ES ESMU Sanats Kumara

ES ESMU Sanats Kumara, atkal atnācis caur manu sūtni.Priekšā stāvošo notikumu vārdiskie formulējumi vienmēr vāji atspoguļo to, kam jānotiek, un tiem ir ļoti aptuvens un varbūtību saturošs raksturs.Visi notikumi to varbūtējā formā ir ielikti jau radīšanas sākuma momentā. Jūsu pasaulē ir tāds jēdziens kā Zodiaks, Zodiaka zīmes. Cilvēkam, kas pazīst zvaigžņu valodu, visa tagadne un nākotne ir ierakstīta šajā informācijas laukā, kas sastāv no izpaustajām zvaigznēm. Un, ja jūs pilnībā pārzinātu zvaigžņu valodu, tad jūs varētu izlasīt jūsu planētas nākotni, kas pierakstīta šajā visuma universālajā valodā.Bet diezin vai jūsu laikā atradīsies kaut viens laicīgais astrologs, kurš būtu spējīgs saprast šo valodu. Patiesā zināšana, kas ir zvaigžņu valodas atslēga un kas ļauj paredzēt nākotni, ir apslēpta mūsdienu cilvēcei. Tieši tāpat, kā no jums ir noslēptas zināšanas, kas ļauj paredzēt nāvi un zināt savu pagātni un nākotni. Bet pagātni un nākotni nosaka tagadne, katra tagadnes minūte un katra sekunde. Jūsu pasaulē valda laika ierobežojums un telpas ierobežojums.

