Elisters Kroulijs-Telemas likums: «Viss likums ir – dari, ko vien vēlies.»

Elisters Kroulijs (1875-1947) – visstrīdīgākais un varbūt vismazāk saprastais sava laika mags un okultists Elisters Kroulijs ir gan zākāts, gan dievināts. Viņš bija cilvēks, kam piemita gan rupjas pārmērības, gan spožums. Viņš uzskatīja sevi par citu dižu okultistu reinkairnāciju; pāvesta Aleksandra VI , kas bija slavens ar mīlestību uz fiziskām baudām; Edvarda Kelija, Džona Di bēdīgi slavenā asistenta Elizabetes laika Anglijā; Kaliostro un Elifāsa Levi, kas nomira tajā pašā dienā, kad piedzima Kroulijs. Viņš ari ticēja, ka bijis Ankh-f-n-Khonsu, XXVI dinastijas ēģiptiešu priesteris. Continue reading “Elisters Kroulijs-Telemas likums: «Viss likums ir – dari, ko vien vēlies.»”

Kas ir apkārtne?*

 Apkārtnes kā audzināšanas un attīstības faktora izprašana līdz šim atradusies nejaušības varā. Cik katrs cilvēks nejauši pratis orientēties, tik arī viņš iepazinies ar savu apkārtni. No tiem, kas apdāvināti sevišķām vērošanas dāvanām, iznākuši cilvēki ar lielu novērojumu krājumu un dzīvu interešu bagātību. Visu lielo vairumu tomēr redzam kā cilvēkus, kuri no šīs bagātības maz ko zin. Viņi viņu neredz. Viņi paiet garām dārgumiem, kurus citi ar prieku paceļ un noglabā savā dvēseles svētnīcā.

*Fragmenti no: Birkerts A., Broka J., Lancmanis Z. Apkārtnes mācības metodika. – R., 1921. Fragmentos saglabātas teksta valodas īpatnības.

Continue reading “Kas ir apkārtne?*”

” … kad skolnieks ir gatavs, ierodas Skolotājs! …”

 Skolnieks un Skolotājs – mūsu Visumā viss ir pakārtots šim mistiskajam pārim. Ne vairāk un ne mazāk! Tas, kurš mācās un Tas, Kurš Māca. Neviena dzīvā būtne nevar no šī likuma izvairīties… Ja kāds saka, ka viņš dzīvo tikai pats sev un visi pārējie viņam neko nenozīmē, ka viņš var bez citiem iztikt, viņš maldās. Continue reading “” … kad skolnieks ir gatavs, ierodas Skolotājs! …””

Vikas (Raganas) ticības principi

1973. gada rudenī Mineapolē sapulcējās 73 Raganas no dažādām Bur­vju mākslas tradīcijām un izveidoja padomi. Tika aizsākts biļetens Touchstone, un padome sāka vākt principu izklāstus no dažādām Vikas tradīcijām visā valstī. Bija daudz nesaskaņu, to­mēr līdz 1974. gada aprīlim padome spēja apvienot izklāstus 13 vispārīgos principos un izveidoja «Vikas ticības principu» uzmetumu, ko daudzas Raga­nas joprojām apstiprina un kas vēlāk tika iekļauts vie­nā vai vairākās ASV armijas kapelānu rokasgrāma­tās.

Continue reading “Vikas (Raganas) ticības principi”

Horhe Luiss Borhess

Horhe Luiss Borhess (1899-1986) – izcilais un reizē noslēpumainais argentīniešu rakstnieks -, turpat sešdesmit gadus darbodamies literatūrā, sarakstīja apbrīnojami maz. Viņa daiļrades kodols, to var saukt par Borhesa evaņģēliju, ir aptuveni 20 stāsti. H.L.Borhesa stāstu krājumā “Alefs” iekļauti darbi, kas ļauj iepazīt visas argentīniešu rakstnieka iecienītākās tēmas – kā ceļojumus laikā, sapņus, kas īstenojas, vai nemirstības tēmu. Continue reading “Horhe Luiss Borhess”

Sahadža-Joga. 2.daļa – Metamodernais laikmets.

Pats grūtākais ir pārliecināt cilvēku par to, ka visā pasaulē viņš ir visaugstāk attīstītā būtne, ka viņam ir iespējams kļūt par brīnumainu personu, – skaistu, miermīlīgu, eņģelim līdzīgu. Runājot par mūsdienu pasaules reālo dzīvi, šis nav labākais veids pārliecināt cilvēku par to, kāds viņš var patiesībā kļūt. Cilvēkam liktenis ir lēmis tik daudz pazemojumus, tik ļoti ir iedragāta viņa vērtību sistēma – tas viss man liek domāt: ja es netikšu pie problēmu saknēm, man nebūs viegli paskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir jāizraujas no sev uzliktajiem rāmjiem, – lai veiksmīgi attīstītos un garīgi sevi pilnveidotu.

Continue reading “Sahadža-Joga. 2.daļa – Metamodernais laikmets.”

Sahadža-Joga. 3. daļa: Pašrealizācijas protokols.

Guntis Strautnieks

Rakstā tiek atspoguļoti Sahadža-Jogas uzskati un raksta autora personīgā pieredze, kas var arī atšķirties no oficiālā Sahadža-Jogas viedokļa.

Ar atbilstošu cieņu novietojiet Šrī Matadži fotogrāfiju tīrā vietā, noņemiet apavus. Apsēdieties ērtā stāvoklī pret fotogrāfiju, turiet savas rokas pret to ar plaukstām uz augšu (var atbalstīt uz ceļgaliem). Ja Jūs vēlaties uz kaut ko koncentrēties – fiksējiet savu uzmanību uz galvas virspusi (kur maziem bērniem atrodas avotiņš). Pats labākais ir būt pilnībā atslābinātam, atvērtam un uzmanīgam.

            Ja Jūs jūtat vēsu enerģijas plūsmu, kas iziet no Jūsu rokām,- tas nozīmē to, ka Jums ir laba veselība un ka Jūs esiet saņēmis savu Pašrealizāciju.

Continue reading “Sahadža-Joga. 3. daļa: Pašrealizācijas protokols.”

Dziedniecība. Mistika un realitāte

 Šā gada maija mēnesī izdevniecība Jumava izdos dziednieka Oļega Medvedeva grāmatu “Dziedniecība. Mistika un realitāte”.

 Oļegs Medvedevs ir Latvijā pazīstams dziednieks, unikālu dziedniecības metožu izstrādātājs. Latvijas Tautas dziednieku asociācijas prezidents. Grāmatu un daudzu citu dziedniecības, parapsiholoģijas un ezoterikas jautājumiem veltītu publikāciju autors.

Continue reading “Dziedniecība. Mistika un realitāte”

Skaisto bildīšu dekonstrukcija

 Fragments no http://www.politika.lv/ , raksta autores Kristīne Gaugere, Vineta Sprugaine.

“Terorisma draudu dēļ Rīgā un citur Eiropā Dž. Buša vizīšu laikā demokrātija un tās būtiskākais pamatnosacījums — vārda brīvība, tiks realizēta drošā attālumā no paša demokrātijas nesēja izvēlētā pārvietošanās maršruta.”

“Vēl viens interesants fakts ir abu prezidentu sabiedriskā dzīve, ja tā var nosaukt, līdzdalību plašākai sabiedrībai nepazīstamās organizācijas, kurās iesaistījušies gan Dž. Bušs, gan Vaira Vīķe – Freiberga.”

Continue reading “Skaisto bildīšu dekonstrukcija”

Seminārs

No 15.VII līdz 17.VII 2005 Latvijā viesosies viens no Kararašrama Jogačarjām Svami Šudhananda Giri – Juktašrama patreizējais vadītājs un Prajnana Mission sekretārs – lai vadītu semināru interesentiem Drustu Tautskolā “99 Baltie zirgi”. Ik dienas šo trīs dienu laikā turpat tiks lasītas arī lekcijas plašākai publikai. Informācija par līniju – http://www.kriya.org/;

konteksta informācija – http://www.geocities.com/chelab4/

informatīvais e-pasts šim notikumam: kriyayoga@inbox.lv

Continue reading “Seminārs”

Informācija, kur vērsties, lai saņemtu savus dzimšanas datus

Rīgas pilsētas Dzemdību nams. Miera iela 45. Tel.7011256. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums: 1.18Ls, ja arhīvā netiek atrasta informācija, 3.60 Ls – ja ir ziņas. Continue reading “Informācija, kur vērsties, lai saņemtu savus dzimšanas datus”

Novecošana nemaz nav tik briesmīga lieta, ja ņem vērā alternatīvas… :-))))

Liekas, ka nav tāda cilvēka, kurš kaut reizi nebūtu pārdomājis fenomenu jeb, kas notiksies ar mani pēc nāves; vai ir pēcnāves dzīve. Bieži vien domas mainās atkarībā no attieksmes pret nāvi kā mēs to katrreiz izprotam. Protams, katram ir savas domas šai jautājuma un arī samērā atšķirīgas, tā pat kā slaveniem filozofiem un rakstniekiem.

Epikūrs: „Tadejādi nāve, pats lielākais no ļaunumiem, mums nerūp, jo, kamēr mēs esam, nav nāves, bet, kad ir nāve, tad mūsu vairs nav.”

Continue reading “Novecošana nemaz nav tik briesmīga lieta, ja ņem vērā alternatīvas… :-))))”

Mūsu mēmie draugi.

Liec sevi reiz iejūgt smagi piekrautos ratos un velc tos no agra rīta līdz vēlam vakaram, līdz tu nespēkā saļimsti, un tad liec vēl, lai tevi par to sit. Lai to izturētu, tev vajadzētu milzu spēkus. Tev vajadzētu Herkulesa ķermeņa spēku, Kristus dvēseles lielumu un Budas cēlo mieru. Bet no sava zirga, visu augšā minēto, tu prasi   bez žēlastības.

Continue reading “Mūsu mēmie draugi.”