Horhe Luiss Borhess

Horhe Luiss Borhess (1899-1986) – izcilais un reizē noslēpumainais argentīniešu rakstnieks -, turpat sešdesmit gadus darbodamies literatūrā, sarakstīja apbrīnojami maz. Viņa daiļrades kodols, to var saukt par Borhesa evaņģēliju, ir aptuveni 20 stāsti. H.L.Borhesa stāstu krājumā “Alefs” iekļauti darbi, kas ļauj iepazīt visas argentīniešu rakstnieka iecienītākās tēmas – kā ceļojumus laikā, sapņus, kas īstenojas, vai nemirstības tēmu.

Es negribu stāstīt, cik ļoti mans darbs bija no­gurdinošs. Ne reizi vien es kliedzu pret velvi, ka šo tekstu atšifrēt nav iespējams. Tikmēr arvien vairāk mani sāka nodarbināt nevis tieši šīs mīklas atmi­nējums, bet gan daudz vispārinātāka mīkla, kas sais­tījās ar kāda dieva uzrakstītu teikumu.


Es sev jau­tāju, kāda veida teikumu varētu konstruēt absolūts prāts? Pat cilvēku valodās, spriedu, nav tādu teikumu, kas neietvertu pilnu visumu. Pateikt jaguārs nozīmē piesaukt jaguārus, kas to radījuši, briežus un bruņu­rupučus, ko tas aprijis, ganības, no kurām brieži pār­tikuši, zemi, kas bijusi ganību māte, un debesis, kas dāvājušas gaismu zemei.


Es pieņēmu, ka dievu va­lodā ikviens vārds pauda šo bezgalīgo lietu sasaisti, turklāt nevis apslēptā, bet atvērtā formā, nevis soli pa solim, bet tūlītēji. Laikam ritot, dievišķa teikuma jēga man sāka likties bērnišķīga vai zaimojoša. Die­vam, tā es domāju, jāpasaka tikai viens vārds, un šis vārds jau ir pati pilnība. Jebkura artikulēta skaņa, ko izdvesis dievs, atrodas uz augstākas pakāpes nekā visums un ir vairāk nekā laiku kopsumma. Uzpū­tīgi un nožēlojami ir cilvēku vārdi — viss, pasaule, visums, pelēka atēna vai neveikls atveids šim dieva vārdam, kas līdzinās visu aptverošai valodai un visam, ko ar to iespējams pateikt.


Fragments no stāsta „Dievaraksts”, tulkojis Edvīns Raups


Horhe Luiss Borhess . Alefs: [stāstu krāj.] / Rīga : Jumava, c2005. No spāņu valodas tulkojuši Valdis Ābols, Uldis Bērziņš, Ivars Hermanis, Edvīns Raups, Guntis Valujevs. Grāmatas noformējumam izmantota Ievas Iltneres glezna “Stāsti”. Artas Ozolas-Jaunarājas vāka grafiskais noformējums.


 


18.03.2005

Komentāri:

 geenijs,   14:08:24 26.08.2005 
tik ljoti patiik shii graamata!