FRAGMENTS NO GRĀMATAS LŪGŠANA


Kā skaidro Sedirs savā grāmatā „Lūgšana”, visa Daba atrodas lūgšanas stāvoklī, tas ir, tā nemitīgi lūdzas, to spēku mudināta, kuri stimulē tiekties uz augstāku stāvokli.


Cilvēks nav izņēmums, jo dzīve, kura viņu piepilda, ir nemitīgs aicinājums lūgties.


Ja cilvēks lūgšanu izmanto savai attīstībai, tad tā ir „saskarsme ar Dievu” vai iekšējs dialogs,


starp mūsu objektīvo „Es” un mūsu garīgo „Es”.


„Lūgšana – tas ir pats grūtākais no visa tā, kas var būt piedāvāts cilvēkam.


Pols Sedirs


(Sedir Paul, 1871-1926)


FRAGMENTS NO GRĀMATAS “LŪGŠANA”


Kā skaidro Sedirs savā grāmatā „Lūgšana”, visa Daba atrodas lūgšanas stāvoklī, tas ir, tā nemitīgi lūdzas, to spēku mudināta, kuri stimulē tiekties uz augstāku stāvokli.


Cilvēks nav izņēmums, jo dzīve, kura viņu piepilda, ir nemitīgs aicinājums lūgties.


Ja cilvēks lūgšanu izmanto savai attīstībai, tad tā ir „saskarsme ar Dievu” vai iekšējs dialogs,


starp mūsu objektīvo „Es” un mūsu garīgo „Es”.


„Lūgšana – tas ir pats grūtākais no visa tā, kas var būt piedāvāts cilvēkam.


Un tomēr, viss ap mums ir lūgšanas stāvoklī, t.i, viss, kas ir ap mums, vērš savu saucienu uz augstāko un lūdzas: akmens raktuves dzīlēs – vai tad viņš netiecas pacelties uz augšu? Vai augs izcīna sev ceļu cauri sienai ne tāpēc lai ieraudzītu gaismu? Vai tad dzīvnieki nesastingst saules priekšā vismaz reizi dienā? Vai okeāns nepaceļas katru diennakti pretim mēnesim, kurš to pievelk un atdzīvina? Visi lūdz Dabu pabalstīt spēkus. Ateists lūdz ar to, ka strādā, dēmons lūdz ar to, ka kārdina, akmens lūdz, jo vēlas kļūt par kristālu. Cilvēki alkst laimes, tāpat kā planētas, kuras noliec savus polus. Mūsu prāts ir tik plašs tikai tāpēc, ka tas ir daudz lūdzis Dievu. Bet vai tas nozīmē, ka visi lūzēji dara to pareizi? Nē; visa Radība ir nepilnīga, bet tā jūt savu bezpalīdzību un nojauš savu augstāko līmeni.


Jebkura rīcība – tas ir lūgums, un katra dzīva būtne rīkojas pēc vajadzības, jo dzīvo.


Rezultāts tiek sasniegts ne mūsu gribas dēļ, bet pateicoties tam, ka, strādājot pie pilnveides, mūsu enerģija tiecas uz veiksmi un tai tic.


No visa radītā, tieši cilvēks visbiežāk pretojas šim likumam; bet tieši uz viņu, vispirmām kārtām, tas arī attiecas.


Saprasta un patiesi novērtēta, lūgšana – tā ir vēlme pēc debesīm un saruna ar Dievu. Viņa ir žēlastība un žēlastības avots. Viņa – sēkla Mūžības augsnē, pats vērtīgākais no šedevriem, viņa – lielāka par pasauli un varenāka, ja drīkst tā teikt, par pašu Dievu.


Nebrīnieties: mēs atstājam šeit iekoptu prāta valstību; mēs izrādamies esam Mīlestības brīnišķīgā mežā. Lai prāts klusē lūgšanas laikā; atveriet savas sirds logus un saskatiet mūžīgo pakalnu bezgalīgos plašumus.”


 


rozenkreicers.lv


10.12.2008

Komentāri: