Ceļavārdi

Sargieties no tiem, kuriem nav laika. Viltus aizņemtība visupirms norāda uz neprasmi apieties ar tādu dārgumu kā laiks un telpa. Tādi cilvēki var veikt tikai pirmatnējās darba formas. Jauncelsmē viņus iesaistīt nav iespējams. Mēs jau runājām par termiņu meļiem, kuri zog svešu laiku, tagad runāsim par sīkmanīgiem sliņķiem un prātā aprobežotajiem, kas aizšķērso dzīves ceļu. Viņi ir tikpat aizņemti kā piparu pilns trauks, darbs viņos vienmēr izraisa rūgtumu. Viņi ir iedomīgi kā tītari, jo, pārskaitot kvēpināmo zāļu radītā smārda daudzumu, darba vietā paši apreibinās. Izdomās simtiem ieganstu, ar ko aizpildīt brāķa darba spraugas. Viņi neatradīs ne stundu pašam neatliekamākajam. Savā trulumā viņi var kļūt nekaunīgi un norādīt to, kas pašiem ir visbūtiskākais. Viņi ir neauglīgi – tāpat kā tie, kas zog citiem laiku.

Sargieties no tiem, kuriem nav laika. Viltus aizņemtība visupirms norāda uz neprasmi apieties ar tādu dārgumu kā laiks un telpa. Tādi cilvēki var veikt tikai pirmatnējās darba formas. Jauncelsmē viņus iesaistīt nav iespējams. Mēs jau runājām par termiņu meļiem, kuri zog svešu laiku, tagad runāsim par sīkmanīgiem sliņķiem un prātā aprobežotajiem, kas aizšķērso dzīves ceļu. Viņi ir tikpat aizņemti kā piparu pilns trauks, darbs viņos vienmēr izraisa rūgtumu. Viņi ir iedomīgi kā tītari, jo, pārskaitot kvēpināmo zāļu radītā smārda daudzumu, darba vietā paši apreibinās. Izdomās simtiem ieganstu, ar ko aizpildīt brāķa darba spraugas. Viņi neatradīs ne stundu pašam neatliekamākajam. Savā trulumā viņi var kļūt nekaunīgi un norādīt to, kas pašiem ir visbūtiskākais. Viņi ir neauglīgi – tāpat kā tie, kas zog citiem laiku.


Mēs pazīstam daudzus darbiniekus, kuri atrod laiku vissvarīgākajam; viņiem nešķiet, ka viņi ir pārāk aizņemti. Kas darbā sevi netaupa, tas bagātīgi saņems. Šī darba ietilpināšanas īpašība ir nepieciešama apziņas paplašināšanai. Vai gan apziņas augsmes prieku var aizstāt ar kaut ko citu?


***


Apziņu var pieradināt pie pareizas apkārtējo lietu piederības izpratnes. Ir svētīgi apzināties, ka nekas nepieder man, bet viss pieder mums, un mēs esam izkaisīti pa visu planētu. Vai var apmierināt dzīve, kas vērsta uz personiskās bagātības vairošanu? Vai gan var piesavināties brīvo sākotnējo matēriju, kas piesātina katru priekšmetu? Protiet sajust klātbūtnes nepieciešamību ikvienā priekšmetā. Bieži vien piekrīt atzīt matērijas esamību tālajā ēterā, bet atzīt to apstrādātos un sadzīves priekšmetos uzskata par bezjēdzību. Bet augstās matērijas atzīšana ikvienā priekšmetā ceļ priekšstatu par visām dzīves detaļām.


***


Augstāko Spēku apzināšanos nedod skola, tā nenāk arī no ārienes, bet mīt tieši sirdī, būdama pati galvenā atmiņa no dzīves Smalkajā Pasaulē. Var teikt – esiet svētīti tie, kas sirdī saglabājuši Visdaiļāko. Mākoņi pār cilvēci savelkas tāpēc, ka tā aizmirsusi pašu vajadzīgāko. Nakts ir dota gara augšupcelšanai, bet cilvēki savā nezināšanā saka – miegs līdzinās nāvei. Ir aplam salīdzināt brīnišķīgo noslēpumu ar sairumu. No mazām dienām bērnam nemitīgi jāatgādina, ka miegu dēvē par sarunu ar eņģeļiem. Kad vārdi nav vajadzīgi, tad sākas izzināšana ar sirdi.


***


Valodu var bagātināt ar jauniem apzīmētājiem, bet no bezjēdzīgas čivināšanas nekāda labuma nebūs. Katrs burts atbilstoši savam skanējumam apzīmē centru vibrāciju. Ir muļķīgi bez vajadzības izjaukt saskaņu. Ievērojiet, cik skanīgi ir senie vietu nosaukumi. Jaunie ne vienmēr iegūst tādu derīgu vibrāciju. Vecajiem nosaukumiem bija mūžsena nozīme. Bieži vien nekāda filoloģija neatradīs sakni, ko ielikušas senās varenās tautas. Tāpēc mums jo saudzīgāk jāizturas pret neapgūto mantojumu, kas liek skanēt mūsu sirdīm.


 


fragmenti no “Ceļavārdi Vadonim”, Dzīvās Ētikas Mācība (Agni Joga)
http://urusvati.agni-age.net/AJ/naputstvie.html


 


03.06.2008

Komentāri: