Ko maiju vecajs saka par 2012. gadu

Carlos Barrios
Marts 5, 2011
         Carlos Barrios ir maiju vecajs un Ajq’ij (ceremoniju priesteris un garīgais vadītājs) no Ērgļu Klana. Carlos ir veicis pētījumu par dažādiem Maiju kalendāriem, kuri ir pieejami apritē. Lai paplašinātu savas zināšanas, Carlos kopā ar savu brāli  Gerardo mācījās pie dažādiem skolotājiem un runāja ar gandrīz 600 Maiju vecajiem.
            Carlos ātri atklāja, ka pastāv vairākas pretrunīgas Maiju hieroglifu, petroglifu,  ‘Chilam Balam’ Svēto Grāmatu un dažādu citu seno tekstu interpretācijas. Carlosam ir ko teikt tiem, kas joprojām piedalās maldu sēšanā cilvēku prātos.

Carlos Barrios
Marts 5, 2011
         Carlos Barrios ir maiju vecajs un Ajq’ij (ceremoniju priesteris un garīgais vadītājs) no Ērgļu Klana. Carlos ir veicis pētījumu par dažādiem Maiju kalendāriem, kuri ir pieejami apritē. Lai paplašinātu savas zināšanas, Carlos kopā ar savu brāli  Gerardo mācījās pie dažādiem skolotājiem un runāja ar gandrīz 600 Maiju vecajiem.
            Carlos ātri atklāja, ka pastāv vairākas pretrunīgas Maiju hieroglifu, petroglifu,  ‘Chilam Balam’ Svēto Grāmatu un dažādu citu seno tekstu interpretācijas. Carlosam ir ko teikt tiem, kas joprojām piedalās maldu sēšanā cilvēku prātos.
            Carlos Barrios: “Antropologi apmeklē tempļus, iepazīstas ar zīmēm un izveido savus stāstus. Taču viņi zīmes lasa nepareizi. Tās ir tikai viņu iedomas. Citi cilvēki Maiju vārdā veic pareģojumus. Viņi saka, ka pasaule aizies bojā 2012. gada decembrī. Maiju vecajie par to ir dusmīgi. Pasaule neaizies bojā. Tā tiks transformēta.”
             “Mēs vairs neesam Ceturtās Saules Pasaulē, bet vēl neesam Piektās Saules Pasaulē. Šis ir pārejas laiks, šis ir starplaiks. Un, tā kā mēs esam pārejas fāzē, visapkārt ir kolosāla vides iznīcināšanas, sociāla haosa, karu un nepārtrauktu Zemes Pārmaiņu vispārēja saplūšana.”
              Viņš turpina: “Cilvēce turpināsies, taču citādā veidā. Materiālās struktūras nomainīsies. Mums būs iespēja kļūt daudz cilvēciskākiem. Mēs pašlaik dzīvojam pašā svarīgākajā Maiju kalendāru un pareģojumu ērā. Visi pasaules pareģojumi un visas garīgās tradīcijas pašlaik saplūst kopā. Vairs nav laika spēlēt spēles. Aktivitāte un darbība ir kā šī laikmeta garīgais ideāls.”
              Carlos mums stāsta: “Nevis tiem, kas uz šejieni brauc, bet tikai vietējiem ir kalendāri un zināšanas kalendāru tulkošanai. Maiju Kalendārs plaši un izsmalcināti aptver laiku, sezonas un ciklus. Maiji saprot 17 dažādus kalendārus – tādus kā Tzolk’in vai Cholq’ij. Daži no tiem akurāti skaita laiku vairāk nekā desmit miljonu gadu garumā.”
            “Viss ir iepriekš paredzēts Maiju kalendāru matemātiskajos ciklos.  Pasaule mainīsies. Viss mainīsies. Maiju Laika turētāji uzskata 21.12.2012 kā pārdzimšanas datumu, Piektās Saules Pasaules sākumu. Tas būs jaunas ēras sākums, ko iezīmē un nosaka tas, ka solārais meridiāns šķērso galaktikas ekvatoru un Zemes nostājas galaktikas centrā.”
             21.12.2012 pirmo reizi 26 000 gados Saule lēks vienlaicīgi ar Piena Ceļa šķērsošanu eklipses plaknē. Tiek uzskatīts, ka šis kosmiskais krusts atspoguļo Svēto Koku, Dzīvības Koku, koku, kas pieminēts visās pasaules garīgajās tradīcijās. Daži novērotāji saka, ka šī Zemes savietošanās ar galaktikas sirdi 2012. gadā atvērs kosmiskās enerģijas kanālu, kas plūdīs cauri Zemei, attīrot gan to, gan visu, kas uz tās dzīvo, vienlaicīgi visu paceļot augstākā vibrāciju līmenī. Carlos mums atgādina: “Šis process jau ir sācies. Pārmaiņas kļūst ātrākas un tās turpinās paātrināties.
              Ja Zemes iedzīvotāji sasniegs 2012. gadu labā kondīcijā, neizpostot Zemi pārlieku daudz,  mēs pacelsimies jaunā, augstākā līmenī. Bet lai tur nokļūtu, mums jātransformē tie ārkārtīgi jaudīgie spēki, kas meklē iespēju šo ceļu nobloķēt.”
              Datums, kas kalendārā apzīmē 2012. gada Ziemas Saulgriežus neiezīmē pasaules galu. Daudzi iebraukušie cilvēki, kas raksta par Maiju kalendāriem, padara šo datumu un savu vēsti par sensāciju, taču viņi nezina patiesību. Tie, kas zina, ir vietējie vecajie, kam ir uzticēts glabāt tradīciju.
Carlos mums stāsta: “Pasaules ekonomika ir fikcija. Pirmais pārejas posms stiepās piecu gadu garumā no 1987. gada  augusta līdz 1992. gada augustam un tas bija materiālo vērtību sistēmas sabrukšanas sakums. Tagad mēs šajā pārejas fāzē esam iegājuši 10 gadus dziļāk, un daudziem tā saucamiem finansiālās stabilitātes resursiem faktiski nav seguma. Bankas ir vājas. Šis brīdis tām ir grūts. Ja tām nepievērstu papildus uzmanību, finansu sistēma globāli sagāztos . Tas nenotiek, jo cilvēki velta tām lielu vērību.”
              Ziemeļu un Dienvidu poli laužas ārā. Kuru katru brīdi celsies ūdens pasaules okeānā. Bet tajā pašā laikā arī zeme, kas okeānā, sevišķi ap Kubu, gatavojas pacelties. Carlos pastāsta par pēdējo Maiju jaunā gada svinēšanu Gvatemalā. Viņš teica, ka viens ievērojams Mamu vecajs, kurš visu gadu dzīvo savrupa kalnu alā, pievienojās  Chichicastenango ceremonijā, lai runātu ar dalībniekiem. Vecajs izteica vienkāršu, tiešu vēsti. Viņš aicināja visus cilvēkus darboties kopā, lai atbalstītu gaismu un dzīvību.
             “Pašlaik ir tā, ka katrs cilvēks vai grupa iet savu ceļu. Vecajs no kalniem teica, ka ir cerība, ka gaismas cilvēki var sanāk kopā un apvienoties.  Mēs dzīvojam pasaulē, kur valda polaritāte  — diena un nakts, vīrietis un sieviete, pozitīvs un negatīvs. Gaisma un tumsa ir vajadzīgas viena otrai. Tās ir līdzsvarā.”


              “Pašlaik tumsas puse ir ļoti stipra un ir pilnīgi skaidrs, ko viņi vēlas sasniegt. Viņiem ir sava vīzija, savās striktās prioritātes, arī sava hierarhija. Viņi strādā daudzos virzienos, lai mēs nespētu savienoties ar Piektās Pasaules spirāli 2012. gadā.”
              “Gaismas pusē katrs domā par savu svarīgumu, uzskata, ka viņa paša vai pārstāvētās grupas uzskati un sapratne ir atslēga pasaules notikumiem . Te ir kultūru un viedokļu atšķirības, te ir sāncensība, enerģijas izkliede un nav vienota fokusa.”
               Carlos tic, ka tumsas puse strādā caur noliegumu un materiālismu, lai bloķētu gaismas vienotību. Tā arī strādā, lai iznīcinātu tos, kuri iet roku rokā ar gaismu kopējo vibrāciju pacelšanai. Tumsas spēkiem tīk vecās, grimstošās Ceturtās Pasaules enerģija un materiālisms. Tie nevēlas, lai kaut kas mainās. Tie nevēlas vienotību. Tie vēlas palikt šajā līmenī un tiem ir bail no jaunā līmeņa.
              Grimstošās Ceturtās Pasaules tumsas spēku nevar iznīcināt vai pārspēt. Tas ir par daudz stiprs un tā būtu aplama stratēģija. Tumsa var vienīgi tikt transformēta, ja tā tiek konfrontēta ar vienkāršību un sirds atvērtību. Šis princips ved uz vienotību, tā ir atslēga Piektās Saules Pasaulei.
Carlos saka, ka Piektās Saules ēra liks pievērst uzmanību elementam, kas līdz šim atstāts novārtā. Līdz šim cauri laikmetiem dominējuši četri elementi – Zeme, Gaiss, Uguns un Ūdens.  Jaunajā laikmetā par sevi liks runāt piektais elements — ēteris („Ether”).
             Vārdnīca ēteri raksturo kā “hipotētisku vielu, kas piepilda visu telpu un pa kuru cauri telpai izplatās elektromagnētiskie viļņi.” Iespējams, ka to var definēt kā „telpu, kas caurvij telpu”. „Man priekšlikums ir, ka tas varētu tikt uzskatīts kā mūsu Saules sistēmas (Saules)  un mūsu galaktikas (Piena Ceļš) uzlādētu daļiņu grupēšanās. Ēteris kā elements prezentē garīgo enerģiju.”
“Piektās Saules elements ir dievišķs. Ētera kontekstā mēs runājam par polaritāšu apvienošanu. Cilvēkos vairs nebūs gaisma un tumsa, bet tām pāri stāvoša vienotība. Taču tumsas valsts nav tajā ieinteresēta. Viņi organizējas, lai to bloķētu. Viņi lūko pēc Zemes un tās vides nelīdzsvarotības, lai mēs nebūtu gatavi 2012. gada pārejai.”
            “Mums jāstrādā kopā, lai radītu mieru un līdzsvaru. Mums jārūpējas par Zemi – tā mūs baro un sniedz patvērumu. Mums jāsaliek kopā mūsu prāti un sirdis kopējā darbīgā vienotībā, šādi pretstatoties tumsai, lai saglabātu dzīvību.”
             “Ir brīdis, kad mēs vairs nevaram spēlēt spēles. Mūsu planēta var tikt vai nu atjaunota vai nopostīta. Ir pienācis laiks mosties un sākt darboties. Ikviens ir vajadzīgs. Jūs neesat šeit bez iemesla. Ikvienam, kurs tagad ir šeit, ir nopietns iemesls te būt. Šis ir smags un ļoti īpašs laiks. Mums ir iespēja izaugsmei, Taču mums ir jābūt gataviem šim vēsturiskajam momentam.”
Carlos saka: “Pareģotās izmaiņas notiks, bet no mūsu attieksmes ir atkarīgs to smagums vai vieglums. Mums jādarbojas šo izmaiņu labā, jāievēl cilvēki, kuri mūs pārstāv, kuriem ir sapratne, un kuri veiks politiskas darbības Zemes labā.”
           “Meditēšana un garīga prakse arī ir aktivitāte. Ir ļoti svarīgi saprast, kas jūs esat un kādas ir jūsu attiecības ar Zemi. Attīstiet sevi saskaņā ar savu tradīciju un savas sirds balsi. Bet atcerieties, ka jārespektē atšķirīgais un tiecieties pēc vienotības. Ēdiet gudri — uzņemt par daudz pārtikas ir izlaidība. Pievērsiet uzmanību tam, ko jūs uzņemat savā ķermenī. Mācieties saglabāt pārtiku un saglabāt enerģiju. Mācieties labas elpošanas tehnikas, lai kļūtu par savas elpas pavēlniekiem. Esiet modri. Sekojiet tradīcijām ar dziļām saknēm. Nav svarīgi, kas tā ir par tradīciju – jūsu sirds pateiks priekšā, vai tradīcija ir jums piemērota; tomēr sakņu dziļums ir būtisks.”
            “Mēs dzīvojam enerģijas pasaulē. Svarīgs šī laika uzdevums ir iemācīties sajust vai redzēt enerģiju visiem un ikvienam – cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem. Mums nonākot tuvāk Piektās Saules Pasaulei, šis spējas svarīgums pieaug. Šī spēja saistās ar ētera elementu — sfēru, kurā enerģija viļņojas un dzīvo. Dodieties uz Zemes Svētvietām, lai ieslīgtu lūgšanās par māmuļu Zemi, kura sniedz mums apģērbu, pārtiku un patvērumu. Mums ir jāatjauno šo svēto vietu enerģija. Tas ir mūsu darbs.”
            “Vienkārša un efektīva lūgšanu tehnika ir iedegt baltas vai gaiši zilas krāsas sveces. Iztēlojaties mieru. Izsakiet savu ieceri liesmai un sūtiet gaismu tiem līderiem, kuri var karu pārvērst mierā.”


            Carlos atgādina, cik izšķirošs ir šis brīdis cilvēcei un Zemei. Katrs no mums ir svarīgs.
            Viņš saka, ka Maiju vecajie tagad ir atvēruši tradīcijas durvis un arī citu rasu pārstāvji var pa tam ienākt, lai apgūtu Maiju tradīciju. “Maiji vienmēr ir augstu vērtējuši, ka ir arī citas krāsas, citas rases, citas garīgas sistēmas un citas garīgas tradīcijas. Viņi zina, ka Maiju pasaules uzskata mērķis ir vienots ar visas pasaules mērķi.”
            “Lielākā gudrība ir vienkāršība. Mīlestība, cieņa, tolerance, dalīšanās, pateicība, piedošana. Tas nav nekas pārlieku grūts un sarežģīts. Patiesās zināšanas ir par brīvu. Tās ir iekodētas jūsu DNA. Viss, kas jums ir vajadzīgs, jau jums ir. Lielie skolotāji to ir sacījuši jau kopš cilvēces pirmsākumiem. Atrodiet savu sirdi un jūs atradīsiet savu ceļu.”


— Steve Beckow


Ģirta Ančevska tulkojums no angļu valodas.
Oriģinālais teksts no
www.larsmuhl.com


02.05.2011

Komentāri:

 Martins 12:23:47 25.01.2012
92.49.23.9

DNS, nevis DNA. Un tik daudz citu kļūdu! Labs sākums tradīciju (latviski - ierašu) ievērošanai būtu cieņa pret savu valodu...

 Rikards 19:12:52 15.01.2012
99.103.17.124

Piebilde tulkojumam: vārdam 'tolerance' ir labs latviskais vārds - 'iecietība'.

Citādi, manuprāt, raksta esence ir ietverta pēdējā rindkopā. Kā latviskās dzīves ziņas kopējam vien gribētos tajā ietilpinat arī jēdzienu 'gudrība'. Bez tās nez' vai spēsim savu patieso sirdi , un tās norādīto ceļu, atrast.

 bigmama 17:44:51 15.01.2012
46.109.248.235

Interesanti, cik reizes Zeme jau ir izgājusi šo 26000 gadu ciklu savā pastāvēšanas vēsturē? Diez, un katru reizi tiešām ir notikušas tik nozīmīgas pārmaiņas? Kas atceras iepriekšējās? :))

 mb 12:59:27 22.05.2011
213.226.141.88

fū, jau 22.05 :D

visi dzīvi un veseli?

 keta 19:41:45 20.05.2011
212.93.97.132

man liekas kad pasaule aizies bojaa ar uguni.

saules sistema atrodas tala musu galaktikas nomale.

20.05.2011. sesdien. 21.maija.

 Girts 07:43:37 09.05.2011
212.93.97.135

Attiecībā uz čenellingiem - manuprāt, latviešu tiešais tulkojums šim vārdam ir 'kanalizēšana' un tas ir visnotaļ atbilstošs gan procesam, gan rezultātam :)))))))))))))))))))))))))

 Eze 00:11:59 09.05.2011
217.199.114.64

Man patīk kaut kas tuvāks normālai cilvēcībai, bez patosa, gaismas un tumsas bērniem, čenelingiem un liktenīgiem datumiem. Īsta cilvēcīga darbība reālās dzīves apstākļos. No čenelingiem nāk auksta gaisma, tajā ir vairāk eksaltēta prāta vīziju, nekā sirds siltuma, manuprāt. Ēters laikam ir auksts, vai ne? Uguns ir silta.

 Girts 19:45:11 08.05.2011
212.93.97.135

Kad rakstu lasīju un tulkoju, astronomiskie aspekti mani interesēja vismazāk. Galu galā, kāda tur starpība, kas ar ko saskaņojās / nesaskaņojās, sakrīt nesakrīt? Tas viss + termini tādam nespeciālistam kā man ir gana specifiski un tālab pieļauju gan sava tulkojuma brāķi, gan paša autora neprecīzu indiāņa vārdu pārstāstu. Kaut ko padziļināti pētīt negrasījos, jo, manuprāt, tam nav nozīmes. Raksts mani uzrunāja pavisam ar ko citu - to, par ko tu visos trijos komentos nerunā ne vārda, un kas sakrīt ar manu [ša brīža] lietu sapratni. Tieši tāpēc, ka sakrīt, pavilkos uz tulkošanu.

Protams, Tev būs taisnība, ja teiksi - pēc daļas var spriest par veselo un ja daļa ir falša, ir liela varbūtība, ka arī pārējais ir falšs. Jā. Jo viss pārējais ir nepierādāmas, netveramas lietas. Cilvēka iekšejā sajūta ir tā, kas var norādīt - ir vai nav. Un tāpēc man ir par prieks, ka te parādās klāt Tavi visnotaļ kristiskie komentāri, jo tie izceļ pasaule pastāvošo lietu neviennozīmību. Tai skaitā to, ka zināšanas var būt gan par brīvu, gan arī par tām var būt jāmaksā - abi šie apgalvojumi ir vienlīdz patiesi, jo skatu punkti var but dažādi.

Lasot Tevis rakstīto, man nez kāpēc iekrita prātā šī Kriusnamurti pērle:

'Jūs droši vien atcerieties gadījumu, kad sātans ar savu draugu gāja pa ielu un ieraudzīja cilvēku, kurs apstājās, pieliecās, kaut ko pacēla no zemes, paskatījās uz to un ielika sava kabatā. Draugs jautāja sātanam: “Ko šis cilvēks pacēla?” Sātans atbildēja: “Viņš pacēla gabaliņu patiesības.” “Tad jau tas nav labi priekš tevis,” draugs sacīja. “Nē, tā nav,” sātans atbildēja, “es tūdaļ došos cilvēkam palīgā tajā ievest kārtību.”'

Vispār, man ši pērle pēdējā laikā bieži nāk prātā, raugoties, kas notiek apkārt. Laikam vecums tāds ...

 guga 10:15:09 07.05.2011
62.85.19.217

3. '21.12.2012 pirmo reizi 26 000 gados Saule lēks vienlaicīgi ar Piena Ceļa šķērsošanu eklipses plaknē.' Te atkal tiek runāts par vienkāršu ģeometriju, ko, ja aprakstītā situācija ir patiešām iespējama :) :), vajadzētu paskaidrot ar zīmējumu. Saule mums, protams, vienmēr atrodas ekliptikas (ko Ģirts nezin kāpēc tulkojot nosauc par eklipsi) plaknē. Ekliptikas plakne nav nekas cits kā redzamā Saules ceļa starp zvaigznēm plakne. Nu tad kā tas ir iespējams, ka Saule tieši šajā datumā pirmo reizi 26000 gados lēks šajā plaknē šķērsojot Piena ceļu? Ģirt, pirms sāc šitādus murgus tulkot, atver datorā jebkuru astronomijas programmiņu un, padzenājot to virtuāli laikā, paskaties kā starp zvaigznēm kustas Saule un kā gada laikā tā lec (tobiš šķērso horizonta plakni ;)), kur atrodas Piena ceļš, kas mums iezīmē galaktikas plakni un kā tas viss sasaistās kopā. Tas šodien, vispārējās kompjuterizācijas laikmetā, Dieva vārds, nav sarežģīti.

Ja Tev nav, es Tev varu aizsūtīt kādu šādu programmiņu. Tās nav dārgas, un ir pieejamas arī vienkāršas bezmaksas versijas. Droši vien arī Internetā var kaut kur atrast.

Protams, var piekrist raksta nobeigumā sacītajam, ka 'lielākā gudrība ir vienkāršība. Mīlestība, cieņa, tolerance, dalīšanās, pateicība, piedošana. Tas nav nekas pārlieku grūts un sarežģīts'. Tās ir tautoloģiskas patiesības, ko tagad visi spiristiķi deldē bez mitas. Tas tiešām ir vienkārši - uz papīra, bet tas nav vienkārši dzīvē. Par katru no šiem vārdiem tik daudz grāmatu ir uzrakstītas un vēl tiks. Visa pasaules kultūra par tiem jau ir runājusi un kamēr pastāvēs pasaule vēl runās.

Bet nepiekrītu, ka 'patiesās zināšanas ir par brīvu'. Zināšanas nekad nav par brīvu, ko pierāda arī šādu astronomisku savārstījumu publikācijas reizēm pat it kā uz nopietnību pretendējošos avotos. Zināšanas prasa daudz, daudz darba.

Lai veicas!

 guga 09:56:47 07.05.2011
62.85.19.217

Atvainojoties lasītājiem par gramatikas nepilnībām (jo netaisos šai savai jautājumu sērijai tērēt pārāk daudz laika, jo šiem jautājumiem tomēr jau tāpat katram cilvēkam, kas uzskata, ka viņš būtu ieguvis vidusskolas izglītību, būtu jābūt skaidriem). Un tāpēc nevajadzētu būt nepieciešams daudz te pirkstus virpināt.

 guga 09:52:23 07.05.2011
62.85.19.217

Tas, ka kaut kas tiek runāts it kā kāda maiju indiāņa vārdā gan šo tekstu nekādi neatšķir no visiem citiem līdzīgiem bezgalīgo savārstījumu čenelinga tekstiem par 2012.gadu. Momentā ir vairāki interesanti, ikvienam kas kaut ko saprot no astronomijas acīmredzami jautājumi:

1.Jebkuru normālu rakstu vajadzētu sākt paskaidrojot tajā lietotos terminus. Piemēram, tāds termins kā 'solārais meridiāns' :). Ļoti dīvains termins. Ģirt, esi tik labs, paskaidro man, lūdzu, kas tas tāds un uzzīmē ģeometriski (Tu taču esi kādreiz skolā ģeometriju mācījies, ja arī neesi mācījies astronomiju) kā tas izskatīsies, kad tas šķērsos galaktikas ekvatoru un kāpēc tas nav varējis to šķērsot agrāk. Un kā 26000 gadu (precīzāk 25 tūkst. ar kapeikām) Zemes ass precesijas cikls, par kuru tiesām senajiem maiju astronomiem bija priekšstats, varētu būt saistīts ar tekstā minēto datumu. Ja tur ir kaut kāda saistība, tad tam jābūt ģeometriski attēlojamam. Salikt kopā kaut kādus vārdus - terminus, kam dažiem vispār nav nekādas saprotamas nozīmes un citi ir no klasiskās astronomijas ar maiju kalendāro ciklu nosaukumiem - tas ir tāds dīvains paņēmiens, ko jau labu laiku kā ir iecienījuši visas pasaules bezjēgas murgus dvesošie spiristiķi. Galvenais, ka cilvēki, kas tāli no kaut cik precīzas domāšanas, var izdvest - ohh, cik tas gudri ;).

2. Vispār jau Saules sistēma atrodas tālā mūsu galaktikas nomalē. Tieši tāpēc mēs bezmēness naktīs, īpaši rudeņos redzam tik skaisto Piena ceļu, kas mums arī norāda virzienu uz galaktikas centrālo plakni. No šī elementārā fakta atkal rodas jautājums - kā gan Zeme tagad tā pēkšņi varētu aizlēkt tos daudzus, daudzus tūkstošu gaismas gadu, lai varētu nostāties galaktikas centrā 2012.gadas 21.decembrī? Un vai viņa lēks viena pati vai kopā ar visu Saules sistēmu? Un kas tas būs par mistisku transformācijas spēku, kas viņai liks to izdarīt? Un atkal kā tāds absolūti fantastisks kosmisks lēciens varētu būt saistīts ar šo 25 komats tūkstošu gadu ciklu, kurā Zemes ass zīmē savu konusu attiecībā pret tās riņķojuma orbītas ap Sauli plakni?