Faluņ Dafa

Faluņ Dafa, pazīstams arī kā Faluņgun, ir augsta līmeņa pilnveidošanās sistēma no Ķīnas. Tā pamatojas uz universālu Visuma īpašību „Īstenība, Labestība, Pacietība”, un tai ir senas vēsturiskas saknes. Pilnveidošanās, vai ķermeņa-apziņas-gara attīstība, ir austrumu kultūras un, vēstures gaitā pastāvošu, daudzu, dažādu sistēmu vissvarīgākais aspekts. „Pilnveidošanās” – tas ir vārds, kas visprecīzāk raksturo ķermeņa, apziņas un gara uzlabošanos un attīstību, jo šis process prasa praktizējošā pūliņus.

Faluņ Dafa, pazīstams arī kā Faluņgun, ir augsta līmeņa pilnveidošanās sistēma no Ķīnas. Tā pamatojas uz universālu Visuma īpašību „Īstenība, Labestība, Pacietība”, un tai ir senas vēsturiskas saknes. Pilnveidošanās, vai ķermeņa-apziņas-gara attīstība, ir austrumu kultūras un, vēstures gaitā pastāvošu, daudzu, dažādu sistēmu vissvarīgākais aspekts. „Pilnveidošanās” – tas ir vārds, kas visprecīzāk raksturo ķermeņa, apziņas un gara uzlabošanos un attīstību, jo šis process prasa praktizējošā pūliņus.


Faluņ Dafa sistēmā iekļauta mācība, kas izklāstīta pamatgrāmatā „Džuaņ Faluņ”, kuras autors ir Skolotājs Li Hundži, un pieci vingrojumu kompleksi, kas pazīstami kā Faluņgun. Mācība ir dziļa un visaptveroša, taču izklāstīta vienkārši un saprotami. Tajā sniegta praktiska pamācība, kā mēs varam mainīties, saskaņā ar Visuma Likumu „Īstenība, Labestība, Pacietība”. Vingrojumi ir vienkārši un dabiski, lēni un maigi, bez krasām kustībām. Tie ir viegli izpildāmi visu vecumu cilvēkiem. Daudzi praktizējošie nodarbojas ar vingrojumiem grupās, kur ģenerējas spēcīga enerģija, kas izstaro mieru, skaidrību un līdzcietību.


Kad 1992. gadā Ķīnā sabiedrība pirmo reizi tika publiski iepazīstināta ar Faluņgun, tas bija piereģistrēts Visķīnas Cjigun Izpētes Biedrībā. Vēlāk kļuva skaidrs, ka Faluņ Dafa mērķis – „no paša sākuma vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem” – atšķiras no citām Cjigun skolām, kuras centrētas uz slimību ārstēšanu un organisma atveseļošanu, kā arī uz pārdabisko spēju attīstīšanu.


Tādēļ, 1996. gadā Faluņgun, Skolotāja Li Hundži vadībā, izstājās no Biedrības. Acīmredzot, noraizējusies par Faluņ Dafa popularitāti, Ķīnas valdība aizliedza Faluņgun reģistrāciju jebkurā citā kategorijā. Tas nozīmēja, ka Faluņgun tika liegts legāls statuss un protekcija Ķīnas sabiedrībā. Praktizējošie mēģināja šo situāciju pacietīgi, mierīgā ceļā labot, lai varētu droši sekot pašu izvēlētai garīgai sistēmai.


Drīzumā pēc „Džuaņ Faluņ” publicēšanas, 1994. gada beigās, Skolotājs Li Hundži paziņoja, ka ir beidzis apmācību Ķīnā. Vēlākajā laikā viņš apmeklēja Eiropu, Āziju un Austrāliju, mācot Likumu cilvēkiem. Sākot ar 1996. gadu, viņš izbrauca tikai, lai uzstātos pieredzes apmaiņas konferencēs, atsaucoties uz visas pasaules praktizējošo ielūgumu.
 FALUŅ DAFA NAV RELIĢIJA


Uz šodienu ir vairāk nekā 100 miljoni praktizējošo vairāk kā 60 valstīs pasaulē, neskaitāmi konsultāciju punkti un nodarbību vietas daudzās pilsētās. Apgūstot un praktizējot Faluņ Dafa, cilvēki uzlabo veselību, atbrīvojas no stresa, paaugstina savu morāli un tikumību, sasniedz pakāpenisku, garīgu apgaismību.


Lai gan Faluņ Dafa satur dažus izteicienus, kas līdzinās tiem, kādi sastopami Budismā un Daosismā, tas nepieder pie Budisma reliģijas atzara, gluži tāpat, kā Taidzji nav Daoisma reliģijas atzars, un Hatha Joga nav Hinduisma atzars.


Reliģijai raksturīga stingri noteikta organizatoriska struktūra, tā vāc ziedojumus pēc katra dievkalpojuma un iekrāj naudas līdzekļus. Faluņ Dafa ir nepiespiestas formas asociācija vai brīvprātīgo tīkls. Šeit nav biedra kartes, nav iestāšanās maksas vai reģistrācijas. Ļaudis ar dažādu izcelsmi un nodarbošanos dabīgi izveido elastīgu, koordinētu kopējās darbības struktūru. Tomēr, visi tiek uzskatīti par skolniekiem, visi ir vienlīdzīgi, un nav nozīmes, cik ilgu laiku viņi praktizē. Grāmatā „Džuaņ Faluņ” Skolotājs Li Hundži skaidri norādījis: „Kad jūs palīdzat, jūs nedrīkstat tiekties pēc slavas un pašlabuma. Jums labprātīgi jākalpo citiem.” Skolotājs Li liedz pieņemt ziedojumus, nodarboties ar līdzekļu un naudas iekrāšanu, aizsedzoties ar Faluņ Dafa vārdu. Seminārus un grupas nodarbības, kuras rīko skolnieki, kā arī nodrukāto informāciju viņi apmaksā paši no saviem līdzekļiem. Tā drīzāk ir spontāna, vienpersoniska rīcība, nekā organizēti lēmumi vai prasības. Pirmajā vietā ir pilnveidošanās, nevis organizatoriskās lietas.


Šajā pilnveidošanās sistēmā nav reliģiozu rituālu vai lūgšanu. Tā nepievērš cilvēkus aklai ticībai. Gluži otrādi, tā paskaidro, ka Visuma Likumam – „Īstenība, Labestība, Pacietība” – ir dažādas izpausmes un, tādējādi, katrā līmenī atšķirīgas prasības. Lai sasniegtu augstus līmeņus, cilvēkiem jāsaplūst ar šo dažādo līmeņu prasībām. Lai gan praktizējošie ļoti ciena Skolotāju Li Hundži, Skolotājs nevēlas, lai viņu pielūgtu. Viņš vienmēr mums sacīja, lai mēs uzcītīgi mācamies Visuma Likumu, lai mēs „pieņemam Likumu kā Skolotāju”. Piemēram, grāmatā „Džuaņ Faluņ” viņš raksta: „Visumā valda princips, ka, ja jūs kaut ko vēlaties vai pēc kaut kā dzenaties, nekas jums nestāsies ceļā. Mēs šeit mācām jūs izvēlēties pareizo ceļu un, tai pat laikā, līdz galam izskaidrojam jums Likumu. Izpratne jums jārod pašiem. Vai vēlaties mācīties, vai nē, tas atkarīgs no jums. Skolotājs norāda jums ceļu, bet no jums atkarīgs, vai pilnveidosieties vai nē. Tas nozīmē, ka tas, kādu ceļu izvēlēsieties, ko vēlaties, pēc kā tiecaties, tajā visā neviens neiejauksies, jums tiks piedāvāta tikai izvēles brīvība.”
 FALUŅ DAFA NAV SAISTĪTS AR KOMERCDARBĪBU


Faluņ Dafa mērķis nav nopelnīt naudu, tas nav saistīts ar uzņēmējdarbību un komerciju. Galvenais mērķis – sevis pilnveidošana un labestīga vēlēšanās iepazīstināt citus ar Likumu. Faluņ Dafa nepieņem ziedojumus, neveido naudas un materiālos fondus un iekrājumus. Nenodarbojas ar sabiedriskām un administratīvām aktivitātēm. Līdzekļi, kas tiek ieguldīti grāmatu izdošanā, nodarbību un konferenču organizēšanā – ir personisks, labprātīgs skolnieku ieguldījums. Neskatoties uz to, ka Faluņ Dafa piedalās visdažādāko sabiedrības slāņu pārstāvji, tai skaitā arī pārtikuši ļaudis, uzņēmēji, vadītāji u.t.t., tas neietekmē vienlīdzīgas attiecības praktizējošo starpā. Pilnveidošanās vides atmosfēra nodarbību vietās ir mierīga, labestīga un skaidra.
 FALUŅ DAFA NEIZRĀDA POLITISKU NOSLIECI UN IEINTERESĒTĪBU


Lai gan, iespējams, ka starp praktizētājiem ir zināma daļa profesionālu politiķu, pati par sevi sistēma nedod priekšroku kādai politiskai partijai vai valdībai. Tie, kuri pilnveidojas, visās dzīves situācijās vadās pēc principiem „Īstenība, Labestība, Pacietība.” Mērķis ir cilvēka dzīves patiesā izpratne, pilnveidošanās uz augstiem līmeņiem un apgaismības sasniegšana. Galvenais ir personiskā izzināšana un sevis pilnveidošana, nevis organizācijas vai grupas attīstība.


1999.gadā notika 10 000 praktizējošo miermīlīga demonstrācija Pekinā, kas kļuva par spilgtu pašdisciplīnas un paškontroles piemēru – īpašību, kura attīstījusies pilnveidošanās prakses rezultātā. Tas notika tā iemesla dēļ, ka kaimiņu pilsētā Taņcziņā policija pielietoja spēku, lai izraidītu praktizējošos no jaunatnes žurnāla redakcijas, kur daži no viņiem mierīgi lūdza, lai tiktu izlabots raksts, kurā tika sniegta melus saturoša informācija. Daudzi cilvēki tika nelegāli un nepamatoti arestēti. Spontānā, mierīgā un labprātīgā tikšanās Pekinā bija lūgums neierobežot cilvēku pašu izvēlēto, veselīgo sevis pilnveidošanas praksi, un atbrīvot arestētos. Netika kritizēta Ķīnas valdība, nebija nekādu simbolu, lozungu vai politisku saukļu. Tam nebija nekāda sakara ar notikumiem Tjananmeņ laukumā pirms 10 gadiem, ne arī ar kādām citām politiskām partijām vai politiskām interesēm.
 IEVĒROJAMA VESELĪBAS UZLABOŠANĀS


Vērā ņemams ieguvums, ko izjutuši vairums no mums, ir ievērojama veselības un ģimenes dzīves uzlabošanās. Lielākā daļa pēc praktizēšanas izjūt mieru, možumu un enerģiju. Katram praktizētājam ir sava personiskā, savu tuvinieku un draugu pieredze veselības uzlabošanā. Skolotājs Li šai sakarā raksta: „Es šeit nerunāju par slimību ārstēšanu, ne arī par to, kā mēs varam ārstēt slimības. Tomēr, kā īstens praktizētājs, tu nevari pilnveidoties ar slimu organismu. Es attīrīšu tavu ķermeni, taču attīrīšu ķermeni tikai tiem, kas atnākuši patiesi mācīties Dafa (Dižais Visuma Likums) un praktizēt. Īpaši mēs uzsveram sekojošo: ja tu neatmetīsi visas savas nekrietnās domas, neatmetīsi domu par slimībām, mēs neko nespēsim izdarīt, mēs nevarēsim tev palīdzēt…Kādēļ to drīkst darīt tikai tiem, kas pilnveidojas? Tādēļ, ka praktizētājs ir visvērtīgākais cilvēks, jo viņš vēlas pilnveidoties.”
 ZINĀTNE VISAUGSTĀKAJĀ LĪMENĪ


Grāmatā “Džuaņ Faluņ” atklāta patiesība par Visumu, matēriju, laika-izplatījumu, cilvēka dzīves rašanos un evolūciju. Daudzas noslēpumainas un neaptveramas lietas grāmatā tiek pārliecinoši izskaidrotas; piemēram, vēstures artefakti, kas mudina domāt par dižām aizvēsturiskām civilizācijām, pārdabiskās spējas un zinātniskie pētījumi, kas attiecas uz augu spēju domāt un analizēt. Šie aspekti piesaista daudzus no tiem, kuriem jau ir laba veselība un piepildīts dzīves veids.


Faluņ Dafa praktizētāji nākuši pa dažādiem dzīves ceļiem, tie pārstāv dažādas profesijas biznesā, tiesībās, medicīnā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, datoru un sakaru sfērā. Neskatoties uz akadēmisko izglītību un diplomiem, kurus saņēmuši daudzi no mums, mēs turpinām pārdomāt dažus fundamentālus jautājumus, uz kuriem mūsdienu zinātne un reliģija nespēj atbildēt. Mēs meklējām kaut ko vairāk par izpriecām un apmierinājuma, ko spēj sniegt finansu un materiālā labklājība. Mēs tiecāmies pēc dziļākas izpratnes, kas pārspētu cilvēka emocijas un savstarpējās attiecības. Pēc “Džuaņ Faluņ” izlasīšanas, daudzi no mums sajuta tādu kā pēkšņu atmodu, un mēs sapratām, cik vērtīga ir šī grāmata, jo tā rada gluži jaunu priekšstatu par mūsu dzīvi.


Mūsdienu zinātnieki ir izgudrojuši dažādus precīzus instrumentus Visuma likumsakarību izpētei. Tomēr, viņi ir vienisprātis, ka cilvēka ķermenis, pats par sevi, ir vispilnīgākais instruments, kam dota spēja ievākt, izplatīt, analizēt, glabāt un atjaunot informāciju, un vēl daudz neatklāta slēpjas smadzeņu darbībā. Mēs izjūtam, ka cilvēka ķermenis ir visefektīvākais instruments Visuma un dzīves izpētei. Pilnveidošanās gaitā, mēs pārdzīvojam pakāpenisku daudzu Visuma patiesību un fenomenu “apgaismību”, tādu patiesību un fenomenu, kuri līdz šim nav tikuši izskaidroti, lai gan tie ir plaši pazīstami zinātniekiem un vienkāršai sabiedrībai. Tādēļ, mēs uzskatām Faluņ Dafa par visaugstāko, lai arī netradicionālo, zinātni.


Par Faluņ emblēmuMūsu Faluņ Dafa simbols ir Faluņ. Faluņ emblēmas centrā atrodas zīme  (vaņ), kuru daudzu tautību cilvēki, tūkstošiem gadu laikā ir uzskatījuši par laimes un labklājības simbolu.


Grāmatā „Džuaņ Faluņ” Skolotājs Li Hundži raksta tā:


„Rotējošam Faluņ piemīt Visuma īpašības. Tas ir Visuma iemiesojums. Budas sistēmas Faluņ, Dao sistēmas Iņ un Jan, desmitvirzienu pasaule – viss, bez izņēmuma, ir attēlots Faluņ emblēmā.”


„Faluņ emblēma simbolizē Visumu miniatūrā. Arī citās izplatījuma telpās tam piemīt sava pastāvēšanas forma un evolūcijas process, tādēļ es uzskatu to par pasauli.”
 Dažas ziņas no „kāškrusta” simbola vēstures


Angļu un vācu vārds „swastika” cēlies no senā sanskrita, kurā vārds „SVASTIKAH” nozīmēja „nest veiksmi”. Vārda pirmā daļa „SVASTI” var tikt sadalīta vēl divās daļās: „SU”(kas nozīmē „labi”, „veiksmīgi”) un „ASTI” – „ASTIKAH” (kas nozīmē „being”- „būt”). Indijā šis vārds asociējas ar kaut ko labu, un nozīmē „labvēlīgs”. Šajā valstī abi varianti, pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji, tika pielietoti ar dažādu nozīmi.


Tā kā „kāškrusts” ir simbols, tas ticis pielietots dažādos laikos un dažādās sabiedriskās formācijās. Viens no vissenākajiem kāškrusta atveidojumiem atrasts, uzzīmēts uz paleolīta perioda alas sienām, tas izpildīts vismaz pirms 10 000 gadiem. Apmēram pirms 2000 gadiem, kad Budisms no Indijas pārceļoja uz Ķīnu, arī ķīnieši izmantoja šo simbolu, un tā veiksmes un labklājības ideju. Ķīnā „kāškrusts” tiek uzskatīts par ķīniešu hieroglifu, kurš skan kā „WAN” „Mandarīnu” valodā. Tāpat tiek izrunāts arī cits ķīniešu hieroglifs, kura nozīme ir „desmit tūkstoši; vislielākais skaitlis”.


Tūkstošiem gadu gaitā, gandrīz katra mūsu planētas cilvēces formācija un grupa ir izmantojusi „kāškrusta” simbolu. Vācu ciltis to pazina kā „Cross of Thor” („Dieva Krusts”), un interesanti ir tas, ka nacisti Otrā Pasaules kara laikā neizmantoja šo terminu tādā interpretācijā, lai gan tas ietilpst vācu vēsturē, bet izvēlējās labāk „piesavināties” indiešu terminu „kāškrusts”. Kā „Cross of Thor”, šo simbolu, vēl ilgi pirms Hitlera, skandināvu ieceļotāji atnesa uz Angliju, uz Linkolnšīru un Jorkšīru. Vēl interesantāks šķiet fakts, ka 2000 gadus sens „kāškrusta” attēlojums tika atrasts Jūdejas tempļos Palestīnē, tas nozīmē, ka Hitlers „piesavinājies” ne tik vien indiešu, bet arī ebreju simbolu.


Amerikā „kāškrustu” izmantoja zemes ziemeļu, centrālās un dienvidu daļas indiāņi. Saskaņā ar Džo Hofleru, kurš atsaucas uz doktoru Kumbari (muzejs Ksindžangi, Ķīnā), indo-ārieši, kas piederēja pie ģermāņu atzara, 2000 gadus pirms mūsu ēras, ceļojot uz Eiropu, jau tad atveda sev līdzi „kāškrusta” simbolu (saules disks), kā māksliniecisku simbolu no tā laika reliģijas, par ko liecina Kurgānas (Krievijā), Ksindžanas (Ķīnā) indo-āriešu kapu vietu izrakumi.


* „Cross” tulkojumā no angļu valodas nozīmē „krusts”; „Thor” ziemeļu tautu – skandināvu, islandiešu mitoloģijā nozīmē „Pērkona un Lietus Dievs”.


http://www.falungong.world.lv


24.03.2006

Komentāri:

 seeker,  00:08:24 06.05.2006 
vai kāds ir bijis pie tiem faluņdafas praktiķiem?Mana draudzene bija un brīnijās par redzēto.Netiek izslēgts faktors ka viņa tajā visā neierubījās,bet nu tad tā mācība ir točna visaugstākā.Priekšā(telpas)tiek nolikts televizors,palaists videoieraxts kur viens cilveks runā,un zālē veci cilvēki mieg ciet'.Es nevēlos negācijas mētāt tapēc lai pietiek ar šo lai neteiktu vairāk.

 Alcheimers,  13:49:58 21.04.2006 
http://en.wikipedia.org/wiki/Falun_Gong#Allegations_of_organ_harvesting

 Alcheimers,  13:38:40 21.04.2006 
'Sodien manaa e-pastaa iebira sekojoshaa zinja. Varbuut jaaiet?


-------- Original Message --------
Subject: Mitins
Date: Fri, 21 Apr 2006 10:36:35 +0300
From: Mitina organizacijas komiteja <solaris2005@inbox.lv>


LAIKS: 2006. gada 21. apri-lis, piektdiena, 15:00-19:00

VIETA: Latviešu Stre-lnieku laukums, Ri-ga**

* *

*„VAI MU-SU VIENALDZI-BA NEPADARA MU-S PAR LI-DZVAINI-GIEM NOZIEGUMA-?”

**Ir atmaskotas masu slepkavi-bas K,i-nas slimni-ca-s un koncentra-cijas
nometne-s; dzi-viem cilve-kiem izn,em orga-nus, pe-c tam vin,u k,ermen,us kreme-.*

2006. gada marta sa-kuma- plašai sabiedri-bai kl,uva zina-mi fakti par
koncentra-cijas nometn,u ti-klu K,i-na-. Nekave-joties tika veikta ru-pi-ga
ta-la-ka- izmekle-šana, kura- atkla-ja-s, ka K,i-na- pasta-v vismaz 36 ša-das
„darba” nometnes, kura-s dzi-viem ieslodzi-tajiem tiek izgriezti iekše-jie
orga-ni, lai apmierina-tu pieprasi-jumu orga-nu transplanta-cijas tirgu- un
neskaita-mi alkati-gi iere-dn,i ar komunistisko reži-mu priekšgala- vare-tu
iedzi-voties uz cilve-ku ciešanu re-k,ina. Pe-c specia-listu doma-m, ša-das
nometnes K,i-nas teritorija- eksiste- jau kopš 2001. gada; orga-nu izn,emšanas
un pa-rdošanas siste-ma- iesaisti-tas daudzas valsts struktu-ras, tai skaita-
a-rsti, armija, milicija u.c. Patiesi-ba- “na-ves nometn,u” skaits, kurš
zina-ms šobri-d, var izra-di-ties daudz liela-ks. Starptautiska- izmekle-šana
šaja- virziena- ir tikai sa-kusies. K,i-nas oficia-la-s personas steidzas
izni-cina-t ša-du nometn,u eksistences piera-di-jumus un faktus, kas
apstiprina iedzi-vošanos uz cilve-ku orga-nu tirdznieci-bas re-k,ina.

Visa pasaules sabiedri-ba pacel, savu balsi pret ša-du rupju un barbarisku
cilve-ktiesi-bu normu pa-rka-pumu. Me-s nezina-m nevienu pasaules valsti,
izn,emot K,i-nu, kura- bu-tu atl,auts izmantot ieslodzi-to orga-nus
transplanta-cijas opera-cija-s.

No 14.-17. apri-lim ari- Latvijas iedzi-vota-ji pulce-ja-s pie K,i-nas
ve-stnieci-bas Latvija-, lai ar 72 stundu bada streiku paustu savu
nosodi-jumu K,i-nas komunistiska- reži-ma darbi-ba-m un aicina-tu nekave-joties
veikt starptautisku organiza-ciju vadi-tu izmekle-šanu koncentra-cijas
nometne-s K,i-na-.

Jauna-kie notikumi zin,o, ka K,i-nas kompartija steigšus sle-pj visas
koncentra-cijas nometn,u lieci-bas. Šobri-d orga-nu transplanta-cijas kli-nikas
K,i-na- stra-da- augu diennakti. Ik mirkli iet boja- cilve-ki ...

Pe-c Otra- pasaules kara cilve-ce nože-loja savu nespe-ju apture-t genoci-du
pret nevaini-giem cilve-kiem un deva soli-jumu, ka nekad vairs nebu-s ta-das
nometnes ka- Buhenvalde un Ausvencima. Diemže-l tamli-dzi-gas šausmas
atka-rtojas. Kluse-šana un neizle-mi-ba ir vieni-gie faktori, kuri l,auj šim
genoci-dam turpina-ties šodien. Aicina-m veikt starptautisku izmekle-šanu un
pasta-sti-t par notikumiem K,i-na-. Mums tiek dota iespe-ja gla-bt daudzas
dzi-vi-bas un nel,aut atka-rtoties ve-sturiskaja-m šausma-m.

Lai pali-dze-tu apture-t ši-s masu slepkavi-bas, 21. apri-li- no plkst. 15.00
li-dz plkst. 19.00 Latviešu Stre-lnieku laukuma- Ri-ga- notiks mi-tin,š.
Aicina-m taja- piedali-ties katru, kas cilve-ka dzi-vi-bu uzskata par ko l,oti
da-rgu, un cilve-ktiesi-bas – par demokra-tiskas sabiedri-bas pamatu.

Mi-tin,a organiza-cijas komiteja:
Ta-lr.: 9612383

 epoepo,  09:48:09 28.03.2006 
http://www.religiousbook.net/Books/Online_books/Ec/Ecology_9.html

 Eze, guga 19:14:09 25.03.2006 
bet kā tu domā - tie in/jaņ tur emblēmē rotē? uz kuru pusi? tāda apaļa emblēma, tur viss griežas, viņa nemaz nevar nostāties uz viena sāna :)))) un dzeltenie krustiņi jau visi noaapaļojušies ni griešanās....

 guga, ezei 13:03:45 25.03.2006 
Bet, ja iedomaajas sevi it kaa 'bildes poziicijaa', tad ir labais virziens... Uz jostu skaties no vienas puses, buus viens virziens, skaties no otras puses, buus otrs virziens.

Tradiicijaas arii ne reti konkreetas lietas ir saistiitas ar to, kaadaa veidaa shajaa konkreetajaa tradiicijaa tiek domaats. Un reizeem tas ir tieshi preteeji dazhaadaas tradiicijaas, bet tikai taadeelj tas veel nenoziimee pats par sevi, ka runa iet par kreisaas rokas celju, piemeeram (kaa to dazhreiz izteelo). Viss atkariigs no tradiicijas nianseem.
/guga/

 guga, ezei 12:58:11 25.03.2006 
Uz kuru pusi noliecas 'kaajas', tas virziens tas ir. Te nav domaats, ka degoshs krusts roteetu, kaa dazhreiz to iedomaajas. Taa ideja ir pavisam cita.
/guga/

 guga, Ezei 12:55:13 25.03.2006 
Es jau teicu, viss atkariigs no kuras puses skataas. Bet cirkulaacija dabaa, taapat kaa cilveeka kjermenii (jo kas augshaa, tas apakshaa) notiek abos virzienos. Jaskataas, kas ir tas, kas griezhas. Lai gan nezin kaapeec it kaa tomeer dominee labais virziens. Latvieshu jostaas parasti ir abu virzienu ugunskrusti. Ne reti speciaali abi virzieni ir kopaa, lai paraadiitu liidzsvaru.

 Eze,  01:39:48 25.03.2006 
t.i., es iedomājos, ka mūsu emblēmā 'visums rotē' pulksteņa rādītāja kustības virzienā, tātad tas varētu būt labais ugunskrusts...

 Eze,  01:34:33 25.03.2006 
Nu jā, es vizualizēju to ripošanu (kaut kur lasīju, ka pēc tā, uz kuru pusi 'ripo', nosaka labo/kreiso) un tad man radās aizķeršanās, iedomājoties to fiziski - taču ar kājiņām uz aizmuguri, ne?

 guga, ezei veel 23:15:29 24.03.2006 
Bet viss ir atkariigs no kuras puses skataas - no otras puses buus labais ugunskrusts.

 guga, ezei 23:13:42 24.03.2006 
Tas, protams, ir kreisais ugunskrusts - Sauvastika nevis Svastika.

 Eze,  17:24:58 24.03.2006 
Vai šajā emblēmā redzams labais vai kreisais ugunskrusts. Kājiņas viņam iet pa kreisi , bet ripos viņš labāk uz labo pusi... :(

 Guntis Strautnieks, guntis.str@mail.ru 16:49:22 24.03.2006 
Par Sahadza-Jogiem nav dzirdetas tadas mulkjibas....

 Vika,  16:11:47 24.03.2006 
Labi informēts Komunistiskās partijas žurnālists atklājis dažas detaļas par koncentrācijas nometni, kas atrodas Sudzjatuņas reģionā, ziemeļaustrumos no Ķīnas pilsētas Šeņjanas.

Nometne, kas darbojas kopš 2001.gada, tika speciāli celta, lai izmitinātu tajā tūkstošiem garīgās mācības Faluņgun sekotāju. Tiek uzskatīts, ka Sudzjatuņā atrodas ap 6000 Faluņgun praktizētāju. Viss liecina par to, ka no turienes vēl neviens nav iznācis dzīvs. Faluņgun, pazīstams arī kā Faluņ Dafa, ir garīga mācība, kas satur plūstošus vingrojumus un morāles filozofiju, kas balstīta uz principiem Īstenība, Labestība, Pacietība, no 1992. gada plaši izplatījas visa Ķīnā. Pēc tam, kad atklājās, ka Faluņgun praksei ir vairāk sekotāju, nekā Komunistu partijai, 1999. gada jūlijā Ķīnas komunistiskais režīms pasludināja to ārpus likuma. Kopš tā laika simtiem tūkstoši Faluņgun praktizētāju tikuši nelikumīgi ieslodzīti cietumos, darba nometnēs. Vairāk nekā 2800 cilvēku gājuši bojā spīdzināšanu rezultātā.

Jau vairākus gadus klīst runas par koncentrācijas nometnēm Faluņgun praktizētājiem. 2000.gada oktobrī aģentūra France Press ziņoja par divām koncentrācijas nometnēm, kas paredzētas Faluņgun praktizētāju ieslodzīšanai. Tika ziņots, ka viena no nometnēm uzcelta Ķīnas ziemeļrietumos, otra – ziemeļaustrumos, katra no tām spēj uzņemt vairāk nekā 50,000 cilvēku.

Sudzjatuņas nometnē ierīkota krematorija, tajā atrodas liels skaits ārstu, kuru prasme nepieciešama, lai izņemtu orgānus dzīviem, elpojošiem ieslodzītajiem, kas atrodas pie pilnas apziņas. Pēc orgānu izņemšanas viņu ķermeņi tiek kremēti. Pēc tam orgāni tiek pārdoti, lielāko tiesu uz ārzemēm. Nometnē nav noteikta soda izpildes laika, viss tiek pakārtots orgānu pieprasījumam.

Tiek uzskatīts, ka Ķīna jau 1979. gadā sākusi piekopt orgānu izņemšanu no nāvessodam nolemtiem ieslodzītajiem, tai skaitā arī no politiskiem disidentiem. Starptautiskā sabiedrība sāka vērīgi sekot Ķīnas režīma darbībām, kopš 1980-jos gados tas sāka pārdot ieslodzīto orgānus bez pašu donoru vai to tuvinieku piekrišanas. No uzticamiem avotiem saņemti ziņojumi, ka daudziem ieslodzītajiem izņemti orgāni, tiem vēl dzīviem esot, jo dzīvu donoru orgāniem ir augstāka cena.

Sīkāka informācija:

Angļu valodā - http://english.epochtimes.com