ES ESMU Sanats Kumara, atkal atnācis caur manu sūtni.Priekšā stāvošo notikumu vārdiskie formulējumi vienmēr vāji atspoguļo to, kam jānotiek, un tiem ir ļoti aptuvens un varbūtību saturošs raksturs.Visi notikumi to varbūtējā formā ir ielikti jau radīšanas sākuma momentā. Jūsu pasaulē ir tāds jēdziens kā Zodiaks, Zodiaka zīmes. Cilvēkam, kas pazīst zvaigžņu valodu, visa tagadne un nākotne ir ierakstīta šajā informācijas laukā, kas sastāv no izpaustajām zvaigznēm. Un, ja jūs pilnībā pārzinātu zvaigžņu valodu, tad jūs varētu izlasīt jūsu planētas nākotni, kas pierakstīta šajā visuma universālajā valodā.Bet diezin vai jūsu laikā atradīsies kaut viens laicīgais astrologs, kurš būtu spējīgs saprast šo valodu. Patiesā zināšana, kas ir zvaigžņu valodas atslēga un kas ļauj paredzēt nākotni, ir apslēpta mūsdienu cilvēcei. Tieši tāpat, kā no jums ir noslēptas zināšanas, kas ļauj paredzēt nāvi un zināt savu pagātni un nākotni. Bet pagātni un nākotni nosaka tagadne, katra tagadnes minūte un katra sekunde. Jūsu pasaulē valda laika ierobežojums un telpas ierobežojums. Augstākajās Pasaulēs nav šo ierobežojumu, tāpēc pilnīga radīšanas matrica var tikt izpausta telpas – laika koordinātēs daudzējādos veidos, kuru varbūtību nosaka jūsu katras minūtes izvēles. Tāpēc tas visuma attīstības plāns, kas ietver arī plānu jūsu planētai, var izmainīties noteiktā diapazonā, bet šis diapazons ir ierobežots. Un, ja kādas planētas evolūcija attīstās uz Augstākā Plāna iedalītās koridora robežas, tad vesela Kosmisko Būtņu Hierarhija iejaucas, lai koriģētu šo evolūciju. Daudz reižu tā ir noticis ar jūsu planētu. Evolūcija nonāca līdz kādam kritiskam punktam un atgriezās iepriekšējā drošajā gultnē. Briesmas evolūcijai saistītas ar šīs evolūcijas atšķirtības pakāpi no saites ar Augstākajiem Spēkiem, Visuma Hierarhiem, Dievu, Dieva Likumu. Eksistē zināmi kritiskie momenti Zemes tāpat kā jebkuras planētas vēsturē, ko nosaka Zodiaks un tā noteiktie kosmiskie cikli, kad Kosmiskā Likuma virziens, informācijas lauks tiek salīdzināts ar planētu apdzīvojošo dzīvesplūsmu evolūcijas virzienu. Un šajos momentos notiek planētas attīstības korekcija, ja tās novirze no uzdotā kustības virziena pārsniedz kritisko atzīmi. Tā notiek jūsu dienās. Planētas evolūcija ir novirzījusies no Kosmiskā Likuma uzdotās trajektorijas un prasa korekciju.Mēs periodiski atnākam caur dažādiem praviešiem un sūtņiem, lai atgādinātu par pastāvošo Likumu un nepieciešamību tam sekot.Un visi pareģojumi par pasaules galu un dažādām nelaimēm, kas tika doti pagātnē un tiek doti tagad, ir vienkārši atgādinājums par nepieciešamību pakļauties šajā Visumā esošajam Likumam.Likums tiks ievērots neatkarīgi no jūsu vēlēšanās paklausīt tam vai neklausīt. Un Augstāko Spēku uzdevums vienmēr nonāca pie tā, lai noturētu cilvēci uz bezdibeņa malas, lai tā pati sevi neiznīcinātu.Palīdzība tika sniegta un tiek sniegta cilvēces apziņas paplašināšanai, cilvēkiem piemītošo iekšējo ierobežojumu pārvarēšanai un, lai paceltos uz nākamo apziņas attīstības līmeni.Patlaban Zeme pārdzīvo kritisku, lūzuma laiku. Un uzdevums, kas stāv priekšā cilvēcei, ir apzināties, ka bez fiziskā plāna ir smalkāki plāni un cilvēks pēc savas dabas ir Liela Kosmiska Garīga Būtne. Cilvēka potenciāls ir milzīgs.Bet šā potenciāla apgūšana notiks ne ātrāk, kā tad, kad cilvēks pārvarēs tās savas īpašības, kas piesaista viņu pie fiziskā plāna. Kad mēs novērojam dažus no jums no mūsu Dievišķā* līmeņa, tad mēs izjūtam reizēm tādas pašas jūtas, kādas jūs izjūtat, vērojot skudru. Jūs droši vien savā dzīvē esat novērojuši skudru, kura velk milzīgu nastu uz skudru pūzni. Jums no sava līmeņa labāk redzams, kā viņai labāk virzīties. Un jūs redzat, ka ceļu bija iespējams saīsināt un ātrāk nonākt pie skudru pūžņa ar mazāku piepūli. Ja jūs vērosiet skudru, tad jūs sapratīsiet mūsu jūtas, kādas mēs izjūtam, kad novērojam jūsu attīstību. Un tieši tāpat, kā jūs neuzņematies uzdevumu paveikt skudras darbu, mēs nevaram uzņemties jūsu priekšā stāvošo uzdevumu izpildi.Mēs varam sniegt zināmu palīdzību, un mēs to sniedzam pastāvīgi, bet tikai tajos ietvaros, ko pieļauj Likums.Viens no mūsu sniegtās palīdzības veidiem ir atgādinājums par kosmiskajiem termiņiem un atgādinājums jums par to, kas jūs patiesībā esat.Jūsu potenciāls ir milzīgs. Un atšķirībā no skudras, kura šinī manvantarā, šinī Visuma attīstības periodā nevarēs sasniegt attīstības cilvēcisko formu, jūs vēl līdz šīs manvantaras beigām būsiet spējīgi izpaust savu īsto, Dievišķo dabu.Tāpēc mēs pieliekam tik daudz pūļu, lai novērstu pašas fiziskās platformas, pašas Zemes izpostīšanu, kura devusi jums pajumti un nodrošina jums drošus apstākļus dzīvošanai un attīstībai.Katra kataklizma, katra stihiskā nelaime ir jūsu nepilnīgās apziņas sekas. Un patiesi, jūs plūcat jūsu nepaklausības, egoisma un ietiepības augļus, kad satiekaties vaigu vaigā ar šīm stihijas izpausmēm. Cilvēces informācijas lauks un Zemes informācijas lauks ir ļoti cieši saistīti un caurvīti.Tāpēc jebkura nepilnīga doma ietekmē visu planētu, aplidojot visu zemeslodi un rezonējot ar tādām pašām nepilnīgām domām un jūtām. Tieši tāpat uz Labo, uz Labumu vērstās domas, pozitīvās domu formas un emocijas vairo visas planētas stabilitāti un veicina zemes ass izlīdzināšanos. Lai jūs varētu mierīgi eksistēt un attīstīties, Kosmisko Būtņu miljardi gatavi nenogurstoši kalpot dienu un nakti, lai sabalansētu un novērstu daudzas varbūtējās katastrofas un kataklizmas.Tā arī ir jūsu palīdzība, kādu jūs varat sniegt Dievišķajām Būtnēm. Meditējiet uz Labo, Labumu, Mīlestību. Saglabājiet iekšējo mieru. Katram no jums jākļūst par atbalsta punktu uz Zemes, Gaismas izplatītāju, caur kuru notiek šīs planētas līdzsvarošana un Gaismas ienākšana, kas nepieciešama, lai Zeme varētu pacelties nākamajā līmenī. Es ar prieku vēroju daudzu jūsu sasniegumus. Un es esmu patiesi priecīgs par jūsu sekmēm Ceļā. Saskaņā ar Kosmisko Likumu es nevaru atnākt un paspiest roku katram no jums. Bet jūs varat savos smalkajos ķermeņos sasniegt manu līmeni, un es apskaušu katru pie manis atnākušo un paspiedīšu jūsu roku.


27.06.2010

Komentāri:

 Jānis  00:37:31 30.06.2010
93.179.51.210

Mēs esam Dieva spēks un Kareivji, kas var radīt un rada Mīlestības vibrāciju visam apzinātajam Visumam!