Dž. Krišnamurti. Komentāri dzīvei

Lai dzīvotu vienam ar sevi, vajadzīga liela patiesa gudrība. Ir ļoti grūti dzīvot vienam un saglabāt elastību pret pārējo pasauli. Dzīve vienatnē bez sevī ieslēgtā pašapmierinājuma prasa lielu modrību, jo dzīve vienatnē veicina laiskumu un veido ieradumus, kuri apmierina un kurus vēlāk grūti salauzt. Savukārt, dzīve vientulībā veicina izolēšanos un tikai patiesi gudrs cilvēks spēj dzīvot viens bez sliktuma sev un apkārtējiem.

Lai dzīvotu vienam ar sevi, vajadzīga liela patiesa gudrība. Ir ļoti grūti dzīvot vienam un saglabāt elastību pret pārējo pasauli. Dzīve vienatnē bez sevī ieslēgtā pašapmierinājuma prasa lielu modrību, jo dzīve vienatnē veicina laiskumu un veido ieradumus, kuri apmierina un kurus vēlāk grūti salauzt. Savukārt, dzīve vientulībā veicina izolēšanos un tikai patiesi gudrs cilvēks spēj dzīvot viens bez sliktuma sev un apkārtējiem.


Gudrība ir vienatnē, taču vientulības ceļš neved pie gudrības. Izolācija ir nāve, bet gudrību nevar atrast, aizejot no pasaules. Nav tāda ceļa, kas ved pie zināšanas, jo jebkurš ceļš sadala un izslēdz. Ceļš jau pašā savā būtībā var novest tikai pie izolācijas, kaut arī šo izolāciju mēdz dēvēt par vienotību, veselumu, nesadalījumu, un tā tālāk. Konkrēta ceļa iešana ir izslēgšanas process, ceļš ir līdzeklis, līdzekļi izslēdz, bet mērķi ir tieši tādi paši kā līdzekļi. Līdzekļi nav nodalāmi no mērķiem, no tā, kam vajadzētu būt. Zināšana atnāk kopā ar sapratni par pļavas, par garāmgājēja, par garāmskrejošas domas mijiedarbību un attiecībām. Aiziet no pasaules, sevi izolēt, lai kaut ko atrastu, nozīmē beigas atklājumiem. Savukārt, attiecības noved pie vienatnes, kas nav izolācija. Ir jānotiek vienatnei, taču izrietošai ne no prāta noslēgtības, bet no brīvības. Pilnība atrodas vienatnē, nepilnība meklē izolācijas ceļu.


 


J. Krishnamurti. Commentaries on Living, Series II. Conformity and Freedom
„Atbilstība un brīvība” (Fragments)


No angļu valodas tulkoja Ģirts 


19.06.2009

Komentāri:

 nerrs,   11:50:51 28.07.2009
78.84.17.63

http://www.shambala.ru/madnote/ram-dzi/index.html
;)