Glāze (un dialektiskā loģika)

Glāze, nenoliedzami, ir gan stikla cilindrs, gan arī instruments, kas ir paredzēts dzeršanai. Bet glāzei piemīt ne tikai šīs divas īpašības vai aspekti, vai puses, bet arī bezgalīgs daudzums citu īpašību, aspektu, pušu, attiecību un „saišu” ar visu pārējo pasauli. Glāze ir smags priekšmets, kurš var būt instruments mešanai. Glāze var kalpot kā spiežamais, ar kuru var izgriezt apļus pīrāgu mīklā, glāze var kalpot kā vieta, kur var ievietot noķertu tauriņu, glāzei var būt vērtība kā priekšmetam ar māksliniecisku grebumu vai zīmējumu, un tas viss var būt pilnīgi neatkarīgi no tā, vai šī glāze ir derīga dzeršanai, vai tā ir izveidota no stikla, vai tās forma ir cilindriska, vai arī ne visai, un tā tālāk, un tamlīdzīgi.

Glāze, nenoliedzami, ir gan stikla cilindrs, gan arī instruments, kas ir paredzēts dzeršanai. Bet glāzei piemīt ne tikai šīs divas īpašības vai aspekti, vai puses, bet arī bezgalīgs daudzums citu īpašību, aspektu, pušu, attiecību un „saišu” ar visu pārējo pasauli. Glāze ir smags priekšmets, kurš var būt instruments mešanai. Glāze var kalpot kā spiežamais, ar kuru var izgriezt apļus pīrāgu mīklā, glāze var kalpot kā vieta, kur var ievietot noķertu tauriņu, glāzei var būt vērtība kā priekšmetam ar māksliniecisku grebumu vai zīmējumu, un tas viss var būt pilnīgi neatkarīgi no tā, vai šī glāze ir derīga dzeršanai, vai tā ir izveidota no stikla, vai tās forma ir cilindriska, vai arī ne visai, un tā tālāk, un tamlīdzīgi. Tālāk. Ja man glāze šobrīd ir vajadzīga kā instruments dzeršanai, tad man pavisam nav svarīgi zināt, vai tai ir pilnībā cilindriska forma un vai šī glāze patiesi ir izveidota no stikla, bet toties ir svarīgi – lai glāzes dibenā nebūtu plaisas, lai, lietojot šo glāzi, nevarētu sev savainot lūpas, un tamlīdzīgi. Bet ja man glāze ir vajadzīga nevis dzeršanai, bet kaut kam tādam, kam ir derīgs jebkurš stikla cilindrs, tad man derēs gan glāze ar plaisu dibenā, gan arī pat vispār bez dibena, un tā tālāk. Formālā loģika, ar kuras mācīšanu aprobežojas skolās… apskata [objekta (piemēram, „glāzes”)] tikai dažas, visformālākās definīcijas un te arī apstājas, un ar to apmierinās. Dialektiskā loģika pieprasa, lai mēs ietu tālāk. Lai patiesi zinātu priekšmetu, ir jāaptver, jāizstudē visas tā puses, visas attiecības un „saites”. Mēs tās nekad neizstudēsim pilnībā, bet šī prasība daudzpusībai pasargās mūs no kļūdām un no sastingšanas (омертвения). Tas ir 1-kārt. 2-kārt, dialektiskā loģika pieprasa priekšmeta izskatīšanu tā attīstībā, „paškustībā”, izmaiņās [laikā]. Attiecībā pret glāzi tas nav skaidrs uzreiz, bet arī glāze nepaliek nemainīga, un jo īpaši mainās glāzes [kā instrumenta] uzdevums, tā lietošana, tā saistība ar apkārtējo pasauli. 3-kārt, visai cilvēka praksei ir jākļūst par priekšmeta pilnās „definīcijas” sastāvdaļu – gan kā patiesības kritērijam, gan arī kā praktiskam indikatoram, kurš parāda atbilstību starp priekšmetu un to [instrumentu], kas ir vajadzīgs cilvēkam [(viņa mērķa sasniegšanai)]. 4-kārt, dialektiskā loģika māca, ka „abstraktas patiesības nav, patiesība vienmēr ir konkrēta”, kā mīlēja runāt, Hēgeli citējot, nelaiķis Pļehanovs.V.I.Ļeņins. „Vēlreiz par arodbiedrībām”, PKR 32.sējums, 72-73.lpp.


/Wu/


21.04.2008

Komentāri:

 Modris, Wu,  12:58:38 29.04.2008
80.233.142.78

Jā, un Elohims ir daudzskaitļa vārds!

 Valters, Wu 09:32:50 29.04.2008
87.110.78.24

Arī kā 'Dievs tas kungs' vairumā gadījumu. Brīžiem tiek lietotas ari oriģinālās formas.

 Wu, Valters 08:37:50 29.04.2008
78.84.149.119

> Tur ir Jahveh, Elohīm, Cebaot, Adonai un sazin kas vēl...

Valter, vai es pareizi saprotu, ka kristiešu bībeles vecajā derībā visi šie toras vārdi tiek tulkoti ar vienu - 'Dievs'?

 Modris, Valteram,  03:09:07 29.04.2008
80.233.142.78

Man ir jāatzīst, ka ne sevišķi daudz esmu interesējies par Bībeli, tādēļ noteikti neesmu gatavs kaut ko pilnīgi droši apgalvot vai noliegt (izņemot to, ka ebreju izredzētības doktrīna, kādai viņi pieturas, ir nepareiza un tās konsekvences - diezgan ļaunas, kā mums abiem liekas, vai ne?). Sakarā ar manu darbu (es tulkoju Makša Hendeļa {vai Handeļa?} grāmatu), man ir jāiepazīstas viņa interpretācijām. Nu, un es dalos informācijā ar Tevi, he, he, he... Tas arī viss. Tomēr daudzas viņa interpretācijas ir ļoti interesantas un man - jaunas.

 Valters, Modrim 01:16:03 29.04.2008
87.110.78.24

Es vienkārši gribu teikt, ka pirms meklējam etimoloģiskus sakarus starp mannu un manasu, mums vispirms vajadzētu noskaidrot, kā senžīdu valodā Moišes 2. grāmatā ir nosaukta no debesīm krītošā substance. Mēs taču zinam, ka, piemēram, kristiešu bībelē lietotā vārda 'Dievs' Torā nav. Tur ir Jahveh, Elohīm, Cebaot, Adonai un sazin kas vēl...

Savukārt tas, ka daļa Toras tekstu ir simboliski ir vispārpieņemts apjēgums. Cits jautājums, kurus tekstus par tādiem atzīsim. Rožkrustiešu centieniem visu Toru uzskatīt par simbolisku es kaut kā negribu pievienoties. Man šķiet, ka droši simboliski teksti ir tie, kuri pārņemti no Ēģiptes un Šumeras (grēku plūdi, piemēram)

 Modris, Valteram,  23:51:30 28.04.2008
80.233.142.78

Jā, un derības šķirsts esot cilvēka simbols viņa klīšanas laikā pa matērijas tuksnesi pēc izdzīšanas no Ēdenes dārza. Viņš raksta: 'Tā (derību šķirsta) loma kā cilvēka simbolam bija apstāklī, ka tas saturēja Likumu Grāmatu, kas bija dota, lai apmācītu pareizi darboties. Šķirstā esošais Ārona zizlis, varas zizlis, uzziedēja, simbolizējot garīgo spēku, kas snauž katrā cilvēkā.' Es arī neesmu nekāds speciālist ebreju reliģijā, tomēr izskatās, ka Bībeli nevar lasīt burtiski, bez attiecīgiem komentāriem, vai ne? Daudz no tā, kas it kā attiecas tikai uz ebrejiem un tikai uz viņu vēsturi, patiesībā attiecas uz visu cilvēci (skatoties pēc tā, kas šos tekstus komentē, he, he, he...).

 Modris,  23:34:31 28.04.2008
80.233.142.78

Hm..., bet varbūt pareizā viņa uzvārda izruna tomēr ir Hendelis? Kas pateiks?

 Modris, Valteram,  23:32:02 28.04.2008
80.233.142.78

Kādēļ Tu tā runā? Es ieskatījos grāmatā, kuras autors rožkrustietis Makss Haindelis ir liels speciālists senebreju reliģijas lietās. Viņš rakstīja par derības šķirsta simboliku un to, ka tajā bija ievietots arī trauciņš ar mannu. Pēc tam viņš aplūkoja šī trauciņa satura simboliku: tas trauciņš ar mannu bija cilvēces Ego kopuma simbols. Viņš atzīmēja, ka ļoti daudzās valodās vārds 'man' apzīmē cilvēku, domātāju, un ka
šis vārds ir cēlies no sanskrita vārda 'manass'.
Šis fragments ir no Makša Haindeļa grāmatas 'Rožkrustiešu mācība jautājumos un atbildēs', no nodaļas 'Bībeles mācības'. Viņš raksta: 'Trauka ar mannu ievietošana atgādina par to laiku, kad Ego nolaidās formā, kuru tas bijas uzbūvējis sev un kļuva par iekšā esošu individuālu garu.'

 Valters, Modrim 21:52:40 28.04.2008
87.110.78.24

Ja runājam par bībeles 'debesu mannu', tad nav vērts spriest par šī vārda etmoloģiju un simbolisko nozīmi jelkādā citā kā vien oriģinālā (resp. senžīdu) versijā. Taču vai Tu to zini? Es nē.
Citādi sanāks kā ar vircu, kas mums nozīmē kūts lopu mīzalu un sūdu šķidro konsistenci, kamēr vācieši 'virco' ēdienus.

 Modris, Valteram,  17:54:57 28.04.2008
80.233.142.78

Es gan Lielās Franču revolūcijas revolucionārus neuzskatu par ļaundariem, nedz arī Ļeņinu par 'cilvēkēdāju'.

Starp citu, Valter, var izrādīties, ka mēs spriedumos par jūdaismu varam kaut kādā mērā kļūdīties. Vienā Makša Haindela (latvieši pasākuši rakstīt 'Hendelis', bet izrunā taču kā 'Haindel'?) grāmatā es uzgāju dažādu Vecajā Derībā sniegto sižetu 'atsimbolizētu' izklāstu. Var gadīties, ka ebreju vēsture ir simbolisks pavisam kaut kā cita izklāsts (diemžēl ne visai pievilcīgā, pat pretīgā formā).

Starp citu, debesu manna nav nekāda manna. Izrādās, ka šis vārdiņš ir nācis no sanskrita manasa.

 Valters,  01:28:10 28.04.2008
87.110.78.24

Es šobrīd iztulkoju gabaliņu no Bērka un sapratu, ka to derētu ievietot arī šeit, jo tas tieši attiecas ne vien uz Franču revolūcijas ļaundariem, bet arī uz viņu ideoloģiskajiem mantiniekiem boļševikiem ar cilvēkēdāju Uļjanovu - Ļeņinu priekšgalā:
'Pieņemot nodevību un slepkavību kā līdzekļus sabiedriskā labuma sasniegšanai, sabiedriskais labums drīz kļūst par attaisnojumu, bet nodevība un slepkavība par mērķi(..). Tādas sekas neizbēgami sagaidāmas, cilvēka tiesību triumfālajā spožumā zaudējot visu dabīgo saprašanu par labo un ļauno.'

 Wu, J.Ozolam 09:18:25 24.04.2008
80.90.9.50

Pag... pag... 'jaunu lasītāju prātu musināšana'? Kaut kur es šo biju lasījis... Ā, Platonam kaut kas bija par to. Sokrātu notiesāja viņa Atēnu līdzpilsoņi, balstoties uz apsūdzību 'jaunu lasītāju prātu musināšana' :)))))))))Šajā rakstiņā nav nekā ne par to, ko Tu saproti ar dialektisko materiālismu, vai komunismu (tie ir instrumenta konkrēti pielietojumi, ko veica konkrēti cilvēki).
Šajā rakstā ir tikai viens vienkāršs demo piemēriņš prasmīgai dialektiskās loģikas (instrumenta) izmantošanai.
Vai tad var nepiekrist kaut vienam vārdam, kas šeit ir rakstīts?

Spēja atšķirt instrumentu no instrumenta pielietojuma - ir viena no dialektiskās loģikas pārvaldīšanas pazīmēm.

Instrumenta pielietojums ir katra paša ziņā. Bet es taču nesākšu baidīties studēt fiziku tikai tādēļ, ka mani pētījumi varētu veicināt jaunu ieroču izgudrošanu? Bet kāds cits tā varētu mierīgi izdarīt. :))

 Eze,  07:43:13 24.04.2008
87.99.92.3

Vai jūs domājat 22.aprīli - Vladimira Uļjanova dzimšanas dienu? Jaunieši jau nezina to datumu, to var ievērot tikai rūdīti vilki, kas sestdienas talkās suni apēduši :)

 J.Ozols, ozoljanis@one.lv 07:06:56 24.04.2008
78.84.207.29

E-mistika rada iespēju. Iespēju dialektiskā materiālisma 'klasiķiem' atkal mulsināt jaunu lasītāju prātus, pūloties saprast, kur forma veido saturu un kur tikai spēlējas pati ar sevi. Un ļaujot just, cik šādas spēlītes komunismu dzīvē nepieredzējušiem prātiem reizēm var būt interesantas, ļauties kārdinājumam noticēt, ka datuma izvēle ir patiesas cieņas izrādīšana vienam no lielākajiem nekrietneļiem cilvēces vēsturē. Un sākas viss no gala. Jo kaut kur kāds/i tā ir lēmis/uši.
Kā saka G. Kļimovs: Nav nekā jauna zem Mēness.

 Mārtiņš,  11:34:11 21.04.2008
77.93.21.71

Kāds kaut ko rada priekš kaut kā.Bet priekš tā kas ir radīts paveras dažādas iespējas priekš kaut kā cita.Īstenība-ka parādās iespējas,bet patiesība-priekš kā tas sākotnēji bija domāts.Īstenība ir tā ko man izraisīja šis raksts,bet patiesība ko konkrētais cilvēks gribēja pateikt ar šo rakstu.Tās ir tikai manas domas. Un palūgšu neapspriest manas domas bet rakstu.Jo te ir rakstīts-jūsu komentāri,ieteikumi,domas.