Kas ir CIGUN

Ķīniešu hieroglifu lielajā skaidrojošajā vardnīcā Ci, piemēram, tulko ar aptuveni trim desmitiem vārdu: gāze, gāzveida viela, gaiss, atmosfēra, gaisa vēsmiņa, laika apstākļi, klimats, migla, gara spēks, enerģija, organisma dzīvības spēks utt. Dažādas CIGUN skolas atsevišķus hieroglifus skaidro dažādi. Mēs pārsvarā lietosim tos vingrinājumu nosaukumu un terminu tulkojumus, kādus piedāvā Čžun Juaņ Cigun skola.

Jēdziens CIGUN ķīniešu valodā tiek apzīmēts ar diviem hieroglifiem – CI un GUN.


Ķīniešu hieroglifu lielajā skaidrojošajā vardnīcā Ci, piemēram, tulko ar aptuveni trim desmitiem vārdu: gāze, gāzveida viela, gaiss, atmosfēra, gaisa vēsmiņa, laika apstākļi, klimats, migla, gara spēks, enerģija, organisma dzīvības spēks utt. Dažādas CIGUN skolas atsevišķus hieroglifus skaidro dažādi. Mēs pārsvarā lietosim tos vingrinājumu nosaukumu un terminu tulkojumus, kādus piedāvā Čžun Juaņ Cigun skola.


CI ir kaut kāda substance, kas eksistē jebkurā Visuma punktā. Tā sevī ietver trīs komponentus – materiālo, enerģētisko un informatīvo. Pirmās divas var izmērīt, bet trešo varam noteikt netieši – pēc tās iedarbības uz noteiktiem objektiem. Ir cilvēka un Kosmosa CI (iekšējā un ārējā). Ir CI veids, kas cilvēkam pieder kopš dzimšanas, ir Ci, ko viņš var iegūt no apkārtnes, uzkrāt organismā un tērēt to.


GUN – augsts nosaukums, darbība, darbs, kas jāveic, lai iemācītos vadīt CI enerģiju.


Tādējādi CIGUN ir CI enerģijas izmantošanas un pārveidošanas māksla, prasme to saņemt no apkārtnes, kā arī izstarot no sava organisma. Plašākā nozīmē CIGUN pirmām kārtām ir māksla uzturēt savu veselību, tas ir zinātnes un filozofijas veids, domāšanas metode, tas ir energo-informatīvais saziņas veids ar apkārtni un visu Kosmosu.


Cigun sistēmas pamatelementi


Jebkura cigum sistēma balstās trijos pamatblokos: Iņ-Jaņ un U-sin koncepcijās un izpratnē par enerģētiskajiem kanāliem un bioloģiski aktīvajiem punktiem (BAP).


1. Saskaņā ar seno ķīniešu uzskatiem, cilvēkā, dabā un Kosmosā viss sastāv no diviem pretējiem, taču ne antagonistiskiem pirmsākumiem Iņ un Jaņ. Tie eksistē nedalāmi savstarpēji saistīti tādējādi, ka Iņ vienmēr ir klātesošs Jaņ un otrādi. Daudzi zina šo zīmējumu ar lodes šķēlumu. Ik mirkli tur notiek izmaiņas, plūšana: Iņ samazināšanās, Jaņ palielināšanās; Jaņ samazināšanās, Iņ palielināšanās. Zīmējumā attēlots it kā kāds no laika momentiem, nosacīti šķeļot lodi ar plakni. Tādu šķēlumu, kur abi sākumi atrodas līdzsvarā, sauc par Iņ-Jaņ zivi.


raksturojums: mīksts, auksts, tumšs, negatīvs, inerts, pasīvs, rāms.
Jaņ raksturojums: ciets, karsts, gaišs, pozitīvs, aktīvs, kustīgs.
Iņ pieņemts uzskatīt par sievišķo sākumu, bet jaņ par vīrišķo.
Iņ ir nakts, ziema, Mēness.
Jaņ ir diena, vasara, Saule.


Iņ un jaņ var uzskatīt par magnēta poliem. Lai cik mazās daļās mēs to dalītu, katrā no šīm daļām būs gan ziemeļu, gan dienvidu pols. Līdzīgi, ja dalītu Visumu – katrā no daļām būtu gan Iņ gan Jaņ.


Mēs esam Visuma daļa, tādēļ katrā no mums arī ir Iņ un Jaņ. Arī katrā orgānā atsevišķi: katrs no tiem satur Iņ un Jaņ. Blīvie orgāni (aknas, sirds, perikards, liesa, plaušas, nieres) attiecas uz Iņ, bet dobie orgāni (žultspūslis, urīnpūslis, tievā un resnā zarna, kuņģis, “trīskāršais sildītājs”) pie Jaņ. Tas nebūt nenozīmē, ka šie orgāni sastāv tikai no Iņ vai Jaņ. Vienkārši tajos ir daudz vairāk dotā Ci, nekā pretējā. Bez tam, ķermeņa iekšējā virsma pieder pie Iņ, bet ārējā pie Jaņ. Sievietēm labā puse ir Jaņ, kreisā – Iņ. Vīriešiem otrādi. Iņ un Jaņ jabūt sabalansētiem gan dabā gan sabiedrībā, gan cilvēka organismā, citādi rodas kataklizmas, bet organismā – slimības. Planētas vietās, kur ir Jaņ pārpalikums, notiek uzgunsgrēki, bet ar Iņ pāpalikumu – plūdi.


Sabiedrībā materiālā pasaules daļa attiecas uz Jaņ, bet garīgā uz Iņ. Ja materiālās daļas attīstība apsteidz garīgo, sabiedrība ir nestabila, pakļauta antagonismam, kas, savukārt, izraisa karus. Pasaulē kopumā ir materiālo labumu pārpilnība, un cilvēku vēlmes arvien pieaug. Labklājību vērtē pēc dzīvees apstākļiem, mantu daudzuma, vasarnīcām, auto (tās modeļa). Tāda sabiedrība nevar būt laimīga, tās iedzīvotāji nolemti ciešanām – viņi dzīvo un strādā nevis nepieciešamajam, bet savu arvien pieaugošo vēlmju apmierināšanai. Bet tā kā materiālā daļa attiecas uz Jaņ (un tas šobrīd ir pārāk daudz), dabiski dzimst dažādi garīgi novirzieni un prakses, kas aptver daudzas valstis un ietiecas dažādos sabiedrības slāņos. Grāmatas, žurnālu materiāli, brošūras ar vairāk vai mazāk tajās esošu patiesību ienāk mūsu mājās, sadzīvē un apziņā. Uz Zemes palielinās Iņ.


Tādēļ mēs sakām, ka viens no CIGUN mērķiem ir regulēt Iņ-Jaņ, tos līdzsvarot.


2. Saskaņā ar U-sin teoriju pastāv piecu stihiju jeb piecu pirmelementu klasifikācijas sistēma: tie ir ūdens, koks, uguns, zeme (augsne), metāls. Katrai stihijai raksturīga sava CI enerģijas krāsa un kvalitāte, un pēc šīs sistēmas tiek sistematizēti visi dabas procesi, cilvēka orgāni, emocijas, skaņas, smaržas uc.


3. Priekšstats par enerģētiskajiem kanāliem arī ietiecas Ķīnas tālā senatnē un ir ķīniešu tradicionālās medicīnas bāzes jēdziens. Saskaņā ar tiem, cilvēka ķermenī ir trīs maršrutu sistēmas: asinsrites, šķidruma un enerģētiskā, kas savieno ķermeņa virsmu ar iekšējiem orgāniem. Uz katra no kanāliem ir daudz BAP – ieeja (izeja) šajos kanālos, caur kuriem notiek apmaiņa un mijiedarbība starp cilvēka un apkārtējās vides, visa Kosmosa CI. Izšķir 12 pamatkanālus – žeņ un astoņus brīnišķos – mai.


12 pamatkanāli saistīti ar 12 galvenajiem orgāniem, kas no ķīniešu medicīnas viedokļa ir ne tik daudz atsevišķi orgāni, cik funkcionālas sistēmas. Kanāliem ir zari – kolartelāri, kas veido tīklu un savieno vienotā sistēmā visas ķermeņa daļas. Brīnišķos kanālus var salīdzināt ar ezeriem. Tie savienoti ar pamatkanāliem, tiem ir arī savs maršruts. To galvenā funkcija – pamatkanālu pārvaldīšana un CI pārdale tajos. Ja pamatkanālos ir par daudz CI, tā piepilda brīnišķos kanālus, bet, ja tās pietrūkst, deficītu kompensē no brīnišķo kanālu krājumiem. Mai galvenie kanāli ir priekšvidus – Žeņ-mai (darbības kanāls) un mugurasvidus – Du-mai (pārvaldes kanāls). Žeņ-mai pārvalda iņ pamatkanālus, bet Du-mai – jaņ kanālus.


Ja Ci pa kanāliem pārvietojas brīvi, cilvēks ir vesels, un visas viņa sistēmas funkcionē normāli. Ja kādā posmā rodas “aizture”, kanāla “aizsērējums”, kas traucē Ci brīvi cirkulēt, šai posmā rodas slimība. Dažreiz tai ir lokāls raksturs, citreiz rada traucējumus tuvāko zonu vai saistīto apgabalu un orgānu funkcionēšanā.


Tādēļ, raugoties no ķīniešu medicīnas viedokļa, slimība vienmēr sākas kanālu aizsērējumu vietās jeb funkcionālo traucējumu un slimību vietās un vienmēr ir novērojama daļēja vai pilnīga kanālu “bloķēšana” un CI cirkulācijas traucēšana tajos. Sakarā ar to, viens no 1. pakāpes mērķiem: normalizēt CI cirkulāciju kanālos un noņemt visus blokus.


Organisma enerģētiskajā sistēmā ietilpst arī “enerģētiskie rezervuāri” jeb “katli” – djaņtjaņ apgabali. Tie ir sektori, kuros var uzkrāt no apkārtnes uzņemto CI, pārveidot un uzlabot tās kvalitāti (dažkārt tulkojumos sastopams termins “CI audzināšana”). Daņ – koncentrēta, sabiezināta enerģija. Vispār CI var būt divos stāvokļos – koncentrētā (tad tā līdzinās vielai, kuru mēs varam redzēt un sataustīt) un retinātā veidā (līdzinās gāzei). Pēc noteiktiem treniņiem mēs spējam vadīt CI stāvokli. Paskaidrojumam analoģija: ledu varam pielīdzināt uzkrātai un paturētai enerģijai Djaņatjaņ katlā, bet tvaiku – parastam CI stāvoklim. Tādā stāvoklī CI ir klātesoša visur Kosmosā.


Čžun Juaņ Cigun sistēmā izšķir trīs rezervuārus (katlus):


* Sja djaņ tjaņ – apakšējais katls


(atrodas nabas un mazā iegurņa rajonā ar centru mazliet zem nabas).


* Čžun djaņ tjaņ – vidējais katls


(atrodas krūšu rajonā ar centru uz līnijas starp krūšu galiņiem).


* Šan djaņ tjaņ – augšējais katls (izvietojies galvas iekšpusē hipotalāma apvidū, uzacu savienojošās līnijas līmenī, aptuveni vietā, kur indieši liek sarkano punktu.


Pirmajā pakāpē galvenā uzmanība tiek pievērsta darbam ar Sja djaņ tjaņ, jo cilvēka veselība, viņa seksuālās iespējas un dzīves ilgums atkarīgs no CI daudzuma un kvalitātes šajā katlā. Šeit ir arī nieru apvidus, kuru normālai funkcionēšanai ķīniešu tautas medicīna pievērš lielu uzmanību. Tiek uzskatīts, ka no nieru stāvokļa atkarīgas citas organisma sistēmas (pēc U-sin apļa).


Pirmās pakāpes mērķis – aktivizēt mūsu Czin apakšējā katlā, uzlabot tās kvalitāti un pārveidot to, lai palielinātu mūsu iekšējo enerģiju. Tas veicinās enerģētisko kanālu atvēršanu, nostiprinās mūsu ķermeni, uzlabos tā funkcionēšanu.


Tādēļ Čžun juaņ CIGUN pirmās pakāpes vingrinājumi virzīti, lai mūsu ķermenī nolīdzsvarotu Iņ-Jaņ, atvērtu enerģētiskos kanālus, atvērtu bioaktīvos punktus, iemācītos saņemt CI no apkārtējās vides, uzkrāt CI apakšējā katlā un uzlabot tās kvalitāti.


Blakus efekti: organisma atveseļošanās, psihofiziskā stāvokļa uzlabošanās, paaugstināts jūtīgums (sensoritāte) un prasme vadīt CI, kas savukārt ļaus diagnosticēt un ārstēt daudzas saslimšanas.


Bieži var sastapt fiziski labi attīstītus cilvēkus, kuri vēlas praktizēt un attīstīt noteiktas iemanās un prasmes. Taču viņu intelektuālais līmenis nav visai augsts un viņi neizprot, kādam nolūkam tas viņiem varētu noderēt, viņi nespēj formulēt savus mērķus, vienkārši grib kaut ko iemācīties. Ir arī tādi, kam ir augsts intelekts un kuri saprot, ko var iegūt ar šāda veida praksi. taču arī viņi nenokļūst pie kārotā mērķa, jo nav gatavs viņu ķermenis. Tāpat, kā nevar ieinstalēt labu programmu zemas klases datorā. Jānolīdzsvaro abas veseluma daļas. Čžun Juaņ Cigun sistēmā vienlaicīgi tiek trenēts gan gars gan ķermenis, lai tie atrastos līdzsvarā.


Šobrīd mēs dzīvojam tirgus attiecību laikā. Tas nozīmē, ka, lai kaut ko saņemtu, kaut kas ir jādod pretī. Čžun Juaņ Cigun sistēma ļauj katram praktizētājam iegūt noteiktas spējas un iespējas, pateicoties kurām cilvēks šajā pasaulē var esksistēt. Piemēram, normalizēt savu veselības stāvokli, ja esat saslimis un tādējādi pelnīt iztiku vai arī diagnosticēt un ārstēt slimos, tādā veidā palīdzot citiem. Bet galvenais ir ne vien dažādu zināšanu, bet arī spēju ieguve, kā arī intelekta un radošās aktivitātes palielināšanās. Tas būtiski nepieciešams jebkurā darbā, jebkāda veida aktivitātēs. Arī tas ir sistēmas pirmās pakāpes uzdevums. Tādēļ sistēmas meistari ļauj cilvēkam praktizēt un apmāca viņus augstākajos līmeņos tikai gadījumā, ja arī viņš par iegūtajām iemaņām, zināšanām un pasaules izpratni dod kaut ko pretim.


Jāatzīmē, ka nodarbošanās ar jebkura veida CIGUN palīdz uzkrāt un palielināt CI, taču nebūt ne katra metodika ļauj paaugstināt jūsu līmeni. Tas saistīts ar to, ka dažas metodes tiek izmantotas veselības uzlabošanai, bet dažas metodes – cīņas iemaņu attīstīšanai, t.i – tās ir tikai daļa no kādas sistēmas, nevis sistēma kopumā.


Tādēļ katram praktizētājam priekš sevis jānoskaidro mērķi un uzdevumi. Ja nepieciešams tikai uzlabot veselību, tad pietiek ar daļējām šīs vai kādas citas sistēmas studijām. Augstākiem mērķiem vajadzīgas atbilstošas metodikas, kad no bāzes elementu – ķieģelīšu apgūšanas iespējams pāriet uz vispārēju pasaules izpratni un savu vietu tajā. Tieši tāda ir šī sistēma.


www.champi.multiservers.com/


12.10.2005

Komentāri:

 .,   20:39:16 14.10.2005 
zināju, bet neatceros.

 ?,   13:50:26 13.10.2005 
esot itkaa cigunam specialas meditacijas kuras pastiprina smadzenu darbiibu tai skaita
atminu...varbut kads zin kura literatura tie ir aprakstiti?.