Kas piedzima pēc šķīstās ieņemšanas?

Marija.


Tas pārsteidz nesagatavotus daudzus, kuri nav katoļi. Šķīstā ieņemšana attiecas uz Jaunavas Marijas, nevis Jēzus dzimšanu.


To bieši jauc ar nevainīgās ieņemšanas doktorīnu, saskaņā ar kuru Marija ieņēma Jēzu caur Svēto Garu.


Savukārt šķīstās ieņemšanas doktorīna nozīmē, ka Marija tika ieņemta parastā ceļā, bet ieņemšanas brīdī bija pasargāta no iedzimtā grēka.

Marija.


Tas pārsteidz nesagatavotus daudzus, kuri nav katoļi. Šķīstā ieņemšana attiecas uz Jaunavas Marijas, nevis Jēzus dzimšanu.


To bieši jauc ar nevainīgās ieņemšanas doktorīnu, saskaņā ar kuru Marija ieņēma Jēzu caur Svēto Garu.


Savukārt šķīstās ieņemšanas doktorīna nozīmē, ka Marija tika ieņemta parastā ceļā, bet ieņemšanas brīdī bija pasargāta no iedzimtā grēka.


Diemžēl Bībelē nekas tāds nav minēts. Tā kļuva par oficiālu katoļu dogmu tikai 1854.gadā.


Daudzi teologi uzskata, ka šāda doktorīna nav nepieciešama, jo Jēzus visus atpestīja no grēka.


Nevainīgā ieņemšana ir galvenā baznīcas doktorīna, taču tas vēl nenozīmē, ka tajā nav atrodamas pretrunas. Tā skaidri pieminēta Lūkas un Mateja evanģēlijos, bet ne iepriekš rakstītajā Svētā Marka evaņģēlijā vai vēl senākajās Svētā Pāvila vēstulēs.


Svētais Pāvils savā vēstulē romiešiem nepārprotami norāda, ka Jēzus „dzimis no Dāvida sēklas, veidots pēc viņa miesas”. Tāpat mēs zinām, ka pirmie ebreju kristieši, saukti par nazīriešiem, arī neticēja dzimšanai pēc nevainīgās ieņemšanas.


Jaunā reliģija pārņēma pagānu idejas vairojot savu pievilcību, un Jēzus dzīvesstāstu bagātīgi papildināja pārdabiskas parādības.


Ebreju tradīcijās neietilpa nevainīgā ieņemšana. Taču Persejs un Dionīss grieķu mitoloģijā, ēģiptiešu Hors un persiešu dievība Mitra, kuru kults sacentās ar kristietību, bija „dzimuši jaunavām”.


 


John Lloyd & John Mitchinson
THE BOOK OF GENERAL IGNORACE
Maijas Brīveres tulkojums latviešu valodā


30.05.2011

Komentāri:

 teologs 14:00:34 19.07.2012

Jau vecajā derībā bija skaidras norādes uz to,ka nāks glābējs. To arī vecās Derības pravieši sludināja. Diemžēl Ebreji viņu iedomājās citādāku, tāpēc nepieņēma un vēl arvien gaida savu glābēju.. Un ir vispār atzīti vēsturnieki, kuri norāda,ka Jēzus ir dzīvojis, tāpēc man liekas ļoti apkaunojoši likt šādus rakstus, kuri pilnīgi bez jebkādiem racionāliem pierādījumiem kaut ko mēģina apgāzt. Baznīctēvi jau gadsimtiem ilgi to visu pēta, bet te atradies kāds gudrais,kurš visu zina? :D izglītības trūkums!!

 teologs 13:54:02 19.07.2012

Piekasīšanās dzimumdzīvei, alkohola leitošanai, celebātam ir iezīme,kas parāda, cik maz raksta autors un citi līdzīgi domājošie zina par kristīgo ticību. Tā kā tādi mazi bērni grib ar pirkstu rādīt. Ja jūs saprastu, kas ir galvenā doma,tad tas viss ir bijis,nebijis.. bībeli jālasa kontekstā, turklāt tulkojumi ir dažādi. Kristietība nav Islams, kur burtam kalpo. Kristus likumus ir rakstījis mūsu visu sirdīs, un no tā jūs neaizbēgsiet, nedz arī varēsiet novelt visu uz rakstiem.. Ar Jauno derību mēs vairs neesam burta kalpi,bet gan Dievam atbildīgi ar mūsu dzīvi

 Aquatic to krusts 20:30:35 13.04.2012

Iespējams vārds 'dubļi' izskanējis pārāk aizvainojoši... atvainojos... bet, ja runā par 'šīs pasaules lietām' un 'tās pasaules lietām', tad šīs - ir tik ļoti ar zemi saistītas... vai vajag uz apakšu skatīties (kurš ar ko gulējis un kāpēc...)? Jāpaceļ acis augstāk...

 krusts to Aquatic  19:42:36 13.04.2012

vai Jēzus sieva un bērni tavuprāt arī ir dubļi?

 Aquatic to Erx 15:21:51 13.04.2012

'Viņi uzskata ,ka Jēzus mātei nebija dzimumdzīve nekad!'

Es neesmu Guga, bet atļaušos pateikt... vai cilvēkam, kurš attīsta garīgo pasauli, interesē vai Jēzus Mātei bija vai nebija sex? Tā ir ņemšanās ar šīs pasaules dubļiem, laikā, kad jāpaceļas par tiem augstāk... cita lieta, ka šo pacelšanos sāk interpretēt visvisādi... bet nu kur gan cilvēks ir pilnīgs šeit uz zemes!?

 Erx 09:02:08 08.04.2012

Gugam -Ir,ir katoļu baznīcas vaina.Viņi uzskata ,ka Jēzus mātei nebija dzimumdzīve nekad!Galīgas muļķības.Matejs:.... un viņš to neatzina ,līdz kamēr viņa bija dzemdējusi Dēlu... tātad vēlāk atzina.Tāpat Jēzum ir brāļi un par to ir pilna Jaunā derība.Kāpēc ir jāslēpj,ka Jāzeps un Marija dzīvoja normālu laulāto dzīvi?Un tas ,ka katoļu mācītāji nedrīkst precēties?Viņi ,darbodamies kā pedofīli ,ir sabradājusi tūkstošiem mazu zēnu likteņus

 Erx 09:02:08 08.04.2012

Gugam -Ir,ir katoļu baznīcas vaina.Viņi uzskata ,ka Jēzus mātei nebija dzimumdzīve nekad!Galīgas muļķības.Matejs:.... un viņš to neatzina ,līdz kamēr viņa bija dzemdējusi Dēlu... tātad vēlāk atzina.Tāpat Jēzum ir brāļi un par to ir pilna Jaunā derība.Kāpēc ir jāslēpj,ka Jāzeps un Marija dzīvoja normālu laulāto dzīvi?Un tas ,ka katoļu mācītāji nedrīkst precēties?Viņi ,darbodamies kā pedofīli ,ir sabradājusi tūkstošiem mazu zēnu likteņus

 guga 21:15:50 19.07.2011
62.85.19.217

Viens prātīgs komentārs - tieši tāpat jau arī 'disidentam Jēzum' ir tās n-tās dimensijas sākot no paralēlisma ar tā saucamo arhetipisko CILVĒKU Ādamu (tieši tāpēc jau 'caur vienu cilvēku pestīšana, kā arī caur vienu grēkā krišana'). Šis ir formulējums, kurā skaidri tiek sniegta atslēga būtiska Jaunās Derības aspekta dziļākai izpratnei - respektīvi, ka šeit no vienas puses stāstot par vēsturiskiem cilvēkiem, faktiski tiek stāstīts par primārajiem arhetipiem, sākotnējiem principiem.

 Aquatic 08:01:13 13.07.2011
159.148.75.11

Marijas tēls kristietībā ir kas daudz vairāk par sievieti, kurai piedzima disidents Jēzus... Viņas īpašā loma ir neizmērojamā paklausībā Dieva nodomam, tā sakot, kurš gan ir tas cilvēks, kurš nolems apzināti un neapzināti neradīt šķēršļus Dievam, pat, ja šie plāni tevi, kā cilvēku, pilnīgi iznīcina? Tāds cilvēks vairs nav cilvēks, bet drīzāk Pārcilvēks. Un Pārcilvēks ir pelnījis ko vairāk kā vienkāršu attieksmi no publikas puses...

bet tas laikam ir stipri virspusēji sacīts... Marijas tēlam ir entās dimensijas, jau sākot ar viņas un Ievas salīdzinājumu - grēkā krišana un Gaismas nešana... Jēzus mātes līdzdalība Kristus darbā...

 rrrr 08:50:49 14.06.2011
91.188.42.9

ufoloģijā ir vesels jauks novirziens par šīm 'šķīstajām ieņemšanām', labi, tas nu tā, bet man personīgi tas liekas ļoti dīvaini .... nu ļoti dīvaini. Un vispār cilvēcei ir viena nelaime, tas ir, tā skaidri nezin kā ir radīta un kam ir radīta .... vai arī daži zin, bet tam nav nekādas nozīmes ja nezin visi. Un kāmēr tas nebūs zināms, 'salmi' tiks kulti un nezināms purvs tiks brists.

 Taspats 01:32:19 08.06.2011
93.177.203.93

'Latviešu varoņpasakās arī pietiek neparasto piedzimšanu, ķīniešu pirmais imperators nolaidās tieši no debesīm. 'Vai tas,ko norāda,nav jocīgi?Es nesaprotu,latviešiem arī šāda saruna nav peļama.

 guga, PS2 20:06:31 04.06.2011
62.85.19.217

Latviešu varoņpasakās arī pietiek neparasto piedzimšanu, ķīniešu pirmais imperators nolaidās tieši no debesīm.

Bet tibetiešu lielais Skolotājs Padmasambhava saskaņā ar tradīciju vispār piedzima pats no sevis lotosa ziedā (ko arī nozīmē viņa vārds burtiskā tulkojumā). Tajā pašā laikā arī par šīs personas reālo vēsturiskumu neviens nešaubās.

Tad par ko te vispār jālauž šķēpi?

Laikam jau tikai par to, ka tibetiešiem ticība vēl ir dzīva un tādēļ viņiem īpaši nerodas jautājumi par to, piedzima vai nepiedzima Padmasmabhava tieši no lotosa zieda. Bet Rietumos diemžēl masās ticības vairs nav, vai arī tā ir pārāk tālu aizgājusi no avota, bet tajā ne jau katoļu baznīca ir vainīga, bet sabiedrības vairākums kā tāds, kas nespēja savās sirdīs savienot cilvēkam dabisku sirds ticību ar pasaules izziņu.

 guga, PS 19:39:11 04.06.2011
62.85.19.217

Protams - humaninitārā izglītība, ne humānā, lai gan tomēr arī humānā :).

 guga 19:35:30 04.06.2011
62.85.19.217

Vienkārši, iepazīstoties ar faktisko materiālu. Grieķu mitoloģijas avoti ir tādi, kā viņi ir, un tos kādreiz mācīja visai pamatīgi katrā ģimnāzijā. Bet, ja tagad nemāca, tas nenozīmē, ka katrs pats nevar tomēr nedaudz pastrādāt ar humāno izglītību un iepazīties. Ja jau ķeras klāt šādai tēmai, tad kaut vai Wikipēdijas līmenī vajadzētu ;).

Tā sauktā Rietumu ezoteriķu vide ir pilna ar naidu pret kristietību un jo īpaši pret katolicismu. Šī naida vārdā var mierīgi atražot un atražot standartiskas domāšanas shēmas un stereotipus ar to atkārtošanu no raksta rakstā mēģinot panākt, lai visi cilvēki tos sāk uztver kā patiesību.

Par Dionīsa piedzimšanu, piemēram, klasiskajos avotos ir trīs versijas. Jebkurā gadījumā viņš ir Zeva dēls (tāpat kā Persejs). Bet vai, piemēram, versija par Dionīsa piedzimšanu no Zeva gurna (bet tikai šajā versijā vienīgajā ir iesaistīta parasta cilvēciska sieviete) nozīmē dzimšanu jaunavai. Un vai Hora piedzimšana dievietei - pasaules mātei no zelta falla, ko viņa pati izgatavo savam atdzīvinātajam vīram Ozīrisam nozīmē piedzimšanu jaunavai? Bet kā jau parasti ikvienā mitoloģijā nekas nav definēts tikai kādā vienā veidā un pēc cita sižeta Hors piedzimst Hatorai, kas patiesībā tiek identificēta ar Debesīm - un tādā ziņā, protams, ir jaunava, vai varbūt tieši otrādi - nav. Kas var izmērīt Debesu jaunavību? :).

Protams, Jaunā Derība sava satura dziļākajos līmeņos ietver gan jūdu, gan persiešu, gan grieķu, gan ēģiptiešu tā laika garīgās kultūras slāņus, jo, kā liecina šo tekstu dziļākās analīzes, šos tekstus radīja tā laika ārkārtīgi izglītoti cilvēki (nevis kādi mazizglītoti zemnieki kā ne reti domā). Tomēr ir viena būtiska nianse - šobrīd vairs reti kurš šaubās par to, ka Jaunās Derības pamatsižets tomēr stāsta par reāliem cilvēkiem un reāliem - vēsturiskiem notikumiem. Mistērija šoreiz ir manifestējusies uz Zemes. Protams, Jaunās Derības autori apzināti saistīja šos vēsturiskos notikumus ar senatnes mistērijām, lai nodrošinātu kultūras nepārtrauktību. Pirmajos kristietības gadsimtos nekāda katolicisma šodienas nozīmē nebija un, piemēram, Mateja evanģēlija atrastie senākie rokraksti attiecas uz aptuveni 1.jūdu kara laiku vai pat senāku, tātad attiecas uz laiku tikai no 20 - 40 gadu pēc Jēzus nāves, tie ir aramiešu valodā, un ir pietiekams pamats domāt, ka tieši šis evanģēlijs ir arī sākotnēji uzrakstīts aramiešu, tātad Jēzus valodā, atšķirībā no pārējiem, ieskaitot Marka, kas šķiet tomēr tika rakstīti koinē. Mateja evanģēlijs ir vienīgais, ko atzina jūdu kristiešu draudzes arī vēlāk. Tieši par konspekktīvo Marka evenģēliju ir pamats uzskatīt, ka tas ir vēlīnāks. Bet arī tad ne jau par to ir jautāums, un ne tā ir šī jautājuma būtība.

Kritiķi-ezoteriķi tik ļoti grib un cenšas atrast katoļu baznīcas vainu, kas tak ir tik ļoti sagrozījuši Jaunās Derības oriģinālu. Savukārt, analizējot vēsturisko materiālu, kaut, protams, visiem senajiem tekstiem ir tik ļoti svarīgs autentisks tulkojums, tak šodien ir pietiekami pieejami tulkoti un oriģinālo rokrakstu materiāli, kas attiecas uz pirmajiem diviem kristietības gadsimtiem. Un patiesībā nav atrasts nekas tāds, par ko būtu iespējams lauzt šķēpus. Rokrakstos, protams, ir atšķirības, kas visas attiecībā uz atrasto materiālu tagad ir precīzi saskaitītas un zināmas - grāmatu uzturēšanas rokrakstos problēma pati par sevi tāda nu reiz ir, ka tajos no rokraksta uz rokrakstu mēdz būt kādas atsevišķas atšķirības. Tas attiecas uz jebkuriem senajiem tekstiem - tiklab uz Bhagavadgītu, Upanišadām, Tripitaku vai Bībeli - vienalga, ebreju vai kristiešu variantos. Uztraukums šeit nezin kāpēc ir tikai par Bībeli :), kur absolūti nezinoši cilvēki turpina un turpina atkārtot stereotipisko frāzi par sagrozīšanu. Toties, ja mēs skatāmies kā ir patiesībā, tad redzam kā arī ir, ka gadsimtiem cauri teksti oriģinālajās valodās saglabājās ļoti precīzi kā Austrumos tā Rietumos, atšķirības ir nebūtiskas un daudz lielākas atšķirības izpratnē gadsimtu gaitā ienesa tekstu interpretācijas nekā to burts.

Lūk, ko ir svarīgi saprast. Ne tekstu oriģinālā ir problēma - problēma ir nezināšanā. Un šī nezināšana šobrīd tā saucamo Rietumu ezoteriķu vidē diemžēl lielākoties ir daudz lielāka kā katoļu baznīcā.

 mb, guga 21:22:08 02.06.2011
213.226.141.88

kā tad ir?

un kā tieši domā noskaidrot patiesību? :D

 guga 19:48:51 02.06.2011
62.85.19.217

Kārtējo reizi varu tikai ieteikt visādu tādas vai citādas propagandas tekstu tulkotājiem, pirms kaut ko tulkot pārbaudīt, vai šajos tekstos minētie 'fakti' atbilst realajiem faktiem, jo jau labu laiku kā pasaulē arvien vairāk izplatās paļaušanās uz cilvēku totālo neizglītotību propagandas procesā (protams, ne bez pamata). Tiek rakstīts pēc principa, ka tikai 'smukāk izskatās', kurš te vairs zina tādas lietas kā grieķu mitoloģijas smalkumus vai reālo Bībeles vēsturi ;).

Diemžēl uz pasaules stulbumu balstās šodien visu 'jauko' ideju propaganda - sākot no NewAge un beidzot ar konkrētām politekonomiskām aktivitātēm.

 karlsons 12:12:28 31.05.2011
213.226.141.44

Viss visums, no brahmas līdz mazākajam kukainim radies sievišķā un vīrišķā kopībā