiem, kuri apmeklē biedrības, kurās praktizē indiešu elpošanas vingrinājumus. Nepacietīga vēlēšanās piekļūt neredzamajai pasaulei šos cilvēkus mudina pievērsties vingrinājumiem, par kuru bīstamību viņi pat neiedomājas, kamēr nav par vēlu, kamēr nepasliktinās veselība un gara stāvoklis. Un tad viņi nāk pie mums un lūdz palīdzību, kuru mēs, par laimi, varam sniegt, kaut arī daži būtu nonākuši līdz neprāta robežai.  Continue reading “Rietumu un Austrumu attīstības metodes”

  Desmit zelta dzīves likumi

  Patiesais cilvēka lielums un gudrība ir redzama atsacīšanās spējā un mērenības ievērošanā.

  Priecājies par dzīvi! Izbaudi īsās dzīves tīrākos priekus vienmēr tā, lai tev nebūtu jābaidās no nāves.

  Dzīvo pastāvīgi pēc dabas likumiem! Jo cilvēks ir uzticīgāks dabas likumiem, jo viņš ilgāk dzīvo; jo tālāk no tiem viņš atkāpjas, jo vairāk viņš saīsina savu dzīvi. Continue reading “Desmit zelta dzīves likumi”

  Jēzus mācības kodols

  Mīļais draugs, Es arī esmu viens, kas Jēzu no Nācaretes pazīst tikat labi kā sevi pašu; bet par Viņu tev varu teikt tikai to, ka Viņš nav nekāds cilvēku ienaidnieks, bet gan visu, kas nāk pie Viņa un pie Viņa meklē palīdzību, labdaris! Viņš gan ir grēka ienaidnieks, bet ne grēcinieka, kas savus grēkus nožēlo un pazemīgi atgriežas pie labā. No Viņa neviens cilvēks vēl nav ticis notiesāts, lai arī viņa grēki būtu vairāk kā smiltis jūrā vai kā zāle uz zemes. Continue reading “Jēzus mācības kodols”

  Vimalakirti sutra

  Kad es sēdēju mežā zem koka klusējošajā meditācijā, pie manis pienāca Vimalakirti un teica: „Meditācijai pavisam nav obligāti sēdēt. Neizpaust savu ķermeni trijās pasaulēs (juteklīgās vēlēšanās, formās un bezformīgumā), tad tā arī būs meditācija. Neiziet no koncentrācijas, kad apdziest visas iekšējās funkcijas, un pie tam izturēties pienācīgi, – tā arī būs meditācija. Nepamest mācības ceļu, bet nodarboties pasaulē ar saviem ierastajiem darbiem, – tā arī būs meditācija. Neatļaut sev uztraukties visdažādāko sliktu nodomu dēļ, bet tā vietā izmantot trīsdesmit septiņus līdzekļus, kas ved pie apskaidrības, – tā arī būs meditācija. Neatšķelt uztraukšanos, bet tajā pašā laikā ieiet nirvānā, – tā arī būs meditācija

  Continue reading “Vimalakirti sutra”

  par latviešu indoeiropiešu tradīcijām, kas ir atrodamas Dainās

  Saruna ar valodnieku, mūsu DAINU pētnieku Mag. philol. Didjē Kalēnu (Didier Calin)  ceturtdienas vakarā 2007. gada 1. novembrī plkst. 18.oo Rīgas Latviešu biedrības nama LĪGO ZĀLĒ

  Didjē Kalēns ir bretonis, kurš zina daudz valodu, arī pavisam reti zināmās. Latviešu valoda viņu piesaistījusi tieši mūsu Dainu dēļ. Viņš tās intensīvi pētījis un arī maģistra grādu Berlīnes Brīvajā universitātē ieguvis tieši par Dainām.

  Continue reading “par latviešu indoeiropiešu tradīcijām, kas ir atrodamas Dainās”

  Ilūzijas

  “Katrā no mums ir spēks, kas liek mums izvēlēties – veselību vai slimību, bagātību vai nabadzību, brīvību vai nebrīvi, šie spēki ir mūsu pašu ziņā, neviena cita.”

  “Nevis mana griba, bet tavējā tiks piepildīta. Jo, kas ir tava griba, ir priekš tevis arī mana. Ej savu ceļu kā citi cilvēki un esi laimīgs uz zemes.”

  Uz savas laimes ceļa mēs atradīsim to mācību, kuras dēļ esam izvēlējušies šo dzīvi.

  Continue reading “Ilūzijas”

  Sliekšņa stāvoklis.

  Evolūcija pieder pie tām retajām pasaules parādībām, par kuras esamību ir principā vienisprātis gan ticīgie, gan neticīgie, gan visvisādi citādi domājošie. Strīdīgais jautājums šeit piesaukto vidū būtu par evolūcijas virzītājspēku, taču to šoreiz neaiztiksim (šeit domāts virzītājspēka primārais aspekts – vēl aiz pretstatu vienību cīņas). Continue reading “Sliekšņa stāvoklis.”

  Par miega okulto nozīmi.

  Kas tad īsti ir miegs? Miega laikā cilvēka es un astrālais ķermenis dodas garīgajā sfērā, atstājot dzīvības un fizisko ķermeni gultā. Cilvēka Es un astrālais ķermenis atrodas garīgajā sfērā, kur tam nepieciešams satikties ar saviem mirušajiem tuviniekiem, savu sargeņģeli, pārskatīt dotās inkarnācijas uzdevumus un kā konkrētā zemesdzīve saskan un turpina iepriekšējas dzīvēs iesāktos uzdevumu. Cilvēka Es un astrālais ķermenis miega laika tāpat iedarbojas no ārpuses uz fizisko un dzīvības ķermeni, kuri ir dienas laikā zaudējuši spēkus, lai tos atjaunotu. Continue reading “Par miega okulto nozīmi.”

  SANSKRITA UN LATVIEŠU VALODAS LEKSIKAS SALĪDZINĀJUMS

  Sanskrita valoda ir mirusi valoda, kas pielietota rakstībā vairākus tūktošus gadus atpakaļ pirms vairākiem tūkstošiem gadu.
  Latviešu valoda pastāv joprojām.

  Vārds Sanskritā

  Vārds
  Latviski

  Nozīme
  (vienāda abās valodās, angliski)

  dala

  daļa

  “part, division”

  dina

  diena

  “day”

  Dyaus

  Dievs

  “Deus, God”

  devah

  devējs

  “giver”

  dhuma

  dumi

  “smoke, of smoke”

  drgha

  dārga

  “expensive”

  dhurti

  durt

  “injure, stab”

  dusim

  dosim

  “give, will give”

  dhruva

  druva

  “field of grain”

  duris

  durvis

  “door”

   *d

  ēd

  “eat”

  Continue reading “SANSKRITA UN LATVIEŠU VALODAS LEKSIKAS SALĪDZINĀJUMS”

  Dainu Dievs – kā latviešu tautas garīguma ideāls

  Runāšu par DAINĀM. Tās nākušas no senas aizvēstures un vēl aizvien ir latviešu tautas garīgo atziņu galvenais avots. Antons Rupainis – arheolingvīnists ar pasaules vārdu, pētot dainu un vēdu izcelsmes laiku, ir nonācis pie atziņas, ka vēdas un dainas ir nākušas līdz mums no dziļas aizvēstures – vismaz no aiz četriem ledus laikmetiem un tik pat veca un sena ir arī letu un baltu civilizācija.
  Dainas ir latviešu tautas dziesmas – mutvārdu kultūras mantojums dzejas formā. Vissenākais kādu atziņu veids vienmēr ir bijis greznais jeb dzejiskais. Kad tautas senāk runājušas par dievišķām lietām, tad tās vienmēr lietojušas grezno dziesmu valodu un atmetušas ikdienišķo. Continue reading “Dainu Dievs – kā latviešu tautas garīguma ideāls”

  Labs rīts!

  …ir īpatnēji, ka mani aizskar darbīgu, atklātu, atdodošu ļaužu darbi, kuriem nav vienaldzīga bērnu dzīve Juglas neredzīgo internātvidusskolā. Vājredzīgie un neredzīgie bērni – caur mūziku pasniedz sevi Eiropā, gūst lielas balvas, kaut gan tagad pašiem nav savas aktu zāles, nav sava rotaļu laukuma pagalmā! „Redzi ar sirdi” – akcija, kura uzrunāja mani. Iebrukušos griestus skolas aktu zālē kopā mēs varam atjaunot. Uz šo brīdi jau ir saziedoti 10000Ls. Ir palicis viens solis, un Tu to vari! Līdz 20.oktobrim es Tevi aicinu sniegt savu artavu! Tu leposies ar to! 31.oktobrī Tu ienāksi skaistā vājredzīgu un neredzīgu bērnu aktu zālē. Tu redzēsi, un viņi to jutīs! Mums ir svarīgs katrs lats, jo ieguvēji būs šie bērni! Continue reading “Labs rīts!”

  BRĪVĪBA

  Savā būtiskākajā nozīmē brīvība ir brīvība no evolūcijas cikliem. Lai gan cilvēki atrodas pastāvīgā attīstības stāvoklī, Pats ir brīvs no evolūcijas spēkiem.
  Kamēr esam sagūstīti prāta, dabas un ķermeņa kondicionētībā, tikmēr mēs nevaram pieredzēt brīvību. Kā no ieslodzītā var sagaidīt to, lai viņš justos brīvs, kamēr viņš vēl sēž cietumā?

  Continue reading “BRĪVĪBA”

  Ziemassvētku kartiņu labdarības akcija

  Lūdzam iegādāties skolēnu zīmētas Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un šādi atbalstīt Ziemassvētku labdarības akciju.
  http://www.eurika.lv/kartinas.html
  Par labdarības akcijā iegūtiem līdzekļiem šogad Bērnu Slimnīcas Reanimācijas nodaļai tiks dāvāta Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta. Tā veic elpošanas aizvietošanu mākslīgā veidā pieslēdzot pie sistēmas, lai spētu nodrošināt elpošanas atbalstu slimniekiem no zīdaiņu vecuma līdz pieaugušam pusaudzim.

  Continue reading “Ziemassvētku kartiņu labdarības akcija”

  Došana un ņemšana.

  Domājot par kopsakarībām ap mums, atkal un atkal nākas atklāt, cik ļoti it kā šķietami atsevišķi procesi atspoguļo lietu universālo kārtību. Viens no šādiem procesiem varētu būt mūsu savstarpējās mijiedarbības jeb enerģijas apmaiņas process vienam ar otru (šeit un turpmāk rakstā ar „došanu” un „ņemšanu” domāti tieši enerģētiskie – ne mantiskie – procesi). Continue reading “Došana un ņemšana.”

  Labu apetīti!

  Restorāns bija šodien tikko atvērts, sanākušie apmeklētāji pētīja ēdienkarti un savstarpēji apspriedās – nez’, kura šnicele varētu būt garšīgāka, kuros rolmopšos šodien ietīts kas svaigāks, ko varētu nozīmēt spāņu tostemonu frikasē ar pompidū siera terterīni un kurā desertā ir mazāk kaloriju. Continue reading “Labu apetīti!”

  TV atkarības aspekti

  Atkarība ir stāvoklis, kurā persona jūt kategorisku vajadzību pēc toksiskas vielas vai kāda cita produkta, ja kavējas tā atkārtota uzņemšana vai liegta pieeja tam. Tā varētu definēt, kas tad ir atkarība. Tā var būt viena, divas vai pat vesela buķete vienam cilvēkam. Šķiet, ka nav cilvēka, kuram nevarētu piedēvēt vienu vai otru atkarību. Ja atkarība ir laba un cilvēks no tā necieš, bet gluži otrādi tā disciplinē un attīsta, tad pret to nav jācīnās. Ir cilvēki, kuri izjūt fizisku atkarību pēc svaiga gaisa, meditācijām un tamlīdzīgi, tas ir apsveicami un par tām netiks runāts. Continue reading “TV atkarības aspekti”

  Trīs māsas

  Lūgšana, meditācija un apcere. Izvairoties no striktām definīcijām, padomāsim, kas varētu būt raksturīgs katrai no šīm māsām.

  Sāksim ar lūgšanu – laikam relatīvi visvienkāršāk saprotamo no trijotnes. Tomēr, neskatoties uz it kā vienkāršību, ir šķautnītes, ar kurām domās un vārdos es vēlētos mazliet paspēlēties.

  Continue reading “Trīs māsas”

  Sevis došana.

  Pēc vispārējās sarunas par došanu un ņemšanu mazliet pievērsīsimies došanai. Palūkosimies uz vienu sevišķu un īpašu tās aspektu.
              Iepriekšējā rakstā attiecībā uz došanu pieskārāmies tēzei, ka došanai vajadzētu notikt, pašam cilvēkam esot ar „pilnu kausu”. Kritērijs šādai došanai bija atrodams komentāros – apmierinātība un rimtums. Par apmierinātību viss tā kā būtu skaidrs – ja cilvēks dod no sirds, viņš dodot nevar būt neapmierināts. Savukārt, dodot „atraujot no sirds”, nevar būt apmierināts. Continue reading “Sevis došana.”

  Fragments no Ekharta Tolles grāmatas „Jauna pasaule”

  Vārdi – vai tie būtu izteikti, vai veido skaņas, vai arī paliktu neizsacīti kā domas – var gandrīz tevi hipnotizēt. Tu drīz vien tajos apmaldies, tevi pārņem nešaubīga ticība, ka, piesaistījis vārdu kaut kam, tu zini, kas tas ir. Patiesībā tu nezini, kas tas ir. Tu vienīgi esi apslēpis mistēriju zem apzīmējuma. It viss – putns, koks, pat vienkāršs akmens – un katrā ziņā cilvēks – galu galā ir neizzināms. Iemesls ir tā neizdibināmais dziļums. Viss, ko mēs spējam uztvert, pieredzēt, par ko domāt, ir vien īstenības virsējais slānis, kas mazāks par aisberga virsūdens daļu. Continue reading “Fragments no Ekharta Tolles grāmatas „Jauna pasaule””

  Gāzes kamera

  Es gribēju pajautāt par „realitāti” un tās attiecībām ar Ceļu, bet varbūt pat ne par realitāti, bet par ar mani notiekošo lietu svarīgumu gan Ceļa kontekstā, gan arī vispār. Jau kopš bērnības mani nepamet nerealitātes sajūta – par ar mani šeit un tagad notiekošā nesvarīgumu. Skolā es domāju, ka nu es iestāšos institūtā un sāksies Īstā, lasi, – Reālā Dzīve. Sākās, vells parāvis. Pēc tam, jau Institūtā es sāku saprast (vai patiešām sāku?), ka arī šī dzīve nav īsta, bet viss ir vēl priekšā. Lūk šis „viss vēl priekšā” – vēl viena no visbriesmīgākajām „lamatām” manā ceļā. Continue reading “Gāzes kamera”

  Boriss Grebenščikovs “Дело За Мной”

  Дело За Мной

  Сегодня днем единственная тень
  Это тень от облаков на траве.
  Иду, как будто бы козырь в кармане
  И еще полтора в рукаве;
  Я напоен солнцем,
  Я напоен луной.
  Я чувствую, что ты где-то рядом
  И я знаю, что дело за мной.
    

  Darāms tas man

  Šodien vienīgā ēna
  Ir ēna no mākoņiem zālē.
  Soļoju it kā ar trumpi kabatā
  Un vēl ar pusotra piedurknē;
  Esmu saules piepildīts,
  Esmu mēness piepildīts.
  Jūtu, ka Esi kaut kur blakus
  Un zinu, ka darāmais tagad ir man.

  Continue reading “Boriss Grebenščikovs “Дело За Мной””

  KONCERTS – MEDITĀCIJA – veltījums Šri Činmoja piemiņai

  “Ja mēs varam izjust, ne tikai to, kā skan mūsu balsis un darbojas mūsu pirksti, bet dziļi caur mūziku mūsu sirdīs izpaužas kāda cita realitāte, tad tā ir dvēseles mūzika. Ja mēs dziedam dvēselisku dziesmu, tad visu mūsu būtni caurstrāvo intensīvs prieks.”

  Ar meditatīvām melodijām un dziesmām ansamblis paceļ jūs iekšējās mūzikas pasaulē. Mūziķi izpildīs dziesmas, kas komponētas dziļā meditācijā, pavadījumu veidojot no austrumu un rietumu instrumentiem.

  Sestdien, 27.oktobrī, 19:00 Pasaules Tirdzniecības centrā Elizabetes ielā 2. Ieeja brīva.

  Continue reading “KONCERTS – MEDITĀCIJA – veltījums Šri Činmoja piemiņai”

  Boriss Grebenšķikovs – Par Visa Būtiskā Jēgu.

  О Смысле Всего Сущего

  Человеческая жизнь имеет более одного аспекта.
  В городе Таганроге есть два Звездных проспекта.
  На одном – небеса зияющие
  И до самого Волго-Дона
  Возвышаются сияющие
  Дворцы из шлакобетона.
  И по нему каждую пятницу,
  Как выйдут со смены из шахты,
  Маршируют белозубые
  Космонавты.

   

  Par Visa Būtiskā Jēgu. 

  Cilvēka dzīvei ir vairāk par vienu aspektu.
  Pilsētā Taganrogā ir divi Zvaigžņu prospekti.
  Vienā – debesis starojošas
  Un līdz pašai Volga-Donai
  Slejas zaigojošas
  Keramzītbetova pilis.
  Pa to katru piektdienu,
  Kolīdz iznāk no maiņas šahtā,
  Maršē baltzobaini
  Kosmonauti.

  Continue reading “Boriss Grebenšķikovs – Par Visa Būtiskā Jēgu.”

  Reliģijas un veģetārisms

  Visu pasaules lielāko reliģiju svētajos rakstos ir norādes uz veģetārismu kā ideālu dzīvesveidu.

  Budisms. Viens no budisma pamatprincipiem ir nevardarbīga attieksme pret visu dzīvo un dabu. Budisms māca dzīvot tādā veidā, kas nenodara ļaunumu ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne videi. Ir budisma virzieni, kas kategoriski iestājas pret nogalināšanu, un šo principu attiecina arī uz dzīvniekiem, putniem, zivīm un kukaiņiem.

  Continue reading “Reliģijas un veģetārisms”

  Neorganiskie

  Senās Meksikas magi bija pirmie, kuri ieraudzīja šīs ātrās ēnas, tā kā tās it visur viņiem sekoja. Viņi tās redzēja tāpat kā tu un arī kā enerģiju plūsmas Vismumā. Un viņi noskaidroja kaut ko ļoti dīvainu. Viņi ievēroja, ka mums katram ir kompanjons. Mums ir plēsoņa, kurš ir atnācis no Visuma dzīlēm un pārņēmis varu pār mūsu dzīvēm.
  Cilvēki ir viņa gūstekņi. Viņš padarīja mūs paklausīgus un bezspēcīgus. Ja mēs mēģinām sacelties, viņš mūs apspiež. Ja mēģinām rīkoties patstāvīgi, viņš pavēl mums tā nedarīt.

  Continue reading “Neorganiskie”

  Umberto Eko meklē ideālo lasītāju jeb saldētas vistas noslēpumi

  Eko izpratnē romāna rakstīšana ir kosmoloģisks akts, un visaptverošā sefirotu koka klātbūtne akcentē to, ka Fuko svārsts ir pilnīga un zināmā mērā pašpietiekama pasaule. Bez tam – arī romāna varoņi mēģina radīt tikpat universālu pasaules modeli, kāds ir sefirotu koks. Viņi lasa grāmatas, meklē analoģijas, no kultūras zīmju tīklojuma izgriež ārā atsevišķus fragmentus, lai no tiem samontētu Plānu, kas aprakstītu un izskaidrotu cilvēces vēsturi. Fuko svārsts ir romāns, kura struktūra atbilst pasaules modelim un kurš arī stāsta par šāda modeļa radīšanu. Cik lielā mērā šie modeļi ir reāli – tas jau ir pakārtots jautājums, kaut gan no Fuko svārsta izriet secinājums par to, ka ir gan svētīgi orientēties šādos visaptverošos modeļos, tomēr nav ieteicams tiem pārmēru uzticēties.
  Continue reading “Umberto Eko meklē ideālo lasītāju jeb saldētas vistas noslēpumi”

  A.Balodis – Kosmosofija. (1935)

  Kosmosofija ir mācība par Dievu, pasauli un visu, kas tanī atrodas.
  Pirmo reizi joga zināšanas un iekšējā pieredze atklājas eiropiešu izteiksmē. Līdz šim ir iespiestas tikai jogas mācības, metožu kopojumi un aicinājumi pielietot tās. Līdzīgu darbu nav nevien latviešu, bet arī cittautu eiropejiskā literatūrā. Šinī grāmatā puslīdz sistematizēta neliela daļa no joga Inigaes Noimanta -gara mācības. Viņas priekšrocība ir tās lielā skaidrība. Tagadējās mācības par garīgo pa­sauli klibo miglainībā. Daļa šādu publicējumu rodas aiz nezināšanas, tiešo piedzīvojumu trū­kuma dēļ. Daļa aiz pilnīgi saprotamas apmaldīšanās bezgalīgajā kosmisko parādību plašumā. Parasti uzķerto daļu pieņem par veselu, par gal­veno, īsto, vienīgo, tad vairs nekā jauna nemeklē, negaida, pat apkaro. Tomēr lielākā daļa rodas kā īpatnējs ļaunās pasaules cīņas paņēmiens, kā intriģējoši noslēpumi lasītāja domu saistīšanai vampīriskos nolūkos.

  Continue reading “A.Balodis – Kosmosofija. (1935)”

  Mīlestības likumi

  Hellingers, dzimis 1926. gadā, ilgus gadus bija katoļu garīdznieks, tad dzīves otrā pusē pievērsās psiholoģijai, psihiatrijai un aprakstīja Mīlestības likumus, ko izmanto arī terapijas tehnikā “Ģimenes zvaigznāji” (Famili konstilations). Hellingera teorija dzimst no prakses. Mīlestības likumi – tā ir augstākā dvēseles matemātika un strādā tāpat kā gravitācijas, fizikas un matemātikas likumi. Nav nozīme tam, vai tos konkrētais cilvēks zina, vai tie viņam nav zināmi. Continue reading “Mīlestības likumi”

  Latviešu valoda kā brīnums

  Valodu var aplūkot dažādi.Ja uzklausītu tikai to, kā mūsu valodu vērtējuši un nievājuši okupanti un viņu pakalpiņi, tad var iebraukt dziļā purvā. Neviens neiebilst, ka lielo tautu pilsoņi lepojas ar savu valodu plašo pielietojumu, bet tas nedrīkst būt par iemeslu citu valodu noniecināšanai. Vēl jo vairāk tas nav jādara pašiem latviešiem.

  Continue reading “Latviešu valoda kā brīnums”

  Yagaveda Festivāls – Mistiskais Mežs Lietuvā 19-22. jūlijā

  Yagaveda ar draugiem no visas pasaules aicina piedalīties transezotēriskā Yaga festivālā. Festivāls notiks notiks Maiju kalendāra beigās Lietuvā, 60km uz dienvidiem no Viļņas, Dzukijas mežā pie neliela ezera. Pasākuma koncepcija veltīta cilvēciskās apziņas evolūcijai un virzīta uz tās kolektīvu attīstību un paplašināšanu, attīrīšanu un vienotību ar Zemes garu un visu pasauli.
  Trīs dienas un trīs naktis būs piepildītas ar mūziku, dejām un zināšanām. Lai uzzinātu vairāk informācijas par programmu, māksliniekiem un dalībniekiem – skatīt mājas lapā  http://www.yagagathering.org/ – spiediet uz zīmēm uz kokiem lapas augšā.

  Continue reading “Yagaveda Festivāls – Mistiskais Mežs Lietuvā 19-22. jūlijā”

  Nirvāna.

  Budisma mācības kodols ietverts četrās patiesībās: (1) dzīve ir ciešanas: (2) ciešanām ir cēlonis; (3) ciešanu izbeigšanās; (4) ceļš, kas ved uz ciešanu izbeigšanos. No ciešanām var atbrīvoties, iznīcinot cilvēkā alkas. Rezultātā tiek sasniegts dzīves mērķis – nirvāna – valodnieciski neizzināma realitāte, kas nepieder pie lietu kategorijas.  Nirvāna nav paradīze Rietumu izpratnē, bet gan individualitātes pārvarēšana. Continue reading “Nirvāna.”

  Otrais ikgadējais dzen-mākslas festivāls „Maha-Upaija-Party” (27.jūlijs – 5.augusts, Krievija.)

  Ko nozīmē „Maha-upaja-party”?
  Maha (sanskritā) – liels
  Upaija (sanskritā) – prasmīgie līdzekļi, meistarība
  Party (angliski) – ballīte, festivāls
  Festivālā „Maha-upaija-party” ir izdzēsta robeža starp organizatoriem un festivāla dalībniekiem. Paši dalībnieki ir arī organizatori. Jebkurš dalībnieks var festivāla ietvaros organizēt un novadīt savas aktivitātes. Organizatori (www.nadprof.ru) festivāla laikā tikai palīdz uzturēt kopējo festivāla procesu un arī veido savas aktivitātes vienlīdzīgi ar pārējiem dalībniekiem.

  Continue reading “Otrais ikgadējais dzen-mākslas festivāls „Maha-Upaija-Party” (27.jūlijs – 5.augusts, Krievija.)”

  Demonoloģija

  Ja apziņā iezagušās domas par neveiksmi, tad to ir pārņēmuši saprāta dēmoni. Ja apziņā iezagusies miesas kāre, izvirtība, tad dēmoni ir pārņēmuši to. Ja apziņā iezagusies trauksme, tad izmisuma dēmoni ir pārņēmuši to. Ja apziņā iezagusies izlaidība, tad apsēstības dēmoni ir pārņēmuši to. Ja apziņā iezagušies sapņi par lepnību, tad dēmoni ir  pārņēmuši to. Continue reading “Demonoloģija”

  Apzināto sapņu pasaules izpēte

  Angļu psihiatrs Federins van Edens jau 1913. gadā izmantoja terminu apzinātie sapņi. 20. gadsimtā Olivers Fokss šādus pārdzīvojumus nosaucis par “gudrības sapņiem”. Šāds apzīmējums nespēja atšķirt apzinātos sapņus no parastiem. Pastāv vairāki iemesli, kāpēc mūsdienu zinātnieki, kas nodarbojas ar psiholoģiskajiem pētījumiem, izvairās runāt par apzinātiem sapņiem. Parasti sapņi kā subjektīvs piedzīvojums noris dziļā miegā, un iespējams tāpēc tie netika padziļināti pētīti. Un tikai 20. gs. 50. gados tehnikas un zinātnes attīstība sapņiem ļāva nonākt zinātnieku redzeslokā.   Continue reading “Apzināto sapņu pasaules izpēte”

  Palīdzēsim planētai otrdien 17.07.07. pl. 14:11

  Mēs dzīvojam laikā, kad dabas stihijas, zemestrīces un cunami graujoši ietekmē mūsu dzīves. Šobrīd mēs varam ātri sagraut brīnišķo planētu Zeme ar atomenerģiju vai ar lēnu apkārtējās vides piesārņošanu, pilnīgu resursu izlietošanu un planētas pārapdzīvotību. Man palūdza nodom jums ziņu par to, ka mums ir iespēja glābt planētu un pārvērst to veselīgā vidē, piepildītā ar mīlestību mums un mūsu nākamajām paaudzēm. Lūdzu izlasiet šo stāstu. Es ceru, ka tas glābs Zemi.

  2007.gada 17.jūlijā 11:11 pēc Grinvičas (Latvijā 14:11) būs spēcīgs radošās enerģijas pacēlums, kas ļaus savienoties cilvēkiem un planētas vibrācijām un veikt Zemes dziedināšanu.

  Lūdzu lasiet par šo Plānu lapā http://www.firethegrid.com/

  Continue reading “Palīdzēsim planētai otrdien 17.07.07. pl. 14:11”

  Dzīvojiet šai mirklī

  Kad jūs iedziļināties meditācijā, laiks izzūd. Kad meditācija patiesi uzplauks, nekādu laiku jūs neatradīsiet. Tas notiek pats no sevis – kad pazūd prāts, pazūd arī laiks. Tādēļ mistiķi visos laikos ir teikuši, ka laiks un prāts ir kaut kas tāds, kas līdzinās medaļas divām pusēm. Prāts nevar dzīvot bez laika, bet laiks nevar dzīvot bez prāta. Laiks ir prāta eksistences veids. Tādēļ visi Budas aicinājuši: “Dzīvojiet šobrīd”. Continue reading “Dzīvojiet šai mirklī”

  Vizualizācijas metode – noderīga arī veiksmīgam biznesam

  Vizualizācijas metode ir universāla, jo ar panākumiem izmantojama ļoti dažādos gadījumos – pirms uzstāšanās ar prezentāciju auditorijas priekšā, plānojot svarīgu tikšanos ar klientu, gatavojoties eksāmenam universitātē, spēlējot boulingu vai basketbolu, plānojot projektu vai domājot par nākamā gada plāniem un mērķiem utt. Pats galvenais ir ieraudzīt veiksmīgu rezultātu.

  Continue reading “Vizualizācijas metode – noderīga arī veiksmīgam biznesam”

  Sapņu ķērāja noslēpums

  Sapņu ķērājs jeb sapņu šķirotājs (pēc senas Ziemeļamerikas indiāņu leģendas) ir rāmītis, kuru pakar virs gultas galvgaļa, lai labie sapņi rāmīša tīklā tiktu notverti un paturēti, bet sliktie caur tīkla caurumu aizvadīti projām kosmosa plašajās tālēs uz nebūtību. Sapņu ķērāja noslēpumu esot radījis indiāņu burvis Iktoms, kurš ieradies zirnekļa izskatā un noaudis šo savdabīgo tīklu. Tagad sapņu ķērāji kļuvuši populāri visā pasaulē. Continue reading “Sapņu ķērāja noslēpums”

  R.Kiplinga poēma

  Continue reading “R.Kiplinga poēma”

  Minimums par Dzīves Noslēpumu

  Visas reliģiozās, garīgās un pašpilnveidošanās mācības uz Zemes pamatojas uz vienu un to pašu, tikai dažādi to izsaka.
  Piemēram, paskaties uz cilvēku, kas izjūt pret sevi žēlumu un kuram liekas, ka visa pasaule ir noskaņota pret viņu. Viņa dzīves uztverē dzīve tā ir cīņa. Kā jau tev zināms, Visuma spogulis ir tā iekārtots, lai dotu cilvēkiem saskaņā ar viņu dzīves uztveri. Taču tas neizdabā, nolasot un izpildot acumirklīgās cilvēka iedomas, jo atspoguļojumā pamatojas (ņem vērā!) uz cilvēka attiecībām un rīcību. Continue reading “Minimums par Dzīves Noslēpumu”

  Ieskats Torsionu lauka teorījā

  Sešdesmito gadu beigās Maskavas Starptautiskās teorētiskās un praktiskās fizikas institūta laboratorijas vadītājs akadēmiķis Genādijs Šipovs ķērās pie grūta uzdevuma – vienotā lauka teorijas radīšanas. Šipovs turpināja to, ko nepaspēja pabeigt Enšteins. Pagāja laiks un deviņdesmito gadu beigās Šipovs apgalvoja, ka viņam izdevies atklāt Visuma uzbūves principus un šo pētījumu ietvaros esot arī vesela virkne cilvēcei praktiski noderīgu lietu. Continue reading “Ieskats Torsionu lauka teorījā”

  Noslēpums – The Secret

  Austrālijas entuziastu grupas radītā filmā uzmeklēti ļoti daudzi populāri cilvēki, kuri šodien zina vienu no lielākajiem noslēpumiem – kā darbojas Visuma spēki. Viņi vēlējās ar šīm zināšanām dalīties ar visiem cilvēkiem.
  Šis noslēpums jums var dot visu, ko jūs vēlaties. Laimi, veselību un uzplaukumu. Jūs varēsiet kļūt par to, par ko vēlaties. Ar cilvēkiem katru dienu notiek brīnumi. Brīnumainas izdziedināšanās, apbrīnojamas izmaiņas finansiālajā stāvoklī, brīnumjauki stāsti par attiecību mainīšanos starp cilvēkiem. Ja vien cilvēki zina, kā pagriezt dzīvi virzienā, kuru viņi vēlas. Continue reading “Noslēpums – The Secret”

  Dzīvības un nāves mistērija

  Nāves problēma ir bijusi aktuāla jau kopš cilvēces pastāvēšanas sākuma, tāpēc cilvēki vienmēr domājuši par dzīvības un nāves mistēriju. Mēs piedzimstam, lai atstrādātu savu karmu. Ko sēsim, to pļausim. Mērķis, kurš mūs piekaļ dzīvības un nāves ritenim – tas ir karmas likums. Karma mūs sasaista, bet tā mūs spēj arī atbrīvot. Karma – tas ir cietums, kamēr mēs turpinām turēties pie sajūtu uztveres īslaicīgās pasaules. Tiklīdz mēs pievērsīsimies mūžībai, karma mūs atbrīvos.

  Continue reading “Dzīvības un nāves mistērija”

  Rabindranats Tagore – Lūgšana

  Šī ir man lūgšana tev, mans kungs, – izravē, izravē manā sirdī vājību ar visu sakni.
  Dod man spēku viegli panest visus priekus un bēdas.
  Dod man spēku mīlā tev kalpot un padoties.
  Dod man spēku nekad neatstumt nabadziņus un nelocīt savus ceļus bezkaunīgas varas priekšā.
  Dod man spēku garā augstu pacelties pāri visām ikdienas rūpēm.
  Un dod man spēku mīlā pakļaut šo spēku tavai gribai. Continue reading “Rabindranats Tagore – Lūgšana”

  Visuma Mīlestība

  Ja nebūtu Mīlestības, Svētā Trīsvienība būtu kā neizpausta divpusība, jo Gaisma un Dzīvība spēj apgaismot un dot dzīvību Garīgai Valstībai pat nepieņemot formu materiālā pasaulē.

  Tomēr Kopīgās Nepieciešamības likums nosaka, ka materiālās un garīgās pasaules evolūcijai, pirmais (materiālais) ir otrā (garīgā pasaule) emanācija. Evolūcija izvirza savas prasības, kuras parasts mirstīgais nav spējīgs aptvert.

  Continue reading “Visuma Mīlestība”

  Dažādi viedokļi

  Ja mēs kaut ko neredzam, tas nenozīmē, ka tas, ko mēs neredzam, neeksistē. Ja cilvēks ir akls, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi redz to, ko viņš neredz.
  Ja mēs kaut ko nedzirdam, no tā neseko, ka tā, ko mēs nedzirdam, nav. Ja cilvēks ir kurls, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi dzird to, ko viņš nedzird. Ja mēs esam mēmi, tas nenozīmē, ka tā, par ko mēs nevaram pastāstīt, nav. Ja cilvēks ir mēms, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi var aprakstīt to, ko viņš nevar aprakstīt.

  Continue reading “Dažādi viedokļi”

  Reliģijas un veģetārisms

  Visu pasaules lielāko reliģiju svētajos rakstos ir norādes uz veģetārismu kā ideālu dzīvesveidu.

  Budisms. Viens no budisma pamatprincipiem ir nevardarbīga attieksme pret visu dzīvo un dabu. Budisms māca dzīvot tādā veidā, kas nenodara ļaunumu ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne videi. Ir budisma virzieni, kas kategoriski iestājas pret nogalināšanu, un šo principu attiecina arī uz dzīvniekiem, putniem, zivīm un kukaiņiem.

  Continue reading “Reliģijas un veģetārisms”

  AIZIEŠANAS MĀKSLA

  Lai atjaunotu mūsu vēstījuma pavedienu, mēs iztirzāsim iekšējā garīgā cilvēka aktivitāti, kurš ir nometis savu fizisko un ēterisko ķermeni un tagad atrodas smalkā ķermeņa čaulā (tas ir veidots no astrālās jeb jūtošās substances un mentālās substances). Vidusmēra cilvēka spēcīgās emocionālās, jūtīgās polarizācijas dēļ ir nostiprinājusies ideja, ka cilvēks pēc īstās nāves vispirms aiziet savā astrālajā ķermenī, bet vēlāk mentālajā starpniekā. Bet tas tā nav. Continue reading “AIZIEŠANAS MĀKSLA”

  Dvēsele — mīlestība un gudrība

  Daudzi izglītoto ļaužu pasaulē ir nopūlējušies ar Dvēseles izpētīšanu; bet tā kā viņi neko nav zinājuši par garīgo Pasauli un par cilvēka stāvokli pēc nāves, tad viņi nevarēja neko citu kā sacerēt hipotēzes — nevis par pašu dvēseli, kāda tā ir, bet par tās iedarbošanos ķermenī. Par pašu dvēseli, kāda tā ir, viņiem nevarēja būt cita priekšstata kā par kaut ko visai tīru ētērā, un par tās ietvaru kā par ētēru; bet par šo viņi nav iedrošinājušies izteikt kaut ko vairāk kā vien mazumu, lai nepiedēvētu Dvēselei kaut ko dabīgu, zinādami, ka Dvēsele ir garīga. Tā kā nu viņi Dvēseli tā iedomājās, tad, zinādami tomēr, ka Dvēsele ķermenī darbojas, un veic tanī visu, kas attiecas uz tā jušanu un kustēšanos, viņi nopūlējās, kā teikts, ar izpētīšanu, kā Dvēsele ķermeni iedarbojas. Continue reading “Dvēsele — mīlestība un gudrība”

  Krišnamurti mācību dažu aspektu apskats

  … saskaņā ar Krišnamurti domāšana nespēj sniegt atrisinājumu mūsu konfliktiem, tikpat maz to spēj no domāšanas cēlušies pasaules uzskati, noteiktas vērtības, personīgie uzskati utt. Domāšana ir šķirošs, analītisks process un nekad nevar būt īstenība. Daudz lielākā mērā tā ir mūsu personīgā, kondicionētā skata uz lietām atspoguļojums. To atzīt, un proti, ne tikai kādā intelektuālā plānā ar domāšanas, saprāta vai pat kā dogmas un tīri pārņemta uzskata palīdzību pieņemt, – tāds ir Krišnamurti mērķis.

  Continue reading “Krišnamurti mācību dažu aspektu apskats”

  Piedošana

  Piedot nozīmē pārstāt apsūdzēt vainīgo un atlaist viņu nesodītu, neaizvainotu un nenopeltu. Piedošana ir žēlastības jautājums, kad cilvēks, kurš piedod, no kaut kā atsakās, un, darot to, viņš izbeidz šo lietu uz visiem laikiem. Continue reading “Piedošana”

  Aizsargāsim baltijas jūru, kamēr nav par vēlu !

  BALTIJAS JŪRA ir mūsu kopīpašums. No Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa ir atkarīga mūsu ikdienas dzīves kvalitāte un mūsu valstu ekonomiskā labklājība.
  Nesen tika prezentēts jauns liels projekts, kas ir iecerēts īstenot peļņas gūšanas uz vides aizsardzības rēķina nolūkā. Ziemeļu gāzes vada, kura realizēšanā ir iesaistītas gigantiskas Krievijas un Vācijas kompānijas, būvdarbi notiks veicot Baltijas jūras dibena spridzināšanas un rakšanas darbus visā 1200 km Baltijas jūras garumā no Ziemeļiem līdz Dienvidiem. Šī projekta sekas videi izraisa lielas raizes mums, jaunatnei, kura vēlas dzīvot pie tīras un drošas Baltijas jūras.

  Continue reading “Aizsargāsim baltijas jūru, kamēr nav par vēlu !”

  Roberts Mūks. „Reliģija un filozofija”

  Reliģija parasti saistās ar ticību Dievam vai citām pārdabiskām būtnēm, ar nemirstības solījumiem utt. Reliģisks cilvēks (homo religiosus) ir tāds, kas mēģina dzīvot saskaņā ar šādu pārliecību un kam šīs zemes dzīve ir tikai pagaidu mājoklis vai pārejas stadija ceļā uz pilnīgāku eksistenci viņsaulē (kā tas ir kristietībā) vai nākamajā reinkarnācijas posmā (kā tas ir Austrumu reliģijās). Continue reading “Roberts Mūks. „Reliģija un filozofija””

  Mērķis

  „Cienījamā kaķene”, iesāka savu uzrunu Alise,

  „Vai Tu man varētu pateikt, kā lai tieku no šejienes ārā?”

  „Tas lielā mērā atkarīgs no tā, uz kurieni Tu vēlies tikt”, atbildēja kaķene.

  „Ak, tas man īstenībā ir vienaldzīgi…” , teica Alise.

  „Tad jau vienalga, uz kurieni Tu ej”, atbildēja kaķene.

   

  Continue reading “Mērķis”

  Psihoanalīze un dzenbudisms

  Salīdzinot dzenbudismu ar psihoanalīzi, mēs aplūkojam divas sistēmas, kas teorijā tiecas pētīt cilvēka iedabu, bet praksē cenšas rast veidu, kā sasniegt labbūtību. Katra sistēma ir attiecīgi Austrumu un Rietumu domāšanas raksturīga izpausme. Dzenbudismā indiešu racionālisms un abstraktā domāšana saliedējas ar ķīniešu konkrētību un reālismu. Psihoanalīze ir tikpat izteikti rietumnieciska, cik dzenbudisms austrumniecisks, tā sakņojas gan Rietumu humānismā un racionālismā, gan deviņpadsmitā gadsimta romantiskajos centienos atklāt tumšos, racionālismam nepakļāvīgos spēkus. Tālākā pagātnē garīgās “krustmātes” šai zinātniski terapeitiskajai attieksmei pret cilvēku ir sengrieķu gudrība un senebreju ētika. Continue reading “Psihoanalīze un dzenbudisms”

  Saruna ar „valdniekiem”.

  Sakiet lūdzu cienījamie prezidenti, premjeri un kancleri, kurš patiesībā vada valsti?
  Pirmajā brīdī šāds jautājums var šķist ļoti dīvains, pat skolnieks, atbildot uz to, pateiks, ka valsti vada prezidenti, premjeri, parlamenti.
  Tomēr tāda atbilde vien liecina par ilūziju plašo izplatību gan tautas masās, gan valdošajos slāņos. Pamēģināsim kliedēt tās.

  Continue reading “Saruna ar „valdniekiem”.”

  JOGA nozīmē dzīvot sirdī

  Meditācija un joga kļūst par mūsdienu cilvēka dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Radoša pieeja dzīvei un darbam, sava ceļa meklējumi – tas viss var būt kopts un attīstīts ar enerģiju un mieru, kuru mums sniedz meditācija un joga. Stress, nedrošība un nepārliecinātība par saviem spēkiem – tas viss var būt mazināts un neitralizēts pielietojot gadsimtos kopto un pilnveidoto meditācijas un jogas pieredzi.
  Labu iespēju apgūt būtiskus meditācijas paņēmienus, mums piedāvā viens no pasaules vadošajiem lektoriem -praktiķiem Aditja Novotni (Austrija) savā bezmaksas seminārā – treniņā svētdien, 16.septembrī.

  Continue reading “JOGA nozīmē dzīvot sirdī”

  SPOGULIS

  Reiz sensenos laikos, kad vēl paša Laika nebija, un Zeme bija tukši melna bumba, uz tās dzīvoja tikai viena vienīga dvēsele, jauna un labestīga, bet nepieredzējusi. Viņa dzīvoja pilnīgā vientulībā un bija… pārliecināta, ka uz pasaules neviena, izņemot tās, nav. Bet reiz tās priekšā nezin no kurienes uzradās Visvarenais Burvis. Continue reading “SPOGULIS”

  Slimību riņķa dancim- stop

  Esam dzirdējušas ārstu jautājumus – vai jūsu ģimenē ir bijušas šādas slimības, kāda diagnoze bija jūsu mātei, māsai? Vai šādas problēmas ir bijušas arī jūsu radiem? Jā? Tādā gadījumā jūs esat paaugstināta riska grupā saslimšanai ar šo slimību.
  Un tajā brīdī mēs ieslēdzam sevī nolemtības sajūtu. Tur neko nevar darīt… arī man tas neies secen… tas ir tikai laika jautājums, bet es vēl esmu jauna, es vēl to negribu- un asaru jūra viļņojas!

  Continue reading “Slimību riņķa dancim- stop”

  Šakjamūni Budas relikvijas

  Trīs dienas – 21., 22. un 23. septembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē būs apskatāma jau pasauli apceļojusi budisma relikviju izstāde, kurā atrodamas arī vēsturiskā Šakjamūni Budas relikvijas.
  Sirds Svētnīcas Relikviju Tūre ir labdarības projekts, kas norit visā pasaulē – līdz 2010. gadam dažādās pasaules valstīs ir apskatāma vairāk nekā 1000 Budas un citu svēto būtņu relikviju izstāde.

  Continue reading “Šakjamūni Budas relikvijas”

  Apziņas parazīti

  „Šodien parunāsim par svarīgāko maģijas jautājumu,” – teica Dons Huans, – „un sāksim ar sarunu par enerģētisko ķermeni”.
  Par enerģētisko ķermeni viņš bija stāstījis jau neskaitāmas reizes, sakot, ka tas ir enerģētisko lauku kopums; fizisko ķermeni veidojošo enerģētisko lauku spoguļattēls.

  Continue reading “Apziņas parazīti”

  Falliskās paralēles.

  Virsraksts varēti šķist gana jocīgs, taču tas visnotaļ precīzi atspoguļo īsās pārdomas, ar kurām vēlos padalīties.
              Austrumu kultūrās falliskie simboli ir plaši izplatīti. Pats populārākais izpildījums laikam ir t.s. „Šiva lingam” – vertikāls falls, kas atrodas makstī. Šai konstrukcijai literatūrā ir dažādi simboliski skaidrojumi. Viens no vispārīgajiem skaidrojumiem ir, ka tā ir Šivas saplūšana ar Šakti, taču šīs tēzes atšifrēšanai atkal vajadzīgi skaidrojumi.

  Continue reading “Falliskās paralēles.”

  Martins Grejs (Martin Gray) – Zemes spēka vietu dziļākā nozīme

  Pašlaik pasaulē ir vērojams sociāli-kulturāls fenomens – vispārējas garīgas apziņas mošanās. Starp citiem pārējiem brīnišķīgiem šīs atmodas aspektiem ir jāmin visu uz zemes dzīvojošo būtņu neatkarības īstenošanās process. Kā atvasinājums no šīs īstenošanās ir sapratne par to, ka katrs cilvēks – vīrietis vai sieviete, baltais vai melnais, no rietumiem vai austrumiem, bagāts vai nabags – ir viena gara, vienas enerģijas, viena Dieva, vienas Mīlestības bērns. Šī dižā apzināšanās pakāpe ir solījums katram planētas cilvēkam. Ir daudzi ceļi, daudzas iekšējā darba metodes, kuras katrs no mums var savā dzīves ceļā lietot šādas pakāpes sasniegšanai. Continue reading “Martins Grejs (Martin Gray) – Zemes spēka vietu dziļākā nozīme”

  Acīmredzamais un neticamais. (Nenopietna alegorija par nopietnām lietām).

  Vēlme strīdos noskaidrot patiesību ir pazīstama no sendienām. Ir pat spārnots teiciens, ka strīdos patiesība dzimstot. Šoreiz gan būs runa par gadījumiem, kad patiesības piedzimšana ir visai apgrūtināta. Modelis ilustrācijai būs gana banāls, tomēr tas lieliski pakļaujas attiecināšanai uz „plašākiem ūdeņiem” un alegoriski apraksta dažu labu pazīstamu situāciju būtību. Continue reading “Acīmredzamais un neticamais. (Nenopietna alegorija par nopietnām lietām).”

  Skaņas mitoloģija

  Skaņa kā parādība, šķiet, ir labi pazīstama. Vai tajā var atrast mītoloģiju, jo skaņa taču ir svārstības, ko sadzird ar ausi? Tomēr, kā izrādās, tas nav tik vienkārši. Viss sākas ar to brīdi, kad cilvēks mēģina apcerēt un iepazīt tuvāk šo skaņu. Skaņa izrādās vesela sarežģīta pasaule, un kā tāda tā ir saistījusi cilvēku uzmanību jau kopš seniem laikiem tik daudz, ka kļuvusi par būtisku nojēgumu dažādās reliģiskās, mītoloģiskās sistēmās.
  Nereti skaņa tiek uzskatīta par visuma radīšanas spēku.

  Continue reading “Skaņas mitoloģija”

  TAISNĪBA UN NETAISNĪBA

  Kamēr tiek uzskatīts, karotājiem ir jāatšķir labais no ļaunā un jācenšas rīkoties taisnīgi izvairoties no kļūdām, samuraja Ceļš ir dzīvs. Taisnība un netaisnība apzīmē labo un ļauno. Taisnība tas ir labi, netaisnība-slikti. Parasti ļaudis apzinās labo un ļauno, taisnīgumu un netaisnību, taču viņiem šķiet neinteresanti un garlaicīgi rīkoties taisnīgi un būt cēlsirdīgiem. Slikti uzvesties un rīkoties netaisnīgi ir daudz jaukāk un vienkāršāk, tāpēc daudzi cilvēki izdara izvēli par labu nepareiziem un sliktiem darbiem un viņiem kļūst grūti rīkoties pēc taisnības un darīt labu.

  Continue reading “TAISNĪBA UN NETAISNĪBA”

  Kontemplatīvās lūgšanas vēsture kristīgajā tradīcijā

  Pirmos piecpadsmit kristīgās ēras gadsimtus valdīja pozitīva attieksme pret kontemplāciju. Diemžēl, no sešpadsmitā gadsimta viedoklis attiecībā pret kontemlāciju izmainījās un nosvērās vairāk uz negatīvo pusi. Kontemplatīvās lūgšanas vēsture var palīdzēt labāk saprast mūsdienu Baznīcas stāvokli un tās garīgo pieredzi.

  Continue reading “Kontemplatīvās lūgšanas vēsture kristīgajā tradīcijā”

  Apburtais loks 2

  Mācies nestīvēties un neiesaistīties strīdā, vēl jo vairāk, ja strīds nav par tēmu. :))) Priekš tā ir vajadzīgs tikai uzmanīgums. Uzmanīgums rodas automātiski, ja ir ne-pieķeršanās (ne-stīvēšanās). Tāpat – ne-pieķeršanās rada arī pareizu redzēšanu. Uzmanīgums un pareiza redzēšana, kuri rodas no ne-pieķeršanās, – nav šķirami. Uzmanīgums un pareiza redzēšana, kuri rodas no ne-pieķeršanās, rada vieglumu. Vieglums iemiesojas smaidā un priekā. Smaids un prieks rada ne-pieķeršanos. :)) Aplis noslēdzies. :))) Continue reading “Apburtais loks 2”

  Vīrieša un sievietes attiecības

  Pirmām kārtām saite starp vīrieti un sievieti izveidojas pirmā seksuālā kontakta laikā. Šī saite saglabājas uz ilgu laiku. Ar katru nākamo seksuālo partneri saite kļūst vājāka, attiecības kļūst virspusējākas. Tai pat laikā savstarpējā Mīlestība var kļūt arī stiprāka un dziļāka. Attiecības, sekss un Mīlestības ir dažādi jēdzieni, kas mēdz pārklāties. Ja seksa rezultātā rodas bērns, šī saite kļūt izteikti stiprāka. Katras nākamās attiecības, kurās dzimst bērni ir stiprākas par iepriekšējām. Continue reading “Vīrieša un sievietes attiecības”

  PRĀTS UN TĀ VEIDI

  Apziņa, saprašana un zinātājs ir sinonīmi; tie ir visplašākie apzīmējumi prāta raksturošanai. Ikviens prāts (čitta) vai mentāls faktors (čaitta) ir apziņa, ir saprašana, ir zinātājs. Šie termini būtu jāsaprot aktīvā nozīmē tādēļ, ka prāti ir momentānas apziņas, jo tie ir aktīvi zināšanas aģenti. Buddhismā prātu neuzskata kā tikai vispārēju informācijas krātuvi vai kā smadzeņu mehānismu, bet gan kā atsevišķus zināšanas momentus, kuru nepārtrauktā plūsma veido mūsu zināšanas maņu. Continue reading “PRĀTS UN TĀ VEIDI”

  Vienkāršas dzīves filozofija

  Tiem, kas pirmo reizi dzird vārdu “aura” vai netic gaišredzības fenomenam, viss, ko es līdz šim esmu teicis, varētu šķist visai neticams. Kā gan es varētu redzēt to, ko neredz vairāk kā 99% cilvēku? Vai drīzāk es šos priekšstatus sev neiztēlojos vai vienkārši izgudroju, lai sevi padarītu svarīgāku? Un, ja arī es patiešām kaut ko redzētu, tad kā es no tā varētu secināt kaut ko par pagātni vai par nākotni? Continue reading “Vienkāršas dzīves filozofija”

  Kā atbrīvoties no krāmiem

  Šī grāmata iedvesmoja ar prieku atbrīvoties noliela daudzuma krāmu.:))
  Esmu ievērojusi, ka lasītāji dalās gandrīz tikai 2 daļās – tie, kas iekšēji nobrieduši pārmaiņām, un grāmata viņiem lieliski palīdz šajā procesā, un tie, kas jūtas (vismaz viņiem pašiem tā liekas) gana komfortabli pašreizējā dzīvē un grāmatu uztver kā savas dzīves apdraudējumu – pēdējiem grāmata NAV domāta! Esiet laimīgi tādi, kādi esat, un grāmatu droši varat nelasīt (līdz brīdim, kad paši sajutīsiet nepieciešamību)! 🙂 Continue reading “Kā atbrīvoties no krāmiem”

  Mīlestība meklē pēc kalpošanas

  Mūsu pienākums ir sprediķot nevis ar vārdiem, bet gan ar piemēru, ar savu rīcību. Visi mīlestībā darītie darbi ir miera darbi.
  ***
  Es nekad neuzlūkoju par savu pienākumu apkalpot cilvēku masas. Es aizvien raugos uz indivīdu. Es varu mīlēt tikai vienu cilvēku vienā reizē. Es varu paēdināt tikai vienu cilvēku vienā reizē.Tikai vienu, vienu, vienu. Continue reading “Mīlestība meklē pēc kalpošanas”

  Ričards Feinmans par spēju atrasties nenoteiktībā

  Ričards Feinmans (fiziķis, nobela prēmijas laureāts) par spēju atrasties nenoteiktībā.

  “Tu zini… ir… viena lieta. Es spēju sadzīvot ar šaubām… un ar nenoteiktību, ko rada nezināšana.

  Es domāju, ka daudz interesantāk ir dzīvot nezināšanā, nevis zināt atbildes, kuras var būt nepareizas.

  Man ir aptuvenas atbildes un ir lietas, kurām es vienkārši ticu, un ir dažādas ticamības pakāpes dažādām lietām,… bet man nav absolūtas pārliecības par nevienu no šīm lietām. Un ir daudz lietu, pat kurām es nezinu pilnīgi neko, piemēram… vai ir kāda nozīme jautāt: “kāpēc mēs esam šeit?”… un ko šis jautājums vispār nozīmē?… es varu par to nedaudz padomāt,… bet ja es nevaru to izprast, tad es varētu kaut kādu atbildi izštukot… Bet man nav jāzina atbilde. Man nav… es nejūtos nobijies, nezinot lietas… , esot pazudis noslēmpumainajā Visumā, bez jebkāda mērķa un nolūka… kas tā arī ir, tiktāl, ciktāl es par to varu pateikt, iespējams.

  Bet tas mani nebiedē. :)”

  22.06.2007

  Continue reading “Ričards Feinmans par spēju atrasties nenoteiktībā”

  18 garīgās attīstības likumi

  Šri Šri Ravi ŠankarsKad cilvēks uzmanību pievērš dzīves garīgajam aspektam, viņš sajūtas atbildīgs, piederošs, līdzjūtīgs un vēlas rūpēties par visu cilvēci. Garīgums uztur un sargā dzīvību. Tas jūs dara stiprus un nelokāmus. Garīgums neievēro šķiru, ticību, reliģiju un tautu šaurās robežas un piešķir jums apziņu, ka dzīvība eksistē visur. Un tikai ar šīs apziņas palīdzību, ar šo apziņas garīgo pacēlumu mēs varam izbeigt karus un atjaunot cieņu pret cilvēka tiesībām visā pasaulē. Continue reading “18 garīgās attīstības likumi”

  Harmonija

  Visi vēlas kļūt laimīgi, bet ne visi zina, kā to panākt. Vairākums uzskata, ka laime ir materiālais nodrošinājums. Mazākums, gluži pretēji, ir pārliecināts, ka laimi sniedz vienīgi garīgums. Patiesībā ne viena, ne otra izpratne nav ideāla, jo laime ir līdzsvarā starp mūsu materiālajām vajadzībām un garīgajām tieksmēm. Labākais ceļš, kas ved uz šādu stāvokli, ir misticisma ceļš, kuru var formulēt kā likumu iepazīšanu un pielietošanu, kuri cilvēku saista ar Radītāju. Šo likumu ievērošana ļauj cilvēkam dzīvot harmonijā ar sevi un citiem cilvēkiem, dzīvot harmonijā ar apkārtējo dabu. Continue reading “Harmonija”

  Ceļojums uz Austrumzemi Viduseiropā.

  Uzzinājis, ka marta vidū lielā indiešu krija-guru Hariharanandas 100-gadi svin Minhenē, un tur ieradīsies arī Hariharananda Babas garīgais mantinieks un darba turpinātājs Paramahamsa Pragjānananda (bet šogad viņš Eiropu apmeklē tikai divas reizes) un apdomājis, ka tas nav pārāk tālu no kāda cita liela indiešu Skolotāja pašreizējās dzīves vietas Eiropā, bez tam vēl turpat vien netālu dzīvo arī Osvalds Aura, ar kuru šad tad sarakstos jau vairākus gadus. Continue reading “Ceļojums uz Austrumzemi Viduseiropā.”

  Pērkons

  Stāvu kalna galā, pavērsis seju pret tuvojošos melno mākoni. Tas nāk rāmi. Tas nāk lēnām. Tas nāk neatvairāmi. Tas rada godbijību gan manī, gan apkārtējā dabā, kura starp skaļi dzirdamo pērkona ducināšanu pēkšņi ir pilnīgi apklususi.
  Klusums izraisa iekšēju kņudoņu, kas vēsta, ka tūlīt notiks kaut kas dižs.

  Continue reading “Pērkons”

  Bauda, ieradums un askētisms. Dž. Krišnamurti. Komentāri dzīvei.

  Viņš bija veselīgs, domājošs vīrietis tā ap trīsdesmit. Viņš strādāja kaut kādā valsts iestādē. Kā pats skaidroja, viņam nebija nekas iebilstams pret savu darbu, kurā viņš saņēma labu atalgojumu un daudzsološu nākotni. Viņš bija precējies, viņam bija četrus gadus vecs dēls, kuru bija vēlējies paņemt līdzi, taču māte uzstājīgi bija pret, teikdama, ka bērns traucēs sarunai.

  Continue reading “Bauda, ieradums un askētisms. Dž. Krišnamurti. Komentāri dzīvei.”

  Vai tiešām nav cita ceļa?

  Parasti cilvēkam dzīve ir miglaina un vienveidīga nodarbe – eksistence, kurā, lai arī netrūkst dažādu prieka brīžu, iezīmējas tikai ar apātisku pāreju no vienas aktivitātes pie citas, un tas viss tikai, lai konstatētu, ka laime, ko viņš meklē, patstāvīgi aizslīd.

  Tāda cilvēka dzīve raksturīga ar tukšuma sajūtu un notrulinātu vēlmi aizpildīt šo tukšumu. Nezinot, kurp viņu velk, cilvēks pamana sirdī iemitinājušos spiedošu veltīguma sajūtu un drīz vien apjauš, ka dzīve slīd no rokām, iztērēta uz bezjēdzīgu cilvēcīgi triviālu sīkumainību.

  Continue reading “Vai tiešām nav cita ceļa?”

  Meklētājs, Nāve, Ceļš

  Brīdī, kad cilvēks apzinās ZINĀŠANU šausminošo dabu, viņš apzinās arī, ka šajā ceļā uzticams ceļabiedrs ir nāve, neaizvietojams partneris, kas vienmēr ir līdzās. Nāve ir galvenais faktors, kas zināšanas pārvērš par spēku, reālu spēku. Ar nāves pieskārienu noslēdzas viss, un viss kam viņa pieskaras, kļūst par Spēku.
  Tikai nāves idejas pieņemšana Meklētājam dod atsvešinātību, pietiekošu, lai piespiestu sevi kaut kam, tāpat kā tam, lai ne no kā neatteiktos. Viņš zina, ka nāve seko viņam pa pēdām un nedos laiku aiz kaut kā aizķerties, tāpēc viņš mēģina visu, ne pie kā nepiesaistoties.

  Continue reading “Meklētājs, Nāve, Ceļš”

  Iekšējais izplatījums. Dž. Krišnamurti. Komentāri dzīvei.

  Viņš bija ļoti nopietns un vairs ne jauns, taču viņam piemita patīkams smaids un lieliska veselība. Sēžot sakrustotām kājām uz grīdas, viņš nedaudz aizķeroties spēja izskaidroties angliski. Aizķeršanās dēļ viņš nedaudz mulsa, taisnodamies, ka savulaik mācījies koledžā, nokārtojis maģistra pakāpes eksāmenus, taču nu tik daudz gadus nav runājis angliski, ka šo valodu gandrīz aizmirsis. Viņš lasīja daudz literatūras sanskritā un itin bieži sanskrita vārdi izspruka caur viņa lūpām. Continue reading “Iekšējais izplatījums. Dž. Krišnamurti. Komentāri dzīvei.”

  Versija par nabadzību garā

  „Svētīti garā nabagie, tiem piederēs debesu valstība” – tas ir viens no visbiežāk citētajiem Bībeles tekstiem. Citēts saistībā ar dažādām lietu izpausmēm, jo satur ļoti plašas interpretācijas iespējas.
  Šo rindiņu autors ir savācis nelielu kolekciju ar, sauksim tās par varbūtējām versijām. Pat pārliecinātajiem kristiešiem (atsevišķi aptaujātiem), no kuriem nevienam nebija šaubu, par ko tad īsti ir vēstījums, katra aptaujātā nešaubīgums ar sišanu pie krūts – es zinu, kā tā tas ir un citādi tur nemaz nevar būt! – netraucēja sniegt trīs dažādas skaidrojuma versijas. Continue reading “Versija par nabadzību garā”

  Intervija ar Viņa Svētību Dalailamu XIV

  Sakiet, lūdzu, kādi, jūsuprāt, ir rietumnieku galvenie pārpratumi par Tibetas budismu?
  Viens ir tas, ka Tibetas budisms ir kaut kas līdzīgs – kā to sauc? – melnajai magijai un ka tam kāds sakars ar seksu. Otrs, ka Tibetas budisms it kā esot tik varens (smejas), ka viss, ko vēlies, piepildās nekavējoties. Tas ir par traku – manuprāt. Un daudzi pārpratumi saistās ar trešo aci. Vēl ir arī virkne sīkāku. Continue reading “Intervija ar Viņa Svētību Dalailamu XIV”

  Strīds

  Pieņemsim, ka mēs ar tevi uzsāktu strīdu, un tu mani uzvarētu, bet es nevarētu tevi strīdā uzvarēt, vai tas nozīmētu, ka tev patiešām ir taisnība, bet man patiešām nav taisnība? Bet, ja es uzvarētu tevi, un tu nevarētu mani uzvarēt, vai tas nozīmētu, ka tieši man ir taisnība, bet tev ne? Vai noteikti kādam no mums jābūt taisnībai, bet kādam tai nav jābūt? Vai arī taisnība var būt mums abiem, vai arī nevienam no mums? Un ja mēs paši nevaram izlemt, kuram no mums ir taisnība, kuram ne, tad citi vēl mazāk to spēs izdarīt mūs vietā. Kurš tad mūs iztiesās?

  Continue reading “Strīds”

  Ko nozīmē laulība Indijas Vēdu skatījumā?

  Personas patiesais ceļojums uz sevis izaugsmi virzienā no centrēšanās sevī  uz centrēšanos uz citiem sākas ar laulību. Ētikas un morāles sēklas, kuras bērni saņem no savas ģimenes un vides, sāk strauji zelt un augt pēc laulībām. Mīlestība un ziedošanās, paškontrole, sevis veltīšana, tam visam ir labas iespējas attīstīties laulības dzīvē. Ģimene ir skola, kurā sasniedzam attīrīšanos visās dzīves sfērās un laulība iezīmē ieiešanu šajā skolā.

  Continue reading “Ko nozīmē laulība Indijas Vēdu skatījumā?”

  KONDICIONĒTĪBA UN OTRĀ DABA

  Pēc Maitrejas Mācībām viss, kas ir materializējies, saucas prakriti. Tā ir mūsu “otrā daba”. Pašlaik mūsu otrā daba pārvalda prātu , dabu un ķermeni. Līdz ar augošo samanīšanu tā zaudē spēku. Kamēr mūs pārvalda mūsu otrā daba, tikmēr mēs nevaram saprast esības mākslu. Maitreja inspirē visus izpildīt savu uzdevumu un ar augošu Paša samanīšanu atbrīvoties no šīs otrās dabas. Continue reading “KONDICIONĒTĪBA UN OTRĀ DABA”

  Neuztver savas domas pārāk nopietni!

  Cik gan viegli cilvēki iekrīt savu iedomu cietumos. Cilvēka prāts vēlmē zināt, izprast un kontrolēt jauc priekšstatus un viedokli ar patiesību.
  Tev ir jābūt plašākam par domām, lai aptvertu: lai kā arī tu skatītos uz savu dzīvi vai kāda cita dzīvi vai uzvedību, lai kā vērtētu jebkuru situāciju, tas ir tikai skatpunkts, viena no daudzām iespējamām perspektīvām. Tas ir tikai saišķis domu. Bet īstenība ir vienots veselums, kur viss ir saistīts, kur nekas nepastāv pats sevī un viens pats. Domāšana sadrumstalo īstenību – tā saskalda to priekšstatu druskās un gabaliņos.

  Continue reading “Neuztver savas domas pārāk nopietni!”

  Okultisma un dabas zinātņu patiesības kritēriji 1. saruna

  Vēl pavisam nesen okultisms un zinātne bija divi nesavienojami jēdzieni. Tagad šo nozaru pārstāvji mēģina saskaņot viedokļus, meklēt kopīgo un atšķirīgo. Katrai nozarei ir savi patiesības kritēriji un savas metodes, kā tos pierādīt, ko otra puse lielākoties neatzīst. Lūk, tāpēc arī veltām pirmo sarunu patiesības kritēriju pierādīšanai.
  Continue reading “Okultisma un dabas zinātņu patiesības kritēriji 1. saruna”

  Svēto pīšļi, pār kuriem iznīcībai nav varas

  Kristīgās baznīcas, klosteri glabā daudzu svēto, Dieva izredzēto mirstīgās atliekas un tām līdzi ieliktās relikvijas, kuras nav pakļautas dabas iznīcības likumiem. Mūsdienu materiālistisko uzskatu cilvēkam grūti noticēt, kāpēc svēto pīšļi nesatrūd gadu desmitiem un pat simtiem, arī zinātnieki to nespēj izskaidrot. Turklāt daudz dzirdam un lasām par to, ka svēto mirstīgās atliekas apveltītas ar brīnumdarošām spējām – tās dziedina slimos, atpestī ļauno garu apsēstos, arī pēc savas nāves svētie vēsta par gaidāmiem liktenīgiem notikumiem. Continue reading “Svēto pīšļi, pār kuriem iznīcībai nav varas”

  Lūgšana

  Cilvēks lūdz piedošanu, bet dzīvesveidu nemaina. Cilvēks skumst par savām likstām, tomēr neatmet nevienu no paradumiem, kas viņu noveduši līdz ciešanu stāvoklim. Taču nav nozīmes tikai lūgt piedošanu, ja dzīvē viss paliek pa vecam. Ja Augstāko Gudrību apgrūtina ar sevis žēlošanu, tā ir nevis bēdāšanās, bet gan liekulība. Arī piespiedu lūgšanai nav nozīmes. Kamēr cilvēki nebūs sapratuši, kāda nozīme ir saiknei ar Augstāko Pasauli, viņu izlikšanās ir tikai zaimošana. Patiesībai nevar samelot, neko nevar noslēpt no visur ieplūstošās Gaismas. Un kālab gan noklusēt apslēpto, sirds izloloto? Saikne ar Augstāko Pasauli būs pievilcīga, kad sirds apstiprinās savu lēmumu.

  Continue reading “Lūgšana”

  Kārlis Tenisons. Rubrika – Ievērojamie Latvijas mistiķi

  Pagātnes izcilās personības un viņu dzīves stāsti arī ir jebkuras tautas vēstures daļa. Viena nozīmīga daļa no šīs vēstures mums ir bijusi liegta padomju okupācijas dēļ un atgūta pēc neatkarības atjaunošanas, bet ir varbūt kāda neliela, bet ne maznozīmīga daļa, kas arī atgūstot neatkarību kaut kā piemirsta. Tas attiecas arī ir uz tādu aspektu kā Latvijā pirmspadomju laikā dzīvojušie mistiķi, starp kuriem bija arī patiešām ļoti interesantas, pat unikālas personības. Un viens no tādiem ir pavisam kolorīta personība Kārlis Tenisons (kā budistu mūks iesvētītajā vārdā Vahindra). Baskājis Tenisons kā viņu vēl sauc, un arī viņš pats sevi kādreiz bija dēvējis. Continue reading “Kārlis Tenisons. Rubrika – Ievērojamie Latvijas mistiķi”

  Lekcija Nr.5: „Kādēļ meitenei ir vajadzīga Otrā loģika, jeb Krupis tu esi vai vīrietis?”

  Lekcija Nr.5: „Kādēļ meitenei ir vajadzīga Otrā loģika, jeb Krupis tu esi vai vīrietis?”

  Es šodien pirms pusdienām gribēju parunāt… pastāstīt par Otro loģiku. Šorīt dzēru kafiju un domāju: „Kas tad nu? – Lūk, pagājušajā seminārā man vēl tā nebija – problēmas par ko stāstīt…”

  Continue reading “Lekcija Nr.5: „Kādēļ meitenei ir vajadzīga Otrā loģika, jeb Krupis tu esi vai vīrietis?””

  Kas ir Shiatsu

  Shiatsu ir japāņu masāžas tehnika un burtiskā tulkojumā nozīmē “Pirkstu Uzspiediens”. Tā tiek veikta, izmantojot ne tikai pirkstu, bet arī delnu, elkoņu, roku, ceļu un pēdu mainīga stipruma uzspiedienu.

  Kas ir Shiatsu:

  Shiatsu ir japāņu masāžas tehnika un burtiskā tulkojumā nozīmē “Pirkstu Uzspiediens”. Tā tiek veikta, izmantojot ne tikai pirkstu, bet arī delnu, elkoņu, roku, ceļu un pēdu mainīga stipruma uzspiedienu.

  Shiatsu ir visaptveroša un pilnīga ārstēšanas metode, kas balstās uz tradicionālo ķīniešu medicīnas teoriju un praksi. Šeit veselība un slimība tiek izprastas kā enerģijas stāvokļa izpausmes ķermenim, garam un dvēselei kopumā.

  Shiatsu: Kā tas notiek?

  Shiatsu masāžas seansa pamatā ir dažādu līmeņu enerģiju līdzsvarošana ķermenī. Piemēram, tā var samazināt muskuļu un saistaudu sasprindzinājumu, kas radījis sāpes. Tā arī pastiprina iekšējo orgānu darbību, aktivizējot dažādus enerģiju (akupunktūras) punktus.

  Turklāt shiatsu masāža uztur un pastiprina cilvēka dabisko dziedināšanās procesu, stimulējot organisma pašaizsardzību. Tas novērš slimības un palielina vispārējo labsajūtu. Vienlaicīgi tā ir arī dziļa fiziska un emocionāla relaksācija.

  Papildinformācija par Shiatsu:
  http://www.crystalinks.com/shiatsu.html
  http://www.japanesehealingarts.com/japanesehealingarts/shiatsu.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Shiatsu

  Šajā web saitā uzskatāmi parādīti meridiāni:
  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/8538/shiatsuing.html

  Un šeit nedaudz teorijas:
  http://www.rianvisser.nl/shiatsu/e_index.htm

  www.samuraisports.lv

  16.04.2007

  Continue reading “Kas ir Shiatsu”

  Amnestija. Roberts Mūks

  Ir pienācis laiks izsludināt amnestiju
  aizcirstām mutēm, pamirušām sirdīm, aizbāztām
  ausīm, acīm pakaušos, miroņiem aizmirstos
  kapos un tiem, kas taisās dzimt. Sanāktu
  labs pulciņš, lai sāktu Latvijas reanimāciju.
  Liels negaiss tad nāktu pār zemi
  attīrīt gaisu no meliem, no glumām
  mēlēm un papagaiļiem. Gaili, gaili
  uguntiņa, kamēr dziedās pirmie gaiļi.

  Continue reading “Amnestija. Roberts Mūks”

  Apziņas vīrusi

  Jāatlaiž to, kas bijis pagātnē. Pat to, kas bijis patīkams, labs un laimes pilns… Nav jāaizmirst, bet jāatlaiž…
  Kāpēc?
  Lai varam ieiet tagadnē un novērtēt to, kas ir mums rokās un to, ar ko varam darīt labus darbus un būt laimīgi. Jo citādi var notikt šis: “Pagājušajos Ziemassvētkos mums bija krāšņāka eglīte. Iepriekšējais draugs man biežāk dāvināja ziedus, viņam bija mazāk dzimumzīmju, bija biezāks maks. Continue reading “Apziņas vīrusi”

  Par laiku

  „Laiks! Kas tu esi, ak, laiks! Tavu eksistenci cilvēks izjūt vien tad, kad ir nelaimīgs. Laimē nepastāv laiks, jo, apziņai klusējot, pazūd laika jēdziens. Tikai, kad laime ir garām, parādās atskārsme, ka, apziņai bezlaika mūžīgajā tagadnē viļņojoties, laiks ir aizjoņojis tālāk. Laiks sākas ar kritienu no laimes, no Paradīzes. Bet nelaime arī nepazīst laiku – jo nelaimīgāks cilvēks jūtas, jo lēnāk velkas laiks, minūtes šķiet kā stundas, un visdziļākajā nelaimē, kad ciešanas un mokas kļūst nepanesamas, katrs mirklis kļūst par mūžību – laiks sastingst!

  Continue reading “Par laiku”

  No 16. līdz 26. maijam ceturto reizi Latvijā viesojas tibetiešu mūki

  Projekts “Tibetiešu mūki ceturto reizi Latvijā” norisināsies no 16.05.2007. līdz 26.05.2007. un tā ietvaros paredzēti divi koncerti, lūgšanu rituāli un “Smilšu MANDALAS” veidošana.
  Tibetiešu budistu mūku viesošanos Rīgā organizē Biedrība “EMERGO”.

  Koncerti Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē: 17. maijā plkst. 19:00 „BALTĀ UN ZAĻĀ TARA” un 24. maijā plkst. 19:00 „DZIEDINOŠAIS BUDA”.

  Continue reading “No 16. līdz 26. maijam ceturto reizi Latvijā viesojas tibetiešu mūki”

  Saule, Pērkons, Daugava

  Vārdu autors: Rainis
  Komponists: M.Brauns

  Saule, Pērkons, Daugava

  Saule Latvi sēdināja
  Tur, kur gali satiekas,
  Balta jūra, zaļa zeme
  Latvei vārtu atslēdziņa.

  Latvei vārtu atslēdziņa,
  Daugaviņa sargātāja,
  Sveši ļaudis vārtus lauza,
  Jūrā krita atslēdziņa.

  Zilzibeņu pērkons spēra,
  Velniem ņēma atslēdziņu,
  2x
  Nāvi dzīvi Latve slēdza,
  Baltu jūru, zaļu zemi.

  Saule Latvi sēdināja
  Baltas jūras maliņā,
  Vēji smiltis putināja,
  Ko lai dzēra Latvju bērni?

  Dzīves ūdens, nāves ūdens
  Daugavā satecēja,
  Es pamērcu pirksta galu,
  Abus jūtu Dvēselē,
  Nāves ūdens, dzīves ūdens,
  Abus jūtam Dvēselē.

  Saule mūsu māte,
  Daugav’ sāpju aukle,
  Pērkons velnu spērējs,
  Tas mūsu Tēvs.
  19.04.2007

  Continue reading “Saule, Pērkons, Daugava”

  Kāpēc mēs iekuļamies attiecībās ar kastītēm?

  Kastīte”, protams, domāta kā alegorija. Alegorija apziņas ierobežojumam, kurš rada mūsu nošķirtību no Esamības. Cik ir lasītas diskusijas ar teosofu piedalīšanos, viņi šīs nošķirtības sauc par kondicionētībām. Pieļauju, ka termins „kondicionētība” patiešām precīzāk apraksta apskatāmo parādību, tomēr palikšu pie sadzīviskās un ikdienišķās kastītes, jo kastīte kā tāda lieliski kalpo par ilustrāciju nosacītai telpai, kurā cilvēks var pats sevi ieslodzīt. Continue reading “Kāpēc mēs iekuļamies attiecībās ar kastītēm?”

  Zaratustras mācība, izteikta mūsdienu vārdos.

  LABAS DOMAS – LABI VĀRDI – LABI DARBI:
  Cilvēks ir piedzimis brīvs un viņam pašam ir jāizvēlas savs dzīves ceļš. Viņa liktenis ir viņa paša rokās. Viņam nav kāds no tālienes vai sveša noteikts liktenis.
  Saprāts un viedums ir atslēga patiesīgumam un īstenībai. Patiesīgums ir vienīgais ceļš uz mūžīgo laimi. No meliem ir jāizvairās. Viedums un patiesīgums stāv tuvu viens otram.
  Patiesīgums aizsargā pasauli. Pastāv “neapzinātais” un “zemapziņa”; ja tam nepievērš uzmanību, tad dvēsele protestēs un rādīs slimīgus simptomus. Continue reading “Zaratustras mācība, izteikta mūsdienu vārdos.”

  Pasaka par Viedumu

  Reiz dzīvoja vieds večuks. Viņa sieva bija mirusi agri un atstājusi viņam trīs dēlus un mazu meitiņu.
  Zēni auga ātri, un nezināja ne slimības, ne asaras, ne skaudības. Viedais tēvs nekad viņus nesita, un nelasīja garas un gudras morāles, bet ar personīgu piemēru iemācīja trīs noteikumus:
  1. Nekad ne no kā nebaidīties;
  2. Nedomāt par nākotni, bet darboties no visa spēka tagad;
  3. Neņemt svešu un būt žēlsirdīgam, netiesājot cilvēkus. Continue reading “Pasaka par Viedumu”

  Minimālas piepūles likums.

  Dabas gudrība izpaužas viegli un bez piepūles… tā ir bezrūpīga, harmoniska un mīlestības piepildīta.
  Ļaujoties harmonijai, priekam un mīlestībai, mēs bez jebkādas piepūles varam gūt panākumus un veiksmi.
  Minimālas piepūles likums… vai nepretošanās princips. Zāle nepūlas augt, tā vienkārši aug. Zeme nepūlas griezties ap savu asi. Tās būtība ir galvu reibinošā ātrumā griezties ap savu asi un brāzties cauri Visumam. Bērnu būtība ir dzīvot svētlaimē. Un cilvēku būtība ir viegli un bez piepūles piepildīt savus sapņus. Continue reading “Minimālas piepūles likums.”

  MOSTIES NO IEDOMU REALITĀTES UN IEDOMU VĒRTĪBĀM!!!

  “Es nopirkšu šīs drēbes tāpēc, ka visi pārējie tās pērk”
  “Man patīk ēst šos cepumus tāpēc, ka tik daudzi cilvēki domā, ka tie ir lieliski”
  “Es iešu augskolā tāpēc, ka ikviens cits iet augskolā”
  “Es apprecēšos un man būs bērni tāpēc, ka tā dara visi pārējie”
  “Es balsošu par politiķi tāpēc, ka visiem citiem viņš patīk”

  Continue reading “MOSTIES NO IEDOMU REALITĀTES UN IEDOMU VĒRTĪBĀM!!!”

  Visu iespēju likums

  Likums ir process, kurā neskaidrais kļūst skaidrs, novērotājs pārtop par novērojamo, vērotājs – par ainavu, sapņotājs – par sapni. Viss, ko Dievs radījis, viss, kas pastāv šajā pasaulē, ir radies, neizpaustajam kļūstot par izpausmi….. neizpaustajam, nezināmajam un neredzamajam pārvēršoties par izpausmi, zināmo un redzamo. Visuma fiziskie likumi ir dievības kustība jeb prāta kustība.

  Continue reading “Visu iespēju likums”

  Esi kluss

  Es runāju ar tevi, kad tu dzimi
  Esi kluss. Zini, Es esmu pie tevis

  Es runāju ar tevi, kad tu teici pirmo vārdu
  Esi kluss. Zini, Es esmu pie tevis

  Es runāju ar tevi, kad tu pirmoreiz atvēri acis
  Esi kluss. Zini, Es esmu pie tevis

  Continue reading “Esi kluss”

  Dvēseles attīstība un nervu sistēmas traucējumi.

  Ievērojamā itāļu ārsta un filozofa darbs “Dvēseles attīstība un nervu sistēmas traucējumi” stāsta par cilvēka garīgās izaugsmes neizbēgamu pavadoni – dažāda veida nervu slimībām, kuras pavada šo procesu.
  Roberto Asadžioli (Roberto Assagioli)(1888 – 1974) plaši pazīstams Eiropā kā ārsts – filozofs, personības rekonstrukcijas tehnikas radītājs, kuru viņš nosauca par „psihosintēzi”. Continue reading “Dvēseles attīstība un nervu sistēmas traucējumi.”

  Bez skolotāja

  Grāmatā „Klusuma spēks”(„The Power Of Silence”) pats dons Huans skaidro, ka jebkurš cilvēks var iet pa zināšanu ceļu un „atgriezties pie gara” pats (VIII-195), veicot tikai parastu darbību secību, kuru pamatā ir enerģijas saglabāšana, lai panāktu apziņas savākšanas punkta1 pārvietošanos. Viņš norāda uz iespēju veikt šādu darbu bez jel kāda skolotāja pamācībām. Vārdu pa vārdam atkārtoju viņa teikto: „Grūtības veikt šīs vienkāršās darbības… slēpjas apstāklī, ka gandrīz neviens nav noskaņots piekrist tam, ka vajadzīgs pavisam nedaudz, lai tās īstenotu. Mēs parasti gaidām paskaidrojumus, pamācības, pavadoņus, skolotājus, un kad mums saka, ka nekas no tā nav vajadzīgs, mēs tam neticam. Continue reading “Bez skolotāja”

  Kā sasniegt visu ko vēlies!

  Šī informācija, ko tu šeit uzzināsi, var izmainīt tavu dzīvi par 180 grādiem. Šīs idejas un stratēģijas ir bijušas par pamatu miljoniem cilvēku ceļā uz finansiālu neatkarību. Šie principi ir vienkāršu, efektīvi un viegli realizējami dzīvē. Katrs no tiem ir balstīts uz rūpīgu izpēti un intervijām ar vairākiem simtiem miljonāru, kuri savu pārticību sākuši no nulles. Šie principi ir pārbaudīti un pierādīti, un tie strādās arī tev, ja tu tos apgūsi un pielietosi ikdienā.

  Continue reading “Kā sasniegt visu ko vēlies!”

  Lekcijas

  Sestdien, 24.februārī Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (ZA), 2.stāva zālē ārsta-reanimatologa Pētera Kļavas lekcija “Ezoterija kā zinātne Rietumu izpratnē”.
  Lekcija notiek Antroposofiskās Garīgās Izglītības Centra  mācību
  programmas ietvaros.

   

  Continue reading “Lekcijas”

  Maitrejas vārdi par brīvību

  Savā būtiskākajā nozīmē brīvība ir brīvība no evolūcijas cikliem. Lai gan cilvēki atrodas pastāvīgā attīstības stāvoklī, Pats ir brīvs no evolūcijas spēkiem.
  Kamēr esam sagūstīti prāta, dabas un ķermeņa kondicionētībā, tikmēr mēs nevaram pieredzēt brīvību. Kā no ieslodzītā var sagaidīt to, lai viņš justos brīvs, kamēr viņš vēl sēž cietumā?

  Continue reading “Maitrejas vārdi par brīvību”

  «Zaudētais Jēzus kaps» intriģē, sadusmo un kaitina

  Piedzīvojusi pirmizrādi marta sākumā telekanālā «Discovery», dokumentālā filma «Lost Tomb of Jesus» («Zaudētais Jēzus kaps») pasaules sabiedriskās domas kaitināšanas ziņā jau pielīdzināta Dena Brauna «Da Vinči kodam». Čīlē katoļi pat izgāja ielās, lai protestētu pret filmas demonstrēšanu. Iemesls – «Lost Tomb of Jesus» apšauba vairākas kristiešiem īpaši svētas lietas. Continue reading “«Zaudētais Jēzus kaps» intriģē, sadusmo un kaitina”

  Uztvert vēstījumu

  Reiz kāds ceļotājs devās uz klosteri, lai klausītos pazīstama Meistara mācību. Kādu laiku paklausījies, viņš teica vienam no skolniekiem: „Es ceļoju no tālienes, lai klausītos Meistara vārdos. Bet tagad, kad es viņu dzirdu, man viņa vārdi šķiet pavisam parasti.”

  Skolnieks atbildēja: ”Neklausies viņa vārdos. Klausies viņa vēstījumu.”

  Continue reading “Uztvert vēstījumu”

  Paramahamsa Jogananda – fragmenti par draudzību

  Jūs esat domājuši par to, kā tas notiek? Spontānā abpusējā vēlēšanās draudzēties tieši seko no Dieva pievilkšanās likuma. Iepriekšējās dzīvēs uzkrājušās divu dvēseļu draudzīgās darbības attiecībā vienam pret otru pakāpeniski ir izveidojušas karmisku saiti kā rezultātā viņas pievelk viena otru arī šajā dzīvē.

  Continue reading “Paramahamsa Jogananda – fragmenti par draudzību”

  SĀDHANA – Dzīves piepildīšana

  Upanišadā sastopams ievērojams izteiciens: “Es nedomāju, ka es Viņu labi pazīstu, vai ka es Viņu zinu, nedz arī – ka es Viņu nezinu” (Nāham manye suvedeti no na vedeti veda ca. Kena Upan. 10.) Bezrobežīgi esošo ar prāta zināšanām mēs nekad nevaram izzināt. Bet, ja viņš mums būtu galīgi nesasniedzams, tad viņš mums nebūtu absolūti nekas. Patiesība ir tā, ka mēs viņu zinam, un tomēr to nezinam.
  Rabindranats Tagore  – Filozofiski apcerējumi.

  Continue reading “SĀDHANA – Dzīves piepildīšana”

  G.V.F.Hēgelis – Kurš domā abstrakti

  Domāt? Abstrakti? Sauve qui peut! – „Glābjas kas var!” – droši vien iebrēksies kāds algots informators, atrunājot publiku no raksta par „metafiziku” lasīšanas. Jo „metafizika” – tāpat kā „abstraktais” (un laikam arī tāpat kā „domāšana”) – ir vārds, kurš katrā izraisa vairāk vai mazāk spēcīgu vēlēšanos aizbēgt tā patālāk, kā no mēra.

  Continue reading “G.V.F.Hēgelis – Kurš domā abstrakti”

  Ūdens vēsts

  Vai neesat domājuši, kāpēc labestīgi, sirsnīgi un laimīgi cilvēki izskatās arī jaunāki un skaistāki? Atbildi sniedz japāņu pētnieka Masaru Emoto atklājums par ūdens kristāliskās struktūras izmainām, kas pierāda, ka mīļi vārdi, labas domas un skaistas jūtas maina fizisko pasauli mums apkārt. Mēs ar savām acīm re­dzam lielus priekšmetus, objektus, dzīvas būtnes, bet šis acīm redzamais lielums sastāv no neskaitāmām mikrodaļiņām, kas var būt tiklab vērtīgas kā nevēr­tīgas. Atcerieties, ka arī katrā no mums 70% ir ūdens. Tas, cik kvalitatīvas būs vairāk nekā divas trešdaļas no jūsu fiziskā ķermeņa, izrādās tieši atkarīgs ne vien no tā, ko dzerat un ēdat, bet arī no tā, ko domājat, runājat un jūtat.

  Continue reading “Ūdens vēsts”

  Aikido – pasaules Miera Māksla

  Morihejs Uešiba (1883-1969) bija izcils kaujas mākslu meistars. Pat būdams astoņdesmitgadīgs večuks, viņš varēja atbruņot jebkuru pretinieku, uzveikt jebkādu uzbrucēju skaitu un noturēt pretinieku ar vienu pirkstu.
  Neuzvarams karavīrs, vispirmām kārtām viņš bija miera cilvēks, kas nepieņem cīņu, karu un jebkādu vardarbību. Viņa ceļš bija Aikido, kas var tikt iztulkots kā “Miera Māksla”. Tie, kas nodarbojas ar Aikido, Moriheju Uešibu sauc par O’Senseju – “Lielo Skolotāju”. Continue reading “Aikido – pasaules Miera Māksla”

  „Šis un tas par pūķiem”

  Herakla varoņdarbi un stāsts par Zelta Ābeli, Utters Pendragons un Karalis
  Artūrs, Lāču Krišus un malējas, ķīniešu zodiaks un daosu tradīcijas, Svētais
  Juris un Hildegarde no Bingenes, konkurences cīņa un sinerģija. Šis un tas
  par pūķiem, protams, būs saruna ne tikai par pūķiem. Bet nekādas nezināmas
  atklāsmes nesolām. Runāsim par visiem mums no bērnības labi zināmām lietām,
  par pasakām, kuras pasaka, un par mītiem, kuri min. Saruna nav monologs,
  saruna – tā ir saruna. Šoreiz Undīnes aicināti parunāsim par pūķiem.

  Sestdien, 3.martā plkst. 18:00 Pasaku mājā “Undīne” lekcija “Šis un tas par
  pūķiem” ar folkloras grupas “Pērlis” meiteņu klāt piedziedātām
  tautasdziesmām līdzdziedāšanai.

  Continue reading “„Šis un tas par pūķiem””

  Pusdienas ar Dievu…

  Reiz dzīvoja kāds mazs zēns, kurš ļoti vēlējās sastapt Dievu. Viņš gan labi apzinājās, ka ceļš uz to vietu, kur mīt Dievs, ir ļoti tāls. Tāpēc viņš sapakoja savu mugursomu pilnu ar limonādes bundžām un šokolādēm un devās ceļā.
  Krietnu brīdi noskrējis, viņš nonāca līdz nelielam parkam. Tur viņš pamanīja kādu vecu sievu, kura sēdēja uz soliņa un novēroja baložus, kas tekalēja ap soliņu un meklēja barību.
  Mazais zēns apsēdās sieviņai līdzās uz sola un atvēra mugursomu. Viņš jau grasījās izņemt vienu limonādes bundžu, kad pamanīja sieviņas izsalkušo skatienu. Tad viņš paņēma vienu šokolādi un pasniedza to sieviņai. Continue reading “Pusdienas ar Dievu…”

  Mazā sutra par Malunkje

  Reiz Svētītais („Svētītais”, jeb „Bhagvans” – viens no veidiem, kā budisma sutrās apzīmē Buddu) uzturējās Džetas dārzā – Anatapindikas klosterī. Un lūk, teram („tera” – vecākais), Malunkje dēlam, kurš tobrīd atradās vienatnē un koncentrējās, ienāca prātā šāda doma: „Ir jautājumi no viedokļu jomas, kuras Svētītais ir atstājis bez atbildes, nav izskaidrojis, ir atraidījis: vai pasaule ir mūžīga, vai nav; vai pasaulei ir robežas, vai nav; ķermenis un dvēsele ir viens un tas pats, vai ķermenis tas ir viens, bet dvēsele – kas cits; vai eksistē Tathagata („Tathagats”, jeb „tā atnākošais” – vēl viens veids, kā budisma sutrās apzīmē Buddu) pēc nāves, vai neeksistē, vai ne eksistē, vai ne neeksistē. Uz visiem šiem jautājumiem Svētītais neatbildēja.

  Continue reading “Mazā sutra par Malunkje”

  Dž . Krišnamurti. Komentāri par dzīvi. Domas pārtraukšana.

  Pārsteidzoši, kādu nozīmi mēs piešķiram uzrakstītam vārdam, tā saucamajiem svētajiem rakstiem. Gan zinātnieki, gan diletanti ir kā grafomāni, viņi pastāvīgi atkārtojas, lai cik bieži arī nemainītos skaņuplates. Viņi ir ieinteresēti zināšanās, nevis pārdzīvojumā. Zināšanas – tas ir šķērslis pārdzīvojumam. Zināšanas kalpo kā drošības josla, patversme – tāpat kā nezinošais ir zināšanu apburts un iespaidots, tā zinošais tiek cienīts un apbrīnots. Krāt zināšanas – tas ir slikts ieradums, kā iedzeršana; zināšanas nenoved pie izpratnes. Var iemācīt zināšanas, bet ne gudrību; lai iegūtu gudrību, ir jābūt brīvam no zināšanām. Zināšanas nav tāda naudas vienība, ar kuru var nopirkt gudrību. Taču cilvēks, kurš ielīdis zināšanu patversmē, neuzdrošinās iznākt ārā, tā kā vārdi baro viņa domas, viņš apmierinās ar domāšanu, pārdomām. Domāšana, pārdomas – tas ir šķērslis pārdzīvojumam, bet, ja nav pārdzīvojuma, nav arī gudrības. Zināšanas, ideja, ticība stāv gudrības ceļā.

  Continue reading “Dž . Krišnamurti. Komentāri par dzīvi. Domas pārtraukšana.”

  CILVĒKS UN STIHIJAS

  Ūdens kā dzirkstošs avots izlaužas no zemes dzīlēm, tas viļņo upēs, ezeros, un jūras plašumos. Ūdens var pārvērsties ledū un tvaikā. Ūdens sakrājas miglā un nokrīt kā lietus, sniegs vai krusa. Tas modina mūs vasaras rītos svaigā un veldzējošā rasā. Ūdens nemitīgi maina veidolu un tā raksturu var ietekmēt pat vismazākais šķērslis tā ceļā.  Ūdens ir tik plūstošs, maigs un tik jūtīgs, taču tai pat laikā spēj būt stiprāks par akmeni. Continue reading “CILVĒKS UN STIHIJAS”

  Cukura aizkulises

  Sakarā ar plānoto cukurrūpnīcu slēgšanu gribu padalīties ar neoficiālu informāciju par šo darbību iemesliem un metodēm. Jautājumu par to, ka ražot cukuru bija un arī būs izdevīgi sīkāk neapskatīšu, par to var izlasīt kaut vai profesoru Arvīda Vildes (http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=16615773 ) un Jāņa Kaktiņa (http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=16624563 ) rakstos, tāpat tas būs pamatots arī topošajā ekonomiskajā vērtējumā.

  Continue reading “Cukura aizkulises”

  Mātes padoms

  Šigun meistars Džuins bija slavens Sanskrita pētnieks Tokugavas laikā.
  Jaunībā viņš mēdza pasniegt privātstundas saviem studiju biedriem. Viņa māte, par to uzzinājusi, rakstīja viņam vēstuli: „Dēls, es nedomāju, ka tu kļūsi par mīlošu Budas sekotāju, ja alksti kļūt par dzīvu enciklopēdiju pārējiem. Nav gala informācijai un komentāriem, slavai un godam. Es vēlētos, lai tu beidz šos apmācību darījumus. Ieslēdzies kādā mazā templī nomaļā vietā kalnos. Veltī savu laiku meditācijām un šādā ceļā gūsti savu īsto piepildījumu.”  

  Continue reading “Mātes padoms”

  Pavasara programma buddhisma meditācijas centrā GANDEN

  Šī gada 11. – 14. aprīlī buddhisma meditācijas centrs GANDEN aicina apmeklēt tibetiešu lāmas A. god. Geše Taši Cering lekcijas un meditācijas „PRĀTS UN TUKŠUMS”.

  no 24. aprīļa līdz 31. maijam – ievadkurss „BUDDHISMA PAMATI” otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00. Ievadkursa beigās no 15. – 17. jūnijam notiks intensīvs mācību un meditāciju kurss (retrīts).

  Kurss „TRĪS CEĻA PRINCIPI” (Atsacīšanās, bodhičitta, galīgās realitātes izpratne) trešdienās plkst. 19.00 no 25. aprīļa

  Continue reading “Pavasara programma buddhisma meditācijas centrā GANDEN”

  Izglītības nākotne: vērtības un ērtības

  Saīsināts melnraksts publikācijai
  žurnālā “Skolotājs” Nr.4. 2002

  Dainis Ozoliņš. Vēsturiskais situācijas raksturojums.

  Vispirms mēģināšu kaut ko pateikt par tikumību un likumību izglītības nākotnes kontekstā, parādot vērtību un ērtību atšķirību. Tomēr, pirms runāt par izglītības nākotni vajadzētu mazliet ieskatīties izglītības vēsturē. 
            Tradicionālās izglītības sākumus (ap 1450.gadu), varētu saistīt ar J. Gutenberga  izgudrojumu – grāmatu iespiešanu, kas ļāva paplašināt grāmatu pieejamību un nepieciešamību prast tās lasīt. Eiropa izveidoja tradicionālās izglītības aparātu – laika sadalījumu izglītības procesā, izglītojamo sadalījumu klasēs, skolotāju apmācību un izglītības programmas. Izglītības sistēma savās galvenajās formālajās nostādnēs nav mainījusies simtiem gadu.

  Continue reading “Izglītības nākotne: vērtības un ērtības”

  Festivāls Dvēselei

  Festivāls iecerēts kā pozitīvs atpūtas un jaunu zināšanu ieguves pasākums visai ģimenei,pie dabas, bez alkohola/tabakas u.c. kaitīgo  vielu ietekmi uz to(festivāla teritorijā nevarēs ienest alkoholu/tabaku, tāpat to arīdzan nevarēs iegādāties. Šāda nostāja būtībā ir unikāla visā Latvijas  festivālu vēsturē).

  2007. gada 13.-15. jūlijs, Liepājas rajons, Embūtes pagasts, ”Tīreļi”

  Continue reading “Festivāls Dvēselei”

  Ceļš

  Dusmoties uz cilvēkiem nozīmē uzskatīt viņu rīcību par kaut ko svarīgu. No šīs sajūtas uzstājīgi jāatbrīvojas. Cilvēku rīcība nevar būt tik svarīga, lai uz otrā plānā atbīdītu vienīgo dzīves svarīgo alternatīvu – mūsu nemainīgās satikšanās ar bezgalību. Continue reading “Ceļš”

  Neviens nesaprot, ka viņu pasaule – ir cilvēki

  Paskatījos uz cilvēkiem metro. Viņi visi par kaut ko domā. Viņiem ir darīšanas, darbs, pasaules jaunumi, viņi domā, ka tā ir viņu pasaule. Bet viņu pasaule ir – citi cilvēki. Izņemot cilvēkus, nekā nav. Visu darbu, bankas, korporācijas, priekšniekus – to visu ir radījuši cilvēki. Cilvēki strādā nevis cits ar citu, bet ar to un tā ietvaros, ko viņi radījuši. Viņi domā, ka viņu pasaule – tas ir metro, veikals, laukums, tas ir dzīvoklis, tas ir televizors, tā ir kūpināta vista, tas ir Internets, tie ir žurnāli, tie ir klubi, tas ir sekss, tas ir šņabis. Bet cilvēki – tas ir tikai tā, starp citu. Kā piedeva, viņi pat traucē.

  Continue reading “Neviens nesaprot, ka viņu pasaule – ir cilvēki”

  Pārdomas par nevienlīdzības sākumu un cēloņiem

  „Pirmais cilvēks, kurš, iežogojis zemes gabalu, sev teica: „Tas ir mans!” – un atrada vientiešus, kuri tam noticēja, patiesībā bija īstais pilsoniskas sabiedrības dibinātājs. Cilvēce būtu izvairījusies no neskaitāmiem noziegumiem, kariem, slepkavībām un šausmām, ja būtu atradies kāds, kurš izrautu no zemes žoga mietus vai aizbērtu izrakto robežas grāvi, uzsaukdams: „Neklausieties to viltvārdi! Jūs iesiet bojā, ja aizmirsīsiet, ka zemes augļi pieder visiem, bet pati zeme – nevienam!”

  Continue reading “Pārdomas par nevienlīdzības sākumu un cēloņiem”

  Ceļš un nāve

  Kareivis zina, ka viņš ir tikai cilvēks. Viņa žēl vienīgi tā, ka dzīve ir īsa un ka viņš nepaspēs pieskarties visam, kas viņam patīk. Bet tā viņam nav problēma; tā ir vienkārši nožēla.
  Kad kareivis sāk pārvarēt šaubas un bailes, viņš domā par savu nāvi. Doma par nāvi – tas ir vienīgais, kas spēj norūdīt viņa garu.
  Nāve atrodas visur. Viņa var pieņemt automašīnas uguņu izskatu, kas uzbrauc kalnā aiz mums. Viņa var palikt kādu laiku redzama un pēc tam atkal nozust tumsā, it kā pametot mūs uz laiku, bet viņa atkal parādās nākošajā kalnā, lai atkal nozustu.

  Continue reading “Ceļš un nāve”

  Nekad nedrīkst nodot sevi

  Nekad nedrīkst atteikties no tā, ko vēlies, no tā, pēc kā tiecies. Nekad nevienam nedrīkst ļaut sevi apstādināt savā ceļā. Nekad nedrīkst atlikt malā savas vērtības dēļ citu vērtībām – lai arī cik tie gudri vai augsti-kaut-kādi-tur – šie citi vai to vērtības – neliktos! Ja cilvēks (tas ir, es) nedara to, ko vēlas, un to, ko uzskata par pareizu, viņš sagrūst no iekšpuses. Viņš zaudē spēku, viņš zaudē ticību sev, viņš kļūst par zaķpastalu un pļāpu. Un ja ir izvēle – iet pa savu ceļu, kļūdīties un nosprāgt, tad tā ir daudz labāka izvēle, nekā NEiet, izdzīvot, bet pēc tam ilgi un lēni mirt no iekšējās dvēseli plosošās sāpes, kas radusies dēļ nodevības un sīkas tirgošanās.

  Continue reading “Nekad nedrīkst nodot sevi”

  Nauda: Bet vai mēs ticam Radītājam?

  Liekas, ka neviens skaidri nezina, kur radies vecais sakāmvārds: „Nauda – visa ļaunuma sakne”, tāpat kā neviens jums neizskaidros, kāpēc un kādā veidā cūka – netīrības simbols ebrejiem, musulmaņiem un citu ticību un sektu piekritējiem – pārvērtusies par cūciņu – krājkasīti.
  Droši vien gan viens, gan otrs iejaukts antisemītisma folklorā, kas vēsta par ebreju alkatību – to grūti apstrīdēt.

  Continue reading “Nauda: Bet vai mēs ticam Radītājam?”