Ko nozīmē Budas patvērums?

Lielais skolotājs teica: „Labie draugi! Pieņemiet patvērumu
Apskaidrotajā, pašā cienītākajā no visiem divkājainajiem (Budā)!
Pieņemiet patvērumu pašā cildenākajā un patiesi pareizākajā [Mācībā],
kura atbrīvo no vēlmēm! Pieņemiet patvērumu vistīrākajā un cilvēku
visvairāk cienītajā [sanghā]!”

Fragmenti “Sestā Patriarha Platformas Sūtras”


* * *
Lielais skolotājs teica: „Labie draugi! Pieņemiet patvērumu
Apskaidrotajā, pašā cienītākajā no visiem divkājainajiem (Budā)!
Pieņemiet patvērumu pašā cildenākajā un patiesi pareizākajā [Mācībā],
kura atbrīvo no vēlmēm! Pieņemiet patvērumu vistīrākajā un cilvēku
visvairāk cienītajā [sanghā]!”

No šī brīža un turpmāk par savu skolotāju jūs dēvēsiet Apskaidroto
(Budu) un nebalstīsieties uz maldīgām mācībām. Mudinu jūs vienmēr
apskaidrot sevi ar savas paša dabas triju dārgumu līdzcietības gaismu!
Buda ir atmošanās (apskaidrošanās), Dharma ir patiesums, Sangha ir
tīrība.

Ja jūs savā paša apziņā pieņemsiet patvērumu Apskaidrotajā (Budā), tad
nepareizi uzskati un maldi neradīsies, jūsu vēlmes (ju) samazināsies
un jūs būsiet mierā ar to, kas ir, atbrīvosieties no vēlmes pēc
bagātības, atbrīvosieties no vēlmes pēc jutekļu baudām. Tāpēc arī
[Buda] tiek dēvēts par pašu cienītāko no divkājainajiem.

Ja jūs savā paša apziņā pieņemsiet patvērumu Mācībā (Dharmā), tad, tā
kā secīgajā jūsu domu plūsmā neiekļūs nepareizas domas, jums nebūs
pieķeršanos. Bet tā kā nebūs pieķeršanos, tad to arī sauks par pašu
patiesāko [Mācību], kura atbrīvo [cilvēkus] no vēlmēm.

Ja jūs savā paša apziņā esat pieņēmuši patvērumu tīrībā (Sanghā), tad,
lai arī visi aptumšojošie faktori un maldi atrodas jūsu paša dabā,
jūsu paša daba neaptraipās un tai nav pieķeršanos. Tādēļ [sanghu] arī
ciena visas dzīvās būtnes.

Parastie cilvēki (profāni) to nesaprot un dienu no dienas saņem
priekšrakstus par trijiem patvērumiem. Ja šāds cilvēks saka, ka pieņem
patvērumu Budā, tad kur atrodas Buda? Un, ja viņš saka, ka neredz
Budu, tad nav arī vietas, kur būtu iespējams patverties. Bet ja nav
vietas, kur būtu iespējams patverties, tad ko gan darīt tam, par kuru
var teikt, ka viņš ir maldu aptumšots?

Labie draugi! Katram no jums uzmanīgi ir jāizpēta pašam sevi, vērojot
savu [paša dabu], lai nepieļautu nepareizu savas apziņas
funkcionēšanu. Sūtrās tiek runāts, ka ir jāizmanto Budas patvērums
(atbalsts) tikai pašam sevī, bet netiek runāts par to, ka ir jābalstās
uz svešiem Budām. Ja jūs savā paša dabā nebalstīsieties uz neko, tad
vispār nebūs vietas, uz kuru vajadzētu no balstīties.

* * *
Pašatmošanos un sevis iepazīšanu (paškultivāciju) arī sauc par
„izmantot patvērumu”. Āda un gaļa ir fiziskais ķermenis (rūpa-kaja),
bet fiziskais ķermenis ir mājoklis, tāpēc nevar teikt, ka jūs
izmantojat šo patvērumu. Taču, ja esat atmodušies pie trijiem [Budas]
ķermeņiem, tas nozīmē, ka esat izpratuši lielo [Mācības] būtību.

* * *
Tas, kurš izmanto patvērumu pats sevī, pārstāj darīt sliktu, un to arī
sauc par Patvēruma izmantošanu.

* * *

/Wu/


25.03.2009

Komentāri:

 RRR!  17:12:03 09.12.2009
89.201.114.37

Briviiiba delj ________