Dziedniecība – Saslimšanu iemesli

Dziedniecība

Tradicionālajā medicīnā kā saslimšanas iemesls tiek minēts infekcijas avots, sāpju esamība, kādu ārējas iedarbības rezultāts vai kaitīgu ieradumu rezultāts u.c.
Mēs redzam kā pasaulē viss izveidots, eksistē un funkcionē, kā milzīga harmoniska sistēma: viens kalpo par iemeslu kam citam, otrs ir saistīts ar trešo u.t.t. Cilvēks arī ir savdabīga sistēma, bet ne orgānu un to funkciju sistēma, daudz sarežģītāka un pilnīgs vairāku būtību kopums. Fiziskais ķermenis- tas ir tikai viens no daudziem,- trešā zemākā sistēmas daļa, otrā un pirmā daļas– saprāts un dvēsele. Cilvēks veidots pēc Dieva veidola un līdzības, tas ir cilvēka dvēsele veidota pēc līdzības ar Dieva dvēseli, saprāts– tā ir daļa no viņa Dievišķā saprāta, kas ieliktā šai dvēselē.

DziedniecībaSaslimšanu iemesli


Tradicionālajā medicīnā kā saslimšanas iemesls tiek minēts infekcijas avots, sāpju esamība, kādu ārējas iedarbības rezultāts vai kaitīgu ieradumu rezultāts u.c.
Mēs redzam kā pasaulē viss izveidots, eksistē un funkcionē, kā milzīga harmoniska sistēma: viens kalpo par iemeslu kam citam, otrs ir saistīts ar trešo u.t.t. Cilvēks arī ir savdabīga sistēma, bet ne orgānu un to funkciju sistēma, daudz sarežģītāka un pilnīgs vairāku būtību kopums. Fiziskais ķermenis- tas ir tikai viens no daudziem,- trešā zemākā sistēmas daļa, otrā un pirmā daļas– saprāts un dvēsele. Cilvēks veidots pēc Dieva veidola un līdzības, tas ir cilvēka dvēsele veidota pēc līdzības ar Dieva dvēseli, saprāts– tā ir daļa no viņa Dievišķā saprāta, kas ieliktā šai dvēselē.
Saprāta funkcija- domu veidošana un domāšana, viņa būtība– cilvēka „es”, viņa spēja domāt. Dvēseles funkcija – tās ir jūtas un ciešanas, ķermeņa funkcija– sāpju jušana.
Dievs mīt garīgā pasaulē un saprāta pasaulē, tāpēc var pār cilvēku valdīt tikai caur saprātu un dvēseli un tieši tur viņš ieliek visu fiziskā ķermeņa slimību cēloņus. Kādi gan cēloņi var ietekmēt funkcijas un šīs neredzamās būtības? Tās taču nav pakļautas kādai materiālai ietekmei.
Dievs devis cilvēkam baušļus sekojot, kuriem cilvēkam jāmācās dzīvot harmonijā ar Dievu. Bet ja tiek pārkāpts kāds no Dievišķiem likumiem, saprātā un dvēselē tūlīt pat iemiesojas sods par izdarīto pārkāpumu, vai arī informācija par kādu saslimšanu. Izrādās, ka 70% saslimšanu veidojas tikai saprātā, piemēram, saprāts pasaka priekšā, ka sāp sirds, lai gan pati sirds vēl ir kārtībā. Kad saprāts kļūst kurls, tad saslimšana pārceļo uz ķermeni.


Dziedināšanas rezultāts


Lai izdziedinātu jebkuru saslimšanu, vispirms jāatrod iemesls cilvēka saprātā, jāizkristalizē tieši, kura likuma pārkāpums, ir izsaucis saslimšanu. Tādas dziedināšanas piemērs ir aprakstīts krievu tautas pasaka par Kaščeju nemirstīgo, kur lai to nogalinātu, vajadzēja no sākuma pārlauzt adatu. Citiem vārdiem sakot Kaščejs tā ir saslimšana, adata –viņas cēlonis saprātā, kuru salaužot var iznīcināt arī pašu saslimšanu.
Par iemeslu saslimšanām var būt paši dažādākie Dieva likumu pārkāpumi: neticība Dievam, nerealizēta nolemtība, nopēlums, augstprātība u.c. Izejot no tā var droši teikt, ka pasaulē nav nedziedināmu saslimšanu- lai tās dziedinātu jāatrod sākotnējais iemesls un tas jālikvidē.


Autori: V.V. Karelins, E.A. Safonova, tulkojums
http://shri-om.lv/


18.03.2008

Komentāri: