Dzīvības zieds un sakrālā ģeometrija.

„Dzīvības zieds” – tā ir viena no galvenajām dzīvības ģeometriskajām formām. Tas ir senākais un svarīgākais sakrālās ģeometrijas simbols. Šī simbola vārdā arī seminārs „Dzīvības zieds” guvis savu nosaukumu. Dzīvības zieda raksts veido tīklu no deviņpadsmit savstarpēji vienotām sfērām.

Ģeometrija – tā ir zinātne, ar ko mēs visi saskārāmies jau skolā. Taču tad, kad ģeometrijas mācība tiek lietota, lai parādītu seno patiesību par to, ka visa dzīvība izriet no viena avota – saprātīgā spēka, ko dēvē par Dievu – šo mācību jau saucam par sakrālo ģeometriju. Šīs dievišķās ģeometrijas vienkāršo patiesību izpratne veicina apziņas evolūciju un sirds atvēršanos, un tas ir nākamais solis cilvēka evolūcijas procesā.

Kas ir „Dzīvības zieds”
/No N.Jemeļjanova intervijas žurnālam „Mistērija”, 2010.gada septembris/


„Dzīvības zieds” – tā ir viena no galvenajām dzīvības ģeometriskajām formām. Tas ir senākais un svarīgākais sakrālās ģeometrijas simbols. Šī simbola vārdā arī seminārs „Dzīvības zieds” guvis savu nosaukumu. Dzīvības zieda raksts veido tīklu no deviņpadsmit savstarpēji vienotām sfērām.


Kādreiz katra dzīvā būtne Visumā apzinājās, ka „Dzīvības zieds” ir kā matrica, kā ģeometrisks plāns, kas ievada mūs šajā eksistencē un vēlāk izvada no tās. Šis noslēpums ir tūkstošiem gadu glabājies materiālās kultūras senajos priekšmetos – dažādos tēlos un freskās visā pasaulē, bet katrā dzīvības formā tas ir bijis noslēpts un iekodēts šūnu līmenī.


Ģeometrija – tā ir zinātne, ar ko mēs visi saskārāmies jau skolā. Taču tad, kad ģeometrijas mācība tiek lietota, lai parādītu seno patiesību par to, ka visa dzīvība izriet no viena avota – saprātīgā spēka, ko dēvē par Dievu – šo mācību jau saucam par sakrālo ģeometriju. Šīs dievišķās ģeometrijas vienkāršo patiesību izpratne veicina apziņas evolūciju un sirds atvēršanos, un tas ir nākamais solis cilvēka evolūcijas procesā.


Sakrālā ģeometrija – tā ir formu ģeometrija, kas ir pamats visai dzīvībai un visām citām izpausmēm Visumā. Šīs formas jau senatnē tika uzskatītas par sakrālām un svētām, jo tās liecina par dievišķo kārtību mūsu realitātē. Šai kārtībai varam izsekot no neredzama atoma līdz pat bezgalīgiem zvaigznājiem. Sakrālās formas ir sastopamas it visur, visā esībā: gan cilvēka, gan citu dzīvo būtņu ķermenī, kristālos, planētās, zvaigznēs, galaktikās.


Sakrālā ģeometrija – tā ir Visuma radīšanas universālā valoda. Tā paver iespēju ielūkoties senajās zināšanās, kas apslēptas mūsu pašu ķermeņu šūnās. Tā ir atslēga, lai izprastu garīgās evolūcijas būtību, kā arī visu parādību – kā fizisko, tā garīgo – savstarpējās attiecības. Tieši sakrālā ģeometrija veido pamatu teorētiskajām zināšanām un visām garīgajām praksēm, kuras tika mācītas Senajā Ēģiptē Ehnatona skolā „Hora labā acs”.


Meklētājs Melhisedeks


Studējis matemātiku, fiziku un mākslas zinātni un ieguvis bakalaura grādu mākslās, Drunvalo Melhisedeks piedalījās Vjetnamas karā. Pēc tā viņš devās uz Kanādu, kur uzsāka nodarboties ar naturālo saimniecību, atskārstot šādas saimniekošanas burvību. Viņam bija daudz vairāk brīvā laika nekā pilsētā, patiesi izbaudot katru savas dzīves stundu – Melhisedeks stundām ilgi muzicēja un priecājās par dzīvi. Kā atzīst pats – šajā laikā viņā atdzimis iekšējais bērns, kam bijusi izšķiroša nozīme tālākajā dzīves ceļā. Aktīvi sāka nodarboties ar hinduisma tradīcijas meditācijām skolotāja vadībā, līdz kādu dienu, kad tās bija praktizējis kādus četrus, piecus mēnešus, viņa istabā parādījās divi trīs metru gari eņģeļi. Viens bijis lillā, otrs – zaļā krāsā, turklāt tiem varējis redzēt cauri. Šie eņģeļi stāstīja par apziņas dabu, par pašu Melhisedeku un pasauli. Viņš atvēra savu sirdi šiem eņģeļiem, sajūtot tos izstarojam milzīgu mīlestību, kas pilnīgi pārvērta dzīvi. „Daudzu gadu laikā viņi mani aizveda pie septiņdesmit dažādiem skolotājiem, pasakot viņu adresi un tālruņa numurus. Viņi pavēstīja – labāk zvanīt vai tikai parādīties viņu mājas priekšā. Dažreiz tieši kādas mācības vidū, viņi pateica: „Labi, tu vari beigt. Ej prom,”” raksta Drunvalo Melhisedeks. Bijis dziļi bijis saistīts ar visām lielākajām pasaules reliģijām, iepazinis teju visu reliģiju galvenos skolotājus un sapratis, ka pašam tuvākie ir Amerikas indiāņi. Tieši Amerikas pirmiedzīvotāji bijuši tie, kuri veicinājuši paša Melhisedeka garīgo izaugsmi. Viņš uzskata, ka visas reliģijas runā par Vienu un To PAŠU. Ir tikai atšķirīgi apzīmējumi, jēdzieni, koncepti un idejas, tehnikas, kā nonākt pie Īstā, Būtības. Taču, kad tai tuvojamies, mēs to jūtam.


Uzziņai:
• Drunvalo Melhisedeks ekologs un izgudrotājs, ezotēriķis, dziednieks, grāmatu „Senais dzīvības zieda noslēpums”, „Dzīvo sirdī”, kā arī semināru „Dzīvības zieds” un „Zeme un Debesis” autors. Drunvalo Melhisedeka izveidotie semināri ir seno ezotērisko zināšanu un garīgo prakšu (ēģiptiešu mistērijas, sūfisms, Kabala, budisms, hinduisms, daoisms, kristietība, Ziemeļamerikas indiāņu gudrības, acteku ciltis, maiji u.c.), kā arī mūsdienu zinātnes pētījumu un sasniegumu sintēze. Drunvalo par savu uzdevumu uzskata nodot ļaudīm šīs zināšanas un iemaņas, palīdzēt izvilkt no atmiņas dziļumiem aizmirstās un senās zināšanas, kas patiesībā piemīt ikvienam. Drunvalo un semināra „Dzīvības zieds” vadītāji ceļo pa visu pasauli, palīdzot apzināties, kā sasniegt pilnīgu harmoniju.
• Melhisedeka „Dzīvības ziedā” darbojas vairāk nekā 300 viņa sekotāju – semināru vadītāju, kuri apmāca ļaudis vairāk nekā 60 valstīs. Pats pabijis 45 no tām, lasot lekcijas par sakrālo ģeometriju, cilvēka enerģijas laukiem, garīgumu un meditāciju.
• Drunvalo Melhisedeks uzskata, ka viņa meditācija ar eņģeļiem un darbs ar prānu un dziedinošo enerģiju ir svarīgs, jo grūtības ar pašu ķermeni bieži vien aptur mūsu garīgo attīstību.


Drunvalo Melhisedeks par Mer-Ka-Ba gaismas ķermeni:
• Tādā mērā, kādā augs jūsu mīlestība pret dzīvi, jūsu gaismas ķermenis atdzīvosies, paplašināsies tā pašapzināšanās iespējas. Tiklīdz jūs pārstāsiet apvainoties un piedosiet tiem, kuri jūs apvainojuši, tiklīdz jūs iemīlēsiet savus ienaidniekus, tiklīdz ar katru ieelpu sāksiet novērtēt katra mirkļa pilnīgumu, jūsu gaismas ķermenis sāks izpausties arvien augstākos līmeņos.
• Jūsu cilvēciskais potenciāls nepārprotami sniedzas daudz tālāk par visu, par ko jebkad esat domājuši vai sapņojuši. Mīlestība ir atslēgas vārds. Mer-Ka-Ba praksei būs rezultāts vien tad, ja izstarosiet un izplatīsiet mīlestību. Nenovērtējat par zemu šos vārdus.
• Kad sākam praktizēt elpošanu pēc senās Mer-Ka-Ba metodes, nepieciešams apgūt pirmos 14 vai arī visus 17 elpošanas vingrinājumus, taču agri vai vēlu Mer-Ka-Ba kļūs par neatņemamu un pastāvīgu enerģētiskā lauka sastāvdaļu. Lai tas kļūtu pastāvīgi klātesošs, nepieciešams sistemātiski atkārtot pirmos 17 elpošanas vingrinājumus. Vēlāk gan šī nepieciešamība var mazināties. Kad Mer-Ka-Ba lauks kļūs pastāvīgs, būs pietiekami no rīta pamosties un atcerēties to, izpildot vienu vienīgu ieelpu.
• Vai lauks kļuvis pastāvīgs – to, protams, var uzzināt arī no sava augstākā „Es”, ja vien ir prasme apjautāties, taču to pašu var izsecināt, ja cilvēks, būdams nomodā, pastāvīgi apjauš sava Mer-Ka-Ba lauka klātesamību. Katrs no mums, būdams nomodā, apzinās savu fizisko ķermeni, bet reizēm piedzīvojam brīžus, kad par to aizmirstam. Tā var notikt, kad skatāmies labu filmu vai dziļi aizdomājamies. Kā likums, būdami nomodā, mēs tomēr labi apzināmies savu fizisko ķermeni, un, ja līdzīgi atcerēsimies savu Mer-Ka-Ba lauku, droši varēsim apgalvot, ka mūsu lauks kļuvis pastāvīgs un vairs nav nepieciešams ik dienu izpildīt 17 Mer-Ka-Ba meditācijas soļus.
• Apjēdziet (aptveriet), ka jūsu gaismas ķermenis ir dzīvs! Tam piemīt apziņa un tas apzinās visu, kas notiek visā Visumā, tai skaitā citās dimensijās.
• Agrāk Mer-Ka-Ba lauka atcerēšanās aizņēma daudz gadu, taču līdz ar Zemes apziņas attīstību tā kļūst vēl ātrāka. Tagad visā pasaulē atrodami ļaudis, kuri vienkārši atceras savu Mer-Ka-Ba lauku, pat neejot uz semināriem un nepazīstot nevienu mācību, lai gan lielākā daļa no viņiem ir aborigēni, iedzimtie.
• Mēs lūdzamies, lai Zemes ļaudis atcerētos savu saikni ar Dievu, lai Zeme apvienotos zināšanās par Dieva eksistenci. Mer-Ka-Ba – tas ir dzīvs enerģijas lauks. Tikpat dzīvs kā mēs. Tas nav ne mehānisms, ne mašīna. Lai tas atdzīvotos, tajā jāiegulda patiesa mīlestība un īstas jūtas. Galu galā, viss dzīvais aug, kļūst spēcīgs, un Mer-Ka-Ba lauks šajā ziņā nav izņēmums.


energijuharmonija.lv


23.02.2011

Komentāri: