Citāts

Baznīcas būtu jāpadara par garīgām universitātēm ar ikdienas rutīnu un
regulārām nodarbībām. Tajās būtu jānotiek ikdienas vakara pasākumiem biznesa
cilvēkiem. Ikvienai baznīcai tā vietā lai baznīcas nepastāvīgos apmeklētājus
censtos pārliecināt par nepārbaudītām attiecīgā reliģijas novirziena dogmām,
vajadzētu ieviest eksperimentālās psiholoģijas un visu reliģiju teoloģiju
studijas.

Baznīcas būtu jāpadara par garīgām universitātēm ar ikdienas rutīnu un
regulārām nodarbībām. Tajās būtu jānotiek ikdienas vakara pasākumiem biznesa
cilvēkiem. Ikvienai baznīcai tā vietā lai baznīcas nepastāvīgos apmeklētājus
censtos pārliecināt par nepārbaudītām attiecīgā reliģijas novirziena dogmām,
vajadzētu ieviest eksperimentālās psiholoģijas un visu reliģiju teoloģiju
studijas. Teorētiskajā sadaļā baznīcas universitātēm vajadzētu apspriest
kritiski un mācīt visus dažādo reliģiju uzskatus. Praktiskajā pusē vajadzētu
mācīt un eksperimentēt par efektīvu lūgšanu, regulāri apmeklējošu maksas
studentu grupās izmantojot tam pielāgotas skaņu izolējošas, nošķirtas telpas
mācīt un apgūt koncentrācijas un meditācijas tehnikas un elpošanas
vingrinājumus kā tos ir atklājuši Indijas lielie meistari un citu reliģiju
skolotāji. Vajadzētu arī notikt regulārām iknedēļas, ikmēneša un ikgada
studentu eksaminācijām par to kā notiek attīstība koncentrācijas un uztveres
spēkā. Tad baznīcas nebūs tikai no klīstošu apmeklētāju žēlastības atkarīgas
labdarības organizācijas, bet universālas attīstības līdzeklis, kas
piesaistīs sev tiešām patiesību meklējošus cilvēkus.

 

P. Jogananda, East West Magazine, 1933.gada septembris, 27.lpp.


/Guga/


27.11.2008

Komentāri: