Enģeļi un velni

Viņš teica – vienīgais, kas ellē deg ir tā daļa no tevis, kas nevēlas šķirties no dzīves… tavas atmiņas, pieķeršanās. Viņi tās visas sadedzina. Bet viņi tevi nesoda, viņš teica, viņi atbrīvo tavu dvēseli. Tas kā viņš to redz – ja tu baidies mirt un turies pie savas dzīves – tu piedzīvo to, ka velni tavu dzīvi saplosa. Bet, ja esi atradis mieru, tad velni kļūst par enģeļiem, kas atbrīvo tevi no zemes dzīves. Tas viss atkarīgs kā tu uz to skaties.

Viņš teica – vienīgais, kas ellē deg ir tā daļa no tevis, kas nevēlas šķirties no dzīves… tavas atmiņas, pieķeršanās. Viņi tās visas sadedzina. Bet viņi tevi nesoda, viņš teica, viņi atbrīvo tavu dvēseli. Tas kā viņš to redz – ja tu baidies mirt un turies pie savas dzīves – tu piedzīvo to, ka velni tavu dzīvi saplosa. Bet, ja esi atradis mieru, tad velni kļūst par enģeļiem, kas atbrīvo tevi no zemes dzīves. Tas viss atkarīgs kā tu uz to skaties.


[he said – the only thing that burns in hell is the part of you that won’t let go of your life… your memories, attachments. They burn them all away. But they are not punishing you, he said, they are freeing your soul. So the way he sees it – if you are frightened of dying and you are holding on – you see devils tearing your life away. But if you have made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. It is just the matter of how you look at the things, that’s all.]


No filmas “Jacobs Ladder”.

/iesūtīja Krabats/


17.03.2009

Komentāri: