Informācija, kur vērsties, lai saņemtu savus dzimšanas datus

Rīgas pilsētas Dzemdību nams. Miera iela 45. Tel.7011256. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums: 1.18Ls, ja arhīvā netiek atrasta informācija, 3.60 Ls – ja ir ziņas.

Aizkraukles rajona slimnīca. Bērzu iela 5, tel.5133873. Izziņas iespējams saņemt pirmdienās. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Izziņas iespējams saņemt pie virsmāsa Ingrīdas Saulītes, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1Ls.
Mob.tel. 9856115.


Aizputes slimnīca. Avotu iela 2. Tel.3448375. Arhīvs dzimšanas datus glabā 25gadus. Dati sākot no 1980.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums statistiķei – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 5Ls.


Alūksnes rajona slimnīca. Pils iela 1a. 4321203. Informācija caur e-pastu: aluksnes_slimnica@inbox.lv


Balvu slimnīca. Vidzemes iela 2. Tel.4522584. Izziņas iespējams saņemt slimnīcas arhīvā. Dati no 1975.gada. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Jānorāda mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu.
Bezmaksas pakalpojums.


Bauskas slimnīca. Dārza iela 7/1. Tel.3924696 (jālūdz, lai savieno ar arhīva tel.) Arhīvā ir dati par dzimušiem bērniem 1957.-1958.g; 1961.-1965.g; 1972.g.; 1974.–1979.g.; 1980.- 2005.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 2Ls.


Cēsu rajona centrālā slimnīca. Beverīnas iela 11. Tel.4125565. Arhīvs dzimšanas datus glabā 25 gadus. (Dati no 1980.gada). Jāiesniedz rakstisks iesniegums – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 5Ls.


Daugavpils reģionālā slimnīca. Vasarnīcu iela 20. Tel.5405282. Jāiesniedz rakstisks iesniegums galvenajam ārstam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 2,80Ls.


Dobeles un apkārtnes slimnīca. Ādama iela 2. Tel.3722156. Dati, sākot no 1990.g. Izziņas iespējams saņemt pie vecākās māsas Daces Sieriņas, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1Ls.


Gulbenes slimnīca. Dzimšanas dati nodoti Alūksnes slimnīcai.


Jelgavas pilsētas slimnīca. Brīvības bulvāris 6. Tel.3027606. Dati, sākot no 1970.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums sekretārei, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1.18Ls.


Jēkabpils rajona centrālā slimnīca. Pormaļa iela 125. Tel.5237825; 5237813. Dati, sākot no 1975.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums galvenajam ārstam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1,18Ls.


Krāslavas rajona centrālā slimnīca. Rīgas iela 159. Tel.5623233; 5681665. Jāiesniedz rakstisks iesniegums vecākai māsai – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1,18Ls.


Kuldīgas slimnīca. Aizputes iela 22. Tel.3374007. Arhīvs dzimšanas datus glabā 25 gadus (ja dzemdībās bijušas patoloģijas – 50 g.). Dati, sākot no 1980.g. Izziņas būs iespējams saņemt tikai no 2006.gada.


Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca. Slimnīcas iela 25. Tel.3403280.


Limbažu slimnīca. Klosteru iela 3. Tel.4070103; 4070127. Dati tiek glabāti 1 gadu. Jāiesniedz rakstisks iesniegums vecākai māsai – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.


Ludzas rajona slimnīca. Raiņa iela 43. Tel.5707092. Dati, sākot no 1973.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums galvenajam ārstam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 0,50Ls.


Madonas slimnīca. Rūpniecības 38 iela. Tel.4807046; 4807081. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 2Ls.


Ogres rajona slimnīca. Slimnīcas iela 2. Tel.5022621. Jāiesniedz rakstisks iesniegums galvenajam ārstam D. Širovsei – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. [Neceriet uz lielu laipnību.]


Preiļu slimnīca. Raiņa bulvāris 13. Tel.5307750 (jālūdz, lai savieno ar statistiķi vai arhīvu). Jāiesniedz rakstisks iesniegums statistiķei – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 3Ls.


Rēzeknes slimnīca. 18.novembra iela 41. Tel.4603371.


Saldus medicīnas centrs. Slimnīcas iela 3. Tel.3881053 (jālūdz, lai savieno ar statistiķi vai arhīvu). Dati sākot no 1979.g. Jādodas uz arhīvu, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 2Ls.
[Vislaipnākā un atsaucīgākā statistiķe Latvijā 🙂 ]


Talsu slimnīca. Voldemāra Ruģēna iela 7. Tel.3223383. Dati, sākot no 1995.g. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas valdes priekšsēdētājam Dr. Staltam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 5Ls.
Dzimšanas dati no 1970.-1994.g. atrodas Ventspils arhīvā. Pils ielā 86-88. Tel.3622275; 3622816.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1.35Ls. [Arhīvā strādā laipni cilvēki.]


Tukuma slimnīca. Raudas iela 8. Tel.3122400. Jāiesniedz rakstisks iesniegums galvenam ārstam D. Širovsei – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 3-5Ls.


Valkas slimnīca. Rūjienas iela 3. Tel.4781211; 4722009.
Izziņas maksa 1Ls. Daļa datu glabājas Valmieras arhīvā.


Valmieras slimnīca. Jumaras iela 195. Tel.4229107.


Ventspils pilsētas slimnīca. Inženiera iela 60. Tel.3624404. Slimnīcā informācija glabājas gadu. Jāraksta iesniegums galvenajam ārstam. No 1981.-2004.gadam dati glabājas slimnīcas arhīvā. Jādodas uz arhīvu, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 3Ls.
Dati no 1974.-1980.g. glabājas Ventspils arhīvā, Pils ielā 86-88. Tel.3622275; 3622816.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1.35Ls.


Viļānu slimnīca. Rīgas iela 57. Tel.4662284.


Jūrmalas slimnīca Bulduros. Tel.7752254; 7752033.


Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca. Pilsoņu iela 13. Tel.7069609; 7069317. Jāraksta iesniegums galvenajam ārstam, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 1.5 – 3Ls.


Rīgas 1. Slimnīca. Bruņinieku iela 5. Tel.7366357; 7270136. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums 2.19Ls.


Rīgas pilsētas Dzemdību nams. Miera iela 45. Tel.7011256. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.
Izziņas izsniegšana – maksas pakalpojums: 1.18Ls, ja arhīvā netiek atrasta informācija, 3.60 Ls – ja ir ziņas.


Rīgas rajona Siguldas slimnīca. Tel.7973973; 7376937. Jādodas uz arhīvu. Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.


http://www.astrologer.lv/


24.05.2005

Komentāri:

 Vita  19:49:17 31.08.2011
46.109.173.181

Kur man meklēt savus dzimšanas datus, ja piedzimu Rīgas 6. slimnīcā?