Gaismas Likums. Aramiešu mistērijas.

1. Ja kāds vēlas saprast Jēzu no Nācaretes (Iesvētīto) un Mariju Magdalēnu (Eksaltēto), kā arī visu to, ko viņi ir mēģinājuši un joprojām mēģina mums pateikt, tam ir jāpiepūlas saprast to daudzslāņu psiholoģiju, kas ir būtiska daļa valodai, kurā viņi runāja. Esmu pārliecināts, ka ja to nedara, iespēja saprast kaut ko no tām brīnišķīgajām lietām, ko Jēzus mums ir piedāvājis Jaunajā Derībā un kas ir pateikts agnostiķu un apokrifu tekstos, ir gauži niecīga.

1. Ja kāds vēlas saprast Jēzu no Nācaretes (Iesvētīto) un Mariju Magdalēnu (Eksaltēto), kā arī visu to, ko viņi ir mēģinājuši un joprojām mēģina mums pateikt, tam ir jāpiepūlas saprast to daudzslāņu psiholoģiju, kas ir būtiska daļa valodai, kurā viņi runāja. Esmu pārliecināts, ka ja to nedara, iespēja saprast kaut ko no tām brīnišķīgajām lietām, ko Jēzus mums ir piedāvājis Jaunajā Derībā un kas ir pateikts agnostiķu un apokrifu tekstos, ir gauži niecīga.


4.  Ilgu laiku pirmo gadsimtu baznīcu tēvi, nosauksim dažus – Epifānijs, Svētais Džeroms, Papiass, Origens, Eisebijs un Aleksandrijas Klements – atsaucās un pastāvīgi piedāvāja mācības no oriģinālā aramiešu valodā uzrakstītā „Nācarieša Evanģēlija”, kurš cirkulēja starp pirmajiem kristiešiem un bija pazīstams ar nosaukumiem „Hebroniešu Evaņģēlijs”, „Evaņģēlijs no ēģiptiešiem” un „Svēto Divpadsmit Evaņģēlijs”. Šis evaņģēlijs vēlāk kļuva pazīstams kā „Aramiešu Evaņģēlijs pēc Mateja” un tiek uzskatīts, ka tas ir pamatā lielākai daļai visiem tā laika evaņģēlijiem. Papiass (60-130), Hierapoles bīskaps, stāsta, ka Matejs uzrakstīja savu evaņģēliju Palestīnas aramiešu valodā.


5.   Oriģinālais aramiešu „Nācarieša Evaņģēlijs” pastāv pats par sevi un, atšķirībā no pārējiem Jaunās Derības evaņģēlijiem, tas nav bijis pakļauts rediģēšanai (…) un kopā ar citiem sevī ietvēra arī „Patiesības Evaņģēliju”, „Tomasa Evaņģēliju”, „Filipa Evaņģēliju” un „Dialogu ar Pestītāju”, kuri visi veidoti saskaņā ar Aramiešu valodas mutvārdu un rakstības tradīcijām. (…)


8.  Nācarieši piederēja pie mistēriju skolas, kas izveidojās no Esēņu brālības uz Karmelu kalna un pie Nāves jūras. „Nozrei” aramiešu valodā nozīmē „tas, kurš atsedz paslēpto” (Filips), „Iesvētītais”, „Pareģis”. Nācarieši atturējās no gaļas ēšanas, no spirtotu dzērienu lietošanas un neupurēja dzīvniekus. Sievietes spēlēja līdzvērtīgu lomu kopā ar vīriešu kārtas skolotājiem un mācekļiem.
Valodas psiholoģija


16.  Rietumu pasaulē daudzas valodas ir saistītas ar to psiholoģiju, kas iet cauri grieķu un latīņu valodu saimei. Var teikt, ka latīņu valoda un psiholoģija, kas aiz tās stāv, ir vīrišķa, noteikta, racionāla, pragmatiska, zinātniska un izslēdzoša. Šāda valoda un psiholoģija ļauj būt precīzam, ļauj tieši fokusēties pat uz nelielām detaļām. No šiem aspektiem raugoties latīņu valoda ir unikāla un nepieciešama. Taču ir vēl cita, gandrīz aizmirsta valoda, kas balstās un pilnīgi atšķirīgu psiholoģiju un mūsu šī brīža cilvēcei nepazīstamu holistisku pieeju: aramiešu valoda.


17.  Šai valodai ir iebūvēta kosmoloģija, kas ietver, vieno un nevis šķir, kas aicina ļaut vaļu interpretācijām, ko tradīcijas dēvē par zintniecību un kura tādējādi lielākajam vairumam rietumu cilvēku ir neaptverama. Saskaņā ar nācariešiem, Dievs ir tīra beznosacījumu mīlestības radoša enerģija. Visuma valoda ir mīlestība. Eņģeļu valoda ir empātija un zintniecība. Cilvēcisko būtņu valoda ir zīmes un simboli. Šo zīmju un simbolu semantika ir atkarīga no cilvēces spējas šajā pasaulē pacelt savu apziņu mīlestības, empātijas un zintniecības virzienā. Ja tas jebkādu iemeslu dēļ netiek darīts, tiek atbrīvota iespēja notikt ļaunumam.


18. Aramiešu valoda ir sievišķīga, intuitīva, empātiska, tēlainības pilna, poētiska un ietveroša. Kā likums, aramiešu valodā jebkuram jēdzienam ir vairāki nozīmes līmeņi. Var būt līdz pat pieciem, sešiem, septiņiem un pat vairāk nozīmes līmeņiem. Mūsu pasaules daļas valodās vārdam var būt divas vai trīs nozīmes, bet parasti tikai viena no tām tiek lietota konkrētā gadījumā. Aramiešu valodā ir citādi. Aramiešu valodā visas nozīmes ir spēkā vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka tikai no lietotāja spējas interpretēt ir atkarīga sapratne par izteiciena jēgu un kādu nozīmi tā saucamajam saknes vārdam pielietot.


19. Kad Jēzus sacīja „Tas, kam ir ausis, tas lai dzird, kam ir acis, tas lai redz”, viņš teikto attiecināja uz spējām interpretēt un caur interpretāciju iegūt sapratni. Šī interpretācijas tradīcija tiek saukta par „midrash” un tā vienmēr ir bijusi Vidējo Austrumu un ēģiptiešu filozofijas un misticisma sastāvdaļa.


20. Aramiešu valoda izsaka daudzslāņainu nozīmi tik perfekti, ka sintakse vienlaicīgi var radīt saspēli starp cilvēka prāta uzbūvi, teiktā atpazīšanu pieredzē, sajūtu uztveri, iemeslu tieši šādai uztverei, vērtēšanas enerģijām, mentālām struktūrām, spēju saprast, cilvēka personīgo pieeju lietām, kā arī uzvedības modeļiem. Tā nenodala atsevišķi mentālo, fizisko, emocionālo vai garīgo, tā nenodala cēloni no sekām. (…)


21.  Saknes vārds ir kā snaudoša enerģija, kā aspekts vai īpašība cilvēkā, kas gaida, lai tiktu aktivizēts caur pārlūkvadības centru – augstāko ES („Naphsha”).


22. Aramiešu valoda ir brīva no jebkādas sentimentalitātes, visupirms tā aicina interpretētāju būt darbīgam sava Augstākā Es sfērā. (…)


26. Aramiešu valoda var būt tikai izrunāta un saprasta caur sirdi. Intelektuālis bez kontakta ar savu sirdi tādejādi nesapratīs valodas pašu galveno iekšējo likumu, kas ir Gaismas Likums. Intelekta cilvēka vēlme visu kontrolēt baro bailes pazaudēt. Aramiešu sirds cilvēks zina, ka viņam nekas nepieder, ja vien viņš nav gatavs jebkurā brīdī ļaut visam iet.


Lars Muhl. The Law of Light. Aramaic Mistery
No angļu valodas tulkoja Ģirts

P.S. Atvainojos, ka kāds īpašvārds vai vietas nosaukums nav latviskots īsti pareizi;
P.P.S. Kad tulkoju 18, 20. un 26. rindkopas, neviļus sevi pieķēru, ka tur teikto var attiecināt arī uz Dainām. Dainu tēlainība ir kaut kas sevišķi īpašs …


07.06.2011

Komentāri:

 Margarita  14:22:07 26.12.2012

Paldies, Ģirt. Neklausies spriedelējumos. Jā, latviešu valodā darbojas tie paši likumi, kas aramiešu.

 Taspat,Ģirtam  01:04:32 11.06.2011
93.177.203.93

Pareizā tulkošana ir visa tulkošana,tāpat kā krieviem.Un ko tad liks,kādā valodā,mūsu lielajā bibliotekā?Mazai tautai ir maz iespēju.Visu nosaka biznes-ko,kurš pirks lai lasītu.Nav jēgas latviešu valodai.Es iegūstu,man interesējošo informāciju,pārsvarā no krievu valodas.

 Girts, Taspats  08:04:31 08.06.2011
212.93.100.181

Es ar tulkošanu necenšos :))))))

Cenšanās ietver zināmu konfliktu, kurš, iespējams, pat ir vajadzīgs, jo stiprina gribu. Šo tulkojumu gadījumos ir spontāns impulss un process aiziet. He, he, he, iestājas tulkošanas meditācija. Un tā noteikti nav cenšanās. Tāpēc arī iztulkotās 'detaļas' šad tad ir neprecīzas.

'Pareizā' literatūra priekš latviešiem - hmm ... Un kura tad tā būtu? Un kas vispār ir 'pareizais priekš'? Un vai nav tā, ka noliedzot citu kā 'nepareizu', tiek noliegts arī savējais? Viss šajā mīļajā saulītē ir saistīts.

Attiecībā uz pierādīšanu - autors (Lars Muhl) ir veltījis šiem jautājumiem, tai skaitā tekstu meklēšanai, lielu daļu savas dzīves. Protams, iespējams, teorētiski arī šo faktu nevar uzskatīt par pierādījumu tekstu izcelsmei, taču tad tā ir lasītāja darīšana (šajā gadījumā - Tavējā), kā un ko klasificēt, ko atzīt un ko nē. Manā sapratnē šādām detaļām vispār nav nozīmes.

 Taspats  01:17:26 08.06.2011
93.177.203.93

Ģirt,ja tu tā centies ar tulkošanu,tad tulko pareizo literatūru priekš latviešiem.Un nelieto vārdu 'oriģināls',jo tas ir jāpierāda.Tu gribi cauri sirdij.Sirds tev ir krūtīs.Un es varu izdurt caur krūtim tavu sirdi.Valodas daudzveidībai ir vietas,ja to valodu attīsta un māca no mazotnes,daudzveidībā.Un tas vārds'mistērija'-latviešiem baigi peld.Un godīgi sakot,vārdam nav spēks.Spēks ir vārda saprašanā priekš vārda lietotāja.

 Girts  20:46:27 07.06.2011
212.93.100.181

Šis tulkojums ir tā kā papildinājums pie Gugas teiktā par šķīsto ieņemšanu un drusku arī piebilde par pieejamo faktu / oriģinālo informācijas materiālu (iebilde gan neattiecas uz Gugas pausto attiecībā uz pašu rakstu).

Oriģinālie raksti patiešām ir saglabājušies un pieejami. Jautājums - vai ir lasītāji, kas tos rakstus spēj izlasīt? Un ja izlasītajā tiek saprasts kaut kas viens, vai nevar būt vēl kaut kas cits vienlaicīgi pārklājošs, caurvijošs?

Dogma rodas, ja kādu no interpretācijām pasludina par vienīgo pareizo. Bet vai pasludinātājam pašam bija 'ausis un acis'?

Atbildes rodamas klusumā. Labā ziņa - klusums nav jāinterpretē. Un nav jātulko. Tas ir viens pāri visiem. Un tad jau visi arī ir vienā :))))))