Intas Blūmas grāmatas Latvietes karma. Sievišķā enerģija

Intas Blūmas grāmata „Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā” sāk savu Sirds 
22.janvārī, plkst. 18:00 Rīgā, Jāņa Rozes grāmatnīcā, t/c SPICE notiks Intas Blūmas 
grāmatas „Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā” atvēršanas svētki!
Šī ir pirmā Intas Blūmas izdotā grāmata, kurā viņa ir apkopojusi savu personīgo un 
daudzu citu Latvijas sieviešu pieredzi, izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, 
atgūstot savu sievišķības spēku, atverot savi sirdi un sākot dzīvot savu patieso dzīvi. 
Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no garīgās psiholoģijas jeb Dvēseles 
uzdevumu un mērķu viedokļa, kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis kāpura
redzējuma.

Intas Blūmas grāmata „Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā” sāk savu Sirds 
22.janvārī, plkst. 18:00 Rīgā, Jāņa Rozes grāmatnīcā, t/c SPICE notiks Intas Blūmas 
grāmatas „Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā” atvēršanas svētki!
Šī ir pirmā Intas Blūmas izdotā grāmata, kurā viņa ir apkopojusi savu personīgo un 
daudzu citu Latvijas sieviešu pieredzi, izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, 
atgūstot savu sievišķības spēku, atverot savi sirdi un sākot dzīvot savu patieso dzīvi. 
Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no garīgās psiholoģijas jeb Dvēseles 
uzdevumu un mērķu viedokļa, kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis kāpura
redzējuma.
Autore savā grāmatā runā par sievišķību un sievišķo enerģiju, par sievišķā spēka 
avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, par attiecībām ar vecākiem un bērniem, par 
sievietes būtību un sūtību, kura var atklāties vien tikai, iepazīstot sevi ārpus materiāli 
fiziskās pasaules robežām.
Inta Blūma jau vairāk nekā piecus gadus vada seminārus un lekcijas par dažādām, 
ar garīgo izaugsmi saistītām tēmām, pēta meditāciju kā terapiju un ir izstrādājusi 
savu divu dienu dziedināšanas programmu- t.s. ”Meiteņu dienas”. Viņas sirdsprojekti 
ir konference „Baltu sakrālais mantojums”, retrītu „Mistērijas” radīšana, 
sakrālie ceļojumi uz Spēka vietām, stāstu un pārdomu publicēšana savā blogā 
www.sirdscels.lv 
Tikšanās laikā autore plāno iepazīstināt ar savu grāmatu plašāku lasītāju loku, lai mēs 
– sievietes vairotu savu sievišķo enerģiju un ļautos brīvai mīlestības plūsmai. 
Grāmatas atvēršanas svētkos ikvienam būs iespēja iegādāties grāmatu ar autores 
autogrāfu un pavērt aizkara priekškaru – ieklausoties autores stāstā par to, kā tapa šī 
grāmata.
Uz Grāmatas atvēršanas svētkiem tiek aicināti visi autores draugi un sekotāji, kā arī 
ikviens, kurš iet pa Sirds ceļu!
Uz tikšanos ar grāmatas autori Intu Blūmu 22.janvārī, plkst.18:00, Rīgā, t/c SPICE 
Jāņa Rozes grāmatnīcā!

Sagatavoja: Sarmīte Šicāne
telefons uzziņām 26862697

19.01.2015

Komentāri: