KAS IR STŪPA

Vārds stūpa tulkojumā no sanskrita nozīmē virsotne, galotne.
Ar šo vārdu apzīmē arī īpašu budistu monumentu. Senajā Indijā par stūpām dēvēja kapu kalnus, kurgānus.
Sākotnēji stūpa bija paugurs, kurā apglabāti svēta cilvēka pīšļi vai objekti, kas saistīti ar tā dzīvi. Gadsimtus vēlāk stūpa pārtapa par augstiem monumentiem ar smailēm, kas atgādina Taizemes, Šrilankas, Korejas un Japānas tempļus. Budismā tā simbolizē visumu, visuma kalnu Meru, kas shematiski attēlots stūpas pakāpjveida struktūrā. Stūpas arhitektūra katrā valstī var būt atšķirīga, taču vienmēr paliek nemainīgas piecas sastāvdaļas: pamatne, kāpnes, kupols, smaile, virsotne. Budismā šīm stūpas sastāvdaļām piešķir dažādas nozīmes.

Vārds stūpa tulkojumā no sanskrita nozīmē virsotne, galotne.
Ar šo vārdu apzīmē arī īpašu budistu monumentu. Senajā Indijā par stūpām dēvēja kapu kalnus, kurgānus.
Sākotnēji stūpa bija paugurs, kurā apglabāti svēta cilvēka pīšļi vai objekti, kas saistīti ar tā dzīvi. Gadsimtus vēlāk stūpa pārtapa par augstiem monumentiem ar smailēm, kas atgādina Taizemes, Šrilankas, Korejas un Japānas tempļus. Budismā tā simbolizē visumu, visuma kalnu Meru, kas shematiski attēlots stūpas pakāpjveida struktūrā. Stūpas arhitektūra katrā valstī var būt atšķirīga, taču vienmēr paliek nemainīgas piecas sastāvdaļas: pamatne, kāpnes, kupols, smaile, virsotne. Budismā šīm stūpas sastāvdaļām piešķir dažādas nozīmes.


Atbilstoši pieciem pirmelementiem pamatne savstarpēji saistās ar elementu Zeme; kāpnes ar elementu Ūdens; kupols – ar elementu Uguns; smaile ar elementu Vējš (Gaiss); virsotne ar elementu Telpa. Cita sasaiste: Pamatne ir piesārņota apziņa, kāpnes un kupols – iesākta gaita uz apskaidrotu apziņu, smaile – bodhisatvas stāvoklis (bodhisatva ir skolotājs, kurš ved cilvēkus pa iekšējas pilnveidošanās ceļu, tā tuvinot viņus atbrīvei no zemes ciešanām), virsotne ir Budas stāvoklis. Proti, stūpa simbolizē Ceļu no tumsonības uz Augstāko Atmodu.


Budisma tekstos minēts, ka pēc Budas ķermeņa kremēšanas pelnus sadalīja astoņās daļās; katra no tām tika ievietota speciālā stūpā. Šīs relikvijas kļuva par budistu pielūgsmes objektiem.


Apskaidrības Stūpās tiek novietotas relikvijas: svēto pīšļi, priekšmeti, ko svētie lietojuši, svētie teksti.


Kulta ēku aktīva celtniecība sākas III gs. Pmē, laikā, kad valdīja imperators Ašoka, kurš līdz ar citiem garīgajiem strāvojumiem atbalstīja arī budismu.


Stūpas celtniecība palīdz būtnēm attīrīties no negatīvā un vairot pozitīvo, tā vairojot labo darbu rezultātus un viedumu, radot priekšnoteikumus visaugstākajai Apskaidrībai. Kad stūpu, vienalga lielu vai mazu, ceļ ar tīru motivāciju, šķēršļi tiek notīrīti, un rodas ļoti spēcīgas pozitīvās sekas. Cilvēks iemanto asu prātu, viedumu un citas pašas augstākās kvalitātes.


Ir ierasts apstaigāt stūpu pulksteņa rādītāja virzienā.


Atbildēdams uz Šāripūtras jautājumu, Buda skaidroja šādi: „Lūk, labums, ko gūst tas, kurš iet apkārt stūpai. Brīvs no astoņiem nelabvēlīgiem apstākļiem, viņš pārdzims dižciltīgā ģimenē un iemantos lielu bagātību. Brīvs no tādām traucējošām jūtām kā skopums un tml., viņš spēs prieka pilns praktizēt dāsnumu.


Viņš labi izskatīsies, būs pievilcīgs, ar labu ādu, un citi būs priecīgi viņu redzēt. Viņam būs vara pār pasauli, un viņš būs Dharmas karalis. Viņš vienmēr veiksmīgi pārdzims un vienmēr iedvesmosies no Budas mācības. Paveicis prakses, viņš darīs dižus brīnumus un iemantos 32 Budas ķermeņa tīrās zīmes un 80 fiziskās pilnības pazīmes.”


Tie ir tikai daži labumi, ko dod stūpas apstaigāšana. Varētu minēt vēl daudzus citus. Piemēram, garāmgājēji vai garāmbraucēji var piedzīvot pēkšņu apskaidrības brīdi. Tikai pieskaroties tai vai paskatoties uz to, saņemot mācību par tās kvalitātēm vai atceroties to, izejot cauri tās mestai ēnai vai sajūtot vēja pūsmu, kas nāk no stūpas puses, var tapt laimīgs šinī dzīvē un nākotnē sasniegt pilnīgu Apskaidrību.


Piedaloties stūpas celtniecībā, var saņemt daudz saturīgas praktiskas informācijas no skolotājiem un speciālistiem, kas vada būvi. Tas ir milzīgs prieks, reiz pašam iziet visu stūpas celtniecības procesu un saņemt nepastarpinātu informāciju. Vienlaikus daudz ko uzzini par savu paša prātu. Stūpas garīgā ietekme ir tik liela, ka tie, kuri to godā, piedalās celtniecībā, un arī tie, kuri dzīvo tās tuvumā, sajūt to kā miera, laimes un labklājības avotu. Tā nes mieru un labklājību apkaimei, valstij. Stūpa simbolizē apskaidrotu būtņu apziņu. Tā simbolizē arī praktizētāju kopienu – Sanghu. Tālab stūpai kā Sanghas simbolam jāatrodas uz altāra vai tā tuvumā. Budu vienmēr pārstāv statuja vai attēls, Dharmu – teksti, Sanghu – Stūpa. Tas var būt arī stūpas attēls. Šie Trīs Dārgumi ir visu budistu patvērums. Stūpa glabā pilnību sasnieguša Skolotāja relikvijas. To piepilda ar visu Budu ķermeņa, valodas un apziņas jeb prāta simboliem. Proti, ar māla statujām caca, tekstiem un relikvijām. Agrāk lielās stūpās bija Kandžur jeb paša Budas mācības un Tendžur jeb indiešu skolotāju komentāri. Bet nelielās ievietoja Prādžņāparamītas tekstu. Ir ļoti svarīgi pareizi piepildīt stūpu, tas jādara kvalificēta skolotāja vadībā.


 


Dažādi stūpu veidi


Laikam ritot, stūpu formas kļuva arvien atšķirīgākas, tāpēc cilvēks vārdā Bišukāma tekstā „Cuktor Drime Gje Čung” noteica priekšrakstu, kādām būt dažādām stūpu formām. Vairums formu saistītas ar notikumiem Budas dzīvē. Ir četras galvenās un četras mazāk nozīmīgās vietas, kur Buda sniedza mācību. Svarīgākie astoņi stūpu veidi ir tieši saistīti ar šīm vietām. Saviem mācekļiem Buda vēlēja pēc viņa aiziešanas pārinirvānā apmeklēt četras svarīgākās vietas: Lumbini, Bodhgaiju, Sārnatu un Kušinagāru un atstāt tur ziedojumus, lai attīrītu sevi no aizplīvurojumiem


 


Apskaidrības stūpas simbolikaStūpa Karma Guenā, Spānijā


Vērtīgā Vāze. Stūpas pamatni veido Vērtīgā Vāze. Tā pārstāv astoņas labvēlīgās zīmes, tomēr galvenā nozīme ir: Budas ķermeņa neizsmeļamās īpašības.


Galvenā daļa. Šī daļa „tura Zemi”. Simbolizē desmit pozitīvās darbības, ko veic ar ķermeni, valodu un apziņu.


Trīs pakāpieni. Trīs pakāpieni virs galvenās daļas simbolizē Trīs Dārgumus – patvērumu Budā, Dharmā un Sanghā.


Lauvu Tronis. Virs trīs pakāpieniem atrodas augsts kvadrātveida bloks, ko dēvē par Lauvu Troni. Tas simbolizē Dharmas neuzvaramību, četrus Budas bezbailības veidus.


Mazais un lielais lotoss. Nākamie divi līmeņi simbolizē mazo un lielo lotosu, proti, sešas atbrīvojošās darbības (paramītas): dāsnumu, ētiku, pacietību, uzcītību, meditatīvu koncentrēšanos un viedumu.


Troņa kvadrātveida virsma. To veido liela plāksne. Četri stūri simbolizē Četrus Neizmērojamos: Neizmērojamo Mīlestību, Neizmērojamo Līdzjūtību, Neizmērojamo Prieku un Neizmērojamo Vienādību.


Budas aspekti parasti sēž Lauvu Tronī, virs kura atrodas lotoss, saules un mēness disks. Tieši šāda ir pamatnes nozīme. Kad cilvēkam ir attīstījusies uzmanība attiecībā uz savām darbībām un tādējādi viņš ir uzņēmies atbildību par savu dzīvi, viņš vēršas pie Patvēruma un attīsta Apskaidrotu Prāta Noskaņu. Tas ir pamats, lai sāktu Dharmas praksi. Nākamā daļa, no pirmā pakāpiena līdz stūpas virsotnei, simbolizē tā dēvētos Piecus Ceļus.


 


Pieci ceļi


Visu kāpumu, sākot no pirmās saskarsmes ar atbrīvojošo mācību un līdz pat pilnīgai Apskaidrībai, var aprakstīt kā Piecus Ceļus: Uzkrāšanas Ceļš, Savienošanas Ceļš, Redzēšanas Ceļš, Meditācijas Ceļš un Ceļš Bez Mācības. Šos ceļus var skaidrot atbilstoši Mazajam Ratam vai Lielajam Ratam. Cilvēki, kuriem piemīt Mahajānas potenciāls, ir attīstījuši Apskaidrotu Noskaņu un, attīrot apziņas aizplīvurojumus, virzās pa Uzkrāšanas Ceļu Lielajā Ratā.


Pirmais pakāpiens virs troņa. Simbolizē mazo Uzkrāšanas Ceļu. Parāda „Četrus Vērīgas Aplūkošanas Ceļus”: vērīgumu pret ķermeni, jūtām, domām un ārējām parādībām.


Otrais pakāpiens virs troņa. Simbolizē vidējo Uzkrāšanas Ceļu. Šeit īstenojami „Četri pilnīgas atteikšanās veidi”. Tas nozīmē: 1) atsacīties no visām negatīvām darbībām; 2) neaizmirst to; 3) veikt pozitīvas darbības; 4) nemitīgi tās vairot.


Trešais pakāpiens virs troņa. Simbolizē lielo Uzkrāšanas Ceļu, to veido „Četri Brīnišķīgie Balsti”: vēršanās pie Dharmas, nesatricināma neatlaidība, vienvērsta koncentrēšanās un precīza izpēte.


Ceturtais pakāpiens virs troņa. Simbolizē Piecas Spējas Savienošanas Ceļā: uzticēšanās, uzcītība, vērīgums, meditatīva koncentrēšanās un viedums.


Nemainīgais pamats, kas balsta vāzi. Simbolizē Piecus Spēkus savienošanas ceļā, kas pauž iepriekšējā pakāpiena Piecu Spēju pilnīgu attīstīšanos.


Vāze. Simbolizē Atmodas Septiņus Zarus Redzēšanas Ceļā: dziļu vērīgumu, fenomenu dziļu atpazīšanu, dziļu uzcītību, dziļu prieku, dziļas iemaņas, dziļu meditāciju un dziļu līdzsvarotību. Lielajā Ratā tas nozīmē būt sasniegušam Bodhisatvas pirmo pakāpi.


„Tre” virs vāzes (kvadrātveida virsma, uz kuras atrodas virsotne). Šī daļa atbilst atstarpei starp otro un desmito Bodhisatvas pakāpi. „Tre” norāda uz „Cildenajo Astoņkārtu ceļu” Meditācijas Ceļā: pareizs uzskats, pareiza izpratne, pareiza valoda, pareiza rīcība, pareizs dzīvesveids, pareiza piepūle, pareiza vērība un pareiza meditatīva koncentrēšanās.


Dzīvības koks ( tas ir stūpas iekšienē, un nav redzams ). Tas ir stūpas pats kodols. Koks simbolizē „Desmit Transcendentālās apziņas veidus”, dažādus Budas vieduma aspektus. Ceļā Bez Mācīšanās tiek sasniegta pilnīga Apskaidrība:


Trīspadsmit gredzeni simbolizē Desmit Spēkus, proti, Budas vieduma desmit aspektus plus Trīs Būtiskās Atcerēšanās, tātad triju laiku: pagātnes, tagadnes un nākotnes zināšanu.


Lietussargs un tā savienojošā detaļa. Tas ir viens no astoņiem labvēlīgajiem simboliem un nozīmē visu ciešanu pārvarēšanu.


Vītnes (caracak). Tās ir visu Budas stāvokļa cildeno īpašību rota.


Mēness. Simbolizē Budas relatīvo Apskaidroto Skaņojumu un Viedumu.


Saule. Neierobežotas līdzjūtības (kā saules stari) un absolūta Apskaidrota Skaņojuma simbols.


Dārgakmenis. Simbolizē nesagraujamo apziņas dabu un visu vēlmju piepildīšanos, apziņas skaidro gaismu.


Budas statuja vāzē. Parāda apziņas dabas atpazīšanu Redzēšanas Ceļā un pilnīgu atbrīvošanos no pārdzimšanu rata.


Visvairāk dažāda izmēra stūpu ir uzcelts Indijā un Nepālā. Taču nu jau vairāk nekā 20 gadus stūpas ceļ arī Eiropā un Amerikā.


 


BUDISTU STŪPAS RIETUMU PASAULĒ


Kopš 2005. gada ir atvērta apmeklētājiem stūpa Benalmadenā, Spānijā, ES. Tā ir 108 pēdas (33 metrus) augsta koniska celtne ar 82 pēdas (25,8 metrus) platu kvadrātveida pamatni. Iekšpusē ir 100 m² liela meditācijas zāle.


http://www.stupabenalmadena.org/en/stupa_en.html


Kopš 2000. gada darbojas Uzvaras Stūpa Kagju Samje Ling budisma mācību un meditācijas centrā Eskdalemūrā, Skotijā, ES.


http://www.stupa.org/


1988. gadā tika ielikts pamatakmens Lielajai Dharmakajas Stūpai kalnu centrā Šambala, Kolorado pavalstī, ASV. Tās augstums ir 108 pēdas. Stūpu atklāja 2001. gadā.


“http://www.shambhalamountain.org” http://www.shambhalamountain.org/


Viņa Svētības XVI Gjalvas Karmapas dibinātajā Tibetas kultūras kompleksā Karma Cegum Taši Gomand ir budistu klosteris, Tibetas medicīnas centrs, ciemats svētceļniekiem, meditācijas centrs un Apskaidrības Stūpa. Stūpu un meditācijas centru atklāja 1996. gadā. Kultūras centrs atrodas 5 jūdžu attālumā no Krestounas pilsētas, Sangre de Kristo kalnos Kolorādo pavalstī, ASV.


http://www.kttg.org/


72 akri neskartu Merilendas mežu pārtapa par Stūpu Parku, kurp cilvēki dodas garīgās ekskursijās. Šobrīd šeit ir vairāk nekā 25 budistu stūpas, celiņi pastaigām, dārzi meditācijai, budistu templis. Šis parks vienmēr ir atvērts un pieejams jebkurā laikā. Cilvēki, kas pieder pie dažādām konfesijām, šo vietu dēvē par rimtuma un atpūtas salu, par Miera Parku. Tas plešas Merilendas pavalsts mazapdzīvotā daļā, pa ceļam uz Vašingtonu, ASV.


http://www.stupas.org/


Miera Stūpa tika uzcelta kalnos, 316 metru augstumā netālu no Zalacanto, ar skatu uz Balatona ezeru. Stūpas augstums ir 30 metru, pamatnes platums 24 metri. Tā tika atklāta 1993. gadā Austrijā, ES


http://www.stupa.at/


Apskaidrības Stūpa atrodas Svētajā Salā, Skotijas rietumu piekrastē, netālu no Aranas salas. Svētās Salas vēsture ir iegrāmatota, sākot no 6. gadsimta. Tā pazīstama kā ķeltu kristiešu vientuļnieku apmešanās vieta. Šobrīd uz salas izvērš tās garīgās atdzimšanas projektu, tas būs atbalsta punkts Budas Mācības studēšanai un praktizēšanai. Projektu „Svētā Sala” 1992. gadā aizsāka Lama Ješe Losals Rinpoče, Karma Kagju skola. Skotija, ES.


http://www.holyisland.org/


Apskaidrības Stūpa budistu Linga teritorijā 850 metru augstumā kalnos starp Grenobli un Valensiju, Francija, ES


http://www.stupa.org.nz/


Budas Amitābhas Stūpa (36 pēdas augsta) un Baltās Tāras Stūpa (6 pēdas augsta) Sedonā, Arizonas pavalstī, ASV.


http://www.youtube.com/


http://www.stupas.org/


Kopš 1987. gada apmeklētājus sagaida stūpa Lecā, Vācijā, ES


http://www.rabten.eu/


Vangčuk Linga budistu centra stūpa Gedstedā, Dānijā, ES


http://www.stupa.dk/


Apskaidrības Stūpa Fellingsbro, Zviedrijā, ES.


http://www.ktg.nu/


Kalačakras Stūpa atklāta 2002. gadā Grācā, Austrijā, ES. http://www.shedrupling.at/


Vēl dažas adreses, kur var iegūt informāciju par stūpām visā pasaulē:


http://www.stupas.org/


http://www.stupa.org.nz/


Avoti:


http://www.ta1.ru/home/india/buddizm/stypa/index.htm


http://probud.narod.ru/symbol/stupa.html


Ступа: символ природы ума: Манфред Зегерс, перев. с нем. Елена Демидова (БЦ “КЛЛ С.-Петербург”), Редакция – Вагид Рагимов.


Шестая буддологическая конференция: Тезисы / Сост. С.Э. Коротков, Е.А. Торчинов. — СПб.: 1999. — С.57-61


Смыслы мифа: мифология в истории и культуре.: О.С. ХижнякСборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича. Серия «Мыслители». Выпуск №8 – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2001. – C. 300.


Образ рая: от мифа к утопии: О.С. Хижняк, Серия “Symposium”, выпуск 31. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С.113-116


Healing.lv


18.03.2008

Komentāri:

 guga,   18:08:01 21.03.2008
62.85.19.217

Protams, svarīgākais ir iekšējās norises. Tomēr, tam taču ir šodien pat objektīvi pētījumi kā mainās arī pat cietās matērijas struktūra meditācijas iespaidā, nerunājot nemaz par tādām vielām kā ūdens, piemēram. Un stupās vai pie tām parasti meditēja daudzi tūkstoši cilvēku, daudzos gadījumos arī pat daudzus simtus gadu, bez tam stupās parasti tiek ievietotas relikvijas, daudzas no kurām ir patiešām unikālas - tie ir objekti, kas rodas tikai ilgstošas meditācijas rezultātā. Šiem objektiem tāpat kā kolektīvai un ilgstošai meditācijai ir svētīga iedarbība arī uz neticīgiem cilvēkiem.

Attiecībām uz baznīcām - tās ir dažādas, daudzās no Eiropas Viduslaiku baznīcām svētu cilvēku vietā patiesībā glabāja dižkungus, daudzi no kuriem varbūt bija veikuši ne vienu vien noziegumu, bet tajā pašā laikā ir arī baznīcas, kuras arī ir piepildītas ar patiesa garīguma vibrācijām, jo arī abos katoļu (Rietumu un Austrumu) novirzienos pietika patiesu garīgu cīnītāju un arī protestantismā bija kaut vai, piemēram, piētisma kustība, kas tomēr radīja centienus dzīvot saskaņā ar patiešām skaidras, tīras, godīgas dzīves modeli. Un šādi daudzu cilvēku centieni, protams, atstāja savu nospiedumu arī vietās, kur tie bieži pulcējās kopā ar lūgšanas mērķi.

 Eze,   18:43:44 18.03.2008
87.226.50.211

Svētu priekšmetu projekts - apgaismības stupa Latvijā:

http://www.dharmatours.com/yc/latviski/svetu_prieksmetu.html

Nospiediet uz zilajiem burtiņiem 'stupu' un jums atvērsies cita lapa, tajā savukārt ir zili burtiņi 'stupu simbolika'.

Un vispār šī mājas lapa ir jauka un tur var paklausīties arī Ulda Baloža lekcijas :)))

 Mataks,   18:17:19 18.03.2008
10.225.20.55

protams, tas der tiem, kas tam tic!

 Valters,   14:46:02 18.03.2008
87.110.78.24

Diez vai, runājot par staigāšanu ap stūpu, Buda domāja fizisku kātošanu apkārt svētvietai. Manuprāt no tādas staigāšanas ap stūpu vai rāpošanas uz ceļiem ap baznīcu nav nekāda labuma, vismaz priekš tiem, kas nepieder attiecīgajai reliģijai un kuriem šīs ārējās izpausmes nav iekšēju norišu ietvars